22.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/46


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1566/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2007

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου, σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης (1), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου (2) οι αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής απαγορεύονται εκτός εάν ο πλοίαρχος καταχωρίζει και διαβιβάζει αμέσως όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών περί εκφορτώσεων και μεταφορτώσεων και αντίγραφα των πληροφοριών αυτών τίθενται στη διάθεση των αρχών.

(2)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης και διαβίβασης δεδομένων του ημερολογίου, της δήλωσης μεταφόρτωσης και της δήλωσης εκφόρτωσης αρχίζει να ισχύει εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος των κανόνων εφαρμογής για τους πλοιάρχους κοινοτικών αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους άνω των 24 μέτρων και εντός 42 μηνών από την έναρξη ισχύος των κανόνων εφαρμογής για τους πλοιάρχους κοινοτικών αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους άνω των 15 μέτρων.

(3)

Η ημερήσια αναφορά των αλιευτικών παρέχει τη δυνατότητα αύξησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας όσον αφορά την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά.

(4)

Στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (3) προβλέπεται ότι οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών τηρούν ημερολόγιο με τις δραστηριότητές τους.

(5)

Στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 προβλέπεται ότι ύστερα από κάθε ταξίδι, ο πλοίαρχος κάθε κοινοτικού αλιευτικού σκάφους ολικού μήκους τουλάχιστον 10 μέτρων ή ο εκπρόσωπός του, υποβάλλει δήλωση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου γίνεται η εκφόρτωση εντός 48 ωρών από την εκφόρτωση.

(6)

Στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 προβλέπεται ότι τα κέντρα δημοπρασίας ή άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τα κράτη μέλη και αρμόδια για την πρώτη διάθεση των αλιευτικών προϊόντων στην αγορά υποβάλλουν, κατά την πρώτη πώληση, δήλωση πωλήσεως στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η πρώτη διάθεση στην αγορά.

(7)

Στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 προβλέπεται εξάλλου ότι σε περίπτωση που η πρώτη πώληση των αλιευτικών προϊόντων δεν πραγματοποιείται στη χώρα εκφόρτωσής τους, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της πρώτης πώλησης μεριμνά, ώστε η δήλωση πώλησης να υποβάλλεται το συντομότερο δυνατόν στις αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της εκφόρτωσης των εν λόγω προϊόντων.

(8)

Με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 επιβάλλεται στα κράτη μέλη η υποχρέωση δημιουργίας ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και η θέσπιση συστήματος επικύρωσης, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα αντιπαραβολής και εξακρίβωσης των δεδομένων.

(9)

Βάσει των άρθρων 19β και 19ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 επιβάλλεται στους πλοιάρχους κοινοτικών σκαφών να συντάσσουν εκθέσεις σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια και να τις καταχωρίζουν στο ημερολόγιο πλοίου.

(10)

Με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου (4) επιβάλλεται οι πλοίαρχοι κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν άδεια αλιείας βαθέων υδάτων να καταχωρίζουν στο ημερολόγιο του πλοίου ή σε έντυπο παρεχόμενο από το κράτος μέλος της σημαίας στοιχεία που αφορούν τα αλιευτικά εργαλεία και τις αλιευτικές δραστηριότητες.

(11)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (5) προβλέπει την εκτέλεση κοινών σχεδίων ανάπτυξης μέσων.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός ισχύει:

α)

για κοινοτικά αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους άνω των 24 μέτρων από την 1η Ιανουαρίου 2010·

β)

για κοινοτικά αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους άνω των 15 μέτρων από την 1η Ιουλίου 2011·

γ)

για τους εγκεκριμένους αγοραστές, τις εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια από τα κράτη μέλη και είναι αρμόδια για την πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών σε πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων είναι άνω των 400 000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2009.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 στοιχείο α), ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2010 για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους συνολικού μήκους άνω των 24 μέτρων, εφόσον αυτό προβλέπεται από το εν λόγω κράτος.

3.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 στοιχείο β), ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2011 για κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους συνολικού μήκους άνω των 15 μέτρων, εφόσον αυτό προβλέπεται από το εν λόγω κράτος.

4.   Κατά παρέκκλιση από τις ημερομηνίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει τον παρόντα κανονισμό σε σκάφη μέγιστου μήκους 15 μέτρων που φέρουν τη σημαία του πριν από τις εν λόγω ημερομηνίες σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006.

5.   Τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων υποβολής εκθέσεων σε σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία τους εντός των υδάτων που βρίσκονται υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους υπό την προϋπόθεση ότι τα σκάφη τηρούν όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

6.   Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ανεξαρτήτως των υδάτων ή των λιμένων στους οποίους διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες.

7.   Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας.

Άρθρο 2

Κατάλογος επιχειρηματιών και σκαφών

1.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο με τους εγκεκριμένους αγοραστές, τις εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια από τα κράτη μέλη και είναι αρμόδια για την πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών σε πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων είναι άνω των 400 000 ευρώ. Το πρώτο έτος αναφοράς θα είναι το 2007 και ο κατάλογος θα ενημερώνεται την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους (έτος n) με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών για την πώληση αλιευτικών προϊόντων άνω των 400 000 ευρώ για το έτος n–2. Ο εν λόγω κατάλογος δημοσιεύεται στον επίσημο δικτυακό τόπο του οικείου κράτους μέλους.

2.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και ενημερώνει σε τακτική βάση καταλόγους κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία του και τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 1. Οι εν λόγω κατάλογοι δημοσιεύονται στον επίσημο δικτυακό τόπο του οικείου κράτους μέλους σε μορφότυπο που θα αποφασιστεί κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «αλιευτική δραστηριότητα» νοείται κάθε δραστηριότητα που συνδέεται με την αναζήτηση αλιευμάτων, τη ρίψη, την πόντιση και την ανάσυρση αλιευτικών εργαλείων και την αφαίρεση οιουδήποτε αλιεύματος από τα αλιευτικά εργαλεία·

β)

ως «κοινό σχέδιο ανάπτυξης μέσων» νοείται το σχέδιο το οποίο προβλέπει τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη των διαθέσιμων μέσων ελέγχου και επιθεώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

Άρθρο 4

Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται από τους πλοιάρχους των σκαφών ή από τους εκπροσώπους τους

1.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών αλιευτικών σκαφών διαβιβάζουν με ηλεκτρονικά μέσα τα δεδομένα που αφορούν το ημερολόγιο πλοίου και τη μεταφόρτωση στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας.

2.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών αλιευτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα που αφορούν τη δήλωση εκφόρτωσης στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας.

3.   Όταν ένα κοινοτικό αλιευτικό σκάφος εκφορτώνει τα αλιεύματά του σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος σημαίας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο εκφορτώθηκαν τα αλιεύματα τη δήλωση εκφόρτωσης αμέσως μόλις τη λάβουν.

4.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών αλιευτικών σκαφών ενημερώνουν ηλεκτρονικά, όταν τους ζητείται και εφόσον το επιβάλλει η κοινοτική νομοθεσία, την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της σημαίας σχετικά με τον κατάπλου σε κάποιο λιμένα.

5.   Όταν ένα σκάφος προτίθεται να εισέλθει σε λιμένα κράτους μέλους πλην του κράτους μέλους της σημαίας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της σημαίας ενημερώνουν ηλεκτρονικά, αμέσως μόλις ενημερωθούν οι ίδιες όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, τις αρμόδιες αρχές του παράκτιου κράτους μέλους.

Άρθρο 5

Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα αρμόδια για την πρώτη πώληση ή ανάληψη

1.   Εγκεκριμένοι αγοραστές, εγκεκριμένη ιχθυόσκαλα ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια από τα κράτη μέλη και είναι αρμόδιο για την πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δεδομένα τα οποία καταχωρίζονται σε δήλωση πωλήσεως στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου λαμβάνει χώρα η πρώτη διάθεση στη αγορά.

2.   Σε περίπτωση που η πρώτη διάθεση στην αγορά δεν πραγματοποιείται στο κράτος μέλος της σημαίας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η πρώτη διάθεση στην αγορά μεριμνούν ώστε η δήλωση πωλήσεως να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας το συντομότερο δυνατόν μετά την παραλαβή της.

3.   Σε περίπτωση που η πρώτη διάθεση αλιευτικών προϊόντων δεν πραγματοποιείται στο κράτος μέλος όπου έχουν εκφορτωθεί τα προϊόντα, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη διάθεση προϊόντων μεριμνά ώστε η δήλωση πωλήσεως να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις κάτωθι αναφερόμενες αρχές το συντομότερο δυνατόν μετά την παραλαβή της:

α)

στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έχουν εκφορτωθεί τα αλιευτικά προϊόντα και

β)

στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας του σκάφους το οποίο πραγματοποίησε την εκφόρτωση των αλιευτικών προϊόντων.

4.   Ο κάτοχος της δήλωσης ανάληψης διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα δεδομένα που πρέπει να καταχωρίζονται στη δήλωση ανάληψης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου όντως πραγματοποιείται η ανάληψη.

Άρθρο 6

Συχνότητα διαβίβασης

1.   Ο πλοίαρχος διαβιβάζει τουλάχιστον άπαξ ημερησίως τα ηλεκτρονικά δεδομένα ημερολογίου πλοίου στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας το αργότερο έως τις 24.00 ακόμη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αλιεύματα. Διαβιβάζει επίσης τα δεδομένα αυτά:

α)

εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους της σημαίας·

β)

μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας·

γ)

πριν από τον κατάπλου στο λιμένα·

δ)

τη στιγμή ελέγχου στη θάλασσα·

ε)

τη στιγμή που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία ή το κράτος μέλος σημαίας.

2.   Ο πλοίαρχος δύναται να διαβιβάζει διορθώσεις που καταχωρίζει στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου και δηλώσεις μεταφόρτωσης που αφορούν έως και τα τελευταία δεδομένα που διαβίβασε μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου αλιευτικού ταξιδιού και πριν από την είσοδο σε λιμένα. Οι διορθώσεις πρέπει να αναφέρονται ρητά. Τόσο τα στοιχεία που καταχωρίζονται αρχικά στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου όσο και οι διορθώσεις στα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται σε αρχεία από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της σημαίας.

3.   Ο πλοίαρχος ή οι εκπρόσωποί του διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τη δήλωση εκφόρτωσης αμέσως μετά την πραγματοποίησή της.

4.   Ο πλοίαρχος διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα δεδομένα της δήλωσης μεταφόρτωσης αμέσως μετά την πραγματοποίησή της.

5.   Ο πλοίαρχος κρατά επί του αλιευτικού σκάφους αντίγραφο των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθ’ όλη τη διάρκεια του αλιευτικού ταξιδιού, έως ότου υποβληθεί η δήλωση εκφόρτωσης.

Άρθρο 7

Μορφότυποι διαβίβασης δεδομένων από ένα σκάφος στην αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίζουν ως προς τους μορφότυπους διαβίβασης των δεδομένων που θα χρησιμοποιούν τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους.

Άρθρο 8

Μηνύματα απάντησης

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την αποστολή μηνυμάτων απάντησης προς τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους για κάθε διαβίβαση δεδομένων ημερολογίου πλοίου, μεταφόρτωσης και εκφόρτωσης. Το μήνυμα απάντησης πρέπει να περιέχει αποδεικτικό παραλαβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 9

Απαλλαγές

1.   Ένα κράτος μέλος δύναται να απαλλάσσει πλοιάρχους σκαφών που φέρουν τη σημαία του από τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4, όταν αυτά πραγματοποιούν αλιευτικά ταξίδια μέγιστης διάρκειας 24 ωρών σε ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους εκτός της επικράτειας του κράτους μέλους της σημαίας.

2.   Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών απαλλάσσονται από την υποχρέωση της τήρησης ημερολογίου πλοίου, δηλώσεων εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης.

3.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι δεν εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους στο κράτος μέλος σημαίας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβάλλουν έντυπη δήλωση εκφόρτωσης στο παράκτιο κράτος μέλος.

4.   Τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων υποβολής εκθέσεων σε σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία τους εντός των υδάτων που βρίσκονται υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους. Τα σκάφη εκείνα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τέτοιου είδους συμφωνιών απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης έντυπου ημερολογίου πλοίου εντός των προαναφερομένων υδάτων.

5.   Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών σκαφών που καταχωρίζουν στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο του πλοίου τα στοιχεία που απαιτούνται σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια βάσει του άρθρου 19β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαβιβάζουν εκθέσεις σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια με τηλέτυπο, με ΣΠΣ, με τηλεομοιοτυπία, τηλεφωνικώς ή με ασύρματο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 10

Διατάξεις που ισχύουν σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών

1.   Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών, ο πλοίαρχος, ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπός του κοινοποιούν ημερησίως και το αργότερο έως τις 24.00 ακόμη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αλιεύματα τα δεδομένα που αφορούν το ημερολόγιο πλοίου, τη δήλωση εκφόρτωσης και τα στοιχεία μεταφόρτωσης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας με τον τρόπο που ορίζει το κράτος μέλος της σημαίας:

α)

ύστερα από αίτημα της αρμόδιας αρχής του κράτους της σημαίας·

β)

μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας·

γ)

πριν από τον κατάπλου στο λιμένα·

δ)

τη στιγμή ελέγχου στη θάλασσα·

ε)

τη στιγμή που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία ή το κράτος μέλος σημαίας.

2.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας ενημερώνουν το ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου αμέσως μετά την παραλαβή των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Κανένα κοινοτικό αλιευτικό σκάφος δεν αποπλέει από λιμένα μετά από τεχνική βλάβη ή μη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς, πριν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές πως λειτουργεί ικανοποιητικά ή πριν του το επιτρέψουν κατ’ άλλο τρόπο οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας και του παράκτιου κράτους μέλους. Το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνει το παράκτιο κράτος μέλος αμέσως μόλις επιτρέψει σε σκάφος που φέρει τη σημαία του να αποπλεύσει από λιμένα του παράκτιου κράτους μέλους.

Άρθρο 11

Μη λήψη δεδομένων

1.   Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους σημαίας δεν έχουν λάβει κοινοποιήσεις δεδομένων σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4, ειδοποιούν το ταχύτερο δυνατόν τον πλοίαρχο ή τον πλοιοκτήτη του σκάφους ή τον αντιπρόσωπό τους. Σε περίπτωση που για ένα συγκεκριμένο σκάφος η κατάσταση αυτή επαναληφθεί περισσότερες από τρεις φορές κατά τη διάρκεια ενός έτους, το κράτος μέλος της σημαίας μεριμνά για τη διενέργεια ελέγχου του εν λόγω συστήματος ηλεκτρονικής αναφοράς. Το οικείο κράτος μέλος διερευνά το ζήτημα για να διαπιστώσει το λόγο για τον οποίο δεν κοινοποιήθηκαν τα δεδομένα.

2.   Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους σημαίας δεν έχουν λάβει κοινοποιήσεις δεδομένων σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4, και το τελευταίο ληφθέν στίγμα μέσω του συστήματος παρακολούθησης σκαφών προερχόταν από τα ύδατα παράκτιου κράτους μέλους, ενημερώνει σχετικά το ταχύτερο δυνατόν τις αρμόδιες αρχές του σχετικού παράκτιου κράτους μέλους.

3.   Ο πλοίαρχος, ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπός του αποστέλλουν όλα τα στοιχεία για τα οποία έλαβαν κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας, αμέσως μετά την παραλαβή της κοινοποίησης.

Άρθρο 12

Μη πρόσβαση σε δεδομένα

1.   Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός παράκτιου κράτους μέλους διαπιστώσουν την παρουσία αλιευτικού σκάφους σημαίας άλλου κράτους μέλους στα ύδατά τους και δεν έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 15, ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της σημαίας για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτά.

2.   Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί πρόσβαση στα δεδομένα εντός τεσσάρων ωρών μετά την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1, το παράκτιο κράτος μέλος ενημερώνει το κράτος μέλος σημαίας. Μόλις ενημερωθεί, το κράτος μέλος της σημαίας διαβιβάζει αμέσως τα δεδομένα στο παράκτιο κράτος μέλος με οιοδήποτε διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο.

3.   Σε περίπτωση που το παράκτιο κράτος μέλος δεν λάβει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τότε ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπός τους αποστέλλουν τα δεδομένα καθώς και το μήνυμα απάντησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 στις αρμόδιες αρχές του παράκτιου κράτους μέλους, εφόσον τους ζητηθεί και με οιοδήποτε διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο.

4.   Σε περίπτωση που ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπός τους δεν δύνανται να αποστείλουν στις αρμόδιες αρχές του παράκτιου κράτους μέλους αντίγραφο του μηνύματος απάντησης που προβλέπεται στο άρθρο 8, τότε οι αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του παράκτιου κράτους μέλους από το οικείο σκάφος απαγορεύονται έως ότου ο πλοίαρχος ή ο εκπρόσωπός του αποστείλουν αντίγραφο του μηνύματος απάντησης ή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στις προαναφερόμενες αρχές.

Άρθρο 13

Δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής αναφοράς

1.   Τα κράτη μέλη διατηρούν βάσεις δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού τους συστήματος αναφοράς. Οι βάσεις αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τον κατάλογο των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους, τα συστήματα ηλεκτρονικής αναφοράς των οποίων έχουν υποστεί τεχνική βλάβη ή δεν λειτουργούν·

β)

τον αριθμό των κοινοποιήσεων ηλεκτρονικού ημερολογίου που λαμβάνονται ημερησίως και τον μέσο αριθμό κοινοποιήσεων που λαμβάνονται ανά σκάφος, ανά κράτος μέλος σημαίας·

γ)

τον αριθμό των κοινοποιήσεων που λαμβάνονται όσον αφορά δηλώσεις εκφόρτωσης, μεταφόρτωσης, ανάληψης και πώλησης ανά κράτος μέλος σημαίας.

2.   Συνοπτικές ενημερωτικές εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικής αναφοράς των κρατών μελών θα κοινοποιούνται στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματός της σε μορφότυπο και ανά προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα που θα αποφασιστούν κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Άρθρο 14

Μορφότυποι για τη διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ κρατών μελών

1.   Η ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών πραγματοποιείται με το μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα, που βασίζεται σε γλώσσα επεκτάσιμης σήμανσης (extensible mark-up language-XML).

2.   Οι διορθώσεις που γίνονται στα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να αναφέρονται ρητά.

3.   Όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει ηλεκτρονικά δεδομένα από άλλο κράτος μέλος μεριμνά για την αποστολή μηνύματος απάντησης στις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. Το μήνυμα απάντησης πρέπει να περιέχει αποδεικτικό παραλαβής.

4.   Τα στοιχεία δεδομένων που μνημονεύονται στο παράρτημα και τα οποία οι πλοίαρχοι οφείλουν να καταγράφουν στο ημερολόγιο πλοίου σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται και στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

Άρθρο 15

Πρόσβαση στα δεδομένα

1.   Κάθε κράτος μέλος σημαίας μεριμνά ώστε κάθε παράκτιο κράτος μέλος να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου και στα δεδομένα που αφορούν τη δήλωση εκφόρτωσης των σκαφών που φέρουν τη σημαία του κατά την πραγματοποίηση αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ύδατα υπό την κυριαρχία ή υπό τη δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους μέλους.

2.   Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καλύπτουν τουλάχιστον τη χρονική περίοδο από την τελευταία αναχώρηση από το λιμένα έως τη στιγμή ολοκλήρωσης της εκφόρτωσης. Δεδομένα που αφορούν αλιευτικά ταξίδια των προηγούμενων 12 μηνών θα διατίθενται κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων.

3.   Ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού σκάφους έχει ασφαλή πρόσβαση στα αρχεία δεδομένων του ηλεκτρονικού ημερολογίου πλοίου του οποίου έχει την ευθύνη, τα οποία αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του κράτους μέλους της σημαίας σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα.

4.   Ένα παράκτιο κράτος μέλος δύναται να επιτρέπει την ηλεκτρονική πρόσβαση στη βάση δεδομένων ημερολογίου πλοίου του σε περιπολικό αλιευτικό σκάφος άλλου κράτους μέλους στο πλαίσιο κοινού σχεδίου ανάπτυξης μέσων.

Άρθρο 16

Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών

1.   Η πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 γίνεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο Διαδίκτυο σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα.

2.   Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν τις συναφείς τεχνικές πληροφορίες ώστε να εξασφαλίζουν την αμοιβαία πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ημερολόγια πλοίου.

3.   Τα κράτη μέλη:

α)

εξασφαλίζουν την ασφαλή αποθήκευση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, των δεδομένων που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά·

β)

λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για να προστατεύσουν τα εν λόγω δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, υποβάθμιση, διανομή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Άρθρο 17

Ενιαία αρχή

1.   Σε κάθε κράτος μέλος μια ενιαία αρχή είναι αρμόδια για την κοινοποίηση, παραλαβή, διαχείριση και επεξεργασία όλων των δεδομένων που καλύπτει ο παρών κανονισμός.

2.   Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν καταλόγους και λεπτομέρειες που αφορούν την επικοινωνία με τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

3.   Οιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 κοινοποιείται πάραυτα στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 1· όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 36 της 8.2.2007, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2007 (ΕΕ L 192 της 24.7.2007, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11· όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 36 της 8.2.2007, σ. 6).

(4)  ΕΕ L 351 της 28.12.2002, σ. 6. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2269/2004 (ΕΕ L 396 της 31.12.2004, σ. 1).

(5)  ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Στοιχεία που αφορούν τα δεδομένα φακέλου

Στοιχεία δεδομένων

Κωδικός πεδίου

Περιγραφή και περιεχόμενο

Έναρξη/τέλος καταχώρισης

Έναρξη καταχώρισης

SR

Σήμανση που δείχνει την έναρξη του ημερολογίου πλοίου ή της δήλωσης πωλήσεως ή το μήνυμα απάντησης

Υπο-στοιχεία

Διεύθυνση

AD

Προορισμός: Κωδικός χώρας ISO α-3

Από

FR

Χώρα η οποία διαβιβάζει τα δεδομένα (τριψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός ISO χώρας)

Τύπος μηνύματος

TM

Αλφαβητικός κωδικός για τον τύπο μηνύματος (LOG, SAL, RET ή COR)

Κατάσταση απάντησης

RS

Δείχνει την κατάσταση του ληφθέντος μηνύματος/της ληφθείσας αναφοράς, δηλαδή είτε ACK (επιβεβαιώνεται) είτε NAK (δεν επιβεβαιώνεται)

Αριθμός σφάλματος απάντησης

RE

Αριθμητικοί κωδικοί που δείχνουν σφάλματα στα ληφθέντα μηνύματα/στις ληφθείσες αναφορές

(101 – μήνυμα δυσανάγνωστο, 102 – τιμές ή μεγέθη δεδομένων εκτός του επιτρεπόμενου πεδίου, 104 – απουσία υποχρεωτικών στοιχείων, 106 – μη εξουσιοδοτημένη πηγή στοιχείων· 150 – σφάλμα ακολουθίας 151 – ημερομηνία/ώρα στο μέλλον, 250 – προσπάθεια εκ νέου κοινοποίησης σκάφους, 251 – μη κοινοποίηση σκάφους, 302 – μεταφόρτωση πριν από αλιεύματα κατά την είσοδο, 303 – αλιεύματα κατά την έξοδο πριν από αλιεύματα κατά την είσοδο, 304 – απουσία λήψης στίγματος, 350 – στίγμα χωρίς αλιεύματα κατά την είσοδο)

Αριθμός καταχώρισης

RN

Αύξων αριθμός διαβίβασης του μηνύματος από το ΚΠΑ (ετήσια καταμέτρηση)

Ημερομηνία καταχώρισης

RD

Ημερομηνία διαβίβασης του μηνύματος/της αναφοράς (υπό μορφή ΕΕΕΕΜΜΗΗ)

Ώρα καταχώρισης

RT

Ώρα διαβίβασης του μηνύματος/της αναφοράς (υπό μορφή ΩΩΛΛ UTC)


Στοιχεία που αφορούν τα δεδομένα ημερολογίου πλοίου

Στοιχεία δεδομένων

Κωδικός πεδίου

Περιγραφή και περιεχόμενο

Στοιχείο έναρξης/τέλους ημερολογίου πλοίου

Έναρξη δήλωσης ημερολογίου πλοίου

LOG

Σήμανση που δείχνει την έναρξη της δήλωσης ημερολογίου πλοίου (περιέχει τα χαρακτηριστικά RC, XR, IR, NA, VO, MA ή TN και τα στοιχεία DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN ή RTP)

Κύρια στοιχεία

Δήλωση αναχώρησης

DEP

Σήμανση που δείχνει την αναχώρηση από λιμένα και την έναρξη αλιευτικού ταξιδιού (περιέχει τα χαρακτηριστικά DA, TI και PO)

Δήλωση επιστροφής στο λιμένα

RTP

Σήμανση που δείχνει την επιστροφή στο λιμένα και τη λήξη αλιευτικού ταξιδιού (περιέχει τα χαρακτηριστικά DA, TI και PO)

Δήλωση αλιευμάτων

CAT

Σήμανση που δείχνει την έναρξη δήλωσης αλιευμάτων (περιέχει τα χαρακτηριστικά DA, TI, FO και DU καθώς και τα υπο-στοιχεία POS, GEA ή SPE)

Δήλωση μεταφόρτωσης

TRA

Σήμανση που δείχνει την έναρξη δήλωσης μεταφόρτωσης (περιέχει τα χαρακτηριστικά DA, TI, TT, TF, TC και FC και τα υπο-στοιχεία SPE)

Δήλωση εκφόρτωσης

LAN

Σήμανση που δείχνει την έναρξη δήλωσης εκφόρτωσης (περιέχει τα χαρακτηριστικά DA, TI, και PO, και τα υπο-στοιχεία POS και SPE)

Δήλωση αλιευτικής προσπάθειας: Είσοδος σε ζώνη

ENT

Σήμανση που δείχνει την έναρξη δήλωσης εισόδου σε περιοχή αλιευτικής προσπάθειας (περιέχει τα χαρακτηριστικά DA, TI και τα υπο-στοιχεία POS, SPE)

Δήλωση αλιευτικής προσπάθειας: Έξοδος από ζώνη

EXI

Σήμανση που δείχνει την έναρξη δήλωσης εξόδου από περιοχή αλιευτικής προσπάθειας (περιέχει τα χαρακτηριστικά DA, TI και τα υπο-στοιχεία POS, SPE)

Δήλωση αλιευτικής προσπάθειας: Διέλευση ζώνης

CRO

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη δήλωσης σχετικά με τη διέλευση από περιοχή αλιευτικής προσπάθειας (περιέχει τα στοιχεία ENT και EXI)

Δήλωση αλιευτικής προσπάθειας: Αλιεία σε περισσότερες από μια ζώνες

TRZ

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη δήλωσης αλιείας σε περισσότερες από μια ζώνες εντός της περιοχής αλιευτικής προσπάθειας (περιέχει τα στοιχεία ENT και EXI)

Υπο-στοιχεία

Υπο-δήλωση που αφορά τα αλιευόμενα είδη

SPE

Σήμανση η οποία περιέχει λεπτομέρειες όσον αφορά τα είδη των αλιευμάτων (περιέχει τα χαρακτηριστικά SN, WT ή WL ή WS τα χαρακτηριστικά NF και τα υπο-στοιχεία PRO)

Υπο-δήλωση που αφορά τη μεταποίηση

PRO

Σήμανση η οποία περιέχει λεπτομέρειες όσον αφορά την μεταποίηση των αλιευμάτων (περιέχει τα χαρακτηριστικά PR, CF και TY ή DIS (απορρίψεις))

Υπο-δήλωση που αφορά το στίγμα σκάφους

POS

Σήμανση η οποία περιέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το γεωγραφικό στίγμα του αλιευτικού σκάφους (περιέχει το χαρακτηριστικό ZO και για την αλιευτική προσπάθεια: τα χαρακτηριστικά LA και LO)

Υπο-δήλωση που αφορά τα εργαλεία του σκάφους

GEA

Σήμανση η οποία περιέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας (περιέχει τα χαρακτηριστικά GE, ME, GD και GL, όπως απαιτείται βάσει της δήλωσης αλιευτικής προσπάθειας). Για τα DSS (τα είδη βαθέων υδάτων) περιέχει τα χαρακτηριστικά NH, IT, FO και FD

Χαρακτηριστικά στοιχεία

Αριθμός ταξιδίου

TN

Αριθμός του αλιευτικού ταξιδιού κατά το τρέχον έτος (001-999)

Ημερομηνία

DA

Ημερομηνία διαβίβασης (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)

Ώρα

TI

Ώρα διαβίβασης (ΩΩΛΛ σε UTC)

Κύρια στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους

RC

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου

Εξωτερικά στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους

XR

Αριθμός νηολογίου που εμφαίνεται στην πλευρά (κύτος) του σκάφους

Αναγνώριση του σκάφους (ΚΑΜ)

IR

Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου

Όνομα του σκάφους

NA

Όνομα του πλοίου

Όνομα του πλοιοκτήτη

VO

Όνομα του πλοιοκτήτη

Όνομα του πλοιάρχου

MA

Όνομα του πλοιάρχου

Όνομα λιμένος

PO

Κωδικός λιμένος (Κωδικός 2 χαρακτήρων (Κωδικός χώρας ISO α-3) + κωδικός 3 χαρακτήρων). Π.χ. για το Εδιμβούργο - GBEDI, για το Κίελο – DEKEL ή για το Vigo – ESVGO)

Αλιευτικές δραστηριότητες

FO

Αριθμός αλιευτικών δραστηριοτήτων (ανασύρσεις) ανά περιόδους 24 ωρών

Χρόνος αλίευσης

DU

Διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας σε λεπτά

Στίγμα: Γεωγραφικό πλάτος

LA

Γεωγραφικό πλάτος σε μοίρες και λεπτά (Β/Ν DDMM)

Στίγμα: Γεωγραφικό μήκος

LO

Γεωγραφικό μήκος σε μοίρες και λεπτά (Α/Δ DDMM)

Ζώνη αλιείας

ZO

Η μικρότερη στατιστική ζώνη (υπο-περιοχή, διαίρεση, υποδιαίρεση κ.λπ.) που καλύπτεται από την ταξινόμηση Μείζων αλιευτικής ζώνης FAO [και ICES] (ήτοι 27.3.24 [III24] για την υποδιαίρεση ICES 24 στη Βαλτική Θάλασσα, 21.1F[ή 1F] για τη διαίρεση NAFO 21.1F κ.λπ.)

Όνομα εργαλείων

GE

Κωδικός χαρακτήρων σύμφωνα με τη ‘Διεθνή τυποποιημένη ταξινόμηση αλιευτικών εργαλείων’ του FAO

Μέγεθος ματιών εργαλείων

ME

Μέγεθος ματιών (σε χιλιοστά)

Ύψος εργαλείων

GD

Ύψος εργαλείων (σε μέτρα)

Μήκος εργαλείων

GL

Μήκος εργαλείων (σε μέτρα)

Ονομασία είδους

SN

Ονομασία του αλιεύματος (τριψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός FAO)

Βάρος αλιευμάτων

WT

Βάρος ζώντων αλιευμάτων (σε κιλά)

Αριθμός αλιευμάτων

NF

Αριθμός αλιευμάτων (όταν η ποσόστωση χορηγείται σε αριθμό αλιευμάτων π.χ. σολωμού)

Συντελεστής μετατροπής

CF

Συντελεστές για τη μετατροπή εκφορτωθέντος βάρους αλιευμάτων και αλιευτικών προϊόντων σε ισοδύναμο βάρος ζώντων αλιευμάτων

Βάρος εκφορτωθέντων αλιευμάτων

WL

Βάρος προϊόντων στη δήλωση εκφόρτωσης

Παρουσίαση των αλιευμάτων

PR

Κωδικός χαρακτήρων όσον αφορά την παρουσίαση του προϊόντος (τρόπος με τον οποίο έγινε η μεταποίηση των αλιευμάτων):

(WHL ολόκληρο το ψάρι, GUT – χωρίς τα εντόσθια, GUH χωρίς τα εντόσθια/αποκεφαλισμένα, GUG – χωρίς τα εντόσθια και τα βράγχια, GUL – χωρίς τα εντόσθια αλλά με τα νεφρά, GTF – χωρίς τα εντόσθια, την ουρά και τα πτερύγια, GUS – χωρίς τα εντόσθια, το κεφάλι και το δέρμα, FIL – σε φιλέτα, FIS – σε φιλέτα + χωρίς το δέρμα, FSB – σε φιλέτα με το δέρμα + τα κόκαλα, FSP – σε φιλέτα, χωρίς το δέρμα, με τα ψαροκόκαλα, HEA – αποκεφαλισμένα, WNG – πτερύγια, WNG+SKI – πτερύγια + χωρίς το δέρμα, SKI – χωρίς το δέρμα, DIS - απόρριψη)

Είδος συσκευασίας της μεταποίησης

TY

Κωδικός 3 χαρακτήρων (CRT = χαρτοκιβώτια, BOX = κιβώτια, BGS = σάκοι, BLC = μπάλες)

Μεταφορτώσεις: σκάφος που παραλαμβάνει το αλίευμα

TT

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους

Μεταφορτώσεις: σκάφος που παραδίδει το αλίευμα

TF

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους

Μεταφορτώσεις: κράτος σημαίας του σκάφους που παραλαμβάνει το αλίευμα

TC

Κράτος σημαίας του σκάφους που παραλαμβάνει το αλίευμα (τριψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός ISO χώρας)

Μεταφορτώσεις: κράτος σημαίας του σκάφους που παραδίδει το αλίευμα

FC

Κράτος σημαίας του σκάφους που παραδίδει το αλίευμα (τριψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός ISO χώρας)

Πρόσθετοι κωδικοί βαθέων υδάτων

Μέσος αριθμός αγκιστριών που χρησιμοποιούνται σε παραγαδιάρικα σκάφη

NH

Μέσος αριθμός αγκιστριών ανά παραγαδιάρικο σκάφος

Χρόνος πόντισης

IT

Συνολικό διάστημα κατά το οποίο το αλιευτικό εργαλείο έμεινε ποντισμένο (αλιεία) ανά 24ωρο

Αλιευτικές δραστηριότητες

FO

Αριθμός αλιευτικών δραστηριοτήτων (ρίψη δικτύων και συρόμενα εργαλεία ή αλιεία με παραγάδια) ανά 24ωρο

Βάθη στα οποία πραγματοποιούνται οι αλιευτικές δραστηριότητες

FD

Απόσταση μεταξύ του βυθού και της επιφάνειας της θάλασσας


Δεδομένα που αφορούν τις δηλώσεις πωλήσεων

Δεδομένα

Κωδικός πεδίου

Περιγραφή και περιεχόμενο

Στοιχείο έναρξης/τέλους δήλωσης πωλήσεως

Έναρξη της δήλωσης πωλήσεως

SAL

Σήμανση που δείχνει την έναρξη δήλωσης πωλήσεως (περιέχει τα χαρακτηριστικά XR (RC, IR), NA, VO και MA καθώς και τα υπο-στοιχεία SIF και TOV)

Κύρια στοιχεία

Πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση πωλήσεως

SIF

Σήμανση που περιέχει λεπτομέρειες της πώλησης (περιέχει τα χαρακτηριστικά DA, TI, SL, SC, NS, NB, CN και TD και τα υπο-στοιχεία SIT)

Πληροφορίες σχετικά με την ανάληψη

TOV

Σήμανση που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη δήλωση ανάληψης (περιέχει τα χαρακτηριστικά DA, TI, SL, NS, NB CN και TD και τα υπο-στοιχεία SIT)

Υπο-στοιχεία

Προς πώληση προϊόν

SIT

Σήμανση που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με το προς πώληση προϊόν (περιέχει τα χαρακτηριστικά FPFP, FF, SF, DL, PO, QC, PD και ΖΟ και τα υπο-στοιχεία SPE, POS και PRO.

Υπο-δήλωση που αφορά τα αλιευόμενα είδη

SPE

Σήμανση η οποία περιέχει λεπτομέρειες όσον αφορά τα είδη των αλιευμάτων (περιέχει τα χαρακτηριστικά SN, WT ή WL ή WS και ΜΖ και τα υπο-στοιχεία PRO)

Υπο-δήλωση που αφορά τη μεταποίηση

PRO

Σήμανση η οποία περιέχει λεπτομέρειες όσον αφορά την μεταποίηση (περιέχει τα χαρακτηριστικά PR, CF και TY)

Χαρακτηριστικά στοιχεία

Ημερομηνία

DA

Ημερομηνία πωλήσεως (ΕΕΕΕΜΜΗΗ).

Ώρα

TI

Ώρα πωλήσεως (ΩΩΛΛ σε UTC).

Τοποθεσία όπου πραγματοποιήθηκε η πώληση

SL

Κωδικός λιμένα ή τοπωνύμιο (εφόσον αυτή δεν πραγματοποιήθηκε στον λιμένα) όπου πραγματοποιήθηκε η πώληση

Χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η πώληση

SC

Χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η πώληση (τριψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός ISO χώρας)

Κύρια στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους

RC

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου

Εξωτερικά στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους

XR

Αριθμός νηολογίου που εμφαίνεται στην πλευρά (κύτος) του σκάφους που πραγματοποίησε την εκφόρτωση των αλιευμάτων

Αναγνώριση του σκάφους (ΚΑΜ)

IR

Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου.

Όνομα του σκάφους

NA

Όνομα του σκάφους που πραγματοποίησε την εκφόρτωση των αλιευμάτων

Όνομα του πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου

VO

Όνομα του πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου

Όνομα του πωλητή

NS

Όνομα του κέντρου δημοπρασίας, άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα που προβαίνουν στην πώληση

Όνομα του αγοραστή

NB

Όνομα του κέντρου δημοπρασίας, άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα που προβαίνουν στην αγορά

Αριθμός αναφοράς της σύμβασης πωλήσεως

CN

Αριθμός αναφοράς της σύμβασης πωλήσεως

Αριθμός αναφοράς του παραστατικού μεταφοράς

TD

Αριθμός αναφοράς του παραστατικού μεταφοράς ή του εντύπου T 2 M [άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93]

Ημερομηνία εκφόρτωσης

DL

Ημερομηνία εκφόρτωσης (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)

Όνομα λιμένος

PO

Κωδικός λιμένος (λιμένας εκφόρτωσης) (Κωδικός 2 χαρακτήρων (Κωδικός χώρας ISO α-3) + κωδικός λιμένος 3 χαρακτήρων). Π.χ. για το Εδιμβούργο - GBEDI, για το Κίελο – DEKEL ή για το Vigo – ESVGO)

Ονομασία είδους

SN

Ονομασία του αλιεύματος (τριψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός FAO)

Γεωγραφική περιοχή καταγωγής

ZO

Σύμφωνα με την ταξινόμηση Μείζων αλιευτικής ζώνης FAO ήτοι 27.3.24 [III24] για την υποδιαίρεση ICES 24 στη Βαλτική Θάλασσα, 21.1F[ή 1F] για τη διαίρεση NAFO 21.1F κ.λπ.

Χώρα ποσόστωσης

QC

Τριψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός ISO κράτους του σκάφους το οποίο εκφορτώνει τα αλιεύματα που παρελήφθησαν μέσω μεταφόρτωσης σε περίπτωση που το κράτος σημαίας του σκάφους που παραδίδει είναι διαφορετικό από το κράτος σημαίας του σκάφους που λαμβάνει τα αλιεύματα

Βάρος πωλούμενων αλιευμάτων

WS

Βάρος πωλούμενων αλιευμάτων (σε κιλά)

Κατηγορία μεγέθους των αλιευμάτων

SF

Μέγεθος των αλιευμάτων (1-8· ένα μέγεθος ή kg, g, cm, mm ή αριθμός αλιευμάτων ανά κιλό, ανάλογα με την περίπτωση)

Κατηγορία νωπότητας των αλιευμάτων

FF

Κατηγορία νωπότητας των αλιευμάτων (Extra, A, B, E)

Ελάχιστο μέγεθος αλιευμάτων

MZ

Ελάχιστο μέγεθος αλιευμάτων (σε χιλιοστά)

Συντελεστής μετατροπής

CF

Συντελεστές για τη μετατροπή εκφορτωθέντος βάρους αλιευμάτων και αλιευτικών προϊόντων σε ισοδύναμο βάρος ζώντων αλιευμάτων

Παρουσίαση των αλιευμάτων

PR

Κωδικός χαρακτήρων όσον αφορά την παρουσίαση του προϊόντος (τρόπος με τον οποίο έγινε η μεταποίηση των αλιευμάτων):

(WHL ολόκληρο το ψάρι, GUT – χωρίς τα εντόσθια, GUH χωρίς τα εντόσθια/αποκεφαλισμένα, GUG – χωρίς τα εντόσθια και τα βράγχια, GUL – χωρίς τα εντόσθια αλλά με τα νεφρά, GTF – χωρίς τα εντόσθια, την ουρά και τα πτερύγια, GUS – χωρίς τα εντόσθια, το κεφάλι και το δέρμα, FIL – σε φιλέτα, FIS – σε φιλέτα + χωρίς το δέρμα, FSB – σε φιλέτα με το δέρμα + τα κόκαλα, FSP – σε φιλέτα, χωρίς το δέρμα, με τα ψαροκόκαλα, HEA – αποκεφαλισμένα, WNG – πτερύγια, WNG+SKI – πτερύγια + χωρίς το δέρμα, SKI – χωρίς το δέρμα.)

Είδος συσκευασίας της μεταποίησης

TY

Κωδικός 3 χαρακτήρων (CRT = χαρτοκιβώτια, BOX = κιβώτια, BGS = σάκοι, BLC = μπάλες)

Τιμή των αλιευμάτων

FP

Τιμή ανά Kg (νόμισμα συναλλαγής/kg)

Προορισμός προϊόντος

PD

Κωδικοί που αφορούν την κατανάλωση από τον άνθρωπο, τη μεταφορά, βιομηχανικούς σκοπούς