29.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 87/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 287/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Μαρτίου 2008

για επέκταση της περιόδου ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002 (1), για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας, και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τα αεροσκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρο 2γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής (2) και πληρούν τις ειδικές προδιαγραφές αξιοπλοΐας που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, τα περιορισμένα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας εκδίδονται από τα κράτη μέλη ώστε να επιτραπεί να συνεχίσουν μέχρι τις 28 Μαρτίου 2008 τις πτητικές δραστηριότητες που επιτρεπόταν να εκτελούν πριν τις 28 Μαρτίου 2007.

(2)

Το άρθρο 2γ παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την περίοδο ισχύος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου κατά 18 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση ότι τη διαδικασία πιστοποίησης του αντίστοιχου τύπου του αεροσκάφους ανέλαβε ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας της αεροπορίας (ο οργανισμός) πριν τις 28 Μαρτίου 2008 και ότι ο οργανισμός έχει προσδιορίσει ότι η διαδικασία αυτή είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός της πρόσθετης περιόδου ισχύος.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 2γ παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, ο οργανισμός προσδιόρισε σχετικά στις 15 Φεβρουαρίου 2008 ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παράταση της περιόδου ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 όσον αφορά ορισμένους τύπους αεροσκαφών. Κοινοποίησε τον προσδιορισμό του στην Επιτροπή την ίδια ημέρα.

(4)

Συγκεκριμένα, στον προσδιορισμό του ο οργανισμός δηλώνει ότι έλαβε και αποδέχθηκε αιτήσεις πιστοποίησης ή/και επικύρωσης των πιστοποιητικών τύπου που έχουν εκδώσει οι αρχές πιστοποίησης της πρώην Σοβιετικής Ένωσης για δύο αεροσκάφη: το αεροπλάνο τύπου Antonov AN-26 που στη συνέχεια του επιτρέπει να εξετάσει επίσης την πιστοποίηση του αεροπλάνου τύπου AN-26B, και το ελικόπτερο τύπου Kamov-32A11BC, που στη συνέχεια του επιτρέπει να εξετάσει επίσης την πιστοποίηση του ελικοπτέρου τύπου Kamov-32A12.

(5)

Στον προσδιορισμό του, ο οργανισμός καταλήγει στη συνέχεια ότι μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης αυτών των τύπων αεροσκαφών έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2009.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 54 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η περίοδος ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 παρατείνεται έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2009 όσον αφορά τα αεροπλάνα τύπου Antonov AN-26 και AN-26B και τα ελικόπτερα τύπου Kamov-32A12 και Kamov-32A11BC.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 334/2007 (ΕΕ L 88 της 29.3.2007, σ. 39).

(2)  ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 6. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 375/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 94 της 4.4.2007, σ. 3).