2.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 212/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1179/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Αυγούστου 2006

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1251/96 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/96 της Επιτροπής (2) προβλέπει το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών.

(2)

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δυνάμει του άρθρου XXIV:6 και του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 (3), η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2006/333/ΕΚ του Συμβουλίου (4), προβλέπει αύξηση των ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής κρέατος πουλερικών, erga omnes, κατά 49 τόνους για ορισμένα σφάγια κοτόπουλων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, κατά 4 070 τόνους για τεμάχια κοτόπουλων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, κατά 1 605 τόνους για τεμάχια πετεινών και κατά 201 τόνους για κρέατα από γάλους και γαλοπούλες, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.

(3)

Η αύξηση της ποσόστωσης για τα τεμάχια πετεινών καθιστά πλέον περιττό το μέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/96.

(4)

Ενόψει της πιθανής προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την 1η Ιανουαρίου 2007, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί διαφορετική περίοδος υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2007.

(5)

Πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/96.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/96 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται.

2)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007, οι αιτήσεις πιστοποιητικών υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου του 2007.».

3)

Τα παραρτήματα αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2006 (ΕΕ L 119 της 4.5.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 136. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1043/2001 (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 24).

(3)  ΕΕ L 124 της 11.5.2006, σ. 15.

(4)  ΕΕ L 124 της 11.5.2006, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αριθμός της ομάδας

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Εφαρμοζόμενος δασμός

(EUR/tonnes)

Ετήσιες ποσότητες

(τόνοι βάρους του προϊόντος)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/96

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διοικητική Μονάδα D.2 — Εφαρμογή των μέτρων αγοράς

Τομέας κρέατος πουλερικών

Αίτηση πιστοποιητικών εισαγωγής με μειωμένο δασμό

GATT

Ημερομηνία:

Περίοδος:


 

Κράτος μέλος:

 

Αποστολέας:

 

Αρμόδιος:

 

Τηλ.

 

Φαξ

 

Παραλήπτης: AGRI.D.2

 

Φαξ +32 2 292 17 41

 

Email: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Αύξων αριθμός

Ζητούμενη ποσότητα

(kg βάρους του προϊόντος)

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/96

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διοικητική Μονάδα D.2 — Εφαρμογή των μέτρων αγοράς

Τομέας κρέατος πουλερικών

Αίτηση πιστοποιητικών εισαγωγής με μειωμένο δασμό

GATT

Ημερομηνία:

Περίοδος:


Κράτος μέλος:


Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Αιτών

(Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση)

Ποσότητα

(kg βάρους του προϊόντος)

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/96

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διοικητική Μονάδα D.2 — Εφαρμογή των μέτρων αγοράς

Τομέας κρέατος πουλερικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

 

Κράτος μέλος:

 

Εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/96

 

Ποσότητα προϊόντων (σε kg βάρους του προϊόντος) που έχει πράγματι εισαχθεί:

 

Παραλήπτης: AGRI.D.2

 

Φαξ +32 2 292 17 41

 

Email: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Αύξων αριθμός

Ποσότητα που έχει πράγματι τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία

Χώρα καταγωγής

 

 

 

»