13.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 183/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 818/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουλίου 2007

για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 134/2007 της Επιτροπής (3) καθόρισε τις ενδεικτικές ποσότητες για τις οποίες μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήματος Β.

(2)

Κρίνεται σκόπιμο, για τα πιστοποιητικά του συστήματος Β που ζητούνται μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 30ής Ιουνίου 2007, για τις τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα, να καθοριστεί το οριστικό ύψος της επιστροφής στο επίπεδο του ενδεικτικού ποσού και να καθοριστεί το ποσοστό έκδοσης για τις ποσότητες που έχουν ζητηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 134/2007 μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 30ής Ιουνίου 2007, τα ποσοστά έκδοσης και το εφαρμοστέο ύψος της επιστροφής καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 13 Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2)  ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 52 της 21.2.2007, σ. 12.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά έκδοσης των ποσοτήτων που έχουν ζητηθεί και επιστροφές που εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά του συστήματος Β που ζητήθηκαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 30ής Ιουνίου 2007 (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα)

Προϊόν

Ύψος της επιστροφής

(EUR/t καθαρού βάρους)

Ποσοστό έκδοσης των ποσοτήτων που έχουν ζητηθεί

Τομάτες

20

100 %

Πορτοκάλια

28

100 %

Λεμόνια

50

100 %

Μήλα

22

100 %