29.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 384/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2011/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 19ης Δεκεμβρίου 2006

περί προσαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 320/2006 για τη θέσπιση προσωρινού καθεστώτος αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης στην Κοινότητα, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, (εφεξής «πράξη προσχώρησης του 2005»), και ιδίως το άρθρο 20 σε συνδυασμό με το παράρτημα IV και το άρθρο 56 αυτής,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (1) τροποποίησε, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις για τα ανώτατα όρια ενίσχυσης για τους σπόρους προς σπορά, λόγω της προσχώρηση του 2004, και εισήγαγε καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στον τομέα της ζάχαρης. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (2) εισήγαγε κοινούς κανόνες που διέπουν την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης από το έτος εμπορίας 2006/2007. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006 (3) θέσπισε ένα προσωρινό καθεστώς για την αναδιάρθρωση του κλάδου της ζάχαρης στην Κοινότητα.

(2)

Οι εν λόγω γενικοί κανόνες και μέτρα θα πρέπει να προσαρμοσθούν, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή τους στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από την ημερομηνία της προσχώρησης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3)

Για να επιτραπεί στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να επωφεληθούν από τα μέτρα στήριξης στον τομέα της ζάχαρης που προβλέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ενδείκνυται να τροποποιηθούν τα εθνικά ανώτατα όρια για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, λαμβάνοντας υπόψη το πρόσθετο ποσό της ενίσχυσης. Για να δοθεί στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία η δυνατότητα να χορηγούν την άμεση ενίσχυση για τη ζάχαρη υπό τη μορφή ξεχωριστής άμεσης ενίσχυσης, ενδείκνυται να τροποποιηθούν τα εθνικά ανώτατα όρια σχετικά με τα ποσά αναφοράς για τη ζάχαρη. Για να εφαρμοσθούν οι διατάξεις για τη χωριστή πληρωμή για τη ζάχαρη στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ενδείκνυται να προσαρμοσθούν οι περίοδοι εφαρμογής αναλόγως.

(4)

Για να επιτραπεί στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να εντάξουν την ενίσχυση για τους σπόρους προς σπορά στα καθεστώτα στήριξης που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ενδείκνυται να προστεθούν η Βουλγαρία και η Ρουμανία στον κατάλογο των χωρών που αφορά το μέτρο αυτό.

(5)

Τόσο η πράξη προσχώρησης του 2005 όσο και ο παρών κανονισμός τροποποιούν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και αυτές οι τροποποιήσεις θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν την ίδια ημέρα. Χάριν της ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να προσδιορισθεί η σειρά με την οποία οι τροποποιήσεις αυτές θα εφαρμοσθούν.

(6)

Για να εφαρμοσθούν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία οι μηχανισμοί για το καθεστώς ποσόστωσης της παραγωγής για τη ζάχαρη, την ισογλυκόζη και το σιρόπι ινουλίνης καθώς και τις παραδοσιακές ανάγκες εφοδιασμού σε ζάχαρη για ραφινάρισμα, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006, και οι δύο χώρες θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των χωρών που επωφελούνται από τα μέτρα αυτά. Επίσης, θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσαρμογές στον εν λόγω κανονισμό, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιάζουσα κατάσταση που επικρατεί στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

(7)

Για να επιτραπεί στους επιχειρηματίες στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να συμμετάσχουν στο καθεστώς αναδιάρθρωσης που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006, είναι αναγκαία η προσαρμογή του εν λόγω κανονισμού.

(8)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 318/2006 και (ΕΚ) αριθ. 320/2006 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 όπως τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων με την πράξη προσχώρησης του 2005, τροποποιήθηκε ως εξής:

1)

Στο άρθρο 71γ, εντάσσεται το ακόλουθο εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο:

«Στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, το χρονοδιάγραμμα αυξήσεων που προβλέπεται βάσει του άρθρου 143α εφαρμόζεται για τη ζάχαρη και το κιχώριο».

2)

Το άρθρο 143βα τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 1, το κείμενο μετά την πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το εξής:

«Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται όσον αφορά αντιπροσωπευτική περίοδο, η οποία μπορεί να διαφέρει ανά προϊόν, για μία ή περισσότερες από τις περιόδους εμπορίας 2004/2005, 2005/2006 και 2006/2007 και η οποία καθορίζεται από τα κράτη μέλη πριν από τις 30 Απριλίου 2006, με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, όπως:

οι ποσότητες ζαχαρότευτλων, ζαχαροκάλαμου ή κιχωρίου που καλύπτονται από συμφωνίες παράδοσης που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 ή το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, κατά περίπτωση,

οι ποσότητες ζάχαρης ή σιροπιού ινουλίνης που παράγονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006, κατά περίπτωση,

ο μέσος αριθμός εκταρίων με ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμα ή κιχώριο που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζάχαρης ή σιροπιού ινουλίνης και καλύπτονται από συμφωνίες παράδοσης που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 ή το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, κατά περίπτωση.

Εντούτοις, οσάκις η αντιπροσωπευτική περίοδος περιλαμβάνει την περίοδο εμπορίας 2006/2007, η εν λόγω περίοδος εμπορίας αντικαθίσταται από την περίοδο εμπορίας 2005/2006 για τους γεωργούς που θίγονται από αποποίηση ποσόστωσης στην περίοδο εμπορίας 2006/2007, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 320/2006.

Στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας:

α)

η ημερομηνία της 30ής Απριλίου 2006 που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από την ημερομηνία της 15ης Φεβρουαρίου 2007·

β)

η χωριστή πληρωμή για τη ζάχαρη μπορεί να χορηγηθεί για τα έτη από το 2007 έως το 2011·

γ)

η αντιπροσωπευτική περίοδος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να διαφέρει ανά προϊόν για μία ή περισσότερες από τις περιόδους εμπορίας 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 και 2007/2008·

δ)

οσάκις η αντιπροσωπευτική περίοδος περιλαμβάνει την περίοδο εμπορίας 2007/2008, η εν λόγω περίοδος εμπορίας αντικαθίσταται από την περίοδο εμπορίας 2006/2007 για τους γεωργούς που θίγονται από αποποίηση ποσόστωσης στην περίοδο εμπορίας 2007/2008, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 320/2006».

β)

Μετά την παράγραφο 3, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3α.   Για το 2007, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η ημερομηνία της 31ης Μαρτίου 2006 που αναφέρεται στην παράγραφο 3 αντικαθίσταται από την ημερομηνία της 15ης Φεβρουαρίου 2007».

3)

Τα παραρτήματα VII, VΙΙΙα και ΧΙα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 7, παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, η περίοδος εμπορίας είναι η περίοδος εμπορίας 2006/2007».

2)

Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Για την περίοδο εμπορίας 2006/2007, ποσόστωση ισογλυκόζης 100 000 τόνων προστίθεται στο σύνολο της ποσόστωσης ισογλυκόζης που ορίζεται στο παράρτημα III. Για κάθε μία από τις περιόδους εμπορίας 2007/2008 και 2008/2009, προστίθεται μία επιπλέον ποσόστωση ισογλυκόζης 100 000 τόνων στην ποσόστωση της προηγούμενης περιόδου εμπορίας. Η προσαύξηση αυτή δεν αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Για κάθε μία από τις περιόδους εμπορίας 2007/2008 και 2008/2009, προστίθεται μία επιπλέον ποσόστωση ισογλυκόζης 11 045 τόνων για τη Βουλγαρία και 1 966 τόνων για τη Ρουμανία στην ποσόστωση της προηγούμενης περιόδου εμπορίας.

Τα κράτη μέλη χορηγούν τις πρόσθετες ποσοστώσεις στις επιχειρήσεις κατ’ αναλογία των ποσοστώσεων ισογλυκόζης που τους χορηγήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2».

3)

Στο άρθρο 29, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Παρά το άρθρο 19 παράγραφος 1 ορίζεται για την Κοινότητα παραδοσιακή ανάγκη εφοδιασμού ζάχαρης για ραφινάρισμα ύψους 2 324 735 τόνων ανά περίοδο εμπορίας, εκφραζόμενη ως λευκή ζάχαρη.

Κατά τις περιόδους εμπορίας 2006/2007, 2007/2008 και 2008/2009, η παραδοσιακή ανάγκη εφοδιασμού κατανέμεται ως εξής:

198 748 τόνοι για τη Βουλγαρία,

296 627 τόνοι για τη Γαλλία,

291 633 τόνοι για την Πορτογαλία,

329 636 τόνοι για τη Ρουμανία,

19 585 τόνοι για τη Σλοβενία,

59 925 τόνοι για τη Φινλανδία,

1 128 581 τόνοι για το Ηνωμένο Βασίλειο».

4)

Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 320/2006, η εισαγωγική φράση του πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης, στην οποία έχει χορηγηθεί ποσόστωση μέχρι την 1η Ιουλίου 2006 ή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2007, στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, δικαιούται ενίσχυση αναδιάρθρωσης ανά τόνο αποποιηθείσας ποσόστωσης, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τη διάρκεια μιας από τις περιόδους εμπορίας 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 και 2009/2010:».

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2007, υπό την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. KORKEAOJA


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 (ΕΕ L 265 της 26.9.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1585/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 294 της 25.10.2006, σ. 19).

(3)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 42.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τα παραρτήματα VII, VΙΙΙα και ΧΙα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 τροποποιούνται ως εξής:

1.

Στο σημείο K 2 του παραρτήματος VII, ο πίνακας 1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Πίνακας 1

Ανώτατα όρια για τα ποσά που πρέπει να περιληφθούν στο ποσό αναφοράς των γεωργών

(σε χιλιάδες ευρώ)

Κράτος μέλος

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 και επόμενα έτη

Βέλγιο

47 429

60 968

74 508

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

Βουλγαρία

84

121

154

176

220

264

308

352

396

440

Τσεχική Δημοκρατία

27 851

34 319

40 786

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

Δανία

19 314

25 296

31 278

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

Γερμανία

154 974

203 607

252 240

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

Ελλάδα

17 941

22 455

26 969

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

Ισπανία

60 272

74 447

88 621

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

Γαλλία

152 441

199 709

246 976

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

Ιρλανδία

11 259

14 092

16 925

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

Ιταλία

79 862

102 006

124 149

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

Λεττονία

4 219

5 164

6 110

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

Λιθουανία

6 547

8 012

9 476

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

Ουγγαρία

26 105

31 986

37 865

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

Κάτω Χώρες

41 743

54 272

66 803

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

Αυστρία

18 971

24 487

30 004

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

Πολωνία

99 135

122 906

146 677

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

Πορτογαλία

3 940

4 931

5 922

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

Ρουμανία

1 930

2 781

3 536

4 041

5 051

6 062

7 072

8 082

9 093

10 103

Σλοβενία

2 284

2 858

3 433

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

Σλοβακία

11 813

14 762

17 712

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

Φιλανδία

8 255

10 332

12 409

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

Σουηδία

20 809

26 045

31 281

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

Ηνωμένο Βασίλειο

64 340

80 528

96 717

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376»

2.

Το παράρτημα VΙΙΙα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙα

Εθνικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 71γ

(σε χιλιάδες ευρώ)

Ημερολογιακό έτος

Βουλγαρία

Τσεχική Δημοκρατία

Εσθονία

Κύπρος

Λεττονία

Λιθουανία

Ουγγαρία

Μάλτα

Πολωνία

Ρουμανία

Σλοβενία

Σλοβακία

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

200 384

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

441 930

58 958

161 362

2008

240 521

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

530 681

73 533

200 912

2009

281 154

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

621 636

87 840

238 989

2010

321 376

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

710 441

101 840

275 489

2011

401 620

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

888 051

115 840

312 089

2012

481 964

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

1 065 662

129 840

348 589

2013

562 308

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 243 272

143 940

385 189

2014

642 652

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 420 882

143 940

385 189

2015

722 996

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 598 493

143 940

385 189

2016 και επόμενα έτη

803 340

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 776 103

143 940

385 189»

3.

Το παράρτημα ΧΙα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙα

Ανώτατα όρια των ενισχύσεων για τους σπόρους προς σπορά στα νέα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 99 παράγραφος 3

(σε εκατομμύρια ευρώ)

Ημερολογιακό έτος

Βουλγαρία

Τσεχική Δημοκρατία

Εσθονία

Κύπρος

Λεττονία

Λιθουανία

Ουγγαρία

Μάλτα

Πολωνία

Ρουμανία

Σλοβενία

Σλοβακία

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

επόμενα έτη

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ

(τόνοι)

Κράτη μέλη ή περιφέρειες

(1)

Ζάχαρη

(2)

Ισογλυκόζη

(3)

Σιρόπι ινουλίνης

(4)

Βέλγιο

819 812

85 694

0

Βουλγαρία

4 752

67 108

Τσεχική Δημοκρατία

454 862

Δανία

420 746

Γερμανία

3 655 456

42 360

Ελλάδα

317 502

15 433

Ισπανία

903 843

98 845

Γαλλία (μητροπολιτική)

3 552 221

23 755

0

Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα

480 245

Ιρλανδία

0

Ιταλία

778 706

24 301

Λεττονία

66 505

Λιθουανία

103 010

Ουγγαρία

401 684

164 736

Κάτω Χώρες

864 560

10 891

0

Αυστρία

387 326

Πολωνία

1 671 926

32 056

Πορτογαλία (ηπειρωτική)

34 500

11 870

Αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών

9 953

Ρουμανία

109 164

11 947

Σλοβακία

207 432

50 928

Σλοβενία

52 973

Φινλανδία

146 087

14 210

Σουηδία

325 700

Ηνωμένο Βασίλειο

1 138 627

32 602

Σύνολο

16 907 591

686 736