1.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 62/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Φεβρουαρίου 2007

για την έναρξη έρευνας σχετικά με ισχυρισμούς για καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επεβλήθησαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1629/2004 του Συμβουλίου στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας μέσω εισαγωγών τεχνητού γραφίτη καταγωγής Ινδίας και για την υπαγωγή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής ο «βασικός κανονισμός») (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφοι 3 και 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α.   ΑΙΤΗΣΗ

(1)

Η Επιτροπή έλαβε αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, με την οποία της ζητείται να ερευνήσει την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επεβλήθησαν στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας.

(2)

Η αίτηση κατατέθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2007 από την European Carbon and Graphite Association (ECGA) εξ ονόματος του κοινοτικού κλάδου παραγωγής ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη.

Β.   ΠΡΟΪΟΝ

(3)

Τα προϊόντα ως προς τα οποία υπάρχει, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, καταστρατήγηση είναι ηλεκτρόδια από γραφίτη του είδους που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικές κάμινους, με φαινομένη πυκνότητα 1,65 g/cm3 ή μεγαλύτερη και με ηλεκτρική αντίσταση 6,0 μΩ.m ή μικρότερη, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 8545 11 00 (κωδικός Taric 8545110010) και θηλές που χρησιμοποιούνται για τέτοια ηλεκτρόδια, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 8545 90 90 (κωδικός Taric 8545909010), είτε εισάγονται από κοινού ή χωριστά, καταγωγής Ινδίας (εφεξής «το υπό εξέταση προϊόν»). Οι ως άνω κωδικοί παρέχονται μόνον ενημερωτικά.

(4)

Το υπό έρευνα προϊόν είναι ράβδοι τεχνητού γραφίτη, διαμέτρου 75 mm και άνω, καταγωγής Ινδίας (εφεξής «το υπό έρευνα προϊόν»), που υπάγεται συνήθως στον κωδικό ΣΟ ex 3801 10 00 (Taric 3801100010). Ο εν λόγω κωδικός παρατίθεται για λόγους πληροφόρησης και μόνο. Το υπό έρευνα προϊόν είναι ενδιάμεσο προϊόν στην παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος και συγκεντρώνει ήδη τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού.

Γ.   ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

(5)

Τα μέτρα που ισχύουν σήμερα και που αποτελούν πιθανώς αντικείμενο καταστρατήγησης συνίστανται σε μέτρα αντιντάμπινγκ που έχουν επιβληθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1629/2004 του Συμβουλίου (2).

Δ.   ΛΟΓΟΙ

(6)

Η αίτηση περιλαμβάνει επαρκή, εκ πρώτης όψεως, αποδεικτικά στοιχεία ότι τα μέτρα αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος καταστρατηγούνται μέσω εισαγωγών του υπό έρευνα προϊόντος.

(7)

Τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίσθηκαν είναι τα ακόλουθα:

i)

Από την αίτηση προκύπτει ότι, μετά την επιβολή των μέτρων αντιντάμπινγκ επί του υπό εξέταση προϊόντος, ο τρόπος διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών που αφορούν τις εξαγωγές από την Ινδία στην Κοινότητα έχει μεταβληθεί σημαντικά και ότι δεν υπάρχει γι’ αυτή την αλλαγή επαρκής λόγος ή αιτιολόγηση άλλη εκτός της επιβολής του δασμού.

ii)

Αυτή η αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών φαίνεται ότι οφείλεται σε μια απλή μετατροπή που διενεργείται στην Κοινότητα μέσω της οποίας το εισαγόμενο υπό έρευνα προϊόν μετατρέπεται στο υπό εξέταση προϊόν.

iii)

Επιπλέον, η αίτηση περιέχει επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι εξουδετερώνονται οι επανορθωτικές συνέπειες των ισχυόντων μέτρων αντιντάμπινγκ για το υπό εξέταση προϊόν όσον αφορά τις ποσότητες. Σημαντικής ποσότητας εισαγωγές του υπό έρευνα προϊόντος φαίνεται να έχουν αντικαταστήσει τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος.

iv)

Τέλος, η αίτηση περιέχει επαρκείς εκ πρώτης όψεως αποδείξεις, ότι οι τιμές του υπό έρευνα προϊόντος μετά τη μετατροπή αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ σε σχέση με την κανονική αξία που ίσχυε κατά το παρελθόν για το υπό εξέταση προϊόν.

v)

Εάν, κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστωθούν πρακτικές καταστρατήγησης που προβλέπονται στο άρθρο 13 του βασικού κανονισμού, εκτός από την απλή μετατροπή, η έρευνα μπορεί να καλύψει επίσης και αυτές τις πρακτικές.

E.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(8)

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 13 του βασικού κανονισμού και την υπαγωγή σε καταγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, των εισαγωγών του υπό έρευνα προϊόντος.

α)   Ερωτηματολόγια

(9)

Για να αποκτήσει τις πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες για την έρευνά της, η Επιτροπή θα διαβιβάσει ερωτηματολόγια στους παραγωγούς-εξαγωγείς και στις ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων στην Ινδία, στους εισαγωγείς και στις ενώσεις εισαγωγέων στην Κοινότητα που συνεργάσθηκαν κατά την έρευνα η οποία οδήγησε στην επιβολή των ισχυόντων μέτρων, καθώς και στις αρχές της Ινδίας. Πληροφορίες είναι δυνατόν να ζητηθούν επίσης, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

(10)

Εν πάση περιπτώσει, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, για να πληροφορηθούν εάν περιλαμβάνονται στην αίτηση και για να ζητήσουν, ενδεχομένως, ερωτηματολόγιο εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι η προθεσμία που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού ισχύει για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(11)

Οι αρχές της Ινδίας πρόκειται να ενημερωθούν για την έναρξη της έρευνας και θα τους αποσταλεί αντίγραφο της αίτησης.

β)   Συγκέντρωση πληροφοριών και διεξαγωγή ακροάσεων

(12)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον, η Επιτροπή θα ακούσει τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών, υπό τον όρο ότι θα υποβάλουν γραπτή αίτηση και θα αποδείξουν ότι έχουν ιδιαίτερους λόγους για να γίνουν δεκτά σε ακρόαση.

γ)   Απαλλαγή των εισαγωγών από την υποχρέωση καταγραφής ή από τα μέτρα

(13)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, οι εισαγωγές του υπό έρευνα προϊόντος μπορούν να απαλλαγούν από την καταγραφή ή από τα μέτρα εάν οι εισαγωγές αυτές δεν αποτελούν καταστρατήγηση.

(14)

Εφόσον η πιθανή καταστρατήγηση λαμβάνει χώρα εντός της Κοινότητας, είναι δυνατόν να απαλλαγούν, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, οι εισαγωγείς του υπό έρευνα προϊόντος οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι δεν είναι συνδεδεμένοι με τους παραγωγούς οι οποίοι υπόκεινται στα μέτρα. Οι παραγωγοί που επιθυμούν να τύχουν απαλλαγής θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση δεόντως τεκμηριωμένη με αποδεικτικά στοιχεία εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

ΣΤ.   ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

(15)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, οι εισαγωγές του υπό έρευνα προϊόντος υποβάλλονται σε καταγραφή, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η καταστρατήγηση, θα είναι δυνατή η επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ κατάλληλου ύψους, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία καταγραφής των εν λόγω εισαγωγών καταγωγής Ινδίας.

Ζ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

(16)

Για λόγους χρηστής διαχείρισης, πρέπει να καθοριστούν προθεσμίες εντός των οποίων:

τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αναγγελθούν στην Επιτροπή, να υποβάλουν τις απόψεις τους γραπτώς και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ή να υποβάλουν τυχόν άλλες πληροφορίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την έρευνα,

οι εισαγωγείς στην Κοινότητα δύνανται να ζητήσουν απαλλαγή από την καταγραφή εισαγωγών ή από τα μέτρα,

τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν γραπτώς να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή.

(17)

Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η άσκηση των περισσότερων διαδικαστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στον βασικό κανονισμό εξαρτάται από το κατά πόσον το μέρος αναγγέλλεται εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

Η.   ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(18)

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται προσωρινά ή τελικά συμπεράσματα, είτε καταφατικά είτε αποφατικά, με βάση τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

(19)

Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα στοιχεία. Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν συνεργασθεί ή συνεργασθεί μόνο εν μέρει, και τα συμπεράσματα βασιστούν επομένως στα διαθέσιμα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκό γι' αυτό το μέρος από ό,τι εάν είχε συνεργασθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Δια του παρόντος αρχίζει έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, για να καθοριστεί εάν οι εισαγωγές στην Κοινότητα ράβδων τεχνητού γραφίτη, διαμέτρου 75 mm και άνω, καταγωγής Ινδίας, που υπάγονται συνήθως στον κωδικό ΣΟ ex 3801 10 00 (Taric 3801100010), καταστρατηγούν τα μέτρα που έχουν επιβληθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1629/2004.

Άρθρο 2

Δια του παρόντος καλούνται οι τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την καταγραφή των εισαγωγών στην Κοινότητα που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού.

Η καταγραφή λήγει εννέα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, με κανονισμό, από τις τελωνειακές αρχές να παύσουν την καταγραφή όσον αφορά τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που εισάγονται από εισαγωγείς οι οποίοι ζήτησαν απαλλαγή από την καταγραφή και για τους οποίους δεν διαπιστώθηκε καταστρατήγηση των δασμών αντιντάμπινγκ.

Άρθρο 3

1.   Τα ερωτηματολόγια θα πρέπει να ζητηθούν από την Επιτροπή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να αναγγελθούν, ερχόμενα σε επαφή με την Επιτροπή, να κοινοποιήσουν τις απόψεις τους γραπτώς και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ή να υποβάλουν τυχόν άλλες πληροφορίες, εντός 40 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά, ούτως ώστε να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τους κατά την έρευνα.

3.   Οι εισαγωγείς που ζητούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταγραφής των εισαγωγών ή από την επιβολή των μέτρων οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία εντός της ιδίας προθεσμίας των 40 ημερών.

4.   Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να ζητήσουν, εντός της ιδίας προθεσμίας 40 ημερών, να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή.

5.   Οιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση, αιτήσεις ακρόασης ή αιτήσεις για τη χορήγηση ερωτηματολογίου, καθώς και οιεσδήποτε αιτήσεις για απαλλαγή των εισαγωγών από την καταγραφή ή από τα μέτρα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς (όχι σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά) και να αναφέρουν την επωνυμία, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ του ενδιαφερόμενου μέρους. Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, περιλαμβανομένων και των πληροφοριών που ζητούνται στον παρόντα κανονισμό, τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και η αλληλογραφία εμπιστευτικού χαρακτήρα που διαβιβάζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να φέρουν τη μνεία «περιορισμένης διανομής»  (3) και, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, να συνοδεύονται από έκδοση μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, η οποία θα φέρει τη μνεία «ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ».

Διεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 5/16

Β-1049 Βρυξέλλες

Φαξ (32-2) 295 65 05

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Peter MANDELSON

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2117/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 340 της 23.12.2005, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 295 της 18.9.2004, σ. 10.

(3)  Η μνεία αυτή σημαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Το έγγραφο αυτό προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). Πρόκειται για έγγραφο εμπιστευτικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 19 του βασικού κανονισμού και του άρθρου 6 της συμφωνίας ΠΟΕ για την εφαρμογή του άρθρου VI της ΓΣΔΕ του 1994 (συμφωνία αντιντάμπινγκ).