7.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 64/72


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2007

σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για τα «άτομα μειωμένης κινητικότητας» στο διευρωπαϊκό συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα και στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα υψηλών ταχυτήτων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 6633]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/164/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2001/16/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

την οδηγία 96/48/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, για τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ και το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/48/ΕΚ, κάθε υποσύστημα αποτελεί αντικείμενο μίας ΤΠΔ. Όπου κρίνεται αναγκαίο, ένα υποσύστημα μπορεί να αποτελεί αντικείμενο περισσότερων της μίας ΤΠΔ και μία ΤΠΔ μπορεί να καλύπτει περισσότερα του ενός υποσυστήματα. Η απόφαση εκπόνησης ή/και αναθεώρησης μιας ΤΠΔ και η επιλογή του τεχνικού και γεωγραφικού της πεδίου εφαρμογής απαιτεί εντολή, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/16/EΚ και το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/48/ΕΚ.

(2)

Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ προβλέπει ότι οι ανάγκες των ατόμων μειωμένης κινητικότητας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση ΤΠΔ του υποσυστήματος Υποδομή (σημείο 2.1 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας) και ΤΠΔ του υποσυστήματος Τροχαίο υλικό (σημείο 2.6 του παραρτήματος II της οδηγίας). Επ’ αυτού, δόθηκε εντολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Σιδηροδρομική Διαλειτουργικότητα (AEIF), η οποία ορίστηκε ως ο κοινός αντιπροσωπευτικός οργανισμός, να καταρτίσει σχέδιο TΠΔ για την «πρόσβαση ατόμων μειωμένης κινητικότητας», η οποία περιλαμβάνει διατάξεις που πρέπει να εφαρμοστούν τόσο στην υποδομή όσο και στο τροχαίο υλικό.

(3)

Το 2001, δόθηκε εντολή στην AEIF να αναθεωρήσει την πρώτη ομάδα ΤΠΔ των υποσυστημάτων Τροχαίο υλικό, Υποδομή, Έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση, Ενέργεια, Συντήρηση, και των λειτουργικών υποσυστημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος υψηλών ταχυτήτων, οι δε αναθεωρημένες αυτές ΤΠΔ εγκρίθηκαν το 2002. Στο πλαίσιο αυτής της εντολής, η AEIF κλήθηκε να εξετάσει, μεταξύ άλλων θεμάτων, την εναρμόνιση των ΤΠΔ με εκείνες που αφορούσαν τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος και την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα κινητικότητας. Για το λόγο αυτό, το σχέδιο ΤΠΔ για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας που καταρτίστηκε από την AEIF κάλυψε τόσο τον συμβατικό σιδηρόδρομο όσο και τον σιδηρόδρομο υψηλών ταχυτήτων.

(4)

Η πρώτη ΤΠΔ του υποσυστήματος Τροχαίο υλικό του σιδηροδρομικού συστήματος υψηλών ταχυτήτων, η οποία εκδόθηκε ως παράρτημα της απόφασης 2002/735/ΕΚ, τέθηκε σε ισχύ το 2002. Λόγω υφιστάμενων συμβατικών δεσμεύσεων, τα νέα υποσυστήματα Τροχαίο υλικό ή στοιχεία διαλειτουργικότητας, ή η ανακαίνιση και αναβάθμισή τους, μπορούν σήμερα να υπόκεινται σε αξιολόγηση συμμόρφωσης προς εκείνη την πρώτη ΤΠΔ. Δεδομένου ότι η ΤΠΔ που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε όλο το νέο, ανακαινισμένο και αναβαθμισμένο τροχαίο υλικό του σιδηροδρομικού συστήματος υψηλών ταχυτήτων και του συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος, είναι σημαντικό να καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής της πρώτης ΤΠΔ Τροχαίου υλικού υψηλών ταχυτήτων, η οποία εκδόθηκε ως παράρτημα της απόφασης 2002/735/ΕΚ. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν εξαντλητικό κατάλογο των υποσυστημάτων και των στοιχείων διαλειτουργικότητας τα οποία βρίσκονται σε προηγμένο στάδιο ανάπτυξης, και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 στοιχείο α) της οδηγίας 96/48/ΕΚ. Αυτά θα κοινοποιηθούν στην Επιτροπή το αργότερο έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

(5)

Η επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει της οδηγίας 96/48/EΚ της 23 Ιουλίου 1996 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος υψηλών ταχυτήτων (3) και αναφέρεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 2001/16/EΚ εξέτασε το σχέδιο TΠΔ.

(6)

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του σχεδίου ΤΠΔ διεξήχθησαν διαβουλεύσεις με τους κύριους ενδιαφερομένους. Οι παρατηρήσεις τους και οι ανησυχίες τους ελήφθησαν υπόψη στο μέτρο του δυνατού.

(7)

Στην πρόταση κανονισμού για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών σιδηροδρομικών γραμμών (4) που έχει υποβάλει, η Επιτροπή συμπεριέλαβε ορισμένες διατάξεις που διασφαλίζουν την παροχή βοήθειας στα άτομα μειωμένης κινητικότητας επί των αμαξοστοιχιών και στους σταθμούς, προκειμένου και τα άτομα αυτά να απολαμβάνουν πλήρως τα σιδηροδρομικά ταξίδια όπως κάθε άλλος πολίτης.

(8)

Η πρόταση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών σιδηροδρομικών γραμμών περιέχει επίσης διατάξεις οι οποίες επιβάλλουν στις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων και στους διαχειριστές υποδομής να υποβάλλουν κάθε πληροφορία συναφή με τις συνθήκες πρόσβασης των ατόμων μειωμένης κινητικότητας σε αμαξοστοιχίες και σταθμούς.

(9)

Κύριος στόχος των βασικών οδηγιών 2001/16/ΕΚ και 96/48/ΕΚ είναι η διαλειτουργικότητα. Στόχος της ΤΠΔ είναι η εναρμόνιση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας τα οποία χρησιμοποιούν ως επιβάτες το συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα και το σιδηροδρομικό σύστημα υψηλών ταχυτήτων. Οι αμαξοστοιχίες, οι σταθμοί και τα σχετικά μέρη της υποδομής που πληρούν τα μέτρα που περιγράφονται στην ΤΠΔ θα διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα και θα προσφέρουν στα άτομα μειωμένης κινητικότητας παρόμοιες δυνατότητες πρόσβασης στο σύνολο του διευρωπαϊκού δικτύου. Η ΤΠΔ δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εισάγουν πρόσθετα μέτρα βελτίωσης της πρόσβασης, στον βαθμό που τα μέτρα αυτά δεν παρακωλύουν τη διαλειτουργικότητα ούτε επιβάλλουν αδικαιολόγητο κόστος στις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων. Η βελτίωση της προσπελασιμότητας του τροχαίου υλικού και των σταθμών για τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα μειωμένης κινητικότητας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των επιβατών που αναγκάζονται σήμερα να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα μεταφοράς.

(10)

Οι οδηγίες 2001/16/EΚ και 96/48/ΕΚ και οι ΤΠΔ ισχύουν όντως για ανακαινίσεις, όχι όμως για την αντικατάσταση για λόγους συντήρησης. Τα κράτη μέλη όμως ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν τις ΤΠΔ σε αντικαταστάσεις για λόγους συντήρησης, όταν μπορούν και όταν η έκταση της εργασίας συντήρησης το δικαιολογεί.

(11)

Στην τρέχουσα έκδοσή της, η ΤΠΔ δεν πραγματεύεται πλήρως όλες τις βασικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ, και το άρθρο 17 της οδηγίας 96/48/ΕΚ, αμφότερες όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 2004/50/ΕΚ, οι τεχνικές παράμετροι που δεν καλύπτονται χαρακτηρίζονται ως «Ανοικτά σημεία» στο παράρτημα L της παρούσας ΤΠΔ.

(12)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ και το άρθρο 17 της οδηγίας 96/48/ΕΚ, αμφότερες όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 2004/50/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος οφείλει να ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τους σχετικούς εθνικούς τεχνικούς κανόνες που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων που αφορούν τα εν λόγω «ανοικτά σημεία», καθώς και για τους οργανισμούς που ορίζει για τη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας για χρήση, καθώς και για τη διαδικασία ελέγχου που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της διαλειτουργικότητας υποσυστημάτων κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ και του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 96/48/ΕΚ. Για τον τελευταίο αυτό σκοπό, τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν, κατά το δυνατόν, τις αρχές και τα κριτήρια που προβλέπονται στις οδηγίες 2001/16/ΕΚ και 96/48/ΕΚ. Στο μέτρο του δυνατού, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους οργανισμούς που έχουν διακοινωθεί δυνάμει του άρθρου 20 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ και του άρθρου 20 της οδηγίας 96/48/ΕΚ. Η Επιτροπή θα πρέπει να διεξάγει ανάλυση των πληροφοριών τις οποίες της διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με τους εθνικούς κανόνες, διαδικασίες, οργανισμούς στους οποίους έχουν ανατεθεί διαδικασίες εφαρμογής, και τη διάρκεια των διαδικασιών και, εφόσον χρειάζεται, να συζητεί στην επιτροπή εάν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

(13)

Η εν προκειμένω TΠΔ δεν πρέπει να απαιτεί τη χρήση εξειδικευμένων τεχνολογιών ή τεχνικών λύσεων, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος.

(14)

Η TΠΔ βασίζεται στις βέλτιστες ειδικές γνώσεις τις διαθέσιμες κατά το χρόνο εκπόνησης του αντίστοιχου σχεδίου. Εξελίξεις σε απαιτήσεις τεχνολογικές, επιχειρησιακές, ασφαλείας ή κοινωνικές είναι δυνατόν να καταστήσουν αναγκαία την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση της παρούσας ΤΠΔ. Εφόσον χρειασθεί, είναι δυνατόν να κινηθεί διαδικασία αναθεώρησης ή επικαιροποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/16/EΚ ή του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 96/48/ΕΚ. Σε αυτή τη διαδικασία αναθεώρησης συμμετέχουν οργανισμοί οι οποίοι εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ατόμων μειωμένης κινητικότητας.

(15)

Για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να λαμβάνεται υπόψη η αποκτώμενη πείρα, η συνημμένη ΤΠΔ θα πρέπει να υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

(16)

Όταν προτείνονται καινοτόμες λύσεις, ο κατασκευαστής ή ο αναθέτων φορέας δηλώνουν την απόκλιση από το σχετικό τμήμα της ΤΠΔ. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων οριστικοποιεί τις κατάλληλες προδιαγραφές λειτουργίας και διεπαφής της λύσης και αναπτύσσει μεθόδους αξιολόγησης.

(17)

Η επιτροπή που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 της οδηγίας 96/48/EΚ του Συμβουλίου συμφωνεί με τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Με την παρούσα εκδίδεται από την Επιτροπή Τεχνική Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας («TΠΔ») για τα «άτομα μειωμένης κινητικότητας» σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/16/EΚ και το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/48/ΕΚ.

Η ΤΠΔ περιέχεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Η ΤΠΔ εφαρμόζεται πλήρως στο διευρωπαϊκό συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 και στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2001/16/ΕΚ, και στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα υψηλών ταχυτήτων, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 και στο παράρτημα Ι της οδηγίας 96/48/ΕΚ.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη δύνανται να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν την απόφαση 2002/735/ΕΚ της Επιτροπής για τα έργα εκείνα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 στοιχείο α) της οδηγίας 96/48/ΕΚ.

Το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας απόφασης, κοινοποιείται στην Επιτροπή εξαντλητικός κατάλογος των υποσυστημάτων και των στοιχείων διαλειτουργικότητας στα οποία έχει εφαρμογή η παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3

1.   Όσον αφορά τα θέματα που χαρακτηρίζονται ως «Ανοικτά σημεία» και παρατίθενται στο παράρτημα Γ της ΤΠΔ, οι όροι που πρέπει να πληρούνται για τον έλεγχο της διαλειτουργικότητας βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ και του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 96/48/EΚ είναι οι τεχνικοί κανόνες που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος το οποίο επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας των υποσυστημάτων που καλύπτει η παρούσα απόφαση.

2.   Εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στην Επιτροπή:

a)

τον κατάλογο των ισχυόντων τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

b)

τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις διαδικασίες ελέγχου που ακολουθούνται για την εφαρμογή των κανόνων αυτών·

c)

τους οργανισμούς που έχει ορίσει για να φέρουν εις πέρας τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και ελέγχου.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2008.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6.

(3)  ΕΕ L 235 της 17.9.1996. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2007/32/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 2.6.2007, σ. 63).

(4)  Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών σιδηροδρομικών γραμμών, COM(2004)143 τελικό της 3ης Μαρτίου 2004.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΕΥΡΩΠΑIΚO ΣYΣΤΗΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡOΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟY ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤHΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦH ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚOΤΗΤΑΣ

Πεδίο εφαρμογής: Υποσυστήματα Υποδομή και Τροχαίο υλικό

Παράμετρος: Πρόσβαση ατόμων μειωμένης κινητικότητας

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.

Τεχνικό πεδίο εφαρμογής

1.2.

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

1.3.

Περιεχόμενο της ανά χείρας (ΤΠΔ)

2.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1.

Ορισμοί των υποσυστημάτων

2.1.1.

Υποδομή

2.1.2.

Τροχαίο υλικό

2.1.3.

Επιβατικές τηλεπληροφορικές εφαρμογές

2.2.

Ορισμός του όρου «άτομα μειωμένης κινητικότητας»

3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.1.

Γενικά

3.2.

Οι βασικές απαιτήσεις αφορούν:

3.3.

Γενικές απαιτήσεις

3.3.1.

Ασφάλεια

3.3.2.

Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

3.3.3.

Υγεία

3.3.4.

Προστασία του περιβάλλοντος

3.3.5.

Τεχνική συμβατότητα

3.4.

Ειδικές απαιτήσεις για το υποσύστημα Υποδομή

3.4.1.

Ασφάλεια

3.5.

Ειδικές απαιτήσεις για το υποσύστημα Τροχαίο υλικό

3.5.1.

Ασφάλεια

3.5.2.

Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

3.5.3.

Τεχνική συμβατότητα

3.6.

Ειδικές απαιτήσεις για άλλα υποσυστήματα οι οποίες αφορούν και τα υποσυστήματα Υποδομή και Τροχαίο υλικό

3.6.1.

Υποσύστημα Ενέργεια

3.6.1.1.

Ασφάλεια

3.6.1.2.

Προστασία του περιβάλλοντος

3.6.1.3.

Τεχνική συμβατότητα

3.6.2.

Έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση

3.6.2.1.

Ασφάλεια

3.6.2.2.

Τεχνική συμβατότητα

3.6.3.

Συντήρηση

3.6.3.1.

Υγεία και ασφάλεια

3.6.3.2.

Προστασία του περιβάλλοντος

3.6.3.3.

Τεχνική συμβατότητα

3.6.4.

Διοίκηση λειτουργίας και κυκλοφορίας

3.6.4.1.

Ασφάλεια

3.6.4.2.

Τεχνική συμβατότητα

3.6.5.

Εμπορευματικές και επιβατικές τηλεπληροφορικές εφαρμογές

3.6.5.1.

Τεχνική συμβατότητα

3.6.5.2.

Υγεία

3.7.

Στοιχεία του πεδίου της ΤΠΔ ΑΜΚ συνδεόμενα με τις βασικές απαιτήσεις

4.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

4.1.

Υποσύστημα Υποδομή

4.1.1.

Εισαγωγή

4.1.2.

Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές

4.1.2.1.

Γενικά

4.1.2.2.

Διευκολύνσεις στάθμευσης για ΑΜΚ

4.1.2.3.

Απρόσκοπτη διαδρομή

4.1.2.3.1.

Γενικά

4.1.2.3.2.

Αναγνώριση διαδρομής

4.1.2.4.

Θύρες και είσοδοι

4.1.2.5.

Επιφάνειες δαπέδων

4.1.2.6.

Διαφανή εμπόδια

4.1.2.7.

Χώροι υγιεινής και διευκολύνσεις περιποίησης βρεφών

4.1.2.7.1.

Απαιτήσεις υποσυστήματος

4.1.2.7.2.

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

4.1.2.8.

Έπιπλα και αυτοτελείς συσκευές

4.1.2.9.

Έκδοση εισιτηρίων, θυρίδες παροχής πληροφοριών και σημεία παροχής βοήθειας στους πελάτες

4.1.2.9.1.

Απαιτήσεις υποσυστήματος

4.1.2.9.2.

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

4.1.2.10.

Φωτισμός

4.1.2.11.

Οπτικές πληροφορίες: σήμανση, εικονογράμματα, πληροφορίες δυναμικού χαρακτήρα

4.1.2.11.1.

Απαιτήσεις υποσυστήματος

4.1.2.11.2.

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

4.1.2.12.

Προφορικές ανακοινώσεις

4.1.2.13.

Έξοδοι κινδύνου, συναγερμοί

4.1.2.14.

Γεωμετρία πεζογεφυρών και υπόγειων διαβάσεων

4.1.2.15.

Κλίμακες

4.1.2.16.

Χειρολισθήρες

4.1.2.17.

Κεκλιμένα επίπεδα, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες, κυλιόμενοι διάδρομοι

4.1.2.18.

Ύψος αποβάθρας και απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά

4.1.2.18.1.

Ύψος αποβάθρας

4.1.2.18.2.

Απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά

4.1.2.18.3.

Οριζοντιογραφία τροχιάς κατά μήκος των αποβαθρών

4.1.2.19.

Πλάτος αποβάθρας και χείλος αποβάθρας

4.1.2.20.

Πέρας αποβάθρας

4.1.2.21

Βοηθήματα επιβίβασης για επιβάτες που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο

4.1.2.21.1.

Απαιτήσεις υποσυστήματος

4.1.2.21.2.

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

4.1.2.22.

Συνεπίπεδες διαβάσεις τροχιάς σε σταθμούς

4.1.3.

Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές των διεπαφών

4.1.4.

Επιχειρησιακοί κανόνες

4.1.5.

Κανόνες συντήρησης

4.1.6.

Επαγγελματικά προσόντα

4.1.7.

Όροι για την υγεία και την ασφάλεια

4.1.8.

Μητρώο υποδομής

4.2.

Υποσύστημα Τροχαίο υλικό

4.2.1.

Εισαγωγή

4.2.2.

Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές

4.2.2.1.

Γενικά

4.2.2.2.

Καθίσματα

4.2.2.2.1.

Γενικά

4.2.2.2.2.

Καθίσματα προτεραιότητας

4.2.2.2.2.1.

Γενικά

4.2.2.2.2.2.

Ομόρροπα καθίσματα

4.2.2.2.2.3.

Αντικριστά καθίσματα

4.2.2.3.

Χώροι αναπηρικών αμαξιδίων

4.2.2.4.

Θύρες

4.2.2.4.1.

Γενικά

4.2.2.4.2.

Εξωτερικές θύρες

4.2.2.4.2.1.

Απαιτήσεις υποσυστήματος

4.2.2.4.2.2.

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

4.2.2.4.3.

Εσωτερικές θύρες

4.2.2.4.3.1.

Απαιτήσεις υποσυστήματος

4.2.2.4.3.2.

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

4.2.2.5.

Φωτισμός

4.2.2.6.

Χώροι υγιεινής

4.2.2.6.1.

Γενικά

4.2.2.6.2.

Τυπικοί χώροι υγιεινής (απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας)

4.2.2.6.3.

Χώροι υγιεινής καθολικής χρήσεως

4.2.2.6.3.1.

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας (χώροι υγιεινής καθολικής χρήσεως)

4.2.2.6.3.2.

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας (περιποίηση βρεφών)

4.2.2.7.

Ελεύθερες δίοδοι

4.2.2.8.

Πληροφόρηση πελατών

4.2.2.8.1.

Γενικά

4.2.2.8.2.

Πληροφορίες (σήμανση, εικονογράμματα, επαγωγικοί βρόχοι και συσκευές κλήσης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης)

4.2.2.8.2.1.

Απαιτήσεις υποσυστήματος

4.2.2.8.2.2.

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

4.2.2.8.3.

Πληροφορίες (περιγραφή δρομολογίου και κράτηση θέσης)

4.2.2.8.4.

Πληροφορίες (απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας)

4.2.2.9.

Διαφορές ύψους

4.2.2.10.

Χειρολισθήρες

4.2.2.11.

Διαμερίσματα ύπνου προσιτά σε αναπηρικό αμαξίδιο

4.2.2.12.

Θέση βαθμίδων για επιβίβαση και αποβίβαση

4.2.2.12.1.

Γενικές απαιτήσεις

4.2.2.12.2.

Βαθμίδες επιβίβασης/αποβίβασης

4.2.2.12.3.

Βοηθήματα επιβίβασης

4.2.2.12.3.1.

Γενικά

4.2.2.12.3.2.

Βοηθήματα επιβίβασης για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου

4.2.2.12.3.3.

Γενικές απαιτήσεις — κατηγορία Α

4.2.2.12.3.4.

Γενικές απαιτήσεις — κατηγορία Β

4.2.2.12.3.5.

Ειδικές απαιτήσεις για αναδιπλούμενες βαθμίδες

4.2.2.12.3.6.

Ειδικές απαιτήσεις για φορητά κεκλιμένα επίπεδα

4.2.2.12.3.7.

Ειδικές απαιτήσεις για ημιαυτόματα κεκλιμένα επίπεδα

4.2.2.12.3.8.

Ειδικές απαιτήσεις για αναβαθμίδες

4.2.2.12.3.9.

Ειδικές απαιτήσεις για εποχούμενους ανυψωτήρες

4.2.3.

Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές των διεπαφών

4.2.4.

Επιχειρησιακοί κανόνες

4.2.5.

Κανόνες συντήρησης

4.2.6.

Επαγγελματικά προσόντα

4.2.7.

Όροι για την υγεία και την ασφάλεια

4.2.8.

Μητρώο τροχαίου υλικού

4.3.

Ορισμοί για όρους που χρησιμοποιούνται στην ανά χείρας ΤΠΔ

5.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

5.1.

Ορισμός

5.2.

Καινοτόμες λύσεις

5.3.

Κατάλογος στοιχείων διαλειτουργικότητας

5.3.1.

Υποδομή

5.3.2.

Τροχαίο υλικό

5.4.

Επιδόσεις και προδιαγραφές στοιχείων διαλειτουργικότητας

5.4.1.

Υποδομή

5.4.2.

Τροχαίο υλικό

6.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

6.1.

Στοιχεία διαλειτουργικότητας

6.1.1.

Αξιολόγηση συμμόρφωσης (γενικά)

6.1.2.

Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης (ενότητες)

6.1.3.

Καινοτόμες λύσεις

6.1.4.

Αξιολόγηση της καταλληλότητας για χρήση

6.2.

Υποσυστήματα

6.2.1.

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης (γενικά)

6.2.2.

Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης (ενότητες)

6.2.3.

Καινοτόμες λύσεις

6.2.4.

Αξιολόγηση της συντήρησης

6.2.5.

Αξιολόγηση επιχειρησιακών κανόνων

6.2.6.

Αξιολόγηση μεμονωμένων οχημάτων

6.3.

Στοιχεία διαλειτουργικότητας χωρίς δήλωση ΕΚ

6.3.1.

Γενικά

6.3.2.

Η μεταβατική περίοδος

6.3.3.

Πιστοποίηση υποσυστημάτων που περιέχουν μη πιστοποιημένα στοιχεία διαλειτουργικότητας κατά τη μεταβατική περίοδο

6.3.3.1.

Όροι

6.3.3.2.

Κοινοποίηση

6.3.3.3.

Κύκλος ζωής

6.3.4.

Παρακολούθηση

7.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΠΔ ΑΜΚ

7.1.

Εφαρμογή της ανά χείρας ΤΠΔ σε νέα υποδομή/τροχαίο υλικό

7.1.1.

Υποδομή

7.1.2.

Τροχαίο υλικό

7.1.2.1.

Γενικά

7.1.2.2.

Καινούργιο τροχαίο υλικό με νέα μελέτη

7.1.2.2.1.

Ορισμοί

7.1.2.2.2.

Γενικά

7.1.2.2.3.

Φάση Α

7.1.2.2.4.

Φάση Β

7.1.2.3.

Τροχαίο υλικό με υφιστάμενη μελέτη

7.1.2.4.

Μεταβατική περίοδος

7.2.

Αναθεώρηση ΤΠΔ

7.3.

Εφαρμογή της ανά χείρας ΤΠΔ σε υφιστάμενη υποδομή/τροχαίο υλικό

7.3.1.

Υποδομή

7.3.1.1.

Γενικά

7.3.1.2.

Απρόσκοπτες διαδρομές — Γενικά (4.1.2.4.1)

7.3.1.3.

Γεωμετρία πεζογεφυρών, κλιμάκων και υπόγειων διαβάσεων (4.1.2.14 και 4.1.2.15)

7.3.1.4.

Κεκλιμένα επίπεδα, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες και κυλιόμενοι διάδρομοι (4.1.2.1.7)

7.3.1.5.

Πλάτος αποβάθρας και χείλος αποβάθρας (4.1.2.19)

7.3.1.6.

Ύψος αποβάθρας και απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά (4.1.2.18)

7.3.1.7.

Ιστορικά κτίρια

7.3.2.

Τροχαίο υλικό

7.3.2.1.

Γενικά

7.3.2.2.

Καθίσματα

7.3.2.3.

Χώροι αναπηρικών αμαξιδίων

7.3.2.4.

Εξωτερικές θύρες

7.3.2.5.

Εσωτερικές θύρες

7.3.2.6.

Φωτισμός

7.3.2.7.

Χώροι υγιεινής

7.3.2.8.

Ελεύθερες δίοδοι

7.3.2.9.

Πληροφορίες

7.3.2.10.

Διαφορές ύψους

7.3.2.11.

Χειρολισθήρες

7.3.2.12.

Διαμέρισμα ύπνου προσιτό σε αναπηρικό αμαξίδιο

7.3.2.13.

Θέσεις βαθμίδων, βαθμίδες και βοηθήματα επιβίβασης

7.4.

Ειδικές περιπτώσεις

7.4.1.

Γενικά

7.4.1.1.

Ύψος αποβάθρας

7.4.1.2.

Απόσταση απόβάθρας από προσκείμενη τροχιά

7.4.1.3.

Βαθμίδες επιβίβασης και αποβίβασης

7.4.1.3.1.

Γενικά

7.4.1.3.2.

Ειδική περίπτωση για τροχαίο υλικό που κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία «Μ»

7.4.1.3.3.

Ειδική περίπτωση για τροχαίο υλικό που κυκλοφορεί στη Φινλανδία «Μ»

7.4.1.3.4.

Ειδική περίπτωση για τροχαίο υλικό προοριζόμενο να κυκλοφορεί στο υφιστάμενο συμβατικό σιδηροδρομικό δίκτυο στην Πορτογαλία «Μ»

7.4.1.4.

Ελεύθερες δίοδοι

7.4.1.5.

Ακουστικά σήματα λειτουργίας θυρών σύμφωνα με το σημείο 4.2.2.4.1 «Μ»

7.4.1.6.

Καθίσματα προτεραιότητας «Μ»

7.4.1.7.

Απρόσκοπτες διαδρομές «Μ» (4.1.2.3.1)

7.4.1.8.

Πλήθος επιβατών

7.5.

Τροχαίο υλικό που λειτουργεί στο πλαίσιο εθνικών, διμερών, πολυμερών ή διεθνών συμφωνιών

7.5.1.

Υπάρχουσες συμφωνίες

7.5.2.

Μελλοντικές συμφωνίες

7.6.

Θέση σε λειτουργία υποδομής και τροχαίου υλικού

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.   Τεχνικό πεδίο εφαρμογής

Η ανά χείρας Τεχνική Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) καλύπτει τα υποσυστήματα Υποδομή και Επιβατικό τροχαίο υλικό συμβατικού σιδηροδρόμου και σιδηροδρόμου υψηλών ταχυτήτων κατά την έννοια του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, μόνο σε ό,τι αφορά την παράμετρο «Πρόσβαση ατόμων μειωμένης κινητικότητας». Αφορά επίσης ορισμένα στοιχεία του υποσυστήματος «Επιβατικές τηλεπληροφορικές εφαρμογές» όπως, παραδείγματος χάρη, ο εξοπλισμός για την έκδοση εισιτηρίων.

Στόχος της ανά χείρας ΤΠΔ είναι να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων μειωμένης κινητικότητας στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Ο στόχος αυτός καλύπτει την προσπελασιμότητα των κοινόχρηστων χώρων της υποδομής (περιλαμβανομένων των σταθμών) που τελούν υπό τον έλεγχο της σιδηροδρομικής επιχείρησης, του διαχειριστή υποδομής ή του κεντρικού σταθμάρχη. Απαιτείται να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή:

i)

στα προβλήματα τα οφειλόμενα στη διεπαφή αποβάθρας — αμαξοστοιχίας, τα οποία προϋποθέτουν ολιστική θεώρηση της υποδομής και τροχαίου υλικού·

ii)

στις ανάγκες εκκένωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η ανά χείρας ΤΠΔ δεν προσδιορίζει επιχειρησιακούς κανόνες εκκένωσης αλλά μόνο τεχνικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις ως προς τα επαγγελματικά προσόντα. Σκοπός των τεχνικών απαιτήσεων είναι να καλύπτεται η δυνατότητα εκκένωσης για όλους.

Στα σημεία 4.1.4 και 4.2.4 της ανά χείρας ΤΠΔ περιγράφονται κάποιοι επιχειρησιακοί κανόνες που δεν αφορούν την εκκένωση.

Η ανά χείρας ΤΠΔ αφορά:

το υποσύστημα Υποδομή συμβατικού σιδηροδρόμου του καταλόγου υπό 1 στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ·

το υποσύστημα τροχαίο υλικό συμβατικού σιδηροδρόμου του καταλόγου υπό 1 στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, μόνο εφόσον προορίζεται για μεταφορά επιβατών. Ωστόσο το προϋφιστάμενο τροχαίο υλικό εξαιρείται ειδικά από την απαίτηση συμμόρφωσης σε περίπτωση αναβάθμισης ή ανακαίνισης·

το υποσύστημα Υποδομή σιδηροδρόμου υψηλών ταχυτήτων του καταλόγου υπό 1 στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 96/48/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ·

το υποσύστημα Τροχαίο υλικό σιδηροδρόμου υψηλών ταχυτήτων του καταλόγου υπό 1 στου παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 96/48/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ·

σε μικρότερο βαθμό, τα υποσυστήματα «Επιβατικές τηλεπληροφορικές εφαρμογές» συμβατικού σιδηροδρόμου και σιδηροδρόμου υψηλών ταχυτήτων, κατά το παράρτημα II της οδηγίας 96/48/EΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 2004/50/EΚ, και στο παράρτημα II της οδηγίας 2001/16/EΚ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα υποσυστήματα υπάρχουν στο κεφάλαιο 2.

1.2.   Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Γωγραφικά η ανά χείρας ΤΠΔ καλύπτει το διευρωπαϊκό συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα σύμφωνα με το παράρτημα Ι της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ καθώς και το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα υψηλών ταχυτήτων σύμφωνα με το παράρτημα Ι της οδηγίας 96/48/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ.

Η γεωγραφική κάλυψη αφορά κυρίως τις γραμμές του συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου και του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλών ταχυτήτων στα οποία αναφέρεται η απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, ή αναθεώρησης των προσανατολισμών κατά την έννοια του άρθρου 21 αυτής, και ειδικότερα η απόφαση αριθ. 884/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004.

1.3.   Περιεχόμενο της ανά χείρας (ΤΠΔ)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 96/48/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, η ανά χείρας ΤΠΔ:

α)

περιγράφει το σκοπούμενο πεδίο εφαρμογής της (μέρος του δικτύου ή του τροχαίου υλικού κατά την έννοια του παραρτήματος I της οδηγίας· υποσύστημα ή μέρος υποσυστήματος κατά την έννοια του παραρτήματος II της οδηγίας ή συναφή παράμετρο (κεφάλαιο 2)·

β)

καθορίζει βασικές απαιτήσεις για κάθε οικείο υποσύστημα και τις διεπαφές του με άλλα υποσυστήματα (κεφάλαιο 3)·

γ)

προσδιορίζει τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται το υποσύστημα και οι διεπαφές του με άλλα υποσυστήματα (κεφάλαιο 4)·

δ)

καθορίζει τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και τις διεπαφές που προβλέπεται να καλυφθούν με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών προτύπων, και που χρειάζονται για να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα εντός του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος (κεφάλαιο 5)·

ε)

εκθέτει, για κάθε εξεταζόμενη περίπτωση, τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή καταλληλότητας για χρήση. Εδώ περιλαμβάνονται κυρίως οι ενότητες που ορίζονται στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ ή, κατά περίπτωση, οι ειδικές διαδικασίες που ακολουθούνται για την αξιολόγηση είτε της συμμόρφωσης είτε της καταλληλότητας για χρήση των στοιχείων διαλειτουργικότητας και η επαλήθευση «EΚ» υποσυστημάτων (κεφάλαιο 6)·

στ)

περιγράφεται τη στρατηγική υλοποίησης της ΤΠΔ. Συγκεκριμένα, είναι ανάγκη να προσδιοριστούν οι φάσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν για τη βαθμιαία μετάβαση από την υπάρχουσα κατάσταση στην τελική κατάσταση, κατά την οποία η συμμόρφωση προς την ΤΠΔ θα αποτελεί τον κανόνα (κεφάλαιο 7)·

ζ)

περιγράφει, για το οικείο προσωπικό, τα επαγγελματικά προσόντα και τις προϋποθέσεις τις σχετικές με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία που απαιτείται για την επιχειρησιακή λειτουργία και τη συντήρηση των υποσυστημάτων καθώς και για την υλοποίηση της ΤΠΔ (κεφάλαιο 4).

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5, είναι δυνατόν να γίνονται προβλέψεις σχετικά με ειδικές περιπτώσεις για κάθε ΤΠΔ. Οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο 7.

Τέλος, στο κεφάλαιο 4 η ανά χείρας ΤΠΔ περιλαμβάνει επίσης τους επιχειρησιακούς κανόνες και κανόνες συντήρησης που προσιδιάζουν στο πεδίο εφαρμογής που περιγράφεται ανωτέρω στις παραγράφους 1.1 και 1.2.

2.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1.   Ορισμοί των υποσυστημάτων

2.1.1.   Υποδομή

Τροχιά, αλλαγές τροχιάς, τεχνικά έργα (πεζογέφυρες, σήραγγες κλπ.), συναφής υποδομή σταθμού (αποβάθρες, ζώνες πρόσβασης, όπου περιλαμβάνονται οι διευκολύνσεις για άτομα μειωμένης κινητικότητας κλπ.), εξοπλισμός ασφαλείας και προστασίας.

Εδώ συμπεριλαμβάνεται η προσπελασιμότητα των κοινόχρηστων χώρων της υποδομής (των σταθμών συμπεριλαμβανομένων) που ελέγχονται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση, το διαχειριστή υποδομής ή τον κεντρικό σταθμάρχη.

Η ανά χείρας ΤΠΔ εφαρμόζεται μόνο για τους κοινόχρηστους χώρους των σταθμών και τις ζώνες πρόσβασης που ελέγχονται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση, το διαχειριστή υποδομής ή τον κεντρικό σταθμάρχη.

2.1.2.   Τροχαίο υλικό

Φέρουσα κατασκευή, σύστημα χειρισμού και ελέγχου για το σύνολο του εξοπλισμού της αμαξοστοιχίας, μονάδες έλξης και μετατροπής ισχύος, πέδηση, όργανα ζεύξης και κύλισης (φορεία, άξονες κλπ.) και ανάρτηση, θύρες, διεπαφές ανθρώπου/μηχανής (μηχανοδηγός, εποχούμενο προσωπικό και επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των διευκολύνσεων για άτομα μειωμένης κινητικότητας), συστήματα παθητικής και ενεργητικής ασφαλείας και τα απαραίτητα για την υγεία των επιβατών και του εποχούμενου προσωπικού.

2.1.3.   Επιβατικές τηλεπληροφορικές εφαρμογές

Εφαρμογές για επιβατικές μεταφορές, που περιλαμβάνουν τα συστήματα πληροφόρησης των επιβατών πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τα συστήματα κράτησης και πληρωμής, τη διαχείριση των αποσκευών και τη διαχείριση των ανταποκρίσεων μεταξύ αμαξοστοιχιών και μεταξύ σιδηροδρόμου και άλλων τρόπων μεταφοράς.

2.2.   Ορισμός του όρου «άτομα μειωμένης κινητικότητας»

Ως «Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας» (ΑΜΚ) νοούνται όλοι όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη χρήση αμαξοστοιχιών ή της σχετικής υποδομής. Ο ορισμός καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων:

Χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων (άτομα τα οποία λόγω προβλημάτων παράλυσης ή άλλης αναπηρίας μετακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο).

Άλλες περιπτώσεις ατόμων με προβλήματα κινητικότητας όπως:

άτομα με προβλήματα στα άκρα·

άτομα με δυσκολίες βάδισης·

άτομα που συνοδεύουν παιδιά·

άτομα που μεταφέρουν βαριές ή ογκώδεις αποσκευές·

ηλικιωμένα άτομα

γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

Άτομα με μειωμένη όραση.

Τυφλοί.

Βαρήκοοι.

Κωφοί.

Άτομα με προβλήματα επικοινωνίας (δηλαδή άτομα που δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν ή να κατανοήσουν το γραπτό ή τον προφορικό λόγο, συμπεριλαμβανομένων αλλοδαπών που δεν γνωρίζουν την τοπική γλώσσα, άτομα με επικοινωνιακές δυσκολίες, άτομα με αισθητηριακά, ψυχολογικά και διανοητικά προβλήματα).

Βραχύσωμα άτομα (συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά).

Τα προβλήματα μπορεί να είναι χρόνια ή παροδικά και μπορεί να είναι εμφανή ή όχι.

Πάντως ο ορισμός δεν καλύπτει αλκοολικά ή τοξικομανή άτομα, εκτός εάν η σχετική εξάρτηση οφείλεται σε ιατρική θεραπεία.

Η μεταφορά υπερμεγέθων αντικειμένων (π.χ. ποδήλατα και ογκώδεις αποσκευές) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ. Γι’αυτά ισχύουν οι κανόνες, οι απαιτήσεις ασφαλείας και οι εμπορικές αποφάσεις του διαχειριστή υποδομής, του κεντρικού σταθμάρχη ή της σιδηροδρομικής επιχείρησης όσον αφορά το επιτρεπόμενο μέγεθος, βάρος και τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

3.   ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.1.   Γενικά

Στο πλαίσιο της ανά χείρας ΤΠΔ, η εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο 3 προϋποθέτει συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που περιγράφονται:

στο κεφάλαιο 4 (υποσύστημα)

και στο κεφάλαιο 5 (στοιχεία διαλειτουργικότητας),

σε συνάρτηση με θετικό αποτέλεσμα:

της αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή/και της καταλληλότητας για χρήση των στοιχείων διαλειτουργικότητας

και της επαλήθευσης του υποσυστήματος

σύμφωνα με την περιγραφή του κεφαλαίου 6.

Τμήματα των βασικών απαιτήσεων καλύπτονται από εθνικούς κανόνες, λόγω:

ανυπαρξίας προδιαγραφών για τα σημεία που παρατίθενται στο παράρτημα L·

παρέκκλισης κατά το άρθρο 7 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ·

ειδικών περιπτώσεων που περιγράφονται στην παράγραφο 7.3 της ανά χείρας ΤΠΔ.

Η αντίστοιχη αξιολόγηση της συμμόρφωσης γίνεται σύμφωνα με διαδικασίες που ορίζει το κράτος μέλος το οποίο έχει κοινοποιήσει τους εθνικούς κανόνες ή έχει ζητήσει την παρέκκλιση ή την υπαγωγή σε ειδική περίπτωση.

Δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα υψηλών ταχυτήτων, τα υποσυστήματα και τα στοιχεία διαλειτουργικότητάς τους ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις που περιγράφονται κατά τρόπο γενικό στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας.

Η συμμόρφωση των υποσυστημάτων Υποδομή και Τροχαίο υλικό καθώς και των στοιχείων τους προς τις βασικές απαιτήσεις ελέγχεται βάσει των διατάξεων της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ καθώς και των διατάξεων της ανά χείρας ΤΠΔ.

3.2.   Οι βασικές απαιτήσεις αφορούν:

την ασφάλεια·

την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα·

την υγεία·

την προστασία του περιβάλλοντος·

την τεχνική συμβατότητα.

Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ειδικές για καθένα από τα υποσυστήματα. Σύμφωνα με την οδηγία 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, η υποδομή και το τροχαίο υλικό του παραρτήματος ΙΙ είναι υποσυστήματα που κατατάσσονται στους «δομικούς τομείς». Στη συνέχεια δίδονται αντίστοιχα οι περιγραφές των υποσυστημάτων όπου, και στις δύο περιπτώσεις, γίνεται ειδική αναφορά στις ανάγκες ατόμων μειωμένης κινητικότητας:

Υποδομή

«Τροχιά, αλλαγές τροχιάς, τεχνικά έργα (πεζογέφυρες, σήραγγες κλπ.), συναφής υποδομή σταθμού (αποβάθρες, ζώνες πρόσβασης, όπου συμπεριλαμβάνονται οι διευκολύνσεις για άτομα μειωμένης κινητικότητας κλπ.), εξοπλισμός ασφαλείας και προστασίας.».

Τροχαίο υλικό

«Φέρουσα κατασκευή, σύστημα χειρισμού και ελέγχου για το σύνολο του εξοπλισμού της αμαξοστοιχίας, ελκτικές μονάδες και μονάδες μετατροπής ισχύος, πέδηση, όργανα ζεύξης και κύλισης (τροχοφορεία, άξονες κλπ.) και ανάρτηση, θύρες, διεπαφές ανθρώπου/μηχανής (μηχανοδηγός, εποχούμενο προσωπικό και επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των διευκολύνσεων για άτομα μειωμένης κινητικότητας), συστήματα παθητικής και ενεργητικής ασφαλείας και τα απαραίτητα για την υγεία των επιβατών και του εποχούμενου προσωπικού.».

Οι βασικές απαιτήσεις που παρατίθενται στη συνέχεια συμφωνούν με το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, η οποία είναι και η τελευταία δημοσιευμένη.

3.3.   Γενικές απαιτήσεις

3.3.1.   Ασφάλεια

Βασική απαίτηση 1.1.1 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Ο σχεδιασμός, η κατασκευή ή η παραγωγή, η συντήρηση και η επιτήρηση των κατασκευαστικών στοιχείων που είναι καίρια για την ασφάλεια και, ειδικότερα, των στοιχείων που υπεισέρχονται στην κυκλοφορία των τρένων, πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια στο επίπεδο που αντιστοιχεί προς τους στόχους που έχουν καθοριστεί για το δίκτυο, ακόμα και υπό τις καθορισμένες αντίξοες συνθήκες.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.1.2.4 (Υποδομή — Θύρες και είσοδοι)

4.2.2.4 (Τροχαίο υλικό — Θύρες)

4.2.2.4.2 (Τροχαίο υλικό — Εξωτερικές θύρες)

4.2.2.4.3 (Τροχαίο υλικό — Εσωτερικές θύρες)

4.2.2.9 (Τροχαίο υλικό — Διαφορές ύψους)

4.2.2.10 (Τροχαίο υλικό — Χειρολισθήρες)

4.2.2.12 (Τροχαίο υλικό — Θέση βαθμίδων για επιβίβαση και αποβίβαση)

4.2.2.10 (Τροχαίο υλικό — Γενικές απαιτήσεις)

4.2.2.12.2 (Τροχαίο υλικό — Βαθμίδες επιβίβασης/αποβίβασης)

4.2.2.12.3 (Τροχαίο υλικό — Βοηθήματα επιβίβασης για επιβάτες που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο)

4.1.2.21 (Υποδομή — Βοηθήματα επιβίβασης)

Βασική απαίτηση 1.1.5 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Οι διατάξεις με προορισμό το χειρισμό από τους χρήστες πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή εκμετάλλευση των διατάξεων ή την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών σε περίπτωση προβλεπτών χρήσεων που δεν είναι σύμφωνες προς τις αναγραφόμενες οδηγίες.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.2.2.4 (Τροχαίο υλικό — Θύρες)

4.2.2.4.2 (Τροχαίο υλικό — Εξωτερικές θύρες)

4.2.2.4.3 (Τροχαίο υλικό — Εσωτερικές θύρες)

3.3.2.   Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

Βασική απαίτηση 1.2 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Η επιτήρηση και η συντήρηση των σταθερών ή των κινητών στοιχείων που υπεισέρχονται στην κυκλοφορία των τρένων πρέπει να οργανώνονται, να διενεργούνται και να εκτιμώνται ποσοτικά κατά τρόπο ώστε να διατηρείται η λειτουργία τους υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.2.2.4 (Τροχαίο υλικό — Θύρες, εξωτερικές και εσωτερικές)

4.2.2.4.2 (Τροχαίο υλικό — Εξωτερικές θύρες)

4.2.2.4.3 (Τροχαίο υλικό — Εσωτερικές θύρες)

3.3.3.   Υγεία

Βασική απαίτηση 1.3.1 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Τα υλικά που ενδέχεται, με τον τρόπο χρήσης τους, να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε αυτά, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στα τρένα και στη σιδηροδρομική υποδομή.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.1.2.24 (Υποδομή — Καθαροί σταθμοί, απαγόρευση καπνίσματος)

4.2.2.2 (Τροχαίο υλικό — Καθίσματα)

4.2.2.2.1 (Τροχαίο υλικό — Γενικά)

4.2.2.2 (Τροχαίο υλικό — Καθίσματα προτεραιότητας)

4.2.2.7 (Τροχαίο υλικό — Ελεύθερες δίοδοι)

3.3.4.   Προστασία του περιβάλλοντος

Δεν αφορά την ανά χείρας ΤΠΔ.

3.3.5.   Τεχνική συμβατότητα

Βασική απαίτηση 1.5 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποδομής και των μόνιμων εγκαταστάσεων πρέπει να είναι συμβατά και μεταξύ τους και με τα χαρακτηριστικά των τρένων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στο συμβατικό διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα.».

«Όταν είναι δύσκολο να τηρηθούν τα χαρακτηριστικά αυτά σε ορισμένα μέρη του δικτύου, θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή προσωρινές λύσεις που να εγγυώνται τη συμβατότητα στο μέλλον.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.1.2.18 (Υποδομή — Ύψος αποβάθρας και απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά)

4.2.2.12 (Τροχαίο υλικό — Θέση βαθμίδων για επιβίβαση και αποβίβαση)

3.4.   Ειδικές απαιτήσεις για το υποσύστημα Υποδομή

3.4.1.   Ασφάλεια

Βασική απαίτηση 2.1.1 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να περιορίζονται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται τα άτομα, ιδίως κατά τη διέλευση των τρένων από τους σταθμούς.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του σημείου:

4.1. 2.19 (Υποδομή — Πλάτος αποβάθρας και χείλος αποβάθρας)

«Η υποδομή στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη κατά τρόπο ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των προσώπων (σταθερότητα, πυρκαγιά, πρόσβαση, εκκένωση, αποβάθρα, κ.λπ.).».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.1.2.3 (Υποδομή — Απρόσκοπτες διαδρομές)

4.1.2.3.1 (Υποδομή — Γενικά)

4.1.2.3.2 (Υποδομή — Αναγνώριση διαδρομής)

4.1.2.4 (Υποδομή — Θύρες και είσοδοι)

4.1.2.5 (Υποδομή — Επιφάνειες δαπέδων)

4.1.2.6 (Υποδομή — Διαφανή εμπόδια)

4.1.2.8. (Υποδομή — Έπιπλα και αυτοτελείς συσκευές)

4.1.2.9 (Υποδομή — Έκδοση εισιτηρίων, θυρίδες παροχής πληροφοριών και σημεία παροχής βοήθειας στους πελάτες)

4.1.2.10 (Υποδομή — Φωτισμός)

4.1.2.12 (Υποδομή –Προφορικές ανακοινώσεις)

4.1.2.13 (Υποδομή — Έξοδοι κινδύνου)

4.1.2.14 (Υποδομή — Γεωμετρία πεζογεφυρών και υπόγειων διαβάσεων)

4.1.2.1ε (Υποδομή — Κλίμακες)

4.1.2.16 (Υποδομή — Χειρολισθήρες)

4.1.2.17 (Υποδομή — Κεκλιμένα επίπεδα, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες και κυλιόμενοι διάδρομοι)

4.1.2.18 (Υποδομή — Ύψος αποβάθρας και απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά)

4.1. 2.19 (Υποδομή — Πλάτος αποβάθρας και χείλος αποβάθρας)

4.1.2.20 (Υποδομή — Χείλος αποβάθρας)

4.1.2.21 (Υποδομή — Βοηθήματα επιβίβασης)

4.1.2.22 (Υποδομή — Συνεπίπεδες διαβάσεις τροχιάς σε σταθμούς)

3.5.   Ειδικές απαιτήσεις για το υποσύστημα Τροχαίο υλικό

3.5.1.   Ασφάλεια

Βασική απαίτηση 2.4.1 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Η δομή του τροχαίου υλικού και των ζεύξεων μεταξύ των οχημάτων πρέπει να είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο ώστε να προστατεύει τους χώρους επιβατών και οδήγησης σε περίπτωση σύγκρουσης ή εκτροχιασμού.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του σημείου:

4.2.2.3 (Τροχαίο υλικό — Χώροι αναπηρικών αμαξιδίων)

«Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα όσον αφορά την πρόσβαση στα στοιχεία υπό τάση ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσώπων.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

«Σε περίπτωση κινδύνου, ορισμένες διατάξεις πρέπει να επιτρέπουν στους επιβάτες να τον επισημαίνουν στο μηχανοδηγό και στο προσωπικό συνοδείας να έρχεται σε επαφή με το μηχανοδηγό.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.2.2.3 (Τροχαίο υλικό — Χώροι αναπηρικών αμαξιδίων)

4.2.2.6.3 (Τροχαίο υλικό — Χώροι υγιεινής καθολικής χρήσεως)

4.2.2.11 (Τροχαίο υλικό — Διαμέρισμα ύπνου προσιτό σε αναπηρικό αμαξίδιο)

«Οι θύρες εισόδου πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ένα σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος το οποίο να εγγυάται την ασφάλεια των επιβατών.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του σημείου:

4.2.2.4.2 (Θύρες — Εξωτερικές θύρες)

«Πρέπει να προβλέπονται έξοδοι κινδύνου και να σημαίνονται.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.2.2.4.2 (Τροχαίο υλικό — Εξωτερικές θύρες)

4.2.2.8 (Τροχαίο υλικό — Πληροφόρηση πελατών)

«Είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση επί των τρένων ενός συστήματος φωτισμού ασφαλείας επαρκούς έντασης και αυτονομίας.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του σημείου:

4.2.2.5 (Τροχαίο υλικό — Φωτισμός)

«Τα τρένα πρέπει να διαθέτουν ηχητικό σύστημα που να επιτρέπει τη διαβίβαση μηνυμάτων προς τους επιβάτες από το προσωπικό του τρένου και από το προσωπικό ελέγχου επί του εδάφους.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.2.2.8 (Τροχαίο υλικό — Πληροφόρηση πελατών)

4.2.2.8.2 (Τροχαίο υλικό — Πληροφορίες (σήμανση και εικονογράμματα)

3.5.2.   Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

Βασική απαίτηση 2.4.2 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Ο σχεδιασμός του εξοπλισμού ζωτικής σημασίας, κύλισης, έλξης και πέδησης, καθώς και ελέγχου-χειρισμού, πρέπει να επιτρέπει, υπό καθορισμένες αντίξοες συνθήκες, τη συνέχιση της πορείας του τρένου χωρίς αρνητικές συνέπειες στον εξοπλισμό που παραμένει σε λειτουργία.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.2.2.12.3 (Τροχαίο υλικό — Βοηθήματα επιβίβασης και αποβίβασης για επιβάτες που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο)

4.2.2.12.3.5 (Τροχαίο υλικό — Αναδιπλούμενες βαθμίδες)

3.5.3.   Τεχνική συμβατότητα

Βασική απαίτηση 2.4.3 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι συμβατός με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

«Στην περίπτωση ηλεκτροκίνησης, τα χαρακτηριστικά των συστημάτων λήψης ρεύματος πρέπει να επιτρέπουν την κυκλοφορία των τρένων με τα συστήματα ενεργειακής τροφοδότησης του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

«Το τροχαίο υλικό πρέπει να έχει χαρακτηριστικά που να του επιτρέπουν να κυκλοφορεί σε όλες τις γραμμές για τις οποίες προβλέπεται η εκμετάλλευσή του.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του σημείου:

4.2.2.12 (Τροχαίο υλικό — Θέση βαθμίδων για επιβίβαση και αποβίβαση)

3.6.   Ειδικές απαιτήσεις για άλλα υποσυστήματα οι οποίες αφορούν και τα υποσυστήματα Υποδομή και Τροχαίο υλικό

3.6.1.   Υποσύστημα Ενέργεια

3.6.1.1.   Ασφάλεια

Βασική απαίτηση 2.2.1του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Η λειτουργία των εγκαταστάσεων ενεργειακής τροφοδότησης δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ούτε των τρένων ούτε των προσώπων (χρηστών, προσωπικού εκμετάλλευσης, περίοικων και τρίτων).».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

3.6.1.2.   Προστασία του περιβάλλοντος

Απαίτηση 2.2.2 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Η λειτουργία των εγκαταστάσεων τροφοδότησης με ηλεκτρική ή θερμική ενέργεια δεν πρέπει να διαταράσσει το περιβάλλον πέραν των προδιαγραφομένων ορίων.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

3.6.1.3.   Τεχνική συμβατότητα

Βασική απαίτηση 2.2.3 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Τα χρησιμοποιούμενα συστήματα τροφοδοσίας με ηλεκτρική/θερμική ενέργεια, πρέπει:

να επιτρέπουν στα τρένα να επιτυγχάνουν τις προδιαγεγραμμένες επιδόσεις,

στην περίπτωση συστήματος τροφοδότησης με ηλεκτρική ενέργεια, να είναι συμβατά με τα συστήματα λήψης ρεύματος που είναι εγκατεστημένα στα τρένα.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

3.6.2.   Έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση

3.6.2.1.   Ασφάλεια

Βασική απαίτηση 2.3.1 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Οι εγκαταστάσεις και οι εργασίες ελέγχου, χειρισμού και σηματοδότησης που χρησιμοποιούνται πρέπει να επιτρέπουν κυκλοφορία των τρένων στο επίπεδο ασφαλείας το οποίο αντιστοιχεί προς τους στόχους που έχουν καθοριστεί για το δίκτυο. Τα συστήματα ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης πρέπει να εξακολουθούν να επιτρέπουν την κυκλοφορία τρένων τα οποία επιτρέπεται να κυκλοφορούν υπό καθορισμένες αντίξοες συνθήκες.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

3.6.2.2.   Τεχνική συμβατότητα

Βασική απαίτηση 2.3.2 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Κάθε νέα υποδομή και κάθε νέο τροχαίο υλικό που κατασκευάζεται ή αναπτύσσεται μετά την υιοθέτηση συμβατών συστημάτων ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης, πρέπει να είναι συμβατά με τη χρήση των εν λόγω συστημάτων.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

«Ο εξοπλισμός ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης που είναι εγκατεστημένος στο χώρο της θέσης οδήγησης των τρένων πρέπει να επιτρέπει κανονική εκμετάλλευση, υπό προδιαγεγραμμένες συνθήκες, επί του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

3.6.3.   Συντήρηση

3.6.3.1.   Υγεία και ασφάλεια

Βασική απαίτηση 2.5.1 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες στα κέντρα συντήρησης πρέπει να εξασφαλίζουν ασφαλή εκμετάλλευση του συγκεκριμένου υποσυστήματος και να μη συνιστούν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

3.6.3.2.   Προστασία του περιβάλλοντος

Βασική απαίτηση 2.5.2 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες στα κέντρα συντήρησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα επίπεδα οχλήσεων που είναι αποδεκτά για τον περιβάλλοντα χώρο.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

3.6.3.3.   Τεχνική συμβατότητα

Βασική απαίτηση 2.5.3 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Οι εγκαταστάσεις συντήρησης του συμβατικού τροχαίου υλικού πρέπει να επιτρέπουν να εκτελούνται οι εργασίες ασφαλείας, υγιεινής και άνεσης σε όλο το υλικό για το οποίο έχουν σχεδιαστεί.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

3.6.4.   Διοίκηση λειτουργίας και κυκλοφορίας

3.6.4.1.   Ασφάλεια

Βασική απαίτηση 2.6.1 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Η σύγκλιση των κανόνων εκμετάλλευσης των δικτύων, καθώς και τα προσόντα των μηχανοδηγών και του προσωπικού των αμαξοστοιχιών και των κέντρων ελέγχου, πρέπει να εγγυώνται ασφαλή εκμετάλλευση, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών απαιτήσεων των διασυνοριακών και των εσωτερικών μεταφορών.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.1.4 (Υποδομή — Επιχειρησιακοί κανόνες)

4.1.6 (Υποδομή — Επαγγελματικά προσόντα)

4.2.4 (Τροχαίο υλικό — Επιχειρησιακοί κανόνες)

4.2.6 (Τροχαίο υλικό — Επαγγελματικά προσόντα)

«Οι διαδικασίες και η συχνότητα συντήρησης, η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού συντήρησης και των κέντρων ελέγχου, καθώς και το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας που εφαρμόζεται στα κέντρα ελέγχου και συντήρησης των σχετικών φορέων εκμετάλλευσης, πρέπει να εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφαλείας.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.1.4 (Υποδομή — Επιχειρησιακοί κανόνες)

4.1.6 (Υποδομή — Επαγγελματικά προσόντα)

4.2.4 (Τροχαίο υλικό — Επιχειρησιακοί κανόνες)

4.2.6 (Τροχαίο υλικό — Επαγγελματικά προσόντα)

3.6.4.2.   Τεχνική συμβατότητα

Βασική απαίτηση 2.6.3 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Η σύγκλιση των κανόνων εκμετάλλευσης των δικτύων, καθώς και τα προσόντα των μηχανοδηγών, του προσωπικού των αμαξοστοιχιών και του προσωπικού διαχείρισης της κυκλοφορίας, πρέπει να εγγυώνται την αποδοτική εκμετάλλευση του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών απαιτήσεων των διασυνοριακών και των εγχώριων υπηρεσιών.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.1.4 (Υποδομή — Επιχειρησιακοί κανόνες)

4.1.6 (Υποδομή — Επαγγελματικά προσόντα)

4.2.4 (Τροχαίο υλικό — Επιχειρησιακοί κανόνες)

4.2.6 (Τροχαίο υλικό — Επαγγελματικά προσόντα)

3.6.5.   Εμπορευματικές και επιβατικές τηλεπληροφορικές εφαρμογές

3.6.5.1.   Τεχνική συμβατότητα

Βασική απαίτηση 2.7.1 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Οι βασικές απαιτήσεις στον τομέα των τηλεματικών εφαρμογών που εγγυώνται ελάχιστη ποιότητα εξυπηρέτησης των επιβατών και των πελατών του εμπορευματικού τομέα, αφορούν ειδικότερα την τεχνική συμβατότητα.

Για τις εφαρμογές αυτές, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε:

- η βάση δεδομένων, τα λογισμικά και τα πρωτόκολλα διαβίβασης των δεδομένων, να αναπτύσσονται έτσι ώστε να εγγυώνται μέγιστες δυνατότητες ανταλλαγής δεδομένων, αφενός, μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών και, αφετέρου, μεταξύ διαφορετικών φορέων εκμετάλλευσης, αποκλείοντας τα απόρρητα εμπορικά δεδομένα,

οι χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.1.2.9 (Υποδομή — Έκδοση εισιτηρίων, θυρίδες παροχής πληροφοριών και σημεία παροχής βοήθειας στους πελάτες)

4.1.2.11 (Υποδομή — Οπτικές πληροφορίες: σήμανση, εικονογράμματα, πληροφορίες δυναμικού χαρακτήρα)

4.1.2.12 (Υποδομή — Προφορικές ανακοινώσεις)

4.2.2.8 (Τροχαίο υλικό — Πληροφόρηση πελατών)

3.6.5.2.   Υγεία

Βασική απαίτηση 2.7.3 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Στις διεπαφές των συστημάτων αυτών με τους χρήστες, πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστοι κανόνες εργονομίας και προστασίας της υγείας.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.1.2.9 (Υποδομή — Έκδοση εισιτηρίων, θυρίδες παροχής πληροφοριών και σημεία παροχής βοήθειας στους πελάτες)

4.1.2.12 (Υποδομή — Προφορικές ανακοινώσεις)

4.2.2.8 (Τροχαίο υλικό — Πληροφόρηση πελατών)

3.7.   Στοιχεία του πεδίου της ΤΠΔ ΑΜΚ συνδεόμενα με τις βασικές απαιτήσεις

Υποδομή

Παραπομπή στην οδηγία 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ

Παράρτημα II

Βασική απαίτηση του παραρτήματος III

Στοιχείο του πεδίου της ΤΠΔ ΑΜΚ

Παραπομπή

 

Ασφάλεια

Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

Υγεία

Προστασία του περιβάλλοντος

Τεχνική συμβατότητα

Γενικά

4.1.2.1

2.1

 

 

 

 

 

Διευκολύνσεις στάθμευσης για ΑΜΚ

4.1.2.2

2.1

 

 

 

 

 

Απρόσκοπτες διαδρομές

4.1.2.3

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Γενικά

4.1.2.3.1

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Αναγνώριση διαδρομής

4.1.2.3.2

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Θύρες και είσοδοι

4.1.2.4

2.1

1.1.1

2.1.1

 

 

 

 

Επιφάνειες δαπέδων

4.1.2.5

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Διαφανή εμπόδια

4.1.2.6

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Χώροι υγιεινής και διευκολύνσεις περιποίησης βρεφών

4.1.2.7

2.1

1.1.5

2.1.1

 

 

 

 

Έπιπλα και αυτοτελείς συσκευές

4.1.2.8

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Έκδοση εισιτηρίων, θυρίδες παροχής πληροφοριών και σημεία παροχής βοήθειας στους πελάτες

4.1.2.9

2.1

2.1.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Φωτισμός

4.1.2.10

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Οπτικές πληροφορίες: σήμανση, εικονογράμματα, πληροφορίες δυναμικού χαρακτήρα

4.1.2.11

2.1

 

 

 

 

2.7.1

Προφορικές ανακοινώσεις

4.1.2.12

2.1

2.1.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Έξοδοι κινδύνου, συναγερμοί

4.1.2.13

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Γεωμετρία πεζογεφυρών και υπόγειων διαβάσεων

4.1.2.14

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Κλίμακες

4.1.2.15

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Χειρολισθήρες

4.1.2.16

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Κεκλιμένα επίπεδα, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες, κυλιόμενοι διάδρομοι

4.1.2.17

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Ύψος αποβάθρας και απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά

4.1.2.18

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Ύψος αποβάθρας

4.1.2.18.1

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά

4.1.2.18.2

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Οριζοντιογραφία τροχιάς κατά μήκος της αποβάθρας

4.1.2.18.3

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Πλάτος αποβάθρας και χείλος αποβάθρας

4.1.2.19

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Πέρας αποβάθρας

4.1.2.20

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Βοηθήματα επιβίβασης για επιβάτες που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια

4.1.2.21

2.1

1.1.1

 

 

 

 

Συνεπίπεδες διαβάσεις τροχιάς σε σταθμούς

4.1.2.22

2.1

2.1.1

 

 

 

 


Τροχαίο υλικό

Παραπομπή στην οδηγία 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ

Παράρτημα II

Βασική απαίτηση του παραρτήματος III

Στοιχείο του πεδίου της ΤΠΔ ΑΜΚ

Παραπομπή

 

Ασφάλεια

Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

Υγεία

Προστασία του περιβάλλοντος

Τεχνική συμβατότητα

Γενικά

4.2.2.1

2.6

 

 

 

 

 

Καθίσματα

4.2.2.2

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Γενικά

4.2.2.2.1

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Καθίσματα προτεραιότητας

4.2.2.2.2

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Χώροι αναπηρικών αμαξιδίων

4.2.2.3

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Θύρες

4.2.2.4

2.6

1.1.1

1.1.5

1.2

 

 

 

Εξωτερικές θύρες

4.2.2.4.2

2.6

1.1.1

1.1.5

2.4.1

1.2

 

 

 

Εσωτερικές θύρες

4.2.2.4.3

2.6

1.1.1

1.1.5

1.2

 

 

 

Φωτισμός

4.2.2.5

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Χώροι υγιεινής

4.2.2.6

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Γενικά

4.2.2.6.1

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Τυπικός χώρος υγιεινής

4.2.2.6.2

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Χώρος υγιεινής καθολικής χρήσεως

4.2.2.6.3

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Ελεύθερες δίοδοι

4.2.2.7

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Πληροφόρηση πελατών

4.2.2.8

2.6

2.4.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Γενικά

4.2.2.8.1

2.6

 

 

 

 

 

Πληροφορίες (σήμανση και εικονογράμματα)

4.2.2.8.2

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Πληροφορίες (περιγραφή της διαδρομής και κράτηση θέσεων)

4.2.2.8.3

2.6

 

 

 

 

 

Διαφορές ύψους

4.2.2.9

2.6

1.1.5

 

 

 

 

Χειρολισθήρες

4.2.2.10

2.6

1.1.5

 

 

 

 

Διαμέρισμα ύπνου προσιτό σε αναπηρικό αμαξίδιο

4.2.2.11

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Θέση βαθμίδων για επιβίβαση και αποβίβαση

4.2.2.12

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Γενικές απαιτήσεις

4.2.2.12.1

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Βαθμίδες επιβίβασης/αποβίβασης

4.2.2.12.2

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Βοηθήματα επιβίβασης

4.2.2.12.3

2.6

1.1.1

2.4.2

 

 

1.5

2.4.3

4.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

4.1.   Υποσύστημα Υποδομή

4.1.1.   Εισαγωγή

Το διευρωπαϊκό συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα, αντικείμενο της οδηγίας 2001/16/EΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ και του οποίου το υπόψη υποσύστημα αποτελεί μέρος, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα του οποίου πρέπει να ελέγχεται η συνεκτικότητα. Ουσιαστικά αυτός ο έλεγχος συνεκτικότητας πραγματοποιείται με βάση προδιαγραφές για κάθε υποσύστημα, τις διεπαφές του με το σύστημα στο οποίο είναι ενσωματωμένο καθώς και τους κανόνες επιχειρησιακής λειτουργίας και συντήρησης.

Οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές για το υποσύστημα και τις διεπαφές του, που περιγράφονται στο σημείο 4.1.2, δεν επιβάλλουν τη χρήση ειδικών τεχνολογιών ή τεχνικών λύσεων, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου. Όμως, οι καινοτόμες λύσεις για τη διαλειτουργικότητα ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαίες νέες προδιαγραφές ή/και νέες μεθόδους αξιολόγησης. Για να υπάρξει τεχνολογική καινοτομία, οι εν λόγω προδιαγραφές και μέθοδοι αξιολόγησης αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαδικασία των σημείων 6.1.4 και 6.2.4.

Εάν συνεκτιμηθούν όλες οι προς εφαρμογή βασικές απαιτήσεις, το υποσύστημα Υποδομή χαρακτηρίζεται από:

4.1.2.   Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές

4.1.2.1.   Γενικά

Σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις (κεφάλαιο 3), οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του υποσυστήματος Υποδομή σχετικά με την πρόσβαση ατόμων μειωμένης κινητικότητας κατατάσσονται ως εξής:

Διευκολύνσεις στάθμευσης για ΑΜΚ

Θύρες και συνεπίπεδες είσοδοι

Οδεύσεις επιβατών, κύριες οδεύσεις πεζών

Επιφάνειες δαπέδων

Απτικές πληροφορίες

Οδηγητικοί διάδρομοι

Σημάνσεις σε γυάλινες πόρτες και τοίχους

Χώροι υγιεινής

Έπιπλα

Εκδοτήρια ή αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων/Γραφεία πληροφοριών

Μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων

Φωτισμός

Οπτικές πληροφορίες: σήμανση, εικονογράμματα, πληροφορίες δυναμικού χαρακτήρα

Προφορικές ανακοινώσεις

Έξοδοι κινδύνου, συναγερμοί

Γεωμετρία πεζογεφυρών και υπόγειων διαβάσεων

Κλίμακες

Χειρολισθήρες

Κεκλιμένα επίπεδα, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες, κυλιόμενοι διάδρομοι

Ύψη αποβαθρών και αποστάσεις αποβαθρών από προσκείμενες τροχιές

Πλάτη αποβαθρών και χείλη αποβαθρών

Πέρατα αποβαθρών

Βοηθήματα επιβίβασης

Συνεπίπεδες διαβάσεις τροχιάς

Για κάθε βασική παράμετρο το θέμα εισάγεται με γενική περιγραφή.

Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή των όρων που πρέπει να τηρούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων κατά την έννοια της γενικής περιγραφής.

4.1.2.2.   Διευκολύνσεις στάθμευσης για ΑΜΚ

Όταν ο σιδηροδρομικός σταθμός διαθέτει χώρο στάθμευσης ειδικά γι’ αυτόν, προβλέπονται θέσεις προοριζόμενες αποκλειστικά για ΑΜΚ που έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν θέσης στάθμευσης για αναπήρους. Οι θέσεις αυτές βρίσκονται κατά το δυνατόν πλησιέστερα, εντός του χώρου στάθμευσης, σε προσπελάσιμη είσοδο.

Άλλες ειδικές απαιτήσεις ειδικά για το σιδηρόδρομο δεν υπάρχουν και για τις θέσεις στάθμευσης ισχύουν ευρωπαϊκοί ή εθνικοί κανόνες (κατά κύριο λόγο οι κανόνες αυτοί αφορούν: το πλήθος θέσεων, την πρόσβαση, την τοποθεσία, τις διαστάσεις, τα υλικά, τα χρώματα, τη σήμανση και το φωτισμό, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά).

4.1.2.3.   Απρόσκοπτη διαδρομή

4.1.2.3.1.   Γενικά

Έτσι ονομάζεται μια διαδρομή στην οποία μπορούν ελεύθερα να μετακινούνται ΑΜΚ όλων των κατηγοριών. Μια τέτοια διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει κεκλιμένα επίπεδα ή ανελκυστήρες, εφόσον για την κατασκευή και λειτουργία τους ισχύουν τα προβλεπόμενα στο σημείο 4.1.2.17.

Προβλέπεται μία τουλάχιστον απρόσκοπτη διαδρομή η οποία συνδέει μεταξύ τους τα ακόλουθα σημεία/υπηρεσίες (εάν παρέχονται):

Σημεία στάθμευσης άλλων μέσων μεταφοράς εντός των ορίων του σταθμού (π.χ. ταξί, λεωφορεία, τροχιόδρομος, μετρό, οχηματαγωγά πλοία κλπ.)

Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

Προσπελάσιμες είσοδοι και έξοδοι

Θυρίδες παροχής πληροφοριών

Άλλα συστήματα παροχής πληροφοριών

Εκδοτήρια εισιτηρίων

Παροχή βοήθειας στους πελάτες

Χώροι αναμονής

Χώροι φύλαξης αποσκευών

Χώροι υγιεινής

Αποβάθρες

Όλες οι απρόσκοπτες διαδρομές, κλίμακες, πεζογέφυρες και υπόγειες διαβάσεις έχουν ελάχιστο ελεύθερο πλάτος 1 600 mm και ελάχιστο ελεύθερο ύψος 2 300 mm σε όλο το πλάτος των 1 600 mm. Στο ελάχιστο αυτό πλάτος δεν έχει συνεκτιμηθεί τυχόν επιπλέον πλάτος απαραίτητο για τις προβλεπόμενες ροές επιβατών. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για κυλιόμενες κλίμακες, κυλιόμενους διαδρόμους και ανελκυστήρες.

Το μήκος των απρόσκοπτων διαδρομών είναι το συντομότερο εφικτό.

Η επιφάνεια των δαπέδων στις απρόσκοπτες διαδρομές έχει αντιανακλαστικές ιδιότητες.

Καινούργιοι σταθμοί στους οποίους διακινούνται μέχρι 1 000 επιβάτες ημερησίως (αφίξεις και αναχωρήσεις) δεν είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν ανελκυστήρες ή κεκλιμένα επίπεδα στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την παρούσα διάταξη εάν στην ίδια γραμμή και σε απόσταση μικρότερη των 30 km υπάρχει άλλος σταθμός ο οποίος διαθέτει απρόσκοπτη διαδρομή πλήρους συμμόρφωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η μελέτη νέων σταθμών προβλέπει μελλοντική εγκατάσταση ανελκυστήρα ή/και κεκλιμένα επίπεδα ώστε να έχουν πρόσβαση σ’αυτόν όλες οι κατηγορίες ΑΜΚ.

4.1.2.3.2.   Αναγνώριση διαδρομής

Οι απρόσκοπτες διαδρομές επισημαίνονται σαφώς με οπτικές πληροφορίες, όπως περιγράφεται λεπτομερώς υπό 4.1.2.11.

Στις απρόσκοπτες διαδρομές οι πληροφορίες που απευθύνονται σε άτομα μειωμένης όρασης παρέχονται με έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους τρόπους: ίχνη οδήγησης, ηχητικά σήματα, απτικά σήματα, σήματα με προφορικό λόγο, χάρτες Μπράιγ.

Τα ίχνη οδήγησης, όπου υπάρχουν, συμμορφώνονται με τους εθνικούς κανόνες και καλύπτουν ολόκληρο το μήκος κάθε απρόσκοπτης διαδρομής.

Εάν στην απρόσκοπτη διαδρομή που οδηγεί προς την αποβάθρα υπάρχουν χειρολισθήρες ή πλευρικοί τοίχοι σε μικρή απόσταση, σε αυτούς υπάρχουν σύντομες πληροφορίες (π.χ. αριθμός αποβάθρας ή πληροφορίες για την ακολουθούμενη κατεύθυνση) σε γραφή Μπράιγ και με ανάγλυφα γράμματα ή αριθμούς στο πίσω μέρος του χειρολισθήρα, ή επάνω στον τοίχο σε ύψος μεταξύ 850 mm και 1 000 mm. Τα μόνα επιτρεπόμενα απτικά εικονογράμματα είναι αριθμοί και βέλη.

4.1.2.4.   Θύρες και είσοδοι

Το σημείο αυτό αφορά όλες τις θύρες και εισόδους που βρίσκονται σε απρόσκοπτες διαδρομές.

Προβλέπονται τουλάχιστον μία είσοδος με δυνατότητα πρόσβασης στον σταθμό και μία είσοδος με δυνατότητα πρόσβασης στις αποβάθρες.

Θύρες και είσοδοι έχουν ελάχιστο καθαρό εύρος 800 mm και ελάχιστο καθαρό ύψος 2 100 mm.

Οι θύρες μπορούν να είναι χειροκίνητες, ημιαυτόματες ή αυτόματες.

Οι μηχανισμοί χειρισμού των θυρών τοποθετούνται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm.

Οι μη συρόμενες χειροκίνητες θύρες διαθέτουν οριζόντιες ράβδους ώθησης εκτεινόμενες σε ολόκληρο το εύρος της θύρας και στις δύο όψεις της.

Οι αυτόματες και οι ημιαυτόματες θύρες διαθέτουν μηχανισμούς που δεν επιτρέπουν τον εγκλωβισμό επιβατών κατά τη λειτουργία των θυρών.

Εάν για το χειρισμό των θυρών προβλέπονται πλήκτρα ή άλλοι μηχανισμοί τηλεχειρισμού, τα πλήκτρα αυτά και οι μηχανισμοί είναι ευδιάκριτα λόγω οπτικής αντίθεσης με το περιβάλλον τους και για το χειρισμό τους δεν απαιτείται δύναμη μεγαλύτερη από 15 N.

Εάν υπάρχουν χωριστά πλήκτρα για το άνοιγμα και για το κλείσιμο, τοποθετημένα το ένα επάνω και το άλλο κάτω, το επάνω πλήκτρο αντιστοιχεί πάντοτε στο άνοιγμα.

Το κέντρο κάθε μηχανισμού χειρισμού βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm κατακορύφως επάνω από το επίπεδο του δαπέδου.

Οι μηχανισμοί χειρισμού αναγνωρίζονται με την αφή (π.χ. με απτική σήμανση) και φέρουν ένδειξη σχετική με τη λειτουργία τους.

Η δύναμη που απαιτείται για το άνοιγμα ή το κλείσιμο χειροκίνητης θύρας σε συνθήκες νηνεμίας δεν υπερβαίνει 25 N.

Για τη μανδάλωση ή την απομανδάλωση χειροκίνητης θύρας, η χειρολαβή λειτουργεί με την παλάμη και με δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 20 N.

Όπου χρησιμοποιείται περιστρεφόμενη θύρα, ακριβώς δίπλα σε αυτήν προβλέπεται επιπλέον και μη περιστρεφόμενη θύρα, ελεύθερα διαθέσιμη προς χρήση.

Το κατώφλι θυρών και εισόδων δεν είναι υψηλότερο από 25 mm. Όπου υπάρχουν κατώφλια, είναι ευδιάκριτα λόγω οπτικής αντίθεσης με το άμεσο περιβάλλον.

4.1.2.5.   Επιφάνειες δαπέδων

Όλες οι επιφάνειες δαπέδων είναι αντιολισθητικές σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για τα δημόσια κτίρια.

Στα κτίρια σταθμών κανένα σημείο επιφανείας δαπέδου σε ζώνη βάδισης δεν παρουσιάζει ανωμαλίες που υπερβαίνουν τα 5 mm, με εξαίρεση τους οδηγούς τυφλών, τους αποχετευτικούς αγωγούς και τις απτικές προειδοποιητικές ενδείξεις.

4.1.2.6.   Διαφανή εμπόδια

Διαφανή εμπόδια (γυάλινες πόρτες ή διαφανείς τοίχοι) επί ή κατά μήκος των κύριων διαδρομών που χρησιμοποιούν οι επιβάτες επισημαίνονται με δύο τουλάχιστον ταινίες οι οποίες εξέχουν και φέρουν σημάνσεις, λογότυπα, εμβλήματα ή διακοσμητικά σχέδια σε ύψος μεταξύ 1 500 mm και 2 000 mm για τη μία ταινία και μεταξύ 850 mm και 1 050 mm για την άλλη ταινία. Οι σημάνσεις αυτές είναι ευδιάκριτες στο περιβάλλον τους και έχουν ελάχιστο ύψος 100 mm.

Οι σημάνσεις αυτές δεν απαιτούνται κατά μήκος διαφανών τοίχων εάν υπάρχουν άλλα μέσα για την προστασία των επιβατών από προσκρούσεις, π.χ. χειρολισθήρες ή συνεχείς πάγκοι.

4.1.2.7.   Χώροι υγιεινής και διευκολύνσεις περιποίησης βρεφών

4.1.2.7.1.   Απαιτήσεις υποσυστήματος

Σε σταθμούς που διαθέτουν χώρους υγιεινής, τουλάχιστον σε ένα αποχωρητήριο υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης για άνδρες και γυναίκες με αναπηρικό αμαξίδιο.

Σε σταθμούς που διαθέτουν χώρους υγιεινής, διατίθενται διευκολύνσεις περιποίησης βρεφών με δυνατότητα πρόσβασης τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Οι διευκολύνσεις αυτές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σημείου 4.1.2.7.2.

Για να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους χώρους υγιεινής οι επιβάτες με ογκώδεις αποσκευές, οι ελάχιστες διαστάσεις των αποχωρητηρίων είναι 900 mm πλάτος και 1 700 mm μήκος εάν η πόρτα ανοίγει προς τα μέσα· εάν η πόρτα ανοίγει προς τα έξω ή είναι συρόμενη, το ελάχιστο απαιτούμενο μήκος είναι 1 500 mm. Η θύρα και όλες οι είσοδοι προς τους χώρους υγιεινής έχουν ελάχιστο ελεύθερο εύρος 650 mm.

Οι διαστάσεις και οεξοπλισμός των χώρων υγιεινής για άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο υπόκεινται σε ευρωπαϊκούς και σε εθνικούς κανόνες.

4.1.2.7.2.   Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Διευκολύνσεις περιποίησης βρεφών

Στη θέση εργασίας, η επιφάνεια περιποίησης των βρεφών βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 000 mm από το δάπεδο και έχει ελάχιστες διαστάσεις 500 mm πλάτος και 700 mm μήκος.

Το σύστημα έχει μελετηθεί έτσι ώστε να προλαμβάνεται η αιφνίδια ολίσθηση και πτώση του βρέφους, δεν έχει αιχμηρές ακμές και μπορεί να αναλάβει ελάχιστο βάρος 80 kg.

Εάν η τράπεζα περιποίησης βρεφών εξέχει μέσα στο κοινόχρηστο μέρος του χώρου υγιεινής, προβλέπεται η δυνατότητα τοποθέτησής της σε κλειστή θέση με δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 N.

4.1.2.8.   Έπιπλα και αυτοτελείς συσκευές

Όλα τα έπιπλα και οι αυτοτελείς συσκευές σε σταθμούς είναι ευδιάκριτα στο περιβάλλον τους και έχουν στρογγυλευμένες ακμές.

Μέσα στα όρια του σταθμού, έπιπλα και αυτοτελείς συσκευές τοποθετούνται σε σημεία όπου δεν αποτελούν εμπόδιο για τυφλούς ή για άτομα με μειωμένη όραση και είναι εντοπίσιμα από τυφλό άτομο που χρησιμοποιεί μπαστούνι.

Κατασκευές με μορφή προβόλου, οι οποίες βρίσκονται σε ύψος μικρότερο από 2 100 mm και παρουσιάζουν εξέχον μήκος μεγαλύτερο από 150 mm, επισημαίνονται με κάποιο εμπόδιο τοποθετημένο σε μέγιστο ύψος 300 mm, το οποίο είναι εντοπίσιμο τυφλό άτομο που χρησιμοποιεί μπαστούνι.

Δεν υπάρχουν αντικείμενα κρεμάμενα σε ύψος χαμηλότερο από 2 100 mm.

Σε κάθε αποβάθρα όπου οι επιβάτες αναμένουν τις αμαξοστοιχίες και σε κάθε χώρο ανάπαυσης υπάρχει μία τουλάχιστον καιροπροστατευόμενη ζώνη που διαθέτει εργονομικά καθίσματα. Τα καθίσματα έχουν ράχη και τουλάχιστον το ένα τρίτο από αυτά διαθέτει βραχίονες. Επίσης υπάρχουν ράβδος στήριξης για ορθίους, ελάχιστου μήκους 1 400 mm, καθώς και χώρος αναπηρικού αμαξιδίου.

4.1.2.9.   Έκδοση εισιτηρίων, θυρίδες παροχής πληροφοριών και σημεία παροχής βοήθειας στους πελάτες

4.1.2.9.1.   Απαιτήσεις υποσυστήματος

Εάν κατά μήκος μιας απρόσκοπτης διαδρομής υπάρχουν θυρίδες έκδοσης εισιτηρίων, θυρίδες παροχής πληροφοριών ή άλλα σημεία παροχής βοήθειας προς τους πελάτες, θα πρέπει τουλάχιστον σε μία από τις θυρίδες το ελάχιστο ύψος — κάτω από τη θυρίδα να είναι 650 mm, το ελάχιστο βάθος 300 mm και το ελάχιστο πλάτος 600 mm. Το ύψος της άνω επιφάνειας, ή μέρους της με ελάχιστο πλάτος 300 mm και ελάχιστο βάθος 200 mm, βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 700 mm και 800 mm. Η ζώνη αυτή προορίζεται για άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ προβλέπονται και εναλλακτικές διευθετήσεις των καθισμάτων για άλλες κατηγορίες ΑΜΚ.

Εάν στο εκδοτήριο μεταξύ του επιβάτη και του εκδότη εισιτηρίων υπάρχει γυάλινο διαχωριστικό, το τελευταίο είτε μπορεί να αφαιρείται είτε, αν δεν μπορεί να αφαιρείται, υπάρχει επί τούτου σύστημα ενδοεπικοινωνίας. Το γυάλινο διαχωριστικό είναι διαφανές.

Τουλάχιστον σε ένα εκδοτήριο υπάρχει ο αναγκαίος εξοπλισμός που επιτρέπει σε βαρήκοο άτομο να αντιλαμβάνεται τα λεγόμενα που τον αφορούν τοποθετώντας το διακόπτη του ακουστικού βαρηκοΐας του στη θέση «Τ».

Εάν υπάρχουν ηλεκτρονικές συσκευές που παρουσιάζουν στον εκδότη σε οθόνη πληροφορίες για τις τιμές, υπάρχουν επίσης ανάλογες συσκευές που παρουσιάζουν την τιμή στο πρόσωπο που αγοράζει το εισιτήριο.

Εάν υπάρχουν αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων σε απρόσκοπτη διαδρομή σιδηροδρομικού σταθμού, ένα τουλάχιστον εξ αυτών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σημείου 4.1.2.9.2.

Εάν υπάρχουν μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων, σε ένα τουλάχιστον προβλέπεται ελεύθερος χώρος διέλευσης ελάχιστου πλάτους 800 mm για τη δίοδο αναπηρικού αμαξιδίου μήκους μέχρι 1 200 mm.

Εάν υπάρχουν περιστρεφόμενες θύρες, απαιτείται ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης χωρίς περιστρεφόμενες θύρες για να χρησιμοποιείται από ΑΜΚ σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σταθμού.

4.1.2.9.2.   Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Στα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων που είναι τοποθετημένα σε απρόσκοπτη διαδρομή σιδηροδρομικού σταθμού σύμφωνα με την περιγραφή υπό 4.1.2.9.1., η επιφάνεια απτικής επαφής (συμπεριλαμβάνονται το πληκτρολόγιο καθώς και οι ζώνες πληρωμής και παραλαβής του εισιτηρίου) βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 700 mm και 1 200 mm. Τουλάχιστον μία οθόνη και το πληκτρολόγιο είναι ορατά τόσο από άτομο καθισμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο όσο και από άτομο που στέκεται μπροστά στο μηχάνημα. Εάν η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται μέσω της οθόνης, η τελευταία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.

4.1.2.10.   Φωτισμός

Ο φωτισμός στον προαύλιο χώρο του σταθμού ανταποκρίνεται στους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

Μέσα στα όρια του κτιρίου του σταθμού, από την προσπελάσιμη είσοδο στο κτίριο μέχρι το σημείο πρόσβασης στις αποβάθρες ο φωτισμός της απρόσκοπτης διαδρομής είναι τουλάχιστον 100 lux, μετρούμενος στο επίπεδο του δαπέδου. Ο ελάχιστος απαιτούμενος φωτισμός στην κύρια είσοδο, στις κλίμακες και στα άκρα των κεκλιμένων επιπέδων είναι 100 lux, μετρούμενος στο επίπεδο του δαπέδου. Εάν προς τούτο υπάρχει ανάγκη τεχνητού φωτισμού, ο απαιτούμενος φωτισμός πρέπει να υπερβαίνει τουλάχιστον κατά 40 lux το φωτισμό του περιβάλλοντος χώρου και να αντιστοιχεί σε θερμοκρασία ψυχρότερου χρώματος.

Για αποβάθρες και λοιπούς εξωτερικούς χώρους του σταθμού που προορίζονται για επιβάτες απαιτείται ελάχιστος μέσος φωτισμός 20 lux, μετρούμενος στο επίπεδο του δαπέδου, με ελάχιστη τιμή 10 lux.

Στα σημεία όπου απαιτείται τεχνητός φωτισμός για την ανάγνωση αναλυτικών πληροφοριών, ο φωτισμός είναι αυξημένος τουλάχιστον κατά 15 lux σε σχέση με το φωτισμό των γειτονικών ζωνών. Επίσης το φως αυτού του ενισχυμένου φωτισμού είναι διαφορετικής θερμοκρασίας σε σχέση με το φωτισμό των γειτονικών ζωνών.

Ο φωτισμός ασφαλείας ανταποκρίνεται σε ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

4.1.2.11.   Οπτικές πληροφορίες: σήμανση, εικονογράμματα, πληροφορίες δυναμικού χαρακτήρα

4.1.2.11.1.   Απαιτήσεις υποσυστήματος

Σε ένα σταθμό, όλες οι πληροφορίες είναι συνεπείς μεταξύ τους και ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκούς ή σε εθνικούς κανόνες.

Για όλες τις γραπτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται γραμματοσειρές χωρίς πατούρα (Sans Serif), σε μεικτή στοιχειοθήκη (δηλαδή όχι μόνο κεφαλαία γράμματα).

Δεν χρησιμοποιούνται χαρακτήρες με συμπιεσμένα τμήματα που εξέχουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε σχέση με το κεντρικό τμήμα του χαρακτήρα.

Οι χαρακτήρες με τμήματα που εξέχουν προς τα τα κάτω πρέπει να αναγνωρίζονται ευχερώς και να έχουν λόγο μεγέθους προς τα κεφαλαία γράμματα τουλάχιστον 20 %.

Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες ακολουθούν το γενικό σύστημα καθοδήγησης και παροχής πληροφοριών, σε ό,τι κυρίως αφορά χρώματα και αντιθέσεις στις αποβάθρες και στις εισόδους.

Οι οπτικές πληροφορίες είναι αναγνώσιμες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σταθμού.

Οι οπτικές πληροφορίες είναι ευδιάκριτες στο περιβάλλον τους.

Όταν παρέχονται οπτικές πληροφορίες δυναμικού χαρακτήρα, συμφωνούν με τις κύριες προφορικές πληροφορίες που δίδονται.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες συνίστανται σε:

Πληροφορίες ασφαλείας και οδηγίες ασφαλείας σύμφωνα με ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

Σήματα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης σύμφωνα με ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

Πληροφορίες σχετικά με αναχωρήσεις αμαξοστοιχιών.

Πληροφορίες σχετικά με διευκολύνσεις που τυχόν προβλέπονται στο σταθμό, εκεί όπου υπάρχουν, και σχετικά με τη διαδρομή για την πρόσβαση στις διευκολύνσεις αυτές.

Πληροφορίες παρέχονται σε όλα τα σημεία όπου οι επιβάτες θα χρειαστεί να επιλέξουν κατεύθυνση, και στη διαδρομή κατά διαστήματα, με μέγιστο μήκος διαστήματος 100 m. Σήμανση, σύμβολα και εικονογράμματα τοποθετούνται σταθερά σε όλο το μήκος της διαδρομής.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι επαρκείς και κατάλληλες ώστε να διευκολύνουν τη λήψη της ορθής απόφασης. Παραδείγματος χάρη, η ένδειξη «Προς τις αποβάθρες» είναι μάλλον η ενδεδειγμένη στο πρώτο σημείο λήψης απόφασης κατά την είσοδο στον σταθμό, αντί για ειδικά σήματα που κατευθύνουν προς επί μέρους αποβάθρες.

Απτική σήμανση απαιτείται:

Στους χώρους υγιεινής, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία τους και με τη δυνατότητα κλήσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Στους ανελκυστήρες, σύμφωνα με το πρότυπο EN 81-70:2003 Προσάρτημα E.4.

Οι διαφημίσεις δεν συνδυάζονται με τα συστήματα καθοδήγησης και παροχής πληροφοριών.

Σημείωση: Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος σημείου, οι γενικές πληροφορίες που αφορούν δημόσια μέσα μεταφοράς δεν θεωρούνται διαφήμιση.

Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα και εικονογράμματα που απευθύνονται ειδικά σε ΑΜΚ:

Ένα σήμα που ανταποκρίνεται στο διεθνές σύμβολο για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες, όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα Ν υπό Ν.2 και Ν.4.

Πληροφορίες οδήγησης για απρόσκοπτη διαδρομή και για διευκολύνσεις πρόσβασης αναπηρικών αμαξιδίων.

Ένδειξη για τους χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως.

Εάν υπάρχουν στην αποβάθρα πληροφορίες σχετικά με τη συγκρότηση της αμαξοστοιχίας, ένδειξη του σημείου επιβίβασης αναπηρικών αμαξιδίων.

Τα σύμβολα αυτά μπορεί να συνδυάζονται με άλλα σύμβολα (π.χ.: ανελκυστήρας, χώρος υγιεινής κλπ.).

Η ύπαρξη επαγωγικών βρόχων επισημαίνεται με σήμα που περιγράφεται στο παράρτημα Ν υπό Ν.2 και Ν.5.

Εάν υπάρχει χώρος φύλαξης για μεγάλου βάρους και ογκώδεις αποσκευές, αυτό επισημαίνεται με γραφικό σύμβολο.

Εάν υπάρχει σύστημα κλήσης για βοήθεια ή για την παροχή πληροφοριών, προβλέπεται επισήμανση με σήμα που περιγράφεται στο παράρτημα Ν υπό Ν.2 και Ν.6.

Εάν υπάρχει συσκευή για κλήση έκτακτης ανάγκης:

φέρει οπτικά και απτικά σύμβολα,

φέρει σήμανση όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ν υπό Ν.2 και Ν.7·

ενώ προβλέπονται:

οπτική και ακουστική ένδειξη ότι η συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία

επιπλέον οδηγίες χρήσεως, εάν χρειάζεται.

Εάν υπάρχουν αρθρωτοί χειρολισθήρες σε χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως και σε αποχωρητήρια με δυνατότητα πρόσβασης αναπηρικών αμαξιδίων, τοποθετείται γραφικό σύμβολο που απεικονίζει το χειρολισθήρα στην άνω και στην κάτω θέση.

Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στο ίδιο σημείο, το ένα δίπλα στο άλλο, παραπάνω από πέντε εικονογράμματα με βέλη κατεύθυνσης καθένα από τα οποία δείχνει προς διαφορετική κατεύθυνση.

4.1.2.11.2.   Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Οι οθόνες έχουν το κατάλληλο μέγεθος ώστε να εμφανίζουν ολόκληρα τα ονόματα κάθε σταθμού και ολόκληρες τις λέξεις των μηνυμάτων. Η ελάχιστη διάρκεια εμφάνισης κάθε ονόματος σταθμού ή των λέξεων μηνυμάτων 2 δευτερόλεπτα. Εάν η παρουσίαση είναι κυλιόμενη (οριζοντίως ή κατακορύφως), η ελάχιστη διάρκεια εμφάνισης κάθε ολόκληρης λέξης είναι 2 δευτερόλεπτα ενώ η ταχύτητα κύλισης του μηνύματος οριζοντίως δεν υπερβαίνει τους 6 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο.

Το ελάχιστο ύψος των χαρακτήρων υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: απόσταση ανάγνωσης σε mm διαιρούμενη διά 250 = μέγεθος γραμματοσειράς (π.χ.: 10 000 mm/250 = 40 mm).

Όλα τα σήματα —ασφαλείας, προειδοποίησης, υποχρέωσης και απαγόρευσης— περιέχουν εικονογράμματα και σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3864-1.

Η μέγιστη απόσταση ανάγνωσης είναι χαρακτηριστικό του στοιχείου διαλειτουργικότητας.

4.1.2.12.   Προφορικές ανακοινώσεις

Οι προφορικές ανακοινώσεις έχουν ελάχιστο δείκτη RASTI 0,5, σύμφωνα με το πρότυπο (της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής/IEC) IEC 60268-16 μέρος 16, σε όλους τους χώρους του σταθμού.

Οι προφορικές ανακοινώσεις συμφωνούν με τις κύριες οπτικές πληροφορίες που ενδεχομένως παρέχονται.

Όταν δεν γίνονται προφορικές ανακοινώσεις αυτομάτως, προβλέπεται κάποιο ακουστικό σύστημα επικοινωνίας που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες.

4.1.2.13.   Έξοδοι κινδύνου, συναγερμοί

Οι έξοδοι κινδύνου και οι συναγερμοί ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

4.1.2.14.   Γεωμετρία πεζογεφυρών και υπόγειων διαβάσεων

Σε πεζογέφυρες και υπόγειες διαβάσεις που αποτελούν μέρος των τυπικών διαδρομών πεζών επιβατών μέσα στα όρια του σταθμού υπάρχει υποχρεωτικά σε όλο τους το μήκος ζώνη απρόσκοπτης κυκλοφορίας ελάχιστου πλάτους 1 600 mm και ελάχιστου ελεύθερου ύψους 2 300 mm. Στο ελάχιστο αυτό απαιτούμενο πλάτος δεν έχει συνεκτιμηθεί τυχόν πρόσθετο πλάτος που μπορεί να χρειαστεί για τις προβλεπόμενες ροές επιβατών. Το επιπλέον αυτό πλάτος ανταποκρίνεται στους εθνικούς κανόνες.

4.1.2.15.   Κλίμακες

Οι κλίμακες ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

Οι κλίμακες στην κύρια διαδρομή έχουν μεταξύ των χειρολισθήρων ζώνη απρόσκοπτης κυκλοφροίας ελάχιστου πλάτους 1 600 mm. Στο ελάχιστο αυτό πλάτος δεν έχει συνεκτιμηθεί τυχόν επιπλέον πλάτος απαραίτητο για τις προβλεπόμενες ροές επιβατών.

Σε όλες τις βαθμίδες, η επιφάνεια βάδισης έχει αντιολισθητικές ιδιότητες.

Μπροστά από την πρώτη βαθμίδα κλίμακας, στην άνοδο ή στην κάθοδο, υπάρχει ταινία αντιληπτή απτικώς σε όλο το πλάτος της κλίμακας. Η ταινία αυτή, ελάχιστου πλάτους 400 m, είναι ενσωματωμένη στην επιφάνεια του πατώματος και ευδιάκριτη. Η ταινία αυτή διαφέρει από τις χρησιμοποιούμενες στους οδηγούς τυφλών, εκεί όπου υπάρχουν.

Ανοιχτοί χώροι κάτω από κλίμακες προστατεύονται έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν προσκρούσεις των επιβατών σε κατασκευαστικά στοιχεία ή σε σημεία χαμηλού ύψους.

4.1.2.16.   Χειρολισθήρες

Κλίμακες και κεκλιμένα επίπεδα διαθέτουν χειρολισθήρες και από τις δύο πλευρές και σε δύο επίπεδα. Ο επάνω χειρολισθήρας τοποθετείται σε ύψος μεταξύ 850 mm και 1 000 mm από την επιφάνεια του δαπέδου και ο κάτω χειρολισθήρας τοποθετείται σε ύψος μεταξύ 500 mm και 750 mm από την επιφάνεια του δαπέδου.

Η ελάχιστη ελεύθερη απόσταση μεταξύ χειρολισθήρων και άλλων μερών της κατασκευής, εκτός των στηριγμάτων του, είναι 40 mm.

Οι χειρολισθήρες είναι συνεχείς. Οι χειρολισθήρες σε κλίμακες εκτείνονται μέχρι 300 mm τουλάχιστον πέραν της πρώτης και της τελευταίας βαθμίδας (τα τμήματα που προέχουν μπορεί να είναι καμπυλωτά ώστε να μην παρακωλύουν τη δίοδο).

Οι χειρολισθήρες έχουν τομή καμπυλωτή με ισοδύναμη διάμετρο διατομής 30 mm έως 50 mm.

Μεταξύ χειρολισθήρων και των γύρω τοίχων υπάρχει οπτική αντίθεση.

4.1.2.17.   Κεκλιμένα επίπεδα, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες, κυλιόμενοι διάδρομοι

Όταν δεν υπάρχουν ανελκυστήρες, για ΑΜΚ που δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις κλίμακες τοποθετούνται κεκλιμένα επίπεδα.

Τα κεκλιμένα επίπεδα ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

Όταν υπάρχουν κυλιόμενες κλίμακες, έχουν μέγιστη ταχύτητα 0,65 m/sec και η μελέτη τους εκτελείται σύμφωνα με ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

Ανελκυστήρες τοποθετούνται όταν δεν υπάρχουν κεκλιμένα επίπεδα και η μελέτη τους εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 81-70:2003 σημείο 5.3.2.1 πίνακας 1.

Όταν υπάρχουν κυλιόμενοι διάδρομοι, έχουν μέγιστη ταχύτητα 0,75 m/sec, μέγιστη κλίση 12 μοιρών (21,3 %) και η μελέτη τους εκτελείται σύμφωνα με ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

4.1.2.18.   Ύψος αποβάθρας και απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά

4.1.2.18.1.   Ύψος αποβάθρας

Στο συμβατικό σιδηροδρομικό δίκτυο, για το ύψος αποβάθρας επιτρέπονται δύο ονομαστικές τιμές: 550 mm και 760 mm επάνω από την επιφάνεια κύλισης. Για τις διαστάσεις αυτές οι ανοχές κυμαίνονται μεταξύ -35 mm και +0 mm.

Σε αποβάθρες του συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου όπου υπάρχουν στάσεις τροχιόδρομου (π.χ. Stadtbahn ή Tram-Train), το ονομαστικό ύψος της αποβάθρας μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 300 mm και 380 mm με ανοχή +/-20 mm.

Σε καμπύλες ακτίνας μικρότερης από 500 m επιτρέπεται ύψος αποβάθρας μεγαλύτερο ή μικρότερο από τα προβλεπόμενα, υπό τον όρο ότι η πρώτη χρησιμοποιήσιμη βαθμίδα του οχήματος ανταποκρίνεται στο σχήμα 11 του σημείου 4.2.2.12.1.

4.1.2.18.2.   Απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά

Σημείωση η οποία θα απαλειφθεί από την ΤΠΔ ΑΜΚ ΣΣ στο τέλος της διαδικασίας: Οι απαιτήσεις για αποβάθρες στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων προσδιορίζονται στην ΤΠΔ υποδομής υψηλών ταχυτήτων.

Σε αποβάθρες του συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου, τα χείλη αποβάθρας που βρίσκονται σε ονομαστικό ύψος 550 mm ή 760 mm ανταποκρίνονται στην ελάχιστη περίμετρο ελεύθερης διατομής σύμφωνα με τον ορισμό EN (ανοικτό σημείο. Ενόσω εκκρεμεί η αναθεώρηση της ΤΠΔ μετά τη δημοσίευση του προτύπου EN15273-3:2006, ισχύουν οι εθνικοί κανόνες για την ελάχιστη περίμετρο ελεύθερης διατομής)·η συμβατική τιμή bq0 από το κέντρο της τροχιάς παράλληλα προς το επίπεδο κύλισης υπολογίζεται με τον τύπο που ακολουθεί, όπου δεν λαμβάνονται υπόψη επιδράσεις λόγω

αύξηση του εύρους τροχιάς σε καμπύλες,

υπερύψωσης,

αλλαγών τροχιάς και διασταυρώσεων

οιονεί στατικής επίκλισης

ανοχών κατασκευής και συντήρησης:

όπου:

Formula

R είναι η ακτίνα καμπυλότητας της τροχιάς σε m.

Η υπολογιζόμενη τιμή bqlim προσδιορίζεται στο pr EN15273-3:2006 και συνυπολογίζει όλες τις άλλες τιμές που δεν περιλαμβάνονται στον τύπο bq0. Η πραγματική τιμή bq για τη θέση των χειλέων της αποβάθρας σε σχέση με το κέντρο της τροχιάς παράλληλα προς το επίπεδο κύλισης μπορεί να κυμαίνεται λόγω της ανοχής Tq για τον καθορισμό της θέσης των χειλέων της αποβάθρας ή τη συντήρησή τους: bqlim bq bqlim + Tq.

Για την ανοχή Tq ισχύει η σχέση: 0 ≤ Tq ≤ 50 mm.

Η επίδραση της υπερύψωσης αντισταθμίζεται στο εξωτερικό της καμπύλης για το μέρος που υπερβαίνει τα 25 mm με προεξοχή του χείλους της αποβάθρας επάνω από την εσοχή που απαιτείται για την κάλυψη της οιονεί στατικής επίκλισης στην περίμετρο ελεύθερης διατομής καθέτως προς την επιφάνεια κύλισης.

Κατά συνέπεια, το πραγματικό διάκενο μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το συμβατικό διάκενο.

4.1.2.18.3.   Οριζοντιογραφία τροχιάς κατά μήκος των αποβαθρών

Σημείωση η οποία θα απαλειφθεί από την ΤΠΔ ΑΜΚ ΣΣ στο τέλος της διαδικασίας: Οι αποβάθρες σε γραμμές της κατηγορίας Ι του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλών ταχυτήτων ανταποκρίνονται στην ΤΠΔ υποδομής υψηλών ταχυτήτων.

Σημείωση που πρέπει να συμπεριληφθεί στην ΤΠΔ υποδομής υψηλών ταχυτήτων: Αποβάθρες σε γραμμές των κατηγοριών ΙΙ και ΙΙΙ του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλών ταχυτήτων ανταποκρίνονται στο σημείο 4.1.2.18.3 της ΤΠΔ ΑΜΚ ΣΣ.

Για αποβάθρες στο συμβατικό σιδηροδρομικό δίκτυο, η τροχιά η παρακείμενη στις αποβάθρες είναι κατά προτίμηση ευθεία αλλά σε κανένα σημείο δεν έχει ακτίνα καμπυλότητας μικρότερη από 300 m.

4.1.2.19.   Πλάτος αποβάθρας και χείλος αποβάθρας

Το πλάτος της αποβάθρας μπορεί να μην είναι το ίδιο σε όλο το μήκος της. Το ελάχιστο ελεύθερο εμποδίων πλάτος της αποβάθρας είναι μεγαλύτερο:

από 1 600 mm, δηλαδή το πλάτος της ζώνης κινδύνου επαυξημένο κατά το πλάτος δύο αντίθετης κατεύθυνσης διαδρόμων πλάτους 800 mm καθενός· ή,

από 2 500 mm για ακραία αποβάθρα ή από 3 300 mm για μεσαία αποβάθρα (Η διάσταση αυτή μπορεί να πλάτους, το πλάτος αυτό μπορεί να μειώνεται σταδιακά μέχρι 2 500 mm στα πέρατα της αποβάθρας.

Στο ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος δεν έχει συνεκτιμηθεί τυχόν επιπρόσθετο πλάτος απαραίτητο για τις προβλεπόμενες ροές επιβατών.

Στο ελεύθερο πλάτος των 1 600 mm επιτρέπεται να υπάρχουν μικρού μεγέθους εμπόδια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 1 000 mm (π.χ. ιστοί, πυλώνες, θάλαμοι, καθίσματα). Η ελάχιστη απόσταση από το χείλος της αποβάθρας μέχρι το εμπόδιο είναι 1 600 mm ενώ υπάρχει ελεύθερη λωρίδα πλάτους τουλάχιστον 800 mm από τις παρυφές του εμποδίου μέχρι τη ζώνη κινδύνου.

Εάν η απόσταση μεταξύ δύο μικρού μεγέθους εμποδίων είναι μικρότερη από 2 400 mm, τότε αυτά θεωρείται ότι αποτελούν ένα μεγάλου μεγέθους εμπόδιο.

Η ελάχιστη απόσταση από τις παρυφές εμποδίων (όπως τοίχοι, καθίσματα, ανελκυστήρες και κλίμακες) μήκους μεταξύ 1 000 mm και 10 000 mm μέχρι τις παρυφές της ζώνης κινδύνου είναι 1 200 mm. Η ελάχιστη απόσταση από το χείλος της αποβάθρας μέχρι τις παρυφές τέτοιων εμποδίων είναι 2 000 mm.

Η ελάχιστη απόσταση από τις παρυφές εμποδίων (όπως τοίχοι, καθίσματα, κυλιόμενοι διάδρομοι και κλίμακες) μήκους μεγαλύτερου από 10 000 mm μέχρι τις παρυφές της ζώνης κινδύνου είναι 1 600 mm. Η ελάχιστη απόσταση από το χείλος της αποβάθρας μέχρι τις παρυφές τέτοιων εμποδίων είναι 2 400 mm.

Εάν στην αμαξοστοιχία ή στην αποβάθρα υπάρχουν βοηθήματα που διευκολύνουν την επιβίβαση ή την αποβίβαση ατόμων τα οποία χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο, προβλέπεται ελάχιστη ελεύθερη απόσταση 1 500 mm από το σημείο του βοηθήματος όπου το αναπηρικό αμαξίδιο επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται, στο επίπεδο της αποβάθρας, μέχρι το επόμενο εμπόδιο επί της αποβάθρας ή μέχρι την αντικείμενη ζώνη κινδύνου. Σε καινούργιους σταθμούς, οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν για όλες τις αμαξοστοιχίες που προβλέπεται να σταθμεύουν στην αποβάθρα.

Η ζώνη κινδύνου μιας αποβάθρας αρχίζει στο χείλος της (προς την πλευρά των σιδηροτροχιών) και ορίζεται ως η ζώνη εντός της οποίας οι επιβάτες ενδέχεται να εκτεθούν στην επίδραση επικίνδυνων δυνάμεων εξαρτώμενων από το ελικόρευμα που προκαλούν οι κινούμενες αμαξοστοιχίες. Στο συμβατικό σιδηροδρομικό δίκτυο, η ζώνη κινδύνου ανταποκρίνεται σε εθνικούς κανόνες.

Το όριο της ζώνης κινδύνου στην αντίθετη πλευρά από το χείλος της αποβάθρας που βρίσκεται στην πλευρά των σιδηροτροχιών επισημαίνεται με οπτική και απτική σήμανση. Η απτική σήμανση ανταποκρίνεται σε εθνικούς κανόνες.

Η οπτική ένδειξη γίνεται με γραμμή χρώματος ευδιάκριτου λόγω οπτικής αντίθεσης, αντιολισθητικού, η οποία έχει ελάχιστο πλάτος 100 mm.

Το χρώμα του υλικού στο χείλος της αποβάθρας (προς την πλευρά των σιδηροτροχιών) δημιουργεί οπτική αντίθεση με το σκοτάδι του κενού. Το υλικό αυτό είναι αντιολισθητικό.

4.1.2.20.   Πέρας αποβάθρας

Στα άκρα της αποβάθρας υπάρχει οπτική και απτική σήμανση.

4.1.2.21.   Βοηθήματα επιβίβασης για επιβάτες που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο

4.1.2.21.1.   Απαιτήσεις υποσυστήματος

Όταν σε σταθμό με απρόσκοπτες διαδρομές πρόσβασης κατά την έννοια του σημείου 4.1.2.3.1 υπάρχει αποβάθρα που προορίζεται για κανονική στάθμευση αμαξοστοιχιών με θύρα πρόσβασης για αναπηρικά αμαξίδια, προβλέπεται βοήθημα επιβίβασης προς χρήση μεταξύ της εν λόγω θύρας πρόσβασης και της αποβάθρας ώστε να εξυπηρετούνται οι επιβάτες σε αναπηρικό αμαξίδιο κατά την επιβίβαση και αποβίβαση,

εκτός εάν αποδεδειγμένα το διάκενο μεταξύ άκρου του κατωφλιού της θύρας πρόσβασης και χείλους της αποβάθρας δεν υπερβαίνει τα 75 mm οριζοντίως ούτε τα 50 mm κατακορύφως·

και

εκτός εάν προβλέπεται στάση σε άλλο σταθμό, στην ίδια διαδρομή, και σε απόσταση μέχρι 30 km, ο οποίος διαθέτει τέτοια βοηθήματα.

Ο αρμόδιος διαχειριστής υποδομής [ή ο(οι) κεντρικός(-οί) σταθμάρχης(-ες), εάν αυτοί είναι οι αρμόδιοι φορείς] και η σιδηροδρομική επιχείρηση συμφωνούν σχετικά με τη διαχείριση των βοηθημάτων επιβίβασης στο πλαίσιο του κανονισμού 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών στις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (1), με σκοπό να καθορίσουν ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την παροχή τέτοιων βοηθημάτων. Ο διαχειριστής υποδομής [ή ο(οι) κεντρικός(-οί) σταθμάρχης(-ες)] και η σιδηροδρομική επιχείρηση μεριμνούν ώστε η κατανομή αρμοδιοτήτων που συμφωνούν μεταξύ τους να αποτελεί και την πλέον βιώσιμη συνολική λύση.

Οι συμφωνίες αυτές καθορίζουν:

τις αποβάθρες σταθμών όπου πρέπει να διατίθεται τέτοιο βοήθημα επιβίβασης από το διαχειριστή υποδομής ή τον κεντρικό σταθμάρχη καθώς και το τροχαίο υλικό για το οποίο προορίζεται το βοήθημα·

τις αποβάθρες σταθμών όπου πρέπει να διατίθεται τέτοιο βοήθημα επιβίβασης από τη σιδηροδρομική επιχείρηση καθώς και το τροχαίο υλικό για το οποίο προορίζεται το βοήθημα·

το Τροχαίο υλικόόπου πρέπει να διατίθεται βοήθημα επιβίβασης από τη σιδηροδρομική επιχείρηση καθώς και και την αποβάθρα σταθμού για την οποία προορίζεται το βοήθημα·

τους ειδικούς κανόνες στάθμευσης των αμαξοστοιχιών ώστε να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του σημείου 4.1.2.19 (ζώνη βοηθημάτων επιβίβασης για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων).

Στο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας, η σιδηροδρομική επιχείρηση προσδιορίζει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις προαναφερόμενες συμφωνίες καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να τις εκπληρώσει.

Στο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας, ο διαχειριστής υποδομής προσδιορίζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις προαναφερόμενες συμφωνίες καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να τις εκπληρώσει.

Στα προηγούμενα ο κεντρικός σταθμάρχης ο υπεύθυνος για τις αποβάθρες θεωρείται διαχειριστής υποδομής κατά την έννοια της οδηγίας 91/440/ΕΚ (άρθρο 3: ορισμός υποδομής) καθώς και του κανονισμού αριθ. 2598/70/ΕΚ.

Εάν, με βάση τα προηγούμενα, διαπιστωθεί ότι όλοι οι τύποι τροχαίου υλικού που σταθμεύουν στην αποβάθρα διαθέτουν βοηθήματα επιβίβασης συμβατά με την αποβάθρα, τότε νοείται να μην διατίθενται τέτοια βοηθήματα επί της αποβάθρας.

Το βοήθημα επιβίβασης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σημείου 4.1.2.21.2. Εάν στην αποβάθρα είναι προκαθορισμένες οι θέσεις των θυρών πρόσβασης αναπηρικών αμαξιδίων στην αμαξοστοιχία, καλό είναι να επισημαίνονται οι θέσεις αυτές με το διεθνές σύμβολο το ενδεικτικό της «μέριμνας για άτόμα με μειονεκτήματα ή ανάπηρα». Η σχετική σήμανση ανταποκρίνεται στο παράρτημα Ν υπό Ν.2 και Ν.4.

Κεκλιμένα επίπεδα

Στην αποβάθρα ή στην αμαξοστοιχία υπάρχει κεκλιμένο επίπεδο πρόσβασης, χειροκίνητο ή ημιαυτόματο, το οποίο χειρίζεται μέλος του προσωπικού.

Το κεκλιμένο επίπεδο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σημείου 4.1.2.21.2.

Ανυψωτήρες

Οι ανυψωτήρες, εφόσον χρησιμοποιούνται, ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις του σημείου 4.1.2.21.2.

4.1.2.21.2.   Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Εάν υπάρχουν στους σταθμούς βοηθήματα επιβίβασης, αυτά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για αναπηρικά αμαξίδια με χαρακτηριστικά που περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα Μ:

Ένα τέτοιο βοήθημα φέρει ελάχιστο βάρος 300 kg, τοποθετημένο στο κέντρο της συσκευής και κατανεμημένο σε επιφάνεια 660 mm x 600 mm.

Εάν το βοήθημα είναι μηχανοκίνητο, διαθέτει χειροκίνητο σύστημα λειτουργίας για περίπτωση βλάβης.

Κεκλιμένα επίπεδα

Η επιφάνεια του κεκλιμένου επιπέδου είναι αντιολισθητική και έχει ενεργό καθαρό πλάτος τουλάχιστον 760 mm.

Οι παρυφές του κεκλιμένου επιπέδου είναι υπερυψωμένες σε αμφότερες τις πλευρές ώστε να αποτρέπεται η ολίσθηση των τροχών του κινητικού βοηθήματος εκτός επιπέδου.

Τα εξάρματα στα δύο άκρα του κεκλιμένου επιπέδου είναι λοξοτμημένα, το ύψος τους δεν υπερβαίνει τα 20 mm και φέρουν ταινίες σήμανσης ευκρινείς λόγω οπτικής αντίθεσης.

Η μέγιστη κλίση του κεκλιμένου επιπέδου είναι 10,2 μοίρες (18 %).

Όταν το κεκλιμένο επίπεδο χρησιμοποιείται για επιβίβαση ή αποβίβαση, σταθεροποιείται στη θέση του ώστε να μην μετατοπίζεται κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση.

Προβλέπεται ασφαλής τρόπος φύλαξης ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση των επιβατών όταν τα κεκλιμένα επίπεδα (συμπεριλαμβάνονται και τα φορητά) δεν χρησιμοποιούνται.

Ανυψωτήρες

Για ανυψωτήρες ισχύουν τα ακόλουθα:

Η επιφάνεια του δαπέδου τους είναι αντιολισθητική και έχει ελάχιστο ελεύθερο πλάτος 720 mm.

Κατά τη μελέτη του ανυψωτήρα λαμβάνεται μέριμνα ώστε το όχημα να μη μπορεί να κινηθεί αν ο ανυψωτήρας δεν είναι κλειστός.

Όταν υπάρχουν, τα συστήματα χειρισμού για το άνοιγμα, την κάθοδο μέχρι το επίπεδο του εδάφους, την άνοδο και το κλείσιμο του ανυψωτήρα απαιτούν συνεχή άσκηση μυϊκής δύναμης εκ μέρους του χειριστή και δεν επιτρέπουν διαταραχή της ακολουθίας λειτουργιών του ανυψωτήρα όταν το δάπεδό του είναι κατειλημμένο.

Για περιπτώσεις διακοπής της τροφοδοσίας ισχύος, στον ανυψωτήρα υπάρχει σύστημα έκτακτης ανάγκης που επιτρέπει το άνοιγμα, την κάθοδο μέχρι το επίπεδο του εδάφους με επιβαίνοντα καθώς και την άνοδο και το κλείσιμο του ανυψωτήρα κενού.

Κανένα τμήμα του δαπέδου του ανυψωτήρα δεν κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από 150 mm/s επί όσον χρόνο κατεβάζει ή ανεβάζει επιβάτη, ούτε μεγαλύτερη από 300 mm/s κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμό του (εκτός εάν το άνοιγμα ή το κλείσιμο γίνονται χειρωνακτικά). Η μέγιστη οριζόντια και κατακόρυφη επιτάχυνση του δαπέδου του ανυψωτήρα όταν αυτός είναι κατειλημμένος είναι 0,3g.

Στο δάπεδο του ανυψωτήρα υπάρχουν προστατευτικά εμπόδια ώστε να αποτρέπεται η κύλιση του αναπηρικού αμαξιδίου εκτός του δαπέδου επί όσον χρόνο λειτουργεί ο ανυψωτήρας.

Η κύλιση αναπηρικού αμαξιδίου εκτός δαπέδου προς την πλευρά του οχήματος πριν ανυψωθεί πλήρως ο ανυψωτήρας αποτρέπεται με αναδιπλούμενο εμπόδιο ή με τρόπο που έχει προβλεφτεί από κατασκευής.

Σε κάθε πλευρά του δαπέδου του ανυψωτήρα η οποία εκτείνεται πέραν του οχήματος στην ανυψωμένη θέση υπάρχει προστατευτικό εμπόδιο ελάχιστου ύψους 25 mm. Τα εμπόδια αυτά δεν παρακωλύουν τις κινήσεις κατά την είσοδο ή την έξοδο στο διάδρομο του οχήματος.

Το εξωτερικό εμπόδιο (προς την πλευρά της φόρτωσης), το οποίο λειτουργεί ως κεκλιμένο επίπεδο για τη φόρτωση όταν ο ανυψωτήρας βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους επαρκεί, ανυψωμένο ή κλειστό, για να εμποδίσει μηχανοκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο να το υπερβεί ή να το συνθλίψει. Εάν το εξωτερικό εμπόδιο δεν αρκεί, χρειάζεται κάποιο συμπληρωματικό σύστημα.

Ο ανυψωτήρας μπορεί να δέχεται το αναπηρικό αμαξίδιο με την πρόσθια ή την οπίσθια όψη του τελευταίου.

Πρέπει να προβλέπεται κάποιο ασφαλές σύστημα κλεισίματος ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο κλειστός ανυψωτήρας δεν προσκρούει σε αναπηρικά αμαξίδια ή άλλα βοηθήματα κινητικότητας ούτε συνεπάγεται οποιοδήποτε κίνδυνο για τους επιβάτες.

4.1.2.22.   Συνεπίπεδες διαβάσεις τροχιάς σε σταθμούς

Εάν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία επιτρέπεται στους επιβάτες να χρησιμοποιούν τις συνεπίπεδες διαβάσεις τροχιάς, και αν αυτές απαιτείται να αποτελούν τμήμα απρόσκοπτης διαδρομής, τότε μπορούν να έχουν πρόσβαση σ’αυτές όλες οι κατηγορίες ΑΜΚ.

Κατά τη μελέτη των συνεπίπεδων διαβάσεων τροχιάς προβλέπεται ότι εντός της επιφάνειας της διάβασης και της σιδηροτροχιάς δεν είναι δυνατός ο εγκλωβισμός ούτε των τροχών αναπηρικού αμαξιδίου με τις μικρότερες διαστάσεις, κατά το παράρτημα Μ.

Η επιφάνεια της διάβασης οροθετείται με οπτική και με απτική σήμανση.

4.1.3.   Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές των διεπαφών

Δεδομένου ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν ΤΠΔ επιβατικού τροχαίου υλικού και υποδομής για το συμβατικό σιδηροδρομικό δίκτυο, το σημείο αυτό παραμένει ανοικτό.

Δεν υπάρχει διεπαφή με το υποσύστημα Έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση.

Οι διεπαφές με το υποσύστημα Διοίκηση λειτουργίας και κυκλοφορίας περιγράφονται στο σημείο 4.1.4 «Επιχειρησιακοί κανόνες».

4.1.4.   Επιχειρησιακοί κανόνες

Οι επιχειρησιακοί κανόνες που ακολουθούν δεν εντάσσονται στην αξιολόγηση υποδομής.

Η ανά χείρας ΤΠΔ δεν προβλέπει επιχειρησιακούς κανόνες εκκένωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αλλά μόνο τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις. Σκοπός των Οι τεχνικών απαιτήσεων για την υποδομή είναι η διευκόλυνση της εκκένωσης για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΚ.

Βάσει των βασικών απαιτήσεων του κεφαλαίου 3, για τους επιχειρησιακούς κανόνες που αφορούν το υποσύστημα Υποδομή σύμφωνα με το τεχνικό πεδίο εφαρμογής όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1.1 και σε σχέση με την ανά χείρας ΤΠΔ ισχύουν τα εξής:

Γενικά

Ο διαχειριστής υποδομής ή ο κεντρικός σταθμάρχης διαθέτουν γραπτές κατευθυντήριες γραμμές που εγγυώνται ότι όλες οι κατηγορίες ΑΜΚ μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υποδομή επιβατών σε όλη τη διάρκεια επιχειρησιακής λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της ανά χείρας ΤΠΔ. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές είναι συμβατές με τις αντίστοιχες κάθε σιδηροδρομικής επιχείρησης που θα επιθυμούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει τις διευκολύνσεις (βλ. σημείο 4.2.4). Οι κατευθυντήριες γραμμές υλοποιούνται με τις κατάλληλες διαδικασίες, ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την υποδομή περιλαμβάνουν επιχειρησιακούς κανόνες (χωρίς να περιορίζονται σε αυτούς) για τις ακόλουθες καταστάσεις:

Απρόσκοπτες διαδρομές

Όταν ένας καινούργιος, ανακαινισμένος ή αναβαθμισμένος σταθμός με ημερήσια ροή επιβατών (επιβιβάσεις και αποβιβάσεις) μέχρι 1 000 επιβάτες, μεσοτιμημένη σε χρονικό διάστημα 12 μηνών, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σχετικά με τους ανελκυστήρες ή/και τα κεκλιμένα επίπεδα που απαιτούνται για την εξασφάλιση απρόσκοπτων διαδρομών κατά την έννοια του σημείου 4.1.2.3.1, η οργάνωση της μεταφοράς με κάποιο προσιτό τρόπο ατόμων που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο από το σταθμό που δεν διαθέτει υποδομή πρόσβασης μέχρι τον επόμενο σταθμό με υποδομή πρόσβασης στην ίδια διαδρομή διέπεται από τους εθνικούς κανόνες.

Πρόσβαση στους σταθμούς

Εκπονούνται επιχειρησιακοί κανόνες έτσι ώστε να διατίθενται ελεύθερα όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης σε όλους τους σταθμούς.

Σταθμοί χωρίς προσωπικό — Έκδοση εισιτηρίων για επιβάτες με μειωμένη όραση

Προβλέπονται γραπτώς και εφαρμόζονται επιχειρησιακοί κανόνες για σταθμούς χωρίς προσωπικό όπου η έκδοση εισιτηρίων γίνεται με αυτόματα μηχανήματα (βλ. σημείο 4.1.2.9). Σε τέτοιους σταθμούς, προβλέπεται πάντοτε κάποιο εναλλακτικό μέσο έκδοσης εισιτηρίων στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση επιβάτες με προβλήματα όρασης (π.χ. δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου είτε μέσα στην αμαξοστοιχία είτε στον προορισμό).

Έλεγχος εισιτηρίων — Περιστροφικές δίοδοι ελέγχου

Όταν για τον έλεγχο των εισιτηρίων χρησιμοποιούνται περιστροφικές δίοδοι, εφαρμόζονται επιχειρησιακοί κανόνες βάσει των οποίων στα ΑΜΚ παρέχεται η δυνατότητα παράλληλης διέλευσης μέσω τέτοιων σημείων ελέγχου. Αυτή η δυνατότητα διέλευσης μπορεί να χρησιμοποιείται για αναπηρικά αμαξίδια αλλά και για παιδικά αμαξίδια, ογκώδεις αποσκευές κλπ. Ενώ ο έλεγχος γίνεται είτε από προσωπικό είτε αυτόματα.

Οπτικές πληροφορίες και προφορικές ανακοινώσεις — Συμφωνία μεταξύ τους

Προβλέπονται κανόνες ώστε να υπάρχει συνέπεια ανάμεσα στις κυριότερες οπτικές πληροφορίες και προφορικές ανακοινώσεις (βλ. σημείο 4.1.2.12). Το προσωπικό που προβαίνει στις αναγγελίες ακολουθεί τυποποιημένες διαδικασίες ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης αντιστοιχία των κυριότερων πληροφοριών.

Σύστημα αιτούμενης προφορικής πληροφόρησης επιβατών

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σε κάποιο σταθμό δεν παρέχονται βασικές προφορικές πληροφορίες μέσω μεγαφωνικού συστήματος (βλ. σημείο 4.1.2.12), εφαρμόζονται επιχειρησιακοί κανόνες για τη λειτουργία εναλλακτικού συστήματος που δίνει στους επιβάτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες φωνητικά στο σταθμό (π.χ. τηλεφωνική παροχή πληροφοριών από μέλος του προσωπικού ή από αυτόματο σύστημα).

Αποβάθρα — Επιχειρησιακή ζώνη για βοηθήματα επιβίβασης αναπηρικών αμαξιδίων

Η σιδηροδρομική επιχείρηση και ο διαχειριστής υποδομής ή ο κεντρικός σταθμάρχης καθορίζουν από κοινού το χώρο στην αποβάθρα όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βοήθημα και επαληθεύουν τη δυνατότητα χρήσης του. Ο χώρος αυτός είναι συμβατός με τις υπάρχουσες αποβάθρες στις οποίες ενδέχεται να σταθμεύσει η αμαξοστοιχία.

Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι σε μερικές περιπτώσεις το σημείο ακινητοποίησης της αμαξοστοιχίας επιλέγεται έτσι ώστε να ικανοποιείται αυτή η απαίτηση.

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες ώστε να συνεκτιμώνται οι διαφορές στις συνθέσεις αμαξοστοιχιών (βλ. σημείο 4.1.2.19), προκειμένου το σημείο ακινητοποίησης των αμαξοστοιχιών να μπορεί να καθορίζεται σε συνάρτηση με τις επιχειρησιακές ζώνες χρησιμοποίησης των βοηθημάτων.

Για κάθε βοήθημα επιβίβασης (βλ. σημείο 4.1.2.19) προβλέπεται επί της αποβάθρας ελεύθερη απόσταση 1 500 mm από το χείλος της.

Ασφάλεια χειροκίνητων και μηχανοκίνητων βοηθημάτων επιβίβασης αναπηρικών αμαξιδίων

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες για τη χρησιμοποίηση των υπόψη βοηθημάτων από το προσωπικό του σταθμού (βλ. σημεία 4.1.2.21.1 και 4.1.2.21.2).

Προβλέπεται επιχειρησιακός κανόνας σχετικά με την εκ μέρους του προσωπικού χρήση του αφαιρετού εμποδίου που τοποθετείται για λόγους ασφαλείας σε ανυψωτήρες αναπηρικών αμαξιδίων (βλ. σημείο 4.1.2.21.2).

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες που εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό είναι σε θέση να χειρίζεται με ασφάλεια τις κεκλιμένα επίπεδα επιβίβασης, σε σχέση κυρίως με το άνοιγμα, την ακινητοποίηση, την άνοδο, την κάθοδο και το κλείσιμο (βλ. σημείο 4.1.2.21.2).

Παροχή βοήθειας σε χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες που εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο να ζητηθεί από χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων βοήθεια κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση σε αμαξοστοιχία και ότι πρέπει να παράσχουν τη βοήθεια αυτή, αν ζητηθεί.

Είναι δυνατόν να απαιτείται κράτηση από ΑΜΚ για την παροχή της βοήθειας αυτής ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα εκπαιδευμένου προσωπικού.

Επιτηρούμενες συνεπίπεδες διαβάσεις τροχιάς

Όταν η εθνική νομοθεσία επιτρέπει τις επιτηρούμενες συνεπίπεδες διαβάσεις τροχιάς, προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες σύμφωνα με τους οποίους το προσωπικό στις διαβάσεις αυτές παρέχει την κατάλληλη βοήθεια στα ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης υπόδειξης για το πότε μπορούν με ασφάλεια να διασχίσουν τις γραμμές.

4.1.5.   Κανόνες συντήρησης

Σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις του κεφαλαίου 3, για τους κανόνες συντήρησης του υποσυστήματος Υποδομή σύμφωνα με το τεχνικό πεδίο εφαρμογής όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1.1, και σε σχέση με την ανά χείρας ΤΠΔ, ισχύουν τα εξής:

Ο διαχειριστής υποδομής ή ο κεντρικός σταθμάρχης ορίζουν διαδικασίες που περιλαμβάνουν την παροχή εναλλακτικής βοήθειας προς ΑΜΚ κατά τη διάρκεια της συντήρησης, της αντικατάστασης ή της επισκευής των διευκολύνσεων που προορίζονται για ΑΜΚ.

4.1.6.   Επαγγελματικά προσόντα

Ως προς τα επαγγελματικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει το προσωπικό για την επιχειρησιακή λειτουργία του υποσυστήματος Υποδομή σύμφωνα με το τεχνικό πεδίο εφαρμογής όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1.1 καθώς και σύμφωνα με το σημείο 4.1.4 όπου παρατίθενται οι επιχειρησιακοί κανόνες, και σε σχέση με την ανά χείρας ΤΠΔ, ισχύουν τα εξής:

Η επαγγελματική κατάρτιση προσωπικού που εκτελεί τα καθήκοντα συνοδείας αμαξοστοιχιών, παροχής υπηρεσιών και βοήθειας προς τους επιβάτες σε σταθμούς και πώλησης εισιτηρίων περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και ισότητας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αναγκών κάθε κατηγορίας ΑΜΚ.

Η επαγγελματική κατάρτιση τεχνικών και διοικητικών στελεχών, αρμόδιων για τη συντήρηση και την επιχειρησιακή λειτουργία της υποδομής, περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και ισότητας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αναγκών κάθε κατηγορίας ΑΜΚ.

4.1.7.   Όροι για την υγεία και την ασφάλεια

Δεν προβλέπονται ειδικές απαιτήσεις σχετικές με όρους για την υγεία και την ασφάλεια όσον αφορά το προσωπικό που ασχολείται με την επιχειρησιακή λειτουργία του υποσυστήματος Υποδομή ούτε στο πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ ούτε για την εφαρμογή της ΤΠΔ.

4.1.8.   Μητρώο υποδομής

Οι απαιτήσεις για το μητρώο υποδομής σε σχέση με την ανά χείρας ΤΠΔ είναι οι ακόλουθες:

Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.2.

Στο πλαίσιο του καθορισμένου γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής καταγράφονται οι σταθμοί τους οποίους αφορά η ανά χείρας ΤΠΔ·

Για καθένα από τους σταθμούς αυτόυς καταγράφονται οι αποβάθρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

Για καθένα από τους σταθμούς αυτόυς, και για όλες τις αποβάθρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ, καταγράφονται και περιγράφονται σε συσχέτιση με τα αντίστοιχα σημεία της ανά χείρας ΤΠΔ:

Διευκολύνσεις στάθμευσης, σύμφωνα με το σημείο 4.1.2.2·

Απρόσκοπτη(-ες) διαδρομή(-ές), σύμφωνα με το σημείο 4.1.2.3·

Ίχνη οδήγησης, όπου υπάρχουν, σύμφωνα με το σημείο 4.1.2.3.2·

Χώροι υγιεινής (συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι στους οποίους μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων), σύμφωνα με το σημείο 4.1.2.7·

Έκδοση εισιτηρίων, θυρίδες παροχής πληροφοριών και σημεία παροχής βοήθειας, σύμφωνα με το σημείο 4.1.2.9·

Συστήματα για οπτικές πληροφορίες, σύμφωνα με το σημείο 4.1.2.11·

Κεκλιμένα επίπεδα, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες ή κυλιόμενοι διάδρομοι, σύμφωνα με το σημείο 4.1.2.17·

Το ύψος, η απόσταση από προσκείμενη τροχιά, το πλάτος και το μήκος κάθε αποβάθρας, σύμφωνα με τα σημεία 4.1.2.18 και 4.1.2.19·

Βοηθήματα επιβίβασης και περιγραφή τους, όπου υπάρχουν, σύμφωνα με το σημείο 4.1.2.21·

Συνεπίπεδες διαβάσεις τροχιάς, όπου αυτές είναι διαθέσιμες προς χρήση από ΑΜΚ, σύμφωνα με το σημείο 4.1.2.22.

Όπου εφαρμόζονται εθνικοί κανόνες για τις ανάγκες συμμόρφωσης προς την ΤΠΔ, οι συναφείς κανόνες και διατάξεις αντιστοιχίζονται προς τη συναφή σημεία του μητρώου.

4.2.   Υποσύστημα Τροχαίο υλικό

4.2.1.   Εισαγωγή

Το διευρωπαϊκό συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα, αντικείμενο της οδηγίας 2001/16/EΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ και του οποίου το υπόψη υποσύστημα αποτελεί μέρος, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα του οποίου πρέπει να ελέγχεται η συνεκτικότητα. Ουσιαστικά αυτός ο έλεγχος συνεκτικότητας πραγματοποιείται με βάση προδιαγραφές για κάθε υποσύστημα, τις διεπαφές του με το σύστημα στο οποίο είναι ενσωματωμένο καθώς και τους κανόνες επιχειρησιακής λειτουργίας και συντήρησης.

Οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές για το υποσύστημα και τις διεπαφές του, που περιγράφονται στο σημείο 4.2.2, δεν επιβάλλουν τη χρήση ειδικών τεχνολογικών ή τεχνικών λύσεων, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου. Όμως, οι καινοτόμες λύσεις για τη διαλειτουργικότητα ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαίες νέες προδιαγραφές ή/και νέες μεθόδους αξιολόγησης. Για να υπάρξει τεχνολογική καινοτομία, οι εν λόγω προδιαγραφές και μέθοδοι αξιολόγησης αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαδικασία των σημείων 6.1.4 και 6.2.4.

Εάν συνεκτιμηθούν όλες οι προς εφαρμογή βασικές απαιτήσεις, το υποσύστημα Τροχαίο υλικόχαρακτηρίζεται από:

4.2.2.   Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές

4.2.2.1.   Γενικά

Σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις (κεφάλαιο 3), οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του υποσυστήματος Τροχαίο υλικό σχετικα με την πρόσβαση ατόμων μειωμένης κινητικότητας κατατάσσονται ως εξής:

Καθίσματα

Χώροι αναπηρικών αμαξιδίων

Θύρες

Φωτισμός

Χώροι υγιεινής

Ελεύθερες δίοδοι

Πληροφόρηση πελατών

Διαφορές ύψους

Χειρολισθήρες

Διαμέρισμα ύπνου προσιτό σε αναπηρικό αμαξίδιο

Θέση βαθμίδων για επιβίβαση και αποβίβαση.

Για κάθε βασική παράμετρο με μία γενική περιγραφή εισάγονται τα σημεία που ακολουθούν.

Τα σημεία που ακολουθούν εξειδικεύουν τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων κατά την έννοια της γενικής περιγραφής.

4.2.2.2.   Καθίσματα

4.2.2.2.1.   Γενικά

Χειρολαβές ή κατακόρυφοι χειρολισθήρες ή άλλα βοηθήματα στήριξης κατά τις μετακινήσεις των επιβατών στον διάδρομο του οχήματος τοποθετούνται στη ράχη όλων των καθισμάτων προς την πλευρά του διαδρόμου, εκτός εάν η ράχη του καθίσματος εφάπτεται με τη ράχη άλλου καθίσματος που έχει όψη προς την αντίθετη κατεύθυνση και στο οποίο υπάρχει χειρολαβή ή το οποίο εφάπτεται με κάποιο διαχώρισμα.

Χειρολισθήρες ή άλλα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των επιβατών τοποθετούνται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm από το δάπεδο, δεν εξέχουν στον ελεύθερο χώρο και δημιουργούν είναι ευδιάκριτα λόγω οπτικής αντίθεσης με το κάθισμα.

Σε ζώνες καθημένων με σταθερά καθίσματα διατεταγμένα κατά μήκος, χρησιμοποιούνται χειρολισθήρες για τη στήριξης των επιβατών. Οι χειρολισθήρες αυτοί διαπέχουν 2 000 mm το πολύ, τοποθετούνται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm από το δάπεδο και είναι ευδιάκριτοι λόγω οπτικής αντίθεσης με τον περιβάλλοντα εσωτερικό χώρο του οχήματος.

Χειρολαβές και άλλα εξαρτήματα δεν έχουν αιχμηρές ακμές.

4.2.2.2.2.   Καθίσματα προτεραιότητας

4.2.2.2.2.1.   Γενικά

Τουλάχιστον 10 % των καθισμάτων ανά απαραμόρφωτο συρμό ή ανά μεμονωμένο όχημα και κατά κατηγορία θέσης προβλέπονται ως καθίσματα προτεραιότητας για ΑΜΚ.

Τα καθίσματα προτεραιότητας και τα οχήματα εντός των οποίων βρίσκονται επισημαίνονται με ενδείξεις που ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παραρτήματος Ν υπό Ν.3 και Ν.8 ενώ πρέπει να αναγράφεται ότι οι άλλοι επιβάτες οφείλουν να παραχωρούν τα καθίσματα αυτά σε εκείνους για τους οποίους προορίζονται.

Τα καθίσματα προτεραιότητας τοποθετούνται στον κυρίως χώρο των επιβατών και πολύ κοντά σε εξωτερικές θύρες.

Εάν τα καθίσματα διαθέτουν βραχίονες, οι τελευταίοι αυτοί στα καθίσματα προτεραιότητας είναι κινητοί και γι’ αυτό αποκλείεται η τοποθέτηση βραχιόνων στα πλευρικά τοιχώματα του οχήματος. Ο κινητός βραχίονας μετατίθεται κατά μήκος της ράχης του καθίσματος ώστε να μην εμποδίζεται η πρόσβαση στο κάθισμα ούτε στα παρακείμενα καθίσματα προτεραιότητας.

Τα καθίσματα προτεραιότητας δεν είναι αναδιπλούμενα.

Κάθε κάθισμα προτεραιότητας και ο χώρος ο διαθέσιμος για το χρήστη του ανταποκρίνονται στα διαγράμματα των σχημάτων 1 έως 4.

Το ελάχιστο ωφέλιμο πλάτος της έδρας του καθίσματος προτεραιότητας είναι 450 mm (βλ. σχήμα 1).

Image

Το υψηλότερο σημείο της έδρας του καθίσματος προτεραιότητας, μετρούμενο από το χείλος του καθίσματος εμπρός μέχρι το δάπεδο, κυμαίνεται μεταξύ 430 mm. και 500 mm. Το ελεύθερο ύψος επάνω από το κάθισμα είναι τουλάχιστον 1 680 mm από το δάπεδο (βλ. σχήμα 2), εκτός από τις διδάπεδες αμαξοστοιχίες όπου επάνω από τα καθίσματα υπάρχουν ράφια αποσκευών. Στην περίπτωση αυτή, τα καθίσματα προτεραιότητας που βρίσκονται κάτω από τα ράφια αποσκευών μπορεί να έχουν μειωμένο ελεύθερο χώρο 1 520 mm, υπό τον όρο ότι ποσοστό τουλάχιστον 50 % των καθισμάτων προτεραιότητας έχουν ελεύθερο χώρο 1 680 mm.

Σημείωση: Στα σχήματα 2 έως 4 οι εγκάρσιες τομές διατομές που παρουσιάζονται αντιστοιχούν στο γεωμετρικό άξονα του καθίσματος.

Image

Image

Image

Προκειμένου για ανακλινόμενα καθίσματα, η μέτρηση των διαστάσεων γίνεται με τη ράχη των καθισμάτων σε τελείως όρθια θέση.

4.2.2.2.2.2.   Ομόρροπα καθίσματα

Όταν ως καθίσματα προτεραιότητας προβλέπονται ομόρροπα καθίσματα, για τον ελεύθερο χώρο μπροστά από κάθε κάθισμα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο σχήμα 2.

Όπως φαίνεται στα σχήματα 1 έως 4, η ελάχιστη απόσταση από την μπροστινή επιφάνεια της ράχης του καθίσματος μέχρι το κατακόρυφο επίπεδο που εφάπτεται στο πίσω μέρος της ράχης του μπροστινού καθίσματος είναι 680 mm ενώ η μέτρηση της απαιτούμενη κλίση του καθίσματος εκτελείται από το κέντρο του καθίσματος και σε ύψος 70 mm υπεράνω του σημείου στο οποίο τέμνονται έδρα και ράχη του καθίσματος. Η ελεύθερη απόσταση από το χείλος της έδρας του καθίσματος μέχρι το ίδιο κατακόρυφο επίπεδο του μπροστινού καθίσματος είναι τουλάχιστον 230 mm.

4.2.2.2.2.3.   Αντικριστά καθίσματα

Όταν τα καθίσματα είναι αντικριστά, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των εδρών τους μετρούμενη από χείλος σε χείλος είναι 600 mm (βλ. σχήμα 4).

Όταν τα αντικριστά καθίσματα διαθέτουν τραπεζάκι, η ελάχιστη ελεύθερη απόσταση, μετρούμενη οριζοντίως, από το χείλος της έδρας του καθίσματος μέχρι την πλησιέστερη ακμή του τραπεζιού είναι 230 mm (βλ. σχήμα 3).

4.2.2.3.   Χώροι αναπηρικών αμαξιδίων

Ανάλογα με το μήκος της αμαξοστοιχίας χωρίς την κινητήρια μονάδα, το ελάχιστο πλήθος χώρων αναπηρικών αμαξιδίων δίδεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Μήκος αμαξοστοιχίας

Πλήθος χώρων αναπηρικών αμαξιδίωνανά αμαξοστοιχία

Μικρότερο από 205 m

2 χώροι αναπηρικών αμαξιδίων

Από 205 m έως 300 m

3 χώροι αναπηρικών αμαξιδίων

Μεγαλύτερο από 300 m

4 χώροι αναπηρικών αμαξιδίων

Για λόγους σταθερότητας, οι χώροι αναπηρικών αμαξιδίων έχουν μελετηθεί κατά τρόπο ώστε το αμαξίδιο να μπορεί να τοποθετείται με πρόσωπο είτε προς την κατεύθυνση της κίνησης είτε αντίθετα προς την κίνηση.

Κάθε χώρος αναπηρικού αμαξιδίου, για ένα χρήστη του βοηθήματος αυτού, δέχεται αναπηρικό αμαξίδιο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Εάν στους σταθμούς διατίθενται βοηθήματα επιβίβασης, το εξυπηρετούμενο αναπηρικό αμαξίδιο έχει τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα Μ:

Σε χώρο αναπηρικού αμαξιδίου δεν υπάρχουν, από το δάπεδο μέχρι την οροφή του οχήματος, άλλα εμπόδια εκτός από ένα ράφι αποσκευών, έναν οριζόντιο χειρολισθήρα στερεωμένο στο τοίχωμα ή την οροφή του οχήματος ή ένα τραπεζάκι που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σημείου 4.2.2.10.

Η ελάχιστη διαμήκης απόσταση από το χώρο του αναπηρικού αμαξιδίου μέχρι τη μετωπική επιφάνεια 2 ανταποκρίνεται στο σχήμα 5. Η επιφάνεια 1 μπορεί να αντιστοιχεί σε αναδιπλούμενο ή πτυσσόμενο κάθισμα ή σε διαχώρισμα.

Image

Εάν, σε αντικριστή διάταξη καθισμάτων, η επιφάνεια 2 εφάπτεται στο χείλος έδρας καθίσματος, και εάν το κάθισμα αυτό είναι κατειλημμένο από επιβάτη, η ελάχιστη απόσταση δεν είναι μικρότερη από 300 mm.

Εάν, σε διάταξη ομόρροπων καθισμάτων, η επιφάνεια 2 αντιστοιχεί σε ράχη καθίσματος ή σε διαχώρισμα ή σε αναδιπλούμενο ή πτυσσόμενο κάθισμα μπροστά από το χώρο του αναπηρικού αμαξιδίου, η ελάχιστη απόσταση δεν είναι μικρότερη από 200 mm.

Image

Σε χώρο αναπηρικού αμαξιδίου μπορεί να υπάρχουν αναδιπλούμενα ή πτυσσόμενα καθίσματα υπό τον όρο ότι, όταν είναι κλειστά, δεν περιορίζουν τις προβλεπόμενες για το χώρο αυτό διαστάσεις.

Στο ένα άκρο του χώρου αναπηρικού αμαξιδίου υπάρχει κάποιο δομικό στοιχείο ή άλλο αποδεκτό εξάρτημα πλάτους 700 mm (βλ. σχήμα 6). Το ύψος του εν λόγω δομικού στοιχείου ή εξαρτήματος έχει επιλεγεί έτσι ώστε το αναπηρικό αμαξίδιο που είναι τοποθετημένο με τη ράχη προς το δομικό στοιχείο ή εξάρτημα να μην είναι δυνατόν να ανατραπεί προς τα οπίσω.

Δίπλα ή απέναντι από το χώρο αναπηρικού αμαξιδίου υπάρχει ένα τουλάχιστον κάθισμα για συνοδό του χρήστη του αναπηρικού αμαξιδίου. Το κάθισμα αυτό προσφέρει τις ίδιες ανέσεις με τα άλλα καθίσματα, μπορεί μάλιστα να βρίσκεται και στην αντίθετη πλευρά του διαδρόμου.

Σε κάθε χώρο αναπηρικού αμαξιδίου υπάρχει συσκευή συναγερμού που, σε περίπτωση κινδύνου, δίνει τη δυνατότητα στο ΑΜΚ να ειδοποιήσει πρόσωπο το οποίο μπορεί να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες. Η συσκευή βρίσκεται σε θέση που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση προσώπου καθισμένου σε αναπηρικό αμαξίδιο αναφοράς.

Με την ενεργοποίηση της συσκευής συναγερμού, οπτικό και ηχητικό σήμα παρέχουν ένδειξη ότι ο συναγερμός λειτουργεί.

Η συσκευή συναγερμού δεν τοποθετείται σε εσοχή με στενό άνοιγμα ούτε κάτω από περίβλημα έτσι ώστε να εμποδίζεται η άμεση ενεργοποίησή της με την παλάμη του χεριού.

Η θέση της συσκευής συναγερμού βρίσκεται εντός των ορίων ευχερούς άμεση πρόσβασης για το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το αναπηρικό αμαξίδιο και όχι στα όρια της δυνατότητας άμεσης πρόσβασης.

Image

Αμέσως παραπλεύρως ή στο εσωτερικό του χώρου για αναπηρικό αμαξίδιο τοποθετείται σήμα σύμφωνα με το παράρτημα Ν υπό Ν.3 και Ν.4, το οποίο χαρακτηρίζει το χώρο ως χώρο αναπηρικού αμαξιδίου.

4.2.2.4.   Θύρες

4.2.2.4.1.   Γενικά

Για τη μανδάλωση ή την απομανδάλωση χειροκίνητης θύρας που χρησιμοποιείται από το κοινό, ο χειρισμός της σχετικής συσκευής είναι δυνατός με την παλάμη του χεριού και με δύναμη όχι μεγαλύτερη από 20 N.

Συσκευές χειρισμού θυρών, χειροκίνητες ή με πλήκτρα, είναι ευδιάκριτες λόγω οπτικής αντίθεσης με την επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένες.

Αν για τη λειτουργία των θυρών προβλέπονται πλήκτρα ή άλλες συσκευές τηλεχειρισμού, η απαιτούμενη δύναμη για το χειρισμό του πλήκτρου ή της συσκευής δεν υπερβαίνει 15 N.

Εάν υπάρχουν χωριστά πλήκτρα για το άνοιγμα και για το κλείσιμο, τοποθετημένα το ένα επάνω και το άλλο κάτω, το επάνω πλήκτρο αντιστοιχεί πάντοτε στο άνοιγμα.

4.2.2.4.2.   Εξωτερικές θύρες

4.2.2.4.2.1.   Απαιτήσεις υποσυστήματος

Στις εξωτερικές θύρες πρόσβασης επιβατών, αυτόματες και ημιαυτόματες, υπάρχουν ενσωματωμένες συσκευές που ανιχνεύουν επιβάτη διερχόμενο μέσω αυτών κατά το κλείσιμό τους. Σε περίπτωση ανίχνευσης επιβάτη, οι θύρες σταματούν αυτομάτως και παραμένουν ελεύθερες επί ορισμένο χρονικό διάστημα.

Όλες οι εξωτερικές θύρες για επιβάτες έχουν ελάχιστο ωφέλιμο εύρος 800 mm όταν είναι ανοικτές.

Στην εξωτερική τους όψη οι εξωτερικές θύρες χρωματίζονται ή επισημαίνονται κατά τρόπο ώστε να δημιουργείται οπτική αντίθεση με τα υπόλοιπα μέρη του αμαξώματος.

Οι εξωτερικές θύρες που ορίζονται ως προσπελάσιμες για αναπηρικά αμαξίδια πρέπει να είναι οι πλησιέστερες στους προβλεπόμενους χώρους αναπηρικών αμαξιδίων.

Κάθε θύρα πρόσβασης για αναπηρικό αμαξίδιο επισημαίνεται με σαφήνεια όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ν υπό Ν.3 και Ν.4.

Στο εσωτερικό του οχήματος η θέση των εξωτερικών θυρών επισημαίνεται σαφώς στο δάπεδο το προσκείμενο στις θύρες με οπτική αντίθεση σε σχέση με το υπόλοιπο δάπεδο του οχήματος.

Όταν ενεργοποιείται ο μηχανισμός ανοίγματος θύρας, εκπέμπεται σήμα ευκρινώς ακουστό για πρόσωπα που βρίσκονται εντός και εκτός της αμαξοστοιχίας. Το προειδοποιητικό αυτό σήμα ηχεί επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 δευτερολέπτων, εκτός αν μεσολαβήσει χειρισμός της θύρας, οπότε μπορεί να παύσει μετά από 3 δευτερόλεπτα. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για εξωτερικά ηχητικά σήματα σε αμαξοστοιχίες υψηλών ταχυτήτων κατηγορίας 1 και κατηγορίας 2.

Όταν θύρες ανοίγουν αυτομάτως ή εξ αποστάσεως από το μηχανοδηγό ή άλλο μέλος του πληρώματος της αμαξοστοιχίας, το προειδοποιητικό σήμα διαρκεί τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που αρχίζει το άνοιγμα των θυρών.

Όταν επίκειται το κλείσιμο θυρών που λειτουργούν αυτομάτως ή εξ αποστάσεως, εκπέμπεται ακουστική προειδοποίηση για πρόσωπα που βρίσκονται εντός και εκτός της αμαξοστοιχίας. Το ηχητικό σήμα διαρκεί τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα πριν αρχίσει το κλείσιμο των θυρών και έχει τόνο διαφορετικό από το σήμα που χρησιμοποιείται κατά το άνοιγμα των θυρών. Το σήμα εξακολουθεί να ηχεί επί όσον χρόνο διαρκεί το κλείσιμο των θυρών.

Η ηχητική πηγή των προειδοποιητικών σημάτων που αφορούν θύρα βρίσκεται στο χώρο όπου είναι τοποθετημένη η συσκευή χειρισμού ή, εάν δεν υπάρχει τέτοια συσκευή, παραπλεύρως της θύρας.

Ηχητικά σήματα για θύρες επιβατών — Ενεργοποίηση ανοίγματος θύρας

Χαρακτηριστικό

Συνδυασμός δύο τόνων σε συνεχή εκπομπή ή υπό μορφή παλμών σε αργό ρυθμό (μέχρι 2 παλμοί ανά δευτερόλεπτο)

Συχνότητες

3 000 Hz+/-500 Hz

και

1 750 Hz +/-500 Hz

Στάθμη ηχητικής πίεσης

70 dB LAeq, T +/-2 μετρούμενη στο κέντρο του προθαλάμου του οχήματος σε ύψος 1,5 m από το δάπεδο (T = συνολική διάρκεια του ηχητικού συμβάντος)

Ηχητικά σήματα για θύρες επιβατών — Προειδοποίηση για κλείσιμο των θυρών

Χαρακτηριστικό

Ταχύς παλμικός τόνος (6-10 παλμοί ανά δευτερόλεπτο)

Συχνότητα

1 900 Hz +/-500 Hz

Στάθμη ηχητικής πίεσης

70 dB LAeq, T +/-2 μετρούμενη εκτός οχήματος, σε απόσταση 1,5 m από το γεωμετρικό άξονα της πλευρικής θύρας και σε ύψος 1,5 m από το επίπεδο της αποβάθρας. Η μέτρηση εντός οχήματος γίνεται όπως για το προειδοποιητικό σήμα ανοίγματος (T = συνολική διάρκεια του ηχητικού συμβάντος)

Η ενεργοποίηση των θυρών γίνεται είτε από το πλήρωμα της αμαξοστοιχίας ή ημιαυτομάτως (π.χ. χειρισμός πλήκτρου από επιβάτη).

Ο μηχανισμός χειρισμού τοποθετείται είτε παράπλευρα προς το θυρόφυλλο είτε επάνω σε αυτό.

Το κεντρικό σημείο των συσκευών για το άνοιγμα και το κλείσιμο εξωτερικών θυρών, ο χειρισμός των οποίων είναι δυνατός από την αποβάθρα, βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm, μετρούμενο κατακορύφως, από το επίπεδο της αποβάθρας, για όλες τις αποβάθρες στις οποίες σταθμεύει η αμαξοστοιχία. Το κεντρικό σημείο των εσωτερικών συσκευών χειρισμού για τις εξωτερικές θύρες βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm, μετρούμενο κατακορύφως, από το δάπεδο του οχήματος.

4.2.2.4.2.2.   Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Εάν για τη λειτουργία των θυρών υπάρχουν πλήκτρα, η ενεργοποίηση κάθε πλήκτρου επισημαίνεται με οπτική ένδειξη, στο ίδιο το πλήκτρο ή γύρω του, ενώ ο χειρισμός του είναι δυνατός με δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 15 N. Εάν το κλείσιμο των θυρών γίνεται από το πλήρωμα της αμαξοστοιχίας με τηλεχειρισμό, η οπτική ένδειξη παύει τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα πριν αρχίσει το κλείσιμο των θυρών.

Τα πλήκτρα αυτά αναγνωρίζονται με την αφή (π.χ. με απτικές σημάνσεις) και παρέχεται ένδειξη για τον τρόπο λειτουργίας τους.

4.2.2.4.3.   Εσωτερικές θύρες

4.2.2.4.3.1.   Απαιτήσεις υποσυστήματος

Εσωτερικές θύρες, αυτόματες και ημιαυτόματες, διαθέτουν μηχανισμούς που προλαμβάνουν τον εγκλωβισμό επιβατών κατά τη λειτουργία τους.

Εάν υπάρχουν εσωτερικές θύρες, πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος σημείου.

Θύρες που προορίζονται για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων έχουν ελάχιστο ωφέλιμο εύρος 800 mm.

Για τη μανδάλωση ή την απομανδάλωση χειροκίνητης θύρας που χρησιμοποιείται από το κοινό, ο χειρισμός της σχετικής συσκευής είναι δυνατός με την παλάμη του χεριού και με δύναμη όχι μεγαλύτερη από 20 N.

Η δύναμη που απαιτείται για το άνοιγμα ή το κλείσιμο χειροκίνητης θύρας δεν υπερβαίνει τα 60 N.

Το κεντρικό σημείο των μέσων χειρισμού εσωτερικών θυρών βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm από το δάπεδο του οχήματος.

Δύο αυτόματες θύρες συνεχόμενες που συνδέουν δύο διαδοχικά οχήματα είτε λειτουργούν συγχρονισμένα ως ζεύγος είτε η δεύτερη αυτομάτως ανιχνεύει το άτομο που κινείται προς αυτήν ανοίγει.

Εάν η επιφάνεια θύρας αποτελείται κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 75 % από διαφανές υλικό, φέρει σήμανση με δύο τουλάχιστον εξέχουσες ταινίες με σήματα, λογότυπα, εμβλήματα και διακοσμητικά σχέδια. Οι ταινίες τοποθετούνται σε ύψος μεταξύ 1 500 mm και 2 000 mm η επάνω και μεταξύ 850 mm και 1 000 mm η κάτω ενώ είναι ευδιάκριτες λόγω οπτικής αντίθεσης με το περιβάλλον σε ολόκληρο το εύρος της θύρας. Το ελάχιστο ύψος των ταινιών αυτών είναι 100 mm.

4.2.2.4.3.2.   Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Εάν για τη λειτουργία των θυρών υπάρχουν πλήκτρα, η ενεργοποίηση κάθε πλήκτρου επισημαίνεται με οπτική ένδειξη, στο ίδιο το πλήκτρο ή γύρω του, ενώ ο χειρισμός του είναι δυνατός με δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 15 N.

Το κέντρο του πλήκτρου χειρισμού βρίσκεται σε ύψος μεταξή 800 mm και 1 200 mm από το δάπεδο.

Τα εν λόγω μέσα χειρισμού αναγνωρίζονται με την αφή (π.χ. με απτικές σημάνσεις) και παρέχεται ένδειξη για τον τρόπο λειτουργίας τους.

4.2.2.5.   Φωτισμός

Ο ελάχιστος απαιτούμενος φωτισμός στις βαθμίδες πρόσβασης στα οχήματα είναι 75 Lux, μετρούμενος στο 80 % του μήκους της βαθμίδας με λαμπτήρα επί της βαθμίδας ή σε άμεσα παρακείμενη θέση.

4.2.2.6.   Χώροι υγιεινής

4.2.2.6.1.   Γενικά

Όταν η αμαξοστοιχία διαθέτει χώρους υγιεινής, πρέπει από το χώρο αναπηρικού αμαξιδίου να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ισχύουν τόσο για τους τυπικούης χώρους υγιεινής όσο και για τους χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως.

4.2.2.6.2.   Τυπικοί χώροι υγιεινής (απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας)

Οι τυπικοί χώροι υγιεινής δεν έχουν μελετηθεί για αναπηρικά αμαξίδια.

Το ελάχιστο ωφέλιμο εύρος της θύρας πρόσβασης είναι 500 mm.

Τα κέντρα χειρολαβών θυρών, κλειδαριών ή μηχανισμών χειρισμού των θυρών εντός ή εκτός του θαλάμου του αποχωρητηρίου τοποθετούνται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm από το δάπεδο.

Με οπτική και απτική (ή ακουστική) ένδειξη επισημαίνεται ότι η θύρα έχει ασφαλιστεί.

Όλοι οι μηχανισμοί χειρισμού των θυρών, και ο υπόλοιπος εξοπλισμός στο θάλαμο αποχωρητηρίου (εξαιρούνται οι διευκολύνσεις περιποίησης βρεφών), μπορούν να λειτουργούν με δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 20 N.

Όλοι οι μηχανισμοί χειρισμού (συμπεριλαμβάνεται και το σύστημα έκπλυσης) παρουσιάζουν αντίθεση χρωματική ή/και τόνου με την επιφάνεια που τους περιβάλλει και αναγνωρίζονται με την αφή.

Για τον τρόπο χρήσης των μηχανισμών χειρισμού δίδονται σαφείς και ακριβείς πληροφορίες με εικονογράμματα και απτικές ενδείξεις.

Ακριβώς δίπλα στη λεκάνη αποχωρητηρίου και στο νιπτήρα τοποθετείται σταθερός χειρολισθήρας, κατακορύφως ή/και οριζοντίως.

Οι χειρολισθήρες είναι κυκλικής διατομής με εξωτερική διάμετρο από 30 mm έως 40 mm. Τοποθετούνται σε ελάχιστη ελεύθερη απόσταση 45 mm από όλες τις περικείμενες επιφάνειες. Εάν ο χειρολισθήρας είναι καμπύλος, η ελάχιστη εσωτερική ακτίνα καμπυλότητας είναι 50 mm.

Το κάθισμα του αποχωρητηρίου και το κάλυμμα καθώς και οι χειρολισθήρες παρουσιάζουν αντίθεση χρωματική ή/και τόνου με την επιφάνεια που τους περιβάλλει.

4.2.2.6.3.   Χώροι υγιεινής καθολικής χρήσεως

Είναι χώροι υγιεινής που έχουν μελετηθεί για να χρησιμοποιούνται από όλους τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών ΑΜΚ.

4.2.2.6.3.1.   Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας (χώροι υγιεινής καθολικής χρήσεως)

Η θύρα πρόσβασης έχει ελάχιστο ωφέλιμο εύρος 800 mm.

Η εξωτερική όψη της θύρας επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα Ν υπό Ν.3 και Ν.4.

Τα κέντρα χειρολαβών θυρών, κλειδαριών ή μηχανισμών χειρισμού των θυρών εντός ή εκτός του θαλάμου του αποχωρητηρίου τοποθετούνται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm από το δάπεδο.

Με οπτική και απτική (ή ακουστική) ένδειξη επισημαίνεται ότι η θύρα έχει ασφαλιστεί.

Όλοι οι μηχανισμοί χειρισμού των θυρών, και ο υπόλοιπος εξοπλισμός στο θάλαμο αποχωρητηρίου (εξαιρούνται οι διευκολύνσεις περιποίησης βρεφών), μπορούν να λειτουργούν με δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 20 N.

Στο εσωτερικό του θαλάμου αποχωρητηρίου υπάρχει επαρκής χώρος ώστε αναπηρικό αμαξίδιο, όπως ορίζεται στο παράρτημα Μ, να μπορεί να ελίσσεται μέχρι να τοποθετηθεί δίπλα στο κάθισμα της λεκάνης (βλ. σχήμα 8α).

Image

Εμπρος από το κάθισμα της λεκάνης υπάρχει ελάχιστος ελεύθερος χώρος μήκους 700 mm όπως φαίνεται στο σχήμα 8β.

Image

Και από τις δύο πλευρές του καθίσματος της λεκάνης υπάρχει οριζόντιος χειρολισθήρας, του οποίου οι διαστάσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου. Ο χειρολισθήρας προς την πλευρά της λεκάνης από όπου την προσεγγίζει το αναπηρικό αμαξίδιο στρέφεται κατά τρόπο ώστε να διευκολύνει την απρόσκοπτη κίνηση του χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου προς και από το κάθισμα της λεκάνης (βλ. σχήματα 9 και 10).

Image

Image

Η επιφάνεια του καθίσματος της λεκάνης, όταν είναι κατεβασμένο, βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 450 mm και 500 mm από το δάπεδο.

Ο χρήστης του αναπηρικού αμαξιδίου έχει εύκολη πρόσβαση σε όλες τα χρειώδη (νιπτήρας, σαπούνι, καθρέφτης, νερό και στεγνωτήριο χεριών).

Μέσα στο θάλαμο του αποχωρητηρίου υπάρχουν τουλάχιστον δύο συσκευές συναγερμού που, σε περίπτωση κινδύνου, δίνουν τη δυνατότητα στο ΑΜΚ να ειδοποιήσει πρόσωπο το οποίο μπορεί να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες. Η μία από αυτές τοποθετείται σε ύψος το πολύ 450 mm από το δάπεδο, μετρούμενο κατακορύφως μέχρι το ανώτατο σημείο του μηχανισμού χειρισμού. Η άλλη συσκευή τοποθετείται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm από το δάπεδο, μετρούμενο κατακορύφως μέχρι το ανώτατο σημείο του μηχανισμού χειρισμού.

Η κάτω συσκευή συναγερμού τοποθετείται έτσι ώστε να μπορεί να φθάσει στο μηχανισμό χειρισμού άτομο ξαπλωμένο στο έδαφος. Οι δύο συσκευές τοποθετούνται σε διαφορετικές κατακόρυφες επιφάνειες του θαλάμου ώστε να μπορεί κανείς να φθάσει σε αυτές από διάφορα σημεία.

Το μέσον χειρισμού του συναγερμού πρέπει να διακρίνεται από κάθε άλλη συσκευή χειρισμού στους χώρους υγιεινής και να είναι διαφορετικού χρώματος από αυτές.

Ακριβώς δίπλα σε κάθε συσκευή συναγερμού τοποθετείται σήμανση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα Ν υπό Ν.3 και Ν.7. Η σήμανση περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας και τις απαιτούμενες ενέργειες και παρουσιάζει οπτική αντίθεση με το περιβάλλον της ενώ παρέχει σαφείς οπτικές και απτικές πληροφορίες.

Μέσα στο χώρο υγιεινής υπάρχει οπτική και ακουστική ένδειξη για την περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος συναγερμού.

4.2.2.6.3.2.   Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας (περιποίηση βρεφών)

Εάν δεν προβλέπεται ειδικός χώρος περιποίησης βρεφών, η διευκόλυνση αλλαγής επιθεμάτων βρεφών παρέχεται στους χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως. Στη θέση εργασίας η επιφάνεια για την αλλαγή επιθεμάτων βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 000 mm από το δάπεδο. Οι ελάχιστες διαστάσεις της είναι 500 mm πλάτος και 700 mm μήκος.

Η επιφάνεια έχει μελετηθεί έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η απρόβλεπτη ολίσθηση και πτώση βρέφους, δεν έχει αιχμηρές ακμές και μπορεί να φέρει ελάχιστο βάρος 80 kg.

Εάν το τραπέζι περιποίησης βρεφών εξέχει στο κοινόχρηστο μέρος του χώρου υγιεινής, προβλέπεται η δυνατότητα να λάβει θέση κλειστή, με δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 N.

4.2.2.7.   Ελεύθερες δίοδοι

Από το σημείο εισόδου στο όχημα, το ελάχιστο πλάτος του διαδρόμου σε όλο το μήκος του οχήματος είναι 450 mm από το δάπεδο μέχρι ύψος 1 000 mm και 550 mm από ύψος 1 000 mm μέχρι ύψος 1 950 mm.

Το ελάχιστο πλάτος του διαδρόμου που συνδέει δύο διαδοχικά οχήματα της ίδιας σύνθεσης, μετρούμενο σε ευθεία και οριζόντια τροχιά, είναι τουλάχιστον 550 mm,

Οι διάδρομοι πρόσβασης σε χώρους αναπηρικών αμαξιδίων καθώς επίσης και σε ζώνες και θύρες πρόσβασης αναπηρικών αμαξιδίων έχουν ελάχιστο εύρος 800 mm μέχρι ελάχιστο ύψος 1 450 mm σε οποιοδήποτε σημείο. Η χωροταξία του διαδρόμου επιτρέπει απρόσκοπτη κίνηση του αναπηρικού αμαξιδίου αναφοράς όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα Μ.

Στη ζώνη που γειτνιάζει με το χώρο αναπηρικού αμαξιδίου προβλέπεται χώρος για δυνατότητα στροφής, ελάχιστης διαμέτρου 1 500 mm, στον οποίο το μειονεκτούν πρόσωπο στο αμαξίδιο αναφοράς μπορεί να περιστρέψει το αμαξίδιο. Ο χώρος αναπηρικού αμαξιδίου μπορεί να αποτελεί μέρος του κύκλου περιστροφής.

4.2.2.8.   Πληροφόρηση πελατών

4.2.2.8.1.   Γενικά

Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι συνεκτικές μεταξύ τους και σύμφωνες με ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

Όλες οι πληροφορίες ακολουθούν το γενικό σύστημα καθοδήγησης και παροχής πληροφοριών, αναφορικά κυρίως με τα χρώματα και τις οπτικές αντιθέσεις σε αμαξοστοιχίες, αποβάθρες και εισόδους.

Οι οπτικές πληροφορίες είναι αναγνώσιμες υπό όλες τις συνθήκες φωτισμού κατά τις ώρες λειτουργίας του οχήματος ή του σταθμού.

Οι οπτικές πληροφορίες παρουσιάζουν οπτική αντίθεση με το περιβάλλον τους.

Χαρακτήρες γραφής Roman με τμήμα που εξέχει προς τα κάτω σε σχέση με το κεντρικό τμήμα τους είναι ευχερώς αναγνωρίσιμοι και έχουν ελάχιστη αναλογία μεγέθους προς τα κεφαλαία γράμματα τουλάχιστον 20 %.

Δεν χρησιμοποιούνται συμπιεσμένοι χαρακτήρες με τμήμα που εξέχει προς τα κάτω ή προς τα άνω σε σχέση με το κεντρικό τμήμα τους.

Είναι δυνατή η παροχή πληροφοριών (ακουστικών και οπτικών) σε περισσότερες από μία γλώσσες. (Για την επιλογή και το πλήθος γλωσσών αρμόδια είναι η σιδηροδρομική επιχείρηση, που λαμβάνει υπόψη της την πελατεία συγκεκριμένων δρομολογίων.)

Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Πληροφορίες και οδηγίες ασφαλείας, σύμφωνα με ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες

Ακουστικές οδηγίες για την ασφάλεια, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Σήματα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης, σύμφωνα με ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή της αμαξοστοιχίας

Πληροφορίες σχετικά με τη θέση όπου βρίσκονται διευκολύνσεις διαθέσιμες επί της αμαξοστοιχίας.

4.2.2.8.2.   Πληροφορίες (σήμανση, εικονογράμματα, επαγωγικοί βρόχοι και συσκευές κλήσης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης)

4.2.2.8.2.1.   Απαιτήσεις υποσυστήματος

Όλα τα σήματα ασφαλείας, προειδοποίησης, υποχρέωσης και απαγόρευσης περιλαμβάνουν εικονογράμματα και σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3864-1.

Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στο ίδιο σημείο, το ένα δίπλα στο άλλο, παραπάνω από πέντε εικονογράμματα με βέλη κατεύθυνσης καθένα από τα οποία δείχνει προς διαφορετική κατεύθυνση.

Απτικά σήματα με πληροφορίες τοποθετούνται:

Στους χώρους υγιεινής, για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία τους και τη δυνατότητα κλήσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κατά περίπτωση.

Στις αμαξοστοιχίες, για πληροφορίες σχετικά με τα πλήκτρα ανοίγματος και κλεισίματος των θυρών και για τη δυνατότητα κλήσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι διαφημίσεις δεν συνδυάζονται με τα συστήματα καθοδήγησης και παροχής πληροφοριών.

Για την εξυπηρέτηση ΑΜΚ τοποθετούνται τα ακόλουτα ειδικά γραφικά σύμβολα και εικονογράμματα:

Το σύμβολο του αναπηρικού αμαξιδίου σύμφωνα με το παράρτημα Ν υπό Ν.3 και Ν.4·

Πληροφορίες προσανατολισμού για διευκολύνσεις προσιτές σε αναπηρικά αμαξίδια·

Ένδειξη εκτός της αμαξοστοιχίας για τη θέση θυρών με δυνατότητα πρόσβασης αναπηρικών αμαξιδίων·

Ένδειξη εντός της αμαξοστοιχίας για το χώρο αναπηρικού αμαξιδίου

Ένδειξη για τους χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως.

Τα σύμβολα μπορούν να συνδυάζονται και με άλλα σύμβολα (π.χ.: ανελκυστήρας, χώρος υγιεινής κλπ.).

4.2.2.8.2.2.   Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Όπου υπάρχουν επαγωγικοί βρόχοι, επισημαίνονται με σήμα που ανταποκρίνεται στο παράρτημα Ν υπό Ν.3 και Ν.5.

Όταν υπάρχει χώρος φύλαξης αποσκευών μεγάλου βάρους και όγκου, επισημαίνεται με γραφικό σύμβολο.

Εάν υπάρχει συσκευή κλήσης για την παροχή βοήθειας ή κλήσης για την παροχή πληροφοριών, επισημαίνεται με σήμα που ανταποκρίνεται στο παράρτημα Ν υπό Ν.3 και Ν.6

και το οποίο συνοδεύεται από:

οπτική και ακουστική ένδειξη όταν η συσκευή λειτουργεί·

επιπλέον οδηγίες χρήσεως, εάν χρειάζεται.

Εάν υπάρχει συσκευή κλήσης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος Ν υπό Ν.3 και Ν.7 και συνοδεύεται από:

οπτικά και απτικά σύμβολα·

οπτική και ακουστική ένδειξη όταν η συσκευή λειτουργεί·

επιπλέον οδηγίες χρήσεως, εάν χρειάζεται.

Σε χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως και σε χώρους υγιεινής με δυνατότητα πρόσβασης αναπηρικών αμαξιδίων, όπου υπάρχουν χειρολισθήρες με κυλινδρική άρθρωση, τοποθετείται γραφικό σύμβολο που εικονίζει το χειρολισθήρα στην άνω και στην κάτω θέση.

4.2.2.8.3.   Πληροφορίες (περιγραφή δρομολογίου και κράτηση θέσης)

Ο τελικός προορισμός ή το δρομολόγιο εμφαίνονται εκτός αμαξοστοιχίας, προς την πλευρά της αποβάθρας πλησίον τουλάχιστον μιας από τις θύρες πρόσβασης επιβατών και τουλάχιστον ανά δύο οχήματα της αμαξοστοιχίας.

Όταν αμαξοστοιχίες λειτουργούν σε σύστημα όπου στις αποβάθρες του σταθμού παρέχονται δυναμικού χαρακτήρα οπτικές πληροφορίες ανά διαστήματα μέγιστου μήκους 50 m ενώ ταυτοχρόνως στο μέτωπο της αμαξοστοιχίας παρέχονται πληροφορίες για τον προορισμό ή το δρομολόγιο, δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή πληροφοριών στις πλευρές κάθε οχήματος.

Ο τελικός προορισμός ή το δρομολόγιο εμφαίνονται στο εσωτερικό κάθε οχήματος.

Ο προσεχής σταθμός αμαξοστοιχίας παρουσιάζεται κατά τρόπο ώστε η ένδειξη να είναι ορατή από το 51 % τουλάχιστον των καθισμάτων κάθε οχήματος. Η πληροφορία αυτή εμφανίζεται τουλάχιστον δύο λεπτά πριν από την άφιξη στο σταθμό. Εάν ο προγραμματισμένος χρόνος διαδρομής μέχρι τον αμέσως επόμενο σταθμό είναι μικρότερος από δύο λεπτά, το όνομα του σταθμού αυτού παρουσιάζεται αμέσως μετά την αναχώρηση από τον προηγούμενο σταθμό.

Η απαίτηση να είναι οι ενδείξεις του προορισμού και του επόμενου σταθμού ορατές από το 51 % των καθισμάτων επιβατών δεν είναι υποχρεωτική εάν η αμαξοστοιχία υποδιαιρείται, μερικώς ή ολικώς, σε διαμερίσματα των οκτώ το πολύ θέσεων που εξυπηρετούνται από έναν διάδρομο. Εντούτοις, η σχετική ένδειξη είναι ορατή από άτομο που στέκεται σε διάδρομο έξω από διαμερίσμα καθώς και σε επιβάτη που καταλαμβάνει χώρο αναπηρικύ αμαξιδίου.

Επίσης πρέπει να είναι διαθέσιμα λεπτομερή στοιχεία για το δρομολόγιο ή για το δίκτυο στο οποίο λειτουργεί η αμαξοστοιχία. (Σχετικά με τον τρόπος παροχής των πληροφοριών αυτών αποφασίζει η σιδηροδρομική επιχείρηση.)

Η πληροφορία για τον προσεχή σταθμό μπορεί να εμφανίζεται στην ίδια οθόνη όπου αναγράφεται ο τελικός προορισμός. Μόλις όμως η αμαξοστοιχία σταθμεύσει, επανέρχεται η ένδειξη του τελικού προορισμού.

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα εκφώνησης ανακοινώσεων σε περισσότερες από μία γλώσσες. (Για την επιλογή και το πλήθος γλωσσών αρμόδια είναι η σιδηροδρομική επιχείρηση, που λαμβάνει υπόψη της την πελατεία συγκεκριμένων δρομολογίων.)

Εάν το σύστημα είναι αυτοματοποιημένο, υπάρχει δυνατότητα απάλειψης ή διόρθωσης ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών.

Εάν σε κάποιο όχημα υπάρχουν κρατημένες θέσεις, ο αριθμός ή το γράμμα του οχήματος (όπως χρησιμοποιούνται στο σύστημα κράτησης) αναγράφονται επί ή παραπλεύρως της θύρας πρόσβασης με χαρακτήρες ελάχιστου ύψους 70 mm.

Εάν τα καθίσματα ταυτοποιούνται με αριθμούς ή γράμματα, τα στοιχεία αυτά αναγράφονται επάνω ή δίπλα στο κάθισμα με χαρακτήρες ελάχιστου ύψους 12 mm. Οι αριθμοί και τα γράμματα παρουσιάζουν οπτική αντίθεση με το περιβάλλον τους.

Η αμαξοστοιχία διαθέτει μεγαφωνικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τρέχουσες ή έκτακτες ανακοινώσεις από το μηχανοδηγό ή άλλο μέλος του πληρώματος με συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τους επιβάτες.

Το σύστημα μπορεί να λειτουργεί χειροκίνητα, αυτόματα ή βάσει προϋπάρχοντος προγραμματισμού. Εάν το σύστημα είναι αυτοματοποιημένο, υπάρχει δυνατότητα απάλειψης ή διόρθωσης ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών.

Το σύστημα χρησιμοποιείται για την ανακοίνωση του προορισμού και του προσεχούς σταθμού της αμαξοστοιχίας ή κατά την αναχώρηση από κάθε σταθμό.

Το σύστημα χρησιμοποιείται για την ανακοίνωση του προσεχούς σταθμού της αμαξοστοιχίας τουλάχιστον δύο λεπτά πριν από την άφιξη στον εκάστοτε σταθμό. Εάν ο προγραμματισμένος χρόνος διαδρομής μέχρι τον αμέσως επόμενο σταθμό είναι μικρότερος από δύο λεπτά, το όνομα του σταθμού αυτού αναγγέλλεται αμέσως μετά την αναχώρηση από τον προηγούμενο σταθμό.

Οι προφορικές πληροφορίες ανακοινώσεις έχουν ελάχιστο δείκτη RASTI 0,5, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60268-16 μέρος 16, σε όλους τους χώρους του σταθμού. Η απαίτηση αυτή ισχύει για κάθε θέση και για κάθε χώρο αναπηρικού αμαξιδίου.

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα εκφώνησης ανακοινώσεων σε περισσότερες από μία γλώσσες. (Για την επιλογή και το πλήθος γλωσσών αρμόδια είναι η σιδηροδρομική επιχείρηση, που λαμβάνει υπόψη της την πελατεία συγκεκριμένων δρομολογίων.)

Εάν το σύστημα είναι αυτοματοποιημένο, υπάρχει δυνατότητα απάλειψης ή διόρθωσης ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών.

4.2.2.8.4.   Πληροφορίες (απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας)

Κάθε όνομα σταθμού (ενδεχομένως συντομογραφημένο) ή το περιεχόμενο μηνυμάτων εμφανίζονται επί 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Εάν η απεικόνιση είναι κυλιόμενη (οριζοντίως ή κατακορύφως), η διάρκεια εμφάνισης κάθε ολόκληρης λέξης είναι τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα ενώ η ταχύτητα κύλισης του μηνύματος οριζοντίως δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο. Για όλες τις γραπτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται γραμματοσειρές χωρίς πατούρα (Sans Serif), σε μεικτή στοιχειοθήκη (δηλαδή όχι μόνο κεφαλαία γράμματα).

Αριθμοί και κεφαλαία γράμματα χρησιμοποιούμενα σε εξωτερικές ενδείξεις στο μέτωπο της αμαξοστοιχίας έχουν ελάχιστο ύψος 70 mm ενώ όταν χρησιμοποιούνται σε πλευρικές απεικονίσεις επί του αμαξώματος και μέσα στην αμαξοστοιχία έχουν ελάχιστο ύψος 35 mm.

Στο εσωτερικό της αμαξοστοιχίας, το μέγεθος γραμματοσειράς είναι τουλάχιστον 35 mm, για απόσταση ανάγνωσης άνω των 5 000 mm.

Χαρακτήρες ύψους 35 mm θεωρούνται αναγνώσιμοι σε απόσταση μέχρι 10 000 mm.

4.2.2.9.   Διαφορές ύψους

Εσωτερικές βαθμίδες (άλλες από τις βαθμίδες εξωτερικής πρόσβασης) έχουν μέγιστο ύψος 200 mm και ελάχιστο πλάτος (πάτημα) 280 mm, μετρούμενα στο γεωμετρικό άξονα της κλίμακας. Η πρώτη και η τελευταία βαθμίδα επισημαίνονται με ταινία που παρουσιάζει οπτική αντίθεση, έχει πλάτος 45 mm-50 mm και καλύπτει τις βαθμίδες σε όλο τους το μήκος, τόσο στη μετωπική όψη όσο και στις άνω επιφάνειες στην άκρη του πλάτους. Σε διδάπεδες αμαξοστοιχίες, η τιμή αυτή μπορεί να μειωθεί σε 270 mm για τις βαθμίδες της κλίμακας που οδηγεί στο επάνω δάπεδο.

Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βαθμίδες από τον προθάλαμο της εξωτερικής θύρας πρόσβασης αναπηρικού αμαξιδίου μέχρι το χώρο αναπηρικού αμαξιδίου, καθολικής χρήσεως διαμέρισμα κατάκλισης και τους χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως, με εξαίρεση ταινίες σε κατώφλια θυρών, μέγιστου ύψους 15 mm.

Η μέγιστη κλίση κεκλιμένων επιπέδων στο εσωτερικό της αμαξοστοιχίας δεν υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:

Μήκος κεκλιμένου επιπέδου

Μέγιστη κλίση (μοίρες)

Μέγιστη κλίση ( %)

> 1 000 mm

4,47

8

600 mm ως 1 000 mm

8,5

15

< 600 mm

10,2

18

Σημείωση: Οι κλίσεις μετρούνται με το όχημα σταθμευμένο σε ευθεία και οριζόντια τροχιά.

4.2.2.10.   Χειρολισθήρες

Όλοι οι χειρολισθήρες που υπάρχουν σε όχημα είναι κυκλικής διατομής με εξωτερική διάμετρο από 30 mm έως 40 mm. Τοποθετούνται σε ελάχιστη ελεύθερη απόσταση 45 mm από όλες τις περικείμενες επιφάνειες. Εάν ο χειρολισθήρας είναι καμπύλος, η ελάχιστη εσωτερική ακτίνα καμπυλότητας είναι 50 mm.

Όλοι οι χειρολισθήρες παρουσιάζουν οπτική αντίθεση με το περιβάλλον τους.

Σε θύρες πρόσβασης με περισσότερες από δύο βαθμίδες εισόδου τοποθετούνται χειρολισθήρες και από τις δύο πλευρές, στερεωμένοι στο εσωτερικό του οχήματος και κατά το δυνατόν πλησιέστερα στο εξωτερικό τοίχωμά του. Οι χειρολισθήρες φτάνουν σε ύψος μεταξύ 800 mm και 900 mm από την πρώτη χρησιμοποιήσιμη κατά την επιβίβαση βαθμίδα, ανάλογα με τα ύψη αποβάθρας για τα οποία προορίζεται το τροχαίο υλικό, και είναι παράλληλοι προς τη γραμμή που συνδέει εφαπτομενικά τις βαθμίδες.

Κατακόρυφος χειρολισθήρας προβλέπεται επίσης για τη διευκόλυνση της επιβίβασης και αποβίβασης. Σε θύρες πρόσβασης με περισσότερες από δύο βαθμίδες εισόδου τοποθετούνται χειρολισθήρες και από τις δύο πλευρές, στερεωμένοι στο εσωτερικό του οχήματος και κατά το δυνατόν πλησιέστερα στο εξωτερικό τοίχωμά του. Οι χειρολισθήρες φτάνουν σε ύψος μεταξύ 700 mm και 1 200 mm από το κατώφλι της πρώτης βαθμίδας.

Όταν η ελεύθερη δίοδος του διαδρόμου ενδοεπικοινωνίας έχει πλάτος μικρότερο από 1 000 mm και μήκος μεγαλύτερο από 2 000 mm, τοποθετούνται χειρολισθήρες ή χειρολαβές μέσα ή πολύ κοντά στο διάδρομο ενδοεπικοινωνίας, εάν ο τελευταίος προβλέπεται για χρήση από τους επιβάτες. Εάν η ελεύθερη δίοδος του διαδρόμου ενδοεπικοινωνίας έχει πλάτος ≥ 1 000 mm, χειρολισθήρες ή χειρολαβές τοποθετούνται μέσα στον διάδρομο.

4.2.2.11.   Διαμερίσματα ύπνου προσιτά σε αναπηρικό αμαξίδιο

Όταν αμαξοστοιχία διαθέτει θέσεις ύπνου για επιβάτες, προβλέπεται όχημα με τουλάχιστον ένα διαμέρισμα ύπνου προσιτό σε αναπηρικό αμαξίδιο που μπορεί να δεχθεί ένα αναπηρικό αμαξίδιο και πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος Μ.

Εάν σε αμαξοστοιχία υπάρχουν περισσότερα από ένα οχήματα με θέσεις ύπνου για επιβάτες, προβλέπονται τουλάχιστον δύο διαμερίσματα ύπνου προσιτά σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Εάν σιδηροδρομικό όχημα διαθέτει διαμέρισμα ύπνου προσιτό σε αναπηρικό αμαξίδιο, το εξωτερικό της αντίστοιχης θύρας του οχήματος επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα Ν υπό Ν.3 και Ν.4.

Στο διαμέρισμα ύπνου υπάρχου τουλάχιστον δύο συσκευές συναγερμού που, σε περίπτωση κινδύνου, δίνουν τη δυνατότητα στο ΑΜΚ να ειδοποιήσει πρόσωπο το οποίο μπορεί να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες. Η μία από αυτές τοποθετείται σε ύψος το πολύ 450 mm από το δάπεδο, μετρούμενο κατακορύφως μέχρι το ανώτατο σημείο του μηχανισμού χειρισμού. Η άλλη συσκευή τοποθετείται σε ύψος μεταξύ 600 mm και 800 mm από το δάπεδο, μετρούμενο κατακορύφως μέχρι το ανώτατο σημείο του μηχανισμού χειρισμού.

Η κάτω συσκευή συναγερμού τοποθετείται έτσι ώστε να μπορεί να φθάσει στο μηχανισμό χειρισμού άτομο ξαπλωμένο στο έδαφος. Οι δύο συσκευές τοποθετούνται σε διαφορετικές κατακόρυφες επιφάνειες του διαμερίσματος ύπνου. Το μέσον χειρισμού του συναγερμού πρέπει να διακρίνεται από κάθε άλλη συσκευή χειρισμού στο διαμέρισμα ύπνου και να είναι διαφορετικού χρώματος από αυτές.

Ακριβώς δίπλα σε κάθε συσκευή συναγερμού τοποθετείται σήμανση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα Ν υπό Ν.3 και Ν.7. Η σήμανση περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας και τις απαιτούμενες ενέργειες και παρουσιάζει οπτική αντίθεση με το πειριβάλλον της ενώ παρέχει σαφείς οπτικές και απτικές πληροφορίες.

Μέσα στο χώρο υγιεινής υπάρχει οπτική και ακουστική ένδειξη για την περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος συναγερμού.

4.2.2.12.   Θέση βαθμίδων για επιβίβαση και αποβίβαση

4.2.2.12.1.   Γενικές απαιτήσεις

Καταδείχνεται ότι το κεντρικό σημείο της άκρης της βαθμίδας (2) 2] σε κάθε θύρα πρόσβασης και από τις δύο πλευρές ενός οχήματος τοποθετημένου κεντρικά στις σιδηροτροχιές και σε συνθήκες λειτουργίας, με καινούργιους τροχούς και χωρίς επιβάτες, βρίσκεται μέσα στην επιφάνεια που χαρακτηρίζεται ως «θέση βαθμίδας» στο σχήμα 11, και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που εκτίθενται στη συνέχεια.

Οι βαθμίδες πρόσβασης στο όχημα έχουν μελετηθεί κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που περιγράφονται στη συνέχεια, ανάλογα με τον τύπο αποβάθρας όπου προορίζεται να σταθμεύει το τροχαίο υλικό σε συνθήκες κανονικής επιχειρησιακής λειτουργίας. Η απόληξη του δαπέδου στη θύρα πρόσβασης θεωρείται βαθμίδα.

Οι βαθμίδες κατασκευάζονται έτσι ώστε το μέγιστο περιτύπωμα κατασκευής του οχήματος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος C της ΤΠΔ φορταμαξών.

Απαίτηση α) για το τροχαίο υλικό που προορίζεται να σταθμεύει, υπό συνθήκες κανονικής επιχειρησιακής λειτουργίας, σε αποβάθρες ύψους < 550 mm:

Η χαμηλότερη βαθμίδα (πρώτο επίπεδο) βρίσκεται στο χαμηλότερο όριο του περιτυπώματος κατασκευής του οχήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος C της ΤΠΔ φορταμαξών που ισχύουν για το συγκεκριμένο όχημα.

Σε οριζόντια θέση, η χαμηλότερη βαθμίδα (πρώτο επίπεδο) βρίσκεται στο εξωτερικό όριο του περιτυπώματος κατασκευής του οχήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος C της ΤΠΔ φορταμαξών που ισχύουν για το συγκεκριμένο όχημα.

Απαίτηση β) για το τροχαίο υλικό που προορίζεται να σταθμεύει, υπό συνθήκες κανονικής επιχειρησιακής λειτουργίας, σε αποβάθρες ύψους 550 mm:

Η βαθμίδα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχήματος 11 και στις κάτωθι τιμές όταν το όχημα βρίσκεται σταθμευμένο στην ονομαστική του θέση.

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

σε ευθεία οριζόντια τροχιά

200

230

160

σε τροχιά με ακτίνα καμπυλότητας 300 m

290

230

160

Απαίτηση γ) για το τροχαίο υλικό που προορίζεται να σταθμεύει, υπό συνθήκες κανονικής επιχειρησιακής λειτουργίας, σε αποβάθρες ύψους 760 mm:

Η βαθμίδα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχήματος 11 και στις κάτωθι τιμές όταν το όχημα βρίσκεται σταθμευμένο στην ονομαστική του θέση.

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

σε ευθεία οριζόντια τροχιά

200

230

160

σε τροχιά με ακτίνα καμπυλότητας 300 m

290

230

160

Απαίτηση δ) για το τροχαίο υλικό που προορίζεται να σταθμεύει, υπό συνθήκες κανονικής επιχειρησιακής λειτουργίας, τόσο σε αποβάθρες ύψους 760 mm όσο και σε αποβάθρες ύψους 550 m ή μικρότερου, και που έχει δύο ή περισσότερες βαθμίδες πρόσβασης:

Επιπλέον των σχετικών ανωτέρω απαιτήσεων, η βαθμίδα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχήματος 11 καθώς και στις ακόλουθες τιμές όταν το όχημα είναι σταθμευμένο στην ονομαστική του θέση, βάσει ονομαστικού ύψους αποβάθρας 760 mm.

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

σε ευθεία οριζόντια τροχιά

380

230

160

σε τροχιά με ακτίνα καμπυλότητας 300 m

470

230

160

Image

4.2.2.12.2.   Βαθμίδες επιβίβασης/αποβίβασης

Όλες οι βαθμίδες επιβίβασης και αποβίβασης είναι αντιολισθητικές και έχουν πραγματικό ελεύθερο πλάτος όσο ακριβώς ίσο προς το εύρος της θύρας πρόσβασης.

Εσωτερικές βαθμίδες για εξωτερική πρόσβαση έχουν μέγιστο ύψος 200 mm και ελάχιστο πλάτος 240 mm μετρούμενο μεταξύ κατακορύφων. Όλες οι βαθμίδες είναι ισοϋψείς. Η πρώτη και η τελευταία βαθμίδα επισημαίνονται με ταινία που παρουσιάζει οπτική αντίθεση, έχει πλάτος 45 mm έως 50 mm και καλύπτει τις βαθμίδες σε όλο τους το μήκος, τόσο στη μετωπική όψη όσο και στην άκρη του πλάτους.

Το ύψος κάθε βαθμίδας μπορεί να αυξηθεί μέχρι 230 mm κατ’ανώτατο όριο εάν αποδειχτεί ότι έτσι θα μειωθεί το συνολικό πλήθος απαιτούμενων βαθμίδων κατά μία. (Παραδείγματος χάρη, για την κάλυψη κατακόρυφης απόστασης 460 mm, αντί για 3 θα χρειαστούν 2 βαθμίδες ύψους 230 mm καθεμία).

Το μέγιστο ύψος μεταξύ δύο εξωτερικών βαθμίδων πρόσβασης, σταθερών ή κινητών, είναι 230 mm, και το ελάχιστο πλάτος κάθε βαθμίδας είναι 150 mm. Εάν στην προέκταση του κατωφλίου θύρας χρειαστεί να τοποθετηθεί αναβαθμίδα για την κάλυψη τυχόν κενού προς την εξωτερική πλευρά του οχήματος, και η αναβαθμίδα αυτή βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο του οχήματος, δεν θεωρείται βαθμίδα για τους σκοπούς της υπόψη προδιαγραφής. Προς την εξωτερική πλευρά του οχήματος μπορεί να υπάρχει διαφορά στάθμης προς τα κάτω (μέχρι 60 mm) σε σχέση με την επιφάνεια του δαπέδου στον προθάλαμο του οχήματος, για να εξυπηρετούνται οι κινήσεις και το κλείσιμο της θύρας, χωρίς αυτή η διαφορά στάθμης να θεωρείται βαθμίδα.

Η πρόσβαση στο σημείο εισόδου του οχήματος πρέπει να επιτυγχάνεται με 4 το πολύ βαθμίδες, εκ των οποίων η μία μπορεί να είναι εξωτερική.

4.2.2.12.3.   Βοηθήματα επιβίβασης

4.2.2.12.3.1.   Γενικά

Τα βοηθήματα επιβίβασης ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πίνακα που ακολουθεί:

Χρήση του βοηθήματος επιβίβασης

Δυνατή η πρόσβαση για αναπηρικά αμαξίδια

Δυνατή η πρόσβαση για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου και για τους λοιπούς χρήστες

Δυνατή η πρόσβαση μόνο χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου

Κατηγορία του βοηθήματος επιβίβασης *

Αναδιπλούμενη βαθμίδα

Κεκλιμένο επίπεδο

Ανυψωτήρ

Άλλες συσκευές

Αναβαθμίδα

Άλλες συσκευές

 

Άλλες συσκευές

 

Γενικές απαιτήσεις σύμφωνα με την:

κατηγορία A

κατηγορία A

κατηγορία B

 

κατηγορία B

 

4.2.2.12.3.2.   Βοηθήματα επιβίβασης για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου

Σε περίπτωση κατά την οποία θύρα αμαξοστοιχίας συμβατή με αναπηρικά αμαξίδια προορίζεται να ανοίγει, υπό συνθήκες κανονικής επιχειρησιακής λειτουργίας, σε αποβάθρα σταθμού ο οποίος διαθέτει απρόσκοπτες διαδρομές κατά την έννοια του σημείου 4.1.2.3.1, διατίθεται βοήθημα επιβίβασης που χρησιμοποιείται μεταξύ της υπόψη θύρας πρόσβασης και της αποβάθρας για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο, εκτός εάν καταδειχθεί ότι το διάκενο από το κατώφλι της θύρας μέχρι το χείλος της αποβάθρας δεν υπερβαίνει τα 75 mm οριζοντίως και τα 50 mm κατακορύφως.

Η θέση του χείλους της αποβάθρας με την οποία είναι συμβατά τα βοηθήματα επιβίβασης σε τροχαίο υλικό, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, δηλώνεται μαζί με τα χαρακτηριστικά του τροχαίου υλικού.

Δεν είναι υποχρεωτικό να μεταφέρονται τέτοια βοηθήματα επί του τροχαίου υλικού, εάν η απόσταση μεταξύ σταθμών της ίδιας διαδρομής όπου σταθμεύει το τροχαίο υλικό και παρέχονται βοηθήματα επιβίβασης δεν υπερβαίνει τα 30 km.

Ο αρμόδιος διαχειριστής υποδομής (ή κεντρικός σταθμάρχης) — εάν αυτοί είναι οι αρμόδιοι φορείς — και η σιδηροδρομική επιχείρηση συμφωνούν σχετικά με τη διαχείριση των βοηθημάτων επιβίβασης σύμφωνα με τον κανονισμό 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών στις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές, με σκοπό να καθορίσουν ποιος φορέας είναι αρμόδιος να παρέχει αυτού του είδους τα βοηθήματα. Ο διαχειριστής υποδομής (ή ο κεντρικός σταθμάρχης) και η σιδηροδρομική επιχείρηση μεριμνούν ώστε η κατανομή αρμοδιοτήτων που συμφωνούν μεταξύ τους να αποτελεί και την πλέον βιώσιμη συνολική λύση.

Οι συμφωνίες αυτές καθορίζουν:

τις αποβάθρες σταθμών όπου πρέπει να διατίθεται τέτοιο βοήθημα επιβίβασης από το διαχειριστή υποδομής ή τον κεντρικό σταθμάρχη καθώς και το τροχαίο υλικό για το οποίο προορίζεται το βοήθημα·

τις αποβάθρες σταθμών όπου πρέπει να διατίθεται τέτοιο βοήθημα επιβίβασης από τη σιδηροδρομική επιχείρηση καθώς και το τροχαίο υλικό για το οποίο προορίζεται το βοήθημα·

το τροχαίο υλικό όπου πρέπει να διατίθεται βοήθημα επιβίβασης από τη σιδηροδρομική επιχείρηση καθώς και και την αποβάθρα σταθμού για την οποία προορίζεται το βοήθημα·

τους ειδικούς κανόνες στάθμευσης των αμαξοστοιχιών ώστε να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του σημείου 4.1.2.19 (ζώνη βοηθημάτων επιβίβασης για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων).

Στο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας, η σιδηροδρομική επιχείρηση προσδιορίζει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις προαναφερόμενες συμφωνίες καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να τις εκπληρώσει.

Στο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας, ο διαχειριστής υποδομής προσδιορίζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις προαναφερόμενες συμφωνίες καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να τις εκπληρώσει.

Στα προηγούμενα ο κεντρικός σταθμάρχης ο υπεύθυνος για τις αποβάθρες θεωρείται διαχειριστής υποδομής κατά την έννοια της οδηγίας 91/440/ΕΚ (άρθρο 3: ορισμός υποδομής) καθώς και του κανονισμού αριθ. 2598/70/ΕΚ.

4.2.2.12.3.3.   Γενικές απαιτήσεις — κατηγορία Α

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Η συσκευή είναι ικανή να φέρει συγκεντρωμένο φορτίο 2 kN, κατακόρυφο, με φορά προς τα κάτω, εφαρμοζόμενο σε επιφάνεια διαστάσεων 100 mm x 200 mm σε οποιοδήποτε σημείο της εκτιθέμενης επιφάνειας βαθμίδας, χωρίς να προκαλείται μόνιμη παραμόρφωση.

Η συσκευή είναι ικανή να φέρει στην εκτιθέμενη επιφάνειά της κατανεμημένο φορτίο 4 kN ανά μέτρο μήκους βαθμίδας, κατακόρυφο, με φορά προς τα κάτω, χωρίς να προκαλείται σημαντική μόνιμη παραμόρφωση.

Με κατάλληλο μηχανισμό εξασφαλίζεται η σταθερότητα της συσκευής όταν είναι ανοικτή και όταν είναι κλειστή.

Η επιφάνεια της συσκευής είναι αντιολισθητική, με ενεργό ελεύθερο πλάτος ίσο με το εύρος της θύρας πρόσβασης.

Η συσκευή διαθέτει μηχανισμό κατάλληλο να διακόπτει την κίνηση της εκάστοτε φορτωμένης βαθμίδας εάν το εμπρόσθιο άκρο της έλθει σε επαφή με αντικείμενο ή άτομο ενόσω αυτή κινείται.

Για τη μέγιστη δύναμη που ασκείται από τη συσκευή ισχύουν τα ακόλουθα:

Η μέγιστη δύναμη που ασκείται από τη συσκευή καθώς ανοίγει δεν υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή 300 N κατά την πρόσκρουση σε εμπόδιο.

Όταν αναμένεται ότι θα ανέλθουν επιβάτες σε κατακορύφως κινούμενη συσκευή στο εσωτερικό οχήματος, η βαθμίδα δεν πρέπει να λειτουργεί με κατακόρυφη δύναμη >150 N εφαρμοζόμενη σε έκταση διαμέτρου 80 mm σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας της βαθμίδας.

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό για να ανοίγει και να κλείνει σε περιπτώσεις διακοπής της ήλεκτρικής τροφοδοσίας.

4.2.2.12.3.4.   Γενικές απαιτήσεις — κατηγορία Β

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Εάν στους σταθμούς υπάρχουν διαθέσιμα βοηθήματα επιβίβασης, μπορούν να δεχθούν αναπηρικό αμαξίδιο με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα Μ:

Η επιφάνεια της συσκευής είναι αντιολισθητική με ενεργό ελεύθερο πλάτος τουλάχιστον 760 mm, με εξαίρεση τους ανελκυστήρες για τους οποίους το επιτρεπόμενο πλάτος είναι 720 mm. Εάν το πλάτος του δαπέδου είναι μικρότερο από 900 mm, οι παρυφές του κεκλιμένου επιπέδου είναι υπερυψωμένες σε αμφότερες τις πλευρές ώστε να αποτρέπεται η ολίσθηση των τροχών του κινητικού βοηθήματος εκτός δαπέδου.

Η συσκευή φέρει ελάχιστο βάρος 300 kg, τοποθετημένο στο κέντρο του κεκλιμένου επιπέδου και κατανεμημένο σε επιφάνεια διαστάσεων 660 mm x 660 mm.

4.2.2.12.3.5.   Ειδικές απαιτήσεις για αναδιπλούμενες βαθμίδες

Η αναδιπλούμενη βαθμίδα είναι συσκευή ενσωματωμένη στο όχημα, εντελώς αυτόματη, η οποία ενεργοποιείται σε συνδυασμό με τις αλληλουχίες ανοίγματος και κλεισίματος των θυρών.

Η χρήση αναδιπλούμενων βαθμίδων επιτρέπεται υπό τον όρο ότι πληρούν τις απαιτήσεις τις αντίστοιχες προς το επιλεγμένο περιτύπωμα κατασκευής του τροχαίου υλικού, σύμφωνα με το παράρτημα C της ΤΠΔ φορτσμαξών.

Σε περίπτωση που η κινούμενη βαθμίδα εξαπλωθεί πέραν του ορίου που επιτρέπεται βάσει των κανόνων για το περιτύπωμα, η αμαξοστοιχία ακινητοποιείται επί όσον χρόνο η βαθμίδα παραμένει εξαπλωμένη.

Η εξάπλωση της κινητής βαθμίδας ολοκληρώνεται πριν ανοίξουν οι πόρτες και αρχίσει η κίνηση των επιβατών· και αντιστρόφως, η απόσυρση της βαθμίδας μπορεί να αρχίσει μόνο όταν το άνοιγμα της πόρτας δεν θα επιτρέπει πλέον τη διέλευση ΑΜΚ.

4.2.2.12.3.6.   Ειδικές απαιτήσεις για φορητά κεκλιμένα επίπεδα

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Όταν τη συσκευή τη χειρίζεται το προσωπικό χειρωνακτικά, έχει μελετηθεί με κριτήριο την ασφάλεια και για τη λειτουργία της απαιτείται η ελάχιστη δυνατή προσπάθεια.

Εάν το βοήθημα είναι μηχανοκίνητο, διαθέτει χειροκίνητο σύστημα λειτουργίας για περίπτωση βλάβης. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο χειρισμός μπορεί να γίνεται ακίνδυνα τόσο για τον επιβάτη όσο και για το χειριστή.

Το κεκλιμένο επίπεδο τοποθετείται χειρωνακτικά από το προσωπικό, είτε είναι αποθηκευμένο στην αποβάθρα του σταθμού είτε στην αμαξοστοιχία, ή αναπτύσσεται με ημιαυτόματο μηχανικό τρόπο από το προσωπικό ή τον επιβάτη.

Η επιφάνεια του κεκλιμένου επιπέδου είναι αντιολισθητική και έχει ενεργό ελεύθερο πλάτος τουλάχιστον 760 mm.

Οι παρυφές του είναι ανυψωμένες σε αμφότερες τις πλευρές ώστε να αποτρέπεται η ολίσθηση των τροχών εκτός δαπέδου.

Τα εξάρματα στα δύο άκρα του κεκλιμένου επιπέδου είναι λοξοτμημένα και το ύψος τους δεν υπερβαίνει τα 20 mm. Φέρουν ταινίες προειδοποίησης ευκρινείς λόγω οπτικής αντίθεσης.

Όταν το κεκλιμένο επίπεδο χρησιμοποιείται για επιβίβαση ή αποβίβαση, σταθεροποιείται στη θέση της ώστε να μην μετατοπιστεί κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση.

Προβλέπεται ένας ασφαλής χώρος όπου οι κεκλιμένα επίπεδα (συμπεριλαμβάνονται και οι φορητές) φυλάσσονται κλειστές, ώστε να μην παρενοχλείται η κίνηση των αναπηρικών αμαξιδίων και των βοηθημάτων κινητικότητας ούτε και να διατρέχουν κίνδυνο οι επιβάτες σε περίπτωση που η αμαξοστοιχία σταματήσει απότομα.

Η μέγιστη κλίση του κεκλιμένου επιπέδου είναι 10,2 μοίρες (18 %). Στην κλίση αυτή, ο επιβάτης ενδέχεται να χρειαστεί βοήθεια.

Απαιτήσεις υποσυστήματος

Προβλέπεται κάποιος ασφαλής χώρος φύλαξης των κεκλιμένων επιπέδων (συμπεριλαμβάνονται και τα φορητά), ώστε να μην παρενοχλείται η κίνηση αναπηρικών αμαξιδίων ή βοηθημάτων κινητικότητας ούτε και να διατρέχουν κίνδυνο οι επιβάτες σε περίπτωση αιφνίδιας στάσης της αμαξοστοιχίας.

4.2.2.12.3.7.   Ειδικές απαιτήσεις για ημιαυτόματα κεκλιμένα επίπεδα

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Ένα ημιαυτόματο κεκλιμένο επίπεδο διαθέτει μηχανισμό ικανό να διακόπτει την κίνηση εάν το εμπρόσθιο άκρο του έλθει σε επαφή με αντικείμενο ή άτομο ενόσω το βοήθημα κινείται.

Η μέγιστη κλίση του κεκλιμένου επιπέδου είναι 10,2 μοίρες (18 %). Στην κλίση αυτή, ο επιβάτης ενδέχεται να χρειαστεί βοήθεια.

Απαιτήσεις υποσυστήματος

Ένας μηχανισμός ελέγχου διασφαλίζει ότι το όχημα δεν μπορεί να τεθεί σε κίνηση πριν απομακρυνθεί το ημιαυτόματο κεκλιμένο επίπεδο.

4.2.2.12.3.8.   Ειδικές απαιτήσεις για αναβαθμίδες

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Η αναβαθμίδα είναι συσκευή ενσωματωμένη στο όχημα, εντελώς αυτόματη, που ενεργοποιείται σε συνδυασμό με τις ακολουθίες ανοίγματος και κλεισίματος των θυρών. Η αναβαθμίδα παραμένει οριζόντια χωρίς να στηρίζεται στην αποβάθρα του σταθμού.

4.2.2.12.3.9.   Ειδικές απαιτήσεις για εποχούμενους ανυψωτήρες

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Πρόκειται για συσκευή ενσωματωμένη στη θύρα οχήματος την οποία χειρίζεται το προσωπικό της αμαξοστοιχίας. Η συσκευή αυτή καλύπτει τη μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ δαπέδου του οχήματος και αποβάθρας του σταθμού στον οποίο χρησιμοποιείται.

Οι ανυψωτήρες αυτοί ανταποκρίνονται στις κάτωθι απαιτήσεις:

Όταν υπάρχουν, τα συστήματα χειρισμού για το άνοιγμα, την κάθοδο μέχρι το επίπεδο του εδάφους, την άνοδο και το κλείσιμο του ανυψωτήρα απαιτούν συνεχή άσκηση μυϊκής δύναμης εκ μέρους του χειριστή και δεν επιτρέπουν διαταραχή της ακολουθίας λειτουργιών του αναβατήρα όταν το δάπεδό του είναι κατειλημμένο.

Για περιπτώσεις διακοπής της τροφοδοσίας ισχύος, στον ανυψωτήρα υπάρχει σύστημα έκτακτης ανάγκης που επιτρέπει το άνοιγμα, την κάθοδο μέχρι το επίπεδο του εδάφους με επιβαίνοντα καθώς και την άνοδο και το κλείσιμο του ανυψωτήρα κενού.

Κανένα τμήμα του δαπέδου του ανυψωτήρα δεν κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από 150 mm/s επί όσον χρόνο κατεβάζει ή ανεβάζει επιβάτη, ούτε μεγαλύτερη από 300 mm/s κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμό του (εκτός εάν το άνοιγμα ή το κλείσιμο γίνονται χειρωνακτικά). Η μέγιστη οριζόντια και κατακόρυφη επιτάχυνση του δαπέδου του ανυψωτήρα όταν αυτός είναι κατειλημμένος είναι 0,3g.

Στο δάπεδο του ανυψωτήρα υπάρχουν προστατευτικά εμπόδια ώστε να αποτρέπεται η κύλιση του αναπηρικού αμαξιδίου εκτός του δαπέδου επί όσον χρόνο λειτουργεί ο ανυψωτήρας.

Η κύλιση αναπηρικού αμαξιδίου εκτός δαπέδου προς την πλευρά του οχήματος πριν ανυψωθεί πλήρως ο ανυψωτήρας αποτρέπεται με αναδιπλούμενο εμπόδιο ή με τρόπο που έχει προβλεφτεί από κατασκευής.

Σε κάθε πλευρά του δαπέδου του ανυψωτήρα η οποία εκτείνεται πέραν του οχήματος στην ανυψωμένη θέση υπάρχει προστατευτικό εμπόδιο ελάχιστου ύψους 25 mm. Τα εμπόδια αυτά δεν παρακωλύουν τις κινήσεις κατά την είσοδο ή την έξοδο στο διάδρομο του οχήματος.

Το εξωτερικό εμπόδιο (προς την πλευρά της φόρτωσης), το οποίο λειτουργεί ως κεκλιμένο επίπεδο για τη φόρτωση όταν ο α βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους επαρκεί, ανυψωμένο ή κλειστό, για να εμποδίσει μηχανοκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο να το υπερβεί ή να το συνθλίψει.

Ο ανυψωτήρας μπορεί να δέχεται το αναπηρικό αμαξίδιο με την πρόσθια ή την οπίσθια όψη του τελευταίου.

Πρέπει να προβλέπεται κάποιο ασφαλές σύστημα κλεισίματος ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο κλειστός ανυψωτήρας δεν προσκρούει σε αναπηρικά αμαξίδια ή άλλα βοηθήματα κινητικότητας ούτε συνεπάγεται οποιοδήποτε κίνδυνο για τους επιβάτες.

Όταν ο ανυψωτήρας είναι κλειστός, το ελάχιστο ωφέλιμο εύρος της θύρας πρόσβασης είναι 800 mm.

Απαιτήσεις υποσυστήματος

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι το όχημα δεν μπορεί να κινηθεί ενόσω ο ανυψωτήρας δεν είναι κλειστός.

4.2.3.   Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές των διεπαφών

Δεδομένου ότι προς το παρόν στο συμβατικό σιδηροδρομικό δίκτυο δεν υπάρχουν ΤΠΔ επιβατικού τροχαίου υλικού και υποδομών, το σημείο αυτό παραμένει ανοικτό.

Δεν υπάρχει διεπαφή με το υποσύστημα Έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση.

Οι διεπαφές με το υποσύστημα Διοίκηση λειτουργίας και κυκλοφορίας περιγράφονται στο σημείο 4.1.4 «Επιχειρησιακοί κανόνες».

4.2.4.   Επιχειρησιακοί κανόνες

Οι επιχειρησιακοί κανόνες που ακολουθούν δεν εντάσσονται στην αξιολόγηση τροχαίου υλικού.

Η ανά χείρας ΤΠΔ δεν προβλέπει επιχειρησιακούς κανόνες εκκένωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, προβλέπει μόνο τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Οι τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν το τροχαίο υλικό αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εκκένωσης για όλους τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΚ.

Βάσει των βασικών απαιτήσεων του κεφαλαίου 3, οι επιχειρησιακοί κανόνες για το υποσύστημα Υποδομή σύμφωνα με το τεχνικό πεδίο εφαρμογής όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1.1 και σε σχέση με την ανά χείρας ΤΠΔ είναι οι ακόλουθοι:

Γενικά

Η σιδηροδρομική επιχείρηση διαθέτει γραπτές κατευθυντήριες γραμμές που εξασφαλίζουν την πρόσβαση όλων των κατηγοριών ΑΜΚ στο επιβατικό τροχαίο υλικό σε όλη τη διάρκεια επιχειρησιακής λειτουργίας σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της ανά χείρας ΤΠΔ. Επιπλέον, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές είναι συμβατές με τις αντίστοιχες του διαχειριστή υποδομής ή του κεντρικού σταθμάρχη (βλ. σημείο 4.2.4), κατά περίπτωση. Οι κατευθυντήριες γραμμές υλοποιούνται με τις κατάλληλες διαδικασίες, ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού. Οι κατευθυντήριες γραμμές για το τροχαίο υλικό περιλαμβάνουν επιχειρησιακούς κανόνες (χωρίς να περιορίζονται σε αυτούς) για τις ακόλουθες καταστάσεις:

Πρόσβαση στα καθίσματα προτεραιότητας και κράτηση

Σε σχέση με τα καθίσματα που χαρακτηρίζονται ως «προτεραιότητας» εμφανίζονται δύο δυνατές περιπτώσεις: (i) χωρίς κράτηση και (ii) με κράτηση (βλ. σημείο 4.2.2.2.1). Στην περίπτωση (i) οι επιχειρησιακοί κανόνες απευθύνονται στους άλλους επιβάτες (με κατάλληλη σήμανση) από τους οποίους θα ζητηθεί να μεριμνούν ώστε οι θέσεις που προβλέπονται για ΑΜΚ να παραχωρούνται κατά προτεραιότητα σε άτομα όλων των κατηγοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως έχοντα προτεραιότητα σ'αυτά τα καθίσματα και να τους τα παραχωρούν εάν τα έχουν καταλάβει. Στην περίπτωση (ii), η σιδηροδρομική επιχείρηση εφαρμόζει επιχειρησιακούς κανόνες ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του συστήματος κράτησης θέσεων σε ό,τι αφορά τα (ΑΜΚ). Βάσει των κανόνων αυτών, για ορισμένο χρόνο πριν από την αναχώρηση, οι καθίσματα προτεραιότητας διατίθενται αποκλειστικά προς κράτηση από ΑΜΚ μέχρι κάποια καθορισμένη χρονική στιγμή πριν από την αναχώρηση. Η περίπτωση αυτή περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα ατόμου με σκύλο αρωγής να κρατήσει δύο θέσεις (η δεύτερη για τον σκύλο). Μετά την καθορισμένη χρονική στιγμή τα καθίσματα προτεραιότητας διατίθενται σε όλους ανεξαιρέτως τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων ΑΜΚ.

Μεταφορά σκύλων αρωγής

Προβλέπονται κανόνες ώστε τα ΑΜΚ με σκύλο αρωγής να μην επιβαρύνονται επί πλέον.

Πρόσβαση στους χώρους αναπηρικών αμαξιδίων και κράτηση

Οι ίδιοι ως άνω κανόνες σχετικά με την πρόσβαση και κράτηση θέσεων κατά προτεραιότητα ισχύουν και για τους χώρους αναπηρικών αμαξιδίων (βλ. σημείο 4.2.2.3), με μόνη διαφορά ότι η μοναδική κατηγορία ΑΜΚ που έχει τώρα προτεραιότητα είναι οι χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. Οι κανόνες λειτουργίας προβλέπουν επίσης θέσεις χωρίς κράτηση ή με κράτηση για συνοδούς (που δεν είναι ΑΜΚ) δίπλα ή απέναντι από το χώρο του αναπηρικού αμαξιδίου. Αναδιπλούμενα καθίσματα επιτρέπουν τη μετατροπή των χώρων αναπηρικών αμαξιδίων σε θέσεις καθημένων καθολικής χρήσεως.

Πρόσβαση στα καθολικής χρήσεως διαμερίσματα ύπνου και κράτηση

Οι ως άνω κανόνες κράτησης καθισμάτων προτεραιότητας ισχύουν και για τα καθολικής χρήσεως διαμερίσματα ύπνου (βλ. σημείο 4.2.2.3) αλλά οι κανόνες λειτουργίας δεν επιτρέπουν την κατάληψη καθολικής χρήσεως διαμερισμάτων ύπνου χωρίς προηγούμενη κράτηση (η κράτηση δηλαδή είναι πάντοτε απαραίτητη).

Σύστημα συναγερμού στους χώρους αναπηρικών αμαξιδίων (σύστημα συναγερμού για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου)

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες για την ενδεδειγμένη απόκριση και δράση του προσωπικού της αμαξοστοιχίας σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού σε χώρο αναπηρικού αμαξιδίου (βλ. σημείο 4.2.2.3).

Ενεργοποίηση εξωτερικών θυρών από το πλήρωμα αμαξοστοιχίας)

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης των εξωτερικών θυρών εκ μέρους του πληρώματος αμαξοστοιχίας για την ασφάλεια όλων των επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΚ (βλ. σημείο 4.2.2.4.1).

Πλήρωμα αμαξοστοιχίας — Σύστημα συναγερμού στους χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες για την ενδεδειγμένη απόκριση και δράση του πληρώματος αμαξοστοιχίας σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού στους χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως (βλ. σημείο 4.2.2.6.3) από επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΚ.

Ακουστικές οδηγίες ασφαλείας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες σχετικά με την ακουστική μετάδοση οδηγιών ασφαλείας προς τους επιβάτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (βλ. σημείο 4.2.2.8.1). Οι κανόνες αυτοί καλύπτουν τόσο το είδος των οδηγιών όσο και τον τρόπο μετάδοσής τους.

Οπτικές πληροφορίες — Έλεγχος των διαφημίσεων

Προβλέπονται κανόνες ώστε να αποφεύγεται, κάθε ενδεχόμενο απόσπασης της προσοχής των επιβατών από διαφημίσεις ή οπτικές πληροφορίες (βλ. σημείο 4.2.2.8.2). Οι κανόνες αυτοί διέπουν τη θέση, τις διαστάσεις και τον φωτισμό των διαφημίσεων.

Αυτόματα συστήματα πληροφόρησης — Μη αυτόματη διόρθωση ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες επικύρωσης των πληροφοριών που παρέχονται μέσω αυτομάτων συστημάτων καθώς και κανόνες διόρθωσής τους από το προσωπικό όταν είναι ανακριβείς (βλ. σημείο 4.2.2.8).

Κανόνες ανακοίνωσης του τελικού προορισμού και της επόμενης στάσης

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες ώστε η επόμενη στάση να ανακοινώνεται τουλάχιστον δύο λεπτά πριν από την προβλεπόμενη άφιξη (βλ. σημείο 4.2.2.8).

Γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις ανακοινώσεις επί της αμαξοστοιχίας

Για τις ανακοινώσεις επί της αμαξοστοιχίας χρησιμοποιείται είτε ηχογραφημένο κείμενο είτε ζωντανός προφορικός λόγος. Και για τις δύο περιπτώσεις προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες βάσει των οποίων αιτιολογείται η χρήση συγκεκριμένων γλωσσών, ανάλογα με την αντιπροσωπευτικότερη εθνικότητα των επιβατών δρομολογίου (βλ. σημείο 4.2.2.8).

Σύστημα συναγερμού στα διαμερίσματα ύπνου

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες για την ενδεδειγμένη απόκριση και δράση του προσωπικού αμαξοστοιχίας σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού στα διαμερίσματα ύπνου (βλ. σημείο 4.2.2.11) από επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΚ.

Κανόνες σύνθεσης αμαξοστοιχίας ώστε, σε συσχετισμό με τις αποβάθρες, να είναι χρησιμοποιήσιμα τα βοηθήματα επιβίβασης αναπηρικών αμαξιδίων

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες οι οποίοι συνεκτιμούν τις διάφορες δυνατότητες σύνθεσης μιας αμαξοστοιχίας, ώστε να προσδιορίζονται οι ασφαλείς επιχειρησιακές ζώνες χρησιμοποίησης των βοηθημάτων ανάλογα με το σημείο στάθμευσης της αμαξοστοιχίας.

Ασφάλεια χειροκίνητων και μηχανοκίνητων βοηθημάτων

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες σχετικά με το χειρισμό των βοηθημάτων από το προσωπικό της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό του σταθμού. Όταν οι συσκευές είναι χειροκίνητες, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να απαιτείται η ελάχιστη φυσική προσπάθεια εκ μέρους του προσωπικού. Προκειμένου για μηχανοκίνητες διατάξεις, προβλέπεται ενσωματωμένος μηχανισμός ασφαλείας ο οποίος θα λειτουργήσει σε περίπτωση βλάβης. Προβλέπεται επίσης επιχειρησιακός κανόνας που διέπει τη χρήση του ανοιγοκλειόμενου προστατευτικού εμποδίου που υπάρχει στους ανυψωτήρες αναπηρικών αμαξιδίων, από το προσωπικό της αμαξοστοιχίας ή το προσωπικό του σταθμού.

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες ώστε το προσωπικό της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό του σταθμού να είναι σε θέση να χειρίζονται ακίνδυνα τα κεκλιμένα επίπεδα επιβίβασης (άνοιγμα, σταθεροποίηση στη θέση του, ανέβασμα, κατέβασμα και κλείσιμο).

Παροχή βοήθειας προς χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες που εγγυώνται ότι το προσωπικό έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο να παραστεί ανάγκη να βοηθήσει χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση.

Είναι δυνατόν να απαιτείται κράτηση από ΑΜΚ για την παροχή της βοήθειας αυτής ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα εκπαιδευμένου προσωπικού.

Αποβάθρα — Επιχειρησιακή ζώνη για βοηθήματα επιβίβασης αναπηρικών αμαξιδίων

Η σιδηροδρομική επιχείρηση και ο διαχειριστής υποδομής ή ο κεντρικός σταθμάρχης καθορίζουν από κοινού μια ζώνη της αποβάθρας όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βοήθημα, και αποδεικνύουν ότι προσφέρεται. Το εν λόγω σημείο είναι συμβατό με τις υπάρχουσες αποβάθρες στις οποίες ενδέχεται να σταθμεύσει η αμαξοστοιχία.

Επομένως, σε μερικές περιπτώσεις το σημείο στάθμευσης πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες συμμόρφωσης προς αυτή την απαίτηση.

Προβλέπονται κανόνες οι οποίοι συνεκτιμούν τις διάφορες δυνατότητες σύνθεσης αμαξοστοιχίας (βλ. σημείο 4.1.2.19) έτσι ώστε το σημείο στάθμευσης να καθορίζεται με βάση τις επιχειρησιακές ζώνες χρησιμοποίησης των βοηθημάτων.

Χρησιμοποίηση αναβαθμίδας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες για το κλείσιμο ή το άνοιγμα μιας αναβαθμίδας κάλυψης διακένου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Μεταφορά παιδικών αμαξιδίων

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες για τη μεταφορά παιδικών αμαξιδίων.

Μεταφορά αποσκευών

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες για τη μεταφορά αποσκευών.

Επιχειρησιακοί συνδυασμοί τροχαίου υλικού σύμφωνου και μη σύμφωνου προς την ΤΔΠ ΑΜΚ

Όταν για τον σχηματισμό αμαξοστοιχίας χρησιμοποιείται τροχαίο υλικό που συμμορφώνεται με την τεχνική προδιαγραφή σε συνδυασμό με τροχαίο υλικό που δεν συμμορφώνεται, προβλέπονται επιχειρησιακές διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι επί της αμαξοστοιχίας υπάρχουν δύο τουλάχιστον χώροι αναπηρικών αμαξιδίων σύμφωνα με την ΤΠΔ ΑΜΚ. Ομοίως, εξασφαλίζεται ότι τα αναπηρικά αμαξίδια έχουν πρόσβαση στους χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως (εφόσον η αμαξοστοιχία διαθέτει χώρους υγιεινής).

Για τέτοιους συνδυασμούς τροχαίου υλικού, προβλέπονται διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι σε όλα τα οχήματα παρέχονται οπτικές και ακουστικές πληροφορίες για το δρομολόγιο.

Σε σχηματισμούς του είδους αυτού θεωρείται αποδεκτό το ενδεχόμενο να μην είναι εντελώς λειτουργικά τα συστήματα παροχής πληροφοριών δυναμικού χαρακτήρα και τα συστήματα συναγερμού στους χώρους των αναπηρικών αμαξιδίων και στους χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως.

Σχηματισμός αμαξοστοιχίας από μεμονωμένα οχήματα σύμφωνα με την ΤΠΔ ΑΜΚ

Σε περίπτωση αμαξοστοιχίας που έχει σχηματιστεί από οχήματα τα οποία έχουν εκτιμηθεί μεμονωμένως σύμφωνα με το σημείο 6.2.7, προβλέπονται επιχειρησιακές διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι η αμαξοστοιχία στο σύνολό της συμμορφώνεται με όλες τις συναφείς διατάξεις της παραγράφου 4.2 της ανά χείρας ΤΠΔ.

4.2.5.   Κανόνες συντήρησης

Σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις του κεφαλαίου 3, οι κανόνες συντήρησης που αφορούν αποκλειστικά το υποσύστημα τροχαίο υλικό σύμφωνα με το τεχνικό πεδίο εφαρμογής όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.1, και σε σχέση με την ανά χείρας ΤΠΔ, ισχύουν τα εξής:

Σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας κάποιου βοηθήματος που προορίζεται για τη διευκόλυνση ΑΜΚ (συμπεριλαμβάνονται και τα απτικά σήματα), η σιδηροδρομική επιχείρηση μεριμνά για την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση μέσα σε έξι εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που αναφέρθηκε το πρόβλημα.

4.2.6.   Επαγγελματικά προσόντα

Για τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που ασχολείται με την επιχειρησιακή λειτουργία και τη συντήρηση του υποσυστήματος Τροχαίο υλικό σύμφωνα με το τεχνικό πεδίο εφαρμογής όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1.1 και σύμφωνα με το σημείο 4.2.4 όπου παρατίθενται οι επιχειρησιακοί κανόνες, και σε σχέση με την ανά χείρας ΤΠΔ, ισχύουν τα εξής:

Η επαγγελματική κατάρτιση προσωπικού που ασκεί καθήκοντα συνοδείας αμαξοστοιχιών, εξυπηρέτησης και παροχής βοήθειας προς επιβάτες σε σταθμό και πώλησης εισιτηρίων εκτείνεται μέχρι την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και ισότητας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αναγκών για κάθε κατηγορία ΑΜΚ.

Η επαγγελματική κατάρτιση τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, αρμόδιου για τη συντήρηση και διαχείριση της υποδομής, εκτείνεται μέχρι την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και ισότητας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αναγκών για κάθε κατηγορία ΑΜΚ.

4.2.7.   Όροι για την υγεία και την ασφάλεια

Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις ως προς τους όρους για την υγεία και την ασφάλεια όσον αφορά το προσωπικό που απαιτείται για την εκμετάλλευση του υποσυστήματος Τροχαίο υλικό ούτε στο πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ ούτε ως προς την υλοποίηση αυτής.

4.2.8.   Μητρώο τροχαίου υλικού

Οι απαιτήσεις για το τροχαίο υλικό σε σχέση με την ανά χείρας ΤΠΔ έξειδικεύονται στη συνέχεια.

Το μητρώο τροχαίου υλικού περιλαμβάνει τις παρακάτω γενικές πληροφορίες για κάθε τύπο τροχαίου υλικού:

γενική περιγραφή του τύπου τροχαίου υλικού (συμπεριλαμβάνονται η μέγιστη επιχειρησιακή ταχύτητα και το πλήθος σταθερών καθισμάτων)·

σιδηροδρομική επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το τροχαίο υλικό και ιδιοκτήτης του τροχαίου υλικού, εάν δεν συμπίπτει με την επιχείρηση·

κράτος μέλος που εγκρίνει το τροχαίο υλικό για τους σκοπούς της ανά χείρας ΤΠΔ·

κατηγορία θέσεως και αριθμοί των μεμονωμένων οχημάτων του τροχαίου υλικού·

κατασκευαστής του τροχαίου υλικού·

ημερομηνία θέσης του τροχαίου υλικού σε χρήση για δημόσια επιβατική υπηρεσία·

διαδρομές στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιείται το τροχαίο υλικό·

ημερομηνία δήλωσης συμμόρφωσης του τροχαίου υλικού προς τις απαιτήσεις της ανά χείρας ΤΠΔ·

όνομα του διακοινωμένου οργανισμού που πιστοποιεί τη συμμόρφωση·

συγκρότηση(-εις) του τροχαίου υλικού όταν λειτουργεί σύμφωνα με την ανά χείρας ΤΠΔ.

Επιπλέον, για κάθε στοιχείο τροχαίου υλικού αναφέρονται και περιγράφονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά σε αντιστοιχία με τις συναφείς διατάξεις της ΤΠΔ, ως εξής:

πλήθος καθισμάτων προτεραιότητας σύμφωνα με το σημείο 4.2.2.2·

πλήθος χώρων αναπηρικών αμαξιδίων σύμφωνα με το σημείο 4.2.2.3·

πλήθος χώρων υγιεινής σύμφωνα με το σημείο 4.2.2.6·

πλήθος διαμερισμάτων ύπνου προσιτών σε αναπηρικά αμαξίδια (εάν διατίθενται) σύμφωνα με το σημείο 4.2.2.11·

ύψος δαπέδου του οχήματος και θέση όλων των βαθμίδων επιβίβασης και αποβίβασης σύμφωνα με τα σημεία 4.2.2.12.1, 4.2.2.12.2 και 4.2.2.12.3·

ύψη αποβάθρας (συμπεριλαμβάνονται τυχόν ειδικές περιπτώσεις) για τις οποίες προορίζεται το τροχαίο υλικό σύμφωνα με το σημείο 4.2.2.12.1)·

περιγραφή τυχόν ενσωματωμένων βοηθημάτων, εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με το σημείο 4.2.2.12.4·

περιγραφή τυχόν φορητών βοηθημάτων τα οποία μεταφέρονται επί του τροχαίου υλικού σύμφωνα με το σημείο 4.2.2.12.4.

Όπου εφαρμόζονται εθνικοί κανόνες για τις ανάγκες συμμόρφωσης προς την ΤΔΠ, οι εν λόγω κανόνες και διατάξεις αντιστοιχίζονται προς τη συναφή εγγραφή του μητρώου.

Εάν αλλάξει το κράτος μέλος απογραφής του τροχαίου υλικού, το περιεχόμενο του μητρώου τροχαίου υλικού, σε ό,τι αφορά τροχαίο υλικό σχετικό με τ ην ανά χείρας ΤΠΔ, διαβιβάζεται από το προηγούμενο κράτος απογραφής στο επόμενο.

Το περιεχόμενο του μητρώου τροχαίου υλικού χρειάζεται απαραιτήτως:

στο κράτος μέλος, για να επιβεβαιώσει ότι το τροχαίο υλικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ανά χείρας ΤΠΔ·

στον διαχειριστή υποδομής, για να επιβεβαιώσει ότι το τροχαίο υλικό είναι συμβατό με την υποδομή στην οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί·

στη σιδηροδρομική επιχείρηση, για να επιβεβαιώσει ότι το τροχαίο υλικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.

4.3.   Ορισμοί για όρους που χρησιμοποιούνται στην ανά χείρας ΤΠΔ

Ενεργοποίηση με την παλάμη

Αυτό σημαίνει ότι μια συσκευή ενεργοποιείται με την παλάμη ή άλλο μέρος του χεριού χωρίς χαλάρωση των δακτύλων. Η λογική του σχεδιασμού είναι ότι ενδέχεται να υπάρχουν επιβάτες με προβλήματα στις αρθρώσεις, που υποφέρουν π.χ. από αρθρίτιδα και δεν μπορούν να πιέσουν με το ακροδάχτυλο, και αν το κάνουν θα είναι επώδυνο. Άλλοι επιβάτες ενδέχεται να μην μπορούν να χαλαρώσουν τα δάκτυλα.

Οπτική αντίθεση

Για να επιτευχθεί επαρκής οπτική αντίθεση κατά το χρωματισμό δύο παρακείμενων επιφανειών, η αντίθεση μεταξύ των χρωμάτων προσδιορίζεται με βάση την ανακλαστικότητα του φωτός, την απόχρωση και τη χρωματική αξία κάθε χρώματος.

Για τις ανάγκες της ανά χείρας ΤΠΔ, η χρωματική αντίθεση αξιολογείται με βάση την ανακλαστικότητα του διαχεόμενου φωτός, μπορεί όμως να γίνει εντονότερη με αλλαγές στην απόχρωση και το βασικό χρώμα.

«Χρωματική αντίθεση ως αποτέλεσμα της ανακλαστικότητας του διαχεόμενου φωτός» σημαίνει τη χρωματική αντίθεση επιφανειών που υπολογίζεται βάσει του τύπου:

Formula

Κ

=

χρωματική αντίθεση

L0

=

η ανακλαστικότητα διαχεόμενου φωτός του αντικειμένου

Lh

=

η ανακλαστικότητα διαχεόμενου φωτός του υποβάθρου ή της παρακείμενης επιφάνειας

Όπου γίνεται λόγος για χρωματική αντίθεση στην ανά χείρας ΤΠΔ, η ελάχιστη τιμή της είναι Κ = 0,3.'

L είναι ο λόγος της φωτεινής έντασης του διαχεόμενο φωτός που ανακλάται σε δεδομένη διεύθυνση από ένα στοιχείο επιφάνειας, προς το εμβαδόν του στοιχείου επιφάνειας προβαλλόμενου στην ίδια διεύθυνση.

Για τη δημιουργία χρωματικής αντίθεσης δεν επιτρέπεται συνδυασμός κόκκινου και πράσινου.

Η μέτρηση της ανακλαστικότητας διαχεόμενου φωτός γίνεται σύμφωνα με ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα.

Ο βαθμός αντίθεσης μεταξύ αποχρώσεων προσδιορίζεται βάσει της εγγύτητας δύο χρωμάτων μέσα στο χρωματικό φάσμα, πράγμα που σημαίνει ότι χρώματα που γειτνιάζουν δημιουργούν μικρότερες αντιθέσεις σε σχέση με χρώματα απομακρυσμένα μέσα στο χρωματικό φάσμα.

Η χρωματική τιμή, για κάθε ορισμό χρώματος, περιγράφει την έντασή του και τον βαθμό κορεσμού αυτού. Όσο πιο κορεσμένο είναι ένα χρώμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η χρωματική του ένταση.

Πρώτη βαθμίδα

Ως πρώτη βαθμίδα νοείται η πρώτη βαθμίδα του οχήματος που χρησιμοποιεί ο επιβάτης κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση. Κατά κανόνα πρόκειται για την πλησιέστερη προς το χείλος της αποβάθρας βαθμίδα, που μπορεί να είναι σταθερή η αναδιπλούμενη.

Αντιολισθητικός

Χαρακτηρίζεται έτσι μια επιφάνεια αρκετά αδρή ή αλλιώς επεξεργασμένη ώστε η τριβή μεταξύ αυτής και υποδημάτων ή βοηθημάτων κινητικότητας να διατηρείται σε αποδεκτές τιμές, ανεξαρτήτως αν είναι υγρή ή στεγνή.

Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ενιαίο ή καθολικής αποδοχής σύστημα προσδιορισμού του συντελεστή τριβής για τον ορισμό της αντιολισθηρότητας των δαπέδων.

Προκειμένου για τροχαίο υλικό, αρκεί συνεπώς να αποδειχτεί ότι ο συντελεστής στατικής τριβής ανάμεσα σε μια επιφάνεια που έχει χαρακτηριστεί αντιολισθητική και ένα υπόδημα ελαστικού πέλματος, μετρούμενος με κάποια μέθοδο αναγνωρισμένη σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, επιτυγχάνει ελάχιστη τιμή 0,35 ακόμη και όταν η επιφάνεια έχει βραχεί με καθαρό νερό. Η ποιότητα του ελαστικού που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση δηλώνεται μαζί με τα αποτελέσματα και είναι αντιπροσωπευτική των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υποδημάτων καθημερινής χρήσης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως προς την υποδομή, εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες οι σχετικοί με ισοδύναμες χαρακτηρισμένες επιφάνειες στα κτίρια.

«Απτικά σήματα» και «χειρισμοί με την αφή»

Οι όροι καλύπτουν σήματα ή μέσα χειρισμού, όπου περιλαμβάνονται ανάγλυφα εικονογράμματα, ανάγλυφοι χαρακτήρες και η γραφή Μπράιγ. Ανάγλυφα εικονογράμματα και χαρακτήρες έχουν ελάχιστο ύψος 0,5 mm ως προς την επιφάνεια, δεν είναι εγχάρακτα και είναι τετραγωνισμένα (δηλαδή ούτε στρογγυλεμένα ούτε με οξείες γωνίες).

Η απόσταση ανάμεσα στους χαρακτήρες ή τα εικονογράμματα επιτρέπει αναγνώριση του ανάγλυφου γράμματος, αριθμού ή συμβόλου, και από τις δύο πλευρές με το πρώτο άγγιγμα των δακτύλων.

Το ελάχιστο ύψος χαρακτήρων ή αριθμών είναι 15 mm.

Η χρησιμοποιούμενη γραφή Μπράιγ είναι η επίσημη εθνική γραφή Μπράιγ. Η κουκίδα Μπράιγ είναι θολοειδής. Για μεμονωμένες λέξεις χρησιμοποιείται η γραφή Μπράιγ τύπου Ι, ενώ υπάρχει και ενσωματωμένος εξακριβωτής.

Κεντρικός σταθμάρχης

Είναι η οντότητα που έχει την ευθύνη της καθημερινής διαχείρισης του σταθμού. Η ανάθεση γίνεται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση, το διαχειριστή υποδομής ή τρίτο μέρος.

Πληροφορίες ασφαλείας

Πρόκειται για πληροφορίες που δίδονται στους επιβάτες, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων τί πρέπει να κάνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οδηγίες ασφαλείας

Πρόκειται για τις οδηγίες που δίδονται στους επιβάτες μόλις εκδηλωθεί περιστατικό έκτακτης ανάγκης ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τι πρέπει να κάνουν.

Ελεύθερη δίοδος

Πρόκειται για χώρο ελεύθερο εμποδίων, ο οποίος επιτρέπει τις μετακινήσεις στο εσωτερικό ενός οχήματος προς τις ζώνες που καθορίζονται στο κεφάλαιο 4.

Διάδρομος ενδοεπικοινωνίας

Είναι ο διάδρομος που συνδέει δύο διαδοχικά οχήματα και επιτρέπει στους επιβάτες να μεταβαίνουν από το ένα στο άλλο.

5.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

5.1.   Ορισμός

Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 2001/16/EΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, τα στοιχεία διαλειτουργικότητας είναι «κάθε βασικό στοιχείο, ομάδα στοιχείων, υποσύνολο ή πλήρες σύνολο υλικών ενσωματωμένων ή προοριζόμενων να ενσωματωθούν σε ένα υποσύστημα, από το οποίο εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα η διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος. Η έννοια του στοιχείου καλύπτει στοιχεία τόσο υλικά όσο και άυλα, όπως το λογισμικό».

5.2.   Καινοτόμες λύσεις

Όπως εξηγείται στο κεφάλαιο 4 της ανά χείρας ΤΠΔ, για τις καινοτόμες λύσεις ενδέχεται να χρειαστούν νέες προδιαγραφές ή/και νέες μέθοδοι αξιολόγησης. Η διαδικασία ανάπτυξης των προδιαγραφών και μεθόδων αξιολόγησης περιγράφεται υπό 6.1.3.

5.3.   Κατάλογος στοιχείων διαλειτουργικότητας

Τα στοιχεία διαλειτουργικότητας καλύπτονται από τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, και παρατίθενται στη συνέχεια.

5.3.1.   Υποδομή

Τα στοιχεία που παρατίθενται στο παρόν σημείο θεωρούνται στοιχεία διαλειτουργικότητας για την υποδομή:

 

Υλικό οπτικής πληροφόρησης των επιβατών

 

Βοηθήματα επιβίβασης

 

Πλήκτρα

 

Χώρος περιποίησης βρεφών

 

Απτική σήμανση

 

Αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων

5.3.2.   Τροχαίο υλικό

Τα στοιχεία που παρατίθενται στο παρόν σημείο θεωρούνται στοιχεία διαλειτουργικότητας για το τροχαίο υλικό:

 

Δομοστοιχεία τυπικών και καθολικής χρήσεως χώρων υγιεινής

 

Υλικό πληροφόρησης επιβατών (ακουστικό και οπτικό)

 

Συσκευές συναγερμού για τους επιβάτες

 

Βοηθήματα επιβίβασης

 

Πλήκτρα

 

Χώρος περιποίησης βρεφών

 

Οπτική και απτική σήμανση

5.4.   Επιδόσεις και προδιαγραφές στοιχείων διαλειτουργικότητας

5.4.1.   Υποδομή

Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά εμφαίνονται στα αντίστοιχα σημεία της παραγράφου 4.1 που αναφέρονται κατωτέρω.

 

Υλικό οπτικής πληροφόρησης των επιβατών (4.1.2.11.2 και παράρτημα Ν)

 

Βοηθήματα επιβίβασης (4.1.2.21.2)

 

Πλήκτρα με απτικές ενδείξεις (4.1.2.4)

 

Χώρος περιποίησης βρεφών (4.1.2.7.2)

 

Απτική σήμανση (4.1.2.11)

 

Αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων (4.1.2.9.2)

5.4.2.   Τροχαίο υλικό

Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά εμφαίνονται στα αντίστοιχα σημεία της παραγράφου 4.2 που αναφέρονται κατωτέρω.

 

Δομοστοιχεία χώρων υγιεινής (4.2.2.6)

 

Υλικό οπτικής πληροφόρησης των επιβατών (4.2.2.8.3 και παράρτημα Ν)

 

Συσκευές συναγερμού για τους επιβάτες:

Η ενεργοποίησή τους γίνεται με την παλάμη ενώ η απαιτούμενη δύναμη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 Ν.

Βοηθήματα επιβίβασης (4.2.2.12.3)

 

Πλήκτρα:

Τα πλήκτρα ενεργοποιούνται με δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 15 N.

 

Χώρος περιποίησης βρεφών (4.2.2.6.3.2)

 

Οπτική και απτική σήμανση (4.2.2.8.1, 4.2.2.8.2 και παράρτημα N)

6.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

6.1.   Στοιχεία διαλειτουργικότητας

6.1.1.   Αξιολόγηση συμμόρφωσης (γενικά)

Ο κατασκευαστής ή εξουσιοδοτημένος εντολοδόχος του εγκατεστημένος στην Κοινότητα συντάσσει δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ή δήλωση καταλληλότητας για χρήση ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 και το παράρτημα IV σημείο 3 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, πριν διατεθεί στην αγορά ένα στοιχείο διαλειτουργικότητας.

Η αξιολόγηση συμμόρφωσης ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας καλύπτει τις κάτωθι ενότητες (οι ενότητες περιγράφονται στο παράρτημα F της ανά χείρας ΤΠΔ):

Ενότητες στοιχείων διαλειτουργικότητας

Ενότητα Α: Εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής για τις φάσεις μελέτης, ανάπτυξης και παραγωγής

Ενότητα Α1: Εσωτερικός έλεγχος της μελέτης με επαλήθευση του προϊόντος για τις φάσεις μελέτης, ανάπτυξης και παραγωγής

Ενότητα Β: Εξέταση τύπου για τις φάσεις μελέτης και ανάπτυξης

Ενότητα C: Συμμόρφωση προς τύπο για τη φάση της παραγωγής

Ενότητα D: Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας παραγωγής για τη φάση της παραγωγής

Ενότητα F: Έλεγχος προϊόντων για τη φάση της παραγωγής

Ενότητα H1: Πλήρες σύστημα διαχείρισης της ποιότητας για τις φάσεις μελέτης, ανάπτυξης και παραγωγής

Ενότητα Η2: Πλήρες σύστημα διαχείρισης της ποιότητας με έλεγχο μελέτης για τις φάσεις μελέτης, ανάπτυξης και παραγωγής

Ενότητα V: Επικύρωση τύπου με δοκιμή εν λειτουργία (καταλληλότητα για χρήση)

Εάν απαιτείται συμμετοχή διακοινωμένου οργανισμού για την εκάστοτε ενότητα,

η διαδικασία της έγκρισης και το περιεχόμενο της αξιολόγησης ορίζονται μεταξύ του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου εντολοδόχου αυτού εγκατεστημένου στην Κοινότητα και ενός διακοινωμένου οργανισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην ανά χείρας ΤΠΔ.

Για κάθε στοιχείο διαλειτουργικότητας, κατά περίπτωση, ο διακοινωμένος οργανισμός (επιλογής του κατασκευαστή) εξουσιοδοτείται:

είτε να αξιολογήσει τα στοιχεία διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος Τροχαίο υλικόή/και να αξιολογήσει τα στοιχεία διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος Υποδομή.

6.1.2.   Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης (ενότητες)

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης καλύπτει τις φάσεις και τα χαρακτηριστικά που σημειώνονται με x στον πίνακα D.1 του παραρτήματος D της ανά χείρας ΤΠΔ. Ο κατασκευαστής ή εξουσιοδοτημένος εντολοδόχος αυτού εγκατεστημένος στην Κοινότητα επιλέγει μία από τις ενότητες ή τους συνδυασμούς ενοτήτων του πίνακα 16, ανάλογα με το απαιτούμενο στοιχείο διαλειτουργικότητας.

Πίνακας 16

Διαδικασίες αξιολόγησης

Σημείο

Στοιχείο διαλειτουργικότητας προς εκτίμηση

Ενότητα A

Ενότητα Α1 (3)

Ενότητες B+C

Ενότητες B+D

Ενότητες B+F

Ενότητα H1 (3)

Ενότητα Η2

4.1.2.11.2

και

4.1.2.12.2

Υλικό οπτικής πληροφόρησης των επιβατών

 

X

X

X

 

X

X

4.1.2.21.2

Βοηθήματα επιβίβασης

 

X

 

X

X

X

X

4.1.2.4

Πλήκτρα με απτικές ενδείξεις

X

 

X

 

 

X

 

4.1.2.7.2

Χώρος περιποίησης βρεφών

X

 

X

 

 

X

 

4.1.2.11

Απτική σήμανση

X

 

X

 

 

X

 

4.1.2.9.2

Αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων

X

 

X

 

 

X

 

4.2.2.6

Δομοστοιχεία χώρων υγιεινής

 

X

X

X

 

X

X

4.2.2.8

Υλικό οπτικής πληροφόρησης των επιβατών

 

X

X

X

 

X

X

4.2.2.3,

4.2.2.6 και

4.2.2.11

Συσκευές συναγερμού για τους επιβάτες

X

 

X

 

 

X

 

4.2.2.12.3

Βοηθήματα επιβίβασης

 

X

 

X

X

X

X

4.2.2.4

Πλήκτρα

X

 

X

 

 

X

 

4.2.2.6.3.2

Χώρος περιποίησης βρεφών

X

 

X

 

 

X

 

4.2.2.8.1,

4.2.2.8.2

και παράρτημα N

Οπτική και απτική σήμανση

X

 

X

 

 

X

 

6.1.3.   Καινοτόμες λύσεις

Εάν για κάποιο στοιχείο διαλειτουργικότητας προτείνεται μια καινοτόμος λύση, κατά την έννοια του σημείου 5.2, ο κατασκευαστής ή εξουσιοδοτημένος εντολοδόχος αυτού εγκατεστημένος στην Κοινότητα καταγράφει τις αποκλίσεις από την αντίστοιχη διάταξη της ΤΠΔ και τις υποβάλλει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA). Ο τελευταίος οριστικοποιεί τις λειτουργικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές διεπαφών για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και επεξεργάζεται τις μεθόδους αξιολόγησης.

Οι λειτουργικές προδιαγραφές και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης που θα προκύψουν έτσι ενσωματώνονται στην ΤΠΔ στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης.

Αφού τεθεί σε ισχύ μια απόφαση της Επιτροπής, εκδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/1/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, η καινοτόμος λύση επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πριν ενσωματωθεί στην ΤΠΔ.

6.1.4.   Αξιολόγηση της καταλληλότητας για χρήση

Αξιολόγηση της καταλληλότητας για χρήση σύμφωνα με την επικύρωση τύπου μέσω της διαδικασίας δοκιμής εν λειτουργία (ενότητα V) και όπως υποδεικνύεται στο παράρτημα F της ΤΠΔ απαιτείται για τα κάτωθι στοιχεία διαλειτουργικότητας:

Κανένα

6.2.   Υποσυστήματα

6.2.1.   Αξιολόγηση της συμμόρφωσης (γενικά)

Σύμφωνα με το παράρτημα VI της οδηγίας 96/48/ΕΚ, ο αναθέτων φορέας, ή εντολοδόχος αυτού εγκατεστημένος στην Κοινότητα (αιτών), υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης της συμμόρφωσης του υποσυστήματος τροχαίου υλικού ή υποδομής σε διακοινωμένο οργανισμό της επιλογής του.

Η εκ μέρους του κατασκευαστή υποβολή αίτησης για αξιολόγηση της συμμόρφωσης του τροχαίου υλικού είναι ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό (βλ. DV11 Ερώτηση 3).

Ο οργανισμός αυτός έχει διακοινωθεί ακριβώς για τον σκοπό της αξιολόγησης του υποσυστήματος τροχαίου υλικού ή υποδομής.

Η δήλωση ελέγχου ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 και το παράρτημα VI της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ συντάσσεται από τον αιτούντα.

Η δήλωση ελέγχου ΕΚ απαιτείται για την έγκριση λειτουργία του υποσυστήματος.

Η αξιολόγηση συμμόρφωσης ενός υποσυστήματος διενεργείται βάσει μιας από τις παρακάτω ενότητες, ή συνδυασμού αυτών, σύμφωνα με το σημείο 6.2.2 και το παράρτημα Ε της ανά χείρας ΤΠΔ (οι ενότητες περιγράφονται στο παράρτημα F της ανά χείρας ΤΠΔ):

Ενότητες για την επαλήθευση «ΕΚ» των υποσυστημάτων

Ενότητα SB: Εξέταση τύπου για τις φάσεις μελέτης και ανάπτυξης

Ενότητα SD: Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας παραγωγής για τη φάση της παραγωγής

Ενότητα SF: Έλεγχος προϊόντων για τη φάση της παραγωγής

Ενότητα SG: Έλεγχος μονάδας

Ενότητα SH2: Πλήρες σύστημα διαχείρισης της ποιότητας με έλεγχο μελέτης για τις φάσεις μελέτης, ανάπτυξης και παραγωγής

Η διαδικασία της έγκρισης και το περιεχόμενο της αξιολόγησης ορίζονται μεταξύ του αιτούντος και ενός διακοινωμένου οργανισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ανά χείρας ΤΠΔ και με τους κανόνες του κεφαλαίου 7 της ανά χείρας ΤΠΔ.

6.2.2.   Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης (ενότητες)

Ο αιτών επιλέγει μία από τις ενότητες ή συνδυασμούς ενοτήτων του πίνακα 17.

Πίνακας 17

Διαδικασίες αξιολόγησης

Υποσύστημα προς αξιολόγηση

Ενότητα SB+SD

Ενότητα SB+SD

Ενότητα SG

Ενότητα SH2

Υποσύστημα Τροχαίο Υλικό

X

X

 

X

Υποσύστημα Υποδομή

X

 

X

X

Τα χαρακτηριστικά του υποσυστήματος των οποίων προβλέπεται αξιολόγηση κατά τις αντίστοιχες φάσεις εμφαίνονται στο παράρτημα Ε της ανά χείρας ΤΠΔ (πίνακας Ε.1 για το υποσύστημα Υποδομή και πίνακας Ε.2 για το υποσύστημα Τροχαίο Υλικό). Ο αιτών επιβεβαιώνει ότι κάθε παραγόμενο υποσύστημα ανταποκρίνεται στη συμμόρφωση τύπου.

Τα χαρακτηριστικά των στοιχείων διαλειτουργικότητας τα οποία εμφαίνονται στο παράρτημα D (πίνακας D1) εμφαίνονται επίσης και στο παράρτημα Ε (πίνακας Ε1 ή Ε2). Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών αυτών καλύπτεται από την παρουσία της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ του στοιχείου διαλειτουργικότητας.

Η αξιολόγηση του υποσυστήματος συντήρησης περιγράφεται στο σημείο 6.2.5.

6.2.3.   Καινοτόμες λύσεις

Όταν ένα υποσύστημα περιλαμβάνει μια καινοτόμο λύση κατά την έννοια των σημείων 4.1.1 ή 4.2.1, ο κατασκευαστής ή εξουσιοδοτημένος εντολοδόχος αυτού εγκατεστημένος στην Κοινότητα καταγράφει τις αποκλίσεις από την αντίστοιχη διάταξη της ΤΠΔ και τις υποβάλλει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA). Ο τελευταίος οριστικοποιεί τις λειτουργικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές διεπαφών για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και επεξεργάζεται τις μεθόδους αξιολόγησης.

Οι λειτουργικές προδιαγραφές και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης που θα προκύψουν έτσι ενσωματώνονται στην ΤΠΔ στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης.

Αφού τεθεί σε ισχύ μια απόφαση της Επιτροπής, εκδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/1/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, η καινοτόμος λύση επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πριν ενσωματωθεί στην ΤΠΔ.

6.2.4.   Αξιολόγηση της συντήρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, ο διακοινωμένος (κοινοποιημένος) οργανισμός καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο, ο οποίος εμπεριέχει και τον φάκελο συντήρησης. Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι ο διακοινωμένος οργανισμός:

ελέγχει κατά πόσον υπάρχει φάκελος συντήρησης·

ως προς το τροχαίο υλικό, κατά πόσον περιέχονται στον φάκελο συντήρησης τα στοιχεία που περιγράφονται αναλυτικά στο σημείο 4.2.10.2 της ΤΠΔ τροχαίου υλικού υψηλών ταχυτήτων,

χωρίς όμως να έχει την υποχρέωση να ελέγξει την εγκυρότητα του περιεχομένου του φακέλου συντήρησης.

Η αξιολόγηση συμμόρφωσης της συντήρησης ανήκει στην αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους.

Στο παράρτημα F (που παραμένει ανοιχτό σημείο) περιγράφεται υπό F.4 η διαδικασία βάσει της οποίας κάθε κράτος μέλος εξακριβώνει κατά πόσον οι ρυθμίσεις συντήρησης ανταποκρίνονται στις διατάξεις της ανά χείρας ΤΠΔ και εγγυώνται τήρηση των βασικών παραμέτρων και θεμελιωδών απαιτήσεων για όλη τη διάρκεια ζωής του πεδίου.

6.2.5.   Αξιολόγηση επιχειρησιακών κανόνων

Στο σημείο 6.2.1 της ΤΠΔ για την επιχειρησιακή εκμετάλλευση των συμβατικών σιδηροδρόμων αναφέρεται ότι για κανένα από τα στοιχεία που περιέχονται στην εν λόγω ΤΠΔ δεν απαιτείται σήμερα χωριστή αξιολόγηση από διακοινωμένο οργανισμό.

Για τους σκοπούς της ΤΠΔ ΑΜΚ, ο διακοινωμένος οργανισμός δεν επαληθεύει κανένα επιχειρησιακό κανόνα, ούτε καν μεταξύ αυτών που εμφαίνονται υπό 4.1.4 ή 4.2.4.

6.2.6.   Αξιολόγηση μεμονωμένων οχημάτων

Όταν το τροχαίο υλικό παραδίδεται ως μεμονωμένα οχήματα και όχι ως σταθεροί σχηματισμοί, τα οχήματα αξιολογούνται βάσει των αντίστοιχων διατάξεων της ανά χείρας ΤΠΔ, με το δεδομένο ότι δεν διαθέτουν όλα χώρους αναπηρικών αμαξιδίων, διευκολύνσεις πρόσβασης για αναπηρικά αμαξίδια ή χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως.

Πρέπει όμως να αποδειχτεί ότι, όταν συνδέονται με άλλα συμβατά οχήματα για να σχηματίσουν πλήρη συρμό, μπορούν να τηρούνται όλες οι διατάξεις της ΤΠΔ ΑΜΚ.

6.3.   Στοιχεία διαλειτουργικότητας χωρίς δήλωση ΕΚ

6.3.1.   Γενικά

Για περιορισμένο χρόνο, τη λεγόμενη μεταβατική περίοδο, στοιχεία διαλειτουργικότητας για τα οποία δεν υπάρχει δήλωση συμμόρφωσης ή δήλωση καταλληλότητας για χρήση μπορούν κατ’εξαίρεση να ενσωματώνονται σε υποσυστήματα, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι διατάξεις το παρόντος σημείου.

6.3.2.   Η μεταβατική περίοδος

Αρχίζει μόλις τεθεί σε ισχύ η ανά χείρας ΤΠΔ και διαρκεί έξι έτη.

Μόλις λήξει η μεταβατική περίοδος, και με τις εξαιρέσεις που επιτρέπονται βάσει του σημείου 6.3.3.3 παρακάτω, τα στοιχεία διαλειτουργικότητας καλύπτονται από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ή/και καταλληλότητας για χρήση πρίν ενσωματωθούν στο υποσύστημα.

6.3.3.   Πιστοποίηση υποσυστημάτων που περιέχουν μη πιστοποιημένα στοιχεία διαλειτουργικότητας κατά τη μεταβατική περίοδο

6.3.3.1.   Όροι

Εάν πληρούνται τα τρία κριτήρια που ακολουθούν, ένας διακοινωμένος οργανισμός μπορεί κατά τη μεταβατική περίοδο να εκδώσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης για ένα υποσύστημα, ακόμη και αν κάποια από τα στοιχεία διαλειτουργικότητας που έχουν ενσωματωθεί στο υποσύστημα δεν καλύπτονται από τις αντίστοιχες δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ ή/και καταλληλότητας για χρήση σύμφωνα με την ανά χείρας ΤΠΔ:

η συμμόρφωση του υποσυστήματος έχει ελεγχθεί από τον διακοινωμένο οργανισμό βάσει των απαιτήσεων του κεφαλαίου 4 της ανά χείρας ΤΠΔ·

διενεργώντας επιπλέον αξιολογήσεις, ο διακοινωμένος οργανισμός επιβεβαιώνει ότι η συμμόρφωση ή/και η καταλληλότητα για χρήση των στοιχείων διαλειτουργικότητας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κεφαλαίου 5· και

στοιχεία διαλειτουργικότητας που δεν καλύπτονται από την αντίστοιχη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ή/και καταλληλότητας για χρήση πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί σε υποσύστημα που έχει ήδη λειτουργήσει σε ένα τουλάχιστον από τα κράτη μέλη πριν τεθεί σε ισχύ η ανά χείρας ΤΠΔ.

Δεν εκπονούνται δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ ή/και καταλληλότητας για χρήση για στοιχεία διαλειτουργικότητας αξιολογούμενα με τον τρόπο αυτόν.

6.3.3.2.   Κοινοποίηση

Στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης του υποσυστήματος αναγράφεται με σαφήνεια ποια στοιχεία διαλειτουργικότητας έχουν αξιολογηθεί από τον διακοινωμένο οργανισμό στο πλαίσιο επαλήθευσης του υποσυστήματος.

Στη δήλωση ελέγχου ΕΚ του υποσυστήματος αναγράφονται με σαφήνεια:

τα στοιχεία διαλειτουργικότητας που έχουν αξιολογηθεί ως μέρος του υποσυστήματος·

επιβεβαίωση ότι το υποσύστημα περιέχει στοιχεία διαλειτουργικότητας πανομοιότυπα εκείνων που επαληθεύτηκαν ως μέρος του υποσυστήματος·

για τα εν λόγω στοιχεία διαλειτουργικότητας, οι λόγοι για τους οποίους ο κατασκευαστής δεν προσκόμισε δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ή/και καταλληλότητας για χρήση πριν από την ενσωμάτωσή τους στο υποσύστημα.

6.3.3.3.   Κύκλος ζωής

Η παραγωγή ή η αναβάθμιση/ανακαίνιση του εκάστοτε υποσυστήματος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στην πρώτη εξαετία της μεταβατικής περιόδου. Ως προς τον κύκλο ζωής του υποσυστήματος:

στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου· και

υπό την ευθύνη του οργανισμού που έχει εκδώσει τη δήλωση ελέγχου ΕΚ του υποσυστήματος,

τα στοιχεία διαλειτουργικότητας για τα οποία δεν έχει εκδοθεί δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ή/και καταλληλότητας για χρήση και είναι του ίδιου τύπου με αυτά που παράγει ο κατασκευαστής, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για αντικατάσταση στο πλαίσιο συντήρησης και ως ανταλλακτικά για το υποσύστημα.

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, και

μέχρις ότου το σύστημα αναβαθμιστεί, ανακαινιστεί ή αντικατασταθεί· και

υπό την ευθύνη του οργανισμού που έχει εκδώσει τη δήλωση ΕΚ επαλήθευσης του υποσυστήματος,

τα στοιχεία διαλειτουργικότητας για τα οποία δεν έχει εκδοθεί δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή/και καταλληλότητας για χρήση και είναι του ίδιου τύπου με αυτά που παράγει ο ίδιος κατασκευαστής, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για αντικατάσταση στο πλαίσιο συντήρησης.

6.3.4.   Παρακολούθηση

Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη:

παρακολουθούν το πλήθος και τον τύπο των στοιχείων διαλειτουργικότητας που τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά της επικράτειάς τους·

μεριμνούν ώστε, όταν ένα υποσύστημα υποβάλλεται προς έγκριση, να προσδιορίζονται οι λόγοι για τη μη πιστοποίηση του στοιχείου διαλειτουργικότητας από τον κατασκευαστή·

κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη λεπτομερή στοιχεία για το μη πιστοποιημένο στοιχείο διαλειτουργικότητας και τους λόγους της μη πιστοποίησης.

7.   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΠΔ ΑΜΚ

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η στρατηγική για την εφαρμογή της ΤΠΔ. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να προσδιοριστούν τα στάδια μέσω των οποίων θα γίνει βαθμιαία μετάβαση από την υπάρχουσα κατάσταση στην τελική κατάσταση, κατά την οποία η συμμόρφωση προς την ΤΠΔ θα αποτελεί τον κανόνα. Το παρόν κεφάλαιο έχει βασιστεί στην ανάγκη να συντονιστεί η εφαρμογή της ΤΠΔ για λόγους κυρίως τεχνικούς ή επιχειρησιακούς· έχει όμως συνεκτιμηθεί και η ανάλυση κόστους–οφέλους σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας. Να συνεκτιμηθεί επιπλέον και το γεγονός ότι η εφαρμογή μιας ΤΠΔ πρέπει περιστασιακά να συντονίζεται με την εφαρμογή άλλων ΤΠΔ.

Για την εφαρμογή των ΤΠΔ συνεκτιμάται η συνολική μετάβαση του συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου και του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλών ταχυτήτων προς μια κατάσταση πλήρους διαλειτουργικότητας.

Για να υποστηριχτεί η μετάβαση αυτή, οι ΤΠΔ επιτρέπουν τη σταδιακή και βαθμιαία εφαρμογή καθώς και συντονισμένη εφαρμογή σε συνδυασμό με άλλες ΤΠΔ.

7.1.   Εφαρμογή της ανά χείρας ΤΠΔ σε νέα υποδομή/τροχαίο υλικό

7.1.1.   Υποδομή

Για κάθε νέα υποδομή που τίθεται σε χρήση εφαρμόζονται πλήρως οι προσεγγίσεις όσον αφορά την υποδομή κατά τα κεφάλαια 2 έως 6 της ανά χείρας ΤΠΔ και όλες οι ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στη συνέχεια.

Η διάταξη αυτή της ΤΠΔ δεν εφαρμόζεται για νέα υποδομή για την οποία έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση ή που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας διαγωνισμού κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανά χείρας ΤΠΔ.

Ο διαχειριστής υποδομής ή η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο κεντρικός σταθμάρχης συνεννοούνται με τους φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου σε κάθε περίπτωση νέων εργασιών εντός των ορίων του σταθμού η πέριξ αυτού, με αντικείμενο συζήτησης την εκπλήρωση των απαιτήσεων πρόσβασης όχι μόνο στο εσωτερικό του σταθμού αλλά και στο σταθμό.

7.1.2.   Τροχαίο υλικό

7.1.2.1.   Γενικά

Για κάθε νέο τροχαίο υλικό που τίθεται σε χρήση εφαρμόζονται πλήρως οι προσεγγίσεις όσον αφορά το τροχαίο υλικό κατά τα κεφάλαια 2 έως 6 της ανά χείρας ΤΠΔ και όλες οι ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στη συνέχεια.

Η διάταξη αυτή της ΤΠΔ δεν εφαρμόζεται για νέο τροχαίο υλικό για το οποίο έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση ή που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας διαγωνισμού κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανά χείρας ΤΠΔ.

7.1.2.2.   Καινούργιο τροχαίο υλικό με νέα μελέτη

7.1.2.2.1.   Ορισμοί

Για την εφαρμογή του σημείου 7.1.1 και του σημείου 7.1.2.1:

Ως φάση Α νοείται η χρονική περίοδος που αρχίζει από τη στιγμή κατά την οποία διορίζεται διακοινωμένος οργανισμός και τίθεται στη διάθεσή του περιγραφή του τροχαίου υλικού που πρόκειται να αναπτυχθεί και να κατασκευαστεί ή να αποκτηθεί.

Ως φάση Β νοείται η χρονική περίοδος που αρχίζει από τη στιγμή κατά την οποία ο διακοινωμένος οργανισμός εκδίδει πιστοποιητικό ελέγχου ΕΚ για εξέταση τύπου ή μελέτης και τελειώνει με την παύση ισχύος του πιστοποιητικού.

7.1.2.2.2.   Γενικά

Αίτηση έκδοσης

πιστοποιητικού ελέγχου ΕΚ για εξέταση τύπου ή μελέτης, προκειμένου για υποσύστημα ή/και

πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή/και καταλληλότητας για χρήση για εξέταση τύπου ή μελέτης, προκειμένου για στοιχεία διαλειτουργικότητας

μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με τα σημεία 6.2.1 και 6.1.1 αντιστοίχως.

Ο αιτών γνωστοποιεί στο διακοινωμένο οργανισμό ο οποίος επιλέγεται όπως προβλέπει το κεφάλαιο 6 της ανά χείρας ΤΠΔ, την πρόθεσή του να προχωρήσει σε ανάπτυξη και αξιολόγηση νέου τροχαίου υλικού ή/και στοιχείου διαλειτουργικότητας. Παράλληλα με τη γνωστοποίηση αυτή, ο ενδιαφερόμενος επισυνάπτει περιγραφή του τροχαίου υλικού ή του στοιχείου διαλειτουργικότητας που προτίθεται να αναπτύξει και να κατασκευάσει ή να αποκτήσει.

7.1.2.2.3.   Φάση Α

Μόλις διοριστεί ο διακοινωμένος οργανισμός, ορίζεται για μια επταετία (φάση Α) η βάση πιστοποίησης σύμφωνα με την ΤΠΔ που ισχύει για το εκάστοτε τροχαίο υλικό την ημέρα του διορισμού, εκτός εάν έχει εφαρμογή το άρθρο 19 της οδηγίας 96/48/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ.

Εάν στη διάρκεια της φάσης Α τεθεί σε ισχύ μια αναθεωρημένη έκδοση (συμπεριλαμβάνεται η παρούσα) της ΤΠΔ, η χρήση της αναθεωρημένης αυτής έκδοσης, στο σύνολό της ή αποσπασματικά, επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα συμφωνήσουν τόσο ο ενδιαφερόμενος όσο και ο διακοινωμένος οργανισμός. Οι σχετικές ρυθμίσεις γίνονται γραπτώς.

Μετά από θετική αξιολόγηση, ο διακοινωμένος οργανισμός εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου ΕΚ για εξέταση τύπου ή εξέταση μελέτης του υποσυστήματος ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή/και καταλληλότητας για χρήση για εξέταση τύπου ή εξέταση μελέτης του στοιχείου διαλειτουργικότητας.

7.1.2.2.4.   Φάση Β

α)

Απαιτήσεις υποσυστήματος

Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ή το πιστοποιητικό εξέτασης μελέτης για το υποσύστημα ισχύει για μια επταετία (φάση Β) ακόμη και αν τεθεί σε ισχύ νέα ΤΠΔ, εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 19 της οδηγίας 96/48/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ. Στη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, τροχαίο υλικό του ίδιου τύπου επιτρέπεται να τίθεται σε κυκλοφορία χωρίς να απαιτείται νέα αξιολόγηση τύπου.

Πριν λήξει η επταετής περίοδος της φάσης Β, το τροχαίο υλικό αξιολογείται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας ΤΠΔ και για όσες απαιτήσεις έχουν τροποποιηθεί ή είναι νέες σε σύγκριση με τη βάση πιστοποίησης.

Εάν ζητηθεί και γίνει δεκτή μια παρέκκλιση, το υπάρχον πιστοποιητικό ελέγχου ΕΚ για εξέταση τύπου ή μελέτης παραμένει σε ισχύ για μια επιπλέον τριετία της φάσης Β. Πριν λήξει η τριετία αυτή, μπορεί να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία αξιολόγησης και αίτησης για παρέκκλιση.

Εάν η μελέτη του υποσυστήματος είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές, το πιστοποιητικό ελέγχου ΕΚ για εξέταση τύπου ή μελέτης παραμένει σε ισχύ για μια επιπλέον επταετία της φάσης Β.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τεθεί σε ισχύ νέα ΤΠΔ επί όσον χρόνο διαρκεί η φάση Β, δεν απαιτείται αξιολόγηση του τροχαίου υλικού και η αντίστοιχη πιστοποίηση παραμένει σε ισχύ για μια επιπλέον επταετία της φάσης Β.

β)

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ή μελέτης ή το πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση ισχύει για μια πενταετία (φάση Β) ακόμη και αν τεθεί σε ισχύ νέα ΤΠΔ, εκτός εάν έχει εφαρμογή το άρθρο 19 της οδηγίας 96/48/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ. Στη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, νέα στοιχεία διαλειτουργικότητας του ίδιου τύπου επιτρέπεται να τίθενται σε λειτουργία χωρίς να απαιτείται νέα αξιολόγηση τύπου.

Πριν λήξει η πενταετής περίοδος της φάσης Β, το στοιχείο διαλειτουργικότητας αξιολογείται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας ΤΠΔ και για όσες απαιτήσεις έχουν τροποποιηθεί ή είναι νέες σε σύγκριση με τη βάση πιστοποίησης.

7.1.2.3.   Τροχαίο υλικό με υφιστάμενη μελέτη

Για τροχαίο υλικό του οποίου η μελέτη δεν είναι πιστοποιημένη βάσει των ΤΠΔ, ισχύουν οι όροι που περιγράφονται στο σημείο 7.5.2.

7.1.2.4.   Μεταβατική περίοδος

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να μην εφαρμόζουν την ΤΠΔ κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου η οποία λήγει την 1η Ιανουαρίου 2010. Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται στις εξής περιπτώσεις:

συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί ή που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας διαγωνισμού κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανά χείρας ΤΔΠ, και δικαιώματα προαίρεσης στο πλαίσιο των συμβάσεων αυτών για την αγορά επιπλέον οχημάτων, ή

συμβάσεις αγοράς νέου τροχαίου υλικού με υφιστάμενη μελέτη, η υπογραφή των οποίων έγινε στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

7.2.   Αναθεώρηση ΤΠΔ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/16/EΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/EΚ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων έχει την ευθύνη να προετοιμάζει την αναθεώρηση και επικαιροποίηση των ΤΠΔ και να προτείνει ενδεδειγμένες συστάσεις στην επιτροπή του άρθρο 21 της ίδιας οδηγίας, ώστε να συνεκτιμώνται τόσο οι τεχνολογικές εξελίξεις όσο και οι κοινωνικές απαιτήσεις. Επιπλέον, η σταδιακή έγκριση και επανεξέταση άλλων ΤΠΔ ενδέχεται να έχει επίπτωση και στην ανά χείρας ΤΠΔ. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της ανά χείρας ΤΠΔ υπόκεινται σε αυστηρή επανεξέταση, και οι αναθεωρημένες ΤΠΔ δημοσιεύονται ανά τριετία περίπου.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων ενημερώνεται για κάθε καινοτόμο λύση που βρίσκεται υπό εξέταση ώστε να κρίνει κατά πόσον μπορεί αυτή να ενσωματωθεί αργότερα στην ΤΠΔ.

7.3.   Εφαρμογή της ανά χείρας ΤΠΔ σε υφιστάμενη υποδομή/τροχαίο υλικό

Αναφορικά με υποδομή και τροχαίο υλικό που ήδη υπάρχουν, η ανά χείρας ΤΠΔ εφαρμόζεται για κατασκευαστικά μέρη που έχουν ανακαινιστεί ή αναβαθμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 3 της οδηγίας.

7.3.1.   Υποδομή

Υποδομή η οποία βρίσκεται ήδη σε λειτουργία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανά χείρας ΤΠΔ, νοείται ως υφιστάμενη υποδομή.

Η ανά χείρας ΤΠΔ δεν έχει εφαρμογή σε υφιστάμενη υποδομή που δεν έχει ανακαινιστεί ή αναβαθμιστεί.

Η ανά χείρας ΤΠΔ δεν έχει εφαρμογή σε υποδομή που βρίσκεται υπό ανακαίνιση ή αναβάθμιση στο πλαίσιο σύμβασης που έχει ήδη υπογραφεί ή που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας διαγωνισμού κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανά χείρας ΤΠΔ.

Ο διαχειριστής υποδομής ή η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο κεντρικός σταθμάρχης συνεννοούνται με τους φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου σε κάθε περίπτωση αναβάθμισης ή ανακαίνισης εντός των ορίων του σταθμού η πέριξ αυτού, με αντικείμενο συζήτησης την εκπλήρωση των απαιτήσεων πρόσβασης όχι μόνο στο εσωτερικό του σταθμού αλλά και στο σταθμό.

Ανακαινισμένοι ή αναβαθμισμένοι σταθμοί, στους οποίους διακινούνται μέχρι 1 000 επιβάτες ημερησίως (αφίξεις και αναχωρήσεις) κατά μέσο όρο σε 12 μηνη βάση, δεν είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν ανελκυστήρες ή κεκλιμένα επίπεδα στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την παρούσα διάταξη εάν σε απόσταση μικρότερη των 50 km και στην ίδια διαδρομή υπάρχει άλλος σταθμός ο οποίος διαθέτει απρόσκοπτη διαδρομή πλήρους συμμόρφωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η μελέτη νέων σταθμών προβλέπει μελλοντική εγκατάσταση για ανελκυστήρα ή και κεκλιμένα επίπεδα ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτόν όλες οι κατηγορίες ΑΜΚ.

7.3.1.1.   Γενικά

Σε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία ανακαινίζονται ή αναβαθμίζονται, συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της ανά χείρας ΤΠΔ, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

Σε περίπτωση κατά την οποία εργασίες αναβάθμισης ή ανακαίνισης υποδομής επηρεάζουν συνιστώσες της υποδομής που διέπονται από κάποια απαίτηση της ανά χείρας ΤΠΔ ΑΜΚ, η υποδομή αξιολογείται εκ νέου με βάση την εν λόγω απαίτηση και με την επιφύλαξη των κάτωθι όρων:

Η συμμόρφωση προς το περιεχόμενο της ανά χείρας ΤΠΔ δεν είναι υποχρεωτική εάν οι εργασίες που θα ήταν αναγκαίες για να επιτευχθεί συμμόρφωση προϋποθέτουν δομικές επεμβάσεις σε οποιοδήποτε φέρον στοιχείο.

Για συστήματα και μέρη που δεν υπάγονται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα αναβάθμισης ή ανακαίνισης δεν χρειάζεται κατ’ανάγκη να επιτευχθεί συμμόρφωση κατά το χρόνο υλοποίησης του προγράμματος.

Σε περίπτωση επαναξιολόγησης υποδομής βάσει άλλης ΤΠΔ λόγω εργασιών ανακαίνισης ή αναβάθμισης, θα απαιτηθεί επαναξιολόγησή της βάσει της ανά χείρας ΤΠΔ για μόνο για τα συστήματα και συστατικά στοιχεία τα οποία αφορούν άμεσα οι εργασίες.

Οι υποδομές διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

κτιριακές εγκαταστάσεις σταθμού (συμπεριλαμβάνονται χώροι στάθμευσης, χώροι υγιεινής, εκδοτήρια κλπ)·

αποβάθρες.

Σε περίπτωση αναβάθμισης ή ανακαίνισης μιας κατηγορίας υποδομών στο σύνολό της, απαιτείται η πρόβλεψη μιας απρόσκοπτης διαδρομής (κατά περίπτωση) η οποία να μπορεί να συνδεθεί με τις υπόλοιπες υποδομές εφόσον και όταν αναβαθμιστούν ή ανακαινιστούν.

Η συνήθης συντήρηση των στοιχείων της υποδομής δεν προϋποθέτει επαναξιολόγηση στο πλαίσιο της ανά χείρας ΤΠΔ.

7.3.1.2.   Απρόσκοπτες διαδρομές — Γενικά (4.1.2.4.1)

Για πεζογέφυρες και υπόγειες διαβάσεις που ήδη υπάρχουν δεν απαιτείται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αφορούν τις διαστάσεις πεζογεφυρών και υπόγειων διαβάσεων ως προς το πλάτος ή/και το ελεύθερο ύψος.

7.3.1.3.   Γεωμετρία πεζογεφυρών, κλιμάκων και υπόγειων διαβάσεων (4.1.2.14 και 4.1.2.15)

Για πεζογέφυρες και κλίμακες που ήδη υπάρχουν δεν απαιτείται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αφορούν τις διαστάσεις πεζογεφυρών και κλιμάκων ως προς το πλάτος ή/και το ελεύθερο ύψος.

7.3.1.4.   Κεκλιμένα επίπεδα, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες και κυλιόμενοι διάδρομοι (4.1.2.1.7)

Για κεκλιμένα επίπεδα, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες και κυλιόμενους διαδρόμους που ήδη υπάρχουν δεν απαιτείται συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που αφορούν κεκλιμένα επίπεδα, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες και κυλιόμενους διαδρόμους.

7.3.1.5.   Πλάτος αποβάθρας και χείλος αποβάθρας (4.1.2.19)

Δεν είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που αφορούν το ελάχιστο πλάτος της αποβάθρας σε υφιστάμενους σταθμούς εάν ο λόγος της μη συμμόρφωσης είναι η παρουσία στην αποβάθρα εμποδίων (π.χ. φέροντα υποστηλώματα, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες κλπ.) που δεν επιδέχονται μετατόπιση.

7.3.1.6.   Ύψος αποβάθρας και απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά (4.1.2.18)

Σε περίπτωση ανακαίνισης αποβάθρας, δεν είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που αφορούν το ύψος και το διάκενο της αποβάθρας, είναι όμως υποχρεωτική για αποβάθρες που αναβαθμίζονται.

7.3.1.7.   Ιστορικά κτίρια

Σε περίπτωση σταθμού, ή μέρους σταθμού, που έχει αναγνωριστεί ως ιστορικό κτίριο και προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία, ο διαχειριστής υποδομής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή του περιεχομένου της ανά χείρας ΤΠΔ. Εάν όμως αποδειχτεί ότι η υλοποίηση των απαιτήσεων της ανά χείρας ΤΠΔ θα οδηγούσε σε παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας που διέπει την προστασία του κτιρίου, τότε δεν είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ανά χείρας ΤΠΔ.

7.3.2.   Τροχαίο υλικό

Τροχαίο υλικότο οποίο έχει τεθεί σε κυκλοφορία ή για το οποίο έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση ή που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας διαγωνισμού κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανά χείρας ΤΠΔ, νοείται ως υφιστάμενο τροχαίο υλικό.

Η ΤΠΔ δεν εφαρμόζεται για υφιστάμενο τροχαίο υλικό, εφόσον αυτό δεν ανακαινίζεται ή αναβαθμίζεται.

Η ανά χείρας ΤΠΔ δεν έχει εφαρμογή σε τροχαίο υλικό που βρίσκεται υπό ανακαίνιση ή αναβάθμιση στο πλαίσιο σύμβασης που έχει ήδη υπογραφεί ή που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας διαγωνισμού κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανά χείρας ΤΠΔ.

7.3.2.1.   Γενικά

Σε περίπτωση κατά την οποία εργασίες αναβάθμισης ή ανακαίνισης τροχαίου υλικού επηρεάζουν συνιστώσες του τροχαίου υλικού που διέπονται από κάποια απαίτηση της ανά χείρας ΤΠΔ ΑΜΚ, το τροχαίο υλικό αξιολογείται εκ νέου με βάση την εν λόγω απαίτηση και με την επιφύλαξη των κάτωθι όρων:

Για συστήματα και μέρη που δεν υπάγονται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα αναβάθμισης ή ανακαίνισης δεν χρειάζεται κατ’ανάγκη να επιτευχθεί συμμόρφωση κατά τον χρόνο υλοποίησης του προγράμματος.

Σε περίπτωση επαναξιολόγησης οχήματος βάσει άλλης ΤΠΔ λόγω εργασιών ανακαίνισης ή αναβάθμισης, θα σημειωθεί επαναξιολόγησή του βάσει της ανά χείρας ΤΠΔ μόνο για τα συστήματα και μέρη τα οποία αφορούν άμεσα οι εργασίες.

Η συμμόρφωση προς την ανά χείρας ΤΠΔ δεν είναι υποχρεωτική εάν οι εργασίες που θα χρειαστούν για να επιτευχθεί συμμόρφωση προϋποθέτουν δομικές επεμβάσεις σε θύρες (εσωτερικές ή εξωτερικές), πλαίσια, στύλους πρόσκρουσης, αμαξώματα, προστατευτικά μέσα του οχήματος κατά της εφίππευσης ή άλλες εργασίες που προϋποθέτουν νέα επικύρωση της δομικής ακεραιότητας του οχήματος σύμφωνα με το πρότυπο EN 12663 Ιούλιος 2001 ή/και άλλες ΤΠΔ.

7.3.2.2.   Καθίσματα

Η συμμόρφωση με το σημείο 4.2.2.1 ως προς τις χειρολαβές στη ράχη καθισμάτων είναι υποχρεωτική μόνο εάν τα καθίσματα ανακαινίστηκαν ή αναβαθμίστηκαν σε ένα ολόκληρο όχημα.

Η συμμόρφωση με το σημείο 4.2.2.2 ως προς την ύπαρξη καθισμάτων προτεραιότητας τότε μόνον είναι υποχρεωτική εάν η διάταξη των καθισμάτων τροποποιηθεί σε ολόκληρη αμαξοστοιχία, χωρίς να μειωθεί η υπάρχουσα δχωρητικότητα της αμαξοστοιχίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, προσφέρεται ο μέγιστος αριθμός καθισμάτων προτεραιότητας με διατήρηση παράλληλα της υπάρχουσας χωρητικότητας.

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αφορούν το ελεύθερο ύψος πάνω από τα καθίσματα προτεραιότητας δεν είναι υποχρεωτική εάν υπάρχουν ράφια αποσκευών στα οποία δεν έγιναν δομικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο εργασιών ανακαίνισης ή αναβάθμισης.

7.3.2.3.   Χώροι αναπηρικών αμαξιδίων

Η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις για χώρους αναπηρικών αμαξιδίων τότε μόνο είναι υποχρεωτική όταν η διάταξη των καθισμάτων τροποποιηθεί στο σύνολο της αμαξοστοιχίας. Όμως, δεν απαιτείται υποχρεωτικά η πρόβλεψη χώρων αναπηρικών αμαξιδίων σε περίπτωση τροποποίησης της διάταξης των καθισμάτων εάν δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της θύρας εισόδου ή των ελεύθερων διόδων ώστε να δέχονται αναπηρικά αμαξίδια.

Η τοποθέτηση συσκευών κλήσης έκτακτης ανάγκης σε χώρους αναπηρικών αμαξιδίων δεν είναι υποχρεωτική εάν το όχημα δεν διαθέτει ηλεκτρικό σύστημα επικοινωνιών το οποίο να επιδέχεται μετατροπή ώστε να συμπεριλάβει τέτοιες συσκευές.

7.3.2.4.   Εξωτερικές θύρες

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για επισήμανση της εξωτερικής όψης των θυρών πρόσβασης με ενδείξεις και οπτική αντίθεση είναι υποχρεωτική μόνο σε περίπτωση νέας βαφής (ή άλλης αναδιευθέτησης) του οχήματος.

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για επισήμανση της θέσης των εξωτερικών θυρών πρόσβασης μέσα στο όχημα με οπτική αντίθεση στο δάπεδο είναι υποχρεωτική μόνο σε περίπτωση ανακαίνισης ή αναβάθμισης του δαπέδου του οχήματος.

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για σήματα που προειδοποιούν για άνοιγμα και κλείσιμο των θυρών είναι υποχρεωτική μόνο σε περίπτωση ανακαίνισης ή αναβάθμισης ολόκληρου του συστήματος ελέγχου και χειρισμού των θυρών.

Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη θέση και το φωτισμό των μηχανισμών χειρισμού των θυρών είναι υποχρεωτική μόνο σε περίπτωση ανακαίνισης ή αναβάθμισης του συστήματος ελέγχου και χειρισμού των θυρών και όταν οι σχετικοί μηχανισμοί μπορούν να επανατοποθετηθούν χωρίς να χρειαστεί να γίνουν δομικές μετατροπές στο όχημα ή στις θύρες. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως, οι ανακαινισμένοι ή αναβαθμισμένοι μηχανισμοί χειρισμού τοποθετούνται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στη θέση συμμόρφωσης.

7.3.2.5.   Εσωτερικές θύρες

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αφορούν τις δυνάμεις χειρισμού της λειτουργίας των θυρών και τη θέση των μηχανισμών χειρισμού είναι υποχρεωτική μόνο σε περίπτωση αναβάθμισης ή ανακαίνισης της θύρας και των μηχανισμών ελέγχου της λειτουργίας της.

Η συμμόρφωση με τη συγχρονισμένη λειτουργία των θυρών εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ διαδοχικών οχημάτων είναι υποχρεωτική μόνο εάν οι θύρες είναι ήδη αυτοματοποιημένες, το σύστημα χειρισμών τους έχει ανακαινιστεί ή αναβαθμιστεί και υπάρχει κατάλληλο σύστημα χειρισμών για την επικοινωνία μεταξύ οχημάτων.

7.3.2.6.   Φωτισμός

Η συμμόρφωση με την απαίτηση για φωτισμό των βαθμίδων στις εξωτερικές θύρες πρόσβασης, σύμφωνα με το σημείο 4.2.2.5, δεν είναι υποχρεωτική εάν αποδειχτεί ότι το ηλεκτρικό σύστημα δεν μπορεί να δεχτεί πρόσθετο φορτίο ή ότι δεν μπορεί να γίνει επωφελής εγκατάσταση τέτοιου φωτισμού χωρίς δομικές μετατροπές στη θύρα πρόσβασης.

7.3.2.7.   Χώροι υγιεινής

Η εγκατάσταση χώρων υγιεινής καθολικής χρήσεως με πλήρη συμμόρφωση προς την ΤΠΔ είναι υποχρεωτική μόνο όταν οι υφιστάμενοι χώροι υγιεινής ανακαινίζονται πλήρως ή αναβαθμίζονται με πρόβλεψη χώρου αναπηρικού αμαξιδίου και εφόσον η εγκατάσταση χώρων υγιεινής καθολικής χρήσεως που συμμορφώνονται προς την ΤΠΔ μπορεί να γίνει χωρίς δομικές μετατροπές του αμαξώματος.

Η τοποθέτηση συσκευών κλήσης έκτακτης ανάγκης στους χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως δεν είναι υποχρεωτική εάν το όχημα δεν διαθέτει ηλεκτρικό σύστημα επικοινωνιών το οποίο να επιδέχεται μετατροπή ώστε να συμπεριλάβει τέτοιες συσκευές.

7.3.2.8.   Ελεύθερες δίοδοι

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του σημείου 4.2.2.7 είναι υποχρεωτική μόνο σε περίπτωση τροποποίησης της διάταξης των καθισμάτων σε ένα ολόκληρο όχημα και εφόσον προβλέπεται χώρος αναπηρικού αμαξιδίου.

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για ελεύθερες διόδους επικοινωνίας μεταξύ δύο διαδοχικών οχημάτων είναι υποχρεωτική μόνο σε περίπτωση ανακαίνισης ή αναβάθμισης του υπάρχοντος διαδρόμου ενδοεπικοινωνίας.

7.3.2.9.   Πληροφορίες

Η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του σημείου 4.2.2.8.2.2 σχετικά με τις πληροφορίες για δρομολόγιο δεν είναι υποχρεωτική σε περίπτωση ανακαίνισης ή αναβάθμισης. Όταν όμως, στο πλαίσιο ενός προγράμματος ανακαίνισης ή αναβάθμισης, εγκαθίσταται αυτοματοποιημένο σύστημα παροχής τέτοιων πληροφοριών, ανταποκρίνεται υποχρεωτικά στις απαιτήσεις του εν λόγω σημείου.

Η συμμόρφωση με τις άλλες διατάξεις του σημείου 4.2.2.8 γίνεται υποχρεωτική σε περίπτωση ανακαίνισης ή αναβάθμισης της σήμανσης ή της εσωτερικής διακόσμησης.

7.3.2.10.   Διαφορές ύψους

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του σημείου 4.2.2.9 δεν είναι υποχρεωτική σε περίπτωση ανακαίνισης ή αναβάθμισης, με εξαίρεση την προειδοποιητική ταινία με οπτική αντίθεση που τοποθετείται στην άκρη των βαθμίδων και σε όλο το μήκος τους, στο πλαίσιο εργασιών ανακαίνισης ή αναβάθμισης του υλικού επένδυσης των τελευταίων.

7.3.2.11.   Χειρολισθήρες

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του σημείου 4.2.2.10 είναι υποχρεωτική μόνο σε περίπτωση ανακαίνισης ή αναβάθμισης χειρολισθήρων που ήδη υπάρχουν.

7.3.2.12.   Διαμέρισμα ύπνου προσιτό σε αναπηρικό αμαξίδιο

Η συμμόρφωση με την απαίτηση να υπάρχει διαμέρισμα ύπνου προσιτό σε αναπηρικά αμαξίδια είναι υποχρεωτική μόνο σε περίπτωση ανακαίνισης ή αναβάθμισης ήδη υφιστάμενων διαμερισμάτων ύπνου.

Η τοποθέτηση συσκευών κλήσης έκτακτης ανάγκης σε διαμερίσματα ύπνου προσιτά σε αναπηρικά αμαξίδια δεν είναι υποχρεωτική εάν το όχημα δεν διαθέτει ηλεκτρικό σύστημα επικοινωνιών το οποίο να επιδέχεται μετατροπή ώστε να συμπεριλάβει τέτοιες συσκευές.

7.3.2.13.   Θέσεις βαθμίδων, βαθμίδες και βοηθήματα επιβίβασης

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του σημείου 4.2.2.12 δεν είναι υποχρεωτική σε περίπτωση ανακαίνισης ή αναβάθμισης, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία, εάν υπάρχουν αναδιπλούμενες βαθμίδες ή άλλα βοηθήματα ενσωματωμένα, συμμορφώνονται υποχρεωτικά προς τις αντίστοιχες επιμέρους διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου της ΤΠΔ.

Εάν όμως, στο πλαίσιο ανακαίνισης ή αναβάθμισης δημιουργηθεί χώρος αναπηρικού αμαξιδίου σύμφωνα με το σημείο 4.2.23, διατίθεται υποχρεωτικά κάποιο βοήθημα σύμφωνα με το σημείο 4.2.2.12.4.

Ο διαχειριστής υποδομής [ή ο(οι) κεντρικός(-οί) σταθμάρχης(-ες)], εάν αυτοί είναι οι αρμόδιες οντότητες, και η σιδηροδρομική επιχείρηση συμφωνούν στο πλαίσιο του άρθρου 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 91/440/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με την οδηγία 2004/51/ΕΚ, και πριν τεθεί σε κυκλοφορία το ανανεωμένο ή αναβαθμισμένο τροχαίο υλικό, με σκοπό να καθορίσουν ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την παροχή βοηθημάτων επιβίβασης εκεί όπου χρειάζονται. Ο διαχειριστής υποδομής [ή ο(οι) κεντρικός(-οί) σταθμάρχης(-ες)] και η σιδηροδρομική επιχείρηση μεριμνούν ώστε η κατανομή αρμοδιοτήτων που συμφωνούν μεταξύ τους να αποτελεί και την πλέον βιώσιμη συνολική λύση.

7.4.   Ειδικές περιπτώσεις

7.4.1.   Γενικά

Επιτρέπεται η εφαρμογή των ακόλουθων ειδικών διατάξεων για τις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στη συνέχεια.

Οι υπόψη ειδικές περιπτώσεις ανήκουν σε δύο κατηγορίες: οι διατάξεις εφαρμόζονται είτε σε μόνιμη βάση (περίπτωση «Μ») είτε σε προσωρινή βάση (περίπτωση «Π»). Στη δεύτερη περίπτωση, συνιστάται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με το αντίστοιχο υποσύστημα είτε μέχρι το 2010 (περίπτωση «Π1», στόχος που ορίζεται στην απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών) είτε μέχρι το 2020 (περίπτωση «Π2»).

7.4.1.1.   Ύψος αποβάθρας

Δανία «Μ»

Για υπηρεσίες προαστιακού σιδηροδρόμου (S-Bahn) επιτρέπεται ύψος αποβάθρας 920 mm επάνω από την επιφάνεια κύλισης.

Γαλλία «Μ»

Για το δίκτυο Ile-de-France επιτρέπεται ύψος αποβάθρας 920mm επάνω από την επιφάνεια κύλισης.

Γερμανία «Μ»

Για υπηρεσίες προαστιακού σιδηροδρόμου (S-Bahn) επιτρέπεται ύψος αποβάθρας 960 mm επάνω από την επιφάνεια κύλισης.

Μεγάλη Βρετανία, Βόρεια Ιρλανδία και Ιρλανδία «Μ»

Επιτρέπεται ύψος αποβάθρας 915 mm επάνω από την επιφάνεια κύλισης.

Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία «Μ»

Μόνο για υποδομή του συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου επιτρέπεται ύψος αποβάθρας 200 mm ή 1 100 mm (+20 mm, -50 mm) επάνω από την επιφάνεια κύλισης.

Πολωνία «Μ»

Για υπηρεσίες προαστιακού σιδηροδρόμου (S-Bahn) επιτρέπεται ύψος αποβάθρας 960 mm επάνω από την επιφάνεια κύλισης.

Πορτογαλία «Μ»

Για το σύνολο της υπάρχουσας υποδομής συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου στην Πορτογαλία επιτρέπεται ύψος αποβάθρας 900 mm επάνω από την επιφάνεια κύλισης.

Σε σταθμούς και στάσεις που δεν εξυπηρετούν το αστικό δίκτυο επιτρέπεται ύψος αποβάθρας 685 mm επάνω από την επιφάνεια κύλισης.

Σημείωση: Η μελέτη του κατωφλίου θύρας εισόδου σε νέο τροχαίο υλικό (προαστιακό δίκτυο και κύριο δίκτυο) πρέπει να βελτιστοποιηθεί ώστε να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από αποβάθρες ύψους 900 mm.

Ισπανία «Μ»

Για αποβάθρες που εξυπηρετούν αποκλειστικώς το αστικό δίκτυο ή το περιφερειακό δίκτυο επιτρέπεται ύψος αποβάθρας 680 mm επάνω από την επιφάνεια κύλισης.

Σουηδία «Μ»

Επιτρέπεται ύψος αποβάθρας 580 mm ή 730 mm επάνω από την επιφάνεια κύλισης.

Κάτω Χώρες «Μ»

Επιτρέπεται ύψος αποβάθρας 840 mm επάνω από την επιφάνεια κύλισης.

7.4.1.2.   Απόσταση απόβάθρας από προσκείμενη τροχιά

Ιρλανδία «Μ»

Σε ευθεία και οριζόντια τροχιά bq0 = 1 561 mm.

Μεγάλη Βρετανία «Μ»

Απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά:

Σε ευθείες και οριζόντιες αποβάθρες:

∞ ≥ R ≥ 360

360 ≥ R ≥ 160

bq0 = 1 447,5

Formula

Για τις γραμμές Eurostar (Class 373) και γραμμές όπου κινούνται αμαξοστοιχίες που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια 2,6 m:

∞ ≥ R ≥ 360

360 ≥ R ≥ 160

bq0 = 1 477,5

Formula

Για τις γραμμές όπου κινούνται αμαξοστοιχίες που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια 2,6 m.:

 

∞ ≥ R ≥ 500

500 ≥ R ≥ 160

Εσωτερικό της καμπύλης

bq0 = 1 447,5

Formula


 

∞ ≥ R ≥ 360

360 ≥ R ≥ 160

Εξωτερικό της καμπύλης

bq0 = 1 447,5

Formula

Για ύψη αποβάθρας 550 mm και 760 mm, η απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά είναι:

Βέλγιο «Μ»

Formula σε καμπύλη με ακτίνα καμπυλότητας R τέτοια ώστε 1 000 ≤ R < ∞ (m)

Formula σε καμπύλη με ακτίνα καμπυλότητας R τέτοια ώστε R < 1 000 (m)

Ιταλία «Μ»

Για ύψος αποβάθρας 550 mm

Formula

Φινλανδία «Μ»

Formula

Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία «Μ»

Μόνο για υποδομή συμβατικού σιδηροδρόμου:

Για ύψος αποβάθρας 200 mm bq0 = 1 745 mm (+30 mm, -25 mm).

Για ύψος αποβάθρας 1 100 mm bq0 = 1 920 mm (+30 mm, -25 mm).

Βόρεια Ιρλανδία «Μ»

Σε ευθεία και οριζόντια τροχιά bq0 = 1 560 mm.

Πολωνία «Μ»

Formula

Πορτογαλία «Μ»

Μόνο για το σύνολο της υφιστάμενης υποδομής συμβατικού σιδηροδρόμου.

Εύρος τροχιάς (ονομαστικό): 1 668 mm

Για ύψος αποβάθρας (h) 900 mm (700 mm < h1 170 mm)

Formula

Για ύψος αποβάθρας (h) 685 mm (700 mmh1 170 mm)

Formula

Ισπανία «Μ»

Μόνο για μέρη του δικτύου με εύρος τροχιάς 1 668 mm.

Formula

Σουηδία «Μ»

Formula

Formula

7.4.1.3.   Βαθμίδες επιβίβασης και αποβίβασης

7.4.1.3.1.   Γενικά

Για διαλειτουργικό τροχαίο υλικό που κυκλοφορεί σε αποβάθρες των ειδικών περιπτώσεων του σημείου 7.4.1.2 και που έχουν ύψος 550 mm ή 760 μmm, η συμπληρωματική τιμή δ g μπορεί να προστεθεί στη συμβατική τιμή δ h .

Στους πίνακες αναγράφεται και η αντίστοιχη τιμή b q0 .

Συμπληρωματική τιμή δ g για ευθεία και οριζόντια τροχιά.

 

Βέλγιο «Μ»

Φινλανδία «Μ»

Ιταλία «Μ»

Πολωνία «Μ»

Πορτογαλία «Μ» για αποβάθρες ύψους 900 mm

Πορτογαλία «Μ» για αποβάθρες ύψους 685 mm

Σουηδία «Μ»

Ισπανία «Μ»

ΜΒ «Μ»

δg

0

150

11,5

75

+ 120 mm

+ 150 mm

20

70

-202,5

bq0

1 650

1 800

1 661,5

1 725

1 770 mm

1 800 mm

1 670

1 720

1 447,5

Για άλλες διαστάσεις, βλ. :

 

7.4.1.3.3

 

 

7.4.1.3.4

7.4.1.3.4

 

 

7.4.1.3.2

Συμπληρωματική τιμή δ g για R = 300 m

 

Βέλγιο «Μ»

Φινλανδία «Μ»

Ιταλία «Μ»

Πολωνία «Μ»

Πορτογαλία «Μ» για αποβάθρες ύψους 900 mm

Πορτογαλία «Μ» για αποβάθρες ύψους 685mm

Σουηδία «Μ»

Ισπανία «Μ»

ΜΒ «Μ»

δg

54,5

257,5

11,5

195

+ 213 mm

+ 215 mm

Εσωτερικό 144

Εξωτερικό 123,5

70

Standard -200

Eurostar

-170

bq0

1 716,5

1 920

1 674

1 845

1 876 mm

1 878 mm

Εσωτερικό 1 806,5

Εξωτερικό 1 773,5

1 732,5

Standard 1 462,5

Eurostar

1 492,5

Για άλλες διαστάσεις, βλ. :

 

7.4.1.3.3

 

 

7.4.1.3.4

7.4.1.3.4

 

 

7.4.1.3.2

7.4.1.3.2   Ειδική περίπτωση για τροχαίο υλικό που κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία «Μ»

Επειδή ή τιμή δg είναι αρνητική, η πρώτη βαθμίδα όπως ορίζεται υπό 4.2.2.12.1 θα χρειαστεί να αφαιρεθεί όταν το τροχαίο υλικό χρησιμοποιείται στις γραμμές της Μεγάλης Βρετανίας. Έτσι, η πρώτη χρησιμοποιήσιμη βαθμίδα στις γραμμές της Μεγάλης Βρετανίας πρέπει να ανταποκρίνεται στον κάτωθι πίνακα:

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

σε ευθεία οριζόντια τροχιά

200

230

160

σε τροχιά με ακτίνα καμπυλότητας 300 m (τυπική περίπτωση)

200

230

160

σε τροχιά με ακτίνα καμπυλότητας 300 m (Eurostar)

255

230

160

Image

7.4.1.3.3.   Ειδική περίπτωση για τροχαίο υλικό που κυκλοφορεί στη Φινλανδία «Μ»

Δεδομένου ότι η τιμή δg είναι αυξημένη, θα χρειαστεί μια επιπλέον βαθμίδα για τροχαίο υλικό που χρησιμοποιείται στις γραμμές της Φινλανδίας. Έτσι, η πρώτη χρησιμοποιήσιμη βαθμίδα ανταποκρίνεται στον πίνακα που ακολουθεί και είναι τέτοια ώστε το μέγιστο περιτύπωμα κατασκευής του οχήματος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος W της ΤΠΔ για φορτάμαξες:

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

σε ευθεία οριζόντια τροχιά

200

230

160

σε τροχιά με ακτίνα καμπυλότητας 300 m

410

230

160

Image

7.4.1.3.4.   Ειδική περίπτωση για τροχαίο υλικό προοριζόμενο να κυκλοφορεί στο υφιστάμενο συμβατικό σιδηροδρομικό δίκτυο στην Πορτογαλία «Μ»

Δεδομένου ότι η τιμή δg είναι αυξημένη και τα ύψη αποβάθρας (900 mm και 685 mm) διαφέρουν από τα συνήθη (760 mm και 550 mm), η πρώτη χρησιμοποιήσιμη βαθμίδα σε τροχαίο υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην Πορτογαλία να ανταποκρίνεται στις τιμές του πίνακα που ακολουθεί και είναι τέτοια ώστε το μέγιστο περιτύπωμα κατασκευής του οχήματος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις prEN 15273-2:2005 — Railway applications — Gauges — Part 2: Rolling stock gauge — παράρτημα που αφορά την Πορτογαλία.

Η μελέτη του κατωφλίου θύρας εισόδου σε νέο τροχαίο υλικό (αστικό δίκτυο και κύριο δίκτυο) πρέπει να βελτιστοποιηθεί ώστε να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από αποβάθρες ύψους 900 mm.

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

σε ευθεία οριζόντια τροχιά

200

230

160

σε τροχιά με ακτίνα καμπυλότητας 300 m

370

230

160

Image

7.4.1.4.   Ελεύθερες δίοδοι

Ειδικές περιπτώσεις: Μεγάλη Βρετανία, Βόρεια Ιρλανδία και Ιρλανδία «Μ»

Λόγω της περιμέτρου ελεύθερης διατομής, της, καμπυλότητας της τροχιάς και συνεπώς του περιορισμένου πλάτους των οχημάτων, ισχύουν τα κάτωθι:

Από το σημείο εισόδου στο όχημα, η ελάχιστη ελεύθερη δίοδος πρόσβασης σε καθίσματα προτεραιότητας ανταποκρίνεται στη γενική περίπτωση.

Δεν προβλέπεται ειδική απαίτηση ως προς την ελάχιστη ελεύθερη δίοδο πρόσβασης ατόμων μειωμένης κινητικότητας σε άλλα καθίσματα.

7.4.1.5.   Ακουστικά σήματα λειτουργίας θυρών σύμφωνα με το σημείο 4.2.2.4.1 «Μ»

Ειδική περίπτωση της Γερμανίας

Λόγω χαμηλότερων τιμών στάθμης θορύβου των σύγχρονων αμαξοστοιχιών στη Γερμανία, η ελάχιστη στάθμη του ακουστικού σήματος είναι 60 dB L(Aeg, T +/- 2. Εναλλακτικά εκπέμπονται ακουστικά σήματα των οποίων η ένταση υπερβαίνει κατά 5 dB τη στάθμη του περιβάλλοντος θορύβου.

7.4.1.6.   Καθίσματα προτεραιότητας «Μ»

Ειδικές περιπτώσεις της Γερμανίας και της Δανίας

10 % επί του συνόλου των καθισμάτων είναι καθίσματα προτεραιότητας. Όταν υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής ή υποχρεωτικής κράτησης θέσεων, ποσοστό τουλάχιστον 20 % των καθισμάτων προτεραιότητας επισημαίνονται με εικονόγραμμα, ενώ το υπόλοιπο 80 % των καθισμάτων προτεραιότητας μπορούν να κρατηθούν εκ των προτέρων.

Όταν δεν προβλέπεται δυνατότητα κράτησης, όλα τα καθίσματα προτεραιότητας επισημαίνονται με εικονόγραμμα ΑΜΚ σύμφωνα με το σημείο 4.2.2.2.1.1.

7.4.1.7.   Απρόσκοπτες διαδρομές «Μ» (4.1.2.3.1)

Ειδική περίπτωση της Γαλλίας (μόνο για το δίκτυο Ile de France)

Καινούργιοι, ανακαινισμένοι ή αναβαθμισμένοι σταθμοί στους οποίους διακινούνται μέχρι 5 000 επιβάτες ημερησίως (επιβιβάσεις και αποβιβάσεις), δεν είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν ανελκυστήρες ή/και κεκλιμένα επίπεδα στο πλαίσιο των απαιτήσεων για απρόσκοπτες διαδρομές εάν στην ίδια γραμμή και σε απόσταση μικρότερη των 25 km υπάρχει άλλος σταθμός ο οποίος διαθέτει απρόσκοπτη διαδρομή. Υπό τις περιστάσεις αυτές η μελέτη νέων σταθμών προβλέπει μελλοντική εγκατάσταση ανελκυστήρα ή/και κεκλιμένων επιπέδων ώστε να έχουν πρόσβαση σ’αυτόν όλες οι κατηγορίες ΑΜΚ.

7.4.1.8.   Πλήθος επιβατών

Ειδική περίπτωση της Αυστρίας «Π1»

Λόγω ενός σχεδίου ταχείας υλοποίησης που έχουν εκπονήσει οι αυστριακές αρχές, κατά τη διάρκεια εφαρμογής της υπόψη προσωρινής ειδικής περίπτωσης, οι απαιτήσεις ως προς το πλήθος επιβατών οι οποίες περιγράφονται υπό 7.1.1 και 7.3.1 (υποδομή) και 4.1.4 (επιχειρησιακοί κανόνες για απρόσκοπτες διαδρομές) αφορούν μόνο υποδομές καινούργιες, αναβαθμισμένες ή ανακαινισμένες για σταθμούς μέσης ημερήσιας ροής 2 000 επιβατών και πλέον (επιβιβάσεις και αποβιβάσεις).

7.5.   Τροχαίο υλικό που λειτουργεί στο πλαίσιο εθνικών, διμερών, πολυμερών ή διεθνών συμφωνιών

7.5.1.   Υπάρχουσες συμφωνίες

Μέσα σε 6 μήνες αφότου τεθεί σε ισχύ η ανά χείρας ΤΠΔ, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις κάτωθι συμφωνίες δυνάμει των οποίων χρησιμοποιείται τροχαίο υλικό υπαγόμενο στο πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ (κατασκευή, ανακαίνιση, αναβάθμιση, θέση σε λειτουργία, επιχειρησιακή εκμετάλλευση και διαχείριση τροχαίου υλικού κατά την έννοια του κεφαλαίου 2 της ανά χείρας ΤΠΔ):

εθνικές, διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή διαχειριστών υποδομής, οι οποίες έχουν συναφθεί σε μόνιμη ή προσωρινή βάση και απαιτούνται λόγω του πολύ ειδικού ή τοπικού χαρακτήρα των υπηρεσιών μεταφοράς τις οποίες καλύπτουν·

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, διαχειριστών υποδομής ή μεταξύ αρχών ασφαλείας, οι οποίες εξασφαλίζουν σε σημαντικό βαθμό τη διαλειτουργικότητα σε τοπικό ή σε περιφερειακό επίπεδο·

διεθνείς συμφωνίες μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και μιας τουλάχιστον τρίτης χώρας ή μεταξύ σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή διαχειριστών υποδομής κρατών μελών και μιας τουλάχιστον σιδηροδρομικής επιχείρησης ή διαχειριστή υποδομής τρίτης χώρας, οι οποίες καλύπτουν σημαντικό μέρος της διαλειτουργικότητας σε τοπικό ή σε περιφερειακό επίπεδο.

Επιτρέπεται η συνεχής επιχειρησιακή λειτουργία/συντήρηση τροχαίου υλικού που καλύπτεται από τις συμφωνίες αυτές εφόσον συμμορφώνονται με την κοινοτική νομοθεσία.

Η συμμόρφωση των συμφωνιών αυτών με την κοινοτική νομοθεσία (συμπεριλαμβάνεται η μη εισαγωγή διακρίσεων) και ιδιαιτέρως με την ανά χείρας ΤΠΔ, θα αξιολογείται, και η Επιτροπή θα λαμβάνει ενδεδειγμένα μέτρα όπως π.χ. επανεξέταση της ΤΠΔ, με σκοπό να συμπεριληφθούν ενδεχόμενες ειδικές περιπτώσεις ή μεταβατικά μέτρα.

7.5.2.   Μελλοντικές συμφωνίες

Κάθε μελλοντική συμφωνία ή τροποποίηση υπαρχουσών συμφωνιών, ιδιαιτέρως όταν αφορούν την προμήθεια τροχαίου υλικού του οποίου η μελέτη δεν έχει πιστοποιηθεί βάσει των ΤΠΔ, συνεκτιμά τη νομοθεσία της ΕΕ και ιδιαιτέρως την ανά χείρας ΤΠΔ. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την ύπαρξη τέτοιων συμφωνιών/τροποποιήσεων. Εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία όπως και στην περίπτωση 7.5.1.

7.6.   Θέση σε λειτουργία υποδομής και τροχαίου υλικού

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ, σε περίπτωση συμμόρφωσης με την ΤΠΔ ΑΜΚ και εάν εκδοθεί δήλωση ελέγχου ΕΚ σε ένα κράτος μέλος για υποδομή και τροχαίο υλικό, αυτή αναγνωρίζεται αμοιβαίως από όλα τα κράτη μέλη ως προς τις πτυχές που διέπουν τη δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΚ.

Για τις ανάγκες της πιστοποίησης ασφαλείας κατά την έννοια του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/49 (μέρος Β του πιστοποιητικού) ή της έγκρισης για θέση σε λειτουργία δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/16, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μπορούν να ζητούν πιστοποίηση/έγκριση για θέση σε λειτουργία υποδομής και τροχαίου υλικού. Η ταξινόμηση τροχαίου υλικού μπορεί να γίνεται με αριθμό σειράς ή κατά τύπο.

Όταν όμως υποδομή και τροχαίο υλικό χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό, ελέγχεται κατά πόσον είναι συμβατά με τη βοήθεια των μητρώων τροχαίου υλικού και υποδομών.


(1)  ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14.

(2)  Οι κανόνες που διέπουν το περιτύπωμα εφαρμόζονται και για τη βαθμίδα. Αυτό συνεπάγεται ότι σε κάποιες ζώνες του οχήματος δεν μπορούν να τοποθετηθούν θύρες.

(3)  Οι ενότητες A1 και H1 επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για υπάρχουσες λύσεις μόνο υπό τους όρους που ορίζονται στο σημείο 6.1.3.


ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ (ΤΗΣ ΤΠΔ)

Πεδίο εφαρμογής: Πλήρη υποσυστήματα Παράμετρος: Πρόσβαση ατόμων μειωμένης κινητικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Δεσμευμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Δεσμευμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C

Αξιολόγηση των ρυθμίσεων σχετικά με τη συντήρηση: Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης (Παράρτημα F4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D

Αξιολόγηση των στοιχείων διαλειτουργικότητας

D.1

Πεδίο εφαρμογής

D.2

Χαρακτηριστικά:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E

Αξιολόγηση των υποσυστημάτων

E.1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

E.2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ F

Διαδικασίες για αξιολόγηση της συμμόρφωσης και της καταλληλότητας προς χρήση

F.1

Απαρίθμηση ενοτήτων

F.2

Ενότητες που αφορούν στοιχεία διαλειτουργικότητας

F.2.1

Ενότητα Α: Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής

F.2.2

Ενότητα Α1: Εσωτερικός έλεγχος σχεδιασμού με έλεγχο προϊόντος

F.2.3

Ενότητα Β: Εξέταση τύπου

F.2.4

Ενότητα C: Συμμόρφωση τύπου

F.2.5

Ενότητα D: Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας προϊόντος

F.2.6

Ενότητα F: Έλεγχος προϊόντος

F.2.7

Ενότητα Η1: Πλήρες σύστημα διαχείρισης της ποιότητας

F.2.8

Ενότητα Η2: Πλήρες σύστημα διαχείρισης της ποιότητας με εξέταση σχεδιασμού

F.2.9

Ενότητα V: Επικύρωση τύπου με διεξαγωγή πειράματος εν λειτουργία (καταλληλότητα χρήσης)

F.3

Ενότητες για τον έλεγχο «ΕΚ» υποσυστημάτων

F.3.1

Ενότητα SB: Εξέταση τύπου

F.3.2

Ενότητα SD: Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας προϊόντος

F.3.3

Ενότητα SF: Έλεγχος προϊόντος

F.3.4

Ενότητα SG: Έλεγχος μονάδας

F.3.5

Ενότητα SH2: Πλήρες σύστημα διαχείρισης της ποιότητας με εξέταση σχεδιασμού

F.4

Αξιολόγηση των ρυθμίσεων σχετικά με τη συντήρηση: διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ G

Δεσμευμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H

Δεσμευμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δεσμευμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ J

Δεσμευμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ K

Δεσμευμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ L

Παράμετροι μη καθοριζόμενες στην ΤΠΔ για ΑΜΚ για τις οποίες ισχύουν ευρωπαϊκοί κανόνες ή απαιτείται η κοινοποίηση εθνικών κανόνων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ

Μεταφερόμενο αναπηρικό κάθισμα

M.1

Πεδίο εφαρμογής

M.2

Χαρακτηριστικά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν

Σήμανση ΑΜΚ

N.1

Πεδίο εφαρμογής

N.2

Σήματα υποδομής

N.3

Σήματα τροχαίου υλικού

N.4

Διεθνές σήμα αναπηρικού καθίσματος

N.5

Σήμα επαγωγικού βρόχου

N.6

Σήμα κλήσης για βοήθεια/πληροφορίες

N.7

Σήμα κλήσης έκτακτης ανάγκης

N.8

Σήματα καθισμάτων προτεραιότητας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Δεσμευμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Δεσμευμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C

Αξιολόγηση των ρυθμίσεων σχετικά με τη συντήρηση: Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης (Παράρτημα F4)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D

Αξιολόγηση των στοιχείων διαλειτουργικότητας

D.1   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει την αξιολόγηση συμμόρφωσης και καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας.

D.2   Χαρακτηριστικά:

Τα χαρακτηριστικά των στοιχείων διαλειτουργικότητας που πρέπει να αξιολογούνται κατά τα διάφορα στάδια σχεδιασμού, ανάπτυξης και παραγωγής σημειώνονται με X στον πίνακα D.1.

Πίνακας D.1

Αξιολόγηση των στοιχείων διαλειτουργικότητας

1

2

3

4

5

Στοιχεία διαλειτουργικότητας και χαρακτηριστικά που πρέπει να αξιολογούνται

Αξιολόγηση στις ακόλουθες φάσεις

Φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης

Φάση παραγωγής

Επανεξέταση ή/και εξέταση σχεδιασμού

Επανεξέταση της μεθόδου κατασκευής

Δοκιμή τύπου

Έλεγχος συμμόρφωσης τύπου

4.1.2.11.2

και 4.1.2.12.2 Οπτικός εξοπλισμός πληροφοριών επιβατών

X

 

X

X

4.1.2.21.2

Βοηθήματα επιβίβασης

X

 

X

X

4.1.2.4

Πλήκτρα χειρισμού με ανάγλυφες ενδείξεις

X

 

X

X

4.1.2.7.2

Χώρος περιποίησης βρεφών

X

 

X

X

4.1.2.11

Απτική σήμανση

X

 

X

X

4.1.2.9.2

Μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων

X

 

X

X

4.2.2.6

Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής

X

 

X

X

4.2.2.8.3

Οπτικός εξοπλισμός πληροφοριών επιβατών

X

 

X

X

4.2.2.3, 4.2.2.6 και 4.2.2.11

Διατάξεις συναγερμού επιβατών

X

 

X

X

4.2.2.12.3

Βοηθήματα επιβίβασης

X

 

X

X

4.2.2.4

Πλήκτρα χειρισμού

X

 

X

X

4.2.2.6.3.2

Χώρος περιποίησης βρεφών

X

 

X

X

4.2.2.8.1, 4.2.2.8.2 και παράρτημα N

Οπτικές πληροφορίες και σήμανση

X

 

X

X

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E

Αξιολόγηση των υποσυστημάτων

E.1   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν παράρτημα περιγράφει την αξιολόγηση συμμόρφωσης των υποσυστημάτων.

E.2   Χαρακτηριστικά και ενότητες

Τα χαρακτηριστικά των υποσυστημάτων που πρέπει να αξιολογούνται κατά τα διάφορα στάδια σχεδιασμού, ανάπτυξης και παραγωγής σημειώνονται με X στον πίνακα Ε.1 για το υποσύστημα υποδομής και στον πίνακα Ε.2 για το υποσύστημα σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού

Πίνακας E.1

Αξιολόγηση του υποσυστήματος υποδομής (κατασκευή και παράδοση ως ενιαία μονάδα)

1

2

3

4

5

Χαρακτηριστικά που πρέπει να αξιολογούνται

Φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης

Φάση παραγωγής

Επανεξέταση ή/και εξέταση σχεδιασμού

Κατασκευή και συναρμολόγηση

Συναρμολόγηση (πριν από την έναρξη λειτουργίας)

Επικύρωση σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής εκμετάλλευσης

4.1.2.2

Διευκολύνσεις στάθμευσης για ΑΜΚ (άτομα μειωμένης κινητικότητας)

X

 

X

 

4.1.2.3

Απρόσκοπτες διαδρομές

4.1.2.3.1

Γενικά

X

 

X

 

4.1.2.3.2

Αναγνώριση διαδρομής

X

 

X

 

4.1.2.4

Θύρες και είσοδοι

X

 

X

 

4.1.2.5

Επιφάνειες δαπέδων

X

 

X

 

4.1.2.6

Διαφανή εμπόδια

X

 

X

 

4.1.2.7

Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής

X

 

X

 

4.1.2.8

Έπιπλα και αυτοτελείς συσκευές

X

 

X

 

4.1.2.9

Έκδοση εισιτηρίων/εκδοτήρια ή αυτόματα μηχανήματα/Γραφεία πληροφοριών/Μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων/Περιστρεφόμενες θύρες/Σημεία παροχής βοήθειας στους πελάτες

X

 

X

 

4.1.2.10

Φωτισμός

X

 

X

 

4.1.2.11

Οπτικές πληροφορίες: σήμανση, εικονογράμματα, δυναμικές πληροφορίες

X

 

X

X

4.1.2.12

Ανακοινώσεις

X

 

X

X

4.1.2.13

Έξοδοι κινδύνου, συναγερμοί

X

 

X

X

4.1.2.14

Γεωμετρία πεζογεφυρών και υπόγειων διαβάσεων

X

 

X

 

4.1.2.15

Κλίμακες

X

 

X

 

4.1.2.16

Χειρολισθήρες

X

 

X

 

4.1.2.17

Ράμπες, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες, κυλιόμενοι διάδρομοι

X

 

X

 

4.1.2.18.1

Ύψος αποβάθρας

X

 

X

 

4.1.2.18.2

Διάκενο αποβάθρας

X

 

 

 

4.1.2.18.3

Διάταξη τροχιάς κατά μήκος της αποβάθρας

X

 

 

 

4.1.2.19

Πλάτος αποβάθρας και χείλος αποβάθρας

X

 

X

 

4.1.2.20

Άκρα αποβάθρας

X

 

X

 

4.1.2.21

Βοηθήματα επιβίβασης για επιβάτες που μετακινούνται με αναπηρικό κάθισμα

X

 

X

 

4.1.2.22

Ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις

X

 

X

 


Πίνακας E.2

Αξιολόγηση του υποσυστήματος Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (κατασκευή και παράδοση ως προϊόντα μαζικής παραγωγής)

1

2

3

4

Χαρακτηριστικά που πρέπει να αξιολογούνται

Φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης

Φάση παραγωγής

Επανεξέταση ή/και εξέταση σχεδιασμού

Δοκιμή τύπου

Συνήθης δοκιμή

4.2.2.2

Καθίσματα

4.2.2.2.1

Γενικά

X

X

 

4.2.2.2.1

Καθίσματα προτεραιότητας γενικά

X

X

 

4.2.2.2.2.2

Ομοιοκατευθυνόμενα καθίσματα

X

X

 

4.2.2.2.3.3

Διάταξη αντικριστών καθισμάτων

X

X

 

4.2.2.3

Χώροι για αναπηρικά καθίσματα

X

X

 

4.2.2.4

Θύρες

4.2.2.4.1

Γενικά

X

X

 

4.2.2.4.2

Εξωτερικές θύρες

X

X

 

4.2.2.4.3

Εσωτερικές θύρες

X

X

 

4.2.2.5

Φωτισμός

 

X

 

4.2.2.6

Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής

4.2.2.6.1

Γενικά

X

X

 

4.2.2.6.2

Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής συνήθους τύπου

X

X

 

4.2.2.6.3

Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής καθολικής χρήσεως

X

X

 

4.2.2.7

Ελεύθερες δίοδοι

X

X

 

4.2.2.8

Πληροφορίες πελατών

4.2.2.8.1

Γενικά

X

X

 

4.2.2.8.2

Πληροφορίες (σήμανση)

X

X

 

4.2.2.8.2

Πληροφορίες (περιγραφή διαδρομής και κράτηση θέσεων)

X

X

 

4.2.2.9

Διαφορές ύψους

X

X

 

4.2.2.10

Χειρολισθήρες

X

X

 

4.2.2.11

Κλινοθέσιο με πρόσβαση για αναπηρικά καθίσματα

X

X

 

4.2.2.12

Θέση βαθμίδων επιβίβασης και αποβίβασης

4.2.2.12.1

Γενικές απαιτήσεις

X

 

 

4.2.2.12.2

Βαθμίδες επιβίβασης/αποβίβασης

X

 

 

4.2.2.12.3.5

Αναδιπλούμενες βαθμίδες

X

X

X

4.2.2.12.3.6

Φορητές ράμπες

X

X

 

4.2.2.12.3.7

Ημιαυτόματες ράμπες

X

X

X

4.2.2.12.3.8

Αναβαθμίδες

X

X

X

4.2.2.12.3.9

Ανελκυστήρες επί της αμαξοστοιχίας

X

X

X

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ F

Διαδικασίες για αξιολόγηση της συμμόρφωσης και της καταλληλότητας προς χρήση

F.1.   Απαρίθμηση ενοτήτων

Ενότητες που αφορούν στοιχεία διαλειτουργικότητας

Ενότητα Α: Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής

Ενότητα Α1: Εσωτερικός έλεγχος σχεδιασμού με έλεγχο προϊόντος

Ενότητα Β: Εξέταση τύπου

Ενότητα C: Συμμόρφωση τύπου

Ενότητα D: Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας προϊόντος

Ενότητα F: Έλεγχος προϊόντος

Ενότητα Η1: Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας προϊόντος

Ενότητα Η2: Πλήρες σύστημα διαχείρισης της ποιότητας με εξέταση σχεδιασμού

Ενότητα V: Επικύρωση τύπου με διεξαγωγή πειράματος εν λειτουργία (καταλληλότητα χρήσης)

Ενότητες για υποσυστήματα

Ενότητα SB: Εξέταση τύπου

Ενότητα SD: Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας προϊόντος

Ενότητα SF: Έλεγχος προϊόντος

Ενότητα SG: Έλεγχος μονάδας

Ενότητα SH2: Πλήρες σύστημα διαχείρισης της ποιότητας με εξέταση σχεδιασμού

Ενότητα για τις ρυθμίσεις συντήρησης

Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης

F.2.   Ενότητες που αφορούν στοιχεία διαλειτουργικότητας

F.2.1.   Ενότητα Α: Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής

1.

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, ο οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σημείου 2, διασφαλίζει και δηλώνει ότι το εν λόγω στοιχείο διαλειτουργικότητας πληροί τις απαιτήσεις της ΤΠΔ που ισχύουν γι' αυτό.

2.

Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο σημείο 3.

3.

Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του στοιχείου διαλειτουργικότητας προς τις απαιτήσεις της ΤΠΔ. Στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση, πρέπει να καλύπτει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την συντήρηση και τη λειτουργία του στοιχείου διαλειτουργικότητας. Επίσης, στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση, ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει:

τη γενική περιγραφή του στοιχείου διαλειτουργικότητας

την τεχνική προκαταρκτική μελέτη και πληροφορίες κατασκευής, όπως για παράδειγμα σχέδια, διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κλπ.

περιγραφές και εξηγήσεις αναγκαίες για την κατανόηση της μελέτης και των πληροφοριών για την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία του στοιχείου διαλειτουργικότητας

τις τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών προδιαγραφών (1) με τα σχετικά σημεία που έχουν εφαρμοστεί πλήρως ή εν μέρει,

την περιγραφή των λύσεων που υιοθετούνται με στόχο τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ΤΠΔ, όταν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως,

τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, κλπ.,

εκθέσεις δοκιμών.

4.

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου η μέθοδος κατασκευής να διασφαλίζει τη συμμόρφωση κάθε κατασκευαζόμενου στοιχείου διαλειτουργικότητας προς τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3 και προς τις απαιτήσεις της ΤΠΔ που ισχύουν γι' αυτό.

5.

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης για το στοιχείο διαλειτουργικότητας. Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα IV σημείο 3 και στο άρθρο 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 01/16/ΕΚ. Η δήλωση «ΕΚ» συμμόρφωσης και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή.

Η δήλωση αυτή συντάσσεται στην ίδια γλώσσα με τον τεχνικό φάκελο και πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

τα στοιχεία αναφοράς της οδηγίας (οδηγία 16/48/ΕΚ και άλλες οδηγίες που ενδέχεται να ισχύουν για το στοιχείο διαλειτουργικότητας),

το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του (πρέπει να αναφέρεται η εταιρική επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση και, σε περίπτωση εντολοδόχου, πρέπει να αναφέρεται επίσης η εταιρική επωνυμία του κατασκευαστή ή του εκτελεστή του έργου),

περιγραφή του στοιχείου διαλειτουργικότητας (μάρκα, τύπος κ.λπ.)

περιγραφή της διαδικασίας που τηρήθηκε (ενότητα) για τη δήλωση συμμόρφωσης,

κάθε σχετική περιγραφή στην οποία ανταποκρίνεται το στοιχείο διαλειτουργικότητας, και ιδιαίτερα τις προϋποθέσεις χρήσης του,

αναφορά στην παρούσα ΤΠΔ, καθώς και σε τυχόν άλλες ισχύουσες ΤΠΔ και, ενδεχομένως, αναφορά σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές,

τα στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύει με την υπογραφή του τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του.

6.

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του φυλάσσει μαζί με την τεχνική τεκμηρίωση αντίγραφο της δήλωσης «ΕΚ» συμμόρφωσης για διάστημα 10 ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του στοιχείου διαλειτουργικότητας.

Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του δεν είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνο για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών είναι το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για τη διάθεση του στοιχείου διαλειτουργικότητας στην κοινοτική αγορά.

7.

Αν, βάσει της ΤΠΔ, εκτός από τη δήλωση «ΕΚ» συμμόρφωσης, απαιτείται δήλωση «ΕΚ» καταλληλότητας προς χρήση του στοιχείου διαλειτουργικότητας, η τελευταία αυτή δήλωση πρέπει να προστεθεί αφού προηγουμένως συνταχθεί από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τους όρους της ενότητας V.

F.2.2.   Ενότητα Α1: Εσωτερικός έλεγχος σχεδιασμού με έλεγχο προϊόντος

1.

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, ο οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σημείου 2, διασφαλίζει και δηλώνει ότι το εν λόγω στοιχείο διαλειτουργικότητας πληροί τις απαιτήσεις της ΤΠΔ που ισχύουν γι' αυτό.

2.

Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο σημείο 3.

3.

Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει να αξιολογείται η συμμόρφωση του στοιχείου διαλειτουργικότητας προς τις απαιτήσεις της ΤΠΔ.

Ο τεχνικός φάκελος παρέχει επίσης αποδείξεις ότι η μελέτη του στοιχείου διαλειτουργικότητας, που έχει ήδη γίνει αποδεκτή πριν από την εφαρμογή της παρούσας ΤΠΔ, συμφωνεί με την ΤΠΔ και ότι το στοιχείο διαλειτουργικότητας έχει τεθεί σε λειτουργία στον ίδιο τομέα χρήσης.

Στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση, πρέπει να καλύπτει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την συντήρηση και τη λειτουργία του στοιχείου διαλειτουργικότητας. Επίσης, στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση, περιλαμβάνει:

γενική περιγραφή του στοιχείου διαλειτουργικότητας και των προϋποθέσεων χρήσης του,

τεχνική προκαταρκτική μελέτη και πληροφορίες παραγωγής, όπως για παράδειγμα σχέδια, διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κλπ.

περιγραφές και εξηγήσεις αναγκαίες για την κατανόηση της μελέτης και των πληροφοριών για την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία του στοιχείου διαλειτουργικότητας,

τις τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών προδιαγραφών (2) με τα σχετικά σημεία που έχουν εφαρμοστεί πλήρως ή εν μέρει,

περιγραφές των λύσεων που υιοθετούνται με στόχο τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ΤΠΔ, όταν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως,

αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, κλπ.,

εκθέσεις δοκιμών,

4.

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου η μέθοδος κατασκευής να διασφαλίζει τη συμμόρφωση κάθε κατασκευαζόμενου στοιχείου διαλειτουργικότητας προς τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3 και προς τις απαιτήσεις της ΤΠΔ που ισχύουν γι' αυτό.

5.

Ο διακοινωμένος οργανισμός, που επιλέγεται από τον κατασκευαστή, διενεργεί τις ενδεδειγμένες εξετάσεις και δοκιμές προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωση των κατασκευαζόμενων στοιχείων διαλειτουργικότητας προς τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σημείο 3, καθώς και προς τις απαιτήσεις της ΤΠΔ. Ο κατασκευαστής (3) δύναται να επιλέξει μια από τις ακόλουθες διαδικασίες:

5.1.   Έλεγχος με εξέταση και δοκιμή του κάθε προϊόντος

5.1.1.

Κάθε προϊόν εξετάζεται μεμονωμένα και διενεργούνται οι κατάλληλες δοκιμές με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης του προϊόντος προς τον τύπο που περιγράφεται στον τεχνικό φάκελο και προς τις σχετικές απαιτήσεις της ΤΠΔ που ισχύουν γι αυτό. Σε περίπτωση που κάποια δοκιμή δεν αναφέρεται στην ΤΠΔ (ή σε ευρωπαϊκό πρότυπο αναφερόμενο στην ΤΠΔ), εφαρμόζονται οι σχετικές δοκιμές ευρωπαϊκών προδιαγραφών ή ισοδύναμες

5.1.2.

Ο διακοινωμένος οργανισμός συντάσσει γραπτό πιστοποιητικό συμμόρφωσης για τα εγκεκριμένα προϊόντα σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δοκιμές.

5.2.   Στατιστικός έλεγχος

5.2.1.

Ο κατασκευαστής παρουσιάζει τα προϊόντα του υπό μορφή ομοιογενών παρτίδων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει ομοιογένεια της κάθε παραγόμενης παρτίδας.

5.2.2.

Όλα τα στοιχεία διαλειτουργικότητας διατίθενται για έλεγχο υπό τη μορφή ομοιογενών παρτίδων. Από κάθε παρτίδα λαμβάνεται τυχαίο δείγμα. Κάθε στοιχείο διαλειτουργικότητας σε ένα δείγμα εξετάζεται μεμονωμένα και διενεργούνται κατάλληλες δοκιμές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του προϊόντος προς τον τύπο που περιγράφεται στον τεχνικό φάκελο και προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΤΠΔ, καθώς και προκειμένου να καθοριστεί εάν η παρτίδα θα εγκριθεί ή θα απορριφθεί. Σε περίπτωση που κάποια δοκιμή δεν αναφέρεται στην ΤΠΔ (ή σε ευρωπαϊκό πρότυπο αναφερόμενο στην ΤΠΔ), εφαρμόζονται οι σχετικές δοκιμές ευρωπαϊκών προδιαγραφών ή ισοδύναμες.

5.2.3.

Στη στατιστική διαδικασία πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα στοιχεία (στατιστική μέθοδος, σχέδιο δειγματοληψίας κλπ.) ανάλογα με τα προς αξιολόγηση χαρακτηριστικά που ορίζονται στην παρούσα ΤΠΔ.

5.2.4.

Όσον αφορά τις παρτίδες που εγκρίνονται, ο διακοινωμένος οργανισμός συντάσσει γραπτό πιστοποιητικό συμμόρφωσης σχετικά με τις διεξαχθείσες δοκιμές. Όλα τα στοιχεία διαλειτουργικότητας της παρτίδας μπορούν να διατίθενται στην αγορά, εκτός από τα στοιχεία διαλειτουργικότητας του δείγματος, τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν είναι σύμφωνα προς τον τύπο.

5.2.5.

Εάν μια παρτίδα απορριφθεί, ο διακοινωμένος οργανισμός ή η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για να εμποδίσει τη διάθεση της παρτίδας αυτής στην αγορά. Στην περίπτωση συχνής απόρριψης παρτίδων, ο διακοινωμένος οργανισμός αναστέλλει τον στατιστικό έλεγχο.

6.

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του συντάσσει δήλωση «ΕΚ» συμμόρφωσης του στοιχείου διαλειτουργικότητας.

Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα IV σημείο 3 και στο άρθρο 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 01/16/ΕΚ. Η δήλωση «ΕΚ» συμμόρφωσης και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή.

Η δήλωση αυτή συντάσσεται στην ίδια γλώσσα με τον τεχνικό φάκελο και πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

τα στοιχεία αναφοράς της οδηγίας (οδηγία 16/48/ΕΚ και άλλες οδηγίες που ενδέχεται να ισχύουν για το στοιχείο διαλειτουργικότητας),

το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του (πρέπει να αναφέρεται η εταιρική επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση και, σε περίπτωση εντολοδόχου, πρέπει να αναφέρεται επίσης η εταιρική επωνυμία του κατασκευαστή ή του εκτελεστή του έργου),

περιγραφή του στοιχείου διαλειτουργικότητας (μάρκα, τύπος, κλπ.),

περιγραφή της διαδικασίας που τηρήθηκε (ενότητα) για τη δήλωση συμμόρφωσης,

κάθε σχετική περιγραφή στην οποία ανταποκρίνεται το στοιχείο διαλειτουργικότητας, και ιδιαίτερα τις ενδεχόμενες προϋποθέσεις χρήσης του,

την ονομασία και τη διεύθυνση του ή των διακοινωμένων οργανισμών οι οποίοι παρενέβησαν στην ακολουθούμενη διαδικασία όσον αφορά στη συμμόρφωση, καθώς και τις ημερομηνίες των πιστοποιητικών με επισήμανση της διάρκειας και των όρων ισχύος των πιστοποιητικών,

αναφορά στην παρούσα ΤΠΔ, καθώς και σε τυχόν άλλες ισχύουσες ΤΠΔ και, ενδεχομένως, αναφορά σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές,

τα στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύει με την υπογραφή του τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του.

Το πιστοποιητικό στο οποίο γίνεται αναφορά είναι το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που αναφέρεται στο σημείο 5. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει, εφόσον ζητηθεί, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης του διακοινωμένου οργανισμού.

7.

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του φυλάσσει μαζί με την τεχνική τεκμηρίωση αντίγραφο της δήλωσης «ΕΚ» συμμόρφωσης για διάστημα 10 ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του στοιχείου διαλειτουργικότητας.

Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του δεν είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνο για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών είναι το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για τη διάθεση του στοιχείου διαλειτουργικότητας στην κοινοτική αγορά.

8.

Αν βάσει της ΤΠΔ, εκτός από τη δήλωση «ΕΚ» συμμόρφωσης, απαιτείται δήλωση «ΕΚ» καταλληλότητας προς χρήση του στοιχείου διαλειτουργικότητας, η τελευταία αυτή δήλωση πρέπει να προστεθεί αφού προηγουμένως συνταχθεί από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τους όρους της ενότητας V.

F.2.3.   Ενότητα Β: Εξέταση τύπου

1.

Η ενότητα αυτή περιγράφει το τμήμα εκείνο της διαδικασίας με το οποίο ένας διακοινωμένος οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι ένας τύπος, αντιπροσωπευτικός της σχετικής παραγωγής, πληροί τις διατάξεις της ΤΠΔ που ισχύει για αυτό.

2.

Η αίτηση για την εξέταση «ΕΚ» τύπου πρέπει να υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του εγκατεστημένο στην Κοινότητα.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τον εντολοδόχο, το όνομα και τη διεύθυνση του εν λόγω εντολοδόχου,

γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο διακοινωμένο οργανισμό,

τον τεχνικό φάκελο, όπως περιγράφεται στο σημείο 3.

Ο αιτών θέτει στη διάθεση του διακοινωμένου οργανισμού δείγμα, αντιπροσωπευτικό της εν λόγω παραγωγής, το οποίο ονομάζεται «τύπος». Ένας τύπος μπορεί να καλύπτει διάφορες παραλλαγές του στοιχείου διαλειτουργικότητας εφόσον οι διαφορές μεταξύ των παραλλαγών αυτών δεν αντιστρατεύονται τις διατάξεις της ΤΠΔ.

Ο διακοινωμένος οργανισμός δύναται να ζητήσει επιπλέον δείγματα, αν το απαιτούν οι ανάγκες του προγράμματος δοκιμών.

Αν η διαδικασία εξέτασης τύπου δεν απαιτεί δοκιμές τύπου και αν ο τύπος προσδιορίζεται επαρκώς από τον τεχνικό φάκελο ο οποίος προβλέπεται στο σημείο 3, ο διακοινωμένος οργανισμός μπορεί να συναινέσει στο να μην του διατεθούν δείγματα.

3.

Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει να αξιολογείται η συμμόρφωση του στοιχείου διαλειτουργικότητας προς τις απαιτήσεις της ΤΠΔ. Στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση, πρέπει να καλύπτει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την συντήρηση και τη λειτουργία του στοιχείου διαλειτουργικότητας.

Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει:

γενική περιγραφή του τύπου,

τεχνική προκαταρκτική μελέτη και πληροφορίες παραγωγής, όπως για παράδειγμα σχέδια, διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κλπ.

περιγραφές και εξηγήσεις αναγκαίες για την κατανόηση της μελέτης και των πληροφοριών για την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία του στοιχείου διαλειτουργικότητας,

τους όρους ολοκλήρωσης του στοιχείου διαλειτουργικότητας στο λειτουργικό του περιβάλλον (υποσυγκρότημα, συγκρότημα, υποσύστημα) και τις απαραίτητες συνθήκες διασύνδεσης,

τους όρους χρήσης και συντήρησης του στοιχείου διαλειτουργικότητας (περιορισμοί διάρκειας ή απόστασης, όρια φθοράς, κλπ.),

τις τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών προδιαγραφών (4) με τα σχετικά σημεία που έχουν εφαρμοστεί πλήρως ή εν μέρει,

περιγραφή των λύσεων που υιοθετούνται με στόχο τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ΤΠΔ, σε περιπτώσεις που οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως,

αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, εξετάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί κτλ.,

εκθέσεις δοκιμών,

4.

Ο διακοινωμένος οργανισμός:

4.1.

εξετάζει τον τεχνικό φάκελο,

4.2.

επαληθεύει ότι το(τα) δείγμα(τα) που απαιτείται(ούνται) για τις δοκιμές έχει(ουν) κατασκευασθεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο και εκτελεί ή αναθέτει την εκτέλεση των δοκιμών τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις της ΤΠΔ ή/και των σχετικών ευρωπαϊκών προδιαγραφών,

4.3.

εφόσον η ΤΠΔ προβλέπει επισκόπηση σχεδιασμού, προβαίνει σε εξέταση των μεθόδων, των εργαλείων και των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού προκειμένου να αξιολογήσει τη δυνατότητά τους να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης του στοιχείου διαλειτουργικότητας κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σχεδιασμού,

4.4.

εφόσον η ΤΠΔ προβλέπει επισκόπηση της μεθόδου κατασκευής, προβαίνει σε εξέταση της προβλεπόμενης μεθόδου κατασκευής για την υλοποίηση του στοιχείου διαλειτουργικότητας προκειμένου να αξιολογήσει τη συμβολή της στην συμμόρφωση του προϊόντος ή/και εξετάζει την επισκόπηση που διενήργησε ο κατασκευαστής κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σχεδιασμού,

4.5.

προσδιορίζει τα στοιχεία τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ΤΠΔ και των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, καθώς και τα στοιχεία τα οποία έχουν μελετηθεί χωρίς εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των εν λόγω ευρωπαϊκών προδιαγραφών,

4.6.

διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των καταλλήλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών, σύμφωνα με τις παραγράφους 4,2, 4.3 και 4.4, προκειμένου να ελέγξει κατά πόσον, στην περίπτωση κατά την οποία ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει τις σχετικές ευρωπαϊκές προδιαγραφές, οι προδιαγραφές αυτές έχουν όντως εφαρμοστεί,

4.7.

διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.2, 4.3 και 4.4, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο, στην περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΤΠΔ, οι λύσεις τις οποίες ακολούθησε ο κατασκευαστής πληρούν τις βασικές απαιτήσεις της ΤΠΔ,

4.8.

συμφωνεί με τον αιτούντα τον τόπο διεξαγωγής των ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών.

5.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο τύπος ανταποκρίνεται στις διατάξεις της ΤΠΔ, ο διακοινωμένος οργανισμός χορηγεί στον αιτούντα πιστοποιητικό εξέτασης τύπου. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συμπεράσματα της εξέτασης, τις προϋποθέσεις ισχύος του και τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση του εγκριθέντος τύπου.

Η διάρκεια ισχύος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη.

Τα σημαντικότερα μέρη των τεχνικών εγγράφων προσαρτώνται στο πιστοποιητικό ενώ ένα αντίγραφο φυλάσσεται από τον διακοινωμένο οργανισμό.

Εφόσον ο διακοινωμένος οργανισμός δεν χορηγεί στον κατασκευαστή ή στον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του πιστοποιητικό εξέτασης τύπου, ο εν λόγω οργανισμός παραθέτει λεπτομερώς τους λόγους μη χορήγησης του πιστοποιητικού.

Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για διαδικασία προσφυγής.

6.

Ο αιτών ενημερώνει τον διακοινωμένο οργανισμό που κατέχει τον τεχνικό φάκελο που αφορά το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου για όλες τις τροποποιήσεις οι οποίες είναι δυνατό να θίγουν τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ΤΠΔ ή των προδιαγραφόμενων όρων χρησιμοποίησης του προϊόντος. Στις περιπτώσεις αυτές το στοιχείο διαλειτουργικότητας λαμβάνει συμπληρωματική έγκριση από τον διακοινωμένο οργανισμό που εξέδωσε το πιστοποιητικό «ΕΚ» εξέτασης τύπου. Στην περίπτωση αυτή, ο διακοινωμένος οργανισμός διενεργεί μόνο τις εξετάσεις και δοκιμές που είναι σχετικές και απαραίτητες για τις εν λόγω τροποποιήσεις. Η συμπληρωματική αυτή έγκριση παρέχεται είτε με μορφή προσθήκης στο πρωτότυπο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου είτε με την έκδοση νέου πιστοποιητικού αφού καταργηθεί το προηγούμενο.

7.

Αν δεν γίνουν οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο σημείο 6, η ισχύς ενός λήγοντος πιστοποιητικού μπορεί να ανανεωθεί για μια νέα περίοδο. Ο αιτών υποβάλλει αίτημα ανανέωσης με γραπτή βεβαίωσή του ότι δεν επήλθε καμία τροποποίηση και, αν δεν προσκομιστούν πληροφορίες για το αντίθετο, ο διακοινωμένος οργανισμός χορηγεί παράταση της διάρκειας ισχύος που προβλέπεται στο σημείο 5. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί.

8.

Κάθε διακοινωμένος οργανισμός κοινοποιεί στους άλλους διακοινωμένους οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου με τις προσθήκες τους, τα οποία έχουν εκδοθεί, ανακληθεί ή για τα οποία υπήρξε άρνηση χορήγησης.

9.

Οι λοιποί διακοινωμένοι οργανισμοί λαμβάνουν, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφα των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου που έχουν εκδοθεί ή/και προσθηκών τους. Τα συνημμένα των πιστοποιητικών (βλ. παράγραφο 5) διατηρούνται στη διάθεση των λοιπών διακοινωμένων οργανισμών.

10.

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του φυλάσσει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφα των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου και των σχετικών συμπληρωμάτων, για περίοδο δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του στοιχείου διαλειτουργικότητας. Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνο για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του στοιχείου διαλειτουργικότητας στην κοινοτική αγορά.

F.2.4.   Ενότητα C: Συμμόρφωση τύπου

1.

Η παρούσα ενότητα περιγράφει το τμήμα εκείνο της διαδικασίας με το οποίο ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα διασφαλίζει και δηλώνει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο διαλειτουργικότητας είναι σύμφωνο προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου και πληροί τις απαιτήσεις της σχετικής ΤΠΔ.

2.

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει την συμμόρφωση κάθε κατασκευαζόμενου στοιχείου διαλειτουργικότητας προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό «ΕΚ» εξέτασης τύπου και προς τις απαιτήσεις της ΤΠΔ που ισχύει γι’ αυτό.

3.

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του συντάσσει δήλωση «ΕΚ» συμμόρφωσης για το στοιχείο διαλειτουργικότητας.

Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα IV σημείο 3 και στο άρθρο 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 01/16/ΕΚ.

Η δήλωση «ΕΚ» συμμόρφωσης και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή. Η δήλωση αυτή συντάσσεται στην ίδια γλώσσα με τον τεχνικό φάκελο και πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

τα στοιχεία αναφοράς της οδηγίας (οδηγία 01/16/ΕΚ και άλλες οδηγίες που ενδέχεται να ισχύουν για το στοιχείο διαλειτουργικότητας),

το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του (πρέπει να αναφέρεται η εταιρική επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση και, σε περίπτωση εντολοδόχου, πρέπει να αναφέρεται επίσης η εταιρική επωνυμία του κατασκευαστή ή του εκτελεστή του έργου),

περιγραφή του στοιχείου διαλειτουργικότητας (μάρκα, τύπος κ.λπ.)

περιγραφή της διαδικασίας που τηρήθηκε (ενότητα) για τη δήλωση συμμόρφωσης,

κάθε σχετική περιγραφή στην οποία ανταποκρίνεται το στοιχείο διαλειτουργικότητας, και ιδιαίτερα τις προϋποθέσεις χρήσης του,

την επωνυμία και τη διεύθυνση του(των) διακοινωμένου(ων) οργανισμού(ών) που παρενέβη(σαν) στην ακολουθούμενη διαδικασία όσον αφορά την σχετική με την συμμόρφωση εξέταση τύπου, καθώς και την ημερομηνία του πιστοποιητικού «ΕΚ» εξέτασης τύπου (και των προσθηκών του) με επισήμανση της διάρκειας και των όρων ισχύος του πιστοποιητικού,

αναφορά στην παρούσα ΤΠΔ, καθώς και σε τυχόν άλλες ισχύουσες ΤΠΔ και, ενδεχομένως, αναφορά σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές (5),

τα στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύει με την υπογραφή του τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του.

4.

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης «ΕΚ» συμμόρφωσης για διάστημα 10 ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του στοιχείου διαλειτουργικότητας.

Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνο για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του στοιχείου διαλειτουργικότητας στην κοινοτική αγορά.

5.

Αν βάσει της ΤΠΔ, εκτός από τη δήλωση «ΕΚ» συμμόρφωσης, απαιτείται δήλωση «ΕΚ» καταλληλότητας προς χρήση του στοιχείου διαλειτουργικότητας, η τελευταία αυτή δήλωση πρέπει να προστεθεί αφού προηγουμένως συνταχθεί από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τους όρους της ενότητας V.

F.2.5.   Ενότητα D: Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας προϊόντος

1.

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, ο οποίος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2, διασφαλίζει και δηλώνει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο διαλειτουργικότητας είναι σύμφωνο προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου και πληροί τις απαιτήσεις της σχετικής ΤΠΔ.

2.

Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας το οποίο να καλύπτει την παραγωγή, την επιθεώρηση και τη δοκιμή του τελικού προϊόντος, όπως προβλέπεται στο σημείο 3, και υπόκειται σε επιτήρηση όπως αναφέρεται στο σημείο 4.

3.

Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας

3.1.

Όσον αφορά τα σχετικά στοιχεία διαλειτουργικότητας, ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σε διακοινωμένο οργανισμό της επιλογής του.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

όλες τις σχετικές πληροφορίες για την κατηγορία προϊόντων στην οποία εμπίπτει το συγκεκριμένο στοιχείο διαλειτουργικότητας,

τα στοιχεία τεκμηρίωσης που αφορούν το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας,

τον τεχνικό φάκελο του εγκεκριμένου τύπου και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου, που έχουν εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης τύπου που καθορίζεται στην ενότητα B.

γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο διακοινωμένο οργανισμό,

3.2.

Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των στοιχείων διαλειτουργικότητας προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου και προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΤΠΔ. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να συγκεντρώνονται με συστηματικό και επιμελημένο τρόπο και να απαρτίζουν φάκελο τεκμηρίωσης υπό τη μορφή γραπτών κανόνων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος τεκμηρίωσης του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας πρέπει να καθιστά δυνατή τη συνεπή ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και καταχωρίσεων περί ποιότητας.

Τα έγγραφα αυτά περιέχουν, ειδικότερα, κατάλληλη περιγραφή:

των στόχων ποιότητας και της οργανωτικής δομής,

των ευθυνών και αρμοδιοτήτων της διοίκησης, όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων,

των τεχνικών, των διαδικασιών και των συστηματικών ενεργειών που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο και τη διαχείριση της ποιότητας,

των εξετάσεων, των ελέγχων και των δοκιμών που θα διεξάγονται πριν, κατά και μετά την κατασκευή, καθώς και της συχνότητας διεξαγωγής τους,

των σχετικών με την ποιότητα στοιχείων, όπως εκθέσεων επιθεώρησης και στοιχείων των δοκιμών, στοιχείων βαθμονόμησης, εκθέσεων καταλληλότητας του οικείου προσωπικού κτλ.,

των μέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου ποιότητας των προϊόντων και της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας.

3.3.

Ο διακοινωμένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. Θεωρείται ότι οι απαιτήσεις αυτές πληρούνται εάν ο κατασκευαστής εφαρμόζει ένα σύστημα ποιότητας για την παραγωγή, την επιθεώρηση και τη δοκιμή του τελικού προϊόντος κατά το πρότυπο EN/ISO 9001-2000, το οποίο λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα του στοιχείου διαλειτουργικότητας για το οποίο εφαρμόζεται.

Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, ο διακοινωμένος οργανισμός λαμβάνει στην αξιολόγησή του υπόψη το γεγονός αυτό.

Ο έλεγχος πρέπει να είναι εξειδικευμένος ως προς την κατηγορία προϊόντων στην οποία εμπίπτει το στοιχείο διαλειτουργικότητας. Η ομάδα ελεγκτών διαθέτει τουλάχιστον ένα μέλος με πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας του συγκεκριμένου προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα της εξέτασης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

3.4.

Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιοτικού ελέγχου, με τη μορφή υπό την οποία έχει εγκριθεί, και το διατηρεί ώστε να παραμένει πρόσφορο και αποτελεσματ