10.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 331/19


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2008

για την τροποποίηση της απόφασης 2008/798/ΕΚ

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 8197]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/921/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης κατάλληλων κοινοτικών μέτρων έκτακτης ανάγκης για τρόφιμα και ζωοτροφές που εισάγονται από τρίτη χώρα προκειμένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία, η υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, όταν ο κίνδυνος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με τα μέτρα που έχουν λάβει μεμονωμένα τα κράτη μέλη.

(2)

Βρέθηκαν υψηλά επίπεδα μελαμίνης στο γάλα για βρέφη και σε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα στην Κίνα. Η μελαμίνη αποτελεί ενδιάμεσο χημικό προϊόν που χρησιμοποιείται κατά την παρασκευή αμινορητινών και πλαστικών καθώς επίσης ως μονομερές και ως πρόσθετη ουσία για τα πλαστικά. Τα υψηλά επίπεδα μελαμίνης στα τρόφιμα μπορούν να έχουν ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

(3)

Για να αντισταθμιστεί ο κίνδυνος για την υγεία ο οποίος μπορεί να ανακύψει από την έκθεση στη μελαμίνη που περιέχεται στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα, η απόφαση 2008/798/ΕΚ της Επιτροπής για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή προϊόντων τα οποία περιέχουν γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα καταγωγής ή προέλευσης Κίνας, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/757/ΕΚ της Επιτροπής προβλέπει απαγόρευση της εισαγωγής στην Κοινότητα προϊόντων που περιέχουν γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία προορίζονται για την ειδική διατροφή βρεφών ή νηπίων και απαιτεί από τα κράτη μέλη να διενεργούν συστηματικούς ελέγχους κατά την εισαγωγή άλλων ζωοτροφών και τροφίμων που περιέχουν γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα. Η εν λόγω απόφαση απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να αποσύρουν από την αγορά οιοδήποτε από αυτά τα προϊόντα που διαπιστώνεται ότι περιέχει μελαμίνη σε ποσότητα που υπερβαίνει τα 2,5 mg/kg προϊόντος.

(4)

Σύμφωνα με πληροφορίες που υπέβαλαν τα κράτη μέλη μέσω του συστήματος ταχείας ειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, υψηλό επίπεδο μελαμίνης βρέθηκε επίσης πρόσφατα σε προϊόντα που περιέχουν σόγια ή προϊόντα σόγιας, τα οποία εισήχθησαν από την Κίνα. Επίσης, βρέθηκε μελαμίνη στο όξινο ανθρακικό αμμώνιο, το οποίο χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων ως διογκωτικό ζύμης. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να επεκταθούν και στα εν λόγω προϊόντα τα μέτρα που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2008/798/ΕΚ της Επιτροπής.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2008/798/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων που περιέχουν γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, σόγια ή προϊόντα με βάση τη σόγια, τα οποία προορίζονται για την ειδική διατροφή βρεφών ή νηπίων, κατά την έννοια της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή, καταγωγής ή προέλευσης Κίνας. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι οποιοδήποτε σχετικό προϊόν εντοπίζεται στην αγορά μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αποσύρεται και καταστρέφεται αμέσως.»

2.

Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους των εγγράφων, της ταυτότητας αλλά και φυσικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών αναλύσεων, σε όλες τις αποστολές, καταγωγής ή προέλευσης Κίνας, όξινου ανθρακικού αμμωνίου που προορίζεται για την παρασκευή τροφίμων ή ζωοτροφών, καθώς και τροφίμων ή ζωοτροφών που περιέχουν γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, σόγια ή προϊόντα με βάση τη σόγια.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους πριν από την εισαγωγή άλλων ζωοτροφών και τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα πρωτεΐνης καταγωγής Κίνας.

Οι εν λόγω έλεγχοι στοχεύουν ειδικότερα στην εξακρίβωση ότι το επίπεδο της μελαμίνης, εφόσον υπάρχει, δεν υπερβαίνει τα 2,5 mg/kg προϊόντος. Οι αποστολές δεσμεύονται μέχρι να διατεθούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών.»

3.

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων ή οι αντιπρόσωποί τους προβαίνουν σε προηγούμενη κοινοποίηση στο σημείο ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 σχετικά με την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης όλων των αποστολών, καταγωγής ή προέλευσης Κίνας, τροφίμων ή ζωοτροφών που περιέχουν γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, σόγια ή προϊόντα με βάση τη σόγια.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.