2.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141/80


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Ιουνίου 2007

για τον καθορισμό της ενδεικτικής κατανομής των κονδυλίων που χορηγούνται στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία για την περίοδο 2006/07, όσον αφορά ορισμένο αριθμό εκταρίων, για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2272]

(Τα κείμενα στη βουλγαρική και ρουμανική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2007/381/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι κανόνες για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1227/2000 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2000, περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και ιδίως σχετικά με το δυναμικό παραγωγής (2).

(2)

Οι διατάξεις σχετικά με τον οικονομικό σχεδιασμό και τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση του συστήματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής, οι οποίες καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1227/2000, προβλέπουν ότι οι αναφορές σε δεδομένο οικονομικό έτος γίνονται ως προς τις πληρωμές που πραγματοποιούνται όντως από τα κράτη μέλη στο διάστημα μεταξύ της 16ης Οκτωβρίου του εν λόγω έτους και της 15ης Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

(3)

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007 και μπορούν να επωφεληθούν από το σύστημα αναδιάρθρωσης και μετατροπής από την ημερομηνία αυτή, δεδομένου ότι πληρούν επίσης τον όρο σχετικά με την κατάρτιση απογραφής του δυναμικού παραγωγής, όπως επιβεβαιώνεται από τις αποφάσεις της Επιτροπής 2007/223/ΕΚ (3) και 2007/234/ΕΚ (4).

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, η κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών πραγματοποιείται λαμβανομένου δεόντως υπόψη του μεριδίου του κοινοτικού αμπελώνα που αναλογεί σε κάθε κράτος μέλος.

(5)

Για την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, η διάθεση των κονδυλίων πρέπει να γίνει για συγκεκριμένο αριθμό εκταρίων.

(6)

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η αποζημίωση για τις απώλειες εισοδημάτων των οινοπαραγωγών κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία ο αμπελώνας δεν παράγει.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, η αρχική χορήγηση προσαρμόζεται σε συνάρτηση με τις πραγματικές δαπάνες και βάσει των αναθεωρημένων προβλέψεων δαπανών που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη το στόχο του καθεστώτος και εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα της παρούσας απόφασης εμφαίνεται η ενδεικτική κατανομή των κονδυλίων για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, όσον αφορά έναν ορισμένο αριθμό εκταρίων, για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, για την περίοδο εμπορίας 2006/07.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία.

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 143 της 16.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1216/2005 (ΕΕ L 199 της 29.7.2005, σ. 32).

(3)  ΕΕ L 95 της 5.4.2007, σ. 53.

(4)  ΕΕ L 100 της 17.4.2007, σ. 27.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ενδεικτική κατανομή κονδυλίων για την περίοδο εμπορίας 2006/07

Κράτος μέλος

Επιφάνεια (σε εκτάρια)

Κατανομή κονδυλίων

(ευρώ)

Βουλγαρία

2 131

6 700 516

Ρουμανία

1 060

8 299 484

Σύνολο

3 191

15 000 000