19.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 187/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 848/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Ιουλίου 2007

όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Ιουλίου 2007 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που άνοιξαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007 για το κρέας πουλερικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών καταγωγής Βραζιλίας, Ταϊλάνδης και άλλων τρίτων χωρών (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007 ανοίχθηκαν δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή κρέατος πουλερικών.

(2)

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Ιουλίου 2007 για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 αφορούν, για ορισμένες ποσοστώσεις, ποσότητες ανώτερες από τις διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσδιοριστεί ο αριθμός των πιστοποιητικών εισαγωγής που μπορούν να εκδοθούν με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής των αιτούμενων ποσοτήτων.

(3)

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Ιουλίου 2007 για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 αφορούν, για ορισμένες ποσοστώσεις, ποσότητες κατώτερες από τις διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσδιοριστούν οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις, οι οποίες εν συνεχεία πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Για τις αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007 για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 ισχύουν οι συντελεστές κατανομής που προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι ποσότητες για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις πιστοποιητικών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007 και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στην υποπερίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2008 προβλέπονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2006 (ΕΕ L 119 της 4.5.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).

(3)  ΕΕ L 142 της 5.6.2007, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για τις αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την υποπερίοδο από την 1.10.2007-31.12.2007

(%)

Ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκε αίτηση και οι οποίες θα προστεθούν στην υποπερίοδο από την 1.1.2008-31.3.2008

(kg)

1

09.4211

2,800279

2

09.4212

 (1)

55 566 000

4

09.4214

31,987978

5

09.4215

58,665286

6

09.4216

 (2)

3 179 763

7

09.4217

17,474248

8

09.4218

 (2)

5 323 600


(1)  Άνευ αντικειμένου: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.

(2)  Άνευ αντικειμένου: αφορούν ποσότητες μικρότερες από τις διαθέσιμες.