23.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 368/74


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Δεκεμβρίου 2006

για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 51 παράγραφος 4, το άρθρο 74 παράγραφος 4, και το άρθρο 91,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η πείρα δείχνει ότι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (που στο εξής αναφέρεται ως «ΟΣΔΕ»), το οποίο προβλέπεται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (2), έχει αποδειχτεί αποτελεσματικό και επαρκές μέσο για την εφαρμογή των καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων. Συνεπώς, σχετικά με τα μέτρα με βάση την έκταση και τα ζώα στο πλαίσιο του άξονα 2 του τμήματος 2 του κεφαλαίου 1 του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, οι κανόνες διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και οι διατάξεις που αφορούν τις μειώσεις και τους αποκλεισμούς στις περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων που σχετίζονται με τα εν λόγω μέτρα, πρέπει να ακολουθούν τις αρχές που καθορίζονται στο ΟΣΔΕ και ιδιαίτερα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (3).

(2)

Ωστόσο, για ορισμένα καθεστώτα στήριξης που θεσπίζονται στο πλαίσιο του άξονα 2, και για ισοδύναμες ενισχύσεις στο πλαίσιο του άξονα 4 του τμήματος 2 του κεφαλαίου Ι του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, οι κανόνες διαχείρισης και ελέγχου πρέπει να προσαρμοστούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των καθεστώτων στήριξης που προβλέπονται στους άξονες 1 και 3 των τμημάτων 1 και 3 αντίστοιχα του εν λόγω κανονισμού, καθώς και για ισοδύναμα καθεστώτα του άξονα 4. Συνεπώς, πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για τα εν λόγω καθεστώτα στήριξης.

(3)

Για να διασφαλιστεί ότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε θέση να οργανώσουν αποτελεσματικό ολοκληρωμένο έλεγχο όλων των εκτάσεων για τις οποίες ζητούνται ενισχύσεις, αφενός βάσει του άξονα 2 και αφετέρου βάσει των καθεστώτων ενίσχυσης με βάση την έκταση τα οποία καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 796/2004, οι αιτήσεις για τις ενισχύσεις με βάση την έκταση στο πλαίσιο του άξονα 2 πρέπει να υποβάλλονται εντός της ίδιας προθεσμίας με την ενιαία αίτηση που προβλέπεται στο κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙ του μέρους ΙΙ του εν λόγω κανονισμού. Ωστόσο, πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για την πραγματοποίηση των αναγκαίων διοικητικών ρυθμίσεων.

(4)

Για να εξασφαλιστεί ο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, οι πληρωμές δεν πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να πραγματοποιούνται πριν από την ολοκλήρωση των ελέγχων των αιτήσεων ενίσχυσης. Ωστόσο, ενδείκνυται να επιτραπούν οι πληρωμές μέχρις ορισμένου ύψους μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων. Κατά τον καθορισμό του ύψους αυτού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος υπέρβασης του οφειλόμενου ποσού.

(5)

Οι κανόνες ελέγχου που προβλέπει ο παρών κανονισμός πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οικείων μέτρων στο πλαίσιο του άξονα 2. Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες.

(6)

Βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, οι ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων από τα μέτρα που προβλέπει ο εν λόγω κανονισμός υπόκεινται στην τήρηση πολλαπλής συμμόρφωσης όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Κατά συνέπεια ενδείκνυται η ευθυγράμμιση των κανόνων που αφορούν την πολλαπλή συμμόρφωση με εκείνους που προβλέπουν οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

(7)

Για να εξασφαλιστεί ότι οι επενδυτικές πράξεις υλοποιούνται ορθά και ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί παρατύπως η ίδια επένδυση από δύο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές, πρέπει να πραγματοποιούνται εκ των υστέρων έλεγχοι των επενδυτικών πράξεων για να επαληθεύεται ότι τηρείται το άρθρο 72 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. Πρέπει να προσδιοριστούν η βάση και το περιεχόμενο των εν λόγω ελέγχων.

(8)

Απαιτούνται ειδικοί κανόνες για να καθοριστούν οι αρμοδιότητες όσον αφορά τον έλεγχο των ομάδων τοπικής δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη.

(9)

Για να μπορεί η Επιτροπή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τη διαχείριση των μέτρων, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με τον αριθμό των πραγματοποιηθέντων ελέγχων και τα αποτελέσματά τους.

(10)

Όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται από την κοινοτική ή την εθνική νομοθεσία ή τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να μπορούν να ελεγχθούν βάσει συνόλου επαληθεύσιμων δεικτών.

(11)

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν στοιχεία από άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς για να επαληθεύουν την τήρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Ωστόσο, πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι η υπηρεσία ή ο οργανισμός λειτουργεί σε ποιοτικό επίπεδο επαρκές για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

(12)

Πρέπει να καθοριστούν γενικές αρχές ελέγχου που να καλύπτουν το δικαίωμα της Επιτροπής να πραγματοποιεί ελέγχους.

(13)

Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι οργανισμοί πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (4), διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από άλλες υπηρεσίες ή φορείς για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους με βάση τον παρόντα κανονισμό.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΜΕΡΟΣ Ι

Πεδίο εφαρμογής και γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου καθώς και της πολλαπλής συμμόρφωσης όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση των μέτρων στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία καθορίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

Άρθρο 2

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 5, 22, 23, 69 και 73 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

α)

ως «αίτηση ενίσχυσης» νοείται η αίτηση που πρέπει να εγκριθεί για τη χορήγηση της ενίσχυσης ή για την υπαγωγή στο καθεστώς·

β)

ως «αίτηση πληρωμής» νοείται η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση πληρωμής από τις εθνικές αρχές.

Άρθρο 4

Αιτήσεις ενίσχυσης και αιτήσεις πληρωμής

1.   Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη φροντίζουν για τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.

2.   Για μέτρα με πολυετείς αναλήψεις υποχρεώσεων, ο δικαιούχος υποβάλλει ετήσια αίτηση πληρωμής.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να καταργήσουν τις ετήσιες αιτήσεις πληρωμής σε περίπτωση που καθιερώσουν αποτελεσματικές εναλλακτικές διαδικασίες για την πραγματοποίηση των διοικητικών ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 11 ή στο άρθρο 26, ανάλογα με την περίπτωση.

3.   Οι αιτήσεις ενίσχυσης και οι αιτήσεις πληρωμής μπορεί να αναπροσαρμοστούν ανά πάσα στιγμή μετά την υποβολή τους, σε περιπτώσεις εμφανών σφαλμάτων που έχουν διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 5

Γενικές αρχές ελέγχου

1.   Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται από την κοινοτική ή την εθνική νομοθεσία ή από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης είναι δυνατό να ελεγχθούν σύμφωνα με σύνολο επαληθεύσιμων δεικτών τους οποίους πρέπει να θεσπίσουν τα κράτη μέλη.

2.   Στις περιπτώσεις που είναι δυνατόν, πραγματοποιούνται ταυτόχρονα οι επιτόπιοι έλεγχοι που προβλέπονται στα άρθρα 12, 20 και 27 και άλλοι έλεγχοι που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες όσον αφορά τις επιδοτήσεις της γεωργίας.

3.   Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, δεν πραγματοποιούνται πληρωμές σε δικαιούχους για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι δημιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την καταβολή τέτοιων ενισχύσεων, με στόχο να αποκομίσουν οφέλη αντίθετα με τους στόχους του καθεστώτος στήριξης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Κανόνες διαχείρισης και ελέγχου

ΤΙΤΛΟΣ Ι

Στήριξη αγροτικής ανάπτυξης για ορισμένα μέτρα στο πλαίσιο του άξονα 2 και του άξονα 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 6

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1.   Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό, ο παρών τίτλος ισχύει στα ακόλουθα:

α)

στη στήριξη που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005·

β)

στη στήριξη που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 63 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά τις πράξεις που αντιστοιχούν στα μέτρα που ορίζονται στο πλαίσιο του άξονα 2.

Ωστόσο, ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο vi) και στοιχείο β) σημεία vi) και vii), καθώς και στο άρθρο 39 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, ούτε στα μέτρα βάσει του άρθρου 36 στοιχείο β) σημεία i) και iii) του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά τις δαπάνες εγκατάστασης.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «μέτρο βάσει της έκτασης» νοείται κάθε μέτρο ή επιμέρους μέτρο για το οποίο η ενίσχυση εξαρτάται από το μέγεθος της δηλωθείσας έκτασης·

β)

ως «μέτρο που αφορά τα ζώα» νοείται κάθε μέτρο ή επιμέρους μέτρο για το οποίο η ενίσχυση εξαρτάται από τον αριθμό των δηλωθέντων ζώων.

Άρθρο 7

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004

Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία το άρθρο 2 παράγραφοι 10, 22 και 23 καθώς και τα άρθρα 9, 18, 21 και 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

Εφαρμόζεται επίσης κατ’ αναλογία το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004. Ωστόσο, για τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχείο β) σημεία iii), iv) και v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα κράτη μέλη μπορούν να συγκροτήσουν κατάλληλα εναλλακτικά συστήματα για τον επακριβή προσδιορισμό της γης που αποτελεί αντικείμενο της ενίσχυσης.

Άρθρο 8

Αιτήσεις πληρωμής

1.   Για όλες τις συμβάσεις με έναρξη ισχύος μετά την 1η Ιανουαρίου 2007, οι αιτήσεις πληρωμής στο πλαίσιο μέτρων βάσει της έκτασης υποβάλλονται σύμφωνα με την προθεσμία που καθορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν την εφαρμογή της παρούσας διάταξης μόνον από το έτος υποβολής αιτήσεων 2008 και μετά.

2.   Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, η αίτηση πληρωμής θεωρείται ότι υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

3.   Ισχύουν, κατ’ αναλογία για τις αιτήσεις πληρωμής βάσει του παρόντος τίτλου, το άρθρο 11 παράγραφος 3 και τα άρθρα 12 και 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού, η αίτηση πληρωμής περιλαμβάνει επίσης και τις πληροφορίες που προβλέπονται στην εν λόγω διάταξη σχετικά με τη μη γεωργική γη για την οποία ζητείται ενίσχυση.

Άρθρο 9

Πληρωμές

1.   Δεν πραγματοποιείται καμία πληρωμή για κανένα μέτρο ή σύνολο πράξεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος τίτλου, αν δεν έχουν προηγηθεί έλεγχοι του σχετικού μέτρου ή του συνόλου των πράξεων όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, βάσει των αναφερόμενων στο τμήμα Ι του κεφαλαίου ΙΙ.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο υπέρβασης του οφειλόμενου ποσού, να καταβάλουν μέχρι και το 70 % της ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 11. Το ποσοστό των πληρωμών είναι ταυτόσημο για όλους τους δικαιούχους του μέτρου ή του συνόλου των πράξεων.

2.   Όσον αφορά τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης που προβλέπονται στο τμήμα ΙΙ του κεφαλαίου ΙΙ, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω έλεγχοι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν πριν από τις πληρωμές, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται σύμφωνα με το άρθρο 73 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Έλεγχοι, μειώσεις και αποκλεισμοί

Άρθρο 10

Γενικές αρχές

1.   Οι αρχικές αιτήσεις ενίσχυσης και οι μεταγενέστερες αιτήσεις πληρωμής ελέγχονται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επαλήθευση της τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης των ενισχύσεων.

2.   Τα κράτη μέλη ορίζουν κατάλληλες μεθόδους και μέσα επαλήθευσης των προϋποθέσεων χορήγησης των ενισχύσεων για κάθε μέτρο στήριξης.

3.   Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπεται στο κεφάλαιο 4 του τίτλου ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (το οποίο στο εξής αναφέρεται ως «ΟΣΔΕ»).

4.   Η επαλήθευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας περιλαμβάνει διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους.

5.   Η τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης επαληθεύεται μέσω επιτόπιων ελέγχων και όπου απαιτείται με διοικητικούς ελέγχους.

6.   Κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από μια δέσμευση, δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία χορηγείται ενίσχυση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

ΤΜΗΜΑ Ι

Τήρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι

Έλεγχοι

Άρθρο 11

Διοικητικοί έλεγχοι

1.   Οι διοικητικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης και πληρωμής και καλύπτουν όλα τα στοιχεία που είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο να ελεγχθούν διοικητικά. Οι διαδικασίες προβλέπουν την καταγραφή των πραγματοποιούμενων ελεγκτικών εργασιών, των αποτελεσμάτων των επαληθεύσεων και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αποκλίσεων.

2.   Οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν, όπου είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, διασταυρούμενους ελέγχους, μεταξύ άλλων και με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Οι διασταυρούμενοι αυτοί έλεγχοι αφορούν τουλάχιστον τα αγροτεμάχια και το ζωικό κεφάλαιο που καλύπτονται από το μέτρο στήριξης, ώστε να αποφεύγεται η αχρεώστητη καταβολή ενίσχυσης.

3.   Ελέγχεται η τήρηση των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων.

4.   Στις ενδείξεις για παρατυπίες που προκύπτουν από τους διασταυρούμενους ελέγχους δίνεται συνέχεια με οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη διοικητική διαδικασία και, εάν χρειάζεται, με επιτόπιο έλεγχο.

5.   Ενδεχομένως, οι διοικητικοί έλεγχοι για την επιλεξιμότητα λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων που πραγματοποιούνται από άλλες υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς που εμπλέκονται σε ελέγχους γεωργικών επιδοτήσεων.

Άρθρο 12

Επιτόπιοι έλεγχοι

1.   Ο συνολικός αριθμός των επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιούνται ετησίως καλύπτει τουλάχιστον το 5 % του συνόλου των δικαιούχων που αποτελούν αντικείμενο ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων μέτρων που υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος τίτλου.

Ωστόσο, οι αιτούντες που έχουν κριθεί μη επιλέξιμοι μετά από διοικητικούς ελέγχους δεν αποτελούν μέρος του συνολικού αριθμού των δικαιούχων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

2.   Στους επιτόπιους ελέγχους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζεται το άρθρο 26 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

3.   Το προς έλεγχο δείγμα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 επιλέγεται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

4.   Για τα πολυετή μέτρα που περιλαμβάνουν πληρωμές πέραν των πέντε ετών, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν τον υποδιπλασιασμό του ποσοστού ελέγχου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μετά το πέμπτο έτος πληρωμών προς τον δικαιούχο.

Οι δικαιούχοι έναντι των οποίων το κράτος μέλος χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, δεν αποτελούν μέρος του συνολικού αριθμού των δικαιούχων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.

Άρθρο 13

Έκθεση ελέγχου

Για τους επιτόπιους ελέγχους της παρούσας ενότητας, συντάσσεται έκθεση ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

Άρθρο 14

Γενικές αρχές σχετικά με τους επιτόπιους ελέγχους

1.   Οι επιτόπιοι έλεγχοι κατανέμονται σε ολόκληρο το έτος βάσει ανάλυσης των κινδύνων που παρουσιάζουν οι διάφορες δεσμεύσεις στο πλαίσιο κάθε μέτρου αγροτικής ανάπτυξης.

2.   Οι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν όλες τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις δεσμεύσεις του δικαιούχου που μπορούν να ελεγχθούν τη στιγμή της επίσκεψης.

Άρθρο 15

Στοιχεία των επιτόπιων ελέγχων και προσδιορισμός των εκτάσεων

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν κριτήρια και μεθόδους ελέγχου που επιτρέπουν τον έλεγχο των διαφόρων αναλήψεων υποχρεώσεων και δεσμεύσεων του δικαιούχου, με τρόπο που να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 48 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής (5).

2.   Όσον αφορά τους ελέγχους μέτρων βάσει της έκτασης, οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 29, 30 και 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

Ωστόσο, για τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχείο β) σημεία iii), iv) και v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν κατάλληλα περιθώρια ανοχής, που σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνουν το διπλάσιο των περιθωρίων ανοχής που καθορίζονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

3.   Όσον αφορά τους ελέγχους μέτρων που αφορούν τα ζώα, οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

Μειώσεις και αποκλεισμοί

Άρθρο 16

Μέτρα βάσει της έκτασης

1.   Η βάση υπολογισμού της ενίσχυσης όσον αφορά τα μέτρα βάσει της έκτασης καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφοι 1, 3 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι εκτάσεις που δηλώνονται από τον δικαιούχο, που λαμβάνει το ίδιο ποσοστό ενίσχυσης, θεωρείται ότι αποτελούν μία καλλιεργητική ομάδα.

2.   Στην περίπτωση που η έκταση η οποία δηλώθηκε για ενίσχυση στο πλαίσιο μέτρου βάσει της έκτασης υπερβαίνει την έκταση που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδιορισθείσας έκτασης μείον το διπλάσιο της εντοπισθείσας διαφοράς, εφόσον η διαφορά υπερβαίνει εναλλακτικά είτε το 3 % είτε τα δύο εκτάρια, αλλά δεν υπερβαίνει το 20 % της προσδιορισθείσας έκτασης.

Αν η διαφορά υπερβαίνει το 20 % της προσδιορισθείσας έκτασης, δεν χορηγείται ενίσχυση για το οικείο μέτρο βάσει της έκτασης.

3.   Στην περίπτωση που η δηλωθείσα έκταση υπερβαίνει την προσδιορισθείσα σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 κατά ποσοστό άνω του 30 %, ο δικαιούχος αποκλείεται από τη χορήγηση της ενίσχυσης την οποία θα δικαιούνταν βάσει του εν λόγω άρθρου για τα εν λόγω μέτρα και κατά το οικείο ημερολογιακό έτος.

Στην περίπτωση που η διαφορά υπερβαίνει το 50 %, ο δικαιούχος αποκλείεται εκ νέου από τη χορήγηση ενίσχυσης μέχρι ποσού ίσου με το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας έκτασης και της έκτασης που προσδιορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 και από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, για δικαιούχους στα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί που θα εφαρμοστούν υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής (6).

5.   Στις περιπτώσεις που οι διαφορές μεταξύ της δηλωθείσας και της προσδιορισθείσας σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 έκτασης οφείλεται σε εκ προθέσεως παρατυπίες, ο δικαιούχος αποκλείεται από την ενίσχυση την οποία θα δικαιούνταν βάσει του εν λόγω άρθρου για τo εν λόγω μέτρο βάσει της έκτασης κατά το οικείο έτος του ΕΓΤΑΑ.

6.   Το ποσό που προκύπτει από τους αποκλεισμούς της παραγράφου 3 δεύτερο εδάφιο και της παραγράφου 5, συμψηφίζεται με τις πληρωμές για ενισχύσεις στο πλαίσιο οποιουδήποτε μέτρου στήριξης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος βάσει αιτήσεων που θα καταθέσει κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης. Εάν το ποσό δεν συμψηφίζεται πλήρως με τις εν λόγω πληρωμές, το υπόλοιπο διαγράφεται.

Άρθρο 17

Μέτρα που αφορούν τα ζώα

1.   Η βάση υπολογισμού της ενίσχυσης όσον αφορά τα μέτρα που αφορούν τα ζώα καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

2.   Οι τυχόν εφαρμοζόμενες μειώσεις ή αποκλεισμοί σε περίπτωση δήλωσης περισσότερων βοοειδών ή αιγοπροβάτων από τα πραγματικά, υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

Τα μέτρα στήριξης που αφορούν βοοειδή και εκείνα που αφορούν αιγοπρόβατα αντιμετωπίζονται χωριστά.

3.   Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 59 παράγραφος 2 και από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 59 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004, το ποσό που προκύπτει από τον αποκλεισμό συμψηφίζεται με τα ποσά ενίσχυσης για οποιοδήποτε από τα μέτρα στήριξης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα οποία δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος βάσει αιτήσεων που υποβάλλει κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης. Εάν το ποσό δεν συμψηφίζεται πλήρως με τις εν λόγω πληρωμές, το υπόλοιπο διαγράφεται.

4.   Όσον αφορά δηλώσεις για αριθμό ζώων μεγαλύτερο από τον πραγματικό εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το κράτος μέλος ορίζει κατάλληλο σύστημα μειώσεων και αποκλεισμών.

Άρθρο 18

Μειώσεις και αποκλεισμοί σε περίπτωση μη τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας

1.   Σε περίπτωση μη τήρησης τυχόν αναλήψεων υποχρεώσεων που συνδέονται με τη χορήγηση της ενίσχυσης, πλην εκείνων που σχετίζονται με την έκταση ή με τον αριθμό των ζώων που δηλώνονται, η αιτούμενη ενίσχυση μειώνεται ή ακυρώνεται.

2.   Το κράτος μέλος καθορίζει το ποσό της μείωσης της ενίσχυσης, ιδίως βάσει της σοβαρότητας, της έκτασης και της διάρκειας της διαπιστωθείσας παράβασης.

Η σοβαρότητα της παράβασης εξαρτάται ιδίως από τη σημασία των επιπτώσεων της παράβασης, λαμβανομένων υπόψη των στόχων των κριτηρίων που δεν τηρήθηκαν.

Η έκταση της παράβασης εξαρτάται ιδίως από την επίπτωση της παράβασης στο σύνολο της ενέργειας.

Ο διαρκής χαρακτήρας της μη συμμόρφωσης εξαρτάται ιδίως από τη χρονική διάρκεια των επιδράσεών της ή από τη δυνατότητα τερματισμού των εν λόγω επιδράσεων με εύλογα μέσα.

3.   Σε περίπτωση που η παράβαση προκύπτει από εκ προθέσεως παρατυπίες, ο δικαιούχος αποκλείεται από το υπό εξέταση μέτρο για το εν λόγω έτος του ΕΓΤΑΑ καθώς και για το επόμενο έτος του ΕΓΤΑΑ.

4.   Οι μειώσεις και αποκλεισμοί που προβλέπονται στο παρόν άρθρο δεν θίγουν τυχόν πρόσθετες κυρώσεις που προβλέπονται από τους εθνικούς κανόνες.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι

Έλεγχοι

Άρθρο 19

Γενικές αρχές

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, ως «πολλαπλή συμμόρφωση» νοούνται οι υποχρεωτικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 51 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων και προϊόντων φυτοπροστασίας, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 51 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

2.   Όσον αφορά τους ελέγχους τήρησης της πολλαπλής συμμόρφωσης, εφαρμόζονται το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, και το άρθρο 2 παράγραφοι 2, 2α και 31 έως 36 καθώς και τα άρθρα 9, 41, 42, 43, 46, 47 και 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

Άρθρο 20

Επιτόπιοι έλεγχοι

1.   Η αρμόδια ελεγκτική αρχή πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους όσον αφορά τις απαιτήσεις ή τα πρότυπα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της σε τουλάχιστον 1 % του συνόλου των δικαιούχων που υποβάλλουν αιτήσεις πληρωμής βάσει του άρθρου 36 στοιχείο α) σημεία i) έως v) και στοιχείο β) σημεία i), iv) και v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

2.   Η αρμόδια ελεγκτική αρχή πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους όσον αφορά τις απαιτήσεις ή τα πρότυπα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της σε τουλάχιστον 1 % όλων των δικαιούχων που υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης βάσει του άρθρου 36 στοιχείο α) σημεία i) έως v) και στοιχείο β) σημεία i), iv) και v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. Εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 44 παράγραφος 1 και το άρθρο 44 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

Άρθρο 21

Επιλογή του δείγματος ελέγχου

1.   Για την επιλογή του δείγματος ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 20 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται το άρθρο 45 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

2.   Για τις απαιτήσεις ή τα πρότυπα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η αρμόδια ελεγκτική αρχή επιλέγει τους δικαιούχους που πρόκειται να ελεγχθούν σύμφωνα με το άρθρο 20 από το δείγμα των δικαιούχων που έχουν ήδη επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 12 και για τους οποίους ισχύουν οι συναφείς απαιτήσεις ή πρότυπα.

3.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, η αρμόδια ελεγκτική αρχή δύναται, για τις απαιτήσεις ή τα πρότυπα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, να επιλέξει δείγμα ελέγχου αποτελούμενο από το 1 % του συνόλου των δικαιούχων, οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις πληρωμής βάσει του άρθρου 36 στοιχείο α) σημεία i) έως v) και στοιχείο β) σημεία i), iv) και v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις ή ένα από τα πρότυπα.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

Μειώσεις και αποκλεισμοί

Άρθρο 22

Γενικά

1.   Όσον αφορά τις μειώσεις ή τους αποκλεισμούς που επιβάλλονται μετά τον προσδιορισμό της μη συμμόρφωσης, εφαρμόζονται το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και το άρθρο 2 παράγραφοι 2, 2α και 31 έως 36 καθώς και το άρθρο 41 και το άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

2.   Σε περίπτωση που αρμόδιοι για τη διαχείριση των διαφόρων μέτρων στήριξης βάσει του άρθρου 36 στοιχείο α) σημεία i) έως v) και στοιχείο β) σημεία i), iv) και v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 είναι περισσότεροι του ενός οργανισμοί πληρωμών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ενότητας, ειδικότερα εκείνης σύμφωνα με την οποία εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό μείωσης στο σύνολο των πληρωμών για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από τον δικαιούχο.

Άρθρο 23

Υπολογισμός των μειώσεων και των αποκλεισμών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, σε περίπτωση διαπιστωμένης μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται μείωση στο συνολικό ποσό της ενίσχυσης βάσει του άρθρου 36 στοιχείο α) σημεία i) έως v) και στοιχείο β) σημεία i), iv) και v) του εν λόγω κανονισμού, η οποία χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί στον υπόψη δικαιούχο βάσει αιτήσεων πληρωμής που έχει υποβάλει ή που πρόκειται να υποβάλει κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης.

Σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση οφείλεται σε αμέλεια του δικαιούχου, η μείωση υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

Σε περίπτωση εκ προθέσεως μη συμμόρφωσης, η μείωση υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

Άρθρο 24

Σώρευση μειώσεων

Σε περίπτωση σώρευσης των μειώσεων, εφαρμόζονται κατ’ αρχάς οι μειώσεις για καθυστερημένη υποβολή σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004, στη συνέχεια σύμφωνα με τα άρθρα 16 ή 17 του εν λόγω κανονισμού, στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 18 και τέλος σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Στήριξη αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του άξονα 1 και του άξονα 3 και για ορισμένα μέτρα στο πλαίσιο του άξονα 2 και του άξονα 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 25

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται:

α)

στα μέτρα στήριξης που αναφέρονται στα άρθρα 20 και 52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005·

β)

στα μέτρα στήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο vi), στοιχείο β) σημείο vii) και στο άρθρο 39 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού, καθώς και στο άρθρο 36 στοιχείο β) σημεία i) και iii) του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά τις δαπάνες εγκατάστασης·

γ)

στις ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 63 στοιχεία α) και β) του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά ενέργειες που αντιστοιχούν σε μέτρα τα οποία προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου.

ΤΜΗΜΑ Ι

Έλεγχοι

Άρθρο 26

Διοικητικοί έλεγχοι

1.   Διοικητικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης ή πληρωμής και καλύπτουν όλα τα στοιχεία που είναι δυνατό και ενδεδειγμένο να ελεγχθούν διοικητικά. Οι διαδικασίες προβλέπουν την καταγραφή των πραγματοποιούμενων ελεγκτικών εργασιών, των αποτελεσμάτων των επαληθεύσεων και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αποκλίσεων.

2.   Οι διοικητικοί έλεγχοι επί αιτήσεων ενίσχυσης περιλαμβάνουν ιδίως επαλήθευση των εξής:

α)

επιλεξιμότητα της ενέργειας για την οποία ζητείται ενίσχυση·

β)

τήρηση των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης·

γ)

συμμόρφωση της ενέργειας για την οποία ζητείται ενίσχυση με τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, ιδίως όπου απαιτείται στους τομείς των δημόσιων προμηθειών, των κρατικών ενισχύσεων και άλλων ενδεικνυόμενων υποχρεωτικών προτύπων που έχουν θεσπιστεί από την εθνική νομοθεσία ή που προβλέπονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης·

δ)

ο εύλογος χαρακτήρας του προτεινόμενου κόστους αξιολογείται με τη χρήση κατάλληλου συστήματος αξιολόγησης, όπως λόγου χάρη κόστος αναφοράς, σύγκριση των διαφόρων προσφορών ή επιτροπή αξιολόγησης·

ε)

αξιοπιστία του δικαιούχου με αναφορά σε προηγούμενες ενέργειες που συγχρηματοδοτήθηκαν από το έτος 2000 και μετά.

3.   Οι διοικητικοί έλεγχοι των αιτήσεων πληρωμών περιλαμβάνουν ιδίως, και στο μέτρο που ενδείκνυται για την υπόψη αίτηση πληρωμής, την επαλήθευση των εξής:

α)

παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών·

β)

αληθή πραγματοποίηση των δαπανών για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση·

γ)

ολοκληρωμένη ενέργεια σε σχέση με την ενέργεια για την οποία ζητήθηκε και χορηγήθηκε η ενίσχυση.

4.   Οι διοικητικοί έλεγχοι για επενδυτικές ενέργειες περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία επίσκεψη στο χώρο της ενισχυόμενης ενέργειας ή στον τόπο της επένδυσης για να επαληθευτεί η υλοποίηση της επένδυσης.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην πραγματοποιήσουν τέτοιες επισκέψεις για μικρότερες επενδύσεις ή σε περιπτώσεις στις οποίες θεωρούν ότι ο κίνδυνος να μην έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης ή να μην έχει όντως πραγματοποιηθεί η επένδυση, είναι μικρός. Η απόφαση αυτή και η αιτιολογία της καταγράφονται.

5.   Για τις πληρωμές που πραγματοποιούν οι δικαιούχοι τηρούνται τιμολόγια και δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η πληρωμή. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι πληρωμές συνοδεύονται από δικαιολογητικά ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος.

6.   Οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν διαδικασίες για την αποφυγή παράτυπης διπλής χρηματοδότησης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά καθεστώτα και από άλλες περιόδους προγραμματισμού. Στις περιπτώσεις χρηματοδότησης και από άλλες πηγές, οι εν λόγω έλεγχοι εξασφαλίζουν ότι το συνολικό ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το μέγιστο ανώτατο επιτρεπτό όριο ενίσχυσης.

7.   Για ενισχύσεις που αφορούν καθεστώτα ποιότητας τροφίμων αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη, βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, οι οργανισμοί πληρωμών μπορούν, όπου απαιτείται, για να επαληθεύσουν την εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας, να χρησιμοποιούν στοιχεία που έχουν λάβει από άλλες υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς. Ωστόσο, πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι η υπηρεσία, ο φορέας ή ο οργανισμός λειτουργούν σε ποιοτικό επίπεδο επαρκές για να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Άρθρο 27

Επιτόπιοι έλεγχοι

1.   Τα κράτη μέλη οργανώνουν επιτόπιους ελέγχους των εγκεκριμένων ενεργειών με βάση κατάλληλο δείγμα. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται, στο μέτρο του δυνατού, πριν από την πραγματοποίηση της τελικής πληρωμής για κάποια ενέργεια.

2.   Οι ελεγχόμενες δαπάνες αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 4 % της δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε στην Επιτροπή ανά έτος, και σε ποσοστό τουλάχιστον 5 % της δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού.

3.   Κατά τον προσδιορισμό του δείγματος των εγκεκριμένων ενεργειών που θα ελεγχθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1, λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα εξής:

α)

η ανάγκη να ελεγχθεί κατάλληλος συνδυασμός ειδών και μεγεθών των ενεργειών·

β)

τυχόν παράγοντες κινδύνου που έχουν εντοπισθεί μετά από εθνικούς ή κοινοτικούς ελέγχους·

γ)

η ανάγκη διατήρησης ισορροπίας ανάμεσα στους άξονες και τα μέτρα.

4.   Τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων αξιολογούνται για να προσδιοριστεί κατά πόσο τα προβλήματα που τυχόν εντοπίσθηκαν είναι συστημικού χαρακτήρα και συνεπάγονται κινδύνους για άλλες παρόμοιες ενέργειες, άλλους δικαιούχους ή για άλλους οργανισμούς. Η αξιολόγηση προσδιορίζει επίσης τις αιτίες αυτών των καταστάσεων, την περαιτέρω εξέταση που ενδεχομένως απαιτείται, καθώς και τα αναγκαία διορθωτικά και προληπτικά μέτρα.

5.   Είναι δυνατόν να γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων η πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος του ελέγχου. Στην περίπτωση που η εκ των προτέρων προειδοποίηση πραγματοποιείται προ των 48 ωρών, περιορίζεται στα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία, ανάλογα με τη φύση του μέτρου και την ενέργεια που συγχρηματοδοτείται.

Άρθρο 28

Περιεχόμενο των επιτόπιων ελέγχων

1.   Μέσω των επιτόπιων ελέγχων, τα κράτη μέλη επιδιώκουν να επαληθεύσουν τα εξής:

α)

για τις πληρωμές που έγιναν στον δικαιούχο υπάρχουν κατάλληλα λογιστικά ή άλλα δικαιολογητικά τα οποία τηρούνται από τους φορείς ή τις εταιρείες που υλοποιούν τις χρηματοδοτούμενες ενέργειες·

β)

για ικανό αριθμό θέσεων δαπανών, τη συμμόρφωση της φύσης και του χρόνου της δαπάνης προς τις κοινοτικές διατάξεις και την αντιστοιχία της με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές της ενέργειας και με τις εργασίες οι οποίες όντως πραγματοποιήθηκαν ή τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν·

γ)

ότι η χρήση ή η σκοπούμενη χρήση της ενέργειας ανταποκρίνεται στη χρήση που περιγράφεται στην αίτηση για κοινοτική ενίσχυση·

δ)

οι δημόσια χρηματοδοτούμενες ενέργειες έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες και πολιτικές, και ιδίως τους κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες και τα συναφή υποχρεωτικά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από την εθνική νομοθεσία ή που προβλέπονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

2.   Οι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν όλες τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις δεσμεύσεις του δικαιούχου που μπορούν να ελεγχθούν τη στιγμή της επίσκεψης.

3.   Πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, που καταγράφονται και αιτιολογούνται δεόντως από τις εθνικές αρχές, οι επιτόπιοι έλεγχοι περιλαμβάνουν επίσκεψη στο χώρο της ενέργειας ή, σε περίπτωση άυλης ενέργειας, στον αρμόδιο για την ενέργεια.

4.   Για τη συμπλήρωση του ποσοστού ελέγχων που ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, μπορούν να προσμετρηθούν μόνον οι έλεγχοι που ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 29

Έλεγχος μέτρων πρόωρης συνταξιοδότησης και γεωργίας ημιεπιβίωσης

1.   Για τις αιτήσεις ενίσχυσης βάσει των άρθρων 23 και 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν επιπλέον και τους αναφερόμενους στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2.   Για το μέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα κράτη μέλη μπορούν να μην πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους μετά την πρώτη πληρωμή της ενίσχυσης, εφόσον οι διοικητικοί έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων, εκτός των άλλων, και κατάλληλων διασταυρούμενων ελέγχων, ιδίως των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, παρέχουν την αναγκαία διασφάλιση για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών.

Άρθρο 30

Εκ των υστέρων έλεγχοι

1.   Πραγματοποιούνται εκ των υστέρων έλεγχοι σε επενδυτικές πράξεις που συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο αναλήψεων υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 72 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή που αναφέρονται λεπτομερώς στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

2.   Στόχος των εκ των υστέρων ελέγχων είναι:

α)

να επαληθευτεί η τήρηση του άρθρου 72 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005·

β)

να επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωμών που έκανε ο δικαιούχος, εκτός της περίπτωσης εισφοράς σε είδος ή πάγιων δαπανών·

γ)

να εξασφαλιστεί ότι δεν έχει παρατύπως χρηματοδοτηθεί η ίδια επένδυση από δύο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές.

3.   Οι εκ των υστέρων έλεγχοι καλύπτουν τουλάχιστον το 1 % της επιλέξιμης δαπάνης για ενέργειες βάσει της παραγράφου 1 για κάθε έτος για το ποίο πραγματοποιείται τελική πληρωμή. Πραγματοποιούνται εντός δωδεκαμήνου από τη λήξη του σχετικού έτους του ΕΓΤΑΑ.

4.   Οι εκ των υστέρων έλεγχοι στηρίζονται σε ανάλυση των κινδύνων και των οικονομικών επιπτώσεων των διαφόρων πράξεων, ομάδων πράξεων ή μέτρων.

Οι ελεγκτές που πραγματοποιούν τους εκ των υστέρων ελέγχους δεν πρέπει να έχουν εμπλακεί σε ελέγχους πριν από τις πληρωμές για την ίδια επενδυτική πράξη.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Μειώσεις και αποκλεισμοί

Άρθρο 31

Μειώσεις και αποκλεισμοί

1.   Οι πληρωμές υπολογίζονται με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες.

Τα κράτη μέλη εξετάζουν την υποβληθείσα αίτηση πληρωμής του δικαιούχου και καθορίζουν τα ποσά που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση. Καθορίζονται τα εξής:

α)

το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο με βάση μόνον την αίτηση πληρωμής·

β)

το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο αφού εξετασθεί η επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής.

Στην περίπτωση που το ποσό που καθορίζεται βάσει του σημείου α) υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται βάσει του σημείου β) κατά ποσοστό άνω του 3 %, εφαρμόζεται μείωση στο ποσό που καθορίζεται βάσει του σημείου β). Το ποσό της μείωσης ισούται με τη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ποσών.

Ωστόσο, δεν εφαρμόζεται μείωση αν ο δικαιούχος μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την προσθήκη του μη επιλέξιμου ποσού. Οι μειώσεις εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στις μη επιλέξιμες δαπάνες που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους βάσει των άρθρων 28 και 30.

2.   Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει ψευδή δήλωση εκ προθέσεως, η υπό εξέταση πράξη αποκλείεται από την ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ και τα τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί ανακτώνται. Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του ιδίου μέτρου για το αντίστοιχο και το επόμενο έτος του ΕΓΤΑΑ.

3.   Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 2 και 3 κυρώσεις δεν θίγουν τις συμπληρωματικές κυρώσεις που προβλέπονται από τους εθνικούς κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Ειδικές διατάξεις για τον άξονα 4 (Leader)

Άρθρο 32

Έλεγχοι

Σε περίπτωση δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει του άρθρου 63 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, το κράτος μέλος οργανώνει ελέγχους σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο. Οι έλεγχοι αυτοί διεξάγονται από άτομα ανεξάρτητα από την οικεία ομάδα τοπικής δράσης.

Άρθρο 33

Αρμοδιότητες όσον αφορά τον έλεγχο

1.   Σε περίπτωση δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει του άρθρου 63 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, οι διοικητικοί έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού μπορούν να διεξαχθούν από ομάδες τοπικής δράσης βάσει επίσημης εκχώρησης αρμοδιοτήτων. Ωστόσο, το κράτος μέλος εξακολουθεί να φέρει την ευθύνη επαλήθευσης ότι οι ομάδες τοπικής δράσης διαθέτουν την διοικητική και ελεγκτική ικανότητα για να αναλάβουν τις εν λόγω εργασίες.

2.   Το κράτος μέλος εφαρμόζει κατάλληλο σύστημα εποπτείας των ομάδων τοπικής δράσης. Αυτό περιλαμβάνει τακτικούς ελέγχους των πράξεων των ομάδων τοπικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων τήρησης λογιστικών βιβλίων και δειγματοληπτικών διοικητικών ελέγχων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 34

Κοινοποιήσεις

Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, μέχρι τις 15 Ιουλίου κάθε έτους το αργότερο, και για πρώτη φορά μέχρι τις 15 Ιουλίου 2008, έκθεση που καλύπτει το προηγούμενο οικονομικό έτος του ΕΓΤΑΑ, η οποία περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα:

α)

τον αριθμό των αιτήσεων πληρωμών ανά μέτρο αγροτικής ανάπτυξης, το συνολικό ποσό που ελέγχθηκε καθώς και, όπου απαιτείται, τη συνολική έκταση και τον συνολικό αριθμό των ζώων που καλύφθηκαν από επιτόπιους ελέγχους βάσει των άρθρων 12, 20 και 27·

β)

για ενισχύσεις βάσει της έκτασης, τη συνολική έκταση ανά μεμονωμένο καθεστώς ενίσχυσης·

γ)

για μέτρα που αφορούν ζώα, τον συνολικό αριθμό των ζώων ανά μεμονωμένο καθεστώς ενίσχυσης·

δ)

το αποτέλεσμα των ελέγχων που διενεργήθηκαν, αναφέροντας τις μειώσεις και τους αποκλεισμούς που εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17, 18, 22 και 23·

ε)

τον αριθμό των εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργήθηκαν βάσει του άρθρου 30, το ποσό των δαπανών που ελέγχθηκε και τα αποτελέσματα των ελέγχων, αναφέροντας τις μειώσεις και τους αποκλεισμούς που εφαρμόστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 31.

Άρθρο 35

Έλεγχοι της Επιτροπής

Για τις ενισχύσεις που καταβάλλονται με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 εφαρμόζεται το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

Άρθρο 36

Αναφορά των ελέγχων στον οργανισμό πληρωμών

1.   Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι από τους οργανισμούς πληρωμών, το κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι οργανισμοί πληρωμών λαμβάνουν επαρκή πληροφόρηση για τους διενεργούμενους ελέγχους. Ο οργανισμός πληρωμών οφείλει να προσδιορίσει τις ανάγκες του όσον αφορά την πληροφόρηση.

Διατηρείται επαρκές ίχνος ελέγχου. Ενδεικτική περιγραφή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς ίχνους ελέγχου παρατίθεται στο παράρτημα.

2.   Η πληροφόρηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 είναι δυνατόν να έχει τη μορφή έκθεσης για κάθε έλεγχο που διενεργείται ή, αν ενδείκνυται, τη μορφή συνοπτικής έκθεσης.

3.   Ο οργανισμός πληρωμών έχει το δικαίωμα να επαληθεύει την ποιότητα των ελέγχων που διενεργούνται από άλλους φορείς και να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για την εκτέλεση της αποστολής του.

Άρθρο 37

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται στην κοινοτική στήριξη για την περίοδο προγραμματισμού που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 (ΕΕ L 265 της 26.9.2006, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 141 της 30.4.2004, σ. 18. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/2006 (ΕΕ L 116 της 29.4.2006, σ. 20).

(4)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 320/2006 (ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 42).

(5)  Βλέπε σελίδα 15 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(6)  ΕΕ L 345 της 20.11.2004, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΡΚΕΣ ΙΧΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υφίσταται επαρκές ίχνος ελέγχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 παράγραφος 1, όταν για μια δεδομένη ενίσχυση:

α)

επιτρέπει την αντιπαραβολή μεταξύ των συνολικών ποσών που έχουν δηλωθεί στην Επιτροπή και των τιμολογίων, της λογιστικής και των άλλων δικαιολογητικών που τηρούνται από τον οργανισμό πληρωμών ή άλλη υπηρεσία για όλες τις πράξεις που στηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ·

β)

επιτρέπει την επαλήθευση της καταβολής του ποσού της δημόσιας δαπάνης στον δικαιούχο·

γ)

επιτρέπει την επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής στις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ·

δ)

περιλαμβάνει στο μέτρο που ενδείκνυται, το χρηματοοικονομικό σχέδιο, εκθέσεις δραστηριοτήτων, έγγραφα σχετικά με τη χορήγηση της ενίσχυσης, έγγραφα σχετικά με τις διαδικασίες δημοπράτησης και εκθέσεις σχετικά με τους πραγματοποιηθέντες ελέγχους.