23.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 930/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2006

για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Ιούνιο 2006 για πιστοποιητικά εισαγωγής ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας πουλερικών βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και για ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1431/94 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 1994, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του κρέατος πουλερικών του καθεστώτος εισαγωγής που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και για ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2006, αφορούν ανώτερες από τις διαθέσιμες ποσότητες και πρέπει συνεπώς να μειωθούν κατά σταθερό ποσοστό για να υπάρξει εγγύηση δίκαιης κατανομής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2006, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1431/94, θα γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, για τις συνολικές ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, πρέπει να υποβάλονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1431/94.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 156 της 23.6.1994, σ. 9. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1043/2001 (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 24).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ομάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθέντων πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2006

Συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006

(σε t)

1

1,030927

1 775,001

2

5 100,000

3

1,076426

825,000

4

1,555209

450,000

5

3,086419

175,000

«—»

:

δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.