18.9.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 243/41


ΟΔΗΓΊΑ 2007/55/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Σεπτεμβρίου 2007

για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για την ουσία αζινφός-μεθύλ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 76/895/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1976, περί του καθορισμού της μεγίστης περιεκτικότητας για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επί και εντός των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 5,

την οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα σιτηρά (2), και ιδίως το άρθρο 10,

την οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (3), και ιδίως το άρθρο 10,

την οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, που αφορά τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών (4), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι, όσον αφορά την ουσία αζινφός-μεθύλ, τα σημερινά ανώτατα όρια υπολειμμάτων (ΑΟΥ) χρειάζεται ενδεχομένως να αναθεωρηθούν λαμβανομένων υπόψη των νέων διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με την τοξικολογία και τη λήψη από τους καταναλωτές. Σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (5), η Επιτροπή ζήτησε από το κράτος μέλος-εισηγητή για την ουσία αζινφός-μεθύλ να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης των κοινοτικών ΑΟΥ. Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε στην Επιτροπή.

(2)

Τα κοινοτικά ΑΟΥ και τα όρια που συνιστώνται από τον Codex Alimentarius καθορίζονται και αξιολογούνται σύμφωνα με παρόμοιες διαδικασίες. Υπάρχει ένας αριθμός κώδικα ΑΟΥ για την ουσία αζινφός-μεθύλ. Τα κοινοτικά ΑΟΥ που βασίζονται στον κώδικα ΑΟΥ έχουν αξιολογηθεί επίσης από το κράτος μέλος-εισηγητή σύμφωνα με νέα στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους για τους καταναλωτές.

(3)

Η μέσω τροφίμων έκθεση των καταναλωτών στην ουσία αζινφός-μεθύλ, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και βραχυπρόθεσμα, εκτιμήθηκε εκ νέου και αξιολογήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες και πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (6). Σε αυτή τη βάση, είναι σκόπιμο να καθοριστούν νέα ΑΟΥ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει μη αποδεκτή έκθεση των καταναλωτών.

(4)

Για να εξασφαλιστεί ότι ο καταναλωτής προστατεύεται επαρκώς από την έκθεση σε υπολείμματα τα οποία έχουν προκύψει από μη εγκεκριμένη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας, θα πρέπει να καθοριστούν ΑΟΥ για τους σχετικούς συνδυασμούς προϊόντος/φυτοφαρμάκου στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(5)

Συνεπώς, είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν στα παραρτήματα των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ τα ΑΟΥ, ώστε να καταστεί δυνατή η σωστή εποπτεία και ο έλεγχος της απαγόρευσης των χρήσεων των σχετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να προστατευθεί ο καταναλωτής.

(6)

Οι εμπορικοί εταίροι της Κοινότητας ενημερώθηκαν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με τα νέα ΑΟΥ και οι παρατηρήσεις τους θα ληφθούν υπόψη.

(7)

Πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν ανάλογα οι οδηγίες 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 76/895/ΕΟΚ η καταχώριση που αφορά την ουσία αζινφός-μεθύλ διαγράφεται.

Άρθρο 2

Η οδηγία 86/362/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Η οδηγία 86/363/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

Η οδηγία 90/642/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 18 Μαρτίου 2008, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 19 Μαρτίου 2008.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 340 της 9.12.1976, σ. 26. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/8/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 63 της 1.3.2007, σ. 9).

(2)  ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/27/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 128 της 16.5.2007, σ. 31).

(3)  ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 43. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/28/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 135 της 26.5.2007, σ. 6).

(4)  ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/39/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 165 της 27.6.2007, σ. 25).

(5)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 207/52/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 214 της 17.8.2007, σ. 3).

(6)  Κατευθυντήριες γραμμές για την πρόβλεψη της λήψης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσω της διατροφής (αναθεωρημένες), οι οποίες καταρτίστηκαν από το GEMS/Food Programme σε συνεργασία με την επιτροπή του Codex για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και δημοσιεύθηκαν από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στο τμήμα Α του παραρτήματος II της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ προστίθεται η ακόλουθη σειρά:

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Ανώτατα όρια περιεκτικότητας σε mg/kg

«Αζινφός-μεθύλ

0,05 (*)

ΣΙΤΗΡΑ»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο μέρος Α του παραρτήματος II της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ προστίθεται η ακόλουθη σειρά:

 

Μέγιστα όρια σε mg/kg (ppm)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

για τα λιπαρά που περιέχονται στο κρέας, στα παρασκευάσματα κρέατος, στα παραπροϊόντα σφαγίων και στα ζωικά λίπη, που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι υπό τις κλάσεις ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 και 1602 (1) (4)

για το νωπό και το πλήρες αγελαδινό γάλα, τα οποία εμφαίνονται στο παράρτημα Ι υπό την κλάση 0401: για τα λοιπά τρόφιμα υπό τις κλάσεις 0401, 0402, 0405 000406 σύμφωνα με (2) (4)

για τα νωπά αυγά χωρίς το κέλυφός τους, για τα αυγά πτηνών και για τους κρόκους αυγών που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι υπό τις κλάσεις 0407 00 και 0408 (3) (4)

«Αζινφός-μεθύλ

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)


(1)  Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Στο μέρος Α του παραρτήματος II της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ προστίθεται η ακόλουθη στήλη:

«Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων

Αζινφός-μεθύλ

1.   

Καρποί, νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψύξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, ακρόδρυα

i)

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

0,05 (1)

Γκρέιπ-φρουτ

 

Λεμόνια

 

Πράσινα λεμόνια

 

Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια)

 

Πορτοκάλια

 

Φράπες

 

Άλλα

 

ii)

ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος)

0,5

Αμύγδαλα

 

Καρύδια Βραζιλίας

 

Ανακάρδια

 

Κάστανα

 

Καρύδες

 

Φουντούκια

 

Μακαντάμια

 

Καρύδια πεκάν

 

Κουκουνάρια

 

Φυστίκια

 

Κοινά καρύδια

 

Άλλα

 

iii)

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

0,5 (2)

Μήλα

 

Αχλάδια

 

Κυδώνια

 

Άλλα

 

iv)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

0,5 (2)

Βερίκοκα

 

Κεράσια

 

Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται τα νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)

 

Δαμάσκηνα

 

Άλλα

 

v)

ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 

α)

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

0,05 (1)

Επιτραπέζια σταφύλια

 

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

β)

Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)

0,5 (2)

γ)

Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους)

0,5 (2)

Βατόμουρα

 

Καρποί ασπροβατομουριάς

 

Μούρα-σμέουρα

 

Σμέουρα

 

Άλλα

 

δ)

Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους)

 

Μύρτιλλα (καρποί του είδους Vaccinium myrtillus)

 

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

0,1

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)

0,5 (2)

Πράσινα φραγκοστάφυλα

0,5 (2)

Άλλα

0,05 (1)

ε)

Άγρια μούρα και άγριοι καρποί

0,05 (1)

vi)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ

0,05 (1)

Αβοκάντο

 

Μπανάνες

 

Χουρμάδες

 

Σύκα

 

Ακτινίδια

 

Κουμκουάτ

 

Λίτσι

 

Μάνγκο

 

Ελιές επιτραπέζιες

 

Λαδοελιές

 

Παπάγια

 

Καρποί της πασιφλώρας

 

Ανανάδες

 

Ρόδια

 

Άλλα

 

2.   

Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα

i)

ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

0,05 (1)

Κοκκινογούλια

 

Καρότα

 

Ρίζες μανιόκας (cassava)

 

Ρεπανοσέλινα

 

Κρένα

 

Κολοκάσια

 

Παστινάκη

 

Ρίζες μαϊντανού

 

Ραπάνια

 

Λαγόχορτα

 

Γλυκοπατάτες

 

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

Γογγύλια

 

Κόνδυλοι της διοσκορέας

 

Άλλα

 

ii)

ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

0,05 (1)

Σκόρδα

 

Κρεμμύδια

 

Ασκαλώνια (εσαλότ)

 

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα)

 

Άλλα

 

iii)

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

α)

Σολανώδη

0,05 (1)

Τομάτες

 

Πιπεριές

 

Μελιτζάνες

 

Μπάμιες

 

Άλλα

 

β)

Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

Αγγούρια

0,2

Αγγουράκια

 

Κολοκυθάκια

 

Άλλα

0,05 (1)

γ)

Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

0,05 (1)

Πεπόνια

 

Κολοκύθες

 

Καρπούζια

 

Άλλα

 

δ)

Γλυκό καλαμπόκι

0,05 (1)

iv)

ΚΡΑΜΒΕΣ

0,05 (1)

α)

Ανθοκράμβες

 

Μπρόκολα (περιλαμβανομένης της ποικιλίας Calabrese)

 

Κουνουπίδια

 

Άλλα

 

β)

Κεφαλωτές κράμβες

 

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

Λάχανα

 

Άλλα

 

γ)

Φυλλώδεις κράμβες

 

Κινέζικα λάχανα

 

Λαχανίδες

 

Άλλα

 

δ)

Γογγυλοκράμβες

 

v)

ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

0,05 (1)

α)

Μαρούλι και παρόμοια

 

Κάρδαμο

 

Λυκοτρίβολο

 

Μαρούλι

 

Σκαρόλα (πικρίδα)

 

Ρόκα

 

Φύλλα και μίσχοι του κραμβολάχανου, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων φύλλων της ρέβας

 

Άλλα

 

β)

Σπανάκι και παρόμοια

 

Σπανάκι

 

Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα

 

Άλλα

 

γ)

Νεροκάρδαμο

 

δ)

Ραδίκι witloof

 

ε)

Αρωματικά φυτά

 

Σκαντζίκι

 

Σχοινόπρασο

 

Μαϊντανός

 

Φύλλα σέλινου

 

Άλλα

 

vi)

ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά)

0,05 (1)

Φασόλια (με το λοβό)

 

Φασόλια (χωρίς λοβό)

 

Μπιζέλια (με το λοβό)

 

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

 

Άλλα

 

vii)

ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (νωπά)

0,05 (1)

Σπαράγγια

 

Άγριες αγκινάρες

 

Σέλινα

 

Μάραθο

 

Αγκινάρες

 

Πράσα

 

Ραβέντι

 

Άλλα

 

viii)

ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

0,05 (1)

α)

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

 

β)

Άγρια μανιτάρια

 

3.

Όσπρια

0,05 (1)

Φασόλια

 

Φακές

 

Μπιζέλια

 

Λούπινα

 

Άλλα

 

4.   

Ελαιούχοι σπόροι

Λιναρόσπορος

 

Αραχίδες

 

Σπόροι παπαρούνας

 

Σπόροι σησαμιού

 

Σπόροι ηλίανθου

 

Σπόροι ελαιοκράμβης

 

Σπόροι σόγιας

 

Σινάπι

 

Βαμβακόσποροι

0,2

Σπόροι κάνναβης

 

Άλλα

0,05 (1)

5.

Πατάτες

0,05 (1)

Πρώιμες πατάτες

 

Αποθηκευμένες πατάτες

 

6.

Τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φυτών του γένους Camellia sinensis)

0,1 (1)

7.

Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης

0,1 (1)


(1)  Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(2)  Προσωρινό ΑΟΥ έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2008. Μετά την ημερομηνία αυτή το ΑΟΥ θα αντιστοιχεί σε 0,05 () mg/kg, εκτός εάν έχει τροποποιηθεί με οδηγία ή κανονισμό.»