20.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 335/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1515/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2007

όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Δεκεμβρίου 2007 στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1399/2007 για ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας καταγωγής Ελβετίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1399/2007 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης όσον αφορά τα λουκάνικα και ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας καταγωγής Ελβετίας (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1399/2007 ανοίχθηκαν δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας.

(2)

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Δεκεμβρίου 2007 για την υποπερίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2008 αφορούν ποσότητες μικρότερες από τις διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσδιοριστούν οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις, οι οποίες εν συνεχεία πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υπάγονται στην ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4180 βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1399/2007 και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα της υποπεριόδου από 1ης Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2008, ανέρχονται σε 475 000 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Δεκεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2). Από την 1η Ιουλίου 2008 ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 311 της 29.11.2007, σ. 7.