28.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 379/105


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2008/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2006

για τον καθορισμό, για το έτος 2007, των λεπτομερειών εφαρμογής των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα προϊόντα κρέατος «baby beef» καταγωγής Κροατίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου και Κοσσυφοπεδίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τη θέσπιση εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2820/98, καθώς και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1763/1999 και (ΕΚ) αριθ. 6/2000 (2), προβλέπεται ετήσια προτιμησιακή δασμολογική ποσόστωση κρέατος «baby beef»11 475 τόνων, που κατανέμεται μεταξύ της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και του Κοσσυφοπεδίου.

(2)

Η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός και της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, που εγκρίθηκε με την απόφαση 2005/40/ΕΚ, Ευρατόμ, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (3) και η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, που εγκρίθηκε με την απόφαση 2004/239/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και της Επιτροπής (4), προβλέπουν ετήσιες προτιμησιακές δασμολογικές ποσοστώσεις «baby beef»9 400 και 1 650 τόνων αντίστοιχα.

(3)

Στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2248/2001 του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, και εφαρμογής της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κροατίας (5) και στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 153/2002 του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2002 σχετικά με ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, και εφαρμογής της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (6) προβλέπεται ο καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής σχετικά με τις παραχωρήσεις που αφορούν το κρέας «baby beef».

(4)

Για σκοπούς ελέγχου, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000, η εισαγωγή στο πλαίσιο των ποσοστώσεων κρέατος «baby beef» που προβλέπεται για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο, υπόκειται σε υποβολή πιστοποιητικού γνησιότητας το οποίο πιστοποιεί ότι τα προϊόντα κατάγονται από τη χώρα έκδοσης και ανταποκρίνονται επακριβώς προς τον ορισμό του παραρτήματος ΙΙ του εν λόγω κανονισμού. Για λόγους εναρμόνισης, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί επίσης για τις εισαγωγές στο πλαίσιο των ποσοστώσεων κρέατος «baby beef», που προέρχονται από την Κροατία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η υποβολή πιστοποιητικού γνησιότητας το οποίο πιστοποιεί ότι τα προϊόντα κατάγονται από τη χώρα έκδοσης και ανταποκρίνονται επακριβώς προς τον ορισμό του παραρτήματος III της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Κροατία ή με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καταρτισθεί υπόδειγμα των πιστοποιητικών γνησιότητας και να θεσπιστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν τη χρήση τους.

(5)

Σύμφωνα με το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999, το Κοσσυφοπέδιο τέθηκε υπό τη διεθνή πολιτική διοίκηση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για το Κοσσυφοπέδιο (UNMIK). Το Κοσσυφοπέδιο και το Μαυροβούνιο εγκαθίδρυσαν επίσης χωριστή τελωνειακή διοίκηση. Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθεί ειδικό πιστοποιητικό γνησιότητας για τα εμπορεύματα προέλευσης τελωνειακών εδαφών Μαυροβουνίου ή Κοσσυφοπεδίου.

(6)

Η διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση πιστοποιητικών εισαγωγής. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2000 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (7) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 1995 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 (8).

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (9), εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά εισαγωγής για τις περιόδους εισαγωγικών δασμολογικών ποσοστώσεων που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 καθορίζει ιδίως τις διατάξεις για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής, την ιδιότητα των αιτούντων και την έκδοση των πιστοποιητικών. Ο εν λόγω κανονισμός περιορίζει την περίοδο ισχύος των πιστοποιητικών μέχρι την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή. Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 πρέπει να εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται βάσει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη των πρόσθετων όρων ή παρεκκλίσεων που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό. Όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, πρέπει να εναρμονιστούν οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006.

(8)

Για να διασφαλισθεί η ορθή διαχείριση της εισαγωγής των εν λόγω προϊόντων, πρέπει να προβλεφθεί ότι η έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής υπόκειται σε εξακρίβωση, κυρίως των ενδείξεων που αναγράφονται στα πιστοποιητικά γνησιότητας.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Βοείου Κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, ανοίγονται οι ακόλουθες δασμολογικές ποσοστώσεις:

α)

9 400 τόνοι κρέατος «baby beef», εκφρασμένοι σε βάρος σφαγίου, καταγωγής Κροατίας·

β)

1 500 τόνοι κρέατος «baby beef», εκφρασμένοι σε βάρος σφαγίου, καταγωγής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης·

γ)

1 650 τόνοι κρέατος «baby beef», εκφρασμένοι σε βάρος σφαγίου, καταγωγής πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας·

δ)

9 975 τόνοι κρέατος «baby beef», εκφρασμένοι σε βάρος σφαγίου, καταγωγής Σερβίας, Μαυροβουνίου και Κοσσυφοπεδίου.

Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο φέρουν τους αύξοντες αριθμούς 09.4503, 09.4504, 09.4505 και 09.4506, αντίστοιχα.

Για τον καταλογισμό στις εν λόγω ποσοστώσεις, 100 χιλιόγραμμα ζώντος βάρους ισοδυναμούν με 50 χιλιόγραμμα βάρους σφαγίου.

2.   Οι δασμοί που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθορίζονται σε 20 % του κατ' αξία δασμού και σε 20 % του ειδικού δασμού που προβλέπεται από το κοινό δασμολόγιο.

3.   Η εισαγωγή στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορά μόνον ορισμένα ζώντα ζώα και ορισμένα κρέατα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ, οι οποίοι αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000, στο παράρτημα III των συμφωνιών σταθεροποίησης και σύνδεσης που έχουν συναφθεί με την Κροατία και στο παράρτημα ΙΙΙ της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης που έχει συναφθεί με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 και ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 και ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Άρθρο 2

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1445/1995, (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και τα κεφάλαια Ι και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 εφαρμόζονται στις εισαγωγές οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 3

1.   Στην αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού και στο πιστοποιητικό αναγράφεται, στη θέση 8, η ένδειξη της χώρας ή του τελωνειακού εδάφους καταγωγής και στη θέση «ναι» σημειώνεται σταυρός. Το πιστοποιητικό καθιστά υποχρεωτική την εισαγωγή από την αναγραφόμενη χώρα ή το αναγραφόμενο τελωνειακό έδαφος.

Στην αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού και στο πιστοποιητικό αναγράφεται, στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που εμφαίνονται στο παράρτημα I.

2.   Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού γνησιότητας που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 υποβάλλεται, με ένα αντίγραφο, στην αρμόδια αρχή, συγχρόνως με την αίτηση έκδοσης του πρώτου πιστοποιητικού εισαγωγής το οποίο έχει σχέση με το πιστοποιητικό γνησιότητας.

Μέχρις εξαντλήσεως της αναγραφόμενης ποσότητας, ένα πιστοποιητικό γνησιότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση περισσοτέρων του ενός πιστοποιητικών εισαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή θεωρεί το πιστοποιητικό γνησιότητας με αναγραφή της καταλογιζόμενης ποσότητας.

3.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό εισαγωγής, μόνον αφού διασφαλιστεί ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό γνησιότητας αντιστοιχούν στα στοιχεία που έχουν ληφθεί από την Επιτροπή στις εβδομαδιαίες ανακοινώσεις επί του θέματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή το πιστοποιητικό εκδίδεται αμέσως.

Άρθρο 4

1.   Κάθε αίτηση εισαγωγής στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας ή του τελωνειακού εδάφους εξαγωγής οι οποίες εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ και πιστοποιεί ότι τα προϊόντα κατάγονται από τη σχετική χώρα ή το σχετικό τελωνειακό έδαφος και ανταποκρίνονται προς το συγκεκριμένο ορισμό, ανάλογα με την περίπτωση, του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000, του παραρτήματος III των συμφωνιών σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Κροατία ή του παραρτήματος ΙΙΙ της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

2.   Το πιστοποιητικό γνησιότητας συντάσσεται σε ένα πρωτότυπο και σε δύο αντίγραφα, τα οποία εκτυπώνονται και συμπληρώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που εμφαίνεται στα παραρτήματα ΙΙΙ έως VIII, για τις χώρες ή το τελωνειακό έδαφος εξαγωγής· μπορούν επίσης να εκτυπωθούν και να συμπληρωθούν στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας ή του τελωνειακού εδάφους εξαγωγής.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου έχει υποβληθεί η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού εισαγωγής, μπορούν να ζητήσουν μετάφραση του πιστοποιητικού.

3.   Το πρωτότυπο και τα αντίγραφα αυτού μπορούν να είναι είτε δακτυλογραφημένα είτε χειρόγραφα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πρέπει να συμπληρώνονται με μαύρη μελάνη και κεφαλαία γράμματα.

Οι διαστάσεις των πιστοποιητικών είναι 210 × 297 χιλιοστά. Το χαρτί που χρησιμοποιείται πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 40 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Το πρωτότυπο είναι χρώματος λευκού, το πρώτο αντίγραφο χρώματος ροζ και το δεύτερο αντίγραφο χρώματος κίτρινου.

4.   Κάθε πιστοποιητικό έχει το δικό του αύξοντα αριθμό μετά από τον οποίο αναγράφεται η ονομασία της χώρας ή του τελωνειακού εδάφους εκδόσεως.

Τα αντίγραφα φέρουν τον ίδιο αύξοντα αριθμό και την ίδια ονομασία με το πρωτότυπο.

5.   Ένα πιστοποιητικό γνησιότητας ισχύει μόνον εάν είναι δεόντως θεωρημένο από οργανισμό εκδόσεως που αναγράφεται στον κατάλογο του παραρτήματος II.

6.   Το πιστοποιητικό είναι δεόντως θεωρημένο εφόσον αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης και φέρει τη σφραγίδα του οργανισμού έκδοσης και την υπογραφή του προσώπου ή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να το υπογράψουν.

Άρθρο 5

1.   Ο οργανισμός εκδόσεως που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ:

α)

πρέπει να έχει αναγνωρισθεί ως τέτοιος από τη χώρα ή το τελωνειακό έδαφος εξαγωγής·

β)

αναλαμβάνει την υποχρέωση να επαληθεύει τις ενδείξεις που εμφαίνονται στα πιστοποιητικά γνησιότητας·

γ)

αναλαμβάνει τη δέσμευση να παρέχει στην Επιτροπή, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία που επιτρέπει την επαλήθευση των ενδείξεων που αναγράφονται στα πιστοποιητικά γνησιότητας, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό του πιστοποιητικού, τον εξαγωγέα, τον παραλήπτη, τη χώρα προορισμού, το προϊόν (ζώντα ζώα/κρέας), το καθαρό βάρος και την ημερομηνία υπογραφής.

2.   Ο κατάλογος του παραρτήματος ΙΙ μπορεί να αναθεωρείται από την Επιτροπή όταν δεν πληρούται πλέον ο όρος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή όταν ένας οργανισμός εκδόσεως παραλείψει να εκπληρώσει μία των υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει ή όταν καθορισθεί νέος οργανισμός εκδόσεως.

Άρθρο 6

Τα πιστοποιητικά γνησιότητας και τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν για τρεις μήνες από την ημερομηνία της έκδοσής τους.

Άρθρο 7

Οι αρχές των ενδιαφερόμενων χωρών ή του ενδιαφερόμενου τελωνειακού εδάφους εξαγωγής κοινοποιούν στην Επιτροπή τα δείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς εκδόσεώς τους, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τις υπογραφές των ατόμων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να υπογράφουν τα πιστοποιητικά γνησιότητας. Η Επιτροπή ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 240 της 23.9.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1946/2005 (ΕΕ L 312 της 29.11.2005, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 26 της 28.1.2005, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 84 της 20.3.2004, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 304 της 21.11.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2/2003 (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 26).

(6)  ΕΕ L 25 της 29.1.2002, σ. 16. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3/2003 (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 30).

(7)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 410/2006 (ΕΕ L 71 της 10.3.2006, σ. 7).

(8)  EE L 143 της 27.6.1995, σ. 35. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με του κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1713/2006 (ΕΕ L 321 της 21.11.2006, σ. 11).

(9)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ποικιλίες στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 3 παράγραφος 1

:

στα βουλγαρικά

:

«Baby beef» (Регламент (ЕО) № 2008/2006)

:

στα ισπανικά

:

«Baby beef» (Reglamento (CE) no 2008/2006)

:

στα τσεχικά

:

«Baby beef» (Nařízení (ES) č. 2008/2006)

:

στα δανικά

:

«Baby beef» (Forordning (EF) nr. 2008/2006)

:

στα γερμανικά

:

«Baby beef» (Verordnung (EG) Nr. 2008/2006)

:

στα εσθονικά

:

«Baby beef» (Määrus (EÜ) nr 2008/2006)

:

στα ελληνικά

:

«Baby beef» (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/2006)

:

στα αγγλικά

:

«Baby beef» (Regulation (EC) No 2008/2006)

:

στα γαλλικά

:

«Baby beef» (Règlement (CE) no 2008/2006)

:

στα ιταλικά

:

«Baby beef» (Regolamento (CE) n. 2008/2006)

:

στα λεττονικά

:

«Baby beef» (Regula (ΕΚ) Nr. 2008/2006)

:

στα λιθουανικά

:

«Baby beef» (Reglamentas (EB) Nr. 2008/2006)

:

στα ουγγρικά

:

«Baby beef» (2008/2006/ΕΚ rendelet)

:

στα μαλτέζικα

:

«Baby beef» (Regolament (KE) Nru 2008/2006)

:

στα ολλανδικά

:

«Baby beef» (Verordening (EG) nr 2008/2006)

:

στα πολωνικά

:

«Baby beef» (Rozporządzenie (WE) nr 2008/2006)

:

στα πορτογαλικά

:

«Baby beef» (Regulamento (CE) n.o 2008/2006)

:

στα ρουμανικά

:

«Baby beef» (Regulamentul (CE) nr. 2008/2006)

:

στα σλοβακικά

:

«Baby beef» (Nariadenie (ES) č. 2008/2006)

:

στα σλοβενικά

:

«Baby beef» (Uredba (ES) št. 2008/2006)

:

στα φινλανδικά

:

«Baby beef» (Asetus (EY) N:o 2008/2006)

:

στα σουηδικά

:

«Baby beef» (Förordning (EG) nr 2008/2006)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εκδίδοντες οργανισμοί:

Δημοκρατία της Κροατίας: Croatian Livestock Center, Zagreb, Κροατία.

Βοσνία-Ερζεγοβίνη:

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας:

Σερβία (1): «YU Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrade, Yugoslavia.»

Μαυροβούνιο:

Σερβία/Κοσσυφοπέδιο:


(1)  Εξαιρουμένου του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Image