15.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 155/71


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουνίου 2007

σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του ιοειδούς οργανισμού που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2451]

(2007/410/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ, όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος εισαγωγής ή εξάπλωσης στο έδαφός του ενός επιβλαβούς οργανισμού ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι ή του παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω οδηγίας, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του από τον κίνδυνο αυτό.

(2)

Στις 14 Φεβρουαρίου 2007 οι Κάτω Χώρες, λόγω της εμφάνισης του ιοειδούς οργανισμού που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων, ενημέρωσαν τα κράτη μέλη και την Επιτροπή ότι στις 14 Φεβρουαρίου 2007 έλαβαν επίσημα μέτρα για την πρόληψη της περαιτέρω εισαγωγής και εξάπλωσης στο έδαφός τους του επιβλαβούς αυτού οργανισμού.

(3)

Ο ιοειδής οργανισμός που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων περιλαμβάνεται στον κατάλογο του κεφαλαίου Ι του μέρους Α του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2000/29/ΕΚ μεταξύ των οργανισμών των οποίων η εισαγωγή και η εξάπλωση σε όλα τα κράτη μέλη πρέπει να απαγορευθεί.

(4)

Ο ιοειδής οργανισμός που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων εντοπίστηκε σε φυτά Solanum jasminoides Paxton και Brugmansia Pers. spp. Τα φυτά των ειδών αυτών που προέρχονται από την Κοινότητα δεν υπόκεινται προς το παρόν σε ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τον επιβλαβή αυτόν οργανισμό.

(5)

Είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα κατά της εισαγωγής και της εξάπλωσης στο εσωτερικό της Κοινότητας του επιβλαβούς οργανισμού, αφού τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι η εμφάνιση του εν λόγω οργανισμού στα φυτά αυτά μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω εξάπλωσή του.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση εφαρμόζονται στην εισαγωγή ή στην εξάπλωση του επιβλαβούς οργανισμού, στην εισαγωγή, παραγωγή και διακίνηση φυτών του γένους Brugmansia Pers. spp. και του είδους Solanum jasminoides Paxton που προορίζονται για φύτευση, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων, στο εσωτερικό της Κοινότητας. Επίσης, πρέπει να οργανωθεί έρευνα σχετικά με την παρουσία ή τη διαρκή απουσία του επιβλαβούς οργανισμού στα κράτη μέλη.

(7)

Τα αποτελέσματα των μέτρων είναι σκόπιμο να αξιολογούνται, κυρίως βάσει των στοιχείων που θα δώσουν τα κράτη μέλη, ως βάση για την πιθανή λήψη μέτρων στο μέλλον.

(8)

Για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση, τα κράτη μέλη θα πρέπει, εφόσον απαιτείται, να αναπροσαρμόσουν τη νομοθεσία τους.

(9)

Τα αποτελέσματα των ληφθέντων μέτρων θα επανεξεταστούν έως τις 29 Φεβρουαρίου 2008.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εισαγωγή των συγκεκριμένων φυτών

Η εισαγωγή των φυτών του γένους Brugmansia Pers. spp. και του είδους Solanum jasminoides Paxton που προορίζονται για φύτευση, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων, (στο εξής «συγκεκριμένα φυτά») επιτρέπεται στην Κοινότητα μόνο εφόσον:

α)

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος και

β)

κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα επιθεωρήθηκαν και ελέγχθηκαν από τον αρμόδιο επίσημο φορέα σχετικά με την παρουσία του ιοειδούς οργανισμού που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων, σύμφωνα με το άρθρο 13α παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από αυτόν.

Άρθρο 2

Διακίνηση των συγκεκριμένων φυτών στο εσωτερικό της Κοινότητας

Τα συγκεκριμένα φυτά που προέρχονται από την Κοινότητα ή εισάγονται στην Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 1 επιτρέπεται να διακινούνται στο εσωτερικό της μόνο εάν ανταποκρίνονται στους όρους που καθορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος.

Άρθρο 3

Έρευνες και κοινοποιήσεις

1.   Τα κράτη μέλη διενεργούν επίσημες έρευνες και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ελέγχους σχετικά με την παρουσία του ιοειδούς οργανισμού που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων σε φυτά ξενιστές ή όταν υπάρχουν ενδείξεις μόλυνσης από τον επιβλαβή αυτό οργανισμό στο έδαφός τους.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έως την 10η Ιανουαρίου 2008.

2.   Κάθε πιθανή ή επιβεβαιωμένη παρουσία του ιοειδούς οργανισμού που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων κοινοποιείται αμέσως στους αρμόδιους επίσημους φορείς.

Άρθρο 4

Συμμόρφωση

Τα κράτη μέλη τροποποιούν, εφόσον είναι αναγκαίο, τα μέτρα που έλαβαν για την προστασία τους από την εισαγωγή και την εξάπλωση του ιοειδούς οργανισμού που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων, ούτως ώστε τα μέτρα αυτά να συμφωνούν με την παρούσα απόφαση. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τα εν λόγω μέτρα.

Άρθρο 5

Αναθεώρηση

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί το αργότερο έως τις 29 Φεβρουαρίου 2008.

Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/35/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 88 της 25.3.2006, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρόσθετα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης

1.   Ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή

Με την επιφύλαξη του σημείου 13 του μέρους Α του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα συγκεκριμένα φυτά που προέρχονται από τρίτες χώρες συνοδεύονται από πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της εν λόγω οδηγίας, στο οποίο δηλώνεται στο σημείο «συμπληρωματικές πληροφορίες» ότι τα συγκεκριμένα φυτά προέρχονται και βρίσκονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους σε τόπο παραγωγής όπως ορίζεται από το διεθνές πρότυπο φυτοϋγειονομικών μέτρων αριθ. 5 (1) του FAO (στο εξής «τόπος παραγωγής»), ο οποίος έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών στη χώρα καταγωγής,

α)

σε χώρες στις οποίες είναι γνωστό ότι δεν εμφανίζεται ο ιοειδής οργανισμός που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων· ή

β)

σε περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως διαπιστώθηκε από την εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών στη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα. Η ονομασία της απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς περιοχής αναφέρεται στο σημείο «τόπος καταγωγής»· ή

γ)

όπου όλες οι παρτίδες των συγκεκριμένων φυτών ελέγχθηκαν και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν προσβληθεί από τον ιοειδή οργανισμό που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων, πριν από τη διακίνηση· ή

δ)

όπου όλα τα συνδεδεμένα μητρικά φυτά των συγκεκριμένων φυτών ελέγχθηκαν και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν προσβληθεί από τον ιοειδή οργανισμό που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων, πριν από τη διακίνηση των συγκεκριμένων φυτών. Μετά τον έλεγχο, οι συνθήκες ανάπτυξης είναι τέτοιες ώστε τα συνδεδεμένα μητρικά φυτά και τα συγκεκριμένα φυτά παραμένουν απαλλαγμένα από τον ιοειδή οργανισμό που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων πριν από τη διακίνηση.

2.   Όροι διακίνησης

Όλα τα συγκεκριμένα φυτά είτε προέρχονται από την Κοινότητα είτε έχουν εισαχθεί στην Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, εκτός των μικρών ποσοτήτων φυτών για χρήση από τον κάτοχό τους ή τον παραλήπτη τους για μη εμπορικούς σκοπούς και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού, επιτρέπεται να διακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας μόνο εφόσον συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο το οποίο συντάσσεται και εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής (2) και βρίσκονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους ή από την εισαγωγή τους στην Κοινότητα σε τόπο παραγωγής:

α)

κράτους μέλους όπου είναι γνωστό ότι δεν εμφανίζεται ο ιοειδής οργανισμός που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων· ή

β)

περιοχής απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως διαπιστώθηκε από την εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών στη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· ή

γ)

όπου όλες οι παρτίδες των συγκεκριμένων φυτών ελέγχθηκαν και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν προσβληθεί από τον ιοειδή οργανισμό που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων, πριν από τη διακίνηση· ή

δ)

όπου όλα τα συνδεδεμένα μητρικά φυτά των συγκεκριμένων φυτών ελέγχθηκαν και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν προσβληθεί από τον ιοειδή οργανισμό που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων, πριν τη διακίνηση των συγκεκριμένων φυτών. Μετά τον έλεγχο, οι συνθήκες ανάπτυξης είναι τέτοιες ώστε τα συνδεδεμένα μητρικά φυτά και τα συγκεκριμένα φυτά παραμένουν απαλλαγμένα από τον ιοειδή οργανισμό που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων πριν από τη διακίνηση.


(1)  Γλωσσάριο φυτοϋγειονομικών όρων — Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 5 από τη Γραμματεία της Διεθνούς σύμβασης για την Προστασία των Φυτών, Ρώμη.

(2)  ΕΕ L 4 της 8.1.1993, σ. 22. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2005/17/ΕΚ (ΕΕ L 57 της 3.3.2005, σ. 23).