23.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 346/89


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 11ης Σεπτεμβρίου 2008

σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το ευρώ και τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών χρηματικού «Currency Information System 2»

(ΕΚΤ/2008/8)

(2008/950/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 106 παράγραφοι 1 και 2,

το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), και ιδίως τα άρθρα 5 και 16,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 106 παράγραφος 1 της συνθήκης και το άρθρο 16 του καταστατικού του ΕΣΚΤ ορίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ μέσα στην Κοινότητα.

(2)

Το άρθρο 106 παράγραφος 2 της συνθήκης ορίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν κέρματα, η ποσότητα των οποίων τελεί υπό την έγκριση της ΕΚΤ. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ λαμβάνει ετήσιες αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνει την ποσότητα της έκδοσης κερμάτων από τα κράτη μέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ (εφεξής «συμμετέχοντα κράτη μέλη»).

(3)

Το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ ορίζει ότι η ΕΚΤ, προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), συλλέγει, με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών, τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων των στατιστικών πληροφοριών στο πεδίο της έκδοσης τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ. Εξάλλου, η ΕΚΤ χρειάζεται τις ως άνω συλλεγόμενες πληροφορίες για τους σκοπούς του άρθρου 237 στοιχείο δ) της συνθήκης, βάσει του οποίου ανατίθεται στην ίδια το καθήκον της παρακολούθησης της συμμόρφωσης των εθνικών κεντρικών τραπεζών του ΕΣΚΤ προς τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της συνθήκης και του καταστατικού. Οι εν λόγω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση προς την απαγόρευση που θεσπίζεται στο άρθρο 101 της συνθήκης και έθεσε σε εφαρμογή ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3603/93 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1993, για τον προσδιορισμό των εννοιών που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 104 και στο άρθρο 104 Β παράγραφος 1 της συνθήκης (1). Συγκεκριμένα, το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3603/93 προβλέπει ότι «τα διαθέσιμα […] των εθνικών κεντρικών τραπεζών σε μεταλλικό νόμισμα που εκδίδει ο δημόσιος τομέας, και πιστώνονται σ' αυτόν, τα οποία αποτελούν μέχρι το 10 % του μεταλλικού νομίσματος σε κυκλοφορία, δεν θεωρούνται πιστωτική διευκόλυνση κατά την έννοια του άρθρου 104 της Συνθήκης».

(4)

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών αναφορικά με την έκδοση κερμάτων ευρώ και λαμβανομένου υπόψη του βασικού ρόλου που διαδραματίζουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των συμμετεχόντων κρατών μελών (εφεξής «ΕθνΚΤ») στην κατανομή των κερμάτων ευρώ, είναι αναγκαία για την ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ η συλλογή στοιχείων για τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ ενόψει της επιτέλεσης των ως άνω καθηκόντων. Η συλλογή των εν λόγω στοιχείων διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο της έκδοσης τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, π.χ. παρέχοντας στην ΕΚΤ, στις ΕθνΚΤ, στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στις εθνικές αρχές έκδοσης κερμάτων πληροφορίες που τις διευκολύνουν, βάσει των οικείων αρμοδιοτήτων: i) να προγραμματίζουν την παραγωγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, ii) να συντονίζουν την έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και iii) να συντονίζουν τη μεταβίβαση τραπεζογραμματίων ευρώ μεταξύ ΕθνΚΤ και κερμάτων ευρώ μεταξύ συμμετεχόντων κρατών μελών. Η συλλογή των εν λόγω στοιχείων παρέχει εξάλλου στην ΕΚΤ τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις της στους τομείς της έκδοσης τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ.

(5)

Στις 16 Δεκεμβρίου 2004 το διοικητικό συμβούλιο υιοθέτησε το πλαίσιο ανακύκλωσης τραπεζογραμματίων (ΠΑΤ), η ενότητα 2.7 του οποίου προβλέπει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα και οι λοιποί φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που υπέχουν έναντι των ΕθνΚΤ. Στο ίδιο πλαίσιο αποφασίστηκε εξάλλου η εφαρμογή του ΠΑΤ από τις ΕθνΚΤ με τα διαθέσιμα σε αυτές μέσα, όπως νομοθετικές πράξεις και συμφωνίες, έως το τέλος του 2006, χρονικό όριο το οποίο παρατάθηκε με μεταγενέστερες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Πάντως, έως την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του ΠΑΤ οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να αρχίσουν να λαμβάνουν τα στοιχεία που παρέχουν βάσει αυτού τα υπό τη δικαιοδοσία τους ευρισκόμενα πιστωτικά ιδρύματα και λοιποί φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά, και να είναι σε θέση να τα υποβάλλουν στην ΕΚΤ.

(6)

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα στοιχεία σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με: i) την έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, ii) την ποσότητα και την ποιότητα των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ σε κυκλοφορία, iii) τα αποθέματα τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ που διακρατούν οι φορείς που μετέχουν στην έκδοσή τους, iv) τις επιχειρησιακές δραστηριότητες σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ των φορέων που μετέχουν στην έκδοσή τους, περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που θέτουν σε εφαρμογή σύστημα φύλαξης τραπεζογραμματίων «notes-held-to-order» για λογαριασμό ορισμένης ΕθνΚΤ, καθώς και εκείνων που θέτουν σε εφαρμογή πρόγραμμα φύλαξης αποθεμάτων τραπεζογραμματίων για λογαριασμό της ΕΚΤ και μιας ή περισσότερων ΕθνΚΤ, v) τις σχετικές με τραπεζογραμμάτια επιχειρησιακές δραστηριότητες πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών φορέων που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά και ανακυκλώνουν τραπεζογραμμάτια ευρώ βάσει του ΠΑΤ, και vi) την υποδομή χρηματικού.

(7)

Προκειμένου να ενισχύσει τη συλλογή στοιχείων και να διευκολύνει τη διάδοση των πληροφοριών που βασίζονται σε αυτά, στις 22 Νοεμβρίου 2007 το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε να θέσει σε εφαρμογή σύστημα πληροφοριών χρηματικού με την ονομασία «Currency Information System 2» (εφεξής «CIS 2»), προς αντικατάσταση του προϊσχύσαντος συστήματος πληροφοριών «Currency Information System» που είχε θεσπιστεί με την εισαγωγή των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και παρείχε στην ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ στοιχεία χρηματικού από το έτος 2002 και έπειτα, βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ σχετικά με τη συλλογή στοιχείων στο πλαίσιο του συστήματος «Currency Information System».

(8)

Για την αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία του CIS 2 είναι απαραίτητη η διασφάλιση της τακτικής και έγκαιρης υποβολής ομοιογενών στοιχείων. Είναι επομένως αναγκαίο να ρυθμιστούν με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων των ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ, με πρόβλεψη σύντομης περιόδου στη διάρκεια της οποίας θα είναι δυνατή η παράλληλη υποβολή στοιχείων, ήτοι βάσει των ήδη ισχυουσών ρυθμίσεων και του CIS 2.

(9)

Με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/9, της 14ης Ιουλίου 2006, σχετικά με ορισμένες προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή και με τον προεφοδιασμό και υποπροεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ (2), θεσπίστηκε το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει σε μια μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος να δανείζεται, να προσπορίζεται ή να παράγει τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ για σκοπούς προεφοδιασμού και υποπροεφοδιασμού αυτών πριν από τη μετάβαση του οικείου κράτους μέλους στο ευρώ σε φυσική μορφή. Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/9 προβλέπει την τήρηση εκ μέρους των μελλοντικών ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος συγκεκριμένων υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων, που πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω στο πλαίσιο του CIS 2.

(10)

Ως χρήστες του CIS 2, τόσο η ΕΚΤ όσο και οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή του και στη λειτουργική μονάδα υποβολής στοιχείων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των στοιχείων του CIS 2 και να επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός διαφάνειας. Στους αποδεκτούς τρίτους φορείς θα πρέπει να παραχωρείται περιορισμένη πρόσβαση στα στοιχεία του CIS 2, προκειμένου να ενισχύεται η ροή των πληροφοριών ανάμεσα στην ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στις ΕθνΚΤ και τις εθνικές αρχές έκδοσης κερμάτων.

(11)

Δεδομένου ότι το CIS 2 είναι ένα ευέλικτο σύστημα που εξυπηρετεί τη διαχείριση νέων στοιχείων, είναι αναγκαία η θέσπιση μιας απλοποιημένης διαδικασίας για την πρόσφορη εισαγωγή τεχνικών τροποποιήσεων στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Επιπλέον, λόγω της τεχνικής του φύσης θα πρέπει να είναι δυνατή η τροποποίηση των προδιαγραφών του μηχανισμού διαβίβασης του CIS 2 με τη χρήση της ίδιας απλοποιημένης διαδικασίας. Ως εκ τούτου, η εκτελεστική επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε τροποποιήσεις της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής και των παραρτημάτων της, θα πρέπει δε η ίδια να ενημερώνει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο.

(12)

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία καταργήθηκε η παρέκκλιση για τη Σλοβακία στις 8 Ιουλίου 2008, και με βάση το άρθρο 3.5 του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο διοικητής της Národná banka Slovenska προσεκλήθη να παρακολουθήσει τις σχετικές συζητήσεις του διοικητικού συμβουλίου επί της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής νοούνται ως:

α)

«πλαίσιο ανακύκλωσης τραπεζογραμματίων» (ΠΑΤ): το πλαίσιο για την ανακύκλωση τραπεζογραμματίων, όπως αυτό καθορίζεται στο έγγραφο με τίτλο «Ανακύκλωση τραπεζογραμματίων ευρώ: πλαίσιο για τον εντοπισμό πλαστών τραπεζογραμματίων και τη διαλογή κατάλληλων προς κυκλοφορία τραπεζογραμματίων από πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά», το οποίο υιοθετήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 16 Δεκεμβρίου 2004 και δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ από τις 6 Ιανουαρίου 2005, όπως κατά καιρούς τροποποιείται, καθώς και στα έγγραφα τα σχετικά με τις προθεσμίες εφαρμογής του σε εθνικό επίπεδο·

β)

«πιστωτικό ίδρυμα»: πιστωτικό ίδρυμα κατά τους ορισμούς του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/48 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (3)·

γ)

«CIS 2»: το σύστημα που περιλαμβάνει: i) την κεντρική βάση δεδομένων που βρίσκεται εγκατεστημένη στην ΕΚΤ και εξυπηρετεί την αποθήκευση όλων των πληροφοριών που συλλέγονται βάσει της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, τα κέρματα ευρώ, την υποδομή χρηματικού και το ΠΑΤ, ii) τη διαδικτυακή online εφαρμογή που επιτρέπει την ευέλικτη διαμόρφωση του συστήματος και παρέχει πληροφορίες για την παράδοση των στοιχείων και την εγκυρότητά τους, τις αναθεωρήσεις και διάφορα είδη στοιχείων αναφοράς και τις παραμέτρους του συστήματος, iii) τη λειτουργική μονάδα υποβολής στοιχείων (reporting module) για τη θεώρηση και την ανάλυση των συλλεγόμενων στοιχείων και iv) το μηχανισμό διαβίβασης του CIS 2·

δ)

«προεφοδιασμός»: η εντός της περιόδου προεφοδιασμού/υποπροεφοδιασμού υλική παράδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ από ορισμένη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος σε αποδεκτούς αντισυμβαλλόμενους στην επικράτεια μελλοντικού συμμετέχοντος κράτους μέλους·

ε)

«υποπροεφοδιασμός»: η εντός της περιόδου προεφοδιασμού/υποπροεφοδιασμού παράδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ του προεφοδιασμού από ορισμένον αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο σε τρίτους επαγγελματικούς φορείς στην επικράτεια μελλοντικού συμμετέχοντος κράτους μέλους. Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής στον όρο «υποπροεφοδιασμός» συμπεριλαμβάνεται ο εφοδιασμός με κέρματα ευρώ που διατίθενται στο ευρύτερο κοινό σε συσκευασίες εξοικείωσης·

στ)

«μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος»: η εθνική κεντρική τράπεζα μελλοντικού συμμετέχοντος κράτους μέλους·

ζ)

«αποδεκτοί τρίτοι φορείς»: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα εθνικά δημόσια ταμεία, τα νομισματοκοπεία, καθώς και οι εξουσιοδοτημένες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες των εθνικών δημόσιων ταμείων των συμμετεχόντων κρατών μελών·

η)

«μηχανισμός διαβίβασης του CIS 2»: η εφαρμογή ενοποίησης δεδομένων XLM του ΕΣΚΤ (EXDI). Η εφαρμογή EXDI χρησιμοποιείται για την εμπιστευτική διαβίβαση μηνυμάτων αναγγελίας δεδομένων μεταξύ των ΕθνΚΤ, των μελλοντικών ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος και της ΕΚΤ, ανεξαρτήτως της τεχνικής υποδομής που την υποστηρίζει (π.χ. δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογές λογισμικού)·

θ)

«μήνυμα αναγγελίας δεδομένων»: αρχείο που περιλαμβάνει μηνιαία ή εξαμηνιαία στοιχεία ορισμένης ΕθνΚΤ ή μελλοντικής ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος για μία περίοδο υποβολής στοιχείων ή, προκειμένου περί αναθεωρήσεων, για μία ή περισσότερες περιόδους υποβολής στοιχείων, σε μορφότυπο δεδομένων συμβατό με το μηχανισμό διαβίβασης του CIS 2·

ι)

«μελλοντικό συμμετέχον κράτος μέλος»: το μη συμμετέχον κράτος μέλος που πληροί τους όρους υιοθέτησης του ευρώ και σε σχέση με το οποίο έχει ληφθεί απόφαση περί κατάργησης της παρέκκλισης (σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 της συνθήκης)·

ια)

«εργάσιμη ημέρα»: οποιαδήποτε ημέρα στη διάρκεια της οποίας η ΕΚΤ και ορισμένη ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων είναι ανοικτές για την πραγματοποίηση συναλλαγών·

ιβ)

«λογιστικά στοιχεία»: η μη διορθωμένη αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία, προσαρμοσμένη κατά το ποσό των άτοκων απαιτήσεων έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων που εφαρμόζουν πρόγραμμα φύλαξης αποθεμάτων τραπεζογραμματίων κατά τη λήξη μιας περιόδου υποβολής στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16, της 10ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (4)·

ιγ)

«ειδοποιητικό γεγονός»: γεγονός καταχωριζόμενο στο CIS 2, η συνδρομή του οποίου ενεργοποιεί την αποστολή ειδοποίησης από το CIS 2 προς μία ή περισσότερες ΕθνΚΤ και την ΕΚΤ. Ένα ειδοποιητικό γεγονός συντρέχει: i) όταν μια ΕθνΚΤ έχει αποστείλει μηνιαίο ή εξαμηνιαίο μήνυμα αναγγελίας δεδομένων στο CIS 2, ενεργοποιώντας την αποστολή μηνύματος ανάδρασης (feedback message) προς την ίδια και την ΕΚΤ, ii) όταν, μετά την επιτυχή επαλήθευση της εγκυρότητας των μηνυμάτων αναγγελίας δεδομένων όλων των ΕθνΚΤ για μια νέα περίοδο υποβολής στοιχείων, ενεργοποιείται η αποστολή μηνύματος ενημερότητας (status report message) από το CIS 2 προς τις ΕθνΚΤ και την ΕΚΤ ή iii) όταν, μετά την αποστολή μηνύματος ενημερότητας ακολουθεί η επιτυχής επαλήθευση από το CIS 2 της εγκυρότητας ενός αναθεωρημένου μηνύματος αναγγελίας δεδομένων αναφορικά με ορισμένη ΕθνΚΤ, ενεργοποιώντας την αποστολή ειδοποίησης αναθεώρησης (revision notification) προς τις ΕθνΚΤ και την ΕΚΤ.

2.   Οι τεχνικοί όροι που χρησιμοποιούνται στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής προσδιορίζονται στο προσαρτώμενο γλωσσάριο.

Άρθρο 2

Συλλογή στοιχείων σχετικά με τραπεζογραμμάτια ευρώ

1.   Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ σε μηνιαία βάση τα στοιχεία του CIS 2 σχετικά με τραπεζογραμμάτια ευρώ, δηλαδή τα στοιχεία που καθορίζονται στα σημεία 1 έως 4 του πίνακα στο πρώτο μέρος του παραρτήματος I, εφαρμόζοντας τους κανόνες εγγραφής που καθορίζονται στο τρίτο μέρος του παραρτήματος I.

2.   Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα V ως στοιχεία κατηγορίας 1 και στοιχεία που συνδέονται με την επέλευση γεγονότων όσον αφορά τραπεζογραμμάτια ευρώ έως την έκτη εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου υποβολής στοιχείων.

3.   Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα V ως στοιχεία κατηγορίας 2 σχετικά με τραπεζογραμμάτια ευρώ έως τη δέκατη εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου υποβολής στοιχείων.

4.   Η πρώτη διαβίβαση στοιχείων σχετικά με τραπεζογραμμάτια ευρώ λαμβάνει χώρα τον Οκτώβριο του 2008.

5.   Οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν το μηχανισμό διαβίβασης του CIS 2 για να διαβιβάσουν στην ΕΚΤ στοιχεία σχετικά με τραπεζογραμμάτια ευρώ σύμφωνα με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή.

Άρθρο 3

Συλλογή στοιχείων σχετικά με κέρματα ευρώ

1.   Οι ΕθνΚΤ συλλέγουν από τους αποδεκτούς τρίτους φορείς που μετέχουν στην έκδοση κερμάτων ευρώ στα οικεία κράτη μέλη στοιχεία του CIS 2 σχετικά με κέρματα ευρώ, δηλαδή τα στοιχεία που καθορίζονται στα σημεία 1 έως 5 του πίνακα στο πρώτο μέρος του παραρτήματος ΙΙ.

2.   Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ σε μηνιαία βάση τα στοιχεία του CIS 2 σχετικά με κέρματα ευρώ, δηλαδή τα στοιχεία που καθορίζονται στα σημεία 1 έως 6 του πίνακα στο πρώτο μέρος του παραρτήματος ΙΙ, εφαρμόζοντας τους κανόνες εγγραφής που καθορίζονται στο τρίτο μέρος του παραρτήματος ΙΙ.

3.   Οι όροι των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 2 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στη διαβίβαση στοιχείων της παραγράφου 1 σχετικά με κέρματα ευρώ.

Άρθρο 4

Συλλογή στοιχείων σχετικά με την υποδομή χρηματικού και το ΠΑΤ

1.   Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ τα στοιχεία που σχετίζονται με την υποδομή χρηματικού σε εξαμηνιαία βάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ.

2.   Για πρώτη φορά κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7, και κατόπιν σε εξαμηνιαία βάση, οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ τα στοιχεία που σχετίζονται με το ΠΑΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ. Τα στοιχεία που παρέχονται στην ΕΚΤ βασίζονται στα στοιχεία που οι ΕθνΚΤ ήταν σε θέση να λάβουν από πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 2.7 του ΠΑΤ και το έγγραφο που αφορά τη συλλογή στοιχείων με τίτλο «Συλλογή στοιχείων από πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά σύμφωνα με το πλαίσιο ανακύκλωσης τραπεζογραμματίων» (5).

3.   Οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν το μηχανισμό διαβίβασης του CIS για να διαβιβάσουν τα στοιχεία των παραγράφων 1 και 2 που σχετίζονται με την υποδομή χρηματικού και το ΠΑΤ.

4.   Το αργότερο την έκτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν τα στοιχεία των παραγράφων 1 και 2 όσον αφορά την περίοδο υποβολής στοιχείων που εκτείνεται από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του εν λόγω έτους.

5.   Το αργότερο την έκτη εργάσιμη ημέρα του Απριλίου κάθε έτους οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν τα στοιχεία των παραγράφων 1 και 2 όσον αφορά την περίοδο υποβολής στοιχείων που εκτείνεται από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

6.   Η πρώτη διαβίβαση στοιχείων που σχετίζονται με την υποδομή χρηματικού, δηλαδή τα στοιχεία που καθορίζονται στα σημεία 1.1 έως 1.4, στο σημείο 2.1 και στα σημεία 2.3 έως 2.6 του πίνακα στο παράρτημα ΙΙΙ, λαμβάνει χώρα τον Οκτώβριο του 2008.

7.   Η πρώτη διαβίβαση στοιχείων που σχετίζονται με το ΠΑΤ, δηλαδή τα στοιχεία που καθορίζονται στα σημεία 2.2, 2.7 έως 2.10 και στο σημείο 3 του πίνακα, στο παράρτημα ΙΙΙ, λαμβάνει χώρα ως ακολούθως:

α)

τον Οκτώβριο του 2008 για τη Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique, την Deutsche Bundesbank, την Banque centrale du Luxembourg, την De Nederlandsche Bank, την Oesterreichische Nationalbank και τη Suomen Pankki·

β)

τον Οκτώβριο του 2009 για την Banka Slovenije·

γ)

τον Οκτώβριο του 2010 για την Banque de France, την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta και

δ)

τον Οκτώβριο του 2011 για την Τράπεζα της Ελλάδος, την Banco de España, την Banca d'Italia, τη Central Bank and Financial Services Authority of Ireland και την Banco de Portugal.

Άρθρο 5

Συλλογή στοιχείων από μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος σχετικά με τη μετάβασή τους στο ευρώ

1.   Μια ΕθνΚΤ περιλαμβάνει στις συμβατικές ρυθμίσεις που συνομολογεί με ορισμένη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/9, ειδικές διατάξεις δυνάμει των οποίων η μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος, πλέον των στοιχείων που παρέχονται βάσει της εν λόγω κατευθυντήριας γραμμής, θα παρέχει στην ΕΚΤ σε μηνιαία βάση τα στοιχεία που προσδιορίζονται στα σημεία 4 και 5 του πίνακα στο παράρτημα ΙΙ, εφαρμόζοντας, τηρουμένων των αναλογιών, τους κανόνες εγγραφής που καθορίζονται στο τρίτο μέρος των παραρτημάτων Ι και ΙΙ σχετικά με όλα τα τραπεζογραμμάτια ή/και τα κέρματα ευρώ που δανείζεται από μια ΕθνΚΤ και που η τελευταία της έχει παραδώσει. Όταν μια μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος δεν έχει συνομολογήσει τέτοιες συμβατικές ρυθμίσεις με μια ΕθνΚΤ, η ΕΚΤ συνομολογεί τις συμβατικές αυτές ρυθμίσεις με την πρώτη, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

2.   Η πρώτη διαβίβαση στοιχείων της παραγράφου 1 σχετικά με τραπεζογραμμάτια ή/και κέρματα ευρώ λαμβάνει χώρα το αργότερο την έκτη εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου εντός του οποίου η μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος λαμβάνει ή παράγει τέτοια τραπεζογραμμάτια ή κέρματα ευρώ για πρώτη φορά.

3.   Οι όροι των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 2 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στη διαβίβαση στοιχείων της παραγράφου 1 σχετικά με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ.

Άρθρο 6

Τήρηση δεδομένων αναφοράς και παραμέτρων του συστήματος

1.   Η ΕΚΤ εισάγει τα δεδομένα αναφοράς και τις παραμέτρους του συστήματος που αναφέρονται στο παράρτημα IV στο CIS 2 και αναλαμβάνει την τήρησή τους.

2.   Η ΕΚΤ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την πληρότητα και την ορθότητα των ως άνω δεδομένων και παραμέτρων του συστήματος.

3.   Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν εγκαίρως στην ΕΚΤ τις παραμέτρους του συστήματος που καθορίζονται στα σημεία 2.1 και 2.2 του πίνακα στο παράρτημα IV: i) με τη θέση σε ισχύ της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής και ii) σε κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των εν λόγω παραμέτρων.

Άρθρο 7

Πληρότητα και ορθότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων

1.   Οι ΕθνΚΤ λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή ενόψει της διαβίβασής τους στην ΕΚΤ. Κατ' ελάχιστον διεξάγουν τους ελέγχους πληρότητας που προβλέπονται στο παράρτημα V και τους ελέγχους ορθότητας που προβλέπονται στο παράρτημα VI.

2.   Κάθε ΕθνΚΤ χρησιμοποιεί τα κατάλληλα στοιχεία του CIS 2 για την κατάρτιση αριθμητικών δεδομένων της καθαρής εθνικής έκδοσης τραπεζογραμματίων ευρώ. Στη συνέχεια κάθε ΕθνΚΤ ελέγχει τη συμφωνία των εν λόγω αριθμητικών δεδομένων με τα λογιστικά της στοιχεία πριν από τη διαβίβαση των στοιχείων του CIS 2 στην ΕΚΤ.

3.   Η ΕΚΤ διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι πληρότητας και ορθότητας που προβλέπονται στα παραρτήματα V και VI διενεργούνται από το CIS 2 πριν από την αποθήκευση των στοιχείων στην κεντρική βάση δεδομένων του CIS 2.

4.   Η ΕΚΤ επαληθεύει τη συμφωνία των αριθμητικών δεδομένων της καθαρής εθνικής έκδοσης τραπεζογραμματίων ευρώ της παραγράφου 2 που υποβάλλουν στο CIS 2 οι ΕθνΚΤ με τα αντίστοιχα λογιστικά στοιχεία και σε περίπτωση τυχόν διαφοράς διαβουλεύεται με τις οικείες ΕθνΚΤ.

5.   Αν ορισμένη ΕθνΚΤ εντοπίσει ανακολουθία στα στοιχεία που υποβάλλει στο CIS 2 μετά το πέρας της διαβίβασής τους στην ΕΚΤ, αποστέλλει στην τελευταία, δίχως αδικαιολόγητη καθυστέρηση, διορθωμένα στοιχεία μέσω του μηχανισμού διαβίβασης του CIS 2.

Άρθρο 8

Πρόσβαση στο CIS 2

1.   Κατόπιν λήψης γραπτής αίτησης και με την προϋπόθεση της συνομολόγησης των επιμέρους συμβατικών ρυθμίσεων που περιγράφονται στην παράγραφο 2, η ΕΚΤ παραχωρεί πρόσβαση στο CIS 2: i) σε μέχρι τέσσερις ατομικούς χρήστες για κάθε ΕθνΚΤ, μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την ιδιότητά της ως αποδεκτού τρίτου φορέα, και ii) σε έναν ατομικό χρήστη για κάθε άλλον αποδεκτό τρίτο φορέα. Η παρεχόμενη σε κάθε αποδεκτό τρίτο φορέα πρόσβαση περιορίζεται στα στοιχεία τα σχετικά με κέρματα ευρώ και δίδεται κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009. Η ΕΚΤ εξετάζει κατά πόσο είναι εύλογη η χορήγηση πρόσβασης στο CIS 2 σε περισσότερους ατομικούς χρήστες, κατόπιν υποβολής γραπτών αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα και τη δυναμικότητα του συστήματος.

2.   Η ευθύνη για την τεχνική διαχείριση των χρηστών ρυθμίζεται σε επιμέρους συμβατικές ρυθμίσεις συνομολογούμενες: i) μεταξύ της ΕΚΤ και μιας ΕθνΚΤ όσον αφορά τους ατομικούς χρήστες της τελευταίας και τους ατομικούς χρήστες των αποδεκτών τρίτων φορέων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους εγκατάστασης της εν λόγω ΕθνΚΤ, ii) μεταξύ της ΕΚΤ και μιας μελλοντικής ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τους ατομικούς χρήστες της τελευταίας και iii) μεταξύ της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τους ατομικούς χρήστες της τελευταίας. Η ΕΚΤ μπορεί εξάλλου να συμπεριλαμβάνει στις εν λόγω συμβατικές ρυθμίσεις αναφορές σε ρυθμίσεις διαχείρισης χρηστών, πρότυπα ασφάλειας και όρους αδειοδότησης που έχουν εφαρμογή στο CIS 2.

Άρθρο 9

Αυτόματη γνωστοποίηση ειδοποιητικών γεγονότων

Η ΕΚΤ διασφαλίζει ότι το CΙS 2 αποστέλλει μέσω του μηχανισμού διαβίβασης του CIS 2 αυτόματες γνωστοποιήσεις των ειδοποιητικών γεγονότων στις ΕθνΚΤ που αιτούνται τη λήψη τέτοιων αυτόματων γνωστοποιήσεων.

Άρθρο 10

Διαβίβαση στοιχείων του CIS 2 στις ΕθνΚΤ

1.   Οι ΕθνΚΤ που επιθυμούν να λαμβάνουν και να αποθηκεύουν στις εκτός CIS 2 τοπικές εφαρμογές τους τα στοιχεία του CIS 2 όλων των ΕθνΚΤ και των μελλοντικών ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος αποστέλλουν στην ΕΚΤ γραπτή αίτηση ζητώντας την τακτική αυτόματη διαβίβαση των εν λόγω στοιχείων από το CIS 2.

2.   Η ΕΚΤ διασφαλίζει ότι το CIS 2 αποστέλλει τα στοιχεία στις ΕθνΚΤ που αιτούνται την υπηρεσία της παραγράφου 1 μέσω του μηχανισμού διαβίβασης του CIS 2.

Άρθρο 11

Ο ρόλος της εκτελεστικής επιτροπής

1.   Η εκτελεστική επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του CIS 2 σε καθημερινή βάση.

2.   Δυνάμει του άρθρου 17.3 του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η εκτελεστική επιτροπή εξουσιοδοτείται να:

α)

προβαίνει σε τεχνικές τροποποιήσεις των παραρτημάτων της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής και των προδιαγραφών του μηχανισμού διαβίβασης του CIS 2, αφού λάβει υπόψη τις θέσεις της επιτροπής τραπεζογραμματίων (Banknote Committee) και της επιτροπής τεχνολογίας πληροφοριών (Information Technology Committee), και να

β)

διαφοροποιεί τις ημερομηνίες πρώτης διαβίβασης στοιχείων βάσει της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής σε περίπτωση έκδοσης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για παράταση της μεταβατικής περιόδου εφαρμογής του ΠΑΤ από ορισμένη ΕθνΚΤ, αφού λάβει υπόψη τις θέσεις της επιτροπής τραπεζογραμματίων.

3.   Η εκτελεστική επιτροπή γνωστοποιεί στο διοικητικό συμβούλιο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κάθε τροποποίηση κατά την παράγραφο 2, εφαρμόζει δε κάθε απόφαση που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο επί του ζητήματος.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου 2008.

Άρθρο 13

Αποδέκτες

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή εφαρμόζεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Φρανκφούρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2008.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 332 της 31.12.1993, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 207 της 28.7.2006, σ. 39.

(3)  ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 348 της 11.12.2006, σ. 1.

(5)  Όπως δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ τον Ιανουάριο του 2006.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στοιχεία τραπεζογραμματίων ευρώ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Σύστημα παροχής στοιχείων για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ

Στοιχεία

 

 

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Συνολικός αριθμός τραπεζογραμματίων

Ανάλυση κατά σειρά/εναλλακτική σειρά

Ανάλυση κατά ονομαστική αξία

Ανάλυση κατά τράπεζα ECI (1)

Ανάλυση κατά «Από ΕθνΚΤ»

Ανάλυση κατά «Σε ΕθνΚΤ»

Ανάλυση κατά «Από είδος αποθέματος» (2)

Ανάλυση κατά «Σε είδος αποθέματος» (3)

Ανάλυση βάσει ιδιότητας (4)

Ανάλυση κατά «Κατανομή σε έτος παραγωγής» (5)

Ανάλυση κατά προγραμματισμό (6)

Πηγή στοιχείων

1.   

Συγκεντρωτικά στοιχεία

1.1.

Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια

 

 

 

 

ΕθνΚΤ

1.2.

Τραπεζογραμμάτια κατεστραμμένα on-line

 

 

 

1.3.

Τραπεζογραμμάτια κατεστραμμένα off-line

 

 

 

2.   

Στοιχεία σχετικά με αποθέματα τραπεζογραμματίων

A.   

Αποθέματα που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα

2.1.

Απόθεμα ESS νέων τραπεζογραμματίων

 

 

 

 

ΕθνΚΤ

2.2.

Απόθεμα ESS κατάλληλων τραπεζογραμματίων

 

 

 

2.3.

Aποθέματα εφοδιασμού νέων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

 

 

 

2.4.

Αποθέματα εφοδιασμού κατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

 

 (7)

 

2.5.

Αποθέματα ακατάλληλων τραπεζογραμματίων (προς καταστροφή) που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

 

 

 

2.6.

Αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

 

 (7)

 

B.   

Αποθέματα που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

2.7.

Αποθέματα εφοδιασμού νέων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

 

 

 

 

Τράπεζες ΝΗΤΟ

2.8.

Αποθέματα εφοδιασμού κατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

 

 (7)

 

2.9.

Αποθέματα ακατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

 

 

 

2.10.

Αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

 

 (7)

 

Γ.   

Αποθέματα που διακρατούνται από τράπεζες ECI

2.11

Αποθέματα εφοδιασμού νέων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ECI

 

 

 

 

 

Τράπεζες ECI

2.12

Αποθέματα εφοδιασμού κατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ECI

 

 (7)

 

 

2.13.

Αποθέματα ακατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ECI

 

 

 

 

2.14.

Αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ECI

 

 (7)

 

 

2.15.

Αποθέματα εφοδιασμού τραπεζογραμματίων σε διαμετακόμιση (in transit) προς ή από τράπεζες ECI

 

 (7)

 

 

Δ.   

Στοιχεία διασταύρωσης

2.16.

Απόθεμα ESS δεσμευμένο για μεταβίβαση

 

 

 

 

Εφοδιάζουσα ΕθνΚΤ

2.17.

Αποθέματα εφοδιασμού δεσμευμένα για μεταβίβαση

 

 (7)

 

2.18.

Απόθεμα ESS δεσμευμένο για παραλαβή

 

 

 

Παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

2.19.

Αποθέματα εφοδιασμού δεσμευμένα για παραλαβή

 

 (7)

 

3.   

Στοιχεία σχετικά με επιχειρησιακές δραστηριότητες

A.   

Επιχειρησιακές δραστηριότητες των ΕθνΚΤ

3.1

Τραπεζογραμμάτια που έχουν εκδοθεί από ΕθνΚΤ

 

 (7)

 

 

ΕθνΚΤ

3.2

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από ΕθνΚΤ σε τράπεζες ΝΗΤΟ

 

 (7)

 

3.3

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από ΕθνΚΤ σε τράπεζες ECI

 

 (7)

 

 

 

3.4

Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε ΕθνΚΤ

 

 (7)

 

 

3.5

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από τράπεζες ΝΗΤΟ σε ΕθνΚΤ

 

 (7)

 

3.6

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από τράπεζες ECI σε ΕθνΚΤ

 

 (7)

 

 

 

3.7

Τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί επεξεργασία από ΕθνΚΤ

 

 

 

 

3.8

Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής από ΕθνΚΤ

 

 

 

B.   

Επιχειρησιακές δραστηριότητες τραπεζών ΝΗΤΟ

3.9.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από τράπεζες ΝΗΤΟ

 

 (7)

 

 

Τράπεζες ΝΗΤΟ

3.10.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε τράπεζες ΝΗΤΟ

 

 (7)

 

3.11.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί επεξεργασία από τράπεζες ΝΗΤΟ

 

 

 

3.12.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής από τράπεζες ΝΗΤΟ

 

 

 

Γ.   

Επιχειρησιακές δραστηριότητες τραπεζών ECI

3.13.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από τράπεζες ECI

 

 (7)

 

 

 

Τράπεζες ECI

3.14.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε τράπεζες ECI

 

 (7)

 

 

3.15.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί επεξεργασία από τράπεζες ECI

 

 

 

 

3.16.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής από τράπεζες ECI

 

 

 

 

ΕθνΚΤ, τράπεζες ECI

4.   

Στοιχεία σχετικά με κινήσεις τραπεζογραμματίων

4.1.

Παράδοση νέας παραγωγής από εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη ΕθνΚΤ

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη ΕθνΚΤ

4.2.

Μεταβίβαση τραπεζογραμματίων

 

 (7)

 

 

Παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη/ εφοδιάζουσα ΕθνΚΤ

4.3.

Παραλαβή τραπεζογραμματίων

 

 (7)

 

 

Υπεύθυνη/εφοδιάζουσα ΕθνΚΤ

 

 

 

 

Παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ NCB

5.   

Στοιχεία για μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος

5.1.

Αποθέματα σε μελλοντικό νόμιμο χρήμα

 

 

 

 

Μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος

5.2.

Προεφοδιασμός

 

 

 

5.3.

Υποπροεφοδιασμός

 

 

 

Προεφοδιασθέντες αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Προσδιορισμός στοιχείων για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ

Οι ΕθνΚΤ και οι μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος υποβάλλουν στοιχεία τεμαχίων ως ακέραιους αριθμούς, θετικούς ή αρνητικούς.

1.   

Συγκεντρωτικά στοιχεία

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία είναι αριθμητικά δεδομένα που καλύπτουν το σύνολο των περιόδων υποβολής στοιχείων, που εκτείνονται από την πρώτη παράδοση τραπεζογραμματίων από ένα εκτυπωτικό ίδρυμα, και πριν από την εισαγωγή μιας νέας σειράς, εναλλακτικής σειράς ή ονομαστικής αξίας, έως τη λήξη της οικείας περιόδου.

1.1.

Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια

Τραπεζογραμμάτια τα οποία: i) έχουν παραχθεί βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ για την παραγωγή τραπεζογραμματίων, ii) έχουν περιέλθει στα αποθέματα εφοδιασμού ή στο απόθεμα ESS της ΕθνΚΤ και διακρατούνται από την ΕθνΚΤ και iii) έχουν καταχωριστεί στο σύστημα διαχείρισης χρηματικού της ΕθνΚΤ (8). Τραπεζογραμμάτια που έχουν παραδοθεί σε τράπεζες ΝΗΤΟ και τράπεζες ECI ή που διακρατούνται από αυτές, περιλαμβανομένων των κατεστραμμένων τραπεζογραμματίων (στοιχεία 1.2 και 1.3), παραμένουν τμήμα των παραχθέντων τραπεζογραμματίων της ΕθνΚΤ.

1.2.

Τραπεζογραμμάτια κατεστραμμένα on-line

Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί από την ΕθνΚΤ ή για λογαριασμό της σε μηχάνημα διαλογής τραπεζογραμματίων με ενσωματωμένο καταστροφέα, κατόπιν ελέγχου τους ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητα.

1.3.

Τραπεζογραμμάτια κατεστραμμένα off-line

Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί από την ΕθνΚΤ ή για λογαριασμό της με μέσα διαφορετικά από τα μηχανήματα διαλογής με ενσωματωμένο τεμαχιστή, κατόπιν ελέγχου τους ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητα, π.χ. ελλιπή τραπεζογραμμάτια ή τραπεζογραμμάτια που δεν έχουν γίνει αποδεκτά από μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων για οποιονδήποτε λόγο. Εν προκειμένω δεν περιλαμβάνονται τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί on-line (στοιχείο 1.2).

2.   

Στοιχεία σχετικά με αποθέματα τραπεζογραμματίων

Τα εν λόγω στοιχεία, ως στοιχεία αποθεμάτων, αναφέρονται στη λήξη της περιόδου υποβολής στοιχείων.

A.   

Αποθέματα που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα

2.1.

Απόθεμα ESS νέων τραπεζογραμματίων

Νέα τραπεζογραμμάτια που αποτελούν τμήμα του αποθέματος ESS και διακρατούνται από τις ΕθνΚΤ για λογαριασμό της ΕΚΤ.

2.2.

Απόθεμα ESS κατάλληλων τραπεζογραμματίων

Κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που αποτελούν τμήμα του αποθέματος ESS και διακρατούνται από τις ΕθνΚΤ για λογαριασμό της ΕΚΤ.

2.3.

Αποθέματα εφοδιασμού νέων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

Νέα τραπεζογραμμάτια που αποτελούν τμήμα των αποθεμάτων εφοδιασμού της ΕθνΚΤ και διακρατούνται από την ΕθνΚΤ (στην έδρα της ή/και σε υποκατάστημα). Εν προκειμένω δεν περιλαμβάνονται νέα τραπεζογραμμάτια που αποτελούν τμήμα του αποθέματος ESS.

2.4.

Αποθέματα εφοδιασμού κατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

Κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που ανήκουν στα αποθέματα εφοδιασμού της ΕθνΚΤ και διακρατούνται από την ΕθνΚΤ (στην έδρα της ή/και σε υποκατάστημα). Εν προκειμένω δεν περιλαμβάνονται κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που αποτελούν τμήμα του αποθέματος ESS.

2.5.

Αποθέματα ακατάλληλων τραπεζογραμματίων (προς καταστροφή) που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

Ακατάλληλα τραπεζογραμμάτια που διακρατεί η ΕθνΚΤ και δεν έχουν ακόμη καταστραφεί.

2.6.

Αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

Τραπεζογραμμάτια που διακρατούνται από την ΕθνΚΤ και δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από αυτή ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους με τη χρήση μηχανημάτων διαλογής τραπεζογραμματίων ή χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων. Τραπεζογραμμάτια που έχουν ελεγχθεί και κριθεί γνήσια και κατάλληλα από τράπεζες ΝΗΤΟ, τράπεζες ECI ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά και στη συνέχεια έχουν επιστραφεί στην ΕθνΚΤ αποτελούν τμήμα του παρόντος στοιχείου έως ότου ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους από την τελευταία.

B.   

Αποθέματα που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

Τα εν λόγω στοιχεία αναφέρονται στο σύστημα ΝΗΤΟ που μια ΕθνΚΤ μπορεί να εισαγάγει εντός της δικαιοδοσίας της. Τα στοιχεία που προέρχονται από επιμέρους τράπεζες ΝΗΤΟ παρέχονται από την ΕθνΚΤ συγκεντρωτικά για όλες τις τράπεζες ΝΗΤΟ. Τα υπό εξέταση αποθέματα δεν ανήκουν στα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία.

2.7.

Αποθέματα εφοδιασμού νέων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

Νέα τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από την ΕθνΚΤ και διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ.

2.8.

Αποθέματα εφοδιασμού κατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

Κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από την ΕθνΚΤ ή έχουν επιστραφεί κατόπιν θέσης τους σε κυκλοφορία και κρίνονται κατάλληλα από τράπεζες ΝΗΤΟ που τα διακρατούν, βάσει του ΠΑΤ.

2.9.

Αποθέματα ακατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

Τραπεζογραμμάτια που κρίνονται ακατάλληλα κατόπιν διαλογής από τράπεζες ΝΗΤΟ που τα διακρατούν, βάσει του ΠΑΤ.

2.10.

Αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

Τραπεζογραμμάτια που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ και δεν έχουν ακόμα ελεγχθεί ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους από αυτές.

Γ.   

Αποθέματα που διακρατούνται από τράπεζες ECI

Τα εν λόγω στοιχεία αναφέρονται στο πρόγραμμα ECI. Τα υπό εξέταση αποθέματα δεν ανήκουν στα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία.

2.11.

Αποθέματα εφοδιασμού νέων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ECI

Νέα τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από την ΕθνΚΤ και διακρατούνται από τράπεζες ECI.

2.12.

Αποθέματα εφοδιασμού κατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ECI

Νέα τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από την ΕθνΚΤ ή έχουν επιστραφεί κατόπιν θέσης τους σε κυκλοφορία και κρίνονται κατάλληλα από τράπεζες ECI που τα διακρατούν, βάσει του ΠΑΤ.

2.13.

Αποθέματα ακατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ECI

Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα από τράπεζες ECI που τα διακρατούν, βάσει του ΠΑΤ.

2.14.

Αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ECI

Τραπεζογραμμάτια που διακρατούνται από τράπεζες ECI και δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους από από αυτές.

2.15.

Αποθέματα εφοδιασμού τραπεζογραμματίων σε διαμετακόμιση (in transit) προς ή από τράπεζες ECI

Τραπεζογραμμάτια με τα οποία μια ΕθνΚΤ έχει εφοδιάσει μια τράπεζα ECI (ή μια εταιρία μεταφοράς χρηματικού (ΕΜΧ) που ενεργεί για λογαριασμό τράπεζας ECI), των οποίων η μεταφορά στις εγκαταστάσεις της τράπεζας ECI δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη λήξη της περιόδου υποβολής στοιχείων, και τραπεζογραμμάτια τα οποία πρόκειται να λάβει μια ΕθνΚΤ από τράπεζα ECI (ή από ΕΜΧ που ενεργεί για λογαριασμό τράπεζας ECI), των οποίων η μεταφορά δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη λήξη της περιόδου υποβολής στοιχείων, υπό την έννοια ότι αυτά έχουν εξέλθει από τις εγκαταστάσεις της τράπεζας ECI αλλά δεν έχουν ακόμη περιέλθει στην ΕθνΚΤ.

Δ.   

Στοιχεία διασταύρωσης

2.16.

Απόθεμα ESS δεσμευμένο για μεταβίβαση

Νέα και κατάλληλα τραπεζογραμμάτια του αποθέματος ESS της ΕθνΚΤ, τα οποία προορίζονται για μεταβίβαση βάσει ιδιαίτερων νομικών πράξεων της ΕΚΤ για την παραγωγή τραπεζογραμματίων και τη διαχείριση αποθεμάτων τραπεζογραμματίων. Η ΕθνΚΤ μπορεί να τα μεταβιβάζει στα αποθέματα εφοδιασμού ή στο απόθεμα ESS μιας ή περισσότερων ΕθνΚΤ ή στα δικά της αποθέματα εφοδιασμού. Μέχρι και την υλική μεταβίβασή τους τα τραπεζογραμμάτια αποτελούν τμήμα του νέου ή κατάλληλου αποθέματος ESS της ίδιας (στοιχείο 2.1 ή 2.2).

2.17.

Αποθέματα εφοδιασμού δεσμευμένα για μεταβίβαση

Νέα και κατάλληλα τραπεζογραμμάτια των αποθεμάτων εφοδιασμού της ΕθνΚΤ τα οποία προορίζονται για μεταβίβαση βάσει ιδιαίτερων νομικών πράξεων της ΕΚΤ για την παραγωγή τραπεζογραμματίων και τη διαχείριση αποθεμάτων τραπεζογραμματίων. Η ΕθνΚΤ μπορεί να τα μεταβιβάζει στα αποθέματα εφοδιασμού ή στο απόθεμα ESS μιας ή περισσότερων ΕθνΚΤ ή στο δικό της απόθεμα ESS. Μέχρι και τη φυσική μεταβίβασή τους τα τραπεζογραμμάτια αποτελούν τμήμα των νέων ή κατάλληλων αποθεμάτων εφοδιασμού της ίδιας (στοιχείο 2.3 ή 2.4).

2.18.

Απόθεμα ESS δεσμευμένο για παραλαβή

Νέα και κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που πρόκειται να μεταβιβασθούν στο απόθεμα ESS της ΕθνΚΤ (ως παραλαμβάνουσας ΕθνΚΤ) από μία ή περισσότερες άλλες ΕθνΚΤ, από ένα εκτυπωτικό ίδρυμα ή από τα αποθέματα εφοδιασμού της ίδιας βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ για την παραγωγή τραπεζογραμματίων και τη διαχείριση αποθεμάτων τραπεζογραμματίων.

2.19.

Αποθέματα εφοδιασμού δεσμευμένα για παραλαβή

Νέα και κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που πρόκειται να μεταβιβασθούν στα αποθέματα εφοδιασμού της ΕθνΚΤ (ως παραλαμβάνουσας ΕθνΚΤ) από μία ή περισσότερες άλλες ΕθνΚΤ, από ένα εκτυπωτικό ίδρυμα ή από το απόθεμα ESS της ίδιας βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ για την παραγωγή τραπεζογραμματίων και τη διαχείριση αποθεμάτων τραπεζογραμματίων.

3.   

Στοιχεία σχετικά με επιχειρησιακές δραστηριότητες

Τα εν λόγω στοιχεία, ως στοιχεία ροών, καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο υποβολής στοιχείων.

A.   

Επιχειρησιακές δραστηριότητες των ΕθνΚΤ

3.1.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν εκδοθεί από ΕθνΚΤ

Νέα και κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που έχουν αναληφθεί από τρίτους στα ταμεία της ΕθνΚΤ, είτε έχουν χρεωθεί σε λογαριασμό πελάτη είτε όχι. Εν προκειμένω δεν περιλαμβάνονται οι μεταβιβάσεις σε τράπεζες ΝΗΤΟ (στοιχείο 3.2) και τράπεζες ECI (στοιχείο 3.3).

3.2.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από ΕθνΚΤ σε τράπεζες ΝΗΤΟ

Νέα και κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που η ΕθνΚΤ έχει μεταβιβάσει σε τράπεζες ΝΗΤΟ.

3.3.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από ΕθνΚΤ σε τράπεζες ECI

Νέα και κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που η ΕθνΚΤ έχει μεταβιβάσει σε τράπεζες ECI.

3.4.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε ΕθνΚΤ

Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί στην ΕθνΚΤ κατόπιν θέσης τους σε κυκλοφορία, είτε έχουν πιστωθεί σε λογαριασμό πελάτη είτε όχι. Εν προκειμένω δεν περιλαμβάνονται τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί στην ΕθνΚΤ από τράπεζες ΝΗΤΟ (στοιχείο 3.5) ή τράπεζες ECI (στοιχείο 3.6).

3.5.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από τράπεζες ΝΗΤΟ στην ΕθνΚΤ

Τραπεζογραμμάτια που τράπεζες ΝΗΤΟ έχουν μεταβιβάσει στην ΕθνΚΤ.

3.6.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από τράπεζες ECI στην ΕθνΚΤ

Τραπεζογραμμάτια που τράπεζες ECI έχουν μεταβιβάσει στην ΕθνΚΤ.

3.7.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν ελεγχθεί από ΕθνΚΤ

Τραπεζογραμμάτια που έχουν ελεγχθεί ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους από την ΕθνΚΤ με χρήση μηχανημάτων διαλογής τραπεζογραμματίων ή χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων.

Τα εν λόγω στοιχεία αντιπροσωπεύουν τα αποθέματα των ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων (στοιχείο 2.6) της προηγούμενης περιόδου υποβολής στοιχείων + τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί κατόπιν θέσης τους σε κυκλοφορία (στοιχείο 3.4) + τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από τράπεζες ΝΗΤΟ σε ΕθνΚΤ (στοιχείο 3.5) + τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από τράπεζες ECI σε ΕθνΚΤ (στοιχείο 3.6) + ανεπεξέργαστα τραπεζογραμμάτια παραληφθέντα από άλλες ΕθνΚΤ (υποσύνολο στοιχείου 4.3) — ανεπεξέργαστα τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί σε άλλες ΕθνΚΤ (υποσύνολο στοιχείου 4.2) — αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων της τρέχουσας περιόδου υποβολής στοιχείων (στοιχείο 2.6).

3.8.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής από ΕθνΚΤ

Τραπεζογραμμάτια που κατόπιν ελέγχου τους από την ΕθνΚΤ έχουν κριθεί ακατάλληλα βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ για την επεξεργασία τραπεζογραμματίων από τις ΕθνΚΤ.

B.   

Επιχειρησιακές δραστηριότητες τραπεζών ΝΗΤΟ

3.9.

Τραπεζογραμμάτια που έθεσαν σε κυκλοφορία τράπεζες ΝΗΤΟ

Τραπεζογραμμάτια που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από τράπεζες ΝΗΤΟ, δηλαδή οι συνολικές αναλήψεις σε τράπεζες ΝΗΤΟ.

3.10.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε τράπεζες ΝΗΤΟ

Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε τράπεζες ΝΗΤΟ κατόπιν θέσης τους σε κυκλοφορία, δηλαδή οι συνολικές καταθέσεις σε τράπεζες ΝΗΤΟ.

3.11.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν ελεγχθεί από τράπεζες ΝΗΤΟ

Τραπεζογραμμάτια που έχουν ελεγχθεί ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους από τράπεζες ΝΗΤΟ με χρήση μηχανημάτων διαλογής τραπεζογραμματίων ή χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, βάσει του ΠΑΤ.

Τα εν λόγω στοιχεία αντιπροσωπεύουν τα αποθέματα των ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων (στοιχείο 2.10) της προηγούμενης περιόδου υποβολής στοιχείων + τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε τράπεζες ΝΗΤΟ (στοιχείου 3.10) — ανεπεξέργαστα τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από τράπεζες ΝΗΤΟ σε ΕθνΚΤ — αποθέματα ανεπεξέργαστωντραπεζογραμματίων (στοιχείο 2.10) της τρέχουσας περιόδου υποβολής στοιχείων

3.12.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής από τράπεζες ΝΗΤΟ

Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν ελέγχου τους από τράπεζες ΝΗΤΟ, βάσει του ΠΑΤ.

Γ.   

Επιχειρησιακές δραστηριότητες των τραπεζών ECI

3.13.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από τράπεζες ECI

Τραπεζογραμμάτια που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από τράπεζα ECI, δηλαδή οι συνολικές αναλήψεις στην τράπεζα ECI.

3.14.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε τράπεζες ECI

Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε τράπεζα ECI κατόπιν θέσης τους σε κυκλοφορία, δηλαδή οι συνολικές καταθέσεις στην τράπεζα ECI.

3.15.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν ελεγχθεί από τράπεζες ECI

Τραπεζογραμμάτια που έχουν ελεγχθεί ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους από τράπεζα ECI με χρήση μηχανημάτων διαλογής τραπεζογραμματίων ή χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, βάσει του ΠΑΤ.

Τα εν λόγω στοιχεία αντιπροσωπεύουν τα αποθέματα των ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων (στοιχείο 2.14) της προηγούμενης περιόδου υποβολής στοιχείων + τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί στην τράπεζα ECI (στοιχείο 3.14) — αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων (στοιχείο 2.14) της τρέχουσας περιόδου υποβολής στοιχείων.

3.16.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής από τράπεζες ECI

Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν επεξεργασίας τους από τράπεζα ECI, βάσει του ΠΑΤ.

4.   

Στοιχεία σχετικά με κινήσεις τραπεζογραμματίων

Τα εν λόγω στοιχεία, ως στοιχεία ροών, καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο υποβολής στοιχείων.

4.1.

Παράδοση νέας παραγωγής από εκτυπωτικό ίδρυμα σε υπεύθυνη ΕθνΚΤ

Νέα τραπεζογραμμάτια που έχουν παραχθεί βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕθνΚΤ για την παραγωγή τραπεζογραμματίων και έχουν παραδοθεί από το εκτυπωτικό ίδρυμα στην ΕθνΚΤ (ως υπεύθυνη για την παραγωγή) ή μέσω της ΕθνΚΤ (ως υπεύθυνης για την παραγωγή) σε άλλη ΕθνΚΤ.

4.2.

Μεταβίβαση τραπεζογραμματίων

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από την ΕθνΚΤ σε άλλη ΕθνΚΤ ή εντός της ίδιας ΕθνΚΤ από τα αποθέματα εφοδιασμού στο απόθεμα ESS της ή αντιστρόφως.

4.3.

Παραλαβή τραπεζογραμματίων

Τραπεζογραμμάτια που έχει παραλάβει η ΕθνΚΤ από άλλη ΕθνΚΤ ή που έχουν μεταβιβασθεί εντός της ίδιας ΕθνΚΤ από τα αποθέματα εφοδιασμού στο απόθεμα ESS της ή αντιστρόφως.

5.   

Στοιχεία για μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος

Τα εν λόγω στοιχεία αναφέρονται στη λήξη της περιόδου υποβολής στοιχείων.

5.1.

Αποθέματα μελλοντικού νόμιμου χρήματος

Τραπεζογραμμάτια ευρώ που διακρατεί η μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος για το σκοπό της μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή.

5.2.

Προεφοδιασμός

Τραπεζογραμμάτια ευρώ με τα οποία η μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος προεφοδιάζει τους αποδεκτούς αντισυμβαλλόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις παραλαβής τραπεζογραμματίων ευρώ για το σκοπό του προεφοδιασμού πριν από τη μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μορφή σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/9.

5.3.

Υποπροεφοδιασμός

Τραπεζογραμμάτια ευρώ με τα οποία οι αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι υποπροεφοδιάζουν τρίτους επαγγελματικούς φορείς σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/9 και τα οποία οι εν λόγω τρίτοι διατηρούσαν στις εγκαταστάσεις τους πριν από τη μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μορφή.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Κανόνες εγγραφής του συστήματος CIS 2 ως προς τις κινήσεις τραπεζογραμματίων

1.   Εισαγωγή

Στο παρόν μέρος ρυθμίζονται οι κοινοί κανόνες εγγραφής ως προς τις παραδόσεις τραπεζογραμματίων από τα εκτυπωτικά ιδρύματα, τις μεταβιβάσεις ανάμεσα σε ΕθνΚΤ και ανάμεσα σε διαφορετικά είδη αποθεμάτων εντός της ίδιας ΕθνΚΤ, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιομορφία των στοιχείων στο σύστημα CIS 2. Οι μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος εφαρμόζουν τους παρόντες κανόνες, τηρουμένων των αναλογιών.

2.   Είδη συναλλαγών

Για τις κινήσεις των τραπεζογραμματίων υπάρχουν τέσσερα είδη συναλλαγών:

Είδος συναλλαγής 1 (άμεση παράδοση): άμεση παράδοση νέων τραπεζογραμματίων από εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη ΕθνΚΤ, η οποία ταυτόχρονα αποτελεί και την παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ.

Είδος συναλλαγής 2 (έμμεση παράδοση χωρίς ενδιάμεση αποθήκευση): έμμεση παράδοση νέων τραπεζογραμματίων από εκτυπωτικό ίδρυμα, μέσω της υπεύθυνης ΕθνΚΤ, σε άλλη ΕθνΚΤ. Τα τραπεζογραμμάτια παραδίδονται στην παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ από την υπεύθυνη ΕθνΚΤ, χωρίς ενδιάμεση αποθήκευση στην υπεύθυνη ΕθνΚΤ.

Είδος συναλλαγής 3 (έμμεση παράδοση με ενδιάμεση αποθήκευση): έμμεση παράδοση νέων τραπεζογραμματίων από εκτυπωτικό ίδρυμα, μέσω της υπεύθυνης ΕθνΚΤ, σε άλλη ΕθνΚΤ. Τα τραπεζογραμμάτια αποθηκεύονται για τουλάχιστον μία ημέρα στην υπεύθυνη ΕθνΚΤ, προτού μεταβιβαστούν από αυτή στην παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ.

Είδος συναλλαγής 4 (μεταβίβαση): μεταβίβαση (νέων, κατάλληλων, ανεπεξέργαστων ή ακατάλληλων) αποθεμάτων τραπεζογραμματίων ανάμεσα: i) στο ίδιο ή σε διαφορετικό είδος αποθέματος (αποθέματα εφοδιασμού/απόθεμα ESS) δύο διαφορετικών ΕθνΚΤ (εφοδιάζουσα και παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ), ή ii) διαφορετικά είδη αποθεμάτων εντός της ίδιας ΕθνΚΤ.

3.   Συμφωνία των στοιχείων σχετικά με τις κινήσεις τραπεζογραμματίων

Οι δύο ΕθνΚΤ που μετέχουν σε μια κίνηση τραπεζογραμματίων διευκρινίζουν μεταξύ τους τις ποσότητες και τις αναλύσεις των στοιχείων που πρόκειται να παρασχεθούν εκατέρωθεν, αν παραστεί ανάγκη.

Προκειμένου να συγχρονιστούν οι εγγραφές των εφοδιαζουσών και των παραλαμβανουσών ΕθνΚΤ, κάθε κίνηση τραπεζογραμματίου εγγράφεται από την εφοδιάζουσα και την παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ μόνο μετά την ολοκλήρωσή της, δηλαδή αφού η παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ επιβεβαιώσει την παραλαβή των τραπεζογραμματίων και τα καταχωρίσει στο τοπικό της σύστημα διαχείρισης χρηματικού. Αν τα τραπεζογραμμάτια αφιχθούν αργά το απόγευμα της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα και δεν είναι δυνατή η αυθημερόν καταχώρισή τους στο τοπικό σύστημα διαχείρισης χρηματικού της παραλαμβάνουσας ΕθνΚΤ, η εφοδιάζουσα και η παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους αν θα εγγράψουν την κίνηση στον τρέχοντα ή στον επόμενο μήνα.

4.   Δέσμευση τραπεζογραμματίων για κινήσεις τραπεζογραμματίων

Για τους σκοπούς του συστήματος CIS 2 ο χρονικός ορίζοντας της δέσμευσης προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των μηνών που θα ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισμό των αποθεμάτων τραπεζογραμματίων που δεσμεύονται για περαιτέρω μεταβίβαση ή αναμενόμενη παραλαβή. Για προσδοκώμενες παραδόσεις από εκτυπωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε ιδιαίτερη νομική πράξη της ΕΚΤ για την παραγωγή τραπεζογραμματίων, «τα αποθέματα δεσμευμένα για παραλαβή» εγγράφονται, ακόμα και αν τα τραπεζογραμμάτια δεν έχουν ακόμη παραχθεί, εξακολουθώντας να είναι εκτεθειμένα σε απρόβλεπτα γεγονότα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν καθυστέρηση ή να επηρεάσουν με διαφορετικό τρόπο την παράδοση. Η έκταση του χρονικού ορίζοντα καθορίζεται σε ιδιαίτερη νομική πράξη της ΕΚΤ για τη διαχείριση των αποθεμάτων τραπεζογραμματίων.

5.   Κανόνες εγγραφής

Στους παρακάτω πίνακες, το «+» υποδηλώνει την εγγραφή μιας αύξησης και το «–» την εγγραφή μιας μείωσης στο σύστημα CIS 2.

5.1.   Κανόνες εγγραφής ως προς το είδος συναλλαγής 1

Αριθμός και ονομασία του στοιχείου

Παράδοση στο απόθεμα ESS

Παράδοση στα αποθέματα εφοδιασμού

Βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ για την παραγωγή τραπεζογραμματίων

Κατόπιν παράδοσης από εκτυπωτικό ίδρυμα

Βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ για την παραγωγή τραπεζογραμματίων

Κατόπιν παράδοσης από εκτυπωτικό ίδρυμα

1.1.

Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια

 

+

 

+

2.1.

Απόθεμα ESS νέων τραπεζογραμματίων

 

+

 

 

2.3.

Αποθέματα εφοδιασμού νέων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

 

 

 

+

2.18.

Απόθεμα ESS δεσμευμένο για παραλαβή

+ (9)

 

 

2.19.

Αποθέματα εφοδιασμού δεσμευμένα για παραλαβή

 

 

+ (9)

4.1.

Παράδοση νέας παραγωγής από το εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη ΕθνΚΤ

 

+

όπου «είδος αποθέματος» = απόθεμα ESS

 

+

όπου «είδος αποθέματος» = αποθέματα εφοδιασμού

5.2.   Κανόνες εγγραφής ως προς το είδος συναλλαγής 2

Αριθμός και ονομασία του στοιχείου

Παράδοση στο απόθεμα ESS

Παράδοση στα αποθέματα εφοδιασμού

Υπεύθυνη ΕθνΚΤ

Παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

Υπεύθυνη ΕθνΚΤ

Παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

Κατόπιν παράδοσης από εκτυπωτικό ίδρυμα/υπεύθυνη ΕθνΚΤ σε παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

Βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ για την παραγωγή τραπεζογραμματίων

Κατά την παραλαβή από υπεύθυνη ΕθνΚΤ

Κατόπιν παράδοσης από εκτυπωτικό ίδρυμα/υπεύθυνη ΕθνΚΤ σε παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

Βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ για την παραγωγή τραπεζογραμματίων

Κατά την παραλαβή από υπεύθυνη ΕθνΚΤ

1.1.

Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια

 

 

+

 

 

+

2.1.

Απόθεμα ESS νέων τραπεζογραμματίων

 

 

+

 

 

 

2.3.

Αποθέματα εφοδιασμού νέων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

 

 

 

 

 

+

2.18.

Απόθεμα ESS δεσμευμένο για παραλαβή

 

+ (10)

 

 

 

2.19.

Αποθέματα εφοδιασμού δεσμευμένα για παραλαβή

 

 

 

 

+ (10)

4.1.

Παράδοση νέας παραγωγής από το εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη ΕθνΚΤ

+

όπου «είδος αποθέματος» = απόθεμα ESS

 

 

+

όπου «σε είδος αποθέματος» = αποθέματα εφοδιασμού

 

 

4.2.

Μεταβίβαση τραπεζογραμματίων

+

όπου:

«σε ΕθνΚΤ» = παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ,

«από είδος αποθέματος» = παραγωγή,

«σε είδος αποθέματος» = απόθεμα ESS,

ιδιότητα = νέα,

προγραμματισμός = προγραμματισμένη

 

 

+

όπου:

«σε ΕθνΚΤ» = παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ,

«από είδος αποθέματος» = παραγωγή,

«σε είδος αποθέματος» = αποθέματα εφοδιασμού,

ιδιότητα = νέα,

προγραμματισμός = προγραμματισμένη

 

 

4.3.

Παραλαβή τραπεζογραμματίων

 

 

+

όπου:

«από ΕθνΚΤ» = υπεύθυνη ΕθνΚΤ,

«σε είδος αποθέματος» = απόθεμα ESS,

ιδιότητα = νέα

 

 

+

όπου:

«από ΕθνΚΤ» = υπεύθυνη ΕθνΚΤ,

«σε είδος αποθέματος» = αποθέματα εφοδιασμού,

ιδιότητα = νέα

Όσον αφορά τον μήνα εντός του οποίου έλαβε χώρα η παράδοση από το εκτυπωτικό ίδρυμα στην παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ: πρώτον, η εκπλήρωση της εκ μέρους του εκτυπωτικού ιδρύματος υποχρέωσης παράδοσης στην υπεύθυνη ΕθνΚΤ καταγράφεται με την παροχή στοιχείων υπό το στοιχείο 4.1 («παράδοση νέας παραγωγής από το εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη ΕθνΚΤ») και, δεύτερον, η μεταβίβαση των νέων τραπεζογραμματίων από την υπεύθυνη ΕθνΚΤ στην παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ καταγράφεται με την παροχή στοιχείων υπό το στοιχείο 4.2 («μεταβίβαση τραπεζογραμματίων»).

5.3.   Κανόνες εγγραφής ως προς το είδος συναλλαγής 3 με σκοπούμενο είδος αποθέματος το απόθεμα ESS

Αριθμός και ονομασία του στοιχείου

Υπεύθυνη ΕθνΚΤ

Παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

Υπεύθυνη ΕθνΚΤ

Παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

Κατόπιν παράδοσης από εκτυπωτικό ίδρυμα σε υπεύθυνη ΕθνΚΤ

Βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ για την παραγωγή τραπεζογραμματίων

Κατόπιν μεταβίβασης στην παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

Κατά την παραλαβή από την υπεύθυνη ΕθνΚΤ

1.1.

Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια

+

 

+

2.1.

Απόθεμα ESS νέων τραπεζογραμματίων

+

 

+

2.16.

Απόθεμα ESS δεσμευμένο για μεταβίβαση

+ (11)

 

 

2.18.

Απόθεμα ESS δεσμευμένο για παραλαβή

 

+ (11)

 

4.1.

Παράδοση νέας παραγωγής από το εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη ΕθνΚΤ

+

όπου «σε είδος αποθέματος» = απόθεμα ESS

 

 

 

4.2.

Μεταβίβαση τραπεζογραμματίων

 

 

+

όπου:

«σε ΕθνΚΤ» = παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ,

«από είδος αποθέματος» = παραγωγή,

«σε είδος αποθέματος» = απόθεμα ESS,

ιδιότητα = νέα,

προγραμματισμός = προγραμματισμένη

 

4.3.

Παραλαβή τραπεζογραμματίων

 

 

 

+

όπου:

«από ΕθνΚΤ» = υπεύθυνη ΕθνΚΤ,

«σε είδος αποθέματος» = απόθεμα ESS,

ιδιότητα = νέα

Οι διαφορές ανάμεσα στα είδη συναλλαγής 3 και 2 από την άποψη των εγγραφών συστήματος CIS 2 έγκεινται στο ότι: i) τα παραληφθέντα από το εκτυπωτικό ίδρυμα τραπεζογραμμάτια εγγράφονται από την υπεύθυνη ΕθνΚΤ ως «παραχθέντα τραπεζογραμμάτια» και προστίθενται στο απόθεμα ESS ή στα αποθέματα εφοδιασμού της ίδιας όσο διαρκεί η ενδιάμεση αποθήκευση, και ii) κατόπιν της παράδοσής τους από το εκτυπωτικό ίδρυμα δεσμεύονται για μεταβίβαση όσο διαρκεί η ενδιάμεση αποθήκευση και εντός του χρονικού ορίζοντα δέσμευσης.

5.4.   Κανόνες εγγραφής ως προς το είδος συναλλαγής 3 με σκοπούμενο είδος αποθέματος τα αποθέματα εφοδιασμού

Αριθμός και ονομασία του στοιχείου

Υπεύθυνη ΕθνΚΤ

Παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

Υπεύθυνη ΕθνΚΤ

Παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

Κατόπιν παράδοσης από εκτυπωτικό ίδρυμα σε υπεύθυνη ΕθνΚΤ

Βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ για την παραγωγή τραπεζογραμματίων

Κατόπιν μεταβίβασης στην παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

Κατά την παραλαβή από την υπεύθυνη ΕθνΚΤ

1.1.

Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια

+

 

+

2.3.

Αποθέματα εφοδιασμού νέων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

+

 

+

2.17.

Αποθέματα εφοδιασμού δεσμευμένα για μεταβίβαση

+ (12)

 

 

2.19.

Αποθέματα εφοδιασμού δεσμευμένα για παραλαβή

 

+ (12)

 

4.1.

Παράδοση νέας παραγωγής από το εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη ΕθνΚΤ

+

όπου «σε είδος αποθέματος» = αποθέματα εφοδιασμού

 

 

 

4.2.

Μεταβίβαση τραπεζογραμματίων

 

 

+

όπου:

«σε ΕθνΚΤ» = παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ,

«από είδος αποθέματος» = παραγωγή,

«σε είδος αποθέματος» = αποθέματα εφοδιασμού,

ιδιότητα = νέα,

προγραμματισμός = προγραμματισμένη

 

4.3.

Παραλαβή τραπεζογραμματίων

 

 

 

+

όπου:

«από ΕθνΚΤ» = υπεύθυνη ΕθνΚΤ,

«σε είδος αποθέματος» = αποθέματα εφοδιασμού,

ιδιότητα = νέα

Οι διαφορές ανάμεσα στα είδη συναλλαγής 3 και 2 από την άποψη των εγγραφών συστήματος CIS 2 έγκεινται στο ότι: i) τα παραληφθέντα από το εκτυπωτικό ίδρυμα τραπεζογραμμάτια εγγράφονται από την υπεύθυνη ΕθνΚΤ ως «παραχθέντα τραπεζογραμμάτια» και προστίθενται στο απόθεμα ESS ή στα αποθέματα εφοδιασμού της ίδιας όσο διαρκεί η ενδιάμεση αποθήκευση, και ii) κατόπιν της παράδοσής τους από το εκτυπωτικό ίδρυμα δεσμεύονται για μεταβίβαση όσο διαρκεί η ενδιάμεση αποθήκευση και εντός του χρονικού ορίζοντα δέσμευσης.

5.5.   Κανόνες εγγραφής ως προς το είδος συναλλαγών 4 (νέα και κατάλληλα τραπεζογραμμάτια)

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Εφοδιάζουσα ΕθνΚΤ

Παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

Εφοδιάζουσα ΕθνΚΤ

Παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

Σύμφωνα με απόφαση για μεταβίβαση

Κατόπιν μεταβίβασης σε παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

Κατά την παραλαβή από την υπεύθυνη ΕθνΚΤ

1.1.

Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια

 

 

+

2.1.

Απόθεμα ESS νέων τραπεζογραμματίων

 

 

+

2.2.

Απόθεμα ESS κατάλληλων τραπεζογραμματίων

 

 

ή: –

ή: +

2.3.

Αποθέματα εφοδιασμού νέων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

 

 

ή: –

ή: +

2.4.

Αποθέματα εφοδιασμού κατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

 

 

ή: –

ή: +

2.16.

Απόθεμα ESS δεσμευμένο για μεταβίβαση

+ (13)

 

 

2.17.

Αποθέματα εφοδιασμού δεσμευμένα για μεταβίβαση

ή: + (13)

 

ή: –

 

2.18.

Απόθεμα ESS δεσμευμένο για παραλαβή

 

+ (13)

 

2.19.

Αποθέματα εφοδιασμού δεσμευμένα για παραλαβή

 

ή: + (13)

 

ή: –

4.2.

Μεταβίβαση τραπεζογραμματίων

 

 

+

όπου «σε ΕθνΚΤ» = παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

 

4.3.

Παραλαβή τραπεζογραμματίων

 

 

 

+

όπου «σε ΕθνΚΤ» = εφοδιάζουσα ΕθνΚΤ

Τα στοιχεία 4.2 («μεταβίβαση τραπεζογραμματίων») και 4.3 («παραλαβή τραπεζογραμματίων») συμπληρώνονται με πληροφορίες για: i) το σκοπούμενο είδος αποθέματος (απόθεμα ESS/αποθέματα εφοδιασμού), ii) την ανάλυση βάσει της ιδιότητας (νέα/κατάλληλα), και iii) την ανάλυση ως προς τον προγραμματισμό (προγραμματισμένη/ad hoc).

5.6.   Κανόνες εγγραφής ως προς το είδος συναλλαγής 4 (ανεπεξέργαστα και ακατάλληλα τραπεζογραμμάτια)

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Εφοδιάζουσα ΕθνΚΤ

Παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

Κατόπιν μεταβίβασης στη παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

Κατά την παραλαβή από την παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ

1.1.

Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια

+

2.5.

Αποθέματα ακατάλληλων τραπεζογραμματίων (προς καταστροφή) που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

+

2.6.

Αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

ή: –

ή: +

4.2.

Μεταβίβαση τραπεζογραμματίων

+

όπου:

«σε ΕθνΚΤ» = παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ,

«από είδος αποθέματος» = αποθέματα εφοδιασμού,

«σε είδος αποθέματος» = αποθέματα εφοδιασμού,

προγραμματισμός = ad hoc

 

4.3.

Παραλαβή τραπεζογραμματίων

 

+

όπου:

«από ΕθνΚΤ» = εφοδιάζουσα ΕθνΚΤ,

«σε είδος αποθέματος» = αποθέματα εφοδιασμού,

Τα στοιχεία 4.2 («μεταβίβαση τραπεζογραμματίων») και 4.3 («παραλαβή τραπεζογραμματίων») συμπληρώνονται με πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα των μεταβιβασθέντων τραπεζογραμματίων ως ανεπεξέργαστων ή ακατάλληλων.

Δεν διενεργείται δέσμευση ανεπεξέργαστων ή ακατάλληλων αποθεμάτων τραπεζογραμματίων.


(1)  Τα στοιχεία αναλύονται κατά τράπεζα ECI.

(2)  Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν το είδος αποθέματος της εφοδιάζουσας ΕθνΚΤ από το οποίο προέρχονται τα μεταβιβαζόμενα τραπεζογραμμάτια, δηλαδή την παραγωγή (παράδοση από εκτυπωτικά ιδρύματα), το στρατηγικό απόθεμα του Ευρωσυστήματος (απόθεμα ESS) ή τα αποθέματα εφοδιασμού.

(3)  Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν το είδος αποθέματος της παραλαμβάνουσας ΕθνΚΤ στο οποίο περιέρχονται τα τραπεζογραμμάτια, δηλαδή το απόθεμα ESS ή τα αποθέματα εφοδιασμού.

(4)  Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν την ιδιότητα των μεταβιβαζόμενων τραπεζογραμματίων ως νέων, κατάλληλων, ανεπεξέργαστων ή ακατάλληλων. Όταν μεταβιβάζονται τραπεζογραμμάτια που συγκεντρώνουν περισσότερες ιδιότητες, χωρίς να διαφοροποιούνται οι λοιπές αναλύσεις, υποβάλλεται ξεχωριστή κίνηση για κάθε ιδιότητα.

(5)  Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν το ημερολογιακό έτος που έχει οριστεί για την παραγωγή βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ σχετικά με την παραγωγή τραπεζογραμματίων. Αν τα μεταβιβαζόμενα τραπεζογραμμάτια σχετίζονται με περισσότερες τέτοιες νομικές πράξεις της ΕΚΤ, καθεμιά από τις οποίες αφορά διαφορετικό ημερολογιακό έτος, χωρίς να διαφοροποιούνται οι λοιπές αναλύσεις, αναγγέλλονται ξεχωριστές παραδόσεις.

(6)  Οι παρεχόμενες πληροφορίες δηλώνουν εάν η μεταβίβαση ήταν προγραμματισμένη βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ σχετικά με την παραγωγή τραπεζογραμματίων ή ad hoc.

(7)  Οι φορείς που αναφέρονται ως πηγή προέλευσης στοιχείων είναι δυνατό να καθορίζουν, με τη χρήση στατιστικών μεθόδων, την ανάλυση, βάσει σειράς και εναλλακτικής σειράς προκειμένου περί μεικτών δεμάτων ή μεικτών δεσμίδων που περιέχουν τραπεζογραμμάτια διαφορετικών σειρών ή/και εναλλακτικών σειρών.

(8)  Τραπεζογραμμάτια που έχουν παραχθεί και στα οποία εν συνεχεία έχει επιτεθεί η ένδειξη «δείγμα» αφαιρούνται από το εν λόγω στοιχείο.

(9)  Εντός του καθορισμένου χρονικού ορίζοντα δέσμευσης.

(10)  Εντός του καθορισμένου χρονικού ορίζοντα δέσμευσης.

(11)  Εντός του καθορισμένου χρονικού ορίζοντα δέσμευσης.

(12)  Εντός του καθορισμένου χρονικού ορίζοντα δέσμευσης.

(13)  Εντός του καθορισμένου χρονικού ορίζοντα δέσμευσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Στοιχεία κερμάτων ευρώ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Σύστημα παροχής στοιχείων για τα κέρματα ευρώ

Στοιχεία

 

 

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Συνολικός αριθμός κερμάτων

Συνολική ονομαστική αξία κερμάτων

Ανάλυση κατά σειρά

Ανάλυση κατά ονομαστική αξία

Ανάλυση κατά φορέα (1)

Ανάλυση κατά «από κράτος μέλος»

Ανάλυση κατά «σε κράτος μέλος»

Πηγή στοιχείων

1.

Στοιχεία κυκλοφορίας

 

 

1.1.

Καθαρή εθνική έκδοση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία

 

 

 

 

 

Φορείς έκδοσης κερμάτων (2)

1.2.

Καθαρή εθνική έκδοση συλλεκτικών κερμάτων (αριθμός)

 

 

1.3.

Καθαρή εθνική έκδοση συλλεκτικών κερμάτων (αξία)

 

 

 

2.

Στοιχεία σχετικά με αποθέματα κερμάτων

 

2.1.

Αποθέματα κερμάτων

 

 

 

 

 

 

Φορείς έκδοσης κερμάτων (2)

3.

Στοιχεία σχετικά με επιχειρησιακές δραστηριότητες

 

3.1.

Κέρματα που έχουν κυκλοφορήσει στο κοινό

 

 

 

 

 

 

Φορείς έκδοσης κερμάτων (2)

3.2.

Κέρματα που έχουν επιστραφεί από το κοινό

 

 

 

 

 

 

3.3.

Κέρματα που έχουν υποστεί επεξεργασία

 

 

 

 

 

 

3.4.

Κέρματα που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής

 

 

 

 

 

 

4.

Στοιχεία σχετικά με κινήσεις κερμάτων

 

4.1.

Παράδοση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία

 

 

 

 

 

Παραλαμβάνον κράτος μέλος

Φορείς έκδοσης κερμάτων (2)

4.2.

Παραλαβή κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία

 

 

 

 

 

Εφοδιάζον κράτος μέλος

 

5.

Στοιχεία για τον υπολογισμό της ακαθάριστης εθνικής έκδοσης

 

5.1.

Αποθέματα κερμάτων που έχουν πιστωθεί και προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων

 

 

 

 

 

Φορείς έκδοσης κερμάτων (2)

5.2.

Αριθμός συλλεκτικών κερμάτων που έχουν πιστωθεί και διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων

 

 

5.3.

Αξία συλλεκτικών κερμάτων που έχουν πιστωθεί και διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων

 

 

 

6.

Πρόσθετα στοιχεία

 

6.1.

Πλεόνασμα κερμάτων (3)

 

 

 

 

 

Φορείς έκδοσης κερμάτων (2)

6.2.

Έλλειμμα κερμάτων (3)

 

 

 

 

 

6.3.

Αξία αποθεμάτων που έχει πιστωθεί στους κατά το νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης από ΕθνΚΤ

 

 

 

ΕθνΚΤ

7.

Στοιχεία για μελλοντικά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

7.1.

Αποθέματα σε μελλοντικό νόμιμο χρήμα

 

 

 

 

 

Mελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος και (4)

7.2.

Προεφοδιασμός

 

 

 

 

 

Mελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος

7.23

Υποπροεφοδιασμός

 

 

 

 

 

Προεφοδιασθέντες αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Προσδιορισμός στοιχείων κερμάτων ευρώ

Για τα στοιχεία 1.3, 5.3 και 6.3 τα παρεχόμενα αριθμητικά δεδομένα, θετικά ή αρνητικά, αντιστοιχούν στην αξία και περιλαμβάνουν δύο δεκαδικά ψηφία. Για τα υπόλοιπα στοιχεία υποβάλλονται στοιχεία τεμαχίων ως ακέραιοι αριθμοί, θετικοί ή αρνητικοί.

1.   

Στοιχεία σχετικά με κέρματα σε κυκλοφορία

Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν τη λήξη της περιόδου υποβολής στοιχείων.

1.1.

Καθαρή εθνική έκδοση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία

Οι ΕθνΚΤ υπολογίζουν την καθαρή εθνική έκδοση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους ισοδύναμους τύπους:

Τύπος 1 Καθαρή εθνική έκδοση = συγκεντρωτικά συνολικά κέρματα που έχουν κυκλοφορήσει στο κοινό (συγκεντρωτικό στοιχείο 3.1) - συγκεντρωτικά συνολικά κέρματα που έχουν επιστραφεί από το κοινό (συγκεντρωτικό στοιχείο 3.2)

Τύπος 2 Καθαρή εθνική έκδοση = παραχθέντα κέρματα - συγκεντρωτικές συνολικές παραδόσεις (συγκεντρωτικό στοιχείο 4.1) + συγκεντρωτικές συνολικές παραλαβές (συγκεντρωτικό στοιχείο 4.2) - παραχθέντα αποθέματα - κατεστραμμένα κέρματα.

1.2.

Καθαρή εθνική έκδοση συλλεκτικών κερμάτων (αριθμός)

Συνολικός αριθμός συλλεκτικών κερμάτων όλων των ονομαστικών αξιών, που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία. Οι ΕθνΚΤ υπολογίζουν το εν λόγω στοιχείο χρησιμοποιώντας, τηρουμένων των αναλογιών, τους ίδιους τύπους με εκείνους του στοιχείου 1.1, με τη διαφορά ότι δεν εφαρμόζονται οι συγκεντρωτικές συνολικές παραδόσεις και οι συγκεντρωτικές συνολικές παραλαβές.

1.3.

Καθαρή εθνική έκδοση συλλεκτικών κερμάτων (αξία)

Συνολική ονομαστική αξία συλλεκτικών κερμάτων όλων των ονομαστικών αξιών, που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία. Οι ΕθνΚΤ υπολογίζουν το εν λόγω στοιχείο χρησιμοποιώντας, τηρουμένων των αναλογιών, τους ίδιους τύπους με εκείνους του στοιχείου 1.1, με τη διαφορά ότι δεν εφαρμόζονται οι συγκεντρωτικές συνολικές παραδόσεις και οι συγκεντρωτικές συνολικές παραλαβές.

2.   

Στοιχεία σχετικά με τα αποθέματα κερμάτων

Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν τη λήξη της περιόδου υποβολής στοιχείων.

2.1.

Αποθέματα κερμάτων

Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, που διακρατούνται από την ΕθνΚΤ και τρίτους φορείς έκδοσης κερμάτων που ενδεχομένως υφίστανται εντός του συμμετέχοντος κράτους μέλους, ανεξάρτητα από το αν τα κέρματα: i) δεν έχουν παραχθεί ούτε πιστωθεί στους κατά το νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης, ii) έχουν παραχθεί αλλά δεν έχουν πιστωθεί στους κατά το νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης ή iii) έχουν παραχθεί και πιστωθεί στους κατά το νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης.

Τα αποθέματα κερμάτων που διακρατούνται από νομισματοκοπεία καλύπτουν μόνο τα κέρματα που έχουν υποβληθεί στους τελικούς ποιοτικούς ελέγχους, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται από άποψη συσκευασίας και παράδοσης.

Τα αποθέματα κερμάτων που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής, αλλά δεν έχουν ακόμη καταστραφεί, αναγγέλλονται.

3.   

Στοιχεία σχετικά με επιχειρησιακές δραστηριότητες

Τα εν λόγω στοιχεία, ως στοιχεία ροών, καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο υποβολής στοιχείων.

3.1.

Κέρματα που έχουν κυκλοφορήσει στο κοινό

Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν παραδοθεί και χρεωθεί (πωληθεί) από την ΕθνΚΤ και τρίτους φορείς έκδοσης κερμάτων στο ευρύτερο κοινό.

3.2.

Κέρματα που έχουν επιστραφεί από το κοινό

Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν κατατεθεί από το ευρύτερο κοινό στην ΕθνΚΤ και τρίτους φορείς έκδοσης κερμάτων.

3.3.

Κέρματα που έχουν υποστεί επεξεργασία

Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν ελεγχθεί ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους από την ΕθνΚΤ και τρίτους φορείς έκδοσης κερμάτων.

3.4.

Κέρματα που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής

Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν επεξεργασίας και διαλογής τους από την ΕθνΚΤ και τρίτους φορείς έκδοσης κερμάτων.

4.   

Στοιχεία σχετικά με κινήσεις κερμάτων

Τα εν λόγω στοιχεία, ως στοιχεία ροών, καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο υποβολής στοιχείων.

4.1.

Μεταβίβαση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία

Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν παραδοθεί στην ονομαστική τους αξία από την ΕθνΚΤ και τρίτους φορείς έκδοσης κερμάτων του (μελλοντικού) συμμετέχοντος κράτους μέλους σε φορείς έκδοσης κερμάτων άλλων (μελλοντικών) συμμετεχόντων κρατών μελών.

4.2.

Παραλαβή κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία

Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν λάβει στην ονομαστική τους αξία η ΕθνΚΤ και τρίτοι φορείς έκδοσης κερμάτων του (μελλοντικού) συμμετέχοντος κράτους μέλους από φορείς έκδοσης κερμάτων άλλων (μελλοντικών) συμμετεχόντων κρατών μελών.

5.   

Στοιχεία για τον υπολογισμό της ακαθάριστης εθνικής έκδοσης

Τα εν λόγω στοιχεία, ως στοιχεία αποθεμάτων, αναφέρονται στη λήξη της περιόδου υποβολής στοιχείων. Στα κράτη μέλη όπου η ΕθνΚΤ αποτελεί τον μοναδικό φορέα έκδοσης κερμάτων, το ποσό των ονομαστικών αξιών των αποθεμάτων κατά τα στοιχεία 5.1 και 5.3 είναι ταυτόσημο με την ονομαστική αξία κατά το στοιχείο 6.3.

5.1.

Αποθέματα κερμάτων που έχουν πιστωθεί και προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων

Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν πιστωθεί στους κατά το νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσηςκαι διακρατούνται από την ΕθνΚΤ και τρίτους φορείς έκδοσης κερμάτων.

5.2.

Αριθμός συλλεκτικών κερμάτων που έχουν πιστωθεί και διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων

Συνολικός αριθμός συλλεκτικών κερμάτων που έχουν πιστωθεί στους κατά το νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης και διακρατούνται από την ΕθνΚΤ και τρίτους φορείς έκδοσης κερμάτων.

5.3.

Αξία συλλεκτικών κερμάτων που έχουν πιστωθεί και διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων

Συνολική ονομαστική αξία συλλεκτικών κερμάτων που έχουν πιστωθεί στους κατά το νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης και διακρατούνται από την ΕθνΚΤ και τρίτους φορείς έκδοσης κερμάτων.

6.   

Πρόσθετα στοιχεία

Τα εν λόγω στοιχεία, ως στοιχεία αποθεμάτων, αφορούν τη λήξη της περιόδου υποβολής στοιχείων.

6.1.

Πλεόνασμα κερμάτων

Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία υπερβαίνουν ορισμένο ανώτατο όριο αποθεμάτων κερμάτων σε εθνικό επίπεδο. Τα εν λόγω αποθέματα κερμάτων είναι διαθέσιμα για παράδοση σε άλλα (μελλοντικά) συμμετέχοντα κράτη μέλη, εφόσον ζητηθεί. Η ΕθνΚΤ, σε συνεργασία με τον κατά το νόμο φορέα έκδοσης κατά περίπτωση, καθορίζει το ανώτατο όριο των αποθεμάτων κερμάτων.

6.2.

Έλλειμμα κερμάτων

Έλλειμμα κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία υπολείπονται ορισμένου κατώτατου ορίου αποθεμάτων κερμάτων σε εθνικό επίπεδο. Η ΕθνΚΤ, σε συνεργασία με τον κατά το νόμο φορέα έκδοσης κατά περίπτωση, καθορίζει το κατώτατο όριο των αποθεμάτων κερμάτων.

6.3.

Αξία αποθεμάτων που έχουν πιστωθεί στους κατά το νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης από ΕθνΚΤ

Τα αποθέματα κερμάτων της ΕθνΚΤ που προορίζονται για κυκλοφορία και συλλεκτικών κερμάτων που έχουν πιστωθεί στους κατά το νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης, ανεξάρτητα από την ιδιότητα νόμιμου χρήματος. Συμπεριλαμβάνονται αποθέματα που έχουν πιστωθεί στον κατά το νόμο φορέα έκδοσης του κράτους μέλους εγκατάστασης της ΕθνΚΤ και αποθέματα που έχουν παραληφθεί από λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη αντί καταβολής της ονομαστικής τους αξίας (τα παραληφθέντα κέρματα πιστώνονται στον κατά το νόμο φορέα έκδοσης του εφοδιάζοντος κράτους μέλους, αλλά αποτελούν τμήμα των πιστωθέντων αποθεμάτων της παραλαμβάνουσας ΕθνΚΤ).

Παραδόσεις ή/και παραλαβές στο κόστος παραγωγής δεν επηρεάζουν το εν λόγω στοιχείο.

7.   

Στοιχεία για μελλοντικά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν τη λήξη της περιόδου υποβολής στοιχείων.

7.1.

Αποθέματα σε μελλοντικό νόμιμο χρήμα

Κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία διακρατούνται από μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος και τρίτους φορείς έκδοσης κερμάτων του μελλοντικού συμμετέχοντος κράτους μέλους για το σκοπό της μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή.

7.2.

Προεφοδιασμός

Κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία διακρατούνται από αποδεκτούς αντισυμβαλλόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις παραλαβής κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία για το σκοπό του προεφοδιασμού πριν από τη μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μορφή σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/9.

7.3.

Υποπροεφοδιασμός

Κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία, με τα οποία οι αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι υποπροεφοδιάζουν τρίτους επαγγελματικούς φορείς σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/9. Για τους σκοπούς της παροχής στοιχείων του συστήματος CIS 2 συμπεριλαμβάνονται τα κέρματα ευρώ που έχουν διατεθεί στο ευρύτερο κοινό σε συσκευασίες εξοικείωσης.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Κανόνες εγγραφής του συστήματος CIS 2 ως προς τις κινήσεις των κερμάτων ευρώ ανάμεσα σε (μελλοντικά) συμμετέχοντα κράτη μέλη

1.   Εισαγωγή

Στο παρόν μέρος ρυθμίζονται οι κοινοί κανόνες εγγραφής ως προς τις κινήσεις κερμάτων ανάμεσα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, ειδικότερα, ανάμεσα στις ΕθνΚΤ, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιομορφία των στοιχείων στο σύστημα CIS 2 σχετικά με την καθαρή και την ακαθάριστη εθνική έκδοση κερμάτων. Καθώς στις μεταβιβάσεις κερμάτων μπορούν να μετέχουν τόσο οι ΕθνΚΤ/μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος όσο και τρίτοι φορείς έκδοσης κερμάτων, στο εξής αυτοί αναφέρονται από κοινού και για λόγους συνέπειας υπό τον τίτλο «κράτη μέλη».

Τα μελλοντικά συμμετέχοντα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους παρόντες κανόνες, τηρουμένων των αναλογιών.

2.   Κινήσεις κερμάτων ανάμεσα στα εφοδιάζοντα και τα παραλαμβάνοντα κράτη μέλη

Προκειμένου περί μεταβιβάσεων κερμάτων ανάμεσα στα κράτη μέλη πραγματοποιείται διάκριση ανάμεσα στη μεταβίβαση στην ονομαστική αξία και στη μεταβίβαση στο κόστος παραγωγής. Και στις δύο περιπτώσεις οι μεταβιβάσεις ανάμεσα στους φορείς έκδοσης κερμάτων του εφοδιάζοντος κράτους μέλους και του παραλαμβάνοντος κράτους μέλους δεν προκαλούν μεταβολή της καθαρής εθνικής έκδοσης.

Στους ακόλουθους πίνακες της παρούσας ενότητας το «+» υποδηλώνει την εγγραφή μιας αύξησης και το «–» την εγγραφή μιας μείωσης στο σύστημα CIS 2.

2.1.   Κανόνες εγγραφής ως προς μεταβιβάσεις κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία στην ονομαστική αξία

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Εφοδιάζον κράτος μέλος

Παραλαμβάνον κράτος μέλος

2.1.

Αποθέματα κερμάτων

-

+

4.1.

Μεταβίβαση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία

+

 

4.2.

Παραλαβή κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία

 

+

5.1.

Αποθέματα κερμάτων που έχουν πιστωθεί και προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων

(-)

[βλ. παρακάτω σημείωση γ)]

+

[βλ. παρακάτω σημείωση δ)]

6.3.

Αξία αποθεμάτων που έχουν πιστωθεί στους κατά το νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης από ΕθνΚΤ

(-)

[βλ. παρακάτω σημείωση γ)]

+

[βλ. παρακάτω σημείωση δ)]

α)

Τα «κέρματα που έχουν κυκλοφορήσει στο κοινό» στο εφοδιάζον κράτος μέλος (στοιχείο 3.1) και τα «κέρματα που έχουν επιστραφεί στο κοινό» (στοιχείο 3.2) παραμένουν αμετάβλητα.

β)

Οι λογαριασμοί που σχετίζονται με «παραχθέντα» κέρματα εντός του συστήματος διαχείρισης χρηματικού του εφοδιάζοντος κράτους μέλους και του παραλαμβάνοντος κράτους μέλους παραμένουν αμετάβλητοι (κατά περίπτωση).

γ)

Τα «αποθέματα κερμάτων που έχουν πιστωθεί και προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων» (στοιχείο 5.1) στο εφοδιάζον κράτος μέλος μειώνονται, εφόσον τα παραδοθέντα κέρματα είχαν προηγουμένως πιστωθεί στον κατά το νόμο φορέα έκδοσης στο εφοδιάζον κράτος μέλος ή παραμένουν αμετάβλητα, εφόσον τα παραδοθέντα κέρματα είχαν προηγουμένως παραχθεί, αλλά δεν είχαν πιστωθεί στον κατά το νόμο φορέα έκδοσης.

δ)

Τα «αποθέματα κερμάτων που έχουν πιστωθεί και προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων» (στοιχείο 5.1) στο παραλαμβάνον κράτος μέλος αυξάνονται, επειδή τα παραληφθέντα κέρματα αντιπροσωπεύουν κέρματα που έχουν πιστωθεί (δηλαδή έχουν πιστωθεί στον κατά το νόμο φορέα έκδοσης του εφοδιάζοντος κράτους μέλους).

ε)

Οι παραπάνω εγγραφές επηρεάζουν την εθνική ακαθάριστη έκδοση ως ακολούθως:

στο εφοδιάζον κράτος μέλος: παραμένει αμετάβλητη, εφόσον τα παραδοθέντα κέρματα έχουν προηγουμένως παραχθεί και πιστωθεί στον κατά το νόμο φορέα έκδοσης, ή αυξάνεται, εφόσον εκείνα έχουν προηγουμένως παραχθεί, αλλά δεν έχουν πιστωθεί στον κατά το νόμο φορέα έκδοσης,

στο παραλαμβάνον κράτος μέλος: παραμένει αμετάβλητη.

2.2.   Κανόνες εγγραφής ως προς κινήσεις κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία στην αξία παραγωγής

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Εφοδιάζον κράτος μέλος

Παραλαμβάνον κράτος μέλος

2.1.

Αποθέματα κερμάτων

+

α)

Δεν γίνονται εγγραφές υπό το στοιχείο «μεταβίβαση και παραλαβή κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία».

β)

Οι κινήσεις στο κόστος παραγωγής δεν επηρεάζουν την ακαθάριστη εθνική έκδοση στο εφοδιάζον και το παραλαμβάνον κράτος μέλος.

2.3.   Συμφωνία των στοιχείων σχετικά με τις κινήσεις κερμάτων

Εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, η ενότητα 3 του τρίτου μέρους του παραρτήματος Ι σχετικά με τη συμφωνία των στοιχείων όσον αφορά τις κινήσεις τραπεζογραμματίων.


(1)  Τα στοιχεία αναλύονται κατά οικείο φορέα έκδοσης κερμάτων, δηλαδή ΕθνΚΤ, νομισματοκοπείο, δημόσιο ταμείο, εξουσιοδοτημένη δημόσια υπηρεσία ή/και εξουσιοδοτημένη ιδιωτική υπηρεσία.

(2)  Φορείς έκδοσης κερμάτων είναι η ΕθνΚΤ, τα νομισματοκοπεία, τα δημόσια ταμεία, οι εξουσιοδοτημένες δημόσιες υπηρεσίες ή/και οι εξουσιοδοτημένες ιδιωτικές υπηρεσίες.

(3)  Η παροχή των στοιχείων είναι προαιρετική.

(4)  Τρίτοι φορείς έκδοσης κερμάτων είναι τα νομισματοκοπεία, τα δημόσια ταμεία, οι εξουσιοδοτημένες δημόσιες υπηρεσίες και οι εξουσιοδοτημένες ιδιωτικές υπηρεσίες.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Στοιχεία για την υποδομή χρηματικού και το ΠΑΤ

Για όλα τα στοιχεία τα αριθμητικά δεδομένα πρέπει να παρέχονται ως θετικοί ακέραιοι αριθμοί.

1.   

Στοιχεία για τη σχετική με την ΕθνΚΤ υποδομή χρηματικού

Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν τη λήξη της περιόδου υποβολής στοιχείων.

1.1.

Αριθμός υποκαταστημάτων ΕθνΚΤ

Όλα τα υποκαταστήματα ΕθνΚΤ που παρέχουν υπηρεσίες μετρητών σε πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς επαγγελματίες πελάτες.

1.2.

Ικανότητα αποθήκευσης

Συνολική ικανότητα ασφαλούς αποθήκευσης τραπεζογραμματίων της ΕθνΚΤ, εκφρασμένη σε εκατομμύρια τραπεζογραμματίων και υπολογισμένη με βάση την ονομαστική αξία των 20 EUR.

1.3.

Ικανότητα διαλογής

Συνολική ικανότητα διαλογής τραπεζογραμματίων (δηλ. συνολική ανώτατη θεωρητική απόδοση) των μηχανημάτων διαλογής τραπεζογραμματίων της ΕθνΚΤ σε λειτουργία, εκφρασμένη σε χιλιάδες τραπεζογραμματίων την ώρα και υπολογισμένη με βάση την ονομαστική αξία των 20 EUR.

1.4.

Ικανότητα μεταφοράς

Συνολική ικανότητα μεταφοράς (δηλ. η μέγιστη ικανότητα φόρτωσης) των θωρακισμένων φορτηγών της ΕθνΚΤ σε ενεργό χρήση, εκφρασμένη σε χιλιάδες τραπεζογραμματίων και υπολογισμένη με βάση την ονομαστική αξία των 20 EUR.

2.   

Στοιχεία για τη γενική υποδομή χρηματικού και το ΠΑΤ

Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν τη λήξη της περιόδου υποβολής στοιχείων.

2.1.

Αριθμός υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων

Όλα τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται εγκατεστημένα στο συμμετέχον κράτος μέλος και παρέχουν υπηρεσίες μετρητών λιανικής ή χονδρικής.

2.2.

Αριθμός απομακρυσμένων υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων

Όλα τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που αποτελούν «απομακρυσμένα υποκαταστήματα» κατά το ΠΑΤ (1).

2.3.

Αριθμός ΕΜΧ

Όλες οι εταιρείες μεταφοράς χρηματικού (ΕΜΧ) που βρίσκονται εγκατεστημένες στο συμμετέχον κράτος μέλος, οι οποίες μεταφέρουν μετρητά (2)  (3).

2.4.

Αριθμός κέντρων χρηματικού που δεν ανήκουν σε ΕθνΚΤ

Όλα τα κέντρα χρηματικού που βρίσκονται εγκατεστημένα στο συμμετέχον κράτος μέλος, τα οποία ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύματα, ΕΜΧ και λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά (2)  (3).

2.5.

Αριθμός αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ATM) που τίθενται σε λειτουργία από πιστωτικά ιδρύματα

Όλες οι ΑΤΜ που λειτουργούν υπό την ευθύνη πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στο συμμετέχον κράτος μέλος, ανεξάρτητα από το ποιος τις ανατροφοδοτεί.

2.6.

Αριθμός λοιπών ATM

Όλες οι ΑΤΜ που τίθενται σε λειτουργία από φορείς εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στο συμμετέχον κράτος μέλος («retail ATMs» ή «convenience ATMs») (2).

2.7.

Αριθμός μηχανημάτων ανακύκλωσης μετρητών (CRM) τα οποία χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες και τίθενται σε λειτουργία από πιστωτικά ιδρύματα

Όλα τα μηχανήματα ανακύκλωσης μετρητών (CRM) τα οποία χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες στο συμμετέχον κράτος μέλος και τίθενται σε λειτουργία από πιστωτικά ιδρύματα (1).

2.8.

Αριθμός μηχανημάτων κατάθεσης (cash-in) τα οποία χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες και τίθενται σε λειτουργία από πιστωτικά ιδρύματα

Όλα τα μηχανήματα κατάθεσης (cash-in) τα οποία χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες στο συμμετέχον κράτος μέλος και τίθενται σε λειτουργία από πιστωτικά ιδρύματα (1).

2.9.

Αριθμός μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων τα οποία χειρίζονται οι υπάλληλοι και τίθενται σε λειτουργία από πιστωτικά ιδρύματα

Όλα τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων τα οποία χειρίζονται οι υπάλληλοι στο συμμετέχον κράτος μέλος και χρησιμοποιούνται για σκοπούς ανακύκλωσης από πιστωτικά ιδρύματα (1).

2.10.

Αριθμός μηχανημάτων διαλογής τραπεζογραμματίων τα οποία χειρίζονται οι υπάλληλοι των υπηρεσιών υποστήριξης (back-office) και τίθενται σε λειτουργία από λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά

Όλα τα μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων τα οποία χειρίζονται οι υπάλληλοι στο συμμετέχον κράτος μέλος και τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς ανακύκλωσης από λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά, οι οποίοι υπόκεινται στην εφαρμογή του ΠΑΤ και βρίσκονται εγκατεστημένοι στο εν λόγω κράτος μέλος.

3.   

Λειτουργικά στοιχεία του ΠΑΤ (4)

Τα εν λόγω στοιχεία, ως στοιχεία ροών, καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο υποβολής στοιχείων και αφορούν τεμάχια, αναλύονται δε κατά ονομαστική αξία.

3.1.

Αριθμός τραπεζογραμματίων ανακυκλωμένων από πιστωτικά ιδρύματα και προοριζομένων για τους πελάτες

Τραπεζογραμμάτια τα οποία πιστωτικά ιδρύματα έχουν λάβει από πελάτες, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία από μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων των υπηρεσιών υποστήριξης σύμφωνα με το ΠΑΤ και είτε έχουν διατεθεί σε πελάτες είτε εξακολουθούν να διακρατούνται για το σκοπό αυτό.

3.2.

Αριθμός τραπεζογραμματίων ανακυκλωμένων από λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά και προοριζομένων για τους πελάτες

Τραπεζογραμμάτια τα οποία λοιποί φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά έχουν λάβει από πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία από μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων των υπηρεσιών υποστήριξης των εν λόγω φορέων σύμφωνα με το ΠΑΤ και τα οποία είτε έχουν χρησιμοποιηθεί για τον εφοδιασμό πιστωτικών ιδρυμάτων είτε εξακολουθούν να διακρατούνται για το σκοπό αυτό.

3.3.

Αριθμός τραπεζογραμματίων που έχουν υποστεί επεξεργασία από μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων υπηρεσιών υποστήριξης (back-office) που τίθενται σε λειτουργία από πιστωτικά ιδρύματα

Τραπεζογραμμάτια ελεγμένα ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους από μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων των υπηρεσιών υποστήριξης τα οποία χειρίζονται οι υπάλληλοι και τίθενται σε λειτουργία από πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στο συμμετέχον κράτος μέλος.

3.4.

Αριθμός τραπεζογραμματίων που έχουν υποστεί επεξεργασία από μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων που τίθενται σε λειτουργία από λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά στο πλαίσιο υπηρεσιών υποστήριξης

Τραπεζογραμμάτια ελεγμένα ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους από μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων των υπηρεσιών υποστήριξης που τίθενται σε λειτουργία από λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά εγκατεστημένους στο συμμετέχον κράτος μέλος.

3.5.

Αριθμός τραπεζογραμματίων που δεν έγιναν δεκτά λόγω ακαταλληλότητας από μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων των υπηρεσιών υποστήριξης που τίθενται σε λειτουργία από πιστωτικά ιδρύματα

Τραπεζογραμμάτια που δεν έγιναν δεκτά λόγω ακαταλληλότητας από μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων των υπηρεσιών υποστήριξης τα οποία χειρίζονται οι υπάλληλοι και τίθενται σε λειτουργία από πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στο συμμετέχον κράτος μέλος.

3.6.

Αριθμός τραπεζογραμματίων που δεν έγιναν δεκτά λόγω ακαταλληλότητας από μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων των υπηρεσιών υποστήριξης που τίθενται σε λειτουργία από λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά

Τραπεζογραμμάτια που δεν έγιναν δεκτά λόγω ακαταλληλότητας από μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων των υπηρεσιών υποστήριξης τα οποία χειρίζονται οι υπάλληλοι και τίθενται σε λειτουργία από λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά εγκατεστημένους στο συμμετέχον κράτος μέλος.


(1)  Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην εφαρμογή του ΠΑΤ, τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα στο συμμετέχον κράτος μέλος.

(2)  Η παροχή στοιχείων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά τους στο συμμετέχον κράτος μέλος. Οι ΕθνΚΤ ενημερώνουν την ΕΚΤ για την έκταση της εκ μέρους τους παροχής στοιχείων.

(3)  Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στοιχεία τα οποία καλύπτουν κατ' ελάχιστο όριο πιστωτικά ιδρύματα ή/και ΕΜΧ που υπόκεινται στην εφαρμογή του ΠΑΤ. Οι ΕθνΚΤ ενημερώνουν την ΕΚΤ για την έκταση της εκ μέρους τους παροχής στοιχείων.

(4)  Δεν περιλαμβάνονται τα τραπεζογραμμάτια που ανακυκλώνονται σε απομακρυσμένα υποκαταστήματα τραπεζών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Δεδομένα αναφοράς και παράμετροι του συστήματος CIS 2 που τηρεί η ΕΚΤ

Η ΕΚΤ εισάγει τα δεδομένα αναφοράς και τις παραμέτρους του συστήματος, μαζί με τις περιόδους ισχύος τους. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι εμφανείς σε όλες τις ΕθνΚΤ και μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος που είναι χρήστες. Τα δεδομένα αναφοράς και οι παράμετροι του συστήματος σχετικά με κέρματα ευρώ είναι εμφανή και σε όλους τους αποδεκτούς τρίτους φορείς που είναι χρήστες.

1.   

Δεδομένα αναφοράς

1.1.

Εγκεκριμένη έκδοση κερμάτων

Η αξία των εγκεκριμένων ποσοτήτων κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία και συλλεκτικών κερμάτων ευρώ που επιτρέπεται να εκδώσει ένα (μελλοντικό) συμμετέχον κράτος μέλος στη διάρκεια ορισμένου ημερολογιακού έτους σύμφωνα με την εφαρμοστέα απόφαση για την έκδοση κερμάτων (1).

1.2.

Τιμές αναφοράς για αποθέματα εφοδιασμού τραπεζογραμματίων

Ποσά αποθεμάτων εφοδιασμού ανά ονομαστική αξία και ΕθνΚΤ, τα οποία χρησιμοποιούνται ως αναφορά για τον ετήσιο προγραμματισμό παραγωγής βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ για τη διαχείριση των αποθεμάτων τραπεζογραμματίων. Επιπλέον, τα σχετικά με τα εν λόγω ποσά λειτουργικά περιθώρια εισάγονται και τηρούνται ανά ονομαστική αξία και ΕθνΚΤ.

1.3.

Μερίδια συμμετοχής στην κλείδα κατανομής κεφαλαίου

Τα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής κεφαλαίου της ΕΚΤ υπολογισμένα με βάση την απόφαση ΕΚΤ/2006/21 (2) και εκφρασμένα ως ποσοστό.

2.   

Παράμετροι του συστήματος

2.1.

Ιδιοχαρακτηριστικά ΕθνΚΤ

Πληροφορίες για: i) την ύπαρξη συστημάτων ΝΗΤΟ στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, ii) τους διαφορετικούς φορείς έκδοσης κερμάτων στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, iii) την κατάσταση των ΕθνΚΤ και των μελλοντικών ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος αναφορικά με το πεδίο παροχής στοιχείων του συστήματος CIS 2 στην ΕΚΤ, iv) τυχόν παραλαβή, από τις ΕθνΚΤ, αυτόματων γνωστοποιήσεων επί ειδοποιητικών γεγονότων, και v) τυχόν παραλαβή, από τις ΕθνΚΤ, τακτικής αυτόματης διαβίβασης των στοιχείων του συστήματος CIS 2 όλων των ΕθνΚΤ και των μελλοντικών ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος.

2.2.

Σχέσεις τραπεζών ECI-ΕθνΚΤ

Ονομασίες επιμέρους τραπεζών ECI και ένδειξη της ΕθνΚΤ που διευθύνει και εφοδιάζει με τραπεζογραμμάτια ευρώ τις εν λόγω τράπεζες ECI.

2.3.

Κατάσταση σειράς/εναλλακτικής σειράς/ονομαστικής αξίας

Πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο συγκεκριμένες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και εναλλακτικών σειρών τραπεζογραμματίων δεν έχουν ακόμη καταστεί νόμιμο χρήμα (ιδιότητα μελλοντικού νόμιμου χρήματος), αποτελούν νόμιμο χρήμα ή έχουν πάψει να αποτελούν νόμιμο χρήμα (ιδιότητα καταργηθέντος νόμιμου χρήματος).

2.4.

Ιδιοχαρακτηριστικά στοιχείου

Για όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στα παραρτήματα I-III, πληροφορίες για: i) τα υφιστάμενα επίπεδα αναλύσεων, ii) το είδος του στοιχείου ως στοιχείου της κατηγορίας 1, της κατηγορίας 2 ή ως στοιχείου συνδεόμενου με την επέλευση γεγονότων, και iii) την υποβολή των στοιχείων από ΕθνΚΤ ή/και μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος.

2.5.

Όρια επιτρεπτού ως προς την ορθότητα

Προσδιορισμός των ορίων επιτρεπτού ως προς την ορθότητα που ισχύουν αναφορικά με τους επιμέρους ελέγχους κατά το παράρτημα VI.


(1)  Ως εφαρμοστέα απόφαση για την έκδοση κερμάτων νοείται η ετήσια απόφαση (μία ή περισσότερες) της ΕΚΤ σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν εντός ορισμένου έτους. Η πιο πρόσφατη είναι η απόφαση ΕΚΤ/2007/16, της 23ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2008, ΕΕ L 317 της 5.12.2007, σ. 81.

(2)  Απόφαση ΕΚΤ/2006/21, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ΕΕ L 24 της 31.1.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Έλεγχοι πληρότητας ως προς στοιχεία που έχουν αποστείλει ΕθνΚΤ και μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος

1.   Εισαγωγή

Τα στοιχεία που έχουν αποστείλει ΕθνΚΤ και μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την πληρότητά τους στο σύστημα CIS 2. Λόγω της διαφορετικής φύσεως των στοιχείων γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα, αφενός μεν, σε στοιχεία κατηγορίας 1 και στοιχεία κατηγορίας 2, τα οποία υποβάλλονται για κάθε περίοδο υποβολής στοιχείων, και αφετέρου, σε στοιχεία που προκύπτουν από την επέλευση γεγονότων, τα οποία είναι υποβλητέα μόνο εάν τα εν λόγω γεγονότα προκύπτουν εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων.

Το σύστημα CIS 2 ελέγχει κατά πόσο όλα τα στοιχεία κατηγορίας 1 και κατηγορίας 2 υπάρχουν στο πρώτο μήνυμα στοιχείων που στέλνει μια ΕθνΚΤ για μια περίοδο παροχής στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους του συστήματος σχετικά με τα ιδιοχαρακτηριστικά της ΕθνΚΤ και τις σχέσεις τραπεζών ECI-ΕθνΚΤ που περιγράφονται στο σημείο 2 του πίνακα στο παράρτημα IV. Εάν τουλάχιστον ένα στοιχείο κατηγορίας 1 λείπει ή είναι ελλιπές, το σύστημα CIS 2 απορρίπτει το εν λόγω πρώτο μήνυμα στοιχείων και η ΕθνΚΤ οφείλει να στείλει εκ νέου το μήνυμα στοιχείων. Εάν τα στοιχεία κατηγορίας 1 είναι πλήρη αλλά τουλάχιστον ένα στοιχείο κατηγορίας 2 λείπει ή είναι ελλιπές στο πρώτο μήνυμα στοιχείων μιας ΕθνΚΤ, το σύστημα CIS 2 κάνει μεν δεκτό το πρώτο μήνυμα στοιχείων και το αποθηκεύει στην κεντρική βάση δεδομένων, αλλά εμφανίζεται στην διαδικτυακή online εφαρμογή προειδοποίηση ως προς κάθε προβληματικό στοιχείο. Η εν λόγω προειδοποίηση είναι εμφανής στην ΕΚΤ και σε όλες τις ΕθνΚΤ και μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος που είναι χρήστες, και προκειμένου περί κερμάτων, σε όλους τους αποδεκτούς τρίτους φορείς που είναι χρήστες. Οι προειδοποιήσεις εμφανίζονται μέχρι η ΕθνΚΤ στην οποία αναφέρονται να αποστείλει ένα ή περισσότερα αναθεωρημένα μηνύματα στοιχείων τα οποία συμπληρώνουν τα στοιχεία που λείπουν στο πρώτο μήνυμα στοιχείων. Το σύστημα CIS 2 δεν διενεργεί ελέγχους πληρότητας σχετικά με τα στοιχεία που προκύπτουν από την επέλευση γεγονότων.

2.   Έλεγχοι πληρότητας ως προς στοιχεία τραπεζογραμματίων ευρώ

Αριθμός και ονομασία στοιχείου/στοιχείων

Ανάλυση κατά σειρά/εναλλακτική σειρά και ανάλυση κατά ονομαστική αξία

Ανάλυση κατά τράπεζα ECI

Είδος στοιχείου

1.1- 1.3.

Συγκεντρωτικά στοιχεία

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

κατηγορία 1

κάθε συνδυασμός με ιδιότητες μελλοντικού νόμιμου χρήματος και καταργηθέντος νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

2.1-2.6.

Αποθέματα που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

κατηγορία 1

κάθε συνδυασμός με ιδιότητες μελλοντικού νόμιμου χρήματος και καταργηθέντος νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

2.7-2.10.

Αποθέματα που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

κατηγορία 1

κάθε συνδυασμός με ιδιότητες μελλοντικού νόμιμου χρήματος και καταργηθέντος νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

2.11-2.15.

Αποθέματα που διακρατούνται από τράπεζες ECI

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

όλες οι τράπεζες ECI υπό τη διεύθυνση της ΕθνΚΤ

κατηγορία 1

κάθε συνδυασμός με ιδιότητα καταργηθέντος νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

2.16-2.19.

Στοιχεία ελέγχου διασταύρωσης

κάθε συνδυασμός με ιδιότητες νόμιμου χρήματος και μελλοντικού νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

3.1.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν εκδοθεί από ΕθνΚΤ

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

κατηγορία 1

3.2.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από ΕθνΚΤ σε τράπεζες ΝΗΤΟ

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

κατηγορία 1

κάθε συνδυασμός με ιδιότητα μελλοντικού νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

3.3.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από ΕθνΚΤ σε τράπεζες ECI

κάθε συνδυασμός με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

όλες οι τράπεζες ECI υπό τη διεύθυνση της ΕθνΚΤ

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

3.4.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε ΕθνΚΤ

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

κατηγορία 1

κάθε συνδυασμός με ιδιότητα καταργηθέντος νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

3.5.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από τράπεζες ΝΗΤΟ σε ΕθνΚΤ

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

κατηγορία 1

κάθε συνδυασμός με ιδιότητες μελλοντικού νόμιμου χρήματος και καταργηθέντος νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

3.6.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από τράπεζες ECI σε ΕθνΚΤ

κάθε συνδυασμός με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

όλες οι τράπεζες ECI υπό τη διεύθυνση της ΕθνΚΤ

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

κάθε συνδυασμός με ιδιότητα καταργηθέντος νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

3.7.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί επεξεργασία από ΕθνΚΤ

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

κατηγορία 1

3.8.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής από ΕθνΚΤ

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

κατηγορία 1

3.9.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από τράπεζες ΝΗΤΟ

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

κατηγορία 1

3.10.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε τράπεζες ΝΗΤΟ

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

κατηγορία 1

κάθε συνδυασμός με ιδιότητα καταργηθέντος νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

3.11.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί επεξεργασία από τράπεζες ΝΗΤΟ

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

κατηγορία 1

3.12.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής από τράπεζες ΝΗΤΟ

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

κατηγορία 1

3.13.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από τράπεζες ECI

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

όλες οι τράπεζες ECI υπό τη διεύθυνση της ΕθνΚΤ

κατηγορία 1

3.14.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε τράπεζες ECI

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

όλες οι τράπεζες ECI υπό τη διεύθυνση της ΕθνΚΤ

κατηγορία 1

κάθε συνδυασμός με ιδιότητα καταργηθέντος νόμιμου χρήματος

όλες οι τράπεζες ECI υπό τη διεύθυνση της ΕθνΚΤ

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

3.15.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί επεξεργασία από τράπεζες ECI

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

όλες οι τράπεζες ECI υπό τη διεύθυνση της ΕθνΚΤ

κατηγορία 2

3.16.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής από τράπεζες ECI

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

όλες οι τράπεζες ECI υπό τη διεύθυνση της ΕθνΚΤ

κατηγορία 2

4.1.

Παράδοση νέας παραγωγής από εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη ΕθνΚΤ

κάθε συνδυασμός με ιδιότητες νόμιμου χρήματος και μελλοντικού νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

4.2.

Μεταβίβαση τραπεζογραμματίων

κάθε συνδυασμός με ιδιότητες νόμιμου χρήματος, μελλοντικού νόμιμου χρήματος και καταργηθέντος νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

4.3.

Παραλαβή τραπεζογραμματίων

κάθε συνδυασμός με ιδιότητες νόμιμου χρήματος, μελλοντικού νόμιμου χρήματος και καταργηθέντος νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

5.1-5.3.

Στοιχεία για μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος

κάθε συνδυασμός με ιδιότητες νόμιμου χρήματος και μελλοντικού νόμιμου χρήματος

Στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

3.   Έλεγχοι πληρότητας ως προς στοιχεία κερμάτων ευρώ

Αριθμός και ονομασία στοιχείου/στοιχείων

Ανάλυση κατά σειρά και ανάλυση κατά ονομαστική αξία

Ανάλυση κατά φορέα

Είδος στοιχείου

1.1.

Καθαρή εθνική έκδοση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

κατηγορία 1

κάθε συνδυασμός με ιδιότητα καταργηθέντος νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

1.2.

Καθαρή εθνική έκδοση συλλεκτικών κερμάτων (αριθμός)

-

κατηγορία 2

1.3.

Καθαρή εθνική έκδοση συλλεκτικών κερμάτων (αξία)

-

κατηγορία 2

2.1.

Αποθέματα κερμάτων

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

όλοι οι τρίτοι φορείς έκδοσης κερμάτων από τους οποίους η ΕθνΚΤ συλλέγει στοιχεία για τα αποθέματα κερμάτων

κατηγορία 1

κάθε συνδυασμός με ιδιότητες μελλοντικού νόμιμου χρήματος ή καταργηθέντος νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

3.1.

Κέρματα που έχουν κυκλοφορήσει στο κοινό

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

όλοι οι τρίτοι φορείς έκδοσης κερμάτων από τους οποίους η ΕθνΚΤ συλλέγει στοιχεία ροών κερμάτων

κατηγορία 1

3.2.

Κέρματα που έχουν επιστραφεί από το κοινό

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

όλοι οι τρίτοι φορείς έκδοσης κερμάτων από τους οποίους η ΕθνΚΤ συλλέγει στοιχεία ροών κερμάτων

κατηγορία 1

κάθε συνδυασμός με ιδιότητα καταργηθέντος νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

3.3.

Κέρματα που έχουν υποστεί επεξεργασία

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

όλοι οι τρίτοι φορείς έκδοσης κερμάτων από τους οποίους η ΕθνΚΤ συλλέγει στοιχεία ροών κερμάτων

κατηγορία 2

3.4.

Κέρματα που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

όλοι οι τρίτοι φορείς έκδοσης κερμάτων από τους οποίους η ΕθνΚΤ συλλέγει στοιχεία ροών κερμάτων

κατηγορία 2

4.1.

Μεταβίβαση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία

κάθε συνδυασμός με ιδιότητες νόμιμου χρήματος ή καταργηθέντος νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

4.2.

Παραλαβή κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία

κάθε συνδυασμός με ιδιότητες νόμιμου χρήματος ή καταργηθέντος νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

5.1.

Αποθέματα κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία τα οποία έχουν πιστωθεί και διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων

όλοι οι συνδυασμοί με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

κατηγορία 2

κάθε συνδυασμός με ιδιότητες μελλοντικού νόμιμου χρήματος ή καταργηθέντος νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

5.2.

Αριθμός συλλεκτικών κερμάτων τα οποία έχουν πιστωθεί και διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων

-

κατηγορία 2

5.3.

Αξία συλλεκτικών κερμάτων τα οποία έχουν πιστωθεί και διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων

-

κατηγορία 2

6.1.

Πλεόνασμα κερμάτων

κάθε συνδυασμός με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

6.2.

Έλλειμμα κερμάτων

κάθε συνδυασμός με ιδιότητα νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

6.3.

Αξία αποθεμάτων που έχουν πιστωθεί στους κατά το νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης από ΕθνΚΤ

-

κατηγορία 1

7.1-7.3.

Στοιχεία για μελλοντικά συμμετέχοντα κράτη μέλη

κάθε συνδυασμός με ιδιότητες νόμιμου χρήματος ή μελλοντικού νόμιμου χρήματος

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

4.   Έλεγχοι πληρότητας ως προς στοιχεία υποδομής χρηματικού και στοιχεία του ΠΑΤ

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Ανάλυση κατά ονομαστική αξία

Είδος στοιχείου

Στοιχεία για τη σχετική με την ΕθνΚΤ υποδομή χρηματικού

1.1.

Αριθμός υποκαταστημάτων ΕθνΚΤ

κατηγορία 2

1.2.

Ικανότητα αποθήκευσης

κατηγορία 2

1.3.

Ικανότητα διαλογής

κατηγορία 2

1.4.

Ικανότητα μεταφοράς

κατηγορία 2

Στοιχεία για τη γενική υποδομή χρηματικού και το ΠΑΤ

2.1.

Αριθμός υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων

κατηγορία 2

2.2.

Αριθμός απομακρυσμένων υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

2.3.

Αριθμός ΕΜΧ

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

2.4.

Αριθμός κέντρων χρηματικού που δεν ανήκουν σε ΕθνΚΤ

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

2.5.

Αριθμός αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ATM) που τίθενται σε λειτουργία από πιστωτικά ιδρύματα

κατηγορία 2

2.6.

Αριθμός λοιπών ATM

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

2.7.

Αριθμός μηχανημάτων ανακύκλωσης μετρητών (CRM) τα οποία χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες και τίθενται σε λειτουργία από πιστωτικά ιδρύματα

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

2.8.

Αριθμός μηχανημάτων κατάθεσης (cash-in) τα οποία χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτεςκαι τίθενται σε λειτουργία από πιστωτικά ιδρύματα

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

2.9.

Αριθμός μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων τα οποία χειρίζονται οι υπάλληλοι και τίθενται σε λειτουργία από πιστωτικά ιδρύματα

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

2.10.

Αριθμός μηχανημάτων διαλογής τραπεζογραμματίων τα οποία χειρίζονται οι υπάλληλοι των υπηρεσιών υποστήριξης (back-office) και τίθενται σε λειτουργία από λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

Λειτουργικά στοιχεία του ΠΑΤ

3.1.

Αριθμός τραπεζογραμματίων ανακυκλωμένων και προοριζομένων για τους πελάτες από πιστωτικά ιδρύματα

όλες οι ονομαστικές αξίες για τις οποίες υπάρχει τουλάχιστον ένας συνδυασμός σειράς/εναλλακτικής σειράς/ονομαστικής αξίας με ιδιότητα νόμιμου χρήματος για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

3.2.

Αριθμός τραπεζογραμματίων ανακυκλωμένων και προοριζομένων για τους πελάτες από λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά

όλες οι ονομαστικές αξίες για τις οποίες υπάρχει τουλάχιστον ένας συνδυασμός σειράς/εναλλακτικής σειράς/ονομαστικής αξίας με ιδιότητα νόμιμου χρήματος για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

3.3.

Αριθμός τραπεζογραμματίων που έχουν υποστεί επεξεργασία από μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων των υπηρεσιών υποστήριξης τα οποία τίθενται σε λειτουργία από πιστωτικά ιδρύματα

όλες οι ονομαστικές αξίες για τις οποίες υπάρχει τουλάχιστον ένας συνδυασμός σειράς/εναλλακτικής σειράς/ονομαστικής αξίας με ιδιότητα νόμιμου χρήματος για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

3.4.

Αριθμός τραπεζογραμματίων που έχουν υποστεί επεξεργασία από μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων των υπηρεσιών υποστήριξης τα οποία τίθενται σε λειτουργία από λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά

όλες οι ονομαστικές αξίες για τις οποίες υπάρχει τουλάχιστον ένας συνδυασμός σειράς/εναλλακτικής σειράς/ονομαστικής αξίας με ιδιότητα νόμιμου χρήματος για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

3.5.

Αριθμός τραπεζογραμματίων που δεν έγιναν δεκτά λόγω ακαταλληλότητας από μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων των υπηρεσιών υποστήριξης τα οποία τίθενται σε λειτουργία από πιστωτικά ιδρύματα

όλες οι ονομαστικές αξίες για τις οποίες υπάρχει τουλάχιστον ένας συνδυασμός σειράς/εναλλακτικής σειράς/ονομαστικής αξίας με ιδιότητα νόμιμου χρήματος για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων

3.6.

Αριθμός τραπεζογραμματίων που δεν έγιναν δεκτά λόγω ακαταλληλότητας από μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων των υπηρεσιών υποστήριξης τα οποία τίθενται σε λειτουργία από λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά

όλες οι ονομαστικές αξίες για τις οποίες υπάρχει τουλάχιστον ένας συνδυασμός σειράς/εναλλακτικής σειράς/ονομαστικής αξίας με ιδιότητα νόμιμου χρήματος για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων

στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Έλεγχοι ορθότητας στοιχείων που αποστέλλουν ΕθνΚΤ και μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος

1.   Εισαγωγή

Τα στοιχεία που αποστέλλουν ΕθνΚΤ και μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος στην ΕΚΤ υπόκεινται σε έλεγχο ορθότητας από το σύστημα CIS 2, το οποίο διακρίνει δύο είδη ελέγχων, τους υποχρεωτικούς και τους ενδεδειγμένους ελέγχους.

Υποχρεωτικός είναι ο έλεγχος ορθότητας η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου δεν επιτρέπει την υπέρβαση των κατώτατων ορίων επιτρεπτού. Αν ένας υποχρεωτικός έλεγχος δεν τελεσφορήσει, τα σχετικά στοιχεία αντιμετωπίζονται ως λανθασμένα και το σύστημα CIS 2 απορρίπτει ολόκληρο το μήνυμα αναγγελίας δεδομένων που έχει αποστείλει η συγκεκριμένη ΕθνΚΤ. Το κατώτατο όριο είναι 1 % για ελέγχους ορθότητας με «τελεστή» (1)«ίσον», και μηδενικό (0) για τους υπόλοιπους.

Ενδεδειγμένος είναι έλεγχος ορθότητας ως προς τον οποίο ισχύει κατώτατο όριο επιτρεπτού 3 %. Ενδεχόμενη υπέρβαση του συγκεκριμένου κατώτατου ορίου δεν επηρεάζει την αποδοχή του μηνύματος αναγγελίας δεδομένων στο σύστημα CIS 2, αν και ενεργοποιεί την εμφάνιση σχετικής προειδοποίησης στη διαδικτυακή online εφαρμογή. Η προειδοποίηση αυτή είναι εμφανής σε όλες τις ΕθνΚΤ και μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος που είναι χρήστες, και, προκειμένου περί κερμάτων, σε όλους τους αποδεκτούς τρίτους φορείς που είναι χρήστες.

Οι έλεγχοι ορθότητας διενεργούνται για τραπεζογραμμάτια και κέρματα με ιδιότητα νόμιμου χρήματος και ξεχωριστά για κάθε συνδυασμό σειρών και ονομαστικών αξιών. Προκειμένου περί τραπεζογραμματίων οι έλεγχοι ορθότητας διενεργούνται επίσης για κάθε συνδυασμό εναλλακτικών σειρών και ονομαστικών αξιών, εφόσον υπάρχουν τέτοιες εναλλακτικές σειρές. Οι έλεγχοι ορθότητας των στοιχείων σχετικά με τις μεταβιβάσεις τραπεζογραμματίων (έλεγχοι 5.1 και 5.2) και κερμάτων (έλεγχος 6.6) διενεργούνται επίσης ως προς τις ιδιότητες νόμιμου χρήματος ως μελλοντικού ή καταργηθέντος.

2.   Έλεγχος ορθότητας καθαρής εθνικής έκδοσης τραπεζογραμματίων

Εάν μια νέα σειρά, εναλλακτική σειρά ή ονομαστική αξία καταστεί νόμιμο χρήμα, η εφαρμογή του αντίστοιχου ελέγχου ορθότητας αρχίζει από την πρώτη περίοδο υποβολής στοιχείων εντός της οποίας η σειρά/εναλλακτική σειρά/ονομαστική αξία κατέστη νόμιμο χρήμα. Στην περίπτωση αυτή η καθαρή εθνική έκδοση για την προηγούμενη περίοδο υποβολής στοιχείων (t-1) είναι μηδενική.

2.1.   Καθαρή εθνική έκδοση τραπεζογραμματίων (ενδεδειγμένος έλεγχος)

Τελεστές

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδος υποβολής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

Καθαρή εθνική έκδοση κατά τη μέθοδο των αποθεμάτων για περίοδο t

-

Καθαρή εθνική έκδοση κατά τη μέθοδο των αποθεμάτων για περίοδο (t-1)

=

 

 

3.1.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν εκδοθεί από ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

 

3.9.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από τράπεζες ΝΗΤΟ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

Σ

3.13.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από τράπεζες ECI

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

3.4.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

3.10.

ΝΗΤΟ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

Σ

3.14.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε τράπεζες ECI

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

Η καθαρή εθνική έκδοση κατά τη μέθοδο των αποθεμάτων υπολογίζεται με τον τρόπο που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Τελεστές

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδος υποβολής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

Καθαρή εθνική έκδοση κατά τη μέθοδο των αποθεμάτων για περίοδο t =

 

 

1.1.

Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά-i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

1.2.

Τραπεζογραμμάτια κατεστραμμένα on-line

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά-i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

1.3.

Τραπεζογραμμάτια κατεστραμμένα off-line

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά-i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

2.1.

Απόθεμα ESSνέων τραπεζογραμματίων

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά-i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

2.2.

Απόθεμα ESS κατάλληλων τραπεζογραμματίων

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

2.3.

Αποθέματα εφοδιασμού νέων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

2.4.

Αποθέματα εφοδιασμού κατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

2.5.

Αποθέματα ακατάλληλων τραπεζογραμματίων (προς καταστροφή) που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

2.6.

Αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

2.7.

Αποθέματα εφοδιασμού νέων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

2.8.

Αποθέματα εφοδιασμού κατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

2.9.

Αποθέματα ακατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

2.10.

Αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

Σ

2.11.

Αποθέματα εφοδιασμού νέων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ECI

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

Σ

2.12.

Αποθέματα εφοδιασμού κατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ECI

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

Σ

2.13.

Αποθέματα ακατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ECI

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

Σ

2.14.

Αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ECI

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

Σ

2.15.

Αποθέματα εφοδιασμού τραπεζογραμματίων σε διαμετακόμιση (in transit) σε ή από τράπεζες ECI

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

3.   Έλεγχος ορθότητας αποθεμάτων τραπεζογραμματίων

Η εφαρμογή των ελέγχων ορθότητας των αποθεμάτων τραπεζογραμματίων δεν αρχίζει πριν από τη δεύτερη περίοδο υποβολής στοιχείων εντός της οποίας η ΕθνΚΤ παρέχει στοιχεία του συστήματος CIS 2 στην ΕΚΤ.

Εάν μια σειρά, εναλλακτική σειρά ή ονομαστική αξία καταστεί νόμιμο χρήμα, η εφαρμογή των εν λόγω έλεγχοι ορθότητας δεν αρχίζει πριν από τη δεύτερη περίοδο υποβολής στοιχείων εντός της οποίας η εν λόγω σειρά, εναλλακτική σειρά ή ονομαστική αξία κατέστη νόμιμο χρήμα.

Προκειμένου περί ΕθνΚΤ οι οποίες προσφάτως υιοθέτησαν το ευρώ (δηλαδή πρώην μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος) η εφαρμογή των ελέγχων ορθότητας των αποθεμάτων τραπεζογραμματίων αρχίζει από τη δεύτερη, μετά την υιοθέτηση του ευρώ, περίοδο υποβολής στοιχείων.

3.1.   Εξέλιξη νέων τραπεζογραμματίων εντός του αποθέματος ESS (υποχρεωτικός έλεγχος)

Τελεστές

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδος υποβολής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

 

 

2.1.

Απόθεμα ESS νέων τραπεζογραμματίων

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

=

 

 

2.1.

Απόθεμα ESSνέων τραπεζογραμματίων

t-1

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

 

4.1.

Παράδοση νέας παραγωγής από εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων NCB-k

όπου

«σε είδος αποθέματος» = απόθεμα ESS

+

Σ

4.3.

Παραλαβή τραπεζογραμματίων

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

όπου

ιδιότητα = νέα ΚΑΙ «σε είδος αποθέματος» = απόθεμα ESS

Σ

4.2.

Μεταβίβαση τραπεζογραμματίων

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

όπου

ιδιότητα = νέα ΚΑΙ («από είδος αποθέματος» = απόθεμα ESS Ή «από είδος αποθέματος» = παραγωγή) ΚΑΙ «σε είδος αποθέματος» = απόθεμα ESS

Προτού καταστεί δυνατή η έκδοση νέων τραπεζογραμματίων απόθεμα ESS, αυτά μεταβιβάζονται στα αποθέματα εφοδιασμού της εκδίδουσας ΕθνΚΤ.

3.2.   Εξέλιξη κατάλληλων τραπεζογραμματίων εντός του αποθέματος ESS (υποχρεωτικός έλεγχος)

Τελεστές

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδος υποβολής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

 

 

2.2.

Απόθεμα ESS κατάλληλων τραπεζογραμματίων

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

=

 

 

2.2.

Απόθεμα ESS κατάλληλων τραπεζογραμματίων

t-1

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

Σ

4.3.

Παραλαβή τραπεζογραμματίων

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k όπου ιδιότητα = κατάλληλα ΚΑΙ «σε είδος αποθέματος» = απόθεμα ESS

Σ

4.2.

Μεταβίβαση τραπεζογραμματίων

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k όπου ιδιότητα = κατάλληλα ΚΑΙ «από είδος αποθέματος» = απόθεμα ESS

Προτού καταστεί δυνατή η έκδοση νέων τραπεζογραμματίων αποθέματος ESS, αυτά μεταβιβάζονται στα αποθέματα εφοδιασμού της εκδίδουσας ΕθνΚΤ.

3.3.   Εξέλιξη αποθεμάτων εφοδιασμού νέων και κατάλληλων τραπεζογραμματίων (ενδεδειγμένος έλεγχος)

Τελεστές

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδος υποβολής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

 

 

2.3.

Αποθέματα εφοδιασμού νέων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

 

2.4.

Αποθέματα εφοδιασμού κατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

=

 

 

2.3.

Αποθέματα εφοδιασμού νέων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

t-1

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

 

2.4.

Αποθέματα εφοδιασμού κατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

t-1

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

 

4.1.

Παράδοση νέας παραγωγής από εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k όπου «σε είδος αποθέματος» = αποθέματα εφοδιασμού

+

Σ

4.3.

Παραλαβή τραπεζογραμματίων

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k όπου ιδιότητα = νέα ή κατάλληλα ΚΑΙ «σε είδος αποθέματος» = αποθέματα εφοδιασμού

Σ

4.2.

Μεταβίβαση τραπεζογραμματίων

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k όπου (ιδιότητα = νέα ή κατάλληλα ΚΑΙ «σε είδος αποθέματος» = αποθέματα εφοδιασμού) Ή (ιδιότητα = νέα ΚΑΙ «από είδος αποθέματος» = παραγωγή ΚΑΙ «σε είδος αποθέματος» = αποθέματα εφοδιασμού)

 

3.1.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν εκδοθεί από ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

 

3.7.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί επεξεργασία από ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

3.8.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής από ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

3.2.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από ΕθνΚΤ σε τράπεζες ΝΗΤΟ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

Σ

3.3.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από ΕθνΚΤ σε τράπεζες ECI

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k


3.4.   Εξέλιξη αποθεμάτων ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων (ενδεδειγμένος έλεγχος)

Τελεστές

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδοι υποβολής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

 

 

2.6.

Αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

=

 

 

2.6.

Αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από ΕθνΚΤ

t-1

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

3.7.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί επεξεργασία από ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

 

3.4.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

 

3.5.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από τράπεζες ΝΗΤΟ σε ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

Σ

3.6.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από τράπεζες ECI σε ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

Σ

4.3.

Παραλαβή τραπεζογραμματίων

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k όπου ιδιότητα = ανεπεξέργαστα

Σ

4.2.

Μεταβίβαση τραπεζογραμματίων

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k όπου ιδιότητα = ανεπεξέργαστα

Όλες οι παραλαβές ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων εγγράφονται στην παραλαμβάνουσα ΕθνΚΤ με την ένδειξη «σε είδος αποθέματος» = αποθέματα εφοδιασμού.

Όλες οι μεταβιβάσεις ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων εγγράφονται στην εφοδιάζουσα ΕθνΚΤ με την ένδειξη «από είδος αποθέματος» = αποθέματα εφοδιασμού και «σε είδος αποθέματος» = αποθέματα εφοδιασμού.

3.5.   Εξέλιξη αποθεμάτων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ (ενδεδειγμένος έλεγχος)

Τελεστές

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδοι υποβολής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

 

2.7.

Αποθέματα εφοδιασμού νέων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

2.8.

Αποθέματα εφοδιασμού κατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

2.9.

Αποθέματα ακατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

2.10.

Αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

=

 

2.7.

Αποθέματα εφοδιασμού νέων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

t-1

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

2.8.

Αποθέματα εφοδιασμού κατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

t-1

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

2.9.

Αποθέματα ακατάλληλων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

t-1

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

2.10.

Αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ

t-1

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

3.2.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από ΕθνΚΤ σε τράπεζες ΝΗΤΟ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

3.10.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε τράπεζες ΝΗΤΟ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

3.5.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από τράπεζες ΝΗΤΟ σε ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

3.9.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από τράπεζες ΝΗΤΟ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

Για το σκοπό της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής όλα τα τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί από την κυκλοφορία σε τράπεζες ΝΗΤΟ περιλαμβάνονται στο στοιχείο 2.10 («αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ΝΗΤΟ»), έως ότου ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους.

3.6.   Εξέλιξη αποθεμάτων ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που δεν διακρατούνται από τράπεζες ECI (ενδεδειγμένος έλεγχος)

Τελεστές

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδος υποβολής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

 

2.14.

Αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ECI

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k, τράπεζα ECI-m

=

 

2.14.

Αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ECI

t-1

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k, τράπεζα ECI-m

 

3.15.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί επεξεργασία από τράπεζες ECI

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k, τράπεζα ECI-m

+

 

3.14.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε τράπεζες ECI

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k, τράπεζα ECI-m

Για το σκοπό της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, όλα τα τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί από την κυκλοφορία σε τράπεζες ECI περιλαμβάνονται στο στοιχείο 2.14 («αποθέματα ανεπεξέργαστων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από τράπεζες ECI») μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους.

3.7.   Εξέλιξη αποθεμάτων τραπεζογραμματίων που διακρατούνται από μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος (υποχρεωτικός έλεγχος)

Τελεστές

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδοι υποβολής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

 

 

5.1.

Αποθέματα σε μελλοντικό νόμιμο χρήμα

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

 

5.2.

Προεφοδιασμός

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

=

 

 

5.1.

Αποθέματα σε μελλοντικό νόμιμο χρήμα

t-1

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

 

5.2.

Προεφοδιασμός

t-1

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

 

4.1.

Παράδοση νέας παραγωγής από εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

Σ

4.3.

Παραλαβή τραπεζογραμματίων

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

όπου «από ΕθνΚΤ» ≠ ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

Σ

4.2.

Μεταβίβαση τραπεζογραμματίων

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

όπου «σε ΕθνΚΤ» ≠ ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

4.   Έλεγχοι ορθότητας επιχειρησιακών δραστηριοτήτων τραπεζογραμματίων

4.1.   Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής από ΕθνΚΤ (υποχρεωτικός έλεγχος)

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδοι υποβολής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

3.8.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής από ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

3.7.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί επεξεργασία από ΕθνΚΤ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k


4.2.   Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής από τράπεζες ΝΗΤΟ (υποχρεωτικός έλεγχος)

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδος παροχής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

3.12.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής από τράπεζες ΝΗΤΟ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

3.11.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί επεξεργασία από τράπεζες ΝΗΤΟ

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k


4.3.   Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής από τράπεζα ECI (υποχρεωτικός έλεγχος)

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδοι υποβολής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

3.16.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής από τράπεζες ECI

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k, τράπεζα ECI-m

3.15.

Τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί επεξεργασία από τράπεζες ECI

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k, τράπεζα ECI-m

5.   Έλεγχοι ορθότητας μεταβιβάσεων τραπεζογραμματίων

5.1.   Μεταβιβάσεις ανάμεσα σε αποθέματα διαφορετικών ειδών εντός μιας ΕθνΚΤ (υποχρεωτικός έλεγχος)

Συνθήκες

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδοι υποβολής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

ΕΑΝ

4.2.

Μεταβίβαση τραπεζογραμματίων

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k, «σε ΕθνΚΤ»-m, «από είδος αποθέματος»-u, «σε είδος αποθέματος»-v, ιδιότητα-x, προγραμματισμός-y

όπου ΕθνΚΤ-k = ΕθνΚΤ-m

ΤΟΤΕ

4.2.

Μεταβίβαση τραπεζογραμματίων

t

είδος αποθέματος-u ≠ είδος αποθέματος-v


5.2.   Συμφωνία ανάμεσα σε (μελλοντικές) ΕθνΚΤ (του Ευρωσυστήματος) ως προς επιμέρους μεταβιβάσεις τραπεζογραμματίων (ενδεδειγμένος έλεγχος)

Τελεστές

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδοι υποβολής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

Σ

4.2.

Μεταβίβαση τραπεζογραμματίων

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k, «σε ΕθνΚΤ»-m, ιδιότητα-n, «σε είδος αποθέματος»-p

=

 

4.3.

Παραλαβή τραπεζογραμματίων

t

Σειρά/εναλλακτική σειρά -i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων NCB-m, «από ΕθνΚΤ»-k, ιδιότητα-n, «σε είδος αποθέματος»-p

Τα τραπεζογραμμάτια που παρέχει μια ΕθνΚΤ ή μια μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος θα πρέπει να αντιστοιχούν στα τραπεζογραμμάτια που παραλαμβάνονται από μια άλλη ΕθνΚΤ ή μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος.

6.   Έλεγχοι ορθότητας κερμάτων

6.1.   Εξέλιξη καθαρής εθνικής έκδοσης κερμάτων (ενδεδειγμένος έλεγχος)

Τελεστές

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδοι παροχής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

 

 

1.1.

Καθαρή εθνική έκδοση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία

t

Σειρά-i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

=

 

 

1.1.

Καθαρή εθνική έκδοση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία

t-1

Σειρά-i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

+

Σ

3.1.

Κέρματα που έχουν κυκλοφορήσει στο κοινό

t

Σειρά-i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

Σ

3.2.

Κέρματα που έχουν επιστραφεί από το κοινό

t

Σειρά-i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

Η εφαρμογή του παρόντος ελέγχου ορθότητας αρχίζει από τη δεύτερη περίοδο υποβολής στοιχείων εντός της οποίας μια ΕθνΚΤ παρέχει στοιχεία του συστήματος CIS 2 στην ΕΚΤ.

Εάν μια νέα σειρά ή ονομαστική αξία καταστεί νόμιμο χρήμα, η εφαρμογή του παρόντος ελέγχου ορθότητας αρχίζει από την πρώτη περίοδο υποβολής στοιχείων εντός της οποίας η εν λόγω σειρά ή ονομαστική αξία κατέστη νόμιμο χρήμα. Στην περίπτωση αυτή η καθαρή εθνική έκδοση για την προηγούμενη περίοδο υποβολής στοιχείων (t-1) είναι μηδενική.

6.2.   Συμφωνία αποθεμάτων κερμάτων (υποχρεωτικός έλεγχος)

Τελεστές

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδοι υποβολής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

Σ

2.1.

Αποθέματα κερμάτων

t

Σειρά-i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

5.1.

Αποθέματα κερμάτων που έχουν πιστωθεί και προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων

t

Σειρά-i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

Το σύστημα CIS 2 συλλέγει στοιχεία σχετικά με τα αποθέματα (στοιχείο 2.1), είτε έχουν πιστωθεί στους (έναν ή περισσότερους) κατά το νόμο φορείς έκδοσης είτε όχι. Τα συνολικά αποθέματα για όλους τους φορείς έκδοσης κερμάτων που τα διακρατούν σε φυσική μορφή εντός ενός συμμετέχοντος κράτους μέλους πρέπει να είναι μεγαλύτερα από ή ίσα προς τα αποθέματα που έχουν πιστωθεί στον κατά το νόμο φορέα έκδοσης του ίδιου κράτους μέλους ή στους κατά το νόμο φορείς έκδοσης άλλων συμμετεχόντων κρατών μελών.

6.3.   Σύγκριση του συνόλου των αποθεμάτων που έχουν πιστωθεί με τα αποθέματα της ΕθνΚΤ που έχουν πιστωθεί (υποχρεωτικός έλεγχος)

Τελεστές

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδοι υποβολής στοιχείων

Λοιπές λεπτομέρειες

 

Σ

5.1.

Αποθέματα κερμάτων που έχουν πιστωθεί και προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων

t

ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

Καθώς το στοιχείο 5.1 υποβάλλεται ως αριθμός, τα επιμέρους αριθμητικά δεδομένα πολλαπλασιάζονται με τις αντίστοιχες ονομαστικές αξίες

+

 

5.3.

Αξία συλλεκτικών κερμάτων που έχουν πιστωθεί και διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων

t

ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

 

 

6.3.

Αξία αποθεμάτων που έχουν πιστωθεί στους (έναν ή περισσότερους) κατά το νόμο φορείς έκδοσης από την ΕθνΚΤ

t

ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k


6.4.   Επεξεργασία κερμάτων (υποχρεωτικός έλεγχος)

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδοι παροχής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

3.4.

Κέρματα που έχουν κριθεί ακατάλληλα κατόπιν διαλογής

t

Σειρά-i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k, φορέας-m

3.3.

Κέρματα που έχουν υποστεί επεξεργασία

t

Σειρά-i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k, φορέας-m


6.5.   Έλεγχος επί πλεονασμάτων και ελλειμμάτων (υποχρεωτικός έλεγχος)

Συνθήκες

Ονομασία στοιχείου

Περίοδοι παροχής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

ΕΑΝ

6.1.

Πλεόνασμα κερμάτων

t

Ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

> 0

ΤΟΤΕ

6.2.

Έλλειμμα κερμάτων

t

Ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k

Πρέπει να είναι 0 ή χωρίς καταχώριση


6.6.   Συμφωνία μεταξύ των (μελλοντικών) συμμετεχόντων κρατών μελών ως προς επιμέρους μεταβιβάσεις κερμάτων (ενδεδειγμένος έλεγχος)

Αριθμός και ονομασία στοιχείου

Περίοδοι υποβολής στοιχείων

Αναλύσεις και ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων

4.1.

Μεταβίβαση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία

t

Σειρά-i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-k, «σε κράτος μέλος»-m

=

4.2.

Παραλαβή κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία

t

Σειρά-i, ονομαστική αξία-j, ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων-m, «από κράτος μέλος»-k

Τα κέρματα που παρέχει ένα (μελλοντικό) συμμετέχον κράτος μέλος θα πρέπει να αντιστοιχούν στα κέρματα που παραλαμβάνονται από ένα άλλο (μελλοντικό) συμμετέχον κράτος μέλος.


(1)  Η μέγιστη επιτρεπόμενη διαφορά ανάμεσα στα δυο μέλη μιας εξίσωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει την απόλυτη τιμή του μέλους της εξίσωσης με τη μεγαλύτερη τιμή, πολλαπλασιαζόμενη με την τιμή του κατώτατου ορίου. Ο έλεγχος ορθότητας επαληθεύει κατά πόσο η απόλυτη τιμή («αριστερό μέλος» — «δεξί μέλος») είναι μικρότερη ή ίση προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη διαφορά.

Παράδειγμα:

«αριστερό μέλος» = 190, «δεξί μέλος» = 200, τιμή κατώτατου ορίου = 1 %, μέγιστη επιτρεπόμενη διαφορά: 200 × 1 % = 2,

Ο έλεγχος ορθότητας επαληθεύει κατά πόσο: Απόλυτη τιμή (190 — 200) ≤ 2

Στο παράδειγμα αυτό: Απόλυτη τιμή (190 - 200) = 10. Κατά συνέπεια, ο έλεγχος ορθότητας δεν θεωρείται επιτυχής.


ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Στο παρόν γλωσσάριο καθορίζονται οι τεχνικοί όροι που χρησιμοποιούνται στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

«Ακαθάριστη εθνική έκδοση» κερμάτων ευρώ: τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία ή τα συλλεκτικά κέρματα ευρώ που έχουν εκδοθεί σε συμμετέχον κράτος μέλος από τον κατά το νόμο φορέα έκδοσης (δηλαδή κέρματα, η ονομαστική αξία των οποίων έχει πιστωθεί στον κατά το νόμο φορέα έκδοσης) και διακρατούνται από ΕθνΚΤ, μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος, τρίτο φορέα έκδοσης κερμάτων ή από το κοινό.

Για τα κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, ακαθάριστη εθνική έκδοση = καθαρή εθνική έκδοση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία (στοιχείο 1.1) + πιστωθέντα αποθέματα κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία και διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων (στοιχείο 5.1) + παραδόσεις κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία, από την εισαγωγή τους και έπειτα (συγκεντρωτικό στοιχείο 4.1) — παραλαβές κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία, από την εισαγωγή τους και έπειτα (συγκεντρωτικό στοιχείο 4.2).

Για τα συλλεκτικά κέρματα, ακαθάριστη εθνική έκδοση = αξία καθαρής εθνικής έκδοσης συλλεκτικών κερμάτων (στοιχείο 1.3) + αξία των πιστωθέντων συλλεκτικών κερμάτων που διακρατούν φορείς έκδοσης κερμάτων (στοιχείο 5.3).

«Ακατάλληλα τραπεζογραμμάτια»: i) τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν επιστραφεί σε ΕθνΚΤ, αλλά δεν είναι κατάλληλα για κυκλοφορία βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ σχετικά με την επεξεργασία τραπεζογραμματίων από τις ΕθνΚΤ, ή ii) τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν επιστραφεί σε πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων των τραπεζών ΝΗΤΟ και των τραπεζών ΕCI, αλλά δεν είναι κατάλληλα για κυκλοφορία σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα διαλογής που καθορίζονται βάσει του πλαισίου ανακύκλωσης τραπεζογραμματίων (ΠΑΤ).

«Ανεπεξέργαστα τραπεζογραμμάτια»: i) τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν επιστραφεί σε ΕθνΚΤ, αλλά δεν έχουν ελεγχθεί ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ σχετικά με την επεξεργασία τραπεζογραμματίων από τις ΕθνΚΤ, ή ii) τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν επιστραφεί σε πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων των τραπεζών ΝΗΤΟ και των τραπεζών ΕCI, και δεν έχουν ελεγχθεί ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους βάσει του ΠΑΤ.

«Αποθέματα εφοδιασμού»: το σύνολο των αποθεμάτων νέων και κατάλληλων τραπεζογραμματίων ευρώ, πλην του αποθέματος ESS, που διακρατούνται από ΕθνΚΤ, και, για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, από τράπεζες ΝΗΤΟ και τράπεζες ΕCI (1).

«Εναλλακτική σειρά τραπεζογραμματίων» ή «εναλλακτική σειρά»: η εντός ορισμένης σειράς τραπεζογραμματίων επιμέρους σειρά που περιλαμβάνει τραπεζογραμμάτια ευρώ μίας ή περισσότερων ονομαστικών αξιών με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας ή/και αναθεωρημένο σχέδιο.

«Καθαρή εθνική έκδοση τραπεζογραμματίων»: η ποσότητα τραπεζογραμματίων ευρώ που εκδίδεται και τίθεται σε κυκλοφορία από ορισμένη ΕθνΚΤ σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (π.χ. κατά τη λήξη της περιόδου υποβολής στοιχείων), περιλαμβανομένου του συνόλου των τραπεζογραμματίων ευρώ που θέτουν σε κυκλοφορία όλες οι εθνικές τράπεζες ΝΗΤΟ και όλες οι τράπεζες ΕCI οι οποίες υπάγονται στη δικαιοδοσία της εν λόγω ΕθνΚΤ. Εξαιρούνται τα τραπεζογραμμάτια που μεταβιβάζονται σε άλλες ΕθνΚΤ ή μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος. Ο υπολογισμός της καθαρής εθνικής έκδοσης τραπεζογραμματίων είναι δυνατός είτε i) βάσει της «μεθόδου των αποθεμάτων», που χρησιμοποιεί αποκλειστικά στοιχεία αποθεμάτων σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είτε ii) της «μεθόδου των ροών», που συγκεντρώνει τα στοιχεία ροών από την ημερομηνία εισαγωγής των τραπεζογραμματίων μέχρι μια καθορισμένη χρονική στιγμή (π.χ. λήξη της περιόδου υποβολής στοιχείων).

Μέθοδος των αποθεμάτων: καθαρή εθνική έκδοση = παραχθέντα τραπεζογραμμάτια (στοιχείο 1.1) — αποθέματα παραχθέντων τραπεζογραμματίων (στοιχεία 2.1 έως 2.15) — κατεστραμμένα παραχθέντα τραπεζογραμμάτια (στοιχεία 1.2 και 1.3).

Μέθοδος των ροών: καθαρή εθνική έκδοση = παραχθέντα τραπεζογραμμάτια που έχουν εκδοθεί από την ΕθνΚΤ (περιλαμβανομένων των τραπεζογραμματίων που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από τράπεζες ΝΗΤΟ και τράπεζες ΕCI) από την εισαγωγή τους και έπειτα (συγκεντρωτικά στοιχεία 3.1, 3.9 και 3.13) — παραχθέντα τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί στην ΕθνΚΤ (περιλαμβανομένων των τραπεζογραμματίων που έχουν επιστραφεί σε τράπεζες ΝΗΤΟ και τράπεζες ΕCI) από την εισαγωγή τους και έπειτα (συγκεντρωτικά στοιχεία 3.4, 3.10 και 3.14).

«Κατάλληλα τραπεζογραμμάτια»: i) τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν επιστραφεί στις ΕθνΚΤ και είναι κατάλληλα για κυκλοφορία βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ σχετικά με την επεξεργασία των τραπεζογραμματίων από τις ΕθνΚΤ ή ii) τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν επιστραφεί σε πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων των τραπεζών ΝΗΤΟ και των τραπεζών ΕCI, και είναι κατάλληλα για κυκλοφορία σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα διαλογής που καθορίζονται βάσει του ΠΑΤ.

«Κέντρο χρηματικού»: κεντρική ασφαλής εγκατάσταση στην οποία λαμβάνει χώρα η διαχείριση τραπεζογραμματίων ή/και κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία, αφού μεταφερθούν εκεί από άλλες εγκαταστάσεις.

«Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία»: κέρματα ευρώ που ορίζονται ως νόμιμο χρήμα στη ζώνη του ευρώ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 975/98 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν (2) (δηλαδή για την πρώτη σειρά των κερμάτων ευρώ, που εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 2002, τα κέρματα ονομαστικής αξίας 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR και 2 EUR). Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία περιλαμβάνουν τα κέρματα με ειδική επεξεργασία ή ποιότητα ή/και συσκευασία, καθώς και τα αναμνηστικά κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία. Τα τελευταία συνήθως τιμούν ένα γεγονός ή μια προσωπικότητα και διατίθενται στην ονομαστική τους αξία για περιορισμένη περίοδο και σε περιορισμένες ποσότητες.

«Κέρματα σε κυκλοφορία»: η συνολική καθαρή εθνική έκδοση κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (στοιχείο 1.1). Σημειώνεται ότι η έννοια των «κερμάτων σε κυκλοφορία» δεν εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο επειδή δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί εάν τα κέρματα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σε ορισμένο συμμετέχον κράτος μέλος κυκλοφορούν σε αυτό ή εάν, μετά τη θέση τους σε κυκλοφορία, έχουν επιστραφεί σε φορείς έκδοσης κερμάτων ή σε άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Δεν περιλαμβάνονται εν προκειμένω τα συλλεκτικά κέρματα ευρώ, διότι αποτελούν νόμιμο χρήμα μόνο στο κράτος μέλος της έκδοσής τους.

«Κοινό» σε σχέση με την έκδοση κερμάτων ευρώ: το σύνολο των φορέων και των συναλλασσομένων που ανήκουν στο ευρύτερο κοινό, εκτός από τους φορείς έκδοσης κερμάτων στα (μελλοντικά) συμμετέχοντα κράτη μέλη.

«Νέα τραπεζογραμμάτια»: τραπεζογραμμάτια ευρώ που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία από τις ΕθνΚΤ, τράπεζες ΝΗΤΟ ή τράπεζες ΕCI, ή με τα οποία δεν έχουν ακόμη προεφοδιαστεί μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος.

«Ονομαστική αξία»: η ονομαστική αξία τραπεζογραμματίου ή κέρματος ευρώ, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση ΕΚΤ/2003/4, της 20ής Μαρτίου 2003, σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (3), ή σε μεταγενέστερη νομική πράξη της ΕΚΤ, προκειμένου περί τραπεζογραμματίων, και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 975/98 ή σε μεταγενέστερη νομική πράξη της Κοινότητας, προκειμένου περί κερμάτων.

«Παραχθέντα κέρματα»: κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία: i) έχουν παραχθεί από νομισματοκοπεία με απεικόνιση της αντίστοιχης εθνικής όψης, ii) έχουν παραδοθεί στους φορείς έκδοσης κερμάτων σε ένα συμμετέχον κράτος μέλος και iii) έχουν καταχωριστεί στα συστήματα διαχείρισης χρηματικού των εν λόγω φορέων έκδοσης κερμάτων. Τα ανωτέρω ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, και ως προς τα συλλεκτικά κέρματα ευρώ.

«Πρόγραμμα φύλαξης αποθεμάτων τραπεζογραμματίων»(Extended custodial inventory programme) ή «πρόγραμμα ΕCI»: πρόγραμμα εδραζόμενο σε συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ της ΕΚΤ, ορισμένης ΕθνΚΤ και επιμέρους πιστωτικών ιδρυμάτων («τράπεζες ΕCI»), βάσει των οποίων η ΕθνΚΤ i) εφοδιάζει τις τράπεζες ΕCI με τραπεζογραμμάτια ευρώ που αυτές φυλάσσουν εκτός Ευρώπης προκειμένου να τα θέσουν σε κυκλοφορία και ii) πιστώνει τις τράπεζες ΕCI για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που κατατίθενται από τους πελάτες τους, ελέγχονται ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους για κυκλοφορία, φυλάσσονται και γνωστοποιούνται στην ΕθνΚΤ. Τα τραπεζογραμμάτια που φυλάσσονται από τις τράπεζες ΕCI, περιλαμβανομένων εκείνων που μεταβιβάζονται μεταξύ της ΕθνΚΤ και των τραπεζών ΕCI, ασφαλίζονται πλήρως έως το χρόνο θέσης τους σε κυκλοφορία από τις τράπεζες ΕCI ή επιστροφής τους στην ΕθνΚΤ. Τα τραπεζογραμμάτια που μεταβιβάζει η ΕθνΚΤ στις τράπεζες ΕCI αποτελούν τμήμα των παραχθέντων τραπεζογραμματίων της ΕθνΚΤ (στοιχείο 1.1). Τα τραπεζογραμμάτια που φυλάσσονται από τράπεζες ΕCI δεν αποτελούν τμήμα της καθαρής εθνικής έκδοσης τραπεζογραμματίων της ΕθνΚΤ.

«Σειρά κερμάτων»: σύνολο κερμάτων ευρώ συγκεκριμένων ονομαστικών αξιών που ορίζεται ως σειρά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 975/98 ή σε μεταγενέστερη νομική πράξη της Κοινότητας (δηλαδή η πρώτη σειρά των κερμάτων ευρώ, που εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 2002, περιλαμβάνει τις ονομαστικές αξίες 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50, 1 EUR και 2 EUR), υπό την έννοια ότι τα κέρματα ευρώ με αναθεωρημένες τεχνικές προδιαγραφές ή σχέδιο (π.χ. τροποποιήσεις στο χάρτη της Ευρώπης που απεικονίζεται στην κοινή όψη) συνιστούν νέα σειρά κερμάτων μόνον εφόσον αναφέρονται ως τέτοια σε διάταξη τροποποιητική του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 975/98 ή σε άλλη νομική πράξη της Κοινότητας.

«Σειρά τραπεζογραμματίων»: σύνολο τραπεζογραμματίων ευρώ συγκεκριμένων ονομαστικών αξιών που ορίζεται ως σειρά στην απόφαση ΕΚΤ/2003/4, της 20ής Μαρτίου 2003, ή σε μεταγενέστερη νομική πράξη της ΕΚΤ (δηλαδή η πρώτη σειρά των τραπεζογραμματίων ευρώ, που εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 2002, περιλαμβάνει τις ονομαστικές αξίες 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR και 500 EUR), υπό την έννοια ότι τραπεζογραμμάτια ευρώ με αναθεωρημένες τεχνικές προδιαγραφές ή σχέδιο (π.χ. διαφορετική υπογραφή για διαφορετικούς προέδρους της ΕΚΤ) συνιστούν νέα σειρά τραπεζογραμματίων μόνον εφόσον αναφέρονται ως τέτοια σε διάταξη τροποποιητική της απόφασης ΕΚΤ/2003/4 ή σε άλλη νομική πράξη της ΕΚΤ.

«Στρατηγικό απόθεμα του Ευρωσυστήματος»(Eurosystem Strategic Stock) ή «απόθεμα ΕSS»: το απόθεμα των νέων και κατάλληλων για κυκλοφορία τραπεζογραμματίων ευρώ που αποθηκεύουν συγκεκριμένες ΕθνΚΤ, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στη ζήτηση τραπεζογραμματίων ευρώ που δεν μπορεί να καλυφθεί από τα αποθέματα εφοδιασμού (1).

«Συλλεκτικά κέρματα»: κέρματα ευρώ που αποτελούν νόμιμο χρήμα μόνο στο συμμετέχον κράτος μέλος της έκδοσής τους και δεν προορίζονται για κυκλοφορία. Η ονομαστική αξία, οι απεικονίσεις, το μέγεθος και το βάρος τους διαφοροποιούνται σε σχέση με εκείνα των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία, ούτως ώστε να διακρίνονται ευχερώς από τα τελευταία. Στα συλλεκτικά κέρματα περιλαμβάνονται και τα κέρματα πολύτιμων μετάλλων (bullion coins) (4).

«Συσκευασία εξοικείωσης»: συσκευασία που περιέχει συγκεκριμένο αριθμό κερμάτων ευρώ διαφορετικών ονομαστικών αξιών που προορίζονται για κυκλοφορία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, για τους σκοπούς του υποπροεφοδιασμού του ευρύτερου κοινού με τα εν λόγω κέρματα σε ένα μελλοντικό συμμετέχον κράτος μέλος.

«Σύστημα φύλαξης τραπεζογραμματίων “notes-held-to-order”» ή «σύστημα ΝΗΤΟ»: σύστημα εδραζόμενο σε επιμέρους συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ μίας ΕθνΚΤ και ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων («τράπεζες ΝΗΤΟ») στο συμμετέχον κράτος μέλος εγκατάστασης της ΕθνΚΤ, βάσει των οποίων η ΕθνΚΤ i) εφοδιάζει τις τράπεζες ΝΗΤΟ με τραπεζογραμμάτια ευρώ που αυτές φυλάσσουν στις εγκαταστάσεις τους προκειμένου να τα θέσουν σε κυκλοφορία, και ii) πιστώνει τις τράπεζες ΝΗΤΟ για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που κατατίθενται από τους πελάτες τους, ελέγχονται ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους για κυκλοφορία, φυλάσσονται και γνωστοποιούνται στην ΕθνΚΤ. Τα τραπεζογραμμάτια που μεταβιβάζει η ΕθνΚΤ στις τράπεζες ΝΗΤΟ αποτελούν τμήμα των παραχθέντων τραπεζογραμματίων της ΕθνΚΤ (στοιχείο 1.1). Τα τραπεζογραμμάτια που φυλάσσονται από τράπεζες ΝΗΤΟ δεν αποτελούν τμήμα της καθαρής εθνικής έκδοσης τραπεζογραμματίων της ΕθνΚΤ.

«Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία»: όλα τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν εκδοθεί από το Ευρωσύστημα και τεθεί σε κυκλοφορία από τις ΕθνΚΤ σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο, περιλαμβανομένων, για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, των τραπεζογραμματίων που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από τράπεζες ΝΗΤΟ και τράπεζες ΕCI. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία ισοδυναμούν με τη συνολική καθαρή εθνική έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ. Σημειώνεται ότι η έννοια των «τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία» δεν εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο επειδή δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί εάν τα τραπεζογραμμάτια που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σε ορισμένο συμμετέχον κράτος μέλος κυκλοφορούν σε αυτό ή εάν, μετά τη θέση τους σε κυκλοφορία, έχουν επιστραφεί σε άλλες ΕθνΚΤ, τράπεζες ΝΗΤΟ ή τράπεζες ΕCI.

«Φορείς έκδοσης κερμάτων»: κάθε μονάδα στην οποία ο κατά το νόμο εθνικός φορέας έκδοσης κερμάτων ευρώ αναθέτει το έργο της θέσης των κερμάτων ευρώ σε κυκλοφορία, ή ο ίδιος ο κατά το νόμο φορέας έκδοσης. Οι φορείς έκδοσης κερμάτων είναι δυνατό να περιλαμβάνουν την ΕθνΚΤ, τα νομισματοκοπεία, το δημόσιο ταμείο, τις εξουσιοδοτημένες δημόσιες υπηρεσίες και τις εξουσιοδοτημένες ιδιωτικές υπηρεσίες. Οι εν λόγω φορείς έκδοσης κερμάτων, πλην της ΕθνΚΤ, αναφέρονται και ως «τρίτοι φορείς έκδοσης κερμάτων».


(1)  Όπως αναφέρεται σε ιδιαίτερη νομική πράξη της ΕΚΤ σχετικά με τη διαχείριση των αποθεμάτων τραπεζογραμματίων.

(2)  ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 6.

(3)  ΕΕ L 78 της 25.3.2003, σ. 16.

(4)  Τα κέρματα που αποτελούν αντικείμενο πώλησης με χαρακτήρα επένδυσης σε πολύτιμα μέταλλα καλούνται κέρματα πολύτιμων μετάλλων (bullion coins) ή κέρματα επένδυσης (investment coins). Τα εν λόγω κέρματα, η κοπή των οποίων συνήθως προσαρμόζεται στη ζήτησή τους στην αγορά, δεν έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία ούτε χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη ποιότητα. Η τιμή τους διαμορφώνεται με βάση την τρέχουσα αγοραία αξία της περιεκτικότητάς τους σε μέταλλο, προσαυξανόμενη κατά ένα μικρό «περιθώριο κοπής», το οποίο καλύπτει τις δαπάνες παραγωγής, προώθησης και ένα μικρό ποσοστό κέρδους.