22.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/37


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1565/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 3 στοιχείο α) και το άρθρο 29 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων (2), η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/309/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και της Επιτροπής (3) προβλέπει την πλήρη ελευθέρωση των διμερών συναλλαγών στον τομέα των τυριών από την 1η Ιουνίου 2007, κατόπιν μεταβατικής περιόδου πέντε ετών.

(2)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων (4), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 487/2007 (5), δεν καθιέρωνε πλέον εισαγωγικές ποσοστώσεις και εισαγωγικούς δασμούς για τυριά προέλευσης Ελβετίας. Υπό τις περιστάσεις αυτές και υπό το φως της ελαστικής εφαρμογής των απαιτήσεων για την προσκόμιση πιστοποιητικών εισαγωγής που θεσπίστηκε από το άρθρο 26 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1152/2007 του Συμβουλίου (6), κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής για όλα τα τυριά προέλευσης Ελβετίας.

(3)

Στο άρθρο19α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 προβλέπεται ότι η διαχείριση των εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων ακολουθεί την αρχή κατά την οποία «όποιος παρουσιάζεται πρώτος, εξυπηρετείται πρώτος», σύμφωνα με τα άρθρα 308α έως 308γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (7). Το εν λόγω καθεστώς διαχείρισης και οι διαδικασίες του καθιστούν τη χρήση των πιστοποιητικών εισαγωγής περιττή και η προσκόμισή τους θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί.

(4)

Ορισμένα πιστοποιητικά για τα τυριά προέλευσης Ελβετίας και για τις εισαγωγές ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων τα οποία υπάγονται στις ποσοστώσεις η διαχείριση των οποίων γίνεται σύμφωνα με την αρχή «όποιος παρουσιάζεται πρώτος, εξυπηρετείται πρώτος», όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Ια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σε σχέση με τα πιστοποιητικά αυτά επιβάλλεται να τηρηθούν, ειδάλλως επέρχεται η κατάπτωση των εγγυήσεων που έχουν συσταθεί. Εφόσον από την ημερομηνία αυτή οι προαναφερόμενες εισαγωγές μπορούν να γίνονται και χωρίς πιστοποιητικά και χωρίς τις οικονομικές επιβαρύνσεις που αυτά συνεπάγονται, θα πρέπει να παρέχεται στους εισαγωγείς που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων πιστοποιητικών και τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου κατά την ημερομηνία αυτή η δυνατότητα να ζητήσουν και να πετύχουν την αποδέσμευση των εγγυήσεων που είχαν συσταθεί.

(5)

Η συμφωνία υπό τη μορφή της ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της ΓΣΔΕ 1994, για την τροποποίηση της δασμολογικής ποσόστωσης για το βούτυρο Νέας Ζηλανδίας στο πλαίσιο των συμφωνιών ΠΟΕ που προβλέπεται στον πίνακα CXL της ΕΚ, ο οποίος προσαρτάται στη ΓΣΔΕ 1994 (8), που εγκρίθηκε με την απόφαση 2007/867/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007 (9), προβλέπει τροποποιήσεις στις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CXL/Ευρωπαϊκές Κοινότητες, που είχε συναφθεί στο πλαίσιο του Γύρου πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ουρουγουάης. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί το παράρτημα III.A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001.

(6)

Στα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 θεσπίζεται ένας άκρως περίπλοκος μηχανισμός και καθιερώνεται μια επίπονη διαδικασία για να επαληθεύεται η τήρηση της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες τόσο στη Νέα Ζηλανδία, όσο και στην Κοινότητα. Η πρόσφατα εγκριθείσα περιγραφή της ποσόστωσης, με την οποία επεκτείνεται το εύρος της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες από 80-82 % σε 80-85 % επιτρέπει την απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου, ακυρώνοντας ιδίως την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του ελέγχου που σχετίζεται με την τυπική απόκλιση, κατά στερεότυπη διεργασία, της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες. Η απλούστευση αυτή οδηγεί εξάλλου σε σημαντική περικοπή των διοικητικών βαρών και εξόδων και για τα δύο μέρη και διευκολύνει την πρόσβαση στην ποσόστωση τόσο για τους εξαγωγείς, όσο και για τους εισαγωγείς.

(7)

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, ο οργανισμός έκδοσης στη Νέα Ζηλανδία εκδίδει το πιστοποιητικό IMA 1 πριν το προϊόν που καλύπτεται από το πιστοποιητικό εγκαταλείψει το έδαφος της χώρας που το εκδίδει. Το βούτυρο που υπάγεται στο έτος ποσοστώσεων 2008 επιτρέπεται να φορτωθεί στη Νέα Ζηλανδία από τον Νοέμβριο του 2007. Εφόσον είναι αδύνατη η εφαρμογή των νέων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον παρόντα κανονισμό, στις αποστολές αυτές και εφόσον θα χρειαστεί να παρέλθει κάποιος χρόνος για την ορθή εφαρμογή των νέων διατάξεων, το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 δεν πρέπει να εφαρμοστεί κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Νοεμβρίου 2007 έως 31 Ιανουαρίου 2008.

(8)

Ταυτόχρονα επιβάλλεται να αναπροσαρμοσθούν ορισμένα στοιχεία για τον οργανισμό έκδοσης της Νέας Ζηλανδίας στο παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθεί.

(10)

Η απόφαση 2001/651/ΕΚ της Επιτροπής (10) καθόρισε την τυπική απόκλιση, κατά στερεότυπη διεργασία, της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες του βουτύρου που εισάγεται από τη Νέα Ζηλανδία προκειμένου να διευκολυνθούν οι έλεγχοι βάσει του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001. Δυνάμει της νέας ρύθμισης που προβλέπει την επέκταση της περιγραφής στην ποσόστωση στο μη αλατισμένο βούτυρο, παρέχεται η δυνατότητα να εγκαταλειφθεί η ερμηνεία των αποτελεσμάτων του ελέγχου και, κατά συνέπεια, η περίπλοκη διαδικασία που σχετίζεται με την τυπική απόκλιση, κατά στερεότυπη διεργασία, της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες. Η απόφαση 2001/651/ΕΚ είναι συνεπώς παρωχημένη και πρέπει να καταργηθεί.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη του τίτλου II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και εφόσον ο παρών κανονισμός ή οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του δεν ορίζουν το αντίθετο, κάθε εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.».

2.

Το άρθρο 19α τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι εισαγωγές βάσει των ποσοστώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν υπόκεινται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.»·

β)

η παράγραφος 3 διαγράφεται.

3.

Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

Το παράρτημα 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων.»·

β)

η παράγραφος 3 διαγράφεται.

4.

Μετά το άρθρο 22 παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙα

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 22α

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις προτιμησιακές εισαγωγές που αναφέρονται στο άρθρο 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων.

2.   Όλα τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 προέλευσης Ελβετίας απαλλάσσονται από τους εισαγωγικούς δασμούς και από την προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

3.   Η απαλλαγή από τους δασμούς εφαρμόζεται μόνο μετά την προσκόμιση της διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία συνοδεύεται από την απόδειξη καταγωγής που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουλίου 1972.».

5.

Το άρθρο 38 διαγράφεται.

6.

Στο άρθρο 40 παράγραφος 1, διαγράφονται το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο.

7.

Το μέρος Δ του παραρτήματος II αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

8.

Το παράρτημα III.A αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

9.

Το παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

10.

Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

11.

Στο παράρτημα VIII το πρώτο εδάφιο του στοιχείου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο οργανισμός έκδοσης των πιστοποιητικών IMA 1 μπορεί να καταργήσει το πιστοποιητικό IMA 1 ή τμήμα αυτού για ποσότητα που καλύπτεται απ’ αυτό, όταν η εν λόγω ποσότητα καταστρέφεται ή καθίσταται ακατάλληλη προς πώληση σε περιπτώσεις που διαφεύγουν από τον έλεγχο του εξαγωγέα. Στην περίπτωση που τμήμα της ποσότητας που καλύπτεται από το IMA 1 καταστρέφεται ή καθίσταται ακατάλληλο προς πώληση, μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό αντικατάστασης IMA 1 για την εναπομένουσα ποσότητα. Στην περίπτωση του βουτύρου Νέας Ζηλανδίας που αναφέρεται στο παράρτημα III.A, χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό ο αρχικός κατάλογος ταυτοποίησης του προϊόντος.. Το πιστοποιητικό αντικατάστασης έχει την ίδια διάρκεια ισχύος με το αρχικό. Στην περίπτωση αυτή, στη θέση 17 του πιστοποιητικού αντικατάστασης IMA 1 αναγράφεται “ισχύει έως 00.00.0000”».

12.

Το παράρτημα X τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

13.

Στο παράρτημα XII, τα στοιχεία που αναφέρονται στη Νέα Ζηλανδία αντικαθίστανται από τα εξής:

«Νέα Ζηλανδία

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

ex 0405 10 30

ex 0406 90 01

ex 0406 90 21

Βούτυρο

Βούτυρο

Βούτυρο

Τυρί για μεταποίηση

Τυρί Cheddar

New Zealand Food Safety Authority

Telecom Towers, 86

Jervois Quay,

PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Τηλ. (64-4) 894 2500

Φαξ (64-4) 894 2501»

Άρθρο 2

Έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων, οι συσταθείσες εγγυήσεις για τα πιστοποιητικά εισαγωγής αποδεσμεύονται υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

τα πιστοποιητικά εκδίδονται για τις εισαγωγές βάσει των ποσοστώσεων που προβλέπονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ια ή τα πιστοποιητικά εκδίδονται για την εισαγωγή προϊόντων του κωδικού ΣΟ 0406 καταγωγής Ελβετίας·

β)

η ισχύς των πιστοποιητικών δεν έχει λήξει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008·

γ)

τα πιστοποιητικά έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο εν μέρει ή καθόλου έως την 1η Ιανουαρίου 2008.

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, το άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού δεν εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2007 έως τις 31 Ιανουαρίου 2008 για εισαγωγές που αντιστοιχούν στο έτος ποσόστωσης 2008.

Άρθρο 4

Η απόφαση 2001/651/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008. Ωστόσο, το άρθρο 3 εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2). Από την 1η Ιουλίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 132.

(3)  ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1324/2007 (ΕΕ L 294 της 13.11.2007, σ. 14).

(5)  ΕΕ L 114 της 1.5.2007, σ. 8.

(6)  ΕΕ L 258 της 4.10.2007, σ. 3.

(7)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2007 (ΕΕ L 62 της 1.3.2007, σ. 6).

(8)  Βλέπε σελίδα 95 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(9)  Βλέπε σελίδα 95 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(10)  ΕΕ L 229 της 25.8.2001, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό 2004/584/ΕΚ (ΕΕ L 255 της 31.7.2004, σ. 41).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«II.D

Μειωμένοι δασμοί στο πλαίσιο του παραρτήματος 2 της συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Ελβετίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Δασμός

(σε ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους)

από την 1η Ιουνίου 2007

0402 29 11

ex 0404 90 83

Γάλατα ειδικά, με την ονομασία “για βρέφη” (1) σε δοχεία κλεισμένα στεγανά καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 %

43,80


(1)  Θεωρούνται γάλατα ειδικά, με την ονομασία «για βρέφη», τα προϊόντα που είναι απαλλαγμένα παθογόνων μικροβίων και τα οποία περιέχουν λιγότερα από 10 000 αναζωογονήσιμα αερόβια βακτηρίδια και λιγότερα από 2 κολοβακτηρίδια ανά γραμμάριο.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.A

Δασμολογική ποσόστωση βάσει των συμφωνιών ΓΣΔΕ/ΠΟΕ προσδιοριζόμενη ανά χώρα καταγωγής: Βούτυρο Νέας Ζηλανδίας

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Χώρα καταγωγής

Ετήσια Ποσόστωση από την 1 Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου

(σε τόνους)

Ανώτατη εξαμηνιαία ποσόστωση

(ποσότητες σε τόνους)

Ποσόστωση

Μέρος A

Αριθμός της ποσόστωσης

09.4195

Ποσόστωση

Μέρος B

Αριθμός της ποσόστωσης

09.4182

Εισαγωγικός δασμός

(σε ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους)

Κανόνες για τη συμπλήρωση πιστοποιητικών IMA 1

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Βούτυρο, τουλάχιστον έξι εβδομάδων, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος προϊόντος ίσης ή ανώτερης του 80 % αλλά μικρότερης από 85 %, που παρασκευάζεται απευθείας από γάλα ή κρέμα γάλακτος χωρίς να χρησιμοποιούνται ειδικευμένες ύλες, στο πλαίσιο μιας μοναδικής, αυτοδύναμης και αδιάλειπτης διεργασίας

Νέα Ζηλανδία

74 693 τόνοι

Εξαμηνιαία ποσόστωση από τον Ιανουάριο του 2008 και εφεξής

37 346,5 τόνοι

20 540,5 τόνοι

16 806 τόνοι

70,00

Βλέπε παράρτημα IV»

ex 0405 10 30

Βούτυρο, τουλάχιστον έξι εβδομάδων, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 80 % αλλά μικρότερης του 85 %, που παρασκευάζεται απευθείας από γάλα ή κρέμα γάλακτος χωρίς να χρησιμοποιούνται ειδικευμένες ύλες, στο πλαίσιο μιας μοναδικής, αυτοδύναμης και αδιάλειπτης διεργασίας που μπορεί να συνεπάγεται τη διέλευση της κρέμας από στάδιο συμπυκνωμένου λίπους γάλακτος ή/και την κλασματοποίηση του εν λόγω λίπους γάλακτος (όπου οι διεργασίες αναφέρονται ως “Ammix” και “Tartinable”)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 τροποποιείται ως εξής:

1.

Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2535/2001»·

2.

Στο μέρος 1, διαγράφεται το στοιχείο ε).

3.

Το μέρος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 2.2 τροποποιείται ως εξής:

i)

στο στοιχείο ε) διαγράφεται η τρίτη περίπτωση,

ii)

το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i)

στη θέση 13, 80 % και άνω, αλλά λιγότερο από 85 % λιπαρές ουσίες»·

β)

το σημείο 2.3 διαγράφεται.

4.

Το μέρος 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο σημείο 4.1, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν δείγματα εις διπλούν, ένα εκ των οποίων πρέπει να φυλάσσεται ασφαλώς, σε περίπτωση διαφορών.

Το εργαστήριο που διενεργεί τις δοκιμές είναι εξουσιοδοτημένο από το κράτος μέλος για τη διενέργεια επίσημων αναλύσεων και είναι αναγνωρισμένο από το ίδιο κράτος μέλος ως αρμόδιο για την εφαρμογή της μεθόδου που αναφέρθηκε προηγουμένως, μετά την ανάλυση δειγμάτων εις διπλούν, τα στοιχεία των οποίων δεν είχαν γίνει γνωστά στο εργαστήριο, η οποία κατέδειξε ότι το εργαστήριο ανταποκρίνεται στα κριτήρια επαναληψιμότητας και την επιτυχή συμμετοχή σε δοκιμές επαγγελματικής ικανότητας.»·

β)

το σημείο 4.2 διαγράφεται·

γ)

το σημείο 4.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων ελέγχου – αριθμητικός μέσος όρος

a)

Θεωρείται ότι υπάρχει συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις για την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες, εφόσον ο αριθμητικός μέσος όρος των αποτελεσμάτων του δείγματος δεν υπερβαίνει την τιμή 84,4 %.

Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή αμελλητί κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

β)

Σε περίπτωση που δεν πληρούται ο απαιτούμενος όρος της συμμόρφωσης σύμφωνα με το στοιχείο α), η παρτίδα που καλύπτεται από την αντίστοιχη διασάφηση εισαγωγής και από το πιστοποιητικό IMA 1 εισάγεται με τη διαδικασία του άρθρου 36, εκτός από τις περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα μετά τις αναλύσεις των δειγμάτων εις διπλούν, όπως αναφέρεται στο σημείο 4.5, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.»·

δ)

το σημείο 4.4 διαγράφεται·

ε)

το σημείο 4.5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.5.   Αμφισβητούμενα αποτελέσματα

Ο εισαγωγέας μπορεί να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα της ανάλυσης από εργαστήριο των αρμοδίων αρχών εντός επτά εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των αποτελεσμάτων, εφόσον αναλάβει τη δέσμευση να καλύψει τη δαπάνη ανάλυσης των εις διπλούν δειγμάτων. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές αποστέλλουν σε δεύτερο εργαστήριο σφραγισμένα αντίγραφα των δειγμάτων που έχουν αποτελέσει το αντικείμενο ανάλυσης από το εργαστήριό τους. Το δεύτερο αυτό εργαστήριο είναι εξουσιοδοτημένο από το κράτος μέλος για τη διενέργεια επίσημων αναλύσεων και αναγνωρισμένο από το ίδιο κράτος μέλος ως αρμόδιο για την εφαρμογή της μεθόδου που αναφέρεται στο σημείο 4.1. μετά την ανάλυση δειγμάτων εις διπλούν, τα στοιχεία των οποίων δεν είχαν γίνει γνωστά στο εργαστήριο, η οποία κατέδειξε ότι το εργαστήριο ανταποκρίνεται στα κριτήρια επαναληψιμότητας και την επιτυχή συμμετοχή σε δοκιμές επαγγελματικής ικανότητας.

Το δεύτερο αυτό εργαστήριο γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα της ανάλυσής του στις αρμόδιες αρχές.

Τα πορίσματα του δεύτερου εργαστηρίου είναι τελικά.»·

στ)

το σημείο 4.6 διαγράφεται.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Το παράρτημα X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η θέση 7 αντικαθίσταται από τα εξής:

7.   Σήμανση, αριθμοί, πλήθος και είδος συσκευασιών, λεπτομερής περιγραφή ΣΟ και οκταψήφιος κωδικός ΣΟ του προϊόντος του οποίου προηγείται η ένδειξη «ex» και χαρακτηριστικά της μορφής παρουσίασής του.

Βλέπε συνημμένο κατάλογο ταυτοποίησης προϊόντος:

Κωδικός ΣΟ: ex 0405 10 Βούτυρο ωρίμανσης τουλάχιστον έξι εβδομάδων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες τουλάχιστον 80 %, αλλά μικρότερη από 85 %, παρασκευαζόμενο απευθείας από γάλα ή κρέμα

Αριθμός μητρώου της μονάδας παραγωγής

Ημερομηνία παρασκευής

Αριθμητικός μέσος όρος του αποβάρου του πλαστικού περιτυλίγματος

β)

Η θέση 13 αντικαθίσταται από τα εξής:

13.   Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος (%)