5.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 317/34


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Δεκεμβρίου 2007

για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (1), και ιδίως το άρθρο 69,

την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (2), και ιδίως το άρθρο 78,

Κατόπιν διαβούλευσης με τη συμβουλευτική επιτροπή για τις δημόσιες συμβάσεις,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) (3), καθόσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, το Συμβούλιο συνήψε τη συμφωνία για τις κρατικές προμήθειες (εφεξής «η συμφωνία»). Η συμφωνία πρέπει να εφαρμόζεται σε οιαδήποτε σύμβαση κρατικών προμηθειών της οποίας η αξία φθάνει ή υπερβαίνει τα ποσά (εφεξής «κατώτατα όρια») που ορίζονται στη συμφωνία και εκφράζονται ως ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα.

(2)

Ένας από τους στόχους των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ είναι να επιτρέψουν στους συμβαλλόμενους φορείς και τις συμβαλλόμενες αρχές που τις εφαρμόζουν να συμμορφώνονται συγχρόνως και με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη συμφωνία. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στις οδηγίες εκείνες για τις δημόσιες συμβάσεις που καλύπτονται επίσης και από τη συμφωνία πρέπει να ευθυγραμμιστούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αντιστοιχούν στα ισοδύναμα σε ευρώ, στρογγυλοποιημένα στην πλησιέστερη χιλιάδα, των κατώτατων ορίων που ορίζονται στη συμφωνία.

(3)

Για λόγους συνοχής, ενδείκνυται να ευθυγραμμιστούν εκείνα τα κατώτατα όρια στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ τα οποία δεν καλύπτονται από τη συμφωνία.

(4)

Οι οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2004/17/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), το ποσό «422 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «412 000 ευρώ»·

β)

στο στοιχείο β), το ποσό «5 278 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «5 150 000 ευρώ».

2.

Το άρθρο 61 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το ποσό «422 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «412 000 ευρώ»·

β)

στην παράγραφο 2, το ποσό «422 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «412 000 ευρώ».

Άρθρο 2

Η οδηγία 2004/18/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), το ποσό «137 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «133 000 ευρώ»·

β)

στο στοιχείο β), το ποσό «211 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «206 000 ευρώ»·

γ)

στο στοιχείο γ), το ποσό «5 278 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «5 150 000 ευρώ».

2.

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), το ποσό «5 278 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «5 150 000 ευρώ»·

β)

στο στοιχείο β), το ποσό «211 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «206 000 ευρώ».

3.

Στο άρθρο 56, το ποσό «5 278 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «5 150 000 ευρώ».

4.

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 63 παράγραφος 1, το ποσό «5 278 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «5 150 000 ευρώ».

5.

Το άρθρο 67 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), το ποσό «137 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «133 000 ευρώ»·

β)

στο στοιχείο β), το ποσό «211 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «206 000 ευρώ»·

γ)

στο στοιχείο γ), το ποσό «211 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «206 000 ευρώ».

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/97/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 107).

(2)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/97/ΕΚ.

(3)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1.