27.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 341/1


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 1ης Αυγούστου 2007

σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών (αναδιατύπωση)

(ΕΚΤ/2007/9)

(2007/830/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 5.1, 12.1 και 14.3,

τον κανονισμό ΕΚΤ/2001/13 της 22ας Νοεμβρίου 2001 σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (1),

τον κανονισμό ΕΚΤ/2003/9 της 12ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών (2),

τον κανονισμό ΕΚΤ/2001/18 της 20ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες (3)

τον κανονισμό ΕΚΤ/2007/8 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (4)

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (5),

την οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1986 για τους ετήσιους λογαριασμούς και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (6),

την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2002/10 της 5ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (7),

το παράρτημα A του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996 περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών στην Κοινότητα (ΕΣΛ 95) (8),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/2 της 6ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με ορισμένες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων θεσπιζόμενες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις διαδικασίες παροχής στατιστικών στοιχείων από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στον τομέα της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί ουσιωδώς. Δεδομένου ότι στην εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή εισάγονται πλέον νέες τροποποιήσεις, ενδείκνυται η αναδιατύπωσή της για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας.

(2)

Για την κατάρτιση των συγκεντρωτικών λογιστικών καταστάσεων του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ) κάθε χώρας και της ζώνης του ευρώ, της ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης του τομέα των ΝΧΙ και των σχετικών νομισματικών μεγεθών της ζώνης του ευρώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) απαιτεί, εκτός από μία λογιστική κατάσταση της ίδιας, την υποβολή λογιστικών καταστάσεων από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) και από ΝΧΙ πλην των ΕθνΚΤ (εφεξής «λοιπά ΝΧΙ») των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ (εφεξής «συμμετέχοντα κράτη μέλη»).

(3)

Ο κανονισμός ΕΚΤ/2007/8 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (4) (ΕΟ) προβλέπει ότι τα στοιχεία για τα υπόλοιπα τίτλων ΕΟ με δημοσίως διαθέσιμους κωδικούς αναγνώρισης πρέπει να παρέχονται ανά τίτλο, σύμφωνα με τη συνδυαστική προσέγγιση. Οι ΕθνΚΤ οφείλουν να ταξινομούν και να συγκεντρώνουν αυτά τα στοιχεία.

(4)

Η λειτουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων για τίτλους (centralised securities database, εφεξής «CSDB») ή μιας συμβατής εθνικής βάσης δεδομένων για τίτλους θεωρείται απαραίτητη για την ταξινόμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των ΕΟ.

(5)

Τα στοιχεία ανά χώρα αλλά και τα συγκριτικά στοιχεία στον τομέα της στατιστικής των πληρωμών και των μέσων που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη είναι σημαντικά για την επισήμανση και παρακολούθηση των εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης της ενοποίησης των συστημάτων πληρωμών των εν λόγω κρατών μελών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή θεσπίζει τις υποχρεώσεις των ΕθνΚΤ όσον αφορά την παροχή στοιχείων νομισματικής στατιστικής και στατιστικής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών στην ΕΚΤ.

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν τα στοιχεία των άρθρων 3 έως 18 βάσει των συστημάτων και των ηλεκτρονικών προτύπων παροχής στοιχείων που προβλέπονται στα παραρτήματα ΙΙΙ και IV της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, αντίστοιχα. Η ΕΚΤ γνωστοποιεί στις ΕθνΚΤ έως το Σεπτέμβριο κάθε έτους τις ακριβείς ημερομηνίες διαβίβασης υπό τη μορφή χρονοδιαγράμματος παροχής στοιχείων για το επόμενο έτος.

Οι υποχρεώσεις παροχής αναδρομικών στοιχείων αφορούν μόνο τα στοιχεία που παρέχονται κατά τα άρθρα 3, 6, 7, 10, 11 και κατά τα άρθρα 13 έως 17.

α)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου β), σε περιπτώσεις προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και υιοθέτησης του ευρώ ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

i)

οι ΕθνΚΤ των κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ε.Ε. το Μάιο του 2004 παρέχουν στην ΕΚΤ αναδρομικά στοιχεία που καλύπτουν τουλάχιστον την περίοδο από το 2004 και εφεξής·

ii)

οι ΕθνΚΤ των κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ε.Ε. πριν από το Μάιο του 2004, αλλά δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, παρέχουν στην ΕΚΤ αναδρομικά στοιχεία που καλύπτουν τουλάχιστον την περίοδο από το 1999 και εφεξής και την περίοδο από το 2003 και εφεξής όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ·

iii)

οι ΕθνΚΤ των κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ε.Ε. μετά το Μάιο του 2004 παρέχουν στην ΕΚΤ αναδρομικά στοιχεία που καλύπτουν τουλάχιστον την τελευταία τριετία·

iv)

όσον αφορά τις θέσεις έναντι των κρατών μελών που υιοθετούν το ευρώ μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, οι ΕθνΚΤ των συμμετεχόντων κρατών μελών παρέχουν στην ΕΚΤ αναδρομικά στοιχεία που καλύπτουν τουλάχιστον: 1) την περίοδο από το 1999 και εφεξής, εάν το κράτος μέλος προσχώρησε στην Ε.Ε. πριν από το Μάιο του 2004, 2) την περίοδο από το 2004 και εφεξής, εάν το κράτος μέλος προσχώρησε στην Ε.Ε. πριν από το Μάιο του 2004, ή 3) την τελευταία τριετία, εάν το κράτος μέλος προσχώρησε στην Ε.Ε. μετά το Μάιο του 2004. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται μόνο στις στατιστικές για τις οποίες συλλέγονται και στοιχεία αναλυόμενα κατά αντισυμβαλλόμενη χώρα.

β)

Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

i)

όσον αφορά τους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (ΛΕΧΟ), διαβιβάζονται στην ΕΚΤ ιστορικά τριμηνιαία στοιχεία, αρχής γενομένης με εκείνα που αφορούν την πρώτη διαθέσιμη περίοδο αναφοράς· η αρχική αυτή διαβίβαση καταλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αφορούν την περίοδο αναφοράς του τετάρτου τριμήνου του 1998·

ii)

όσον αφορά τους τίτλους, οι χρονοσειρές που διαβιβάζονται στην ΕΚΤ ξεκινούν το Δεκέμβριο του 1989 για τα ανεξόφλητα ποσά και τον Ιανουάριο του 1990 για τις ροές·

iii)

όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία πληρωμών, παρέχονται στοιχεία πενταετίας με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου έτους αναφοράς.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής:

1.

με τον όρο «κάτοικος» νοείται ο κάτοικος κατά την έννοια του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου·

2.

με τον όρο «Ευρωσύστημα» νοούνται οι ΕθνΚΤ των συμμετεχόντων κρατών μελών και η ΕΚΤ·

3.

με τον όρο «πιστωτικό ίδρυμα» νοείται το πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του παραρτήματος Ι πρώτο μέρος ενότητα Ι.2 του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13.

Άρθρο 3

Στατιστικά στοιχεία λογιστικής κατάστασης των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

α)   Γενικά

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚΤ/2001/13 οι ΕθνΚΤ καταρτίζουν και υποβάλλουν δύο διαφορετικές συγκεντρωτικές λογιστικές καταστάσεις, αμφότερες σε ακαθάριστη βάση: μια συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση για τον υποτομέα ΝΧΙ «κεντρική τράπεζα» και μια συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση για τον υποτομέα «λοιπά ΝΧΙ».

Οι ΕθνΚΤ εξάγουν τις απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες που αφορούν τις δικές τους λογιστικές καταστάσεις με βάση το λογιστικό τους σύστημα, κάνοντας χρήση των πινάκων συσχετισμού του παραρτήματος Ι της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Για τους σκοπούς της παροχής στατιστικών στοιχείων η ΕΚΤ εξάγει βάσει της λογιστικής της κατάστασης στοιχεία αντίστοιχα με εκείνα που οι ΕθνΚΤ εξάγουν βάσει των δικών τους λογιστικών καταστάσεων.

Οι ΕθνΚΤ εξάγουν τις απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες που αφορούν τη λογιστική κατάσταση των λοιπών ΝΧΙ συγκεντρώνοντας τα στατιστικά στοιχεία της λογιστικής κατάστασης που έχουν παράσχει μεμονωμένα ΝΧΙ κάτοικοι, εξαιρουμένης της ΕθνΚΤ κατοίκου.

Αυτές οι υποχρεώσεις καλύπτουν τα ανεξόφλητα ποσά (υπόλοιπα) του τέλους του μήνα και του τέλους του τριμήνου (9), καθώς και μηνιαία και τριμηνιαία στοιχεία διορθώσεων ροών.

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στατιστικές πληροφορίες για στοιχεία της λογιστικής κατάστασης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ μέρος 1 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

β)   Διορθώσεις ροών

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ στοιχεία για μηνιαίες και τριμηνιαίες σειρές επανακατηγοριοποιήσεων και για τις σειρές διορθώσεων λόγω αναπροσαρμογών αξίας σύμφωνα με το παράρτημα V της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Για να υπολογίσει τις ροές (10) η ΕΚΤ εκκινεί από τη διαφορά των υπολοίπων του τέλους του μήνα, απαλείφοντας εν συνεχεία τις επιδράσεις οι οποίες δεν απορρέουν από συναλλαγές. Απαλείφει τις εξελίξεις που δεν σχετίζονται με συναλλαγές, κάνοντας χρήση των διορθώσεων ροών. Τα τρία είδη διορθώσεων ροών είναι:

διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας: αυτές αποτυπώνουν την επίδραση των διαγραφών δανείων και αυτή των διακυμάνσεων στην αγοραία τιμή των ανεξόφλητων υπολοίπων των διακρατούμενων, πωληθέντων ή εκδοθέντων διαπραγματεύσιμων τίτλων,

επανακατηγοριοποιήσεις και λοιπές διορθώσεις: αυτές περιλαμβάνουν κάθε μεταβολή που επέρχεται στα υπόλοιπα της λογιστικής κατάστασης και οφείλεται σε: i) μεταβολή στη στατιστική κάλυψη του πληθυσμού παροχής στοιχείων των ΝΧΙ (11), ii) επανακατηγοριοποίηση απαιτήσεων ή υποχρεώσεων ή iii) σφάλματα κατά την παροχή στοιχείων, τα οποία διορθώθηκαν στα υπόλοιπα μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς και επιδράσεις των μεταβολών της διάρθρωσης (12),

διορθώσεις λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών: αυτές περιλαμβάνουν κάθε μεταβολή της θέσης υπολοίπων, οφειλόμενη στην επίδραση των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. Η ΕΚΤ υπολογίζει τις εν λόγω διορθώσεις βάσει αναλογίας των νομισμάτων, όπως αυτή προκύπτει από την ανάλυση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα κυριότερα νομίσματα που απεικονίζονται στο παράρτημα Ι δεύτερο μέρος πίνακας 4 του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13.

Οι ΕθνΚΤ και η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ μηνιαία στοιχεία της λογιστικής κατάστασης για υπόλοιπα και διορθώσεις έως το πέρας των εργασιών της 15ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του μήνα στον οποίο ανάγονται τα στοιχεία.

Οι ΕθνΚΤ και η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ τριμηνιαία στοιχεία της λογιστικής κατάστασης για υπόλοιπα και διορθώσεις έως το πέρας των εργασιών της 28ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο ανάγονται τα στοιχεία.

Ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη αναθεώρησης από τις ΕθνΚΤ των στοιχείων που αφορούν την περίοδο που προηγείται της εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Ενδέχεται ακόμη να προκύψουν αναθεωρήσεις στοιχείων παλαιότερων της περιόδου που προηγείται του μήνα αναφοράς, π.χ. λόγω σφαλμάτων, επανακατηγοριοποιήσεων, βελτιωμένων διαδικασιών παροχής στοιχείων κ.λπ. Η ΕΚΤ μπορεί να προβαίνει σε ταυτόχρονη επεξεργασία έκτακτων και τακτικών αναθεωρήσεων ή να αποφασίζει υπέρ της μετάθεσης της επεξεργασίας των έκτακτων αναθεωρήσεων σε χρόνο μεταγενέστερο της περιόδου μηνιαίας κατάρτισης νομισματικών μεγεθών.

Η πολιτική αναθεωρήσεων συνάδει με τις αρχές που καθορίζονται στο εγχειρίδιο της ΕΚΤ με τίτλο «Money and Banking Statistics Compilation Guide» (13). Προς διασφάλιση μιας ισόρροπης σχέσης μεταξύ της ποιότητας και της σταθερότητας των στοιχείων νομισματικής στατιστικής και προς ενίσχυση της συνοχής μεταξύ των μηνιαίων και τριμηνιαίων στατιστικών στοιχείων, οι έκτακτες αναθεωρήσεις μηνιαίων στοιχείων υποβάλλονται ταυτόχρονα με τα τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία.

Όταν χορηγούν παρεκκλίσεις σε μικρά ΝΧΙ κατά το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13, οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε αναγωγή των παρεχόμενων στην ΕΚΤ μηνιαίων και τριμηνιαίων στοιχείων της λογιστικής κατάστασης των ΝΧΙ, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κατά 100 % κάλυψη ως προς τα συγκεκριμένα ΝΧΙ.

Οι ΕθνΚΤ μπορούν να επιλέγουν τη διαδικασία αναγωγής προς επίτευξη κάλυψης κατά 100 %, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι ελάχιστοι κανόνες:

α)

όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία αναλύσεων, χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις λαμβανόμενες με εφαρμογή συντελεστών βάσει του συνολικού πληθυσμού παροχής στοιχείων ή ορισμένου υποσυνόλου που θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικό των μικρών ΝΧΙ και

β)

όταν υπάρχουν μεν τα στοιχεία αναλύσεων, αλλά καθίστανται διαθέσιμα με μεγαλύτερη καθυστέρηση ή με μικρότερη συχνότητα, τα παρεχόμενα στοιχεία μεταφέρονται στις μη διαθέσιμες περιόδους:

i)

αυτούσια, εφόσον τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν κατάλληλα, ή

ii)

με εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων στατιστικής εκτίμησης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τυχόν τάσεις ή εποχικές διακυμάνσεις των στοιχείων.

Για την κατάρτιση της λογιστικής κατάστασης κεντρικής τράπεζας οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ ακολουθούν τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2002/10, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

στην περίπτωση που οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ οφείλουν για λογιστικούς σκοπούς να αναπροσαρμόζουν την αξία του χαρτοφυλακίου τίτλων τους σε μηνιαία και όχι σε τριμηνιαία βάση·

β)

στην περίπτωση των λογιστικών στοιχείων αριθ. 9.5 («λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)») και 10.4 («λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)»), τα οποία παρέχονται σε ακαθάριστη βάση·

γ)

στην περίπτωση του λογιστικού στοιχείου αριθ. 14 («λογαριασμοί αναπροσαρμογής»), το οποίο παρέχεται σε ακαθάριστη βάση για λογιστικούς σκοπούς και σε καθαρή βάση για στατιστικούς σκοπούς·

δ)

στην περίπτωση των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών, οι οποίες παρέχονται υπό το στοιχείο αριθ. 11 («λοιπά στοιχεία ενεργητικού»).

Οι κανόνες αποτίμησης ή/και οι λογιστικοί κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό ΕΚΤ/2001/13 εφαρμόζονται στα «λοιπά ΝΧΙ».

Οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν επεξηγηματικά σημειώματα, στα οποία εξηγούν τους λόγους διενέργειας τυχόν αναθεωρήσεων μείζονος σημασίας και έκτακτων αναθεωρήσεων.

Επιπλέον, οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν στην ΕΚΤ επεξηγηματικά σημειώματα που αφορούν διορθώσεις στην κατηγορία «επανακατηγοριοποιήσεις και λοιπές διορθώσεις» σύμφωνα με τις διαδικασίες του παραρτήματος V μέρος 2 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Άρθρο 4

Έλεγχος συμφωνίας στοιχείων

Οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ ελέγχουν εάν συμφωνούν μεταξύ τους τα στοιχεία τέλους μήνα της συγκεντρωτικής λογιστικής κατάστασης, που παρέχονται για στατιστικούς σκοπούς βάσει του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13, και τα λογιστικά στοιχεία, όπως αυτά υποβάλλονται για τους σκοπούς της κατάρτισης της εβδομαδιαίας λογιστικής κατάστασης του Ευρωσυστήματος, κατά τα προβλεπόμενα στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2002/10. Εν προκειμένω ακολουθούν τη διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ διενεργούν αυτούς τους ελέγχους συμφωνίας των στοιχείων κάθε μήνα. Αναγγέλλουν το αποτέλεσμά τους στην ΕΚΤ πριν από την υποβολή των στοιχείων της λογιστικής κατάστασης ή ταυτόχρονα με αυτή, έως την 15η εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς, σύμφωνα με το ετήσιο χρονοδιάγραμμα που καταρτίζει η ΕΚΤ και το οποίο γνωστοποιείται στις ΕθνΚΤ έως το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Στις περιόδους παροχής στοιχείων, σε σχέση με τις οποίες οι ημερομηνίες παροχής των στοιχείων τέλους μήνα της συγκεντρωτικής λογιστικής κατάστασης του Ευρωσυστήματος για στατιστικούς σκοπούς δεν συμφωνούν με τα λογιστικά στοιχεία, όπως αυτά υποβάλλονται για τους σκοπούς της κατάρτισης της εβδομαδιαίας λογιστικής κατάστασης του Ευρωσυστήματος, οι ΕθνΚΤ μπορούν να συγκρίνουν τα στατιστικά στοιχεία με τα στοιχεία της ημερήσιας λογιστικής κατάστασης που καταρτίζεται για την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Κατά την κατάρτιση της λογιστικής της κατάστασης η ΕΚΤ ακολουθεί την ίδια διαδικασία.

Οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ αποστέλλουν στο Τμήμα Νομισματικής Στατιστικής και Στατιστικής Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Αγορών επεξηγηματικά σημειώματα για οποιαδήποτε διαπιστούμενη ασυμφωνία: πλήρη επεξηγηματικά σημειώματα και απλοποιημένα επεξηγηματικά σημειώματα. Ένα πλήρες επεξηγηματικό σημείωμα με τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 3 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής καταρτίζεται μία μόνο φορά ετησίως, εντός προθεσμίας που τάσσει η ΕΚΤ. Για τους υπόλοιπους μήνες αρκεί η συμπλήρωση από τις ΕθνΚΤ απλοποιημένων επεξηγηματικών σημειωμάτων, σύμφωνα με το πρότυπο που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 2 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Όλες οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ αποστέλλουν πλήρη επεξηγηματικά σημειώματα ταυτόχρονα.

Άρθρο 5

Στατιστικά στοιχεία ηλεκτρονικού χρήματος

Η ΕΚΤ, σε συνεργασία με τις ΕθνΚΤ, επισημαίνει και καταγράφει σε ετήσια βάση τα χαρακτηριστικά των συστημάτων ηλεκτρονικού χρήματος στην Ε.Ε., τη διαθεσιμότητα των συναφών στατιστικών στοιχείων και τις μεθόδους κατάρτισής τους. Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στατιστικές πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρονικό χρήμα που εκδίδουν τα ΝΧΙ, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εν λόγω πληροφοριών και σύμφωνα με τον κατάλογο στοιχείων του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος 2 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Τα μηνιαία στοιχεία υποβάλλονται στην ΕΚΤ τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Μαρτίου και Σεπτεμβρίου. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να διαβιβάζουν τα στοιχεία με μεγαλύτερη συχνότητα, εφόσον το επιτρέπει η διαθεσιμότητά τους, έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του τέλους της περιόδου αναφοράς. Περίοδος αναφοράς είναι ο τελευταίος μήνας του τριμήνου ή του εξαμήνου το οποίο αφορά το συγκεκριμένο στοιχείο. Στις περιπτώσεις που κατά την εκπνοή της προθεσμίας δεν υπάρχουν διαθέσιμα υπόλοιπα ηλεκτρονικού χρήματος οι ΕθνΚΤ μπορούν να παρέχουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Άρθρο 6

Στατιστικά στοιχεία λογιστικής κατάστασης κεντρικής διοίκησης

α)   Γενικά

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στατιστικά στοιχεία που αφορούν υποχρεώσεις από καταθέσεις της κεντρικής διοίκησης, δηλ. συγγενή υποκατάστατα υποχρεώσεων από καταθέσεις, ταμείο και τίτλους, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ μέρος 3 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Σε περιπτώσεις που το φαινόμενο δεν υφίσταται ή είναι άνευ σημασίας, για λόγους de minimis δεν απαιτείται η παροχή στοιχείων. Το στοιχείο «τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ που διακρατεί η κεντρική διοίκηση» παρέχεται ως πληροφοριακό στοιχείο υψηλής προτεραιότητας. Είναι δυνατή η υποβολή εκτιμήσεων διαμορφούμενων βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, π.χ. βάσει των ετήσιων ή/και τριμηνιαίων στοιχείων των χρηματοοικονομικών λογαριασμών της νομισματικής ένωσης (ΧΛΝΕ).

β)   Διορθώσεις ροών

Τα στοιχεία διορθώσεων ροών παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Οι σειρές στοιχείων παρέχονται σε μηνιαία βάση και εντός των προθεσμιών που ισχύουν για τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία της λογιστικής κατάστασης που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Πληροφοριακά στοιχεία

α)   Γενικά

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων όσων καθίστανται διαθέσιμα βάσει διαμόρφωσης των ακριβέστερων δυνατών εκτιμήσεων, ή όταν η συναφής δραστηριότητα είναι σημαντική από νομισματική άποψη, οι ΕθνΚΤ παρέχουν περαιτέρω στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με τον κατάλογο πληροφοριακών στοιχείων του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος 4 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, συμπληρωματικά προς τα στατιστικά στοιχεία της λογιστικής κατάστασης που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και με την ίδια συχνότητα με εκείνα. Η ΕΚΤ, σε συνεργασία με τις ΕθνΚΤ, επισημαίνει και καταγράφει τη διαθεσιμότητα των συναφών στατιστικών πληροφοριών και τις μεθόδους κατάρτισής τους. Υψηλής προτεραιότητας πληροφοριακά στοιχεία που σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες αντιπροσωπεύουν πληροφορίες απαραίτητες για την κατάρτιση των νομισματικών μεγεθών της ζώνης του ευρώ και των ΧΛΝΕ.

Κατόπιν συμφωνίας με την ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ είναι δυνατό να μην παρέχουν στοιχεία για τα πεδία με έντονο περίγραμμα και την ένδειξη του βέλους (↑), στην περίπτωση που η ΕΚΤ χρησιμοποιεί εναλλακτικές πηγές στοιχείων.

Όσον αφορά τα στοιχεία των πεδίων των πινάκων 3 και 4 του παραρτήματος Ι δεύτερο μέρος του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13, τα οποία αντιστοιχούν σε κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, οι ΕθνΚΤ μπορούν να επιλέγουν υπέρ της μη πλήρους παροχής τους, εφόσον βάσει αριθμητικών μεγεθών που συλλέγονται σε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης προκύπτει ότι τα στοιχεία των συγκεκριμένων πεδίων δεν είναι σημαντικά. Σε μια τέτοια περίπτωση οι ΕθνΚΤ αξιολογούν σε τακτά χρονικά διαστήματα, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μια φορά ετησίως, εάν τα στοιχεία των εν λόγω πεδίων είναι σημαντικά και ενημερώνουν την ΕΚΤ και τα ΝΧΙ για τυχόν μεταβολή των υποχρεώσεων παροχής των σχετικών στοιχείων. Όταν τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν είναι σημαντικά και οι ΕθνΚΤ δεν απαιτούν την πλήρη παροχή τους, διαμορφώνουν εκτίμηση των στοιχείων με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες και σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στη συνέχεια, υποβάλλοντάς τα ως πληροφοριακά στοιχεία με τριμηνιαία συχνότητα.

β)   Διορθώσεις ροών

Κατόπιν συμφωνίας με την ΕΚΤ οι ΕθνΚΤ μπορούν να παρέχουν στοιχεία διορθώσεων ροών. Τα στοιχεία διορθώσεων ροών παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Οι σειρές στοιχείων παρέχονται σε μηναία βάση, όσον αφορά τις ενότητες 1 και 2, ή σε τριμηνιαία βάση, όσον αφορά την ενότητα 3, του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος 4 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής και εντός των προθεσμιών που ισχύουν για τα υποχρεωτικά μηνιαία και τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία της λογιστικής κατάστασης των ΝΧΙ, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚΤ/2001/13.

Τα στοιχεία των πεδίων των πινάκων 3 και 4 του παραρτήματος Ι δεύτερο μέρος του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13, τα οποία αντιστοιχούν σε κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, εφόσον εκτιμηθούν από τις ΕθνΚΤ και αναγγελθούν ως πληροφοριακά στοιχεία, μπορούν να υποβληθούν στην ΕΚΤ με περαιτέρω καθυστέρηση ενός μήνα από το πέρας των εργασιών της 28ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο τα στοιχεία ανάγονται.

Η παροχή των πληροφοριακών στοιχείων που απαιτούνται κατά το παρόν άρθρο πραγματοποιείται βάσει των ίδιων κανόνων αποτίμησης και λογιστικών κανόνων με εκείνους που ισχύουν για τα στοιχεία που παρέχονται σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚΤ/2001/13.

Για τα στοιχεία των πεδίων των πινάκων 3 και 4 του παραρτήματος Ι δεύτερο μέρος του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13, τα οποία αντιστοιχούν σε κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ και τα οποία δεν υποχρεούνται να παρέχουν οι ΕθνΚΤ, διαμορφώνονται εκτιμήσεις σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες.

Όταν οι ΕθνΚΤ διαμορφώνουν εκτιμήσεις των στοιχείων με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες, υποβάλλουν τα εν λόγω εκτιμώμενα στοιχεία στην ΕΚΤ ως πληροφοριακά στοιχεία. Εκτός αντίθετης συμφωνίας με την ΕΚΤ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες μέθοδοι εκτίμησης:

εκτίμηση των τριμηνιαίων αριθμητικών μεγεθών βάσει στοιχείων που παρέχουν τα ΝΧΙ με μικρότερη συχνότητα. Τα στοιχεία μεταφέρονται στη μη διαθέσιμη περίοδο (ή περιόδους) αυτούσια ή κατόπιν εφαρμογής των κατάλληλων στατιστικών μεθόδων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τυχόν τάσεις ή εποχικές διακυμάνσεις των στοιχείων,

εκτίμηση των τριμηνιαίων αριθμητικών μεγεθών βάσει στοιχείων που παρέχουν τα ΝΧΙ σε πιο συγκεντρωτική βάση ή βάσει συγκεκριμένων αναλύσεων σκόπιμων κατά την κρίση των ΕθνΚΤ,

εκτίμηση των τριμηνιαίων αριθμητικών μεγεθών βάσει τριμηνιαίων στοιχείων προερχόμενων από μεγάλα ΝΧΙ, στα οποία αναλογεί τουλάχιστον το 80 % της συναλλακτικής δραστηριότητας με τις χώρες που προσχώρησαν στην Ε.Ε. την 1η Μαΐου 2004,

εκτίμηση των τριμηνιαίων αριθμητικών μεγεθών βάσει εναλλακτικών πηγών, όπως η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ή τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών, κατόπιν εφαρμογής των διορθώσεων που ενδεχομένως καθίστανται αναγκαίες λόγω του ότι στις εναλλακτικές αυτές πηγές χρησιμοποιούνται έννοιες και ορισμοί διαφορετικοί από εκείνους της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής στατιστικής, ή

εκτίμηση των τριμηνιαίων αριθμητικών μεγεθών βάσει στοιχείων σχετικών με τις χώρες που προσχώρησαν στην Ε.Ε. την 1η Μαΐου 2004, τα οποία παρέχουν, σε τριμηνιαία βάση, τα ΝΧΙ ως ενιαίο σύνολο.

Άρθρο 8

Στατιστικά στοιχεία για τη βάση των αποθεματικών

Τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία για τη συγκεντρωτική βάση των αποθεματικών, τα οποία αναλύονται κατά κατηγορία στοιχείου του παθητικού, υπολογίζονται ως υπόλοιπα του τέλους του μήνα σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚΤ/2003/9 και την ταξινόμηση που προβλέπεται στον κανονισμό ΕΚΤ/2001/13. Τα στοιχεία για την κατάρτιση αυτών των στατιστικών εξάγονται βάσει των στοιχείων που υποβάλλουν στις ΕθνΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 5 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Τα στατιστικά στοιχεία για τη βάση των αποθεματικών περιλαμβάνουν έξι χρονολογικές σειρές για τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αναφέρονται στα αριθμητικά μεγέθη που αφορούν υπόλοιπα του τέλους του μήνα και πρέπει να διαβιβάζονται στην ΕΚΤ σε μηνιαία βάση, και πάντως έως την τελευταία εργάσιμη για την ΕθνΚΤ ημέρα πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης, μέσω του συστήματος ανταλλαγής στοιχείων του ΕΣΚΤ. Τα μικρά πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν στις ΕθνΚΤ περιορισμένη ανάλυση σε τριμηνιαία βάση. Σε σχέση με τα μικρά αυτά πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούνται απλοποιημένα στατιστικά στοιχεία της βάσης των αποθεματικών για τις τρεις περιόδους τήρησης. Για τα μηνιαία αριθμητικά μεγέθη που παρέχουν στην ΕΚΤ κατά τις τρεις διαβιβάσεις στοιχείων, οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν τα τριμηνιαία στοιχεία της βάσης των αποθεματικών που λαμβάνουν από τα μικρά πιστωτικά ιδρύματα, μετά τη δημοσίευσή τους.

Οι αναθεωρήσεις της βάσης των αποθεματικών ή/και των υποχρεώσεων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, στις οποίες προβαίνουν τα ιδρύματα παροχής στοιχείων μετά την έναρξη της περιόδου τήρησης, δεν επιτρέπεται να οδηγούν σε αναθεωρήσεις των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη βάση των αποθεματικών και τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών.

Άρθρο 9

Στατιστικά στοιχεία σε μακροοικονομική βάση

Βάσει των στατιστικών στοιχείων του τέλους του μήνα, τα οποία υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στις ΕθνΚΤ σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚΤ/2001/13, η ΕΚΤ παρακολουθεί σε μηνιαία βάση την ακρίβεια των πάγιων εκπτώσεων από τη βάση των αποθεματικών που ενδεχομένως εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα επί του ανεξόφλητου υπολοίπου των εκδοθέντων χρεογράφων τους διάρκειας έως δύο ετών. Οι ΕθνΚΤ καταρτίζουν τα απαιτούμενα συγκεντρωτικά μεγέθη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 6 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής και τα υποβάλλουν στην ΕΚΤ.

Οι τρεις χρονολογικές σειρές που αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα και αναφέρονται σε αριθμητικά μεγέθη των υπολοίπων του τέλους του μήνα διαβιβάζονται στην ΕΚΤ σε μηνιαία βάση και πάντως έως την τελευταία εργάσιμη για την ΕθνΚΤ ημέρα πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης.

Οι σειρές αυτές διαβιβάζονται ακόμη κι αν τα συναφή στοιχεία της λογιστικής κατάστασης είναι άνευ εφαρμογής στο εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 10

Στατιστικά στοιχεία λογιστικής κατάστασης των πιστωτικών ιδρυμάτων

α)   Γενικά

Οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν στην ΕΚΤ χωριστά στοιχεία της λογιστικής κατάστασης για τον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τους πίνακες 1, 2 και 4 του παραρτήματος Ι δεύτερο μέρος του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13 και του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος 7 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Λόγω του ότι η παροχή των στοιχείων ολόκληρου του τομέα των ΝΧΙ πραγματοποιείται ήδη με βάση τον κανονισμό ΕΚΤ/2001/13, οι υποχρεώσεις που ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν μόνο για τα κράτη μέλη στα οποία ο πληθυσμός παροχής στοιχείων των λοιπών ΝΧΙ απαρτίζεται από πιστωτικά ιδρύματα και αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) και η επίδραση των ΑΚΧΑ θεωρείται σημαντική από στατιστική άποψη, λόγω του ότι πληρούνται ταυτόχρονα τα ακόλουθα κριτήρια:

(i)

η διαφορά μεταξύ του συνόλου της λογιστικής κατάστασης του τομέα των ΝΧΙ και του συνόλου της λογιστικής κατάστασης του υποτομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων υπερβαίνει τα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερή βάση και

(ii)

τα ΝΧΙ εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων, δηλ. τα ΑΚΧΑ, επιδρούν σε πλέον του ενός στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού της λογιστικής κατάστασης του τομέα των ΝΧΙ.

Παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχει μικρός αριθμός λοιπών ιδρυμάτων που ταξινομούνται ως ΝΧΙ, τα ιδρύματα αυτά δεν θεωρούνται σημαντικά από ποσοτική άποψη.

β)   Διορθώσεις ροών

Τα στοιχεία διορθώσεων ροών παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Τα στοιχεία παρέχονται σε τριμηνιαία βάση, εντός 28 εργάσιμων ημερών από το τέλος της περιόδου αναφοράς.

Η παροχή των στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με τον πίνακα 3 του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος 7 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής αρχίζει από το μήνα αναφοράς Μάρτιο του 2005.

Τα στοιχεία που παρέχονται για τη λογιστική κατάσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων πρέπει να καλύπτουν το 100 % των ιδρυμάτων που ταξινομούνται στον τομέα αυτόν. Όταν η πραγματική κάλυψη των παρεχόμενων στοιχείων είναι μικρότερη του 100 % λόγω της εφαρμογής της αρχής της απλοποιημένης παροχής στοιχείων από τα μικρά πιστωτικά ιδρύματα, οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε αναγωγή των υποβαλλόμενων στοιχείων, ώστε να επιτυγχάνεται κάλυψη κατά 100 %.

Άρθρο 11

Διαρθρωτικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες

α)   Γενικά

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στοιχεία της λογιστικής κατάστασης όσον αφορά άλλους διαρθρωτικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 8 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στοιχεία αναφορικά με τους 18 δείκτες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 8 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής σύμφωνα με τους εκεί προβλεπόμενους εννοιολογικούς και μεθοδολογικούς κανόνες. Εν προκειμένω ακολουθούνται οι στατιστικές αρχές που εφαρμόζονται στην κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων της λογιστικής κατάστασης, δηλαδή:

i)

τα στοιχεία συγκεντρώνονται, δεν ενοποιούνται·

ii)

η αρχή της κατοικίας συνάδει με την «προσέγγιση της χώρας υποδοχής» και

iii)

τα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης παρέχονται σε ακαθάριστη βάση.

β)   Διορθώσεις ροών

Τα στοιχεία διορθώσεων ροών παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Τα στοιχεία υπολογισμού των διαρθρωτικών χρηματοοικονομικών δεικτών για τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχονται έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο έτος. Όπου είναι δυνατό, ο δείκτης «αριθμός υπαλλήλων πιστωτικών ιδρυμάτων» παρέχεται έως το τέλος Μαΐου κάθε έτους και αφορά το προηγούμενο έτος.

Κατά την αναθεώρηση των παρεχόμενων στοιχείων οι ΕθνΚΤ εφαρμόζουν τις ακόλουθες γενικές αρχές:

α)

στη διάρκεια όλων των τακτικών ετήσιων διαβιβάσεων στοιχείων, εκτός των στοιχείων του τελευταίου έτους αποστέλλονται τακτικές αναθεωρήσεις των στοιχείων του προηγούμενου έτους και έκτακτες αναθεωρήσεις, όπου κρίνονται απαραίτητες·

β)

έκτακτες αναθεωρήσεις στοιχείων που βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα των στοιχείων μπορούν να αποστέλλονται στη διάρκεια του έτους.

Τα συλλεγόμενα στοιχεία παρέχουν κάλυψη κατά 100 % των ιδρυμάτων που ορίζονται ως πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με το παράρτημα Ι πρώτο μέρος ενότητα Ι.2 του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13. Όταν η πραγματική κάλυψη των παρεχόμενων στοιχείων είναι μικρότερη από 100 % λόγω εφαρμογής της αρχής της απλοποιημένης παροχής στοιχείων από μικρά ΝΧΙ, οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε αναγωγή των υποβαλλόμενων στοιχείων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 4 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται κάλυψη κατά 100 %.

Οι ΕθνΚΤ αναφέρουν στην ΕΚΤ κάθε απόκλιση από τους ανωτέρω ορισμούς και κανόνες, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της πρακτικής που ακολουθείται σε εθνικό επίπεδο. Οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν επεξηγηματικά σημειώματα που εξηγούν τους λόγους διενέργειας αναθεωρήσεων μείζονος σημασίας.

Άρθρο 12

Στοιχεία για τους σκοπούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Με την επιφύλαξη των εκ του καταστατικού υποχρεώσεων των ΕθνΚΤ έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), οι ΕθνΚΤ μπορούν, μέσω της ΕΚΤ, να διαβιβάζουν στο τελευταίο συμπληρωματικά στατιστικά στοιχεία λογιστικών καταστάσεων των ΝΧΙ σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές ρυθμίσεις.

Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ τα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης των ΝΧΙ σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ μέρος 9 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής στο πλαίσιο της τακτικής μηνιαίας διαβίβασης στοιχείων της λογιστικής κατάστασης. Η διαβίβαση στοιχείων συμπίπτει με την τακτική παροχή στοιχείων της λογιστικής κατάστασης στην ΕΚΤ, η οποία λαμβάνει χώρα την 15η εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος του μήνα στον οποίο ανάγονται τα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Η συχνότητα και οι προθεσμίες υποβολής όσον αφορά τα υψηλής προτεραιότητας πληροφοριακά στοιχεία κατά το άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής ισχύουν και για τις υπό εξέταση σειρές.

Άρθρο 13

Στατιστικά στοιχεία τιτλοποιήσεων και λοιπών μεταβιβάσεων δανείων ΝΧΙ αρχικά χορηγούμενων σε μη ΝΧΙ

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στατιστικές πληροφορίες που τυχόν διαθέτουν, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν βάσει των ακριβέστερων δυνατών εκτιμήσεων, σχετικά με πωλήσεις και μεταβιβάσεις δανείων ΝΧΙ σε τρίτους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 10 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Η διαβίβαση στοιχείων στην ΕΚΤ περιλαμβάνει: i) ακαθάριστες ροές, ii) όταν τα στοιχεία ακαθάριστων ροών δεν είναι διαθέσιμα, καθαρές ροές δανείων αρχικά χορηγούμενων από ΝΧΙ και εν συνεχεία πωλούμενων σε τρίτους, και iii) εφόσον υπάρχουν, στοιχεία υπολοίπων, τα οποία παρέχονται σε αμφότερες τις περιπτώσεις. Για οποιοδήποτε από τα τρία αυτά είδη στοιχείων, τα στοιχεία δανείων που πωλούνται σε χρηματοδοτικές εταιρείες ειδικού σκοπού και τα στοιχεία δανείων που μεταβιβάζονται σε άλλους φορείς, είτε λαμβάνει χώρα τιτλοποίηση είτε όχι, υποβάλλονται χωριστά. Επειδή ένα δάνειο θεωρείται ότι πωλείται στον τομέα μη-ΝΧΙ, δημιουργείται υποχρέωση παροχής των συναφών στοιχείων μόνο εφόσον το εν λόγω δάνειο παύει να εμφανίζεται στη λογιστική κατάσταση του ΝΧΙ που το είχε αρχικά χορηγήσει στους τομείς των λοιπών κατοίκων ή στη λογιστική κατάσταση οποιουδήποτε άλλου ΝΧΙ.

Τα στοιχεία διαβιβάζονται την 15η εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος του μήνα στον οποίο ανάγονται.

Άρθρο 14

Στατιστικά στοιχεία λοιπών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών

α)   Γενικά

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στατιστικές πληροφορίες για τους ΛΕΧΟ σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ μέρος 11 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Τα στοιχεία διαβιβάζονται χωριστά για τις ακόλουθες υποκατηγορίες ΛΕΧΟ: i) επενδυτικοί οργανισμοί (πλην ΑΚΧΑ)· ii) εταιρείες μεσιτείας σε συναλλαγές επί κινητών αξιών και παραγώγων· iii) χρηματοδοτικές εταιρείες που ασχολούνται με τη χορήγηση δανείων (ΧΕΔ)· και iv) άλλοι ΛΕΧΟ.

Η διαβίβαση στοιχείων για τους ΛΕΧΟ πραγματοποιείται βάσει των στοιχείων που είναι εκάστοτε διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο. Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία ή δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους, διαμορφώνονται εκτιμήσεις σε εθνικό επίπεδο. Όταν το συγκεκριμένο οικονομικό φαινόμενο υφίσταται μεν, αλλά δεν παρακολουθείται από στατιστική άποψη και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση εκτιμήσεων σε εθνικό επίπεδο, οι ΕθνΚΤ έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν μεταξύ της μη αναγγελίας των χρονολογικών σειρών ή της αναγγελίας τους ως μη διαθέσιμων. Ως εκ τούτου, τυχόν μη παρεχόμενες χρονολογικές σειρές θα ερμηνεύονται ως «υφιστάμενα αλλά μη συλλεγόμενα στοιχεία», η δε ΕΚΤ μπορεί να προβαίνει στη διατύπωση παραδοχών και τη διαμόρφωση εκτιμήσεων για τους σκοπούς της κατάρτισης συγκεντρωτικών μεγεθών της ζώνης του ευρώ. Ο πληθυσμός παροχής στοιχείων περιλαμβάνει όλα τα είδη των ΛΕΧΟ που είναι κάτοικοι των συμμετεχόντων κρατών μελών: θεσμικές μονάδες εγκατεστημένες σε συγκεκριμένη επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών εγκατεστημένων εκτός της εν λόγω επικράτειας, και υποκαταστήματα κατοίκους οργανισμών που έχουν το κεντρικό τους κατάστημα εκτός της εν λόγω επικράτειας.

Παρέχονται οι ακόλουθοι βασικοί δείκτες και συμπληρωματικές πληροφορίες:

βασικοί δείκτες για τους σκοπούς της κατάρτισης των συγκεντρωτικών μεγεθών της ζώνης του ευρώ: όταν υπάρχουν διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα αναλυτικά αυτά στοιχεία. Ελλείψει πραγματικών στοιχείων για τις απαιτούμενες αναλύσεις ή για τη συχνότητα, τις προθεσμίες ή το χρονικό φάσμα που έχουν συμφωνηθεί, παρέχονται εκτιμήσεις, όπου αυτό είναι δυνατό,

συμπληρωματικές πληροφορίες υπό μορφή «πληροφοριακών στοιχείων»: τα εν λόγω στοιχεία διαβιβάζουν χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία.

β)   Διορθώσεις ροών

Στοιχεία που αφορούν διορθώσεις ροών μπορούν να παρέχονται σε περίπτωση επέλευσης σημαντικών μεταβολών των υπολοίπων ή όταν σημειώνονται επανακατηγοριοποιήσεις και λοιπές διορθώσεις. Συγκεκριμένα, διορθώσεις ροών μπορούν να παρέχονται για επανακατηγοριοποιήσεις σχετιζόμενες με την υλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου του ΕΣΛ 95.

Εάν οι συναλλαγές υπόκεινται στη διαμόρφωση εκτιμήσεων βάσει της διαφοράς των υπολοίπων δύο διαδοχικών περιόδων, οι χρονολογικές σειρές είτε δεν αναφέρονται είτε αναφέρονται ως μη διαθέσιμες.

Τα στοιχεία διορθώσεων ροών παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Τα στοιχεία παρέχονται στην ΕΚΤ σε τριμηνιαία βάση. Τα στατιστικά στοιχεία των ΛΕΧΟ διαβιβάζονται στην ΕΚΤ το αργότερο την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του τρίτου μήνα μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς ή την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα για τις ΕθνΚΤ, εάν η τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα δεν είναι εργάσιμη για τις ΕθνΚΤ. Η ΕΚΤ γνωστοποιεί στις ΕθνΚΤ εκ των προτέρων, και δη έως το Σεπτέμβριο κάθε έτους, τις ακριβείς ημερομηνίες διαβίβασης υπό μορφή χρονοδιαγράμματος παροχής στοιχείων.

Ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη αναθεώρησης από τις ΕθνΚΤ στοιχείων που διαβιβάστηκαν το τελευταίο τρίμηνο. Ενδέχεται επίσης να υπάρξουν αναθεωρήσεις στοιχείων αναγόμενων σε ακόμη παλαιότερα τρίμηνα.

Εν προκειμένω ισχύουν οι ακόλουθες γενικές αρχές:

α)

με την ευκαιρία κάθε τακτικής τριμηνιαίας διαβίβασης στοιχείων, εκτός των στοιχείων του τελευταίου τριμήνου μπορούν να αποστέλλονται μόνο «τακτικές» αναθεωρήσεις, δηλαδή αναθεωρήσεις στοιχείων που διαβιβάστηκαν το προηγούμενο τρίμηνο·

β)

οι έκτακτες αναθεωρήσεις είναι περιορισμένες και υποβάλλονται σε ημερομηνία διαφορετική από εκείνη της τακτικής παροχής στοιχείων. Η διαβίβαση ήσσονος σημασίας, συνήθων αναθεωρήσεων ιστορικών στοιχείων είναι δυνατή μόνο σε ετήσια βάση, παράλληλα με τη διαβίβαση των στοιχείων για το τέταρτο τρίμηνο· και

γ)

έκτακτες αναθεωρήσεις που βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα των στοιχείων είναι δυνατό να αποστέλλονται και στη διάρκεια του έτους, εκτός των φάσεων της τακτικής κατάρτισης στατιστικών στοιχείων.

Οι λογιστικοί κανόνες τους οποίους εφαρμόζουν οι ΛΕΧΟ κατά την κατάρτιση των λογαριασμών τους συνάδουν με την εθνική νομοθεσία η οποία ενσωματώνει στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 86/635/ΕΟΚ και με τυχόν άλλα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Με την επιφύλαξη των παγιωμένων λογιστικών πρακτικών που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και όλα τα στοιχεία του παθητικού αναγγέλλονται για στατιστικούς λόγους σε ακαθάριστη βάση. Οι μέθοδοι αποτίμησης σημειώνονται στις οικείες κατηγορίες.

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν επεξηγηματικά σημειώματα στην ΕΚΤ σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ μέρος 11 ενότητα 3 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Οι ΕθνΚΤ παρέχουν επεξηγηματικά σημειώματα για τις αναθεωρήσεις μείζονος σημασίας.

Οι ΕθνΚΤ παύουν να παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τα στατιστικά στοιχεία των ΕΟ στο πλαίσιο της στατιστικής των ΛΕΧΟ από τη στιγμή που το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις της επιτροπής στατιστικής και πάντως όχι πέραν του τετάρτου τριμήνου του 2009, ότι τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των ΕΟ, τα οποία παρέχονται βάσει του άρθρου 18 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, είναι δημοσιεύσιμης ποιότητας σε επίπεδο ζώνης του ευρώ. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να εξάγουν στατιστικά στοιχεία των ΕΟ κατά τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 11 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής βάσει της συλλογής πρόσφορων στατιστικών πληροφοριών για τους σκοπούς των στατιστικών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των ΕΟ σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ μέρος 14 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Άρθρο 15

Στατιστικά στοιχεία εκδόσεων τίτλων

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στατιστικές πληροφορίες που καλύπτουν όλες τις εκδόσεις τίτλων, εγχώριες ή διασυνοριακές, κατά κάτοικο της ζώνης του ευρώ σε οποιοδήποτε νόμισμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 12 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Τα στατιστικά στοιχεία υποβάλλονται στην ΕΚΤ σε μηνιαία βάση. Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις εκδόσεις τίτλων διαβιβάζονται στην ΕΚΤ το πολύ εντός πέντε εβδομάδων από το τέλος των μηνών στους οποίους ανάγονται. Η ΕΚΤ γνωστοποιεί εκ των προτέρων στις ΕθνΚΤ τις ακριβείς ημερομηνίες διαβίβασης των στοιχείων υπό μορφή χρονοδιαγράμματος παροχής στοιχείων.

Οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν στην ΕΚΤ επεξηγηματικά σημειώματα κατά τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 12 ενότητα 3 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Άρθρο 16

Στατιστικά στοιχεία επιτοκίων ΝΧΙ

Για τους σκοπούς των στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ οι ΕθνΚΤ παρέχουν συγκεντρωτικά εθνικά μηνιαία στατιστικά στοιχεία για ανεξόφλητα υπόλοιπα και νέες εργασίες, σύμφωνα με τα ειδικά οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙ προσαρτήματα 1 και 2 του κανονισμού ΕΚΤ/2001/18.

Οι εν λόγω στατιστικές πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με το ετήσιο χρονοδιάγραμμα που καθορίζει η ΕΚΤ και το οποίο γνωστοποιεί στις ΕθνΚΤ έως το τέλος του Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη αναθεώρησης από τις ΕθνΚΤ των τιμών του τελευταίου μήνα αναφοράς. Ενδέχεται επίσης να υπάρξουν αναθεωρήσεις όσον αφορά στοιχεία παλαιότερα εκείνων του τελευταίου μήνα αναφοράς, π.χ. λόγω σφαλμάτων, επανακατηγοριοποιήσεων, βελτιωμένων διαδικασιών παροχής στοιχείων κ.λπ.

Εν προκειμένω οι ΕθνΚΤ εφαρμόζουν τις ακόλουθες γενικές αρχές:

α)

υποβάλλουν επεξηγηματικά σημειώματα στην ΕΚΤ όταν αναθεωρούν στοιχεία για την περίοδο που προηγείται του τελευταίου μήνα αναφοράς·

β)

επίσης υποβάλλουν επεξηγηματικά σημειώματα για τις αναθεωρήσεις μείζονος σημασίας και

γ)

κατά τη διαβίβαση αναθεωρημένων στοιχείων λαμβάνουν υπόψη τις καθορισμένες προθεσμίες για την τακτική παροχή των στατιστικών στοιχείων επιτοκίων των ΝΧΙ. Οι έκτακτες αναθεωρήσεις υποβάλλονται εκτός των μηνιαίων περιόδων κατάρτισης στατιστικών στοιχείων.

Όταν η πραγματική κάλυψη των παρεχόμενων στοιχείων για τα επιτόκια ΝΧΙ είναι μικρότερη από 100 % λόγω εφαρμογής δειγματοληψίας, οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε αναγωγή των υποβαλλόμενων στοιχείων για το νέο όγκο εργασιών, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται κάλυψη κατά 100 %.

Άρθρο 17

Στατιστικά στοιχεία πληρωμών

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στατιστικές πληροφορίες πληρωμών σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ μέρος 13 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Αυτές περιλαμβάνουν: i) στοιχεία για τις πράξεις και τη διάρθρωση των πληρωμών, σύμφωνα με τους πίνακες 4 έως 9, και ii) συναφείς πληροφορίες για τις λογιστικές καταστάσεις των ΝΧΙ και των πιστωτικών ιδρυμάτων και διαρθρωτικές πληροφορίες για τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τους πίνακες 1 έως 3.

Τα στατιστικά στοιχεία υπολοίπων παρέχονται για όλα τα στοιχεία των πινάκων 1 έως 4 και του πίνακα 7. Όλα τα υπόλοιπα αναφέρονται σε αριθμητικά μεγέθη του τέλους της περιόδου, εκτός από τα στοιχεία του πίνακα 2 με την ένδειξη «μέσος όρος της τελευταίας περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών». Οι ακαθάριστες ροές παρέχονται για τα στοιχεία των πινάκων 5, 6, 8 και 9, οι οποίοι αποτελούνται από στοιχεία για τις πράξεις πληρωμών.

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν ιστορικές στατιστικές πληροφορίες για όλα τα στοιχεία.

Οι σειρές υποβάλλονται στην ΕΚΤ ετησίως, ανεξάρτητα από τη συχνότητα των στοιχείων. Η εν λόγω συχνότητα για όλα τα στοιχεία των πινάκων 4 έως 9 είναι ετήσια, οι δε πληροφορίες για τη λογιστική κατάσταση των ΝΧΙ του πίνακα 1 παρέχονται σε μηνιαία βάση. Οι πληροφορίες της λογιστικής κατάστασης των πιστωτικών ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στους πίνακες 2 και 3 παρέχονται σε τριμηνιαία βάση, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται σε θέσεις της ΕθνΚΤ και τα στοιχεία ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, που παρέχονται σε ετήσια βάση. Οι διαρθρωτικές πληροφορίες του πίνακα 3 για τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχονται σε ετήσια βάση. Εάν η διαθεσιμότητα των στατιστικών στοιχείων των πινάκων 1 έως 3 είναι ουσιωδώς περιορισμένη, οι ΕθνΚΤ μπορούν να διαβιβάζουν μία ελάχιστη δέσμη στοιχείων προς διασφάλιση της έγκαιρης και έγκυρης δημοσίευσης.

Το ελάχιστο σύνολο στοιχείων περιλαμβάνει:

μηνιαίες σειρές: μια παρατήρηση σχετικά με τις θέσεις του τέλους του Δεκεμβρίου,

τριμηνιαίες σειρές: μια παρατήρηση σχετικά με το τέταρτο τρίμηνο του έτους,

ετήσιες σειρές: μια παρατήρηση σχετικά με τις θέσεις του τέλους του Δεκεμβρίου.

Για κάθε χρόνο η ΕΚΤ γνωστοποιεί στις ΕθνΚΤ τις ακριβείς ημερομηνίες διαβίβασης στοιχείων κάθε περιόδου κατάρτισης στατιστικών στοιχείων. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να διαβιβάζουν πραγματικά στοιχεία είτε πριν από την πρώτη κιόλας φάση, εφόσον η ΕΚΤ επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της για την παραλαβή τους, ή σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια των φάσεων της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων.

Ελλείψει πραγματικών στοιχείων οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν εκτιμήσεις ή προσωρινά στοιχεία, όπου αυτό είναι δυνατό.

Οι παροχείς στοιχείων ή οι ΕθνΚΤ μπορούν να προβαίνουν σε αναθεωρήσεις βάσει εκ νέου υπολογισμών ή βάσει εκτιμήσεων. Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ αναθεωρήσεις στο πλαίσιο των φάσεων κατάρτισης στατιστικών στοιχείων και κατά προτίμηση της πρώτης φάσης.

Πριν από την έναρξη της πρώτης φάσης της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων η ΕΚΤ αποστέλλει στις ΕθνΚΤ τα επεξηγηματικά σημειώματα της προηγούμενης χρονιάς σε μορφή Word, τα οποία, αφού συμπληρωθούν ή/και διορθωθούν, επιστρέφονται στην ΕΚΤ. Στα εν λόγω επεξηγηματικά σημειώματα οι ΕθνΚΤ εξηγούν λεπτομερώς τυχόν παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης, όπου είναι δυνατό, της επίδρασης των παρεκκλίσεων στα στοιχεία.

Άρθρο 18

Στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών

α)   Γενικά

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στατιστικές πληροφορίες για το ενεργητικό και το παθητικό των ΕΟ σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ μέρος 14 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, για καθέναν από τους ακόλουθους υποτομείς, ανάλογα με τη φύση της επένδυσης: μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, μικτά αμοιβαία κεφάλαια, αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας, αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων (hedge funds) και άλλα, καθένα από τα οποία αναλύεται περαιτέρω σε ανοιχτού και κλειστού τύπου, ανάλογα με το είδος του ΕΟ. Για τους σκοπούς της ανάλυσης των ΕΟ βάσει της φύσης της επένδυσης, τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε αμοιβαία κεφάλαια (funds of funds) ταξινομούνται υπό την κατηγορία των τελευταίων αυτών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Αυτές οι υποχρεώσεις καλύπτουν τα υπόλοιπα του τέλους του μήνα και του τέλους του τριμήνου, καθώς και μηνιαία και τριμηνιαία στοιχεία διορθώσεων ροών (14).

β)   Διορθώσεις ροών

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ τα στοιχεία για τις διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας που οφείλονται σε μεταβολές των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών χωριστά από τις διορθώσεις επανακατηγοριοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 14 και το παράρτημα V της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Όπου είναι δυνατό, η εξαγωγή στοιχείων για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και συναφείς διορθώσεις πραγματοποιείται σύμφωνα με το ΕΣΛ 95, που αναφέρεται ως «μέθοδος ΕΣΛ 95». Οι ΕθνΚΤ μπορούν να παρεκκλίνουν από το ΕΣΛ 95 λόγω διαφορετικών εθνικών πρακτικών σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚΤ/2007/8. Όταν υπάρχουν πληροφορίες υπολοίπων ανά τίτλο, οι διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας μπορούν να εξάγονται βάσει μιας κοινής μεθόδου του Ευρωσυστήματος, ήτοι της μεθόδου εξαγωγής ροών που αναφέρεται στο παράρτημα V της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

γ)   Μετοχές στον κομιστή

Εάν τα στοιχεία για τις μετοχές στον κομιστή που παρέχουν ΕΟ, ΝΧΙ ή/και ΛΕΧΟ πλην ΕΟ, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού ΕΚΤ/2007/8, είναι ελλιπή ή δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, οι ΕθνΚΤ παρέχουν τέτοια στοιχεία βάσει διαμόρφωσης των ακριβέστερων δυνατών εκτιμήσεων, σύμφωνα με τη γεωγραφική και την τομεακή ανάλυση του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος 14 πίνακας 1 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

δ)   Πληροφοριακά στοιχεία

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εξαγόμενων βάσει διαμόρφωσης των ακριβέστερων δυνατών εκτιμήσεων, οι ΕθνΚΤ παρέχουν περαιτέρω στατιστικές πληροφορίες σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τον πίνακα 3 του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος 14 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ τα μηνιαία στοιχεία για τα υπόλοιπα ΕΟ, τις διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας και τις επανακατηγοριοποιήσεις έως το πέρας των εργασιών της 28ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του μήνα στον οποίο ανάγονται τα στοιχεία. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την παροχή των πληροφοριακών στοιχείων.

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ τα τριμηνιαία στοιχεία για τα υπόλοιπα ΕΟ, τις διορθώσεις αναπροσαρμογών αξίας και τις διορθώσεις επανακατηγοριοποίησης έως το πέρας των εργασιών της 28ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο ανάγονται τα στοιχεία.

Στις αναθεωρήσεις των μηνιαίων και τριμηνιαίων στοιχείων ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες:

α)

οι αναθεωρήσεις αποβλέπουν στη διασφάλιση της συνοχής ανάμεσα στα μηνιαία και τα τριμηνιαία στοιχεία·

β)

στη διάρκεια των περιόδων τακτικής κατάρτισης στατιστικών στοιχείων, δηλαδή από την 28η εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος του μήνα/τριμήνου αναφοράς έως την ημέρα αναδιαβίβασης των στοιχείων στις ΕθνΚΤ, οι ΕθνΚΤ μπορούν να προβαίνουν σε αναθεώρηση των στοιχείων που ανάγονται στο τελευταίο τρίμηνο αναφοράς, στο προηγούμενο αυτού δίμηνο, καθώς και στους μήνες που έπονται του τελευταίου τριμήνου αναφοράς·

γ)

εκτός των περιόδων τακτικής κατάρτισης στατιστικών στοιχείων οι ΕθνΚΤ μπορούν να αναθεωρούν επίσης στοιχεία αναγόμενα σε περιόδους αναφοράς παλαιότερες του διμήνου που προηγείται του τελευταίου τριμήνου αναφοράς, π.χ. λόγω σφαλμάτων, επανακατηγοριοποιήσεων ή βελτιωμένων τεχνικών παροχής στοιχείων.

Όταν χορηγούν παρεκκλίσεις στους μικρότερους ΕΟ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΚΤ/2007/8 και προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των στατιστικών στοιχείων για τους ΕΟ της ζώνης του ευρώ, οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε αναγωγή των παρεχόμενων στην ΕΚΤ μηνιαίων και τριμηνιαίων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των ΕΟ, τόσο όσον αφορά τα υπόλοιπα όσο και τις διορθώσεις αναπροσαρμογών αξίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κατά 100 % κάλυψη για τους συγκεκριμένους ΕΟ.

Οι ΕθνΚΤ μπορούν να επιλέγουν τη διαδικασία αναγωγής με σκοπό την επίτευξη 100 % κάλυψης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι ελάχιστοι κανόνες:

α)

όσον αφορά τα στοιχεία μη διαθέσιμων αναλύσεων, οι εκτιμήσεις εξάγονται με εφαρμογή συντελεστών βάσει του αντίστοιχου υποτομέα επενδυτικών οργανισμών· εάν για παράδειγμα ένα ανοιχτού τύπου ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο εμπίπτει στους μικρούς ΕΟ και συλλέγονται μόνο μετοχές/μερίδια έκδοσης ΕΟ, οι μη διαθέσιμες αναλύσεις προκύπτουν με εφαρμογή της διάρθρωσης της κατηγορίας των ανοιχτού τύπου ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων·

β)

δεν εξαιρείται εντελώς κανένας υποτομέας επενδυτικών οργανισμών (π.χ. ανοιχτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας, κλειστού τύπου αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας κ.λπ).

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ/2007/8 είναι δυνατή η παραχώρηση παρεκκλίσεων σε ΕΟ που αποτιμούν τα στοιχεία του ενεργητικού τους με συχνότητα μικρότερη του τριμήνου, λόγω της εφαρμογής των εθνικών λογιστικών κανόνων. Παρά την παρέκκλιση αυτή, τα μηνιαία και τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία ΕΟ που παρέχουν οι ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ περιλαμβάνουν πάντοτε στοιχεία που σχετίζονται με τους εν λόγω ΕΟ.

Όταν εφαρμόζεται η συνδυαστική προσέγγιση που ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού ΕΚΤ/2007/8, οι ΕθνΚΤ εξάγουν τα συγκεντρωτικά τριμηνιαία στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των υποτομέων ΕΟ σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος 14 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, ως ακολούθως:

α)

όσον αφορά τίτλους με δημοσίως διαθέσιμους κωδικούς αναγνώρισης, αντιστοιχίζουν τις πληροφορίες που παρέχονται ανά τίτλο με τις πληροφορίες που αντλούνται από την CSDB ή από συμβατές εθνικές βάσεις δεδομένων για τίτλους. Οι αντιστοιχισμένες πληροφορίες ανά τίτλο χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αξίας του ενεργητικού και του παθητικού σε ευρώ και για την εξαγωγή των απαραίτητων αναλύσεων για καθένα μεμονωμένο τίτλο των ΕΟ. Εάν δεν υπάρχουν οι κωδικοί αναγνώρισης των τίτλων στην CSDB ή σε συμβατές με αυτή εθνικές βάσεις δεδομένων για τίτλους ή εάν δεν είναι διαθέσιμες βάσει της CSDB ή συμβατής με αυτή εθνικής βάσης δεδομένων για τίτλους οι απαιτούμενες πληροφορίες για την κατάρτιση του ενεργητικού και του παθητικού, σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος 14 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, οι ΕθνΚΤ διαμορφώνουν εκτίμηση των μη διαθέσιμων στοιχείων. Οι ΕθνΚΤ μπορούν επίσης να συλλέγουν πληροφορίες ανά τίτλο για τίτλους που δεν έχουν δημοσίως διαθέσιμους κωδικούς αναγνώρισης, χρησιμοποιώντας εσωτερικούς κωδικούς αναγνώρισης της ΕθνΚΤ·

β)

οι ΕθνΚΤ συγκεντρώνουν τα στοιχεία τίτλων που εξάγονται σύμφωνα με το στοιχείο α) και τα προσθέτουν στις παρεχόμενες πληροφορίες για τίτλους που δεν διαθέτουν δημοσίως διαθέσιμους κωδικούς αναγνώρισης, με σκοπό την παραγωγή συγκεντρωτικών μεγεθών για: i) τίτλους πλην μετοχών, αναλυόμενους κατά διάρκεια, νόμισμα και αντισυμβαλλόμενο, ii) μετοχές και λοιπούς συναφείς τίτλους που αναλύονται κατά μέσο και αντισυμβαλλόμενο και iii) σύνολο μετοχών/μεριδίων έκδοσης ΕΟ·

γ)

οι ΕθνΚΤ εξάγουν τις απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με το ενεργητικό και το παθητικό των ΕΟ, προσθέτοντας τα στοιχεία τίτλων που εξάγονται σύμφωνα με το στοιχείο β) και τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, πλην τίτλων, που υποβάλλουν μεμονωμένοι ΕΟ κάτοικοι·

δ)

οι ΕθνΚΤ συγκεντρώνουν τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού όλων των ΕΟ κατοίκων ενός κράτους μέλους, που ανήκουν στον ίδιο υποτομέα.

Τα παραπάνω ισχύουν επίσης όταν οι ΕθνΚΤ συλλέγουν στοιχεία σχετικά με το ενεργητικό και το παθητικό των ΕΟ σε μηνιαία βάση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΚΤ/2007/8.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΚΤ/2007/8, οι ΕθνΚΤ συλλέγουν μετοχές/μερίδια έκδοσης ΕΟ σε μηνιαία βάση. Για τους μήνες αναφοράς που δεν αποτελούν μήνες του τέλους του τριμήνου οι ΕθνΚΤ διαμορφώνουν εκτιμήσεις για τα μηνιαία στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των ΕΟ, πλην των μετοχών/μεριδίων έκδοσης του επενδυτικού οργανισμού, βάσει των συλλεγόμενων μηνιαίων και τριμηνιαίων στοιχείων, εκτός αν τα στοιχεία συλλέγονται σε μηνιαία βάση, κατά τους όρους του άρθρου 6 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΚΤ/2007/8.

Όπου αυτό είναι δυνατό, οι ΕθνΚΤ διαμορφώνουν εκτιμήσεις σε επίπεδο μεμονωμένου επενδυτικού οργανισμού. Εναλλακτικά, μια ΕθνΚΤ μπορεί να διαμορφώνει εκτιμήσεις ανά υποτομέα ΕΟ ή να ζητά από την ΕΚΤ να διαμορφώνει τις εκτιμήσεις. Στην τελευταία περίπτωση η ΕΚΤ μπορεί να ζητά συμπληρωματικές πληροφορίες στοιχείων ανά οργανισμό ή ανά τίτλο.

Οι κανόνες αποτίμησης ή/και λογιστικοί κανόνες του κανονισμού ΕΚΤ/2007/8 ισχύουν και όταν οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ στοιχεία ΕΟ. Πάντως, τα στοιχεία που συνεπάγονται δεδουλευμένους τόκους υπόκεινται στην εφαρμογή των ακόλουθων κανόνων:

α)

οι «τίτλοι πλην μετοχών» συμπεριλαμβάνουν τους δεδουλευμένους τόκους

β)

οι «απαιτήσεις από καταθέσεις και δάνεια» και οι «ληφθείσες καταθέσεις και δάνεια» δεν περιλαμβάνουν τους δεδουλευμένους τόκους, οι οποίοι καταγράφονται υπό τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και τις λοιπές υποχρεώσεις.

Οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν επεξηγηματικά σημειώματα που εξηγούν τους λόγους διενέργειας αναθεωρήσεων μείζονος σημασίας. Επιπλέον οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν στην ΕΚΤ επεξηγηματικά σημειώματα για τις διορθώσεις επανακατηγοριοποιήσεων. Υποβάλλουν ακόμη επεξηγηματικά σημειώματα για τις αναθεωρήσεις του άρθρου 18 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Οι ΕθνΚΤ μπορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΚΤ/2007/8, να επιτρέπουν στους ΕΟ να παρέχουν τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους ως ομάδα, υπό την προϋπόθεση ότι η πρακτική αυτή παράγει αποτελέσματα παρόμοια με εκείνα της παροχής στοιχείων ανά μεμονωμένο οργανισμό. Οι ΕΟ που παρέχουν στοιχεία ως ομάδα πρέπει να ανήκουν στον ίδιο υποτομέα, να πρόκειται π.χ. για κλειστού τύπου αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας ή για ανοιχτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας.

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ σε ετήσια βάση: i) δείκτες που αναλύουν την κάλυψη και την ποιότητα της οικείας δέσμης τίτλων στην CSDB, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών της CSDB, ή ii) τις σχετικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εξαγωγή των δεικτών κάλυψης και ποιότητας.

Όσες ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν τις εθνικές βάσεις δεδομένων για τίτλους, παρέχουν στην ΕΚΤ μια φορά το χρόνο συγκεντρωτικά αποτελέσματα που καλύπτουν ένα τρίμηνο και τουλάχιστον δύο σημαντικούς από στατιστική άποψη υποτομείς ΕΟ. Τα συγκεντρωτικά αυτά αποτελέσματα δεν πρέπει να διαφέρουν κατά περισσότερο από 5 % από τα αποτελέσματα που θα επρόκειτο να ληφθούν βάσει της CSDB. Αυτό ισχύει για πληροφορίες που δεν παρέχονται από ΕΟ.

Οι παραπάνω πληροφορίες διαβιβάζονται στην ΕΚΤ έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους· ως στοιχεία αναφοράς λαμβάνονται αυτά του τέλους Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Άρθρο 19

Κατάλογος των ΝΧΙ για στατιστικούς σκοπούς

Οι μεταβλητές που συλλέγονται για την κατάρτιση και την τήρηση του καταλόγου των ΝΧΙ για στατιστικούς σκοπούς, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13, καθορίζονται στο παράρτημα VI μέρος 1 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Όταν επέρχονται μεταβολές στον τομέα των ΝΧΙ ή στα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων ΝΧΙ, οι ΕθνΚΤ παρέχουν ενημερώσεις των μεταβλητών που καθορίζονται στο παράρτημα VI μέρος 1 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Μεταβολές στον τομέα των ΝΧΙ επέρχονται όταν ένα ίδρυμα εισέρχεται στον τομέα των ΝΧΙ (δηλ. σε περίπτωση ίδρυσης ΝΧΙ κατόπιν συγχώνευσης, ίδρυσης νέων νομικών προσώπων κατόπιν διάσπασης υφιστάμενου ΝΧΙ, ίδρυσης νέου ΝΧΙ ή μεταβολής του καθεστώτος ενός μη-ΝΧΙ με μετατροπή του σε ΝΧΙ) ή όταν ένα υφιστάμενο ΝΧΙ εξέρχεται από τον τομέα των ΝΧΙ (δηλ. σε περίπτωση συμμετοχής ΝΧΙ σε συγχώνευση, εξαγοράς ΝΧΙ από άλλο ίδρυμα, διάσπασης ενός ΝΧΙ σε ξεχωριστά νομικά πρόσωπα, μεταβολής του καθεστώτος ενός ΝΧΙ με μετατροπή του σε μη-ΝΧΙ ή εκκαθάρισης ενός ΝΧΙ).

Όταν αναγγέλλουν ένα νέο ίδρυμα ή την επικείμενη μεταβολή ενός υφιστάμενου ιδρύματος, οι ΕθνΚΤ συμπληρώνουν όλες τις υποχρεωτικές μεταβλητές. Όταν οι ΕθνΚΤ αναγγέλλουν την έξοδο από τον τομέα των ΝΧΙ ενός ιδρύματος που δεν συμμετέχει σε συγχώνευση, υποβάλλουν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: τον τύπο της αίτησης (δηλ. «deletion») και τον κωδικό αναγνώρισης του ΝΧΙ (δηλ. τη μεταβλητή «mfi_id»).

Οι ΕθνΚΤ δεν ανακατανέμουν κωδικούς αναγνώρισης διαγεγραμμένων ΝΧΙ σε νέα ΝΧΙ. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο καθίσταται αναπόφευκτο, την ίδια χρονική στιγμή οι ΕθνΚΤ αποστέλλουν στην ΕΚΤ έγγραφη επεξήγηση (χρησιμοποιώντας ως τύπο αίτησης τον τύπο «mfi_req_realloc»).

Κατά την υποβολή ενημερώσεων οι ΕθνΚΤ μπορούν να χρησιμοποιούν τη δέσμη χαρακτήρων του εθνικού τους αλφάβητου, εφόσον αυτό δεν είναι άλλο από το λατινικό. Όταν λαμβάνουν από την ΕΚΤ στοιχεία μέσω του συστήματος «Register of Institutions and Assets Database (RIAD) Data Exchange System» (εφεξής «σύστημα ανταλλαγής δεδομένων RIAD»), οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν την κωδικοποίηση «Unicode» προκειμένου να απεικονίζουν σωστά όλες τις δέσμες ειδικών χαρακτήρων.

Πριν ακόμη διαβιβάσουν τις ενημερώσεις στην ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ διενεργούν τους ελέγχους επαλήθευσης όσον αφορά τις ενότητες 1 έως 10 του παραρτήματος VI μέρος 2 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Μόλις επέλθουν μεταβολές στον τομέα των ΝΧΙ ή στα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων ΝΧΙ, οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ ενημερώσεις των μεταβλητών που ειδικότερα ορίζονται στο παράρτημα VI μέρος 1 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, όπου αυτό είναι δυνατό.

Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, παρέχουν έγγραφη επεξήγηση για την καθυστέρηση που εκτείνεται από την επέλευση του γεγονότος έως την αναγγελία του στην ΕΚΤ.

Μέσω του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων RIAD οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν τις ενημερώσεις σε μορφή XLM, σύμφωνα με το εγχειρίδιο με τίτλο «Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System». Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων RIAD οι ενημερώσεις διαβιβάζονται σε μορφή XML μέσω του λογαριασμού Cebamail N13. Σε περίπτωση που το σύστημα Cebamail δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη μεταφορά αρχείων με ενημερώσεις ή διορθώσεις που αφορούν τα ΝΧΙ, οι ΕθνΚΤ μεταφέρουν τα αρχεία σε μορφή XLM, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση birs@ecb.int.

Όταν δεν χρησιμοποιούνται αυτόματες διαδικασίες εισαγωγής στοιχείων, οι ΕθνΚΤ εφαρμόζουν κατάλληλη σειρά ελέγχων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών σφαλμάτων και τη διασφάλιση της ακρίβειας και συνοχής των σχετικών με τα ΝΧΙ ενημερώσεων που υποβάλλονται μέσω του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων RIAD.

Αμέσως μόλις λάβει τις ενημερώσεις, η ΕΚΤ διενεργεί τους ελέγχους επαλήθευσης των τμημάτων 1 έως 11 του παραρτήματος VI μέρος 2 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Η ΕΚΤ αποστέλλει αμέσως στις ΕθνΚΤ: i) επιβεβαίωση λήψης, με συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις για τα ΝΧΙ, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας και έχουν ενσωματωθεί επιτυχώς στη δέσμη στοιχείων των ΝΧΙ, ή/και ii) επιβεβαίωση σφάλματος, με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις για τα ΝΧΙ και τους ατελέσφορους ελέγχους επαλήθευσης. Σύμφωνα με το παράρτημα VI μέρος 2 ενότητες 1 έως 11 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, η ΕΚΤ ενσωματώνει εν όλω ή εν μέρει ελλιπείς, εσφαλμένες ή μη διαθέσιμες αιτήσεις ενημερώσεων ή τις απορρίπτει.

Αφότου λάβουν τυχόν επιβεβαίωση σφάλματος, οι ΕθνΚΤ λαμβάνουν άμεσα μέτρα για τη διαβίβαση διορθωμένων στοιχείων. Εάν η ύπαρξη ορθών πληροφοριών εξαρτάται από την εντός του τελευταίου μήνα αποστολή ενημερώσεων εκ μέρους άλλων ΕθνΚΤ και, ως εκ τούτου, οι εν λόγω πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ επικοινωνούν με την ΕΚΤ μέσω του λογαριασμού Cebamail Ν13, προσδιορίζοντας λεπτομερώς τις αιτούμενες πληροφορίες.

Η ΕΚΤ λαμβάνει αντίγραφο όλων των μεταβολών που ενσωματώνονται στον κατάλογο των ΝΧΙ κάθε εργάσιμη για την ΕΚΤ ημέρα στις 17:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης, εφεξής «ώρα ΚΕ») και το διανέμει σε όλες τις ΕθνΚΤ. Η διανομή περιλαμβάνει τα πλήρη και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με καθεμιά από τις ακόλουθες μεταβολές που αναγγέλλουν οι ΕθνΚΤ: i) νέα ΝΧΙ, ii) ΝΧΙ για τα οποία υπάρχουν ενημερώσεις, iii) διαγεγραμμένα ΝΧΙ, iv) ανακατανομή κωδικών αναγνώρισης των ΝΧΙ, v) μεταβολή κωδικών αναγνώρισης των ΝΧΙ και vi) μεταβολή κωδικών αναγνώρισης των ΝΧΙ με ανακατανομή τους.

Στις 17:00 (ώρα ΚE) κάθε εργάσιμης για την ΕΚΤ ημέρας η ΕΚΤ λαμβάνει αντίγραφο της δέσμης στοιχείων των ΝΧΙ, το οποίο δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της. Σε αυτό αποτυπώνονται όλες οι εγγραφές που αφορούν ΝΧΙ, είτε αυτές συνάδουν με εγγραφές που αφορούν επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους σε πράξεις νομισματικής πολιτικής είτε όχι.

Στις 17:00 (ώρα ΚΕ) της τελευταίας εργάσιμης για την ΕΚΤ ημέρας κάθε ημερολογιακού μήνα η ΕΚΤ λαμβάνει αντίγραφο της δέσμης στοιχείων των ΝΧΙ και μια μεταβλητή της δέσμης στοιχείων για τους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους σε πράξεις νομισματικής πολιτικής, συγκεκριμένα τη μεταβλητή «reserve», βάσει της οποίας προκύπτει εάν τα πιστωτικά ιδρύματα κάτοικοι της ζώνης του ευρώ υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Το αντίγραφο δεν περιλαμβάνει εγγραφές για ΝΧΙ ή επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους σε πράξεις νομισματικής πολιτικής, οι οποίες δεν συνάδουν μεταξύ τους, εάν δηλ. ένα πιστωτικό ίδρυμα της ζώνης του ευρώ περιλαμβάνεται στη δέσμη στοιχείων των ΝΧΙ αλλά όχι σε αυτή των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων σε πράξεις νομισματικής πολιτικής, και αντιστρόφως. Μια ημέρα μετά τη λήψη του αντιγράφου η ΕΚΤ διαθέτει στο κοινό κατάλογο των ΝΧΙ και των ιδρυμάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Εάν το αντίγραφο ληφθεί ημέρα Παρασκευή, στις 17:00 (ώρα ΚΕ), η ΕΚΤ δημοσιοποιεί τα ενημερωμένα στοιχεία το Σάββατο, στις 12:00 (ώρα ΚΕ).

Ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των ΝΧΙ και των ιδρυμάτων που υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών στην ιστοσελίδα της, η ΕΚΤ τον αποστέλλει στις ΕθνΚΤ μέσω του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων RIAD.

Άρθρο 20

Κατάλογος των ΕΟ για στατιστικούς σκοπούς

Οι μεταβλητές που συλλέγονται για την κατάρτιση και την τήρηση του καταλόγου των ΕΟ για στατιστικούς σκοπούς κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του κανονισμού ΕΚΤ/2007/8 ορίζονται ειδικότερα στο παράρτημα VII της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Όταν επέρχονται μεταβολές στον τομέα των ΕΟ ή στα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων ΕΟ, οι ΕθνΚΤ παρέχουν ενημερώσεις των μεταβλητών που ειδικότερα ορίζονται στο παράρτημα VIΙ μέρος 1 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Μεταβολές στον τομέα των ΕΟ επέρχονται όταν ένα ίδρυμα εισέρχεται στον τομέα των ΕΟ ή όταν ένας υφιστάμενος ΕΟ εξέρχεται από τον τομέα των ΕΟ.

Οι ΕθνΚΤ λαμβάνουν τις ενημερώσεις συγκρίνοντας τον εθνικό τους κατάλογο των ΕΟ στο τέλος δύο διαδοχικών τριμήνων, δεν λαμβάνουν δηλ. υπόψη κινήσεις που σημειώνονται στη διάρκεια του τριμήνου.

Όταν αναγγέλλουν ένα νέο ίδρυμα ή την επικείμενη μεταβολή ενός υφιστάμενου ιδρύματος, οι ΕθνΚΤ συμπληρώνουν όλες τις υποχρεωτικές μεταβλητές.

Όταν αναγγέλλουν την έξοδο ενός ιδρύματος από τον τομέα των ΕΟ, οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: τον τύπο της αίτησης (δηλ. «deletion») και τον κωδικό αναγνώρισης του ΕΟ (δηλ. τη μεταβλητή «if_id»).

Μια φορά το χρόνο, σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς της 31ης Δεκεμβρίου, οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν ένα αρχείο XML ειδικά για την αναγγελία της καθαρής αξίας του ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά ΕΟ. Αυτό σημαίνει ότι η ΚΑΕ αναγγέλλεται χωριστά από τις μεταβολές άλλων χαρακτηριστικών των ΕΟ. Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται για όλους τους ΕΟ: ο τύπος της αίτησης (δηλ. «if_req_nav»), ο αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης του ΕΟ, το ύψος της ΚΑΕ και η κατά περίπτωση ημερομηνία της ΚΑΕ.

Για κάθε δεδομένη ημερομηνία αναφοράς διαβιβάζονται πρώτα στην ΕΚΤ οι πληροφορίες σχετικά με νέους ΕΟ ή με μεταβολές στους κωδικούς αναγνώρισης υφιστάμενων ΕΟ, πριν από τη διαβίβαση των πληροφοριών της ΚΑΕ.

Οι ΕθνΚΤ δεν ανακατανέμουν κωδικούς αναγνώρισης διαγεγραμμένων ΕΟ σε νέους ΕΟ, όπου αυτό είναι δυνατό. Όταν αυτό καθίσταται αναπόφευκτο, οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν έγγραφη επεξήγηση στην ΕΚΤ μέσω του λογαριασμού Cebamail Ν13, ταυτόχρονα με τις εγγραφές των ΕΟ (χρησιμοποιώντας ως τύπο της αίτησης τον τύπο «if_req_realloc»).

Κατά την υποβολή ενημερώσεων οι ΕθνΚΤ μπορούν να χρησιμοποιούν τη δέσμη χαρακτήρων του εθνικού τους αλφάβητου, εφόσον αυτό δεν είναι άλλο από το λατινικό. Όταν λαμβάνουν από την ΕΚΤ στοιχεία μέσω του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων RIAD, οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν την κωδικοποίηση «Unicode» προκειμένου να απεικονίζουν σωστά όλες τις δέσμες ειδικών χαρακτήρων.

Πριν ακόμη διαβιβάσουν τις ενημερώσεις στην ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ διενεργούν τους ελέγχους επαλήθευσης όσον αφορά το παράρτημα VIΙ μέρος 3 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ ενημερώσεις σχετικά με τις μεταβλητές που καθορίζονται στο παράρτημα VIΙ μέρος 1 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής σε τριμηνιαία τουλάχιστον βάση, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία αναφοράς. Ωστόσο, η μεταβλητή της ΚΑΕ ενημερώνεται για όλους τους επενδυτικούς οργανισμούς σε ετήσια βάση, με καθυστέρηση το πολύ δύο μηνών από την ημερομηνία αναφοράς του τέλους Δεκεμβρίου.

Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν τις ενημερώσεις σε αρχείο μορφής XLM μέσω του διαύλου διαβίβασης ESCB-Net, σύμφωνα με την καθοδήγηση που παρέχει το εγχειρίδιο με τίτλο «Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System». Στη συνέχεια η ΕΚΤ επεξεργάζεται τα στοιχεία μέσω του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων RIAD. Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ESCB-Net ή/και του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων RIAD οι ενημερώσεις διαβιβάζονται σε μορφή XML μέσω του λογαριασμού Cebamail N13. Σε περίπτωση που το σύστημα Cebamail δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη διαβίβαση αρχείων με ενημερώσεις ή διορθώσεις που αφορούν τους ΕΟ, οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν τα αρχεία σε μορφή XLM, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση birs@ecb.int.

Όταν δεν χρησιμοποιούνται αυτόματες διαδικασίες εισαγωγής στοιχείων, οι ΕθνΚΤ εφαρμόζουν κατάλληλη δέσμη ελέγχων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών σφαλμάτων και τη διασφάλιση της ακρίβειας και συνοχής των σχετικών με τους ΕΟ ενημερώσεων που υποβάλλονται μέσω του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων RIAD.

Αμέσως μετά την παραλαβή των ενημερώσεων η ΕΚΤ διενεργεί τους ελέγχους επαλήθευσης του παραρτήματος VΙI μέρος 3 του της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Η ΕΚΤ αποστέλλει αμέσως στις ΕθνΚΤ: i) επιβεβαίωση λήψης, με συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις για τους ΕΟ, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας και έχουν ενσωματωθεί επιτυχώς στη δέσμη στοιχείων των ΕΟ, ή/και ii) επιβεβαίωση σφάλματος, με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις για τους ΕΟ και τους ατελέσφορους ελέγχους επαλήθευσης. Σύμφωνα με το παράρτημα VIΙ μέρος 3, η ΕΚΤ ενσωματώνει εν όλω ή εν μέρει ελλιπείς, εσφαλμένες ή μη διαθέσιμες αιτήσεις ενημερώσεων ή τις απορρίπτει.

Αφότου λάβουν τυχόν επιβεβαίωση σφάλματος, οι ΕθνΚΤ λαμβάνουν άμεσα μέτρα για τη διαβίβαση διορθωμένων στοιχείων. Εάν η λήψη άμεσων μέτρων δεν είναι εφικτή, μπορούν να υποβάλουν τις διορθωμένες πληροφορίες εντός το πολύ τεσσάρων εργάσιμων ημερών, δηλ. έως τις 17: 59 (ώρα ΚΕ) της τέταρτης εργάσιμης ημέρας, τηρώντας την προβλεπόμενη προθεσμία για την παροχή στοιχείων.

Στις 18:00 (ώρα ΚΕ) της τέταρτης ημέρας μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία παροχής στοιχείων όσον αφορά τη διαβίβαση ενημερώσεων η ΕΚΤ λαμβάνει αντίγραφο της δέσμης στοιχείων των ΕΟ, με εξαίρεση τις αξίες που χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές και τη μεταβλητή της ΚΑΕ. Οι ενημερωμένες πληροφορίες δημοσιοποιούνται την επόμενη ημέρα, στις 12:00 (ώρα ΚΕ). Εάν το αντίγραφο ληφθεί ημέρα Παρασκευή, στις 18:00 (ώρα ΚΕ), η ΕΚΤ δημοσιοποιεί τα ενημερωμένα στοιχεία το Σάββατο, στις 12:00 (ώρα ΚΕ).

Η ΕΚΤ δεν δημοσιεύει τιμές που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές.

Η ΕΚΤ δεν δημοσιεύει την ΚΑΕ ανά επενδυτικό οργανισμό. Αντ’ αυτού καθορίζει, βάσει της ΚΑΕ, μία σειρά κατηγοριών μεγέθους και την κατάλληλη κατηγορία μεγέθους ανά επενδυτικό οργανισμό.

Ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα της, η ΕΚΤ αποστέλλει τον κατάλογο των ΕΟ στις ΕθνΚΤ μέσω του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων RIAD.

Άρθρο 21

Επαλήθευση

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΕΚΤ για επαλήθευση κατά τους όρους των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2533/98 και ΕΚΤ/2001/13, οι ΕθνΚΤ παρακολουθούν και διασφαλίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των στατιστικών πληροφοριών που παρέχουν στην ΕΚΤ.

Άρθρο 22

Πρότυπα διαβίβασης στοιχείων

Οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν το δίκτυο ESCB-Net που τους παρέχει το ΕΣΚΤ για την ηλεκτρονική διαβίβαση των στατιστικών πληροφοριών που απαιτεί η ΕΚΤ. Το μορφότυπο στατιστικού μηνύματος που έχει σχεδιαστεί για την εν λόγω ηλεκτρονική ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών είναι το σύνηθες μορφότυπο το οποίο εγκρίνει η επιτροπή στατιστικής. Η εν λόγω ρύθμιση δεν εμποδίζει τη χρήση οποιουδήποτε άλλου εφεδρικού μέσου διαβίβασης στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ με την προηγούμενη συγκατάθεση της τελευταίας.

Άρθρο 23

Απλοποιημένη διαδικασία τρoπoπoίησης

Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της επιτροπής στατιστικής, δύναται να επιφέρει τεχνικές τροποποιήσεις στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν μεταβάλλουν το υφιστάμενο εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν το φόρτο εργασίας των μονάδων παροχής στοιχείων στα κράτη μέλη.

Άρθρο 24

Δημοσίευση

Πριν από τη δημοσίευση των μηνιαίων συγκεντρωτικών νομισματικών μεγεθών της ζώνης του ευρώ από την ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ δεν δημοσιεύουν εθνικά στοιχεία τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση των εν λόγω μεγεθών. Εφόσον οι ΕθνΚΤ δημοσιεύουν τέτοια στοιχεία, αυτά θα πρέπει να ταυτίζονται με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στην κατάρτιση των εκάστοτε τελευταίων δημοσιευθέντων συγκεντρωτικών μεγεθών της ζώνης του ευρώ. Σε περίπτωση που οι ΕθνΚΤ αναδημοσιεύουν συγκεντρωτικά μεγέθη της ζώνης του ευρώ που έχει ήδη δημοσιεύσει η ΕΚΤ, τα αναδημοσιεύουν πιστά.

Άρθρο 25

Κατάργηση

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/2 καταργείται.

Άρθρο 26

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από την έναρξη ισχύος του κανονισμού ΕΚΤ/2007/8.

Άρθρο 27

Αποδέκτες

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Φρανκφούρτη, 1 Αυγούστου 2007.

Για τo διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 333 της 17.12.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό ΕΚΤ/2006/20 (ΕΕ L 2 της 5.1.2007, σ. 3).

(2)  ΕΕ L 250 της 2.10.2003, σ. 10.

(3)  ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό ΕΚΤ/2004/21 (ΕΕ L 371 της 18.12.2004, σ. 42).

(4)  ΕΕ L 211 της 11.8.2007, σ. 8.

(5)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(6)  ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 224 της 16.8.2006, σ. 1).

(7)  ΕΕ L 58 της 3.3.2003, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1267/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 180 της 18.7.2003, σ. 1).

(9)  Κατ’ αρχήν, η λογιστική κατάσταση καταρτίζεται την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα/τριμήνου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κατά τόπους τραπεζικές αργίες. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν είναι δυνατό, οπότε καταρτίζεται στο πέρας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας, σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς ή τους λογιστικούς κανόνες που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο.

(10)  Δηλ. συναλλαγές

(11)  Δηλ. προσθήκη ή εξαίρεση ΝΧΙ, εφόσον σημειώνεται μεταφορά δραστηριότητας εντός ή εκτός του τομέα των ΝΧΙ.

(12)  Δηλ. συγχωνεύσεις και εξαγορές.

(13)  Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα, «Money and Banking Statistics Compilation Guide — Guidance provided to NCBs for the compilation of money and banking statistics for submission to the ECB», διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο www.ecb.int.

(14)  Κατ’ αρχήν, τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού καταρτίζονται ως έχουν την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα/τριμήνου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κατά τόπους τραπεζικές αργίες. Σε πολλές περιπτώσεις ωστόσο, αυτό δεν είναι δυνατό, οπότε θα καταρτίζονται στο πέρας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας, σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς ή τους λογιστικούς κανόνες που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ

Οι πίνακες αντιστοίχισης απεικονίζουν λεπτομερώς τη σχέση μεταξύ των στοιχείων της λογιστικής κατάστασης και των στοιχείων που υποβάλλονται για στατιστικούς σκοπούς.

Η αριστερή πλευρά των εν λόγω πινάκων περιλαμβάνει, για κάθε πεδίο των πινάκων 1, 2, 3 και 4 του παραρτήματος I του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13, τον αριθμό, την περιγραφή και την ανάλυση του οικείου στοιχείου, ενώ η δεξιά πλευρά περιλαμβάνει, για κάθε λογιστικό στοιχείο, τον αριθμό, την περιγραφή και την απαιτούμενη ανάλυση του οικείου στοιχείου. Ορισμένα στοιχεία λογιστικής κατάστασης του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13 δεν ισχύουν για τις λογιστικές καταστάσεις της ΕΚΤ/των ΕθνΚΤ (περιέχουν την ένδειξη «-»).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(Μηνιαία στοιχεία)

Πίνακας αντιστοίχισης. Αντιστοίχιση κατά στοιχείο.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Υπόλοιπα

Κανονισμός ΕΚΤ/2001/13 — Παράρτημα 1 — Πίνακας 1

Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία

τοιχείο

Περιγραφή

Ανάλυση

Στοιχείο

Περιγραφή

Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση

Κατοικία

Τομέας

Υποτομέας

Διάρκεια

Κατοικία

Είδος

Νόμισμα

Τομέας

Υποτομέας

Διάρκεια

8

Νόμισμα σε κυκλοφορία

 

 

 

 

 

1

Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία

 

 

 

 

 

 

9

Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα)

Εσωτερικό

ΝΧΙ

 

 

 

2,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών)

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — καταθέσεις προθεσμίας

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος — υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων (μόνο για τη λογιστική κατάσταση της ΕΚΤ)

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος — υποχρεώσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ (μόνο για τη λογιστική κατάσταση των ΕθνΚΤ)

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος — λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Καταθέσεις

Όλα τα νομίσματα

ΝΧΙ

 

 

9

Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα)

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Κεντρική διοίκηση

 

5,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — γενική κυβέρνηση

Εσωτερικό

 

 

Μη-ΝΧΙ

Κεντρική διοίκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

 

 

Μη-ΝΧΙ

Κεντρική διοίκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Καταθέσεις

Όλα τα νομίσματα

Μη-ΝΧΙ

Κεντρική διοίκηση

 

9

Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα)

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

ΝΧΙ

 

 

 

2,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών)

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — καταθέσεις προθεσμίας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος — υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων (μόνο για τη λογιστική κατάσταση της ΕΚΤ)

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος — υποχρεώσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ (μόνο για τη λογιστική κατάσταση των ΕθνΚΤ)

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος — λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Καταθέσεις

Όλα τα νομίσματα

ΝΧΙ

 

 

9

Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα)

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Κεντρική διοίκηση

 

5,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — γενική κυβέρνηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

Μη-ΝΧΙ

Κεντρική διοίκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

Μη-ΝΧΙ

Κεντρική διοίκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Καταθέσεις

Όλα τα νομίσματα

Μη-ΝΧΙ

Κεντρική διοίκηση

 

9

Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα)

Υπόλοιπος κόσμος

 

 

 

 

6

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Υπόλοιπος κόσμος

Καταθέσεις

Όλα τα νομίσματα

 

 

 

9

Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα)

Υπόλοιπος κόσμος

 

 

 

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

6

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

 

 

 

Κατά διάρκεια (2 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

Κατά διάρκεια (2 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ II

 

 

 

 

 

Κατά διάρκεια (2 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Υπόλοιπος κόσμος

Καταθέσεις

Όλα τα νομίσματα

 

 

Κατά διάρκεια (2 κατηγορίες)

9e

Καταθέσεις (ευρώ)

Εσωτερικό

ΝΧΙ

 

 

 

2,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών)

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — καταθέσεις προθεσμίας

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος — υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων (μόνο για τη λογιστική κατάσταση της ΕΚΤ)

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος — υποχρεώσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ (μόνο για τη λογιστική κατάσταση των ΕθνΚΤ)

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος — λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Καταθέσεις

Ευρώ

 

 

 

9e

Καταθέσεις (ευρώ)

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

ΝΧΙ

 

 

 

2,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών)

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — καταθέσεις προθεσμίας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής — καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος — υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων (μόνο για τη λογιστική κατάσταση της ΕΚΤ)

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος — υποχρεώσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ (μόνο για τη λογιστική κατάσταση των ΕθνΚΤ)

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος — λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Καταθέσεις

Ευρώ

ΝΧΙ

 

 

9.1e

Μίας ημέρας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

5,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — γενική κυβέρνηση

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

 

 

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

9.1e

Μίας ημέρας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

9.1e

Μίας ημέρας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

 

 

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

Ευρώ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

9.1e

Μίας ημέρας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

 

 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

Ευρώ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

9.1e

Μίας ημέρας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

 

 

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

Ευρώ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

9.1e

Μίας ημέρας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

 

 

Νοικοκυριά

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

Ευρώ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

 

9.1e

Μίας ημέρας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

5,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — γενική κυβέρνηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

 

 

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

9.1e

Μίας ημέρας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

9.1e

Μίας ημέρας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

 

 

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

Ευρώ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

9.1e

Μίας ημέρας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

 

 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

Ευρώ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

9.1e

Μίας ημέρας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

 

 

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

9.1e

Μίας ημέρας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

 

 

Νοικοκυριά

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Νοικοκυριά

 

9.2e

Προθεσμίας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

5,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — γενική κυβέρνηση

Εσωτερικό

Προθεσμίας

 

Μη-ΝΧΙ

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2e

Προθεσμίας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

 

 

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2e

Προθεσμίας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

 

 

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2e

Προθεσμίας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

 

 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2e

Προθεσμίας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

 

 

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2e

Προθεσμίας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

 

 

Νοικοκυριά

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Νοικοκυριά

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2e

Προθεσμίας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

5,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — γενική κυβέρνηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

 

 

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2e

Προθεσμίας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

 

 

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

Ευρώ

 

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2e

Προθεσμίας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

 

 

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2e

Προθεσμίας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

 

 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2e

Προθεσμίας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

 

 

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2e

Προθεσμίας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

 

 

Νοικοκυριά

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Νοικοκυριά

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.3e

Υπό προειδοποίηση

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3e

Υπό προειδοποίηση

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3e

Υπό προειδοποίηση

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3e

Υπό προειδοποίηση

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3e

Υπό προειδοποίηση

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3e

Υπό προειδοποίηση

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3e

Υπό προειδοποίηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3e

Υπό προειδοποίηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3e

Υπό προειδοποίηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3e

Υπό προειδοποίηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3e

Υπό προειδοποίηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3e

Υπό προειδοποίηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.4e

Συμφωνίες επαναγοράς

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

5,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — γενική κυβέρνηση

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

9.4e

Συμφωνίες επαναγοράς

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

9.4e

Συμφωνίες επαναγοράς

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

 

Μη-ΝΧΙ

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

9.4e

Συμφωνίες επαναγοράς

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

 

Μη-ΝΧΙ

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

9.4e

Συμφωνίες επαναγοράς

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

9.4e

Συμφωνίες επαναγοράς

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Νοικοκυριά

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Νοικοκυριά

 

9.4e

Συμφωνίες επαναγοράς

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

5,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — γενική κυβέρνηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

9.4e

Συμφωνίες επαναγοράς

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

9.4e

Συμφωνίες επαναγοράς

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

9.4e

Συμφωνίες επαναγοράς

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

9.4e

Συμφωνίες επαναγοράς

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

9.4e

Συμφωνίες επαναγοράς

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

 

5,2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Νοικοκυριά

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Νοικοκυριά

 

9.1x

Μίας ημέρας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

 

 

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

9.1x

Μίας ημέρας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

 

 

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

9.1x

Μίας ημέρας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

 

 

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

9.1x

Μίας ημέρας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

 

 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

Ευρώ

Μη-ΝΧΙ

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

9.1x

Μίας ημέρας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

 

 

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

9.1x

Μίας ημέρας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

 

 

Νοικοκυριά

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Νοικοκυριά

 

9.1x

Μίας ημέρας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

 

 

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

9.1x

Μίας ημέρας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

 

 

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

9.1x

Μίας ημέρας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

 

 

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

9.1x

Μίας ημέρας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

 

 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

9.1x

Μίας ημέρας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

 

 

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

9.1x

Μίας ημέρας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

 

 

Νοικοκυριά

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Νοικοκυριά

 

9.2x

Προθεσμίας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Προθεσμίας

 

 

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2x

Προθεσμίας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Προθεσμίας

 

 

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2x

Προθεσμίας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Προθεσμίας

 

 

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2x

Προθεσμίας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Προθεσμίας

 

 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2x

Προθεσμίας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Προθεσμίας

 

 

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2x

Προθεσμίας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Προθεσμίας

 

 

Νοικοκυριά

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Νοικοκυριά

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2x

Προθεσμίας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

 

 

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2x

Προθεσμίας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

 

 

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2x

Προθεσμίας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

 

 

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2x

Προθεσμίας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

 

 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2x

Προθεσμίας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

 

 

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.2x

Προθεσμίας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

 

 

Νοικοκυριά

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Νοικοκυριά

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

9.3x

Υπό προειδοποίηση

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3x

Υπό προειδοποίηση

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3x

Υπό προειδοποίηση

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3x

Υπό προειδοποίηση

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3x

Υπό προειδοποίηση

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3x

Υπό προειδοποίηση

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3x

Υπό προειδοποίηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3x

Υπό προειδοποίηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3x

Υπό προειδοποίηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3x

Υπό προειδοποίηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3x

Υπό προειδοποίηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.3x

Υπό προειδοποίηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

9.4x

Συμφωνίες επαναγοράς

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

9.4x

Συμφωνίες επαναγοράς

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

9.4x

Συμφωνίες επαναγοράς

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

 

Μη-ΝΧΙ

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

9.4x

Συμφωνίες επαναγοράς

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

 

Μη-ΝΧΙ

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

9.4x

Συμφωνίες επαναγοράς

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

9.4x

Συμφωνίες επαναγοράς

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Νοικοκυριά

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Συμφωνίες επαναγοράς

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Νοικοκυριά

 

9.4x

Συμφωνίες επαναγοράς

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

 

9.4x

Συμφωνίες επαναγοράς

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

 

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

9.4x

Συμφωνίες επαναγοράς

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

 

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

9.4x

Συμφωνίες επαναγοράς

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

9.4x

Συμφωνίες επαναγοράς

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

9.4x

Συμφωνίες επαναγοράς

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμφωνίες επαναγοράς

Ξένο νόμισμα

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

10

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς

 

 

 

 

 

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

11e

Εκδοθέντα χρεόγραφα

 

 

 

 

Έως 1 έτους

4

Εκδοθέντα χρεόγραφα

 

 

 

 

 

Έως 1 έτους

11e

Εκδοθέντα χρεόγραφα

 

 

 

 

Άνω του 1 έτους & έως 2 ετών

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

11e

Εκδοθέντα χρεόγραφα

 

 

 

 

Άνω των 2 ετών

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

11x

Εκδοθέντα χρεόγραφα

 

 

 

 

Έως 1 έτους

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

11x

Εκδοθέντα χρεόγραφα

 

 

 

 

Άνω του 1 έτους & έως 2 ετών

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

11x

Εκδοθέντα χρεόγραφα

 

 

 

 

Άνω των 2 ετών

«-»

«-»

 

 

 

 

 

 

12

Κεφάλαιο και αποθεματικά

 

 

 

 

 

(11)

(Λοιπά στοιχεία ενεργητικού)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

 

Κεφάλαιο και αποθεματικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Προβλέψεις

 

Κεφάλαιο και αποθεματικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Λογαριασμοί αναπροσαρμογής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Κεφάλαιο και αποθεματικά

 

 

 

 

 

 

13

Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

10,3

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος — καθαρές υποχρεώσεις σχετιζόμενες με την κατανομή τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος

 

Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Στοιχεία υπό τακτοποίηση

 

Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

 

Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Προβλέψεις

 

Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

 

 

CB3

Λογαριασμός ΕΤΔ (1)

 

 

 

 

 

9

Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ

 

 

 

 

 

 

Οι εγχώριες θέσεις εντός του Ευρωσυστήματος ισχύουν μόνο για την ΕΚΤ ή τη Deutsche Bundesbank.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(Μηνιαία στοιχεία)

Πίνακας αντιστοίχισης. Αντιστοίχιση κατά στοιχείο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Υπόλοιπα

Κανονισμός ΕΚΤ/2001/13 — Παράρτημα 1 — Πίνακας 1

Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία

Στοιχείο

Περιγραφή

Ανάλυση

Στοιχείο

Περιγραφή

Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση

Κατοικία

Τομέας

Υποτομέας

Σκοπός

Διάρκεια

Κατοικία

Είδος

Τομέας

Υποτομέας

Σκοπός

Διάρκεια/νόμισμα

1

Ταμείο (όλα τα νομίσματα)

 

 

 

 

 

 

2,2

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

Ταμείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

1e

Ταμείο, εκ του οποίου ευρώ

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

2

Δάνεια

Εσωτερικό

ΝΧΙ

 

 

 

 

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής — πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής — πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής — αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής — διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής — διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής — πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος — απαιτήσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων (μόνο για τη λογιστική κατάσταση των ΕθνΚΤ)

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος — απαιτήσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ (μόνο για τη λογιστική κατάσταση της ΕΚΤ)

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος — λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Δάνεια

ΝΧΙ

 

 

 

 

2

Δάνεια

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

 

 

 

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ

Εσωτερικό

Δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

 

 

 

2

Δάνεια

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

2

Δάνεια

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Δάνεια

 

 

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

2

Δάνεια

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Δάνεια

 

 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

2

Δάνεια

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Δάνεια

 

 

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

2

Δάνεια

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Καταναλωτική πίστη

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Δάνεια

 

 

Νοικοκυριά

Καταναλωτική πίστη

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Καταναλωτική πίστη

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

2

Δάνεια

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Δάνεια για αγορά κατοικίας

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Δάνεια

 

 

Νοικοκυριά

Δάνεια για αγορά κατοικίας

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Δάνεια για αγορά κατοικίας

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

2

Δάνεια

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Λοιπά (υπόλοιπο)

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Δάνεια

 

 

Νοικοκυριά

Λοιπά (υπόλοιπο)

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Λοιπά (υπόλοιπο)

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

2

Δάνεια

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

ΝΧΙ

 

 

 

 

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής — πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής — πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής — αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής — διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής — διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής — πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος — απαιτήσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων (μόνο για τη λογιστική κατάσταση των ΕθνΚΤ)

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος — απαιτήσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ (μόνο για τη λογιστική κατάσταση της ΕΚΤ)

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος — λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

ΝΧΙ

 

 

 

 

2

Δάνεια

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

 

 

 

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

 

 

 

2

Δάνεια

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

2

Δάνεια

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

 

 

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

2

Δάνεια

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

 

 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

2

Δάνεια

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

 

 

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

2

Δάνεια

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Καταναλωτική πίστη

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

 

 

Νοικοκυριά

Καταναλωτική πίστη

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Καταναλωτική πίστη

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

2

Δάνεια

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Δάνεια για αγορά κατοικίας

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

 

 

Νοικοκυριά

Δάνεια για αγορά κατοικίας

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Δάνεια για αγορά κατοικίας

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

2

Δάνεια

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Λοιπά (υπόλοιπο)

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

 

 

Νοικοκυριά

Λοιπά (υπόλοιπο)

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

Λοιπά (υπόλοιπο)

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

2

Δάνεια

Υπόλοιπος κόσμος

 

 

 

 

 

2,1

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ

 

Δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια

 

Δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Υπόλοιπος κόσμος

Δάνεια

 

 

 

 

 

2

Δάνεια

Υπόλοιπος κόσμος

 

 

 

 

Έως 1 έτους

2,1

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ

 

Δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

Έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια

 

Δάνεια

 

 

 

 

Έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Υπόλοιπος κόσμος

Δάνεια

 

 

 

 

Έως 1 έτους

2

Δάνεια

Υπόλοιπος κόσμος

 

 

 

 

Άνω του 1 έτους

2,2

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

Άνω του 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια

 

Δάνεια

 

 

 

 

Άνω του 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Υπόλοιπος κόσμος

Δάνεια

 

 

 

 

Άνω του 1 έτους

2e

Δάνεια, εκ των οποίων ευρώ

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

 

 

 

8

Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ

Εσωτερικό

Δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

 

 

Ευρώ

2e

Δάνεια, εκ των οποίων ευρώ

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

Ευρώ

2e

Δάνεια, εκ των οποίων ευρώ

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

Ευρώ

2e

Δάνεια, εκ των οποίων ευρώ

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

Ευρώ

2e

Δάνεια, εκ των οποίων ευρώ

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

Ευρώ

2e

Δάνεια, εκ των οποίων ευρώ

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

 

Ευρώ

2e

Δάνεια, εκ των οποίων ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

 

 

 

8

Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

 

 

Ευρώ

2e

Δάνεια, εκ των οποίων ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

Ευρώ

2e

Δάνεια, εκ των οποίων ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/στωτικοί οργ/σμοί

 

Ευρώ

2e

Δάνεια, εκ των οποίων ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

 

Ευρώ

2e

Δάνεια, εκ των οποίων ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

 

Ευρώ

2e

Δάνεια, εκ των οποίων ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Δάνεια

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Νοικοκυριά

 

Ευρώ

3e

Τίτλοι εκτός από μετοχές — ευρώ

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

 

 

 

7

Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ

Εσωτερικό

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

 

 

Ευρώ

3e

Τίτλοι εκτός από μετοχές — ευρώ

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

7

Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

Ευρώ

3e

Τίτλοι εκτός από μετοχές — ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

 

 

 

7

Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

 

 

Ευρώ

3e

Τίτλοι εκτός από μετοχές — ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

7

Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

Ευρώ

3e

Τίτλοι εκτός από μετοχές — ευρώ

Εσωτερικό

ΝΧΙ

 

 

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

6

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

ΝΧΙ

 

 

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

ΝΧΙ

 

 

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

ΝΧΙ

 

 

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) / Ευρώ

3e

Τίτλοι εκτός από μετοχές — ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

ΝΧΙ

 

 

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

6

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

ΝΧΙ

 

 

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

ΝΧΙ

 

 

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

ΝΧΙ

 

 

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) / Ευρώ

3x

Τίτλοι εκτός από μετοχές — ξένα νομίσματα

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

 

 

 

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

 

 

Ξένα νομίσματα

3x

Τίτλοι εκτός από μετοχές — ξένα νομίσματα

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

Ξένα νομίσματα

3x

Τίτλοι εκτός από μετοχές — ξένα νομίσματα

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

 

 

 

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

 

 

Ξένα νομίσματα

3x

Τίτλοι εκτός από μετοχές — ξένα νομίσματα

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

Ξένα νομίσματα

3x

Τίτλοι εκτός από μετοχές — ξένα νομίσματα

Εσωτερικό

ΝΧΙ

 

 

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

 

 

 

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

ΝΧΙ

 

 

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) / Ξένα νομίσματα

3x

Τίτλοι εκτός από μετοχές — ξένα νομίσματα

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

ΝΧΙ

 

 

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγ.)

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

 

 

 

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

ΝΧΙ

 

 

 

Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) / Ξένα νομίσματα

3

Τίτλοι εκτός από μετοχές

Υπόλοιπος κόσμος

 

 

 

 

 

2,2

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια

 

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Υπόλοιπος κόσμος

Τίτλοι (εκτός από μετοχές)

 

 

 

 

 

4

Μερίδια ΑΚΧΑ

Εσωτερικό

ΝΧΙ

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Μερίδια ΑΚΧΑ

 

 

 

 

 

4

Μερίδια ΑΚΧΑ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

ΝΧΙ

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μερίδια ΑΚΧΑ

 

 

 

 

 

5

Μετοχές & λοιπές συμμετοχές

Εσωτερικό

ΝΧΙ

 

 

 

 

6

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Μετοχές & λοιπές συμμετοχές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,1

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος — συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (μόνο για τη λογιστική κατάσταση των ΕθνΚΤ)

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Μετοχές & λοιπές συμμετοχές

ΝΧΙ

 

 

 

 

5

Μετοχές & λοιπές συμμετοχές

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εσωτερικό

Μετοχές & λοιπές συμμετοχές

Μη-ΝΧΙ

 

 

 

 

5

Μετοχές & λοιπές συμμετοχές

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

ΝΧΙ

 

 

 

 

6

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μετοχές & λοιπές συμμετοχές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,1

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος — συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (μόνο για τη λογιστική κατάσταση των ΕθνΚΤ)

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μετοχές & λοιπές συμμετοχές

ΝΧΙ

 

 

 

 

5

Μετοχές & λοιπές συμμετοχές

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μετοχές & λοιπές συμμετοχές

Μη-ΝΧΙ

 

 

 

 

5

Μετοχές & λοιπές συμμετοχές

Υπόλοιπος κόσμος

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Υπόλοιπος κόσμος

Μετοχές & λοιπές συμμετοχές

 

 

 

 

 

6

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

7

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

9,4

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος — καθαρές απαιτήσεις σχετιζόμενες με την κατανομή τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος

 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Στοιχεία υπό τακτοποίηση

 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

CB1

Χρυσός & απαιτήσεις σε χρυσό (μόνο νομισματικός χρυσός)

 

 

 

 

 

 

1

Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό

 

 

 

 

 

 

 

CB2

Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ — τραβηκτικά δικαιώματα, ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα, λοιπές απαιτήσεις

 

 

 

 

 

 

2,1

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ

 

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα

 

 

 

 

 

Οι εγχώριες θέσεις εντός του Ευρωσυστήματος ισχύουν μόνο για την ΕΚΤ ή τη Deutsche Bundesbank.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ανάλυση κατά τομέα (Τριμηνιαία στοιχεία)

Πίνακας αντιστοίχισης. Αντιστοίχιση κατά στοιχείο.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Υπόλοιπα

Κανονισμός ΕΚΤ/2001/13 — Παράρτημα 1 — Πίνακας 2

Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία

Στοιχείο

Περιγραφή

Ανάλυση

Στοιχείο

Περιγραφή

Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση

Κατοικία

Τομέας

Υποτομείς

Κατοικία

Είδος

Τομέας

Υποτομείς

Διάρκεια

9

Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα)

Υπόλοιπος κόσμος

Τράπεζες

 

 

 

6

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

Τράπεζες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις

 

 

Τράπεζες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Υπόλοιπος κόσμος

 

Τράπεζες

 

 

9

Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα

Υπόλοιπος κόσμος

Μη τραπεζικά ιδρύματα

Γενική κυβέρνηση

 

 

6

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

Μη τραπεζικά ιδρύματα

Γενική κυβέρνηση

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις

 

 

Μη τραπεζικά ιδρύματα

Γενική κυβέρνηση

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Υπόλοιπος κόσμος

 

Μη τραπεζικά ιδρύματα

Γενική κυβέρνηση

 

9

Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα)

Υπόλοιπος κόσμος

Μη τραπεζικά ιδρύματα

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

6

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

Μη τραπεζικά ιδρύματα

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ — καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις

 

 

Μη τραπεζικά ιδρύματα

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Υπόλοιπος κόσμος

 

Μη τραπεζικά ιδρύματα

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

9,1

Μίας ημέρας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων

5,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — γενική κυβέρνηση

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

 

Διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

 

Διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

Γενική κυβέρνηση

Διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων

 

9,1

Μίας ημέρας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Τοπική αυτοδιοίκηση

5,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — γενική κυβέρνηση

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

 

Τοπική αυτοδιοίκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

 

Τοπική αυτοδιοίκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

Γενική κυβέρνηση

Τοπική αυτοδιοίκηση

 

9,1

Μίας ημέρας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

5,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — γενική κυβέρνηση

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Μίας ημέρας

Γενική κυβέρνηση

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

9,1

Μίας ημέρας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων

5,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — γενική κυβέρνηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

 

Διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων

 

 

 

 

 

 

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

 

Διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

Γενική κυβέρνηση

Διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων

 

9,1

Μίας ημέρας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Τοπική αυτοδιοίκηση

5,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — γενική κυβέρνηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

 

Τοπική αυτοδιοίκηση

 

 

 

 

 

 

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

 

Τοπική αυτοδιοίκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

Γενική κυβέρνηση

Τοπική αυτοδιοίκηση

 

9,1

Μίας ημέρας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

5,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — γενική κυβέρνηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

 

 

 

 

 

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μίας ημέρας

Γενική κυβέρνηση

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

9,2

Προθεσμίας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων

5,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — γενική κυβέρνηση

Εσωτερικό

Προθεσμίας

 

Διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Προθεσμίας

 

Διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

Γενική κυβέρνηση

Διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων

 

9,2

Προθεσμίας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Τοπική αυτοδιοίκηση

5,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — γενική κυβέρνηση

Εσωτερικό

Προθεσμίας

 

Τοπική αυτοδιοίκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Προθεσμίας

 

Τοπική αυτοδιοίκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

Γενική κυβέρνηση

Τοπική αυτοδιοίκηση

 

9,2

Προθεσμίας

Εσωτερικό

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

5,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — γενική κυβέρνηση

Εσωτερικό

Προθεσμίας

 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Εσωτερικό

Προθεσμίας

 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Λοιπές υποχρεώσεις

Εσωτερικό

Προθεσμίας

Γενική κυβέρνηση

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

9,2

Προθεσμίας

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων

5,1

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ — γενική κυβέρνηση

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθεσμίας

 

Διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Προθ