29.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 115/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 382/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Απριλίου 2008

για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος

(Αναδιατύπωση)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 2, το άρθρο 33 παράγραφος 12 και το άρθρο 41,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 (2), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό (3). Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής. Από την κτηθείσα πείρα, προκύπτει η ανάγκη στενής παρακολούθησης της προβλεπόμενης εξέλιξης των συναλλαγών όλων των προϊόντων του τομέα του βοείου κρέατος που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ισορροπία αυτής της ιδιαίτερα ευαίσθητης αγοράς. Πρέπει, επομένως, ενόψει μιας καλύτερης διαχείρισης της αγοράς, να προβλεφθούν επίσης πιστοποιητικά εισαγωγής για τα προϊόντα που ανήκουν στους κωδικούς ΣΟ 1602 50 31 έως 1602 50 80 και 1602 90 69.

(3)

Είναι αναγκαίο να παρακολουθούνται οι εισαγωγές στην Κοινότητα νεαρών βοοειδών και ιδίως μόσχων. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται υπό τον όρο ότι φέρουν την ένδειξη των χωρών προέλευσης των ζώων αυτών.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1976, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή περιοχών τρίτων χωρών καθώς και για τον καθορισμό όρων όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων ζώντων ζώων και του νωπού κρέατος αυτών (4), το πρωτότυπο του κτηνιατρικού πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει τα βοοειδή έως το συνοριακό σταθμό επιθεώρησης.

(5)

Υπάρχουν αύξοντες αριθμοί στο ολοκληρωμένο δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (TARIC), που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής, των σχετικών προϊόντων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον προσδιορισμό της καταγωγής τους. Πρέπει να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να αναγράφουν τους αριθμούς αυτούς στα πιστοποιητικά εισαγωγής ή στο (στα) απόσπασμα(-τά) του (τους) και να τους χρησιμοποιούν στις ανακοινώσεις τους στην Επιτροπή.

(6)

Η αρμόδια εθνική αρχή, η οποία εκδίδει τα πιστοποιητικά εισαγωγής, δεν γνωρίζει πάντα τη χώρα καταγωγής των ποσοτήτων των εισαγομένων στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων, που ανοίγουν για πολλές τρίτες χώρες, και των ποσοτήτων που εισάγονται με δασμούς του κοινού δασμολογίου. Πρέπει να καθορισθεί, στην περίπτωση αυτών των δασμολογικών ποσοστώσεων ή στην περίπτωση μη προτιμησιακών εισαγωγών, ότι η ένδειξη της χώρας καταγωγής αποτελεί πρωτογενή απαίτηση, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1985, για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα (5), και να απαιτείται, συνεπώς, η αναγραφή, για τις εν λόγω ποσοστώσεις και για τις μη προτιμησιακές εισαγωγές, της χώρας καταγωγής στη στήλη 31 του πιστοποιητικού εισαγωγής ή του αποσπάσματός του.

(7)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, κάθε εξαγωγή προϊόντων για την οποία ζητείται επιστροφή κατά την εξαγωγή υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εξαγωγής που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής. Πρέπει, επομένως, να θεσπιστούν ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος και να ορισθούν, ιδίως, οι λεπτομέρειες υποβολής των αιτήσεων και των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά, με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, περί κοινών τρόπων εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (6).

(8)

Το άρθρο 33 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 προβλέπει ότι η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις συμφωνίες που συνήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 300 της συνθήκης σχετικά με τον όγκο των εξαγωγών διασφαλίζεται βάσει των πιστοποιητικών εξαγωγής. Πρέπει, επομένως, να καθορισθεί μία ακριβής μέθοδος σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, την έκδοση των πιστοποιητικών καθώς και τη διάρκεια ισχύος των εν λόγω πιστοποιητικών.

(9)

Εξάλλου, πρέπει πριν από την ανακοίνωση των αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής να προβλεφθεί μία προθεσμία εξέτασής τους. Η προθεσμία αυτή θα πρέπει να επιτρέψει στην Επιτροπή να εκτιμήσει τις ποσότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση καθώς και τις σχετικές δαπάνες και να προβλέψει, ενδεχομένως, ειδικά μέτρα που θα εφαρμοσθούν για τις αιτήσεις που εκκρεμούν. Προς όφελος των επιχειρηματιών, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα απόσυρσης της αίτησης πιστοποιητικού μετά από τον ενδεχόμενο καθορισμό ενός συντελεστή αποδοχής.

(10)

Κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί, για τις αιτήσεις που αφορούν ποσότητες ίσες ή κατώτερες των 25 τόνων και κατόπιν αίτησης του επιχειρηματία, η άμεση έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής. Προκειμένου να αποφευχθεί λόγω της δυνατότητας αυτής η καταστρατήγηση του προαναφερθέντος μηχανισμού, πρέπει να περιορισθεί η διάρκεια ισχύος των εν λόγω πιστοποιητικών.

(11)

Προκειμένου να διασφαλισθεί αποτελεσματική διαχείριση των ποσοτήτων προς εξαγωγή, πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση των κανόνων για την ανοχή που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.

(12)

Είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν στον παρόντα κανονισμό οι διατάξεις σχετικά με το ειδικό καθεστώς κατά την εξαγωγή που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1643/2006 της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2006, περί λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεως κατά την εξαγωγή των προϊόντων βοείου κρέατος που τυγχάνουν ειδικής μεταχειρίσεως κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα (7), και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2051/96 της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 1996, για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής για την υποβοήθηση της εξαγωγής προϊόντων βοείου κρέατος τα οποία μπορεί να τύχουν ειδικής μεταχείρισης κατά την εισαγωγή τους στον Καναδά και για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95 (8).

(13)

Για να μπορέσει η Επιτροπή να διαχειρισθεί αυτό το καθεστώς πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής, πρέπει να διαθέτει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις πιστοποιητικών που έχουν υποβληθεί και τη χρησιμοποίηση των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί. Πρέπει, για λόγους αποτελεσματικής διοικητικής διαχείρισης, να προβλεφθεί η χρησιμοποίηση ενός ενιαίου προτύπου για τις ανακοινώσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης του βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 2

1.   Κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 καθώς και των προϊόντων που ανήκουν στους κωδικούς ΣΟ 1602 50 31 έως 1602 50 80 και 1602 90 69 υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

2.   Για την εισαγωγή προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0102 90 05 έως 0102 90 49, εκτός των ποσοστώσεων εισαγωγής ζώντων βοοειδών που διέπονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής, η αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν:

α)

στη θέση 7, την ένδειξη της χώρας προέλευσης·

β)

στη θέση 8, την ένδειξη της χώρας καταγωγής, η οποία αντιστοιχεί προς τη χώρα εξαγωγής κατά την έννοια του παραρτήματος Ι τμήμα 2 (Υποδείγματα κτηνιατρικών πιστοποιητικών), της απόφασης 79/542/ΕΟΚ. Το πιστοποιητικό καθιστά υποχρεωτική την εισαγωγή από την εν λόγω χώρα·

γ)

στη θέση 20, την ακόλουθη ένδειξη: «Η χώρα καταγωγής που εμφαίνεται στη θέση 8 αντιστοιχεί προς τη χώρα εξαγωγής που εμφαίνεται στο πρωτότυπο ή στο αντίγραφο του κτηνιατρικού πιστοποιητικού».

3.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ζώων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 υπόκειται στην προσκόμιση του πρωτοτύπου ή του αντίγραφου του κτηνιατρικού πιστοποιητικού, επικυρωμένου από τον κοινοτικό συνοριακό σταθμό επιθεώρησης και υπό τον όρο ότι η χώρα έκδοσης συμπίπτει με εκείνη που εμφαίνεται στη θέση 8 του πιστοποιητικού εισαγωγής.

Άρθρο 3

Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού εισαγωγής καθορίζεται σε 90 ημέρες από την ημερομηνία της έκδοσής του κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.

Άρθρο 4

Η εγγύηση η σχετική με τα πιστοποιητικά εισαγωγής ανέρχεται σε:

α)

5 ευρώ ανά κεφαλή για τα ζώντα ζώα·

β)

12 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους για τα λοιπά προϊόντα.

Άρθρο 5

1.   Με την επιφύλαξη λοιπών ειδικών διατάξεων, απαιτούνται πιστοποιητικά εισαγωγής για τα προϊόντα που ανήκουν σε έναν κωδικό ΣΟ ή σε μία από τις ομάδες κωδικών ΣΟ που περιλαμβάνονται στην ίδια περίπτωση του παραρτήματος Ι.

2.   Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην αίτηση περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό εισαγωγής.

3.   Για τις εισαγωγές στο πλαίσιο ποσόστωσης εισαγωγής, ο οργανισμός που εκδίδει το πιστοποιητικό εισαγωγής αναφέρει, στο τετραγωνίδιο 20 του πιστοποιητικού εισαγωγής ή στα αποσπάσματα αυτού, τον αύξοντα αριθμό της ποσόστωσης που εμφαίνεται στο ολοκληρωμένο δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (TARIC).

Άρθρο 6

1.   Το αργότερο τη δέκατη ημέρα κάθε μήνα, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες των προϊόντων, σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος ή κεφαλές, για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής κατά τον προηγούμενο μήνα όσον αφορά τις εισαγωγές εκτός ποσόστωσης.

2.   Το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες των προϊόντων, σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος ή κεφαλές, για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου του προηγούμενου έτους έως την 30ή Ιουνίου του συγκεκριμένου έτους που δεν χρησιμοποιήθηκαν όσον αφορά τις εισαγωγές εκτός ποσόστωσης.

3.   Το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες των προϊόντων, σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος ή κεφαλές, κατανεμημένες ανά μήνα εισαγωγής και ανά χώρα καταγωγής, οι οποίες τέθηκαν πράγματι σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου του προηγούμενου έτους έως την 30ή Ιουνίου του συγκεκριμένου έτους όσον αφορά τις εισαγωγές εκτός ποσόστωσης.

Ωστόσο, από την περίοδο που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2009, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή λεπτομερή στοιχεία για τις ποσότητες προϊόντων που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία από την 1η Ιουλίου 2009 όσον αφορά τις εισαγωγές εκτός ποσόστωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (9).

Άρθρο 7

Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα παραρτήματα II, III και IV, χρησιμοποιώντας τις κατηγορίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V.

Άρθρο 8

1.   Επιπλέον από τα στοιχεία που ήδη προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, στη στήλη 31 του πιστοποιητικού εισαγωγής ή του αποσπάσματός του η χώρα καταγωγής πρέπει να εμφαίνεται κατά τον καταλογισμό του πιστοποιητικού ή του αποσπάσματός του.

2.   Η υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι πρωτογενής απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 9

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, κάθε εξαγωγή προϊόντων στον τομέα του βοείου κρέατος για τα οποία απαιτείται επιστροφή κατά την εξαγωγή υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εξαγωγής που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 16 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

1.   Για τις εξαγωγές προϊόντων για τα οποία ζητείται επιστροφή και που υπόκεινται στην έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών, που υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, καθορίζεται σε:

α)

πέντε μήνες συν τον τρέχοντα μήνα για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0102 10 και 75 ημέρες για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0102 90 και ex 1602·

β)

60 ημέρες για τα άλλα προϊόντα.

2.   Για τα πιστοποιητικά εξαγωγής προϊόντων του τομέα του βοείου κρέατος που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας η οποία αναφέρεται στο άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η διάρκεια ισχύος λήγει στο τέλος:

α)

του πέμπτου μήνα, από το μήνα έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0102 10·

β)

του τέταρτου μήνα, από το μήνα έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, για τα άλλα προϊόντα.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 49 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η προθεσμία των 21 ημερών αντικαθίσταται από προθεσμία 90 ημερών για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0102 10.

4.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών και τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν στο τετραγωνίδιο 15 τον ορισμό του προϊόντος και στο τετραγωνίδιο 16 τον κωδικό του προϊόντος που αποτελείται από δώδεκα αριθμούς της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, καθώς και, στο τετραγωνίδιο 7, την ένδειξη της χώρας προορισμού.

5.   Οι κατηγορίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 14 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 αναφέρονται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 11

Η εγγύηση σχετικά με τα πιστοποιητικά εξαγωγής που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής ανέρχεται σε:

α)

26 ευρώ ανά κεφαλή για τα ζώντα ζώα·

β)

15 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό 0201 30 00 9100 της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή·

γ)

9 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους για τα υπόλοιπα προϊόντα.

Άρθρο 12

1.   Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών εξαγωγής που περιλαμβάνουν προκαθορισμό της επιστροφής όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 και 3 είναι δυνατόν να υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές κάθε εβδομάδα από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή.

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής εκδίδονται την Τετάρτη που έπεται της εβδομάδας υποβολής της αίτησης, εφόσον κανένα από τα ειδικά μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 ή 3 του παρόντος άρθρου δεν έχει ληφθεί στο μεταξύ από την Επιτροπή.

Τα αιτούμενα πιστοποιητικά στο πλαίσιο του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 εκδίδονται, ωστόσο, αμέσως.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή δύναται να καθορίσει με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 μία άλλη ημέρα εκτός από την Τετάρτη για την έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής, εφόσον η τήρηση της ημέρας αυτής δεν καθίσταται δυνατή.

2.   Σε περίπτωση που η έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής οδηγήσει ή ενδέχεται να οδηγήσει στην υπέρβαση των διαθέσιμων ποσών του προϋπολογισμού ή στην εξάντληση των ανωτάτων ποσοτήτων που μπορούν να εξαχθούν με επιστροφή κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, λαμβανομένων υπόψη των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 ή δεν επιτρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχιση των εξαγωγών κατά τη διάρκεια του υπολοίπου της εν λόγω περιόδου, η Επιτροπή μπορεί:

α)

να καθορίσει ενιαίο ποσοστό αποδοχής για τις αιτούμενες ποσότητες·

β)

να απορρίψει τις αιτήσεις για τις οποίες δεν έχουν ακόμη χορηγηθεί πιστοποιητικά εξαγωγής·

γ)

να αναστείλει την κατάθεση των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής για πέντε εργάσιμες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, με την επιφύλαξη της δυνατότητας αναστολής για μεγαλύτερη περίοδο που θα αποφασιστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999.

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβάλλονται κατά την περίοδο αναστολής δεν γίνονται δεκτές.

Τα μέτρα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να ληφθούν ή να διαφοροποιηθούν ανά κατηγορία προϊόντος και ανά προορισμό ή ομάδα προορισμών.

3.   Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 μπορούν επίσης να ληφθούν όταν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής αφορούν ποσότητες που υπερβαίνουν ή υπάρχει κίνδυνος να υπερβούν τις ποσότητες κανονικής διάθεσης για έναν προορισμό ή μία ομάδα προορισμών και η έκδοση των αιτούμενων πιστοποιητικών εμπεριέχει κίνδυνο κερδοσκοπίας, στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ εμπορευομένων ή διατάραξης των σχετικών συναλλαγών ή της κοινοτικής αγοράς.

4.   Στην περίπτωση που οι αιτούμενες ποσότητες απορρίπτονται ή μειώνονται, η εγγύηση αποδεσμεύεται αμέσως για κάθε ποσότητα για την οποία η αίτηση δεν έγινε αποδεκτή.

5.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, στην περίπτωση που καθορίζεται ενιαίο ποσοστό αποδοχής κατώτερο από 90 %, το πιστοποιητικό εκδίδεται το αργότερο την ενδέκατη εργάσιμη ημέρα μετά τη δημοσίευση του εν λόγω ποσοστού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός δέκα εργάσιμων ημερών μετά τη δημοσίευση αυτή, ο επιχειρηματίας δύναται:

α)

είτε να αποσύρει την αίτησή του και στην περίπτωση αυτή η εγγύηση αποδεσμεύεται αμέσως·

β)

είτε να ζητήσει άμεση έκδοση του πιστοποιητικού και στην περίπτωση αυτή ο αρμόδιος οργανισμός εκδίδει το πιστοποιητικό χωρίς καθυστέρηση αλλά το νωρίτερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά την κατάθεση της αίτησης πιστοποιητικού.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα πιστοποιητικά που αφορούν τις αιτήσεις για ποσότητα κατώτερη ή ίση προς 25 τόνους προϊόντων και που εμπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ 0201 και 0202 εκδίδονται αμέσως. Στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών περιορίζεται σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της πραγματικής έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και οι αιτήσεις και τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν στο τετραγωνίδιο 20 τουλάχιστον μία από τις ενδείξεις που αναγράφονται στο παράρτημα VII μέρος A του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

1.   Η ποσότητα που εξάγεται στο πλαίσιο της ανοχής που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 δεν παρέχει το δικαίωμα καταβολής της επιστροφής όταν η εν λόγω εξαγωγή πραγματοποιείται με πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος κανονισμού και το πιστοποιητικό περιλαμβάνει στο τετραγωνίδιο 22 την ένδειξη:

«Επιστροφή που ισχύει για … τόνους (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό)».

2.   Οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 3 στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (10) δεν εφαρμόζονται στις ειδικές επιστροφές κατά την εξαγωγή οι οποίες χορηγούνται για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 0201 30 00 9100 και 0201 30 00 9120 της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (11), εφόσον τα προϊόντα αυτά τέθηκαν υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006 της Επιτροπής (12).

Άρθρο 14

1.   Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις εξαγωγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1643/2006.

2.   Η αίτηση πιστοποιητικού εξαγωγής, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1643/2006, μπορεί να κατατεθεί μόνο σε κράτος μέλος που πληροί τους υγειονομικούς όρους που απαιτούνται από τη χώρα εισαγωγής.

3.   Η αίτηση πιστοποιητικών εξαγωγής και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν, στο τετραγωνίδιο 7, την ένδειξη «ΗΠΑ». Το πιστοποιητικό επιβάλλει την εξαγωγή από το κράτος μέλος έκδοσης προς τον προορισμό αυτό.

4.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, οι εξαγόμενες ποσότητες δεν μπορούν να υπερβούν τις ποσότητες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει στο τετραγωνίδιο 19 τον αριθμό «0».

5.   Τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν, στη θέση 22, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα VII μέρος Β.

6.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή:

α)

κάθε εργάσιμη ημέρα, το αργότερο στις 18:00 (ώρα Βρυξελλών), τη συνολική ποσότητα προϊόντων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήσεων·

β)

το αργότερο στο τέλος του μήνα υποβολής των αιτήσεων, τον κατάλογο των αιτούντων.

7.   Εάν οι ποσότητες για τις οποίες έχουν ζητηθεί πιστοποιητικά υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες, η Επιτροπή καθορίζει ένα ενιαίο ποσοστό αποδοχής των αιτούμενων ποσοτήτων.

8.   Τα πιστοποιητικά εκδίδονται τη δέκατη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δεν εκδίδεται πιστοποιητικό για τις αιτήσεις που δεν έχουν διαβιβαστεί στην Επιτροπή.

9.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος κανονισμού, το πιστοποιητικό εξαγωγής ισχύει 90 ημέρες από την ημερομηνία της πραγματικής έκδοσής του κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, αλλά όχι πέραν από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του.

10.   Στην περίπτωση που οι αιτούμενες ποσότητες μειώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 7, η εγγύηση αποδεσμεύεται αμέσως για κάθε ποσότητα για την οποία η αίτηση δεν πληρούσε τους όρους.

11.   Πέραν των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η εγγύηση σχετικά με το πιστοποιητικό εξαγωγής αποδεσμεύεται μόνον κατόπιν προσκόμισης αποδεικτικού στοιχείου σχετικά με την άφιξη στον προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.

Άρθρο 15

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για τις εξαγωγές στον Καναδά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2051/96.

2.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2051/96 δύνανται να υποβάλλονται μόνο σε κράτη μέλη που πληρούν τους υγειονομικούς όρους που απαιτούνται από τις καναδικές αρχές.

3.   Η αίτηση πιστοποιητικών εξαγωγής και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν, στο τετραγωνίδιο 7, την ένδειξη «Καναδάς». Το πιστοποιητικό επιβάλλει την εξαγωγή από το κράτος μέλος έκδοσης προς τον προορισμό αυτό.

4.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, οι εξαγόμενες ποσότητες δεν μπορούν να υπερβούν τις ποσότητες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει στο τετραγωνίδιο 19 τον αριθμό «0».

5.   Τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν, στη θέση 22, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα VII μέρος Γ.

6.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή:

α)

κάθε εργάσιμη ημέρα, το αργότερο στις 18:00 (ώρα Βρυξελλών), τη συνολική ποσότητα προϊόντων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήσεων·

β)

το αργότερο στο τέλος του μήνα υποβολής των αιτήσεων, τον κατάλογο των αιτούντων.

7.   Σε περίπτωση που οι ποσότητες για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις, υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες, η Επιτροπή καθορίζει ένα ενιαίο ποσοστό αποδοχής το οποίο εφαρμόζεται στις ποσότητες που έχουν αποτελέσει αντικείμενο αίτησης.

8.   Τα πιστοποιητικά εκδίδονται τη δέκατη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δεν εκδίδεται πιστοποιητικό για τις αιτήσεις που δεν έχουν διαβιβαστεί στην Επιτροπή.

9.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος κανονισμού, το πιστοποιητικό εξαγωγής ισχύει 90 ημέρες από την ημερομηνία της πραγματικής έκδοσής του κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, αλλά όχι μετά τις 31 Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του.

10.   Στην περίπτωση που οι αιτούμενες ποσότητες μειώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 7, η εγγύηση αποδεσμεύεται αμέσως για κάθε ποσότητα για την οποία δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό.

11.   Πέραν των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η εγγύηση η σχετική με το πιστοποιητικό εξαγωγής αποδεσμεύεται μόνον κατόπιν προσκόμισης αποδεικτικού στοιχείου σχετικά με την άφιξη στον προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.

Άρθρο 16

1.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή:

α)

κάθε Παρασκευή από τις 13:00:

i)

τις αιτήσεις πιστοποιητικών που περιλαμβάνουν προκαθορισμό της επιστροφής που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 και 3 ή την απουσία αιτήσεων πιστοποιητικών που υποβλήθηκαν από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή της τρέχουσας εβδομάδας·

ii)

τις αιτήσεις πιστοποιητικών που προβλέπονται στο άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 ή την απουσία αιτήσεων πιστοποιητικών που υποβλήθηκαν από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή της τρέχουσας εβδομάδας·

iii)

τις ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά στο πλαίσιο του άρθρου 12 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού ή την απουσία έκδοσης πιστοποιητικών από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή της τρέχουσας εβδομάδας·

iv)

τις ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά μετά από αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών που προβλέπονται στο άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, αναφέροντας την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έκδοσης των πιστοποιητικών και τη χώρα προορισμού, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή της τρέχουσας εβδομάδας·

v)

τις ποσότητες για τις οποίες οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής έχουν αποσυρθεί, στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας·

β)

πριν από τις 15 κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα:

i)

τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000·

ii)

τις ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά στο πλαίσιο του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος κανονισμού και οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

2.   Οι ανακοινώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να διευκρινίζουν:

α)

την ποσότητα σε βάρος του προϊόντος για κάθε κατηγορία που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5·

β)

την ποσότητα για κάθε κατηγορία κατανεμημένη ανά προορισμό.

Εξάλλου, η ανακοίνωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) σημείο ii) πρέπει να καθορίζει το ποσό της επιστροφής ανά κατηγορία.

3.   Όλες οι ανακοινώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων «ουδέν», πραγματοποιούνται με το πρότυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα VIII.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/95 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα X.

Άρθρο 18

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει τη δέκατη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 98/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 29 της 2.2.2008, σ. 5).

(2)  ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 35. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 586/2007 (ΕΕ L 139 της 31.5.2007, σ. 5).

(3)  Βλέπε παράρτημα IX.

(4)  ΕΕ L 146 της 14.6.1979, σ. 15. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2008/61/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 15 της 18.1.2008, σ. 33).

(5)  ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 (ΕΕ L 365 της 12.12.2006, σ. 52).

(6)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/2007 (ΕΕ L 317 της 5.12.2007, σ. 36).

(7)  ΕΕ L 308 της 8.11.2006, σ. 7.

(8)  ΕΕ L 274 της 26.10.1996, σ. 18. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2333/96 (ΕΕ L 317 της 6.12.1996, σ. 13).

(9)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(10)  ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11.

(11)  ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 329 της 25.11.2006, σ. 7.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41 έως 0102 90 49

0102 90 51 έως 0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10,

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κοινοποίηση των πιστοποιητικών εισαγωγής (που εκδόθηκαν)

Κράτος μέλος: …

Εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 382/2008

Ποσότητες προϊόντων για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής

Από: … έως: ….

Κωδικός(-οί) προϊόντων (1)

Ποσότητα

(χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος ή κεφαλές)

 

 


(1)  Κατηγορία ή κατηγορίες προϊόντων όπως αναφέρεται στο παράρτημα V.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κοινοποίηση των πιστοποιητικών εισαγωγής (μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες)

Κράτος μέλος: …

Εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 382/2008

Ποσότητες προϊόντων τις οποίες αφορούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν

Από: … έως: ….

Κωδικός(-οί) προϊόντων (1)

Μη χρησιμοποιηθείσα ποσότητα

(χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος ή κεφαλές)

 

 


(1)  Κατηγορία ή κατηγορίες προϊόντων όπως αναφέρεται στο παράρτημα V.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κοινοποίηση των ποσοτήτων προϊόντων που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία

Κράτος μέλος: …

Εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 382/2008

Ποσότητες προϊόντων (χιλιόγραμμα ή κεφαλές) που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία:

Κατηγορία προϊόντων όπως αναφέρεται στο παράρτημα V: …

Χώρα καταγωγής

Μήνας

Χώρα Α

Χώρα Β

Χώρα …

Χώρα Ζ

Μήνας 1

 

 

 

 

Μήνας 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μήνας 11

 

 

 

 

Μήνας 12

 

 

 

 

Σύνολο 12 μηνών

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κατηγορίες προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 7

Κατηγορία προϊόντων

Κωδικός ΣΟ

110

0102 90 05

120

0102 90 21 και 0102 90 29

130

0102 90 41 και 0102 90 49

140

0102 90 51 έως 0102 90 79

210

0201 10 00 και 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 και 0206 10 95

310

0202 10 και 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 και 0210 99 90

510

1602 50 10 και 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5

Κατηγορία

Κωδικός προϊόντων

011

0102 10 10 9140 και 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 και 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 και 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 και 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 και 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 και 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 και 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 και 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 και 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 και 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 και 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 και 1602 50 95 9325


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΜΕΡΟΣ Α

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 6

:

Στα βουλγαρικά

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

Στα ισπανικά

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

Στα τσεχικά

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

Στα δανικά

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

Στα γερμανικά

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

Στα εσθονικά

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

Στα ελληνικά

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

Στα αγγλικά

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

Στα γαλλικά

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

Στα ιταλικά

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

Στα λεττονικά

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (ΕΚ) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

Στα λιθουανικά

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

Στα ουγγρικά

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/ΕΚ rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

Στα μαλτέζικα

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

Στα ολλανδικά

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

Στα πολωνικά

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

Στα πορτογαλικά

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

Στα ρουμανικά

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

Στα σλοβακικά

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

Στα σλοβενικά

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

Στα φινλανδικά

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

Στα σουηδικά

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

ΜΕΡΟΣ B

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 5

:

Στα βουλγαρικά

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

Στα ισπανικά

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

Στα τσεχικά

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

Στα δανικά

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

Στα γερμανικά

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

Στα εσθονικά

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

Στα ελληνικά

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

Στα αγγλικά

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

Στα γαλλικά

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

Στα ιταλικά

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

Στα λεττονικά

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

Στα λιθουανικά

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

Στα ουγγρικά

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

Στα μαλτέζικα

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

Στα ολλανδικά

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

Στα πολωνικά

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

Στα πορτογαλικά

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

Στα ρουμανικά

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

Στα σλοβακικά

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

Στα σλοβενικά

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

Στα φινλανδικά

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

Στα σουηδικά

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

ΜΕΡΟΣ Γ

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 5

:

Στα βουλγαρικά

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

Στα ισπανικά

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

Στα τσεχικά

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

Στα δανικά

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

Στα γερμανικά

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

Στα εσθονικά

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

Στα ελληνικά

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

Στα αγγλικά

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

Στα γαλλικά

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

Στα ιταλικά

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

Στα λεττονικά

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

Στα λιθουανικά

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

Στα ουγγρικά

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

Στα μαλτέζικα

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

Στα ολλανδικά

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

Στα πολωνικά

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

Στα πορτογαλικά

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

Στα ρουμανικά

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

Στα σλοβακικά

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

Στα σλοβενικά

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

Στα φινλανδικά

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

Στα σουηδικά

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 382/2008

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΓΔ AGRI/D/2 — Τομέας βοείου κρέατος

Ανακοινώσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά εξαγωγής — Βόειο κρέας

Αποστολέας:

Ημερομηνία:

Κράτος μέλος:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τηλέφωνο:

Τηλεομοιοτυπικό:

Παραλήπτης

:

ΓΔ AGRI/D/2

Τηλεομοιοτυπικό: (32 2) 292 17 22

Ηλεκτρονική διεύθυνση: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

Μέρος Α —   Ανακοινώσεις της Παρασκευής

Περίοδος από … έως …

1.

Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i):

Κατηγορία

Αιτούμενες ποσότητες

Προορισμός (1)

 

 

 

2.

Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii):

Κατηγορία

Αιτούμενες ποσότητες

Προορισμός (2)

 

 

 

3.

Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii):

Κατηγορία

Παραδοθείσες ποσότητες

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Προορισμός (3)

 

 

 

 

4.

Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv):

Κατηγορία

Παραδοθείσες ποσότητες

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Προορισμός (4)

 

 

 

 

5.

Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο v):

Κατηγορία

Αιτούμενες ποσότητες

Προορισμός (5)

 

 

 

Μέρος Β —   Μηνιαίες ανακοινώσεις

1.

Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i):

Κατηγορία

Αιτούμενες ποσότητες

Προορισμός (6)

 

 

 

2.

Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii):

Κατηγορία

Μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες

Προορισμός (7)

Ποσό επιστροφής

 

 

 

 


(1)  Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός προορισμού που αναγράφεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρεται κανένας κωδικός που να αντιστοιχεί στον προορισμό, ο προορισμός πρέπει να αναγράφεται ολογράφως.

(2)  Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός προορισμού που αναγράφεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρεται κανένας κωδικός που να αντιστοιχεί στον προορισμό, ο προορισμός πρέπει να αναγράφεται ολογράφως.

(3)  Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός προορισμού που αναγράφεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρεται κανένας κωδικός που να αντιστοιχεί στον προορισμό, ο προορισμός πρέπει να αναγράφεται ολογράφως.

(4)  Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός προορισμού που αναγράφεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρεται κανένας κωδικός που να αντιστοιχεί στον προορισμό, ο προορισμός πρέπει να αναγράφεται ολογράφως.

(5)  Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός προορισμού που αναγράφεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρεται κανένας κωδικός που να αντιστοιχεί στον προορισμό, ο προορισμός πρέπει να αναγράφεται ολογράφως.

(6)  Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός προορισμού που αναγράφεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρεται κανένας κωδικός που να αντιστοιχεί στον προορισμό, ο προορισμός πρέπει να αναγράφεται ολογράφως.

(7)  Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός προορισμού που αναγράφεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρεται κανένας κωδικός που να αντιστοιχεί στον προορισμό, ο προορισμός πρέπει να αναγράφεται ολογράφως.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Καταργούμενος κανονισμός με τις διαδοχικές τροποποιήσεις του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 35).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2351/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 239 της 7.10.1995, σ. 3).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2856/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 299 της 12.12.1995, σ. 10).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2051/96 της Επιτροπής

(ΕΕ L 274 της 26.10.1996, σ. 18).

Μόνον το άρθρο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2333/96 της Επιτροπής

(ΕΕ L 317 της 6.12.1996, σ. 13).

Μόνον το άρθρο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 135/97 της Επιτροπής

(ΕΕ L 24 της 25.1.1997, σ. 14)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 266/97 της Επιτροπής

(ΕΕ L 45 της 15.2.1997, σ. 1)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1496/97 της Επιτροπής

(ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 36)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1572/97 της Επιτροπής

(ΕΕ L 211 της 5.8.1997, σ. 39)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2284/97 της Επιτροπής

(ΕΕ L 314 της 18.11.1997, σ. 17)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2469/97 της Επιτροπής

(ΕΕ L 341 της 12.12.1997, σ. 8)

Μόνον το άρθρο 3 και το παράρτημα ΙV

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2616/97 της Επιτροπής

(ΕΕ L 353 της 24.12.1997, σ. 8)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 260/98 της Επιτροπής

(ΕΕ L 25 της 31.1.1998, σ. 42)

Μόνον το άρθρο 1 και τα παραρτήματα Ι, ΙΙ Α και ΙΙ Β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 759/98 της Επιτροπής

(ΕΕ L 105 της 4.4.1998, σ. 7)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2365/98 της Επιτροπής

(ΕΕ L 293 της 31.10.1998, σ. 49)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2648/98 της Επιτροπής

(ΕΕ L 335 της 10.12.1998, σ. 39)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1000/2000 της Επιτροπής

(ΕΕ L 114 της 13.5.2000, σ. 10)

Μόνον το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το παράρτημα ΙV

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1659/2000 της Επιτροπής

(ΕΕ L 192 της 28.7.2000, σ. 19)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 24/2001 της Επιτροπής

(ΕΕ L 3 της 6.1.2001, σ. 9)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2492/2001 της Επιτροπής

(ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 18)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 118/2003 της Επιτροπής

(ΕΕ L 20 της 24.1.2003, σ. 3)

Μόνον το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το παράρτημα ΙΙΙ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2003 της Επιτροπής

(ΕΕ L 123 της 17.5.2003, σ. 9)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 360/2004 της Επιτροπής

(ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 13)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1118/2004 της Επιτροπής

(ΕΕ L 217 της 17.6.2004, σ. 10)

Μόνον το άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1713/2006 της Επιτροπής

(ΕΕ L 321 της 21.11.2006, σ. 11)

Μόνον το άρθρο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1749/2006 της Επιτροπής

(ΕΕ L 330 της 28.11.2006, σ. 5)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1965/2006 της Επιτροπής

(ΕΕ L 408 της 30.12.2006, σ. 27)

Μόνον το άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 586/2007 της Επιτροπής

(ΕΕ L 139 της 31.5.2007, σ. 5)

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/95

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4 εισαγωγική φράση

Άρθρο 4 εισαγωγική φράση

Άρθρο 4 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 4 στοιχείο α)

Άρθρο 4 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 4 στοιχείο β)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 6

Άρθρο 6 (νέο)

Άρθρο 6α

Άρθρο 7 (νέο)

Άρθρο 6β πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 6β δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 6γ

Άρθρο 6δ

Άρθρο 7

Άρθρο 9

Άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 10 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 10 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 8 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 10 παράγραφος 5

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 11

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 2α

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 12 παράγραφος 4

Άρθρο 10 παράγραφος 4 εισαγωγική φράση

Άρθρο 12 παράγραφος 5 εισαγωγική φράση

Άρθρο 10 παράγραφος 4 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 12 παράγραφος 5 στοιχείο α)

Άρθρο 10 παράγραφος 4 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 12 παράγραφος 5 στοιχείο β)

Άρθρο 10 παράγραφος 5

Άρθρο 12 παράγραφος 6

Άρθρο 11

Άρθρο 13

Άρθρο 12 παράγραφοι 1 έως 5

Άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 5

Άρθρο 12 παράγραφος 7 εισαγωγική φράση

Άρθρο 14 παράγραφος 6 εισαγωγική φράση

Άρθρο 12 παράγραφος 7 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 14 παράγραφος 6 στοιχείο α)

Άρθρο 12 παράγραφος 7 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 14 παράγραφος 6 στοιχείο β)

Άρθρο 12 παράγραφος 8

Άρθρο 14 παράγραφος 7

Άρθρο 12 παράγραφος 9

Άρθρο 14 παράγραφος 8

Άρθρο 12 παράγραφος 10

Άρθρο 14 παράγραφος 9

Άρθρο 12 παράγραφος 11

Άρθρο 14 παράγραφος 10

Άρθρο 12 παράγραφος 12

Άρθρο 14 παράγραφος 11

Άρθρο 12α παράγραφοι 1 έως 5

Άρθρο 15 παράγραφοι 1 έως 5

Άρθρο 12α παράγραφος 7 εισαγωγική φράση

Άρθρο 15 παράγραφος 6 εισαγωγική φράση

Άρθρο 12α παράγραφος 7 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 15 παράγραφος 6 στοιχείο α)

Άρθρο 12α παράγραφος 7 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 15 παράγραφος 6 στοιχείο β)

Άρθρο 12α παράγραφοι 8 έως 12

Άρθρο 15 παράγραφοι 7 έως 12

Άρθρο 13

Άρθρο 16

Άρθρο 14

Άρθρο 17 (νέο)

Άρθρο 15

Άρθρο 18

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II A

Παράρτημα II (νέο) και παράρτημα V (νέο)

Παράρτημα III (νέο)

Παράρτημα II B

Παράρτημα IV (νέο)

Παράρτημα III

Παράρτημα VI

Παράρτημα III A

Παράρτημα VII μέρος Α

Παράρτημα III Β

Παράρτημα VII μέρος Β

Παράρτημα III Γ

Παράρτημα VII μέρος Γ

Παράρτημα IV

Παράρτημα VIII

Παράρτημα IX

Παράρτημα X