7.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/13


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Μαρτίου 2007

για την τροποποίηση του παραρτήματος Α της απόφασης 2006/679/ΕΚ σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος και του παραρτήματος Α της απόφασης 2006/860/ΕΚ σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος υψηλών ταχυτήτων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 675]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/153/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

την οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2006/679/ΕΚ της Επιτροπής (3) θέσπισε την πρώτη τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας («ΤΠΔ») για το υποσύστημα έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος.

(2)

Η απόφαση 2002/731/ΕΚ της Επιτροπής (4) θέσπισε την πρώτη τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας («ΤΠΔ») για το υποσύστημα έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος υψηλών ταχυτήτων· καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την απόφαση 2006/860/ΕΚ.

(3)

Η τεχνική πρόοδος επιτείνει την ανάγκη επικαιροποίησης της δέσμης υποχρεωτικών προδιαγραφών που παρατίθενται στο παράρτημα Α των αποφάσεων 2006/679/ΕΚ και 2006/860/ΕΚ, ιδίως προκειμένου να ληφθεί υπόψη η συμφωνία που επετεύχθη στους κόλπους των ομάδων εργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων επί της έκδοσης 2.3.0 των Προδιαγραφών και Απαιτήσεων του Συστήματος. Η εν λόγω έκδοση εφαρμόζεται τόσο για το συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα όσο και για το σιδηροδρομικό σύστημα υψηλών ταχυτήτων.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 96/48/ΕΚ και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων είναι αρμόδιος για την προετοιμασία της αναθεώρησης και της επικαιροποίησης των ΤΠΔ και την υποβολή τυχόν συστάσεων στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι κοινωνικές απαιτήσεις.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων διασφαλίζει την προσαρμογή των ΤΠΔ στην τεχνική πρόοδο, τις εξελίξεις της αγοράς και τις κοινωνικές απαιτήσεις, και προτείνει στην Επιτροπή τις τροποποιήσεις των ΤΠΔ τις οποίες θεωρεί αναγκαίες.

(6)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων εξέδωσε στις 24 Οκτωβρίου 2006 σύσταση σχετικά με τον κατάλογο των υποχρεωτικών προδιαγραφών που ορίζονται στις ΤΠΔ για το συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα και το σιδηροδρομικό σύστημα υψηλών ταχυτήτων.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 21 της οδηγίας 96/48/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος υποχρεωτικών προδιαγραφών που παρατίθεται στο παράρτημα Α της ΤΠΔ που επισυνάπτεται στην απόφαση 2006/679/ΕΚ σχετικά με το υποσύστημα έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος αντικαθίσταται από τον κατάλογο των υποχρεωτικών προδιαγραφών που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο κατάλογος των υποχρεωτικών προδιαγραφών που παρατίθεται στο παράρτημα Α της ΤΠΔ που επισυνάπτεται στην απόφαση 2006/860/ΕΚ σχετικά με το υποσύστημα έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος υψηλών ταχυτήτων αντικαθίσταται από τον κατάλογο των υποχρεωτικών προδιαγραφών που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την ημερομηνία κοινοποίησής της.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 114).

(2)  ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ· διορθώθηκε στην ΕΕ L 220 της 21.6.2004, σ. 40.

(3)  ΕΕ L 284 της 16.10.2006, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/860/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 7.12.2006, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 245 της 12.9.2002, σ. 37. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2004/447/ΕΚ (ΕΕ L 155 της 30.4.2004, σ. 74· διορθώθηκε στην ΕΕ L 193 της 1.6.2004, σ. 53).

(5)  ΕΕ L 220 της 21.6.2004, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΏΝ

Αριθμός στοιχείου

Αριθμός εγγράφου

Τίτλος εγγράφου

Έκδοση

1

UIC ETCS FRS

ERTMS/ETCS Functional Requirement Specification

4.29

2

99E 5362

ERTMS/ETCS Functional Statements

2.0.0

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirement Specification

2.3.0

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical Recorder-Downloading Tool

2.2.9

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for Man-Machine Interface

2.0.0

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the Train Interface

2.0.0

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.3.0

10

UNISIG SUBSET-037

Euroradio FIS

2.3.0

11

Μη διαθέσιμο 05E537

Off line key management FIS

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC Handover

2.1.2

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.0.0

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

15

UNISIG SUBSET-108

Interoperability-related consolidation on TSI annex A documents

1.1.0

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop sub-system

2.2.0 ##

17

Διαγράφεται σκοπίμως

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio In-fill FFFS

2.0.0

19

UNISIG SUBSET-047

Track-side-Trainborne FIS for Radio In-Fill

2.0.0

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio In-Fill

2.0.0

21

UNISIG SUBSET-049

Radio In-fill FIS with LEU/Interlocking

2.0.0

22

Διαγράφεται σκοπίμως

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Assignment of Values to ETCS variables

2.0.0

24

Διαγράφεται σκοπίμως

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe Time Layer

2.2.0

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe Link Layer

2.2.0

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 & 2

2.2.11

28

Μη διαθέσιμο

Reliability — Availability Requirements

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for Interface “k”

1.0.0

30

Διαγράφεται σκοπίμως

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional Requirements for an On-board Reference Test Facility

2.0.0

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional Requirements Specification

7

33

EIRENE SRS

GSM-R System Requirements Specification

15

34

A11T6001 12

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12

35

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands.

 

36α

Διαγράφεται σκοπίμως

 

 

36β

Διαγράφεται σκοπίμως

 

 

36γ

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37α

Διαγράφεται σκοπίμως

 

 

37β

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37γ

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37δ

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37ε

Διαγράφεται σκοπίμως

 

 

38

06E068

ETCS marker board definition

1.0

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.2.5

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio Test cases Safety Layer

2.2.5

41

Μη διαθέσιμο

UNISIG SUBSET 028

JRU Test Specification

 

42

Διαγράφεται σκοπίμως

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test Specification for Eurobalise FFFIS

2.1.2

44

Μη διαθέσιμο

Odometry FIS

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” Specification

1.0.0

46

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” Specification

1.0.1

47

Μη διαθέσιμο

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System

 

48

Μη διαθέσιμο

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50

Μη διαθέσιμο

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

 

51

Μη διαθέσιμο

Ergonomic aspects of the DMI

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application Layer

2.1.1

53

Μη διαθέσιμο

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS-Variables-Manual

 

54

Διαγράφεται σκοπίμως

 

 

55

Μη διαθέσιμο

Juridical recorder baseline requirements

 

56

Μη διαθέσιμο

05E538

ERTMS Key Management Conformance Requirements

 

57

Μη διαθέσιμο

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment

 

58

Μη διαθέσιμο

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC Safe Communication Interface

 

59

Μη διαθέσιμο

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS track side equipment

 

60

Μη διαθέσιμο

UNISIG SUBSET-104

ETCS version management

 

61

Μη διαθέσιμο

GSM-R version management

 

62

Μη διαθέσιμο

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for Safe Communication Interface

 

63

Μη διαθέσιμο

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

 

##

Υπό την επιφύλαξη έγκρισης της συχνότητας από την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπηρεσιών Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT).»