14.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 153/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Ιουνίου 2007

σχετικά με τη χρήση κοινού ευρωπαϊκού εντύπου για τα πιστοποιητικά ασφαλείας και για τα έγγραφα της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σχετικά με την εγκυρότητα των πιστοποιητικών ασφαλείας που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (Οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων) (1), και ιδίως το άρθρο 15,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (Κανονισμός για τον Οργανισμό) (2), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων προβλέπει λεπτομερείς διατάξεις για τα πιστοποιητικά ασφαλείας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Το άρθρο 10 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει ότι προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή, μία σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να έχει λάβει πιστοποιητικό ασφαλείας. Το πιστοποιητικό ασφαλείας αποβλέπει στο να αποδείξει ότι η σιδηροδρομική επιχείρηση έχει θεσπίσει το σύστημά της για τη διαχείριση της ασφάλειας και είναι σε θέση να πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας που θεσπίστηκαν δυνάμει της οδηγίας 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας (3), της οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος (4), και άλλων κοινοτικών νομικών πράξεων, καθώς και δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας με σκοπό τον έλεγχο των κινδύνων και την ασφαλή λειτουργία στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

(2)

Τα κράτη μέλη οφείλουν να καταβάλουν προσπάθειες για να βοηθήσουν όσους υποψηφίους επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά ως σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα, οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και να ανταποκρίνονται χωρίς καθυστέρηση στα αιτήματα πιστοποίησης της ασφάλειας. Για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, είναι σημαντικό να ακολουθούνται όμοιες διαδικασίες για την πιστοποίηση της ασφάλειας στα διάφορα κράτη μέλη· για το λόγο αυτό, τα κοινά μέρη του πιστοποιητικού ασφαλείας πρέπει να εναρμονιστούν ώστε να θεσπιστεί κοινό πρότυπο. Προς το σκοπό αυτό, το άρθρο 15 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ προβλέπει την εναρμόνιση των πιστοποιητικών ασφαλείας. Το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004, αναφέρει ότι ο Οργανισμός καταρτίζει και συνιστά μία ενιαία μορφή πιστοποιητικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης μιας ηλεκτρονικής μορφής, καθώς και μία ενιαία μορφή αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των βασικών στοιχείων που πρέπει να παρέχονται.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 33 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως τις 30 Απριλίου 2006. Ως εκ τούτου, από την ημερομηνία αυτή και εξής, τα πιστοποιητικά ασφαλείας εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/49/ΕΚ. Προς το σκοπό αυτό, χρειάζεται να αναληφθεί εγκαίρως δράση, ώστε να εναρμονιστεί η προσέγγιση που ακολουθείται για τα πιστοποιητικά ασφαλείας προκειμένου τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν εναρμονισμένη προσέγγιση το ταχύτερο δυνατόν.

(4)

Το άρθρο 10 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ προβλέπει ότι το πιστοποιητικό ασφαλείας περιλαμβάνει δύο μέρη: την πιστοποίηση της αποδοχής του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της σιδηροδρομικής επιχείρησης, η οποία γίνεται αποδεκτή σε ολόκληρη την Κοινότητα (μέρος A), και το δεύτερο μέρος, το οποίο αφορά την πιστοποίηση της αποδοχής των μέτρων που λαμβάνει η σιδηροδρομική επιχείρηση προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που επιβάλλει η ασφαλής εκμετάλλευση του σχετικού δικτύου (μέρος B). Οι εναρμονισμένες αιτήσεις πιστοποιητικού ασφαλείας και οι οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κανονισμό παρέχουν καθοδήγηση στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και στις αρμόδιες για την ασφάλεια εθνικές αρχές σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σε μία αίτηση για καθένα από τα μέρη του πιστοποιητικού ασφαλείας.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, οι αρμόδιες για την ασφάλεια εθνικές αρχές ενημερώνουν τον Οργανισμό για τα πιστοποιητικά ασφαλείας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας (πιστοποιητικά του μέρους A). Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004, ο Οργανισμός, είναι υπεύθυνος για την τήρηση δημόσιου μητρώου των πιστοποιητικών ασφαλείας που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ. Στη διάταξη αυτή προβλέπεται η υποχρέωση του Οργανισμού να δημοσιεύει τόσο τα πιστοποιητικά του μέρους Α όσο και του μέρους Β. Επομένως, δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004, τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον Οργανισμό για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του μέρους Β που χορηγούν βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, καθώς και για τα πιστοποιητικά του μέρους Α.

(6)

Οι αρμόδιες για την ασφάλεια εθνικές αρχές μπορούν να ενημερώνουν τον Οργανισμό για την έκδοση, την ανανέωση, την τροποποίηση ή την ανάκληση των πιστοποιητικών ασφαλείας με τρεις κυρίως τρόπους: μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, μέσω της υποβολής του πιστοποιητικού ασφαλείας υπό τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου ή μέσω της αποστολής του πιστοποιητικού ασφαλείας με φαξ. Για τη διευκόλυνση της χρήσης του τυποποιημένου εντύπου και για να εξασφαλιστεί η χρήση της πλέον πρόσφατης μορφής των εντύπων, συνιστάται να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες για την ασφάλεια εθνικές αρχές το ηλεκτρονικό έντυπο πού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ή να τηλεφορτώνουν είτε το ηλεκτρονικό αρχείο είτε τα κύρια έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ίδια ιστοσελίδα. Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση της ηλεκτρονικής μορφής που βρίσκεται στην εν λόγω ιστοσελίδα, δεδομένου ότι επιτρέπει την απευθείας αποθήκευση του εγγράφου στη βάση δεδομένων του Οργανισμού.

(7)

Σε κάθε πιστοποιητικό ασφαλείας που χορηγείται από τα κράτη μέλη, πρέπει να χορηγείται ένας ιδιαίτερος αριθμός, μοναδικός για κάθε πιστοποιητικό. Ο αριθμός αυτός θα διευκολύνει επίσης την εγγραφή του πιστοποιητικού ασφαλείας στη δημόσια βάση δεδομένων που θα δημιουργήσει ο Οργανισμός.

(8)

Για να αποφευχθούν περιττές δημοσιονομικές και διοικητικές επιβαρύνσεις, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει πιστοποιητικό ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφαλείας (5), δεν υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση νέου πιστοποιητικού ασφαλείας έως την 1η Ιανουαρίου 2011. Τα υφιστάμενα πιστοποιητικά ασφαλείας ισχύουν εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις ισχύος τους· εφόσον παύσει να τηρείται μία από τις προϋποθέσεις αυτές (όπως, για παράδειγμα, η εκπνοή ή η μεταβολή του γεωγραφικού πεδίου), υποβάλλεται νέα αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας. Αυτό δεν εμποδίζει μία σιδηροδρομική επιχείρηση, η οποία ήδη διαθέτει πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα με την οδηγία 2001/14/ΕΚ, να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού στο νέο, εναρμονισμένο μορφότυπο. Το ζήτημα αυτό τέθηκε υπόψη της Επιτροπής στο πλαίσιο του άρθρου 28 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 21 της οδηγίας 96/48/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2004/49/ΕΚ (πιστοποιητικά του μέρους Α) χρησιμοποιούν το τυποποιημένο μορφότυπο που προβλέπεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Το μορφότυπο αυτό χρησιμοποιείται κάθε φορά κατά την έκδοση, ανανέωση, ενημέρωση, τροποποίηση ή ανάκληση πιστοποιητικού του μέρους Α.

Άρθρο 2

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/49/ΕΚ (πιστοποιητικά του μέρους Β), χρησιμοποιούν το τυποποιημένο έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται κάθε φορά κατά την έκδοση, ανανέωση, ενημέρωση, τροποποίηση ή ανάκληση πιστοποιητικού του μέρους Β.

Άρθρο 3

Για τις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών του μέρους A ή/και του μέρους Β που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ χρησιμοποιείται το τυποποιημένο έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Σε κάθε πιστοποιητικό ασφαλείας δίνεται ιδιαίτερος αριθμός, μοναδικός για κάθε πιστοποιητικό, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Η αρμόδια για την ασφάλεια αρχή ενημερώνει τον Οργανισμό σχετικά με την έκδοση, την ανανέωση, την τροποποίηση ή την ανάκληση κάθε πιστοποιητικού του μέρους A και του μέρους B που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ.

Άρθρο 6

Κάθε πιστοποιητικό ασφαλείας που εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 2001/14/ΕΚ, αντικαθίσταται από πιστοποιητικό ασφαλείας που θα εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 2004/49/ΕΚ και με τον παρόντα κανονισμό, έως την 1η Ιανουαρίου 2011 το αργότερο.

H τροποποίηση, η ενημέρωση ή η ανανέωση πιστοποιητικού ασφαλείας που εκδόθηκε σύμφωνα με την οδηγία 2001/14/ΕΚ πραγματοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με την οδηγία 2004/49/ΕΚ.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που ήδη διαθέτουν πιστοποιητικά ασφαλείας, τα οποία εκδόθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 2001/14/ΕΚ, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την εθνική αρμόδια για την ασφάλεια αρχή την έκδοση νέου πιστοποιητικού ασφαλείας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με την οδηγία 2004/49/ΕΚ.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 44, όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 220 της 21.6.2004, σ. 16.

(2)  ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1, όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 220 της 21.6.2004, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 114, όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 220 της 21.6.2004, σ. 40).

(4)  ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ.

(5)  ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/49/ΕΚ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τυποποιημένο έντυπο αίτησης και οδηγίες

Image

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Image

Image

Image

Image

ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Image

Image

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του μέρους A και του μέρους B

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται για χρήση από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (αναφερόμενες επίσης ως «ο αιτών»), οι οποίες υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας του μέρους A ή/και του μέρους B (άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ). Στο παρόν έγγραφο, εάν δεν διευκρινίζεται διαφορετικά, οι παραπομπές αφορούν άρθρα της οδηγίας 2004/49/ΕΚ.

Μια σιδηροδρομική επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για ένα από αυτά τα δύο πιστοποιητικά, ή και για τα δύο, μπορεί να κάνει χρήση του παρόντος εντύπου αίτησης για να υποβάλει το αίτημά της στην αρμόδια για την ασφάλεια αρχή/οργανισμό που εκδίδει τα πιστοποιητικά. Η χρήση του εντύπου θα επιτρέψει στην αρχή/στον οργανισμό να εξετάσει το αίτημα χωρίς περιττή καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1.

Όλα τα πεδία του εντύπου πρέπει να συμπληρώνονται. Όλες οι πληροφορίες που ζητούνται πρέπει να παρέχονται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση.

Πιστοποιητικά ασφαλείας του μέρους A και του μέρους B

Το έγγραφο αυτό επιτρέπει σε μια σιδηροδρομική επιχείρηση να υποβάλει αίτηση συγχρόνως για πιστοποιητικά του μέρους Α και του μέρους Β, ή για ένα μόνον από αυτά, κάνοντας χρήση του ίδιου εντύπου. Το έντυπο αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται για την αίτηση έκδοσης νέου, ανανεωμένου ή ενημερωμένου/τροποποιημένου πιστοποιητικού του μέρους Α ή/και του μέρους Β (όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5).

Ο αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση για την έκδοση μόνον ενός νέου πιστοποιητικού του μέρους Α και, στη συνέχεια, να υποβάλει νέα αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού του μέρους Β.

Προκειμένου να υποβάλει αίτηση για την έκδοση μόνον ενός πιστοποιητικό του μέρους Β, ο αιτών οφείλει να διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό του μέρους Α.

Είδος και έκταση των σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5, το πιστοποιητικό ασφαλείας ενημερώνεται, εν μέρει ή στο σύνολό του, κάθε φορά που ο τύπος ή η έκταση της δραστηριότητας υφίσταται ουσιαστική τροποποίηση και ο κάτοχος του πιστοποιητικού ασφαλείας ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια για την ασφάλεια αρχή για όλες τις σημαντικές τροποποιήσεις των όρων του οικείου μέρους του πιστοποιητικού ασφαλείας. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζει η αρμόδια για την ασφάλεια αρχή και να προσδιορίζει η σιδηροδρομική επιχείρηση το «είδος» και την «έκταση» των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Το «είδος» και η «έκταση» αποτελούν τη βάση της κοινοτικής ισχύος των πιστοποιητικών του μέρους Α και βάσει αυτών ορίζονται οι «ισοδύναμες δραστηριότητες σιδηροδρομικών μεταφορών» (άρθρο 10 παράγραφος 3) στο σύνολο της Κοινότητας.

Το «είδος» της υπηρεσίας καθορίζεται από τη μεταφορά επιβατών, είτε συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας είτε όχι, από τη μεταφορά φορτίων, είτε συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες επικίνδυνων εμπορευμάτων είτε όχι, και από τις υπηρεσίες ελιγμών σιδηροδρόμων μόνον.

Η «έκταση» της υπηρεσίας και της σιδηροδρομικής επιχείρησης καθορίζεται από τον όγκο των επιβατών/εμπορευμάτων και από το εκτιμώμενο μέγεθος της σιδηροδρομικής επιχείρησης ως προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί στον τομέα των σιδηροδρόμων (πολύ μικρή, μικρή, μεσαίου μεγέθους, μεγάλη επιχείρηση).

Το «είδος» και η «έκταση» των υπηρεσιών για όλα τα πιστοποιητικά του μέρους Β, οι οποίες παρέχονται συνολικά από την ίδια σιδηροδρομική επιχείρηση σε ένα τουλάχιστον κράτος, πρέπει να καλύπτονται από το «είδος» και την «έκταση» των υπηρεσιών των πιστοποιητικών του μέρους Α.

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα πεδία [2.6] έως [2.19] και [3.6] έως [3.16] είναι απαραίτητες προκειμένου να προσδιοριστεί εάν οι υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν με το πιστοποιητικό ασφαλείας που ζητήθηκε είναι ισοδύναμες ή όχι με άλλες σιδηροδρομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται ήδη από τον αιτούντα με ισχύον(-τα) πιστοποιητικό(-ά) που διέθετε ήδη.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η σελίδα 3 του εντύπου αίτησης υπενθυμίζει τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν κάθε αίτηση. Πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατάλογος αναφοράς τόσο από τον αιτούντα όσο και από τον οργανισμό/ αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού και, ως εκ τούτου, πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρώτη σελίδα των παραρτημάτων του εντύπου αίτησης (κάθε τετραγωνίδιο πρέπει να συμπληρώνεται ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση).

Για διευκόλυνση όσων το χρησιμοποιούν, κάθε πεδίο του εντύπου αίτησης είναι αριθμημένο και επεξηγείται στις σελίδες που ακολουθούν.

Το έντυπο της αίτησης υποβάλλεται στον αρμόδιο για την ασφάλεια οργανισμό/αρχή αφού υπογραφεί στο προβλεπόμενο σημείο από το εξουσιοδοτημένο για την έγκριση της αίτησης άτομο. Ο υπογράφων αναγράφει το όνομά του και ολογράφως.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.1.-1.2.

Ονομασία και διεύθυνση του αρμόδιου για την ασφάλεια οργανισμού/αρχής όπου υποβάλλεται η αίτηση. Οι αιτούντες μπορούν να βρουν ενημερωμένες πληροφορίες, μεταξύ άλλων, στο διαδικτυακό χώρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (www.era.eu.int), καθώς και, εάν υπάρχει, στο διαδικτυακό χώρο του αρμόδιου για την ασφάλεια οργανισμού/της αρχής που εξέδωσε τα πιστοποιητικά.

2.1.

Στο πεδίο αυτό διευκρινίζεται εάν το έντυπο της αίτησης αφορά την έκδοση του πιστοποιητικού ασφαλείας του μέρους A. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να περιληφθούν πρόσθετες πληροφορίες και να συμπληρωθούν τα τετραγωνίδια που ακολουθούν ώστε να προσδιορίζεται το είδος και η έκταση των υπηρεσιών της σιδηροδρομικής επιχείρησης.

2.2.

Ο αιτών πρέπει να επιλέξει το τετραγωνίδιο αυτό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

A)

εάν υποβάλλει για πρώτη φορά αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας του μέρους Α·

B)

εάν έχει ανακληθεί το προηγούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας, το οποίο αφορά το ίδιο είδος και έκταση της υπηρεσίας·

Γ)

σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν καλύπτεται από τα πεδία [2.3] και [2.4] που ακολουθούν.

2.3.

Το πιστοποιητικό ασφαλείας ανανεώνεται κατόπιν αιτήσεως της σιδηροδρομικής επιχείρησης κατά διαστήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν την πενταετία (άρθρο 10 παράγραφος 5).

2.4.

Το πιστοποιητικό ασφάλειας ενημερώνεται, εν μέρει ή στο σύνολό του, κάθε φορά που ο τύπος ή η έκταση της δραστηριότητας υφίσταται ουσιαστική τροποποίηση και, ως εκ τούτου, χρειάζεται να ζητηθεί ενημερωμένο/τροποποιημένο πιστοποιητικό. Επιπλέον, ο κάτοχος του πιστοποιητικού ασφάλειας ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρχή για την ασφάλεια για όλες τις σημαντικές τροποποιήσεις των όρων του οικείου μέρους του πιστοποιητικού ασφάλειας και όποτε εισάγονται νέες κατηγορίες προσωπικού ή νέοι τύποι τροχαίου υλικού (άρθρο 10 παράγραφος 5).

2.5.

Εάν χρειάζεται, να αναφερθεί ο πλήρης αριθμός αναγνώρισης ΕΕ του προηγούμενου πιστοποιητικού του μέρους Α σε σχέση με το οποίο υποβάλλεται το έντυπο της αίτησης στον αρμόδιο για την ασφάλεια οργανισμό/αρχή που αναφέρεται στα πεδία [1.1] και [1.2].

2.6.-2.7.

Κατά την υποβολή αίτησης η οποία αφορά επίσης/μόνον υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, πρέπει να διευκρινίζεται, επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο, εάν οι σχετικές δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν ή όχι υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας: μόνον μια επιλογή είναι δυνατή. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο που επιλέξατε [2.6 ή 2.7], περιλαμβάνουν επίσης οποιοδήποτε άλλο είδος μεταφοράς επιβατών (δηλ. περιφερειακή, μικρής, μέσης, μεγάλης απόστασης κ.λπ) καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες απαιτούνται για την προσφορά των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών που αφορά η αίτηση (δραστηριότητες ελιγμών κ.λπ). Για τους ορισμούς των υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας, βλ. παράρτημα I της οδηγίας 96/48/ΕΚ.

2.8.-2.9.

Εάν η αίτηση αφορά υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών [2.6 ή 2.7], πρέπει να διευκρινίζεται, επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο, ο εκτιμώμενος πραγματικός ή προγραμματιζόμενος όγκος των υπηρεσιών, βάσει του αριθμού των επιβατών-χλμ ετησίως. Μόνον μια επιλογή είναι δυνατή. Οι σχετικές κατηγορίες είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1192/2003 σχετικά με τις στατιστικές των σιδηροδρομικών μεταφορών.

2.10.-2.11.

Εάν η αίτηση αφορά επίσης/μόνον υπηρεσίες μεταφοράς φορτίων, πρέπει να διευκρινίζεται, επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο, εάν στις δραστηριότητες περιλαμβάνεται ή όχι η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων: μόνον μια επιλογή είναι δυνατή. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο που έχει επιλεγεί [2.10 ή 2.11], περιλαμβάνουν και κάθε άλλο τύπο μεταφοράς φορτίων που δεν αναφέρεται ρητώς, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς φορτίων για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση (δραστηριότητες ελιγμών, κ.λπ). Για ορισμούς σχετικά με τα επικίνδυνα εμπορεύματα, πρβλ. οδηγία 96/49/ΕΚ και τα παραρτήματα αυτής.

Οι φορείς εκμετάλλευσης που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών για εσωτερικές ανάγκες των σιδηροδρόμων θεωρείται ότι εμπίπτουν στο πεδίο της κατηγορίας της μεταφοράς φορτίων (π.χ. επιχειρήσεις συντήρησης των σιδηροτροχιών οι οποίες μετακινούν σε διαφορετικό εργοτάξιο μηχανήματα, ή επιχειρήσεις που θέτουν σε λειτουργία αμαξοστοιχίες μετρήσεων).

2.12.-2.13.

Εάν η αίτηση αφορά υπηρεσίες μεταφοράς φορτίων [2.10 ή 2.11], πρέπει να διευκρινίζεται, επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο, ο υπολογιζόμενος πραγματικός ή προγραμματιζόμενος όγκος των υπηρεσιών, βάσει του αριθμού των επιβατών-χλμ ετησίως. Μόνον μια επιλογή είναι δυνατή. Οι σχετικές κατηγορίες είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1192/2003 σχετικά με τις στατιστικές των σιδηροδρομικών μεταφορών.

2.14.

Εάν ο αιτών προτίθεται να παρέχει μόνον υπηρεσίες ελιγμών χωρίς να πραγματοποιεί μεταφορά επιβατών ή φορτίων, επιλέγεται αυτό το τετραγωνίδιο.

2.15.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες (επιβατών, φορτίων, μόνον ελιγμών), για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται η έναρξη της υπηρεσίας ή, σε περίπτωση ανανεωμένου ή ενημερωμένου/τροποποιημένου πιστοποιητικού, η ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται ότι το νέο πιστοποιητικό θα τεθεί σε ισχύ αντικαθιστώντας το προηγούμενο.

2.16.

Εάν ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται στον τομέα των σιδηροδρόμων ή συμμετέχουν σε σιδηροδρομικές δραστηριότητες και σε σχετικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργοληπτών, είναι από 0 (δηλ. εάν εργάζεται μόνον ο επιχειρηματίας) έως 9, επιλέγεται στην περίπτωση αυτή το τετραγωνίδιο «Πολύ μικρή επιχείρηση». Το μέγεθος των επιχειρήσεων προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων που εφαρμόζει η ΓΔ ENTR. Επιλέγεται μόνον ένα τετραγωνίδιο [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

2.17.

Εάν ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται στον τομέα των σιδηροδρόμων ή συμμετέχουν σε σιδηροδρομικές δραστηριότητες και σε σχετικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργοληπτών, είναι από 10 έως 49, επιλέγεται στην περίπτωση αυτή το τετραγωνίδιο «Μικρή επιχείρηση». Το μέγεθος των επιχειρήσεων προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων που εφαρμόζει η ΓΔ ENTR. Επιλέγεται μόνον ένα τετραγωνίδιο [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

2.18.

Εάν ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται στον τομέα των σιδηροδρόμων ή συμμετέχουν σε σιδηροδρομικές δραστηριότητες και σε σχετικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργοληπτών, είναι από 50 έως 249, επιλέγεται στην περίπτωση αυτή το τετραγωνίδιο «Επιχείρηση μεσαίου μεγέθους». Το μέγεθος των επιχειρήσεων προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων που εφαρμόζει η ΓΔ ENTR. Επιλέγεται μόνον ένα τετραγωνίδιο [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

2.19.

Εάν ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται στον τομέα των σιδηροδρόμων ή συμμετέχουν σε σιδηροδρομικές δραστηριότητες και σε σχετικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργοληπτών, είναι 250 και άνω, επιλέγεται στην περίπτωση αυτή το τετραγωνίδιο «Μεγάλη επιχείρηση». Το μέγεθος των επιχειρήσεων προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων που εφαρμόζει η ΓΔ ENTR. Επιλέγεται μόνον ένα τετραγωνίδιο [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

3.1.

Στο πεδίο αυτό προσδιορίζεται εάν το έντυπο της αίτησης αφορά πιστοποιητικό ασφαλείας του μέρους B. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να περιληφθούν πρόσθετες πληροφορίες επιλέγοντας τα ακόλουθα τετραγωνίδια, ώστε να προσδιορίζεται το είδος και την έκταση των υπηρεσιών που παρέχει η σιδηροδρομική επιχείρηση.

3.2.

Ο αιτών καλείται να επιλέξει αυτό το τετραγωνίδιο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

A)

εάν αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού για πρώτη φορά ή οποιουδήποτε άλλου νέου πιστοποιητικού ασφαλείας του μέρους Β·

B)

εάν το προηγούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας, για το ίδιο είδος και έκταση της υπηρεσίας, έχει ανακληθεί·

Γ)

για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν καλύπτεται από τα ακόλουθα πεδία 3.3 και 3.4.

3.3.

Το πιστοποιητικό ασφαλείας ανανεώνεται κατόπιν αιτήσεως της σιδηροδρομικής επιχείρησης σε διαστήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν την πενταετία (άρθρο 10 παράγραφος 5).

3.4.

Το πιστοποιητικό ασφαλείας ενημερώνεται, εν μέρει ή στο σύνολό του, κάθε φορά που ο τύπος ή η έκταση της δραστηριότητας υφίσταται ουσιαστική τροποποίηση και, ως εκ τούτου, χρειάζεται να ζητηθεί ενημερωμένο/τροποποιημένο πιστοποιητικό. Επιπλέον, ο κάτοχος του πιστοποιητικού ασφάλειας ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρχή για την ασφάλεια για όλες τις σημαντικές τροποποιήσεις των όρων του οικείου μέρους του πιστοποιητικού ασφάλειας και όποτε εισάγονται νέες κατηγορίες προσωπικού ή νέοι τύποι τροχαίου υλικού (άρθρο 10 παράγραφος 5).

3.5.

Εάν χρειάζεται, να αναφερθεί ο πλήρης αριθμός αναγνώρισης ΕΕ του προηγούμενου πιστοποιητικού του μέρους Α σε σχέση με το οποίο υποβάλλεται το έντυπο της αίτησης στον αρμόδιο για την ασφάλεια οργανισμό/αρχή που αναφέρεται στα πεδία [1.1] και [1.2].

3.6.-3.7.

Όπως στις παραγράφους [2.6] - [2.7] (βλ. ανωτέρω).

3.8.-3.9.

Όπως στις παραγράφους [2.8] - [2.9] (βλ. ανωτέρω).

3.10.-3.11.

Όπως στις παραγράφους [2.10] - [2.11] (βλ. ανωτέρω).

3.12.-3.13.

Όπως στις παραγράφους [2.12] - [2.13] (βλ. ανωτέρω).

3.14.

Όπως στην παράγραφο [2.14] (βλ. ανωτέρω).

3.15.

Όπως στην παράγραφο [2.15] (βλ. ανωτέρω).

3.16.

Το πιστοποιητικό ασφαλείας του μέρους B μπορεί να καλύπτει ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο ενός κράτους μέλους ή μόνον ένα καθορισμένο τμήμα αυτού (άρθρο 10 παράγραφος 1), και, ως εκ τούτου, πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια όλες οι γραμμές στις οποίες προβλέπεται η προσφορά υπηρεσιών (επιβατών, φορτίων ή μόνον ελιγμών). Η ονομασία των γραμμών είναι αυτή που αναφέρεται στη «δήλωση δικτύου» (βλ. άρθρο 3 και παράρτημα I της οδηγίας 2001/14/ΕΚ): οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να αναφέρουν τις γραμμές στις οποίες δραστηριοποιούνται κάνοντας χρήση αυτών των ονομασιών. Εάν δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χώρος στο έντυπο, ο αιτών πρέπει να επισυνάψει παραρτήματα στο έντυπο αίτησης και να χρησιμοποιήσει το πεδίο αυτό για να τα προσδιορίσει.

3.17.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται μόνον εάν ο αιτών υποβάλλει αίτηση για νέο, ανανεωμένο ή ενημερωμένο/τροποποιημένο πιστοποιητικό ασφαλείας του μέρους B και εάν διαθέτει ήδη έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλείας του μέρους A. Ο αριθμός αναγνώρισης ΕΕ παρέχεται από κάθε αρχή/οργανισμό που εκδίδει το πιστοποιητικό βάσει καθορισμένων κανόνων κωδικοποίησης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο πεδίο αυτό, δεν απαλλάσσουν τον αιτούντα από την υποχρέωση υποβολής αντιγράφου του πιστοποιητικού ασφαλείας του μέρους A μαζί με την αίτηση [8.1]. Εάν δεν έχει χορηγηθεί ακόμα αριθμός αναγνώρισης ΕΕ, πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ» στο τετραγωνίδιο.

3.18.

Στο πεδίο αυτό πρέπει να αναφέρεται το κράτος που εξέδωσε το πιστοποιητικό ασφαλείας του μέρους A (δηλ. το κράτος στο οποίο ανήκει η αρχή/ο οργανισμός έκδοσης του πιστοποιητικού). Οι πληροφορίες που παρέχονται στο πεδίο αυτό, δεν απαλλάσσουν τον αιτούντα από την υποχρέωση υποβολής αντιγράφου του πιστοποιητικού ασφαλείας του μέρους A μαζί με την αίτηση [8.1].

4.1.

Η πληροφορία αυτή παρέχεται μόνο σε περίπτωση που ο αιτών διαθέτει ένα τουλάχιστον έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλείας του μέρους B. Ο αριθμός (οι αριθμοί) των ήδη εκδοθέντων πιστοποιητικών του μέρους Β πρέπει να δηλώνεται, με χρήση της καθέτου (« / ») εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αριθμοί. Δεν χρειάζεται να υποβάλλει ο αιτών αντίγραφο του πιστοποιητικού/πιστοποιητικών ασφαλείας του μέρους B μαζί με την αίτηση.

4.2.

Η πληροφορία αυτή παρέχεται μόνον εάν υποβάλλεται αίτηση για πιστοποιητικά του μέρους A ή/και του μέρους B σε περίπτωση που σιδηροδρομική επιχείρηση διαθέτει ήδη έγκυρη άδεια (οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/13/ΕΚ). Οι πληροφορίες που παρέχονται στο πεδίο αυτό, δεν απαλλάσσουν τον αιτούντα από την υποχρέωση υποβολής αντιγράφου της άδειας μαζί με την αίτηση [8.1].

Σημείωση: Μια σιδηροδρομική επιχείρηση, όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/14/ΕΚ, πρέπει να διαθέτει άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, ενώ μια σιδηροδρομική επιχείρηση, όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/49/ΕΚ, δεν απαιτείται πάντοτε να διαθέτει άδεια.

4.3.

Στο πεδίο αυτό πρέπει να προσδιορίζεται το κράτος που εξέδωσε την άδεια (δηλ. το κράτος στο οποίο ανήκει η αρχή/ο οργανισμός έκδοσης του πιστοποιητικού). Οι πληροφορίες που παρέχονται στο πεδίο αυτό, δεν απαλλάσσουν τον αιτούντα από την υποχρέωση υποβολής αντιγράφου της άδειας μαζί με την αίτηση [7.2 και 8.2].

5.1.

Σε περίπτωση που η «Επωνυμία» και η «Ονομασία της σιδηροδρομικής επιχείρησης» διαφέρουν, πρέπει να αναφέρονται και οι δύο.

5.2.-5.8.

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει τις αναγκαίες πληροφορίες που θα επιτρέψουν στον οργανισμό έκδοσης του πιστοποιητικού να έλθει σε επαφή με τη σιδηροδρομική επιχείρηση (ο αριθμός τηλεφώνου που θα αναφέρεται πρέπει να είναι ο αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου, εφόσον υπάρχει, και όχι του υπαλλήλου που είναι αρμόδιος για την έκδοση του πιστοποιητικού· οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ πρέπει να περιλαμβάνουν τον κωδικό χώρας· οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις πρέπει να είναι αυτές της σιδηροδρομικής επιχείρησης και όχι του αρμόδιου υπαλλήλου). Τα στοιχεία επαφής της σιδηροδρομικής επιχείρησης πρέπει να αφορούν τη γενική διεύθυνση της επιχείρησης αποφεύγοντας κάθε αναφορά σε συγκεκριμένο άτομο, καθώς οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να αναφερθούν στα σημεία [6.1] έως [6.5]. Η αναφορά συγκεκριμένου διαδικτυακού χώρου [5.8] δεν είναι υποχρεωτική.

5.9.-5.10.

Εάν η εθνική νομοθεσία παρέχει περισσότερους του ενός αριθμούς καταχώρισης στην αιτούσα σιδηροδρομική επιχείρηση, στο έντυπο αίτηση υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς τόσο του ΑΦΜ [5.10] όσο και δεύτερου αριθμού καταχώρησης [5.9] (π.χ. αριθμού εμπορικού μητρώου).

5.11.

Στο πεδίο αυτό μπορούν να αναφερθούν, εάν χρειάζεται, πληροφορίες διαφορετικές από αυτές που ζητήθηκαν ρητώς στα άλλα πεδία.

6.1.-6.5.

Καθ’ όλη τη διαδικασία πιστοποίησης, ο αρμόδιος υπάλληλος αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ της αιτούσας σιδηροδρομικής επιχείρησης και του οργανισμού/αρχής που εκδίδει το πιστοποιητικό. Ο υπάλληλος αυτός παρέχει, εφόσον χρειάζεται, υποστήριξη, αρωγή, πληροφορίες, διευκρινίσεις, και σε αυτόν απευθύνεται ο οργανισμός/η αρχή που εξετάζει την αίτηση. Οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ πρέπει να περιλαμβάνουν τον κωδικό χώρας· η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν είναι υποχρεωτική.

7.1.

Το έγγραφο αυτό πρέπει να υποβάλλεται σε περίπτωση αίτησης για την έκδοση (νέου, ανανεωμένου ή ενημερωμένου/τροποποιημένου) πιστοποιητικού ασφαλείας του μέρους A. Η «Σύνοψη του εγχειριδίου του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας (ΣΔΑ)» προορίζεται να χρησιμεύσει ως επισκόπηση των κύριων στοιχείων του ΣΔΑ της σιδηροδρομικής επιχείρησης. Πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς, με συγκεκριμένα στοιχεία και πληροφορίες, τις διάφορες διαδικασίες ή προδιαγραφές/κανόνες της επιχείρησης που τίθενται σε ισχύ (ή βρίσκονται σε φάση εφαρμογής), κάνοντας παραπομπές και συνδέοντάς τες με τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 και στο παράρτημα III.

7.2.

Μια σιδηροδρομική επιχείρηση, όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/14/ΕΚ, πρέπει να διαθέτει άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία. Ωστόσο, ορισμός της σιδηροδρομικής επιχείρησης στην οδηγία 2004/49/ΕΚ δεν προβλέπει υποχρέωση να διαθέτει άδεια και, ως εκ τούτου, πρέπει να υποβάλει αντίγραφο έγκυρης άδειας μόνον εάν ισχύει η περίπτωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, επιλέγεται το τετραγωνίδιο «Δεν ισχύει» [7.3 ή/και 8.3].

7.3.

Βλ. [7.2].

8.1.

Εάν το έντυπο της αίτησης αφορά (νέο, ανανεωμένο ή ενημερωμένο/τροποποιημένο πιστοποιητικό) πιστοποιητικό ασφαλείας του μέρους B, αλλά όχι και πιστοποιητικό ασφαλείας του μέρους A, πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού ασφαλείας του μέρους A.

8.2.

Όπως στην παράγραφο [7.2] (βλ. ανωτέρω).

8.3.

Όπως στην παράγραφο [7.3] (βλ. ανωτέρω).

8.4.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 95/18/ΕΚ, η σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να είναι επαρκώς ασφαλισμένη ή να έχει προβεί σε ανάλογες ρυθμίσεις (π.χ. χρηματική εγγύηση ), ώστε να καλύπτεται κατ’ εφαρμογή της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας από πλευράς αστικής ευθύνης ατυχημάτων. Η απόδειξη ότι μια σιδηροδρομική επιχείρηση που έχει λάβει άδεια συμμορφώνεται με τις εθνικές απαιτήσεις περί ασφάλισης ή έχει προβεί σε ανάλογες ρυθμίσεις, ώστε να καλύπτεται από πλευράς αστικής ευθύνης, επισυνάπτεται στην άδεια (σύσταση 2004/358/ΕΚ της Επιτροπής). Αντίγραφο της ασφάλισης ή της χρηματικής εγγύησης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης το οποίο επισυνάπτεται στην άδεια, πρέπει να υποβάλλεται με το έντυπο της αίτησης.

8.5.

Ο αιτών απαριθμεί ή υποβάλλει τεκμηρίωση σχετικά με τις ΤΠΔ ή τα μέρη των ΤΠΔ και, εφόσον χρειάζεται, των εθνικών κανόνων ασφαλείας και άλλων κανόνων σχετικών με το προσωπικό, το τροχαίο υλικό και, εν γένει, τις υπηρεσίες που προτίθεται να προσφέρει με το πιστοποιητικό που αιτείται. Πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στις διαδικασίες και στα έγγραφα όπου εφαρμόζονται οι ΤΠΔ. Για την αποφυγή επαναλήψεων και για τη μείωση του όγκου των ζητούμενων πληροφοριών, πρέπει να υποβάλλονται μόνον περιληπτικά έγγραφα σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τη συμμόρφωση με τις ΤΠΔ και με άλλες απαιτήσεις των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ.

8.6.

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει πλήρη κατάλογο των διαφόρων ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (μονίμου ή επί συμβάσει) που πρόκειται να απασχολήσει για υπηρεσίες τις οποίες θα παρέχει με το πιστοποιητικό που αιτείται. Ο κατάλογος των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ πρέπει να είναι σύμφωνος με τους εθνικούς κανόνες και με τους κανόνες για το συγκεκριμένο δίκτυο οι οποίοι αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

8.7.

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει περιγραφή ή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με εκείνες τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και αφορούν το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπουν οι εθνικοί κανόνες ή/και οι σχετικές ΤΠΔ και ότι το προσωπικό έχει πιστοποιηθεί δεόντως.

8.8.

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τους διάφορους ΤΥΠΟΥΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ που προτίθεται να θέσει σε λειτουργία με το πιστοποιητικό που αιτείται. Οι ΤΥΠΟΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους εθνικούς κανόνες και με τους κανόνες που διέπουν το συγκεκριμένο δίκτυο όσον αφορά την κατηγορία τους.

8.9.

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει περιγραφή ή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας που αφορά το ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπουν οι εθνικοί κανόνες ή/και οι σχετικές ΤΠΔ και ότι το τροχαίο υλικό έχει πιστοποιηθεί δεόντως.

8.10.

Στο πεδίο αυτό, οι αιτούντες μπορούν αν αναφέρουν άλλα έγγραφα που υποβάλλουν με την αίτησή τους. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τον αριθμό και τον τύπο, καθώς και σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του εγγράφου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κώδικας για το εναρμονισμένο σύστημα αρίθμησης γνωστό ως «αριθμός αναγνώρισης ΕΕ» (ΕΙΝ) των πιστοποιητικών ασφαλείας

Κωδικός χώρας

(2 στοιχεία)

Τύπος του εγγράφου

(2 ψηφία)

Έτος έκδοσης

(4 ψηφία)

Αύξων αριθμός

(4 ψηφία)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Δομή του αριθμού αναγνώρισης ΕΕ (EIN)

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Κωδικός χώρας

(2 στοιχεία)

Τύπος του εγγράφου

(2 ψηφία)

Έτος έκδοσης

(4 ψηφία)

Αύξων αριθμός

(4 ψηφία)

Πεδίο 1

Πεδίο 2

Πεδίο 3

Πεδίο 4

ΠΕΔΙΟ 1 —   Κωδικός χώρας (2 στοιχεία)

Οι κωδικοί των χωρών είναι αυτοί που δημοσιεύονται και ενημερώνονται επισήμως στο διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειμένων του δικτυακού χώρου Europa και βασίζονται στο πρότυπο ISO 3166 alpha-2.

Χώρα

Κωδικός

Αυστρία

AT

Βέλγιο

BE

Βουλγαρία

BG

Κύπρος

CY

Τσεχική Δημοκρατία

CZ

Δανία

DK

Εσθονία

EE

Φινλανδία

FI

Γαλλία

FR

Γερμανία

DE

Ελλάδα

EL

Ουγγαρία

HU

Ισλανδία

IS

Ιρλανδία

IE

Ιταλία

IT

Λεττονία

LV

Λιχτενστάιν

LI

Λιθουανία

LT

Λουξεμβούργο

LU

Νορβηγία

NO

Μάλτα

MT

Κάτω Χώρες

NL

Πολωνία

PL

Πορτογαλία

PT

Ρουμανία

RO

Σλοβακική Δημοκρατία

SK

Σλοβενία

SI

Ισπανία

ES

Σουηδία

SE

Ελβετία

CH

Ηνωμένο Βασίλειο

UK

Η Channel Tunnel Safety Authority, η οποία είναι σήμερα η μόνη πολυεθνική αρμόδια για την ασφάλεια αρχή, έχει τον εξής διψήφιο κωδικό:

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κωδικός

Channel Tunnel Safety Authority

CT

ΠΕΔΙΟ 2 —   Τύπος του εγγράφου (διψήφιος αριθμός)

Τα δύο ψηφία επιτρέπουν τον προσδιορισμό του τύπου του εγγράφου: το πρώτο ψηφίο προσδιορίζει την γενική ταξινόμηση του εγγράφου, εάν πρόκειται για πιστοποιητικό ασφαλείας (αριθμός 1) ή για άλλο είδος εγγράφου (αριθμός διαφορετικός του 1)· το δεύτερο ψηφίο προσδιορίζει τον υποτύπο του εγγράφου, εάν πρόκειται για πιστοποιητικό του μέρους A (αριθμός 1) ή του μέρους B (αριθμός 2). Προς το παρόν, οι ενδεχόμενοι συνδυασμοί των αριθμών αφορούν μόνο δύο περιπτώσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον:

 

[1 1] για τα πιστοποιητικά ασφαλείας — Μέρος Α·

 

[1 2] για τα πιστοποιητικά ασφαλείας — Μέρος B.

Αυτό το σύστημα αρίθμησης μπορεί να επεκταθεί εφόσον υπάρξει ανάγκη για άλλους κωδικούς. Ακολουθεί ο προτεινόμενος κατάλογος των γνωστών, ενδεχόμενων συνδυασμών διψήφιων αριθμών σε σχέση με τον τύπο των εγγράφων που αφορούν:

Συνδυασμός αριθμών για το πεδίο 2

Τύπος εγγράφου

Υποτύπος εγγράφου

[0 1]

Άδειες

Δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό

[0 x]

Άδειες

Δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό

[1 1]

Πιστοποιητικό ασφαλείας

Μέρος A

[1 2]

Πιστοποιητικό ασφαλείας

Μέρος B

[1 x]

Πιστοποιητικό ασφαλείας

Δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό

[2 1]

Έγκριση ασφαλείας

Δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό

[2 2]

Έγκριση ασφαλείας

Δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό

[2 x]

Έγκριση ασφαλείας

Δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό

[3 x]

Πιστοποιητικά για εργαστήρια συντήρησης

Δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό

[4 x]

Πιστοποιητικό για κοινοποιημένους οργανισμούς

Δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό

[5 x] … [9 x]

Αποθεματικό (5 τύποι εγγράφων)

Δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό

ΤΟΜΕΑΣ 3 —   Έτος έκδοσης (τετραψήφιος αριθμός)

Στο πεδίο αυτό αναφέρεται το έτος (σε τετραψήφια μορφή, δηλ. yyyy) κατά το οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό.

ΤΟΜΕΑΣ 4 —   Αύξων αριθμός

Πρόκειται για αριθμό που αυξάνεται κατά μία μονάδα κάθε φορά που εκδίδεται ένα πιστοποιητικό, είτε πρόκειται για νέο είτε για ανανεωμένο ή ενημερωμένο/τροποποιημένο πιστοποιητικό. Ακόμα και σε περίπτωση ανάκλησης ενός πιστοποιητικού, ο αριθμός στον οποίο αναφέρεται δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου.

Κάθε χρόνο, ο αύξων αριθμός αρχίζει εκ νέου από το μηδέν.