17.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 78/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 286/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Μαρτίου 2007

για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Μαρτίου 2007 για άδειες εισαγωγής, βάσει των καθεστώτων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για ορισμένα προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος, για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2007

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1458/2003 της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2003, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του χοιρείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις χορήγησης αδειών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για το δεύτερο τρίμηνο του 2007 αφορούν ποσότητες χαμηλότερες από τις διαθέσιμες ποσότητες και, συνεπώς, δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής που υποβάλλονται για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2007 βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1458/2003, θα γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει οτις 17 Μαρτίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 208 της 19.8.2003, σ. 3. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 341/2005 (ΕΕ L 53 της 26.2.2005, σ. 28).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κωδικός

Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2007

09.4038

100

09.4039

100

09.4071

09.4072

09.4073

09.4074

«—»

:

δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.