26.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 135/6


ΟΔΗΓΊΑ 2007/28/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Μαΐου 2007

για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τις ουσίες azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodione, lambda-cyhalothrin, maleic hydrazide, metalaxyl-M και trifloxystrobin

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (1), και ιδίως το άρθρο 10,

την οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 7,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (3), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ, αρμόδια για την έγκριση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες είναι τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω εγκρίσεις πρέπει να βασίζονται στην αξιολόγηση των συνεπειών που έχουν τα εν λόγω προϊόντα στην υγεία του ανθρώπου, στην υγεία των ζώων και στο περιβάλλον. Μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις εν λόγω αξιολογήσεις συγκαταλέγονται η έκθεση του χειριστή και των παρευρισκομένων, οι συνέπειες για το χερσαίο και το υδάτινο περιβάλλον και τον αέρα, καθώς επίσης και οι συνέπειες που έχει για τον άνθρωπο και τα ζώα η κατανάλωση υπολειμμάτων τα οποία βρίσκονται πάνω σε καλλιέργειες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα.

(2)

Τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (ΑΟΥ) αντικατοπτρίζουν τη χρήση των ελάχιστων ποσοτήτων φυτοφαρμάκων που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική προστασία των φυτών και οι οποίες εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε η ποσότητα του υπολείμματος να είναι η ελάχιστη δυνατή και τοξικολογικώς αποδεκτή, ιδίως όσον αφορά την εκτιμώμενη λήψη μέσω της διατροφής.

(3)

Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις οδηγίες 86/363/ΕΟΚ και 90/642/EOK πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς, μπορούν δε να τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέες ή τροποποιημένες χρήσεις. Υποβλήθηκαν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με νέες ή τροποποιημένες χρήσεις, λόγω των οποίων θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στα ΑΟΥ των ουσιών azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodione, lambda-cyhalothrin, maleic hydrazide, metalaxyl-M και trifloxystrobin.

(4)

Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα μέσω τροφίμων που ενδέχεται να περιέχουν υπολείμματα των φυτοφαρμάκων αυτών αξιολογήθηκε και εκτιμήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα, λαμβανομένων υπόψη των κατευθυντήριων γραμμών που έχει δημοσιεύσει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (4). Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις και εκτιμήσεις, πρέπει να καθοριστούν τα ΑΟΥ για τα εν λόγω φυτοφάρμακα έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπερβαίνεται η αποδεκτή ημερήσια λήψη.

(5)

Στην περίπτωση του chlorfenapyr, του folpet, και του lambda-cyhalothrin, για τα οποία υπάρχει δόση αναφοράς οξείας έκθεσης (ΔΑΟΕ), η οξεία έκθεση των καταναλωτών μέσω κάθε τροφίμου που ενδέχεται να περιέχει υπολείμματα αυτών των φυτοφαρμάκων έχει αξιολογηθεί και έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κοινότητα, λαμβανομένων υπόψη των κατευθυντήριων γραμμών που έχει δημοσιεύσει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Συνεκτιμήθηκαν οι απόψεις της επιστημονικής επιτροπής φυτών (ΕΕΦ), και ιδίως οι συμβουλές και οι συστάσεις της σχετικά με την προστασία των καταναλωτών από τρόφιμα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με φυτοφάρμακα (5). Με βάση την αξιολόγηση της λήψης μέσω της διατροφής, πρέπει να καθοριστούν, για τα εν λόγω φυτοφάρμακα, ΑΟΥ που να εξασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της ΔΑΟΕ. Στην περίπτωση των άλλων ουσιών, η αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών έδειξε ότι δεν απαιτείται ΔΑΟΕ και ότι, συνεπώς, δεν χρειάζεται βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση.

(6)

Τα ΑΟΥ πρέπει να καθορίζονται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού, όταν οι εγκεκριμένες χρήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν οδηγούν σε ανιχνεύσιμα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα ή επάνω στα τρόφιμα ή όταν δεν υπάρχουν εγκεκριμένες χρήσεις ή όταν οι χρήσεις για τις οποίες έχουν χορηγήσει έγκριση τα κράτη μέλη δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία στοιχεία ή όταν οι χρήσεις σε τρίτες χώρες που οδηγούν σε υπολείμματα μέσα ή επάνω σε τρόφιμα τα οποία μπορεί να τεθούν σε κυκλοφορία στην κοινοτική αγορά δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία στοιχεία.

(7)

Ο καθορισμός ή η τροποποίηση, σε κοινοτικό επίπεδο, προσωρινών ΑΟΥ δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να καθορίσουν προσωρινά ΑΟΥ για το maleic hydrazide και το trifloxystrobin σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και το παράρτημα VI της εν λόγω οδηγίας. Κρίνεται ότι μια περίοδος τεσσάρων ετών είναι επαρκής για να επιτραπούν περαιτέρω χρήσεις των εν λόγω ουσιών. Μετά την περίοδο αυτή, το προσωρινό κοινοτικό ΑΟΥ πρέπει να καταστεί οριστικό.

(8)

Συνεπώς, είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν στα παραρτήματα των οδηγιών 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ τα ΑΟΥ, ώστε να καταστεί δυνατή η σωστή εποπτεία και ο έλεγχος της απαγόρευσης των χρήσεων των σχετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να προστατευθεί ο καταναλωτής. Εάν έχουν ήδη καθοριστεί ΑΟΥ στα παραρτήματα των εν λόγω οδηγιών, αυτά τα ΑΟΥ πρέπει να τροποποιηθούν. Εάν δεν έχουν ακόμη καθοριστεί ΑΟΥ, είναι σκόπιμο να καθοριστούν για πρώτη φορά.

(9)

Κατά συνέπεια, οι οδηγίες 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 86/363/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Η οδηγία 90/642/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 26 Νοεμβρίου 2007, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 27 Νοεμβρίου 2007.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 43. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/27/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 128 της 16.5.2007, σ. 31).

(2)  ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/27/ΕΚ.

(3)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/25/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 106 της 24.4.2007, σ. 34).

(4)  Κατευθυντήριες γραμμές για την πρόβλεψη της λήψης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσω της διατροφής (αναθεωρημένες), οι οποίες καταρτίστηκαν από το GEMS/Food Programme σε συνεργασία με την επιτροπή του Codex για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και δημοσιεύθηκαν από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5)  Γνώμη σχετικά με θέματα που αφορούν την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ (γνώμη την οποία διατύπωσε η ΕΕΦ στις 14 Ιουλίου 1998)· γνώμη σχετικά με τα μεταβλητά υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα οπωροκηπευτικά (γνώμη την οποία διατύπωσε η ΕΕΦ στις 14 Ιουλίου 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στο μέρος Β του παραρτήματος II της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ προστίθεται η ακόλουθη σειρά:

 

Ανώτατα όρια περιεκτικότητας σε mg/kg

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

για το κρέας, συμπεριλαμβανομένου του λίπους, των παρασκευασμάτων κρέατος, των παραπροϊόντων σφαγίων και των ζωικών λιπών που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι υπό τις κλάσεις ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 και 1602

για το γάλα και τα προϊόντα με βάση το γάλα τα οποία εμφαίνονται στο παράρτημα Ι υπό τις κλάσεις 0401, 0402, 0405 και 0406

για τα νωπά αβγά χωρίς το κέλυφός τους, τα αβγά πτηνών και τους κρόκους αυτών που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι υπό τις κλάσεις 0407 και 0408

«Maleic hydrazide (2)

κρέας (εκτός πουλερικών) 0,05 (3)

ήπαρ (εκτός πουλερικών) 0,05 (3)

νεφρά (εκτός πουλερικών) 0,5 (3)

άλλα 0,02 (1)  (3)

0,2 (3)  (4)

0,1 (3)


(1)  Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(2)  Ορισμός υπολειμμάτων για το γάλα και τα προϊόντα με βάση το γάλα: maleic hydrazide και τα συζεύγματά του εκφρασμένα ως maleic hydrazide.

(3)  Σημαίνει ότι το ανώτατο όριο υπολειμμάτων καθορίστηκε προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(4)  Σημαίνει ότι το ανώτατο όριο υπολειμμάτων καθορίστηκε προσωρινά έως την 30ή Ιουνίου 2008 εν αναμονή της υποβολής στοιχείων από τον αιτούντα. Αν δεν παραληφθούν στοιχεία έως την ημερομηνία αυτή, το ΑΟΥ θα ανακληθεί με οδηγία ή κανονισμό.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο μέρος Α του παραρτήματος II της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ, οι στήλες για τα azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodione, lambda-cyhalothrin, maleic hydrazide, metalaxyl και trifloxystrobin αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

 

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων

Azoxystrobin

Chlorfenapyr

Folpet

Iprodione

Lambda-cyhalothrin

Maleic Hydrazide

Metalaxyl συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)

Trifloxystrobin

«1.

Καρποί νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψύξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης· ακρόδρυα

 

0,05 (1)

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

i)

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

1

 

0,02 (1)

 

 

 

0,5

0,3 (3)

Γκρέιπφρουτ

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Λεμόνια

 

 

 

5 (3)

0,2

 

 

 

Πράσινα λεμόνια

 

 

 

 

0,2

 

 

 

Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και παρόμοια υβρίδια)

 

 

 

1 (3)

0,2

 

 

 

Πορτοκάλια

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Φράπες

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Άλλα

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

 

ii)

ΑΚΡΟΔΡΥΑ (με ή χωρίς κέλυφος)

0,1 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Αμύγδαλα

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρύδια ανακαρδιοειδών

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάστανα

 

 

 

 

 

 

 

 

Ινδική καρύδα

 

 

 

 

 

 

 

 

Φουντούκια

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Μακαντάμια

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρύδια πεκάν

 

 

 

 

 

 

 

 

Κουκουνάρια

 

 

 

 

 

 

 

 

Φυστίκια

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρύδια κοινά

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

iii)

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

0,05 (1)

 

3 (2)

5 (3)

0,1

 

1

0,5 (3)

Μήλα

 

 

 

 

 

 

 

 

Αχλάδια

 

 

 

 

 

 

 

 

Κυδώνια

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

0,05 (1)

 

 

3 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Βερίκοκα

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Κεράσια

 

 

2

 

 

 

 

1 (3)

Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται τα νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Δαμάσκηνα

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

Άλλα

 

 

0,02 (1)

 

0,1

 

 

0,02 (1)  (3)

v)

ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

α)

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

2

 

 

10 (3)

0,2

 

 

5 (3)

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

0,02 (1)

 

 

 

2

 

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

5

 

 

 

1

 

β)

Φράουλες (εκτός από τις άγριες φράουλες)

2

 

3 (2)

15 (3)

0,5

 

0,5

0,5 (3)

γ)

Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους)

 

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Βατόμουρα

3

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Καρποί ασπροβατομουριάς

 

 

 

 

 

 

 

 

Φράουλες-βατόμουρα

 

 

 

 

 

 

 

 

Σμέουρα

3

 

3 (2)

 

0,2

 

 

 

Άλλοι

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

 

δ)

Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους)

0,05 (1)

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Μύρτιλλα (καρποί του είδους Vaccinium myrtillus)

 

 

 

 

 

 

 

 

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

 

 

 

 

 

 

 

 

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Πράσινα φραγκοστάφυλα

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Άλλοι

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

ε)

Άγρια μούρα και άγριοι καρποί

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

vi)

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

Αβοκάντο

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπανάνες

2

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

Χουρμάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύκα

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακτινίδια

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Κουμκουάτ

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίτσι

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάνγκο

0,2

 

 

 

0,1

 

 

 

Ελιές (επιτραπέζιες)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Ελιές (για την παραγωγή ελαιόλαδου)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Παπάγια

0,2

 

 

 

 

 

 

1 (3)

Καρποί της πασιφλώρας

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανανάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρόδια

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλοι

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

2.

Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Κοκκινογούλια

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρότα

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

0,05 (3)

Ρίζες μανιόκας (cassava)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ραπανοσέλινα

0,3

 

 

 

0,1

 

 

 

Κρένα

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

0,1

 

Κόνδυλοι ηλιάνθου

 

 

 

 

 

 

 

 

Παστινάκη

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

 

Ρίζες μαϊντανού

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Ραπάνια

0,2

 

 

0,3 (3)

0,1

 

0,1

 

Λαγόχορτο

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Γλυκοπατάτες

 

 

 

 

 

 

 

 

Γουλιά λευκόσαρκα

 

 

 

 

 

 

 

 

Γογγύλια

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόνδυλοι της διοσκορέας

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

ii)

ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Σκόρδα

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Κρεμμύδια

 

 

0,1

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Ασκαλώνια

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα)

2

 

 

3 (3)

0,05

 

0,2

 

Άλλα

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

iii)

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

α)

Σολανώδη

2

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Ντομάτες

 

 

2 (2)

 

0,1

 

0,2

0,5 (3)

Πιπεριές

 

 

 

 

0,1

 

0,5

 

Μελιτζάνες

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Μπάμιες

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Άλλα

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

β)

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

1

 

0,02 (1)

2 (3)

0,1

 

 

0,2 (3)

Αγγούρια

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Αγγουράκια

 

 

 

 

 

 

 

 

Κολοκυθάκια

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

γ)

Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

0,5

 

1

1 (3)

0,05

 

 

 

Πεπόνια

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3 (3)

Κολοκύθες

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρπούζια

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

Άλλα

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

δ)

Γλυκό καλαμπόκι

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

iv)

ΚΡΑΜΒΕΣ

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

α)

Ανθοκράμβες

0,5

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,1

 

0,2

 

Μπρόκολα (περιλαμβανομένης της ποικιλίας Calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

Κουνουπίδια

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

β)

Κεφαλωτές κράμβες

0,3

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

 

 

0,5 (3)

0,05

 

 

 

Λάχανο

 

 

 

5 (3)

0,2

 

1

 

Άλλα

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

γ)

Φυλλώδεις κράμβες

5

 

0,02 (1)

 

1

 

 

 

Κινέζικο λάχανο

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Λαχανίδα

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Άλλα

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

0,05 (1)

 

δ)

Γογγυλοκράμβη

0,2

 

0,05

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

v)

ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

α)

Μαρούλια και παρόμοια

3

 

 

10 (3)

 

 

 

 

Κάρδαμο

 

 

 

 

 

 

 

 

Λυκοτρίβολο

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Μαρούλια

 

 

2

 

0,5

 

2

 

Σκαρόλα (πικρίδα)

 

 

 

 

 

 

1

 

Ρόκα

 

 

 

 

 

 

 

 

Φύλλα και μίσχοι του κραμβολάχανου, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων φύλλων της ρέβας

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

0,02 (1)

 

1

 

0,05 (1)

 

β)

Σπανάκι και παρόμοια

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,5

 

0,05 (1)

 

Σπανάκι

 

 

10

 

 

 

 

 

Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα (chard)

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

γ)

Νεροκάρδαμο

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

δ)

Ραδίκι witloof

0,2

 

0,02 (1)

2 (3)

0,02 (1)

 

0,3

 

ε)

Αρωματικά φυτά

3

 

0,02 (1)

10 (3)

1

 

2

 

Σκαντζίκι (Φραγκομαϊντανός)

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχοινόπρασο

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαϊντανός

 

 

 

 

 

 

 

 

Σέλινο (φύλλα)

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά)

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

Φασόλια (με το λοβό)

1

 

2 (2)

5 (3)

0,2

 

 

0,5 (3)

Φασόλια (χωρίς το λοβό)

0,2

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Μπιζέλια (με το λοβό)

0,5

 

 

2 (3)

0,2

 

 

 

Μπιζέλια (χωρίς το λοβό)

0,2

 

 

0,3 (3)

0,2

 

 

 

Άλλα

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

vii)

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (νωπά)

 

 

0,02 (1)

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Σπαράγγια

 

 

 

 

 

 

 

 

Άγριες αγκινάρες

 

 

 

 

 

 

 

 

Σέλινο

5

 

 

 

0,3

 

 

 

Μάραθο

 

 

 

 

0,3

 

 

 

Αγκινάρες

1

 

 

 

 

 

 

 

Πράσο

2

 

 

 

0,3

 

0,2

 

Ραβέντι

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Άλλα

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

viii)

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

α)

Καλλιεργούμενα

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

β)

Άγρια

 

 

 

 

0,5

 

 

 

3.

Όσπρια

0,1

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Φασόλια

 

 

 

 

 

 

 

 

Φακές

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπιζέλια

 

 

 

 

 

 

 

 

Λούπινα

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ελαιούχοι σπόροι

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

Λιναρόσπορος

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Αραχίδες

 

 

 

 

 

 

 

 

Σπόροι μήκωνος (παπαρούνας)

 

 

 

 

 

 

 

 

Σησαμόσπορο

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλιανθόσπορος

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Σπέρματα ελαιοκράμβης

0,5

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Σπόροι σόγιας

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Σπόροι σιναπιού

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαμβακόσπορος

 

 

 

 

 

 

 

 

Σπόροι κάνναβης

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

5.

Πατάτες

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

50 (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Πρώιμες πατάτες

 

 

 

 

 

 

 

 

Όψιμες πατάτες

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Τσάι (φύλλα και στελέχη του φυτού Camellia sinensis, αποξηραμένα, τα οποία έχουν ή δεν έχουν υποστεί ζύμωση)

0,1 (1)

50

0,05 (1)

0,1 (1)  (3)

1

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

7.

Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης

20

0,1 (1)

150

0,1 (1)  (3)

10

0,5 (1)  (3)

10

30 (3)


(1)  Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(2)  Άθροισμα captan και folpet.

(3)  Σημαίνει ότι το ανώτατο όριο υπολειμμάτων καθορίστηκε προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.»