30.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 172/47


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 758/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Ιουνίου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Κοινότητας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 1987, που καθορίζει τους γενικούς κανόνες για την παροχή τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης σε ορισμένους οργανισμούς με σκοπό τη διανομή τους στα πιο άπορα άτομα της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 της Επιτροπής (2), προβλέπει ότι το 70 % των ποσοτήτων που χορηγούνται σε ένα κράτος μέλος πρέπει να αφαιρούνται από τα αποθέματα παρέμβασης πριν από την 1η Ιουλίου του έτους εκτέλεσης του σχεδίου. Με δεδομένη την καθυστερημένη συμμετοχή της Ρουμανίας στο σχέδιο 2007, λόγω της ημερομηνίας προσχώρησής της στην Κοινότητα, πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από την υποχρέωση αυτή για το συγκεκριμένο κράτος μέλος όσον αφορά το εν λόγω σχέδιο.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το 70 % των ποσοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 σημείο 1 στοιχείο β) πρέπει να αφαιρούνται από τα αποθέματα πριν από την 1η Ιουλίου του έτους εκτέλεσης του σχεδίου. Η υποχρέωση αυτή ωστόσο δεν ισχύει για τις χορηγήσεις που αφορούν ποσότητες οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους 500 τόνους. Επιπλέον, η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τα προϊόντα που χορηγούνται στη Ρουμανία στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδίου 2007. Οι ποσότητες που δεν έχουν αφαιρεθεί από τα αποθέματα παρέμβασης στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους εκτέλεσης του σχεδίου δεν χορηγούνται πλέον στο προμηθευόμενο κράτος μέλος που έχει ορισθεί, στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιουνίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 352 της 15.12.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2535/95 (ΕΕ L 260 της 31.10.1995, σ. 3).

(2)  ΕΕ L 313 της 30.10.1992, σ. 50. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2007 (ΕΕ L 165 της 27.6.2007, σ. 4).