14.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 160/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 861/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Μαΐου 2006

για τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (2), προβλέπει ότι η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να διασφαλίζει την εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων κατά τρόπο που να παρέχει βιώσιμες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες.

(2)

Κατά την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και στους κανονισμούς εφαρμογής του, ένας βασικός στόχος είναι να καταστεί η κοινοτική χρηματοδοτική παρέμβαση στον κλάδο περισσότερο αποτελεσματική. Η επίτευξη μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας και περισσότερο εξορθολογισμένων, ομοιόμορφων και συντονισμένων πρακτικών, τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσο και στις σχέσεις με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, είναι βασικής σημασίας για τη διασφάλιση της συνοχής και της συνάφειας της εν λόγω χρηματοδοτικής παρέμβασης.

(3)

Είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι στόχοι που ορίστηκαν προηγουμένως στη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής του 2002, οι οποίοι εφαρμόστηκαν με τομεακές νομοθετικές πράξεις και μέσα άσκησης πολιτικής.

(4)

Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί η κοινοτική νομοθεσία στους εν λόγω στόχους και στους προσανατολισμούς του χρηματοδοτικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 και να διασφαλιστεί ταυτόχρονα η συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3), και προς τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (4), και με τις ανάγκες απλοποίησης και καλύτερης νομοθεσίας.

(5)

Οι κοινοτικές δαπάνες μπορούν να λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μορφή απόφασης χρηματοδότησης, κοινοτικής σύμβασης επιδότησης, δημόσιας σύμβασης, μνημονίων συμφωνίας και διοικητικών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

(6)

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας, του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της 19ης Ιουλίου 2004.

(7)

Είναι αναγκαίο να καθοριστούν σαφώς οι στόχοι, οι τομείς δράσης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της κοινοτικής χρηματοδότησης.

(8)

Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν κανόνες οι οποίοι να διέπουν την επιλεξιμότητα των δαπανών, το επίπεδο της κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής και τους όρους με τους οποίους θα πρέπει να διατίθεται.

(9)

Είναι προς το κοινό συμφέρον να διαθέτουν τα κράτη μέλη τα απαραίτητα μέσα έτσι ώστε να διεξάγονται οι έλεγχοι κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η Κοινότητα θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη στις επενδύσεις τους στον τομέα του ελέγχου.

(10)

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών μέσων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της υλοποίησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής από την Επιτροπή.

(11)

Η Κοινότητα θα πρέπει επίσης να συνεισφέρει στον προϋπολογισμό της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για την εφαρμογή του ετήσιου σχεδίου εργασιών της εν λόγω υπηρεσίας, καθώς και για τον εξοπλισμό, τα λειτουργικά έξοδα και τις δαπάνες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

(12)

Η διαχείριση της αλιείας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα δεδομένων όσον αφορά τη βιολογική κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και τη δραστηριότητα των αλιευτικών στόλων. Η συλλογή δεδομένων που διενεργείται από τα κράτη μέλη, η οποία απαιτείται για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής, καθώς και πρόσθετες μελέτες και πρότυπα έργα που εκτελούνται από την Επιτροπή, θα πρέπει να λαμβάνουν κοινοτική χρηματοδοτική στήριξη.

(13)

Θα πρέπει να διατίθενται χρηματοδοτικοί πόροι για την απόκτηση επιστημονικών συμβουλών σε τακτική βάση από τις διεθνείς επιστημονικές οργανώσεις που είναι υπεύθυνες για το συντονισμό αλιευτικών ερευνών σε ύδατα στα οποία δραστηριοποιούνται κοινοτικοί στόλοι.

(14)

Η μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση νέας ζήτησης επιστημονικών συμβουλών, ιδίως όσον αφορά την υιοθέτηση μιας προσέγγισης οικοσυστήματος και τη διαχείριση μεικτών τύπων αλιείας. Θα πρέπει να διατίθεται οικονομική αποζημίωση προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στους αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες στους τομείς αυτούς, ή στα ιδρύματα για τα οποία εργάζονται, να ικανοποιούν την πρόσθετη αυτή ζήτηση.

(15)

Προκειμένου να προαχθεί ο διάλογος και η επικοινωνία με τον κλάδο της αλιείας και τις άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η πολύ έγκαιρη ενημέρωση του τομέα και των άλλων παραγόντων του κλάδου σχετικά με τις σχεδιαζόμενες πρωτοβουλίες και να παρουσιάζονται και να επεξηγούνται σαφώς οι στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής και των μέτρων που έχουν σχέση με αυτήν.

(16)

Ενόψει των καθηκόντων της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΣΕΑΥ), η οποία ανανεώθηκε βάσει της απόφασης 1999/478/ΕΚ της Επιτροπής (5), οι ευρωπαϊκές επαγγελματικές οργανώσεις που αντιπροσωπεύονται στην ΣΕΑΥ θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη για την προπαρασκευή των συνεδριάσεων της ΣΕΑΥ με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού των εθνικών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για τη διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής του τομέα σε θέματα κοινοτικού ενδιαφέροντος.

(17)

Με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής και προκειμένου να διασφαλιστεί η ίδρυση των περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων (ΠΓΣ) που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (6), είναι σημαντικό να λάβουν τα ΠΓΣ χρηματοδοτική στήριξη κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας φάσης λειτουργίας τους και να υπάρξει συμμετοχή στις δαπάνες διερμηνείας και μετάφρασής τους.

(18)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο συντονισμός των εργασιών των ΠΓΣ με τις εργασίες της ΣΕΑΥ, είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί η συμμετοχή ενός αντιπροσώπου της ΣΕΑΥ στις συνεδριάσεις των ΠΓΣ.

(19)

Για την επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η Κοινότητα συμμετέχει ενεργώς στο έργο διεθνών οργανισμών και συνάπτει αλιευτικές συμφωνίες καθώς και συμφωνίες εταιρικής σχέσεως στον τομέα της αλιείας.

(20)

Είναι σημαντικό να συμμετέχει η Κοινότητα στη χρηματοδότηση μέτρων που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην ανοικτή θάλασσα και σε ύδατα τρίτων χωρών.

(21)

Οι δαπάνες που έχουν σχέση με δραστηριότητες προπαρασκευής, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή και την αξιολόγηση των μέτρων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού για την επίτευξη των στόχων του θα πρέπει να καλύπτονται από χρηματοδοτικά μέτρα τεχνικής συνδρομής.

(22)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διαδικασίες σχετικά με το περιεχόμενο των κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων όσον αφορά τα διάφορα μέτρα στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

(23)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα ποσοστά της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Κοινότητας στις δαπάνες των κρατών μελών.

(24)

Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — «Η οικοδόμηση του κοινού μας μέλλοντος-Προκλήσεις πολιτικής και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013».

(25)

Όσον αφορά τις δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η προστασία των κοινοτικών χρηματοοικονομικών συμφερόντων με την κατάλληλη εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των συμφερόντων αυτών και να διασφαλιστεί η διενέργεια κατάλληλων ελέγχων από τα κράτη μέλη και από την Επιτροπή.

(26)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της κοινοτικής χρηματοδότησης, θα πρέπει να αξιολογούνται τακτικά οι δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει του κανονισμού.

(27)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (7).

(28)

Είναι αναγκαίο να καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2007 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 657/2000 του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2000, σχετικά με την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ του τομέα της αλιείας και των κύκλων που αφορά η κοινή αλιευτική πολιτική (8), η απόφαση 2000/439/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας στις δαπάνες των κρατών μελών για τη συλλογή δεδομένων και για τη χρηματοδότηση μελετών και πιλοτικών σχεδίων άσκησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής (9), και η απόφαση 2004/465/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για κοινοτική χρηματοδοτική συμμετοχή στα προγράμματα ελέγχου της αλιείας των κρατών μελών (10),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο των κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής (εφεξής «ΚΑΠ») και το Δίκαιο της Θάλασσας («Κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα»).

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα στους ακόλουθους τομείς:

α)

έλεγχος και επιβολή της εφαρμογής των κανόνων της ΚΑΠ·

β)

μέτρα διατήρησης, συλλογή δεδομένων και βελτίωση επιστημονικών συμβουλών σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της ΚΑΠ·

γ)

διαχείριση της ΚΑΠ·

δ)

διεθνείς σχέσεις στον τομέα της ΚΑΠ και του Δικαίου της Θάλασσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 3

Γενικοί στόχοι

Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ συμβάλλουν ειδικά στην επίτευξη των ακόλουθων γενικών στόχων:

α)

βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και των μέσων ελέγχου και εφαρμογής των κανόνων της ΚΑΠ·

β)

βελτίωση της συλλογής δεδομένων που είναι αναγκαία για την ΚΑΠ·

γ)

βελτίωση της ποιότητας των επιστημονικών συμβουλών για τους σκοπούς της ΚΑΠ·

δ)

βελτίωση της τεχνικής βοήθειας προς υποστήριξη της διαχείρισης του κοινοτικού αλιευτικού στόλου για τους σκοπούς της ΚΑΠ·

ε)

βελτίωση της συμμετοχής στην ΚΑΠ του αλιευτικού κλάδου και άλλων ομάδων συμφερόντων και προαγωγή του διαλόγου και της επικοινωνίας τόσο μεταξύ τους όσο και με την Επιτροπή·

στ)

εφαρμογή μέτρων σχετικά με συμφωνίες εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας και άλλες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες για τους σκοπούς της ΚΑΠ, και ιδίως για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αλιευτικών πόρων σε ύδατα τρίτων χωρών και στην ανοικτή θάλασσα·

ζ)

εφαρμογή μέτρων σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Άρθρο 4

Ειδικοί στόχοι στον τομέα του ελέγχου και της εφαρμογής

Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 8 συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της βελτίωσης του ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων για την εξασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής της ΚΑΠ εντός και εκτός των κοινοτικών υδάτων με τη χρηματοδότηση των εξής δράσεων:

α)

δράσεις που αναλαμβάνονται από κράτη μέλη για την αύξηση της ικανότητας ή τη μείωση τυχόν αδυναμιών που παρουσιάζουν οι δραστηριότητές τους στον τομέα του ελέγχου της αλιείας·

β)

αξιολόγηση και έλεγχος, από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, της εφαρμογής των κανόνων της ΚΑΠ από τα κράτη μέλη·

γ)

συντονισμός μέτρων ελέγχου, ιδίως μέσω σχεδίων για την κοινή ανάπτυξη εθνικών μονάδων επιθεώρησης και επιτήρησης μέσω της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (εφεξής «ΚΥΕΑ»).

Άρθρο 5

Ειδικοί στόχοι στον τομέα της συλλογής δεδομένων και των επιστημονικών συμβουλών

Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 9, 10 και 11 συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της συλλογής και διαχείρισης των δεδομένων και επιστημονικών συμβουλών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης των πόρων, του επιπέδου των αλιευτικών δραστηριοτήτων και των επιπτώσεων που έχει η αλιεία στους πόρους και στο θαλάσσιο οικοσύστημα καθώς και των επιδόσεων του αλιευτικού κλάδου, εντός και εκτός των κοινοτικών υδάτων, με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα κράτη μέλη για την κατάρτιση πολυετών συγκεντρωτικών και επιστημονικώς τεκμηριωμένων σειρών δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν βιολογικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές πληροφορίες.

Άρθρο 6

Ειδικοί στόχοι στον τομέα της διαχείρισης

Τα κοινοτικά μέτρα χρηματοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 12 συμβάλλουν στο στόχο της συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε όλες τις φάσεις της ΚΑΠ, από την κατάρτιση έως την εφαρμογή της, και της ενημέρωσής τους σχετικά με τους στόχους και τα μέτρα που αφορούν την ΚΑΠ, καθώς, ενδεχομένως, και σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Άρθρο 7

Ειδικοί στόχοι στον τομέα των διεθνών σχέσεων

1.   Στον τομέα της διαπραγμάτευσης και σύναψης αλιευτικών συμφωνιών, καθώς και συμφωνιών εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας, τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 13 συμβάλλουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

α)

διασφάλιση της απασχόλησης στις περιφέρειες της Κοινότητας που εξαρτώνται από την αλιεία·

β)

διασφάλιση της επιβίωσης και της ανταγωνιστικότητας του κοινοτικού αλιευτικού κλάδου·

γ)

ανάπτυξη, μέσω εταιρικών σχέσεων, των δυνατοτήτων των τρίτων χωρών για διαχείριση και έλεγχο των αλιευτικών πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί βιώσιμη αλιεία και να προαχθεί η οικονομική ανάπτυξη του αλιευτικού τους κλάδου μέσω της βελτίωσης της επιστημονικής και τεχνικής αξιολόγησης των σχετικών τύπων αλιείας, της παρακολούθησης και του ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, των υγειονομικών όρων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του κλάδου·

δ)

εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού της κοινοτικής αγοράς.

2.   Στον τομέα της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 13 συμβάλλουν στη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων σε διεθνές επίπεδο μέσω της θέσπισης κατάλληλων μέτρων διαχείρισης των πόρων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 8

Μέτρα ελέγχου και εφαρμογής

Στον τομέα του ελέγχου και της εφαρμογής των κανόνων της ΚΑΠ, οι ακόλουθες δαπάνες είναι επιλέξιμες για κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα:

α)

δαπάνες κρατών μελών κατά την εφαρμογή των συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην ΚΑΠ όσον αφορά:

i)

επενδύσεις που έχουν σχέση με δραστηριότητες ελέγχου που διεξάγονται από διοικητικούς φορείς ή από τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής νέων τεχνολογιών ελέγχου και της αγοράς και του εκσυγχρονισμού μέσων ελέγχου,

ii)

προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγής δημόσιων υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης στον τομέα της αλιείας,

iii)

εφαρμογή πιλοτικών συστημάτων επιθεώρησης και παρατήρησης,

iv)

ανάλυση κόστους/ωφέλειας, αξιολόγηση δαπανών και λογιστικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές κατά τη διενέργεια δραστηριοτήτων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης,

v)

πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων σεμιναρίων και εργαλείων μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των αλιέων όσο και των άλλων παραγόντων του κλάδου, όπως οι επιθεωρητές, οι εισαγγελείς και οι δικαστές, καθώς και του κοινού, σχετικά με την ανάγκη καταπολέμησης της ανεύθυνης και παράνομης αλιείας και την εφαρμογή των κανόνων της ΚΑΠ·

β)

δαπάνες που έχουν σχέση με διοικητικές ρυθμίσεις με το Κοινό Κέντρο Ερευνών ή οποιοδήποτε άλλο κοινοτικό συμβουλευτικό όργανο, για την ανάλυση της εφαρμογής νέων τεχνολογιών·

γ)

όλες οι λειτουργικές δαπάνες που έχουν σχέση με την επιθεώρηση, από επιθεωρητές της Επιτροπής, της εφαρμογής της ΚΑΠ από τα κράτη μέλη και, ιδίως, αποστολές επιθεώρησης, εξοπλισμό ασφάλειας και κατάρτιση επιθεωρητών, συνεδριάσεις και ναύλωση ή αγορά, από την Επιτροπή, μέσων επιθεώρησης·

δ)

συνεισφορά στον προϋπολογισμό της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (ΚΥΕΑ) για την κάλυψη δαπανών προσωπικού και διοίκησης καθώς και λειτουργικών δαπανών που έχουν σχέση με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της ΚΥΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών επικοινωνίας και εκείνων που έχουν σχέση με τη διαστημική τεχνολογία.

Άρθρο 9

Μέτρα συλλογής βασικών δεδομένων

1.   Στον τομέα της συλλογής βασικών δεδομένων, κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα εφαρμόζονται για τις δαπάνες που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη για τη συλλογή και τη διαχείριση βασικών αλιευτικών δεδομένων για τους σκοπούς:

i)

της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των διάφορων αλιευτικών στόλων και της εξέλιξης της αλιευτικής ισχύος,

ii)

της εκπόνησης συνοπτικών εκθέσεων με τη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται δυνάμει άλλων κοινοτικών νομοθετικών πράξεων που αφορούν την ΚΑΠ, καθώς και της συλλογής πρόσθετων πληροφοριών με στόχο:

την κατάρτιση, βάσει δειγματοληψίας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, προγραμμάτων συλλογής δεδομένων συμπληρωματικών προς τις εν λόγω υποχρεώσεις δυνάμει των άλλων κοινοτικών νομοθετικών πράξεων, ή για τους τομείς δραστηριοτήτων που δεν καλύπτονται από τις υποχρεώσεις αυτές,

τον καθορισμό διαδικασιών για την παρουσίαση συγκεντρωτικών δεδομένων,

τη διασφάλιση της διάθεσης των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση συγκεντρωτικών δεδομένων για τυχόν απαιτούμενες επανεκτιμήσεις,

iii)

της εκτίμησης του συνολικού όγκου των αλιευμάτων ανά απόθεμα και ομάδα σκαφών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των απορρίψεων και, ενδεχομένως, της ταξινόμησης των αλιευμάτων αυτών ανά γεωγραφική περιοχή και χρονική περίοδο,

iv)

της εκτίμησης της αφθονίας και της κατανομής των αποθεμάτων. Οι εκτιμήσεις μπορούν να βασίζονται σε δεδομένα από την εμπορική αλιεία καθώς και σε δεδομένα που συλλέγονται κατά την επιστημονική έρευνα στη θάλασσα,

v)

της αξιολόγησης των επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον,

vi)

της αξιολόγησης της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης του αλιευτικού κλάδου,

vii)

της δυνατότητας παρακολούθησης των τιμών για τις διάφορες εκφορτώσεις, έτσι ώστε να αντανακλώνται όλες οι εκφορτώσεις σε λιμένες εντός και εκτός της Κοινότητας, καθώς και οι εισαγωγές,

viii)

της αξιολόγησης της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης του τομέα μεταποίησης και υδατοκαλλιέργειας βάσει μελετών και δειγμάτων αρκετά μεγάλων ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της εκτίμησης.

2.   Τα βασικά δεδομένα που ορίζονται στην παράγραφο 1 σημείο viii) περιλαμβάνουν και τα εξής:

α)

Όσον αφορά τους αλιευτικούς στόλους:

i)

έσοδα από πωλήσεις και άλλα εισοδήματα,

ii)

κόστος παραγωγής,

iii)

δεδομένα που επιτρέπουν την καταμέτρηση και την ταξινόμηση των θέσεων εργασίας στη θάλασσα.

β)

Όσον αφορά τη μεταποιητική βιομηχανία:

i)

παραγωγή από απόψεως όγκου και αξίας για τις κατηγορίες προϊόντων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2,

ii)

αριθμός επιχειρήσεων και αριθμός θέσεων απασχόλησης,

iii)

μεταβολές στο κόστος παραγωγής και στη σύνθεσή του.

Άρθρο 10

Μέτρα στον τομέα της συλλογής πρόσθετων δεδομένων

1.   Στον τομέα της συλλογής πρόσθετων δεδομένων, η Επιτροπή μπορεί να εκπονεί μελέτες και να εκτελεί πιλοτικά έργα. Στους τομείς δραστηριότητας, οι οποίοι μπορούν να είναι επιλέξιμοι για κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα, συγκαταλέγονται:

α)

μεθοδολογικές μελέτες και έργα που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση και την τυποποίηση μεθόδων συλλογής δεδομένων που ορίζονται στο άρθρο 9·

β)

έργα συλλογής διερευνητικών δεδομένων ιδίως στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας, των σχέσεων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας με το περιβάλλον και της ικανότητας των κλάδων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης·

γ)

οικονομικές και βιοοικονομικές αναλύσεις και προσομοιώσεις που έχουν σχέση με αποφάσεις που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων αποκατάστασης και διαχείρισης και της αξιολόγησης των επιπτώσεων της ΚΑΠ·

δ)

η επιλεκτικότητα της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της επιλεκτικότητας που έχει σχέση με τη σχεδίαση των αλιευτικών εργαλείων και των αλιευτικών μεθόδων, καθώς και με την εξέταση των σχέσεων για κάθε τύπο αλιείας, μεταξύ αλιευτικής ικανότητας, αλιευτικής προσπάθειας και θνησιμότητας·

ε)

η βελτίωση της εφαρμογής της ΚΑΠ, ιδίως από την άποψη της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας·

στ)

η αξιολόγηση και η διαχείριση των σχέσεων μεταξύ, αφενός, των αλιευτικών δραστηριοτήτων και της υδατοκαλλιέργειας και, αφετέρου, των υδατικών οικοσυστημάτων.

2.   Η χρηματοδότηση όλων των μελετών και πιλοτικών έργων που διεξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15 % των ετήσιων πιστώσεων που εγκρίνονται για τις δράσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται δυνάμει του άρθρου 9 και του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 11

Μέτρα στον τομέα των επιστημονικών συμβουλών

Στον τομέα των επιστημονικών συμβουλών, οι κάτωθι δαπάνες είναι επιλέξιμες για κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα:

α)

δαπάνες για συμβάσεις εταιρικής σχέσης με εθνικά ερευνητικά ιδρύματα για την παροχή επιστημονικών συμβουλών·

β)

δαπάνες για διοικητικές ρυθμίσεις με το Κοινό Κέντρο Ερευνών, ή οποιοδήποτε άλλο κοινοτικό συμβουλευτικό όργανο, για την παροχή υπηρεσιών γραμματείας στην Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), για τη διεξαγωγή προεκτίμησης των δεδομένων, και για την προετοιμασία των δεδομένων για την αξιολόγηση της κατάστασης των αλιευτικών πόρων·

γ)

αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα μέλη της ΕΤΟΕΑ, ή/και τους εμπειρογνώμονες που προσκαλούνται από την ΕΤΟΕΑ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας και των συνόδων ολομέλειας, και για το σχετικό έργο τους·

δ)

αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες οι οποίοι παρέχουν επιστημονικές συμβουλές στην Επιτροπή ή παρέχουν κατάρτιση σε διοικητικούς υπαλλήλους ή ενδιαφερομένους όσον αφορά την ερμηνεία των επιστημονικών συμβουλών·

ε)

συνεισφορές σε διεθνείς οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με τις αξιολογήσεις αποθεμάτων.

Άρθρο 12

Μέτρα διαχείρισης

Στον τομέα της διαχείρισης, οι κάτωθι δαπάνες είναι επιλέξιμες για κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα:

α)

έξοδα ταξιδίου και διαμονής των μελών των ευρωπαϊκών επαγγελματικών οργανώσεων που απαιτείται να ταξιδεύσουν προκειμένου να προετοιμάσουν τις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΣΕΑΥ)·

β)

το κόστος συμμετοχής των αντιπροσώπων που ορίζονται από τη ΣΕΑΥ προκειμένου να την εκπροσωπούν κατά τις συνεδριάσεις των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων (ΠΓΣ)·

γ)

λειτουργικές δαπάνες κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας φάσης (πέντε έτη), και δαπάνες μετάφρασης και διερμηνείας των ΠΓΣ σύμφωνα με την απόφαση 2004/585/ΕΚ·

δ)

οι δαπάνες για την επεξήγηση των στόχων και των μέτρων της ΚΑΠ, και ιδίως των προτάσεων της Επιτροπής, καθώς και οι δαπάνες για τη διάδοση των σχετικών πληροφοριών στον αλιευτικό κλάδο και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες, κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των εξής δράσεων:

i)

εκπόνηση και διάδοση υλικού τεκμηρίωσης, το οποίο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες των ενδιαφερόμενων ομάδων (γραπτά, οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα),

ii)

παροχή ευρύτατης πρόσβασης στα δεδομένα και το επεξηγηματικό υλικό που αφορούν ιδίως προτάσεις της Επιτροπής μέσω της ανάπτυξης του διαδικτυακού ιστοτόπου της ΓΔ Αλιείας και της έκδοσης περιοδικού, καθώς και διοργάνωση σεμιναρίων ενημέρωσης και κατάρτισης για διαμορφωτές της κοινής γνώμης.

Άρθρο 13

Μέτρα στον τομέα των διεθνών σχέσεων

1.   Στον τομέα των διεθνών σχέσεων, οι εξής δαπάνες είναι επιλέξιμες για κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα:

α)

δαπάνες που απορρέουν από αλιευτικές συμφωνίες και συμφωνίες εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας, τις οποίες η Κοινότητα έχει διαπραγματευθεί ή προτίθεται να ανανεώσει ή να διαπραγματευθεί με τρίτες χώρες·

β)

δαπάνες που απορρέουν από υποχρεωτικές συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στους προϋπολογισμούς διεθνών οργανισμών·

γ)

δαπάνες λόγω της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της εθελοντικής χρηματοδότησης που παρέχεται στις οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και δαπάνες που έχουν σχέση με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την εθελοντική χρηματοδότηση που παρέχεται σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας·

δ)

εθελοντικές χρηματοδοτικές συνεισφορές σε προπαρασκευαστικές εργασίες για νέους διεθνείς οργανισμούς ή διεθνείς συνθήκες οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Κοινότητα·

ε)

εθελοντικές χρηματοδοτικές συνεισφορές σε επιστημονικές εργασίες ή προγράμματα που διεξάγονται από διεθνείς οργανισμούς, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κοινότητα·

στ)

χρηματοδοτικές συνεισφορές σε δραστηριότητες (λειτουργία, ανεπίσημες ή έκτακτες συνεδριάσεις των συμβαλλόμενων μερών) οι οποίες υποστηρίζουν τα συμφέροντα της Κοινότητας σε διεθνείς οργανισμούς και ενισχύουν τη συνεργασία με τους εταίρους της στους οργανισμούς αυτούς. Εν προκειμένω, το κόστος συμμετοχής αντιπροσώπων τρίτων χωρών σε διαπραγματεύσεις και συνεδριάσεις σε διεθνή φόρουμ και οργανισμούς αναλαμβάνεται στη περίπτωση που η παρουσία τους καθίσταται αναγκαία για τα κοινοτικά συμφέροντα.

2.   Μέτρα που χρηματοδοτούνται δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) εφαρμόζονται ιδίως βάσει κανονισμών και αποφάσεων για τη σύναψη αλιευτικών συμφωνιών ή/και πρωτοκόλλων μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών, καθώς και κανονισμών και αποφάσεων για την υπογραφή συμφωνιών από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σχετικά με διεθνείς οργανώσεις αλιείας.

Άρθρο 14

Τεχνική βοήθεια

Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα μπορούν να καλύπτουν δαπάνες που έχουν σχέση με δραστηριότητες προπαρασκευής, συνέχισης, παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή και την αξιολόγηση των μέτρων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού καθώς και την επίτευξη των στόχων του, π.χ. μελέτες, συνεδριάσεις, εμπειρογνώμονες, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του κοινού, δραστηριότητες κατάρτισης και δημοσίευσης, δαπάνες που έχουν σχέση με την τεχνολογία πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων δικτύων υπολογιστών για την ανταλλαγή πληροφοριών, δαπάνες για προσωρινό προσωπικό καθώς και άλλες δαπάνες διοικητικής ή τεχνικής βοήθειας τις οποίες τυχόν πραγματοποιεί η Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 15

Ποσοστά συγχρηματοδότησης στον τομέα των συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου

Όσον αφορά τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο α), τα ποσοστά συγχρηματοδότησης δεν υπερβαίνουν το 50 % των επιλέξιμων δαπανών. Ωστόσο, για τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο α) σημεία i), εκτός της αγοράς σκαφών και αεροσκαφών, iii) και v), η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ποσοστό το οποίο να υπερβαίνει το 50 % της επιλέξιμης δαπάνης.

Άρθρο 16

Ποσοστά συγχρηματοδότησης στον τομέα της συλλογής βασικών δεδομένων

Όσον αφορά τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9, το ποσοστό συγχρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 50 % του κόστους της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται κατά την εκτέλεση προγράμματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

Άρθρο 17

Ποσοστά συγχρηματοδότησης στον τομέα συλλογής πρόσθετων δεδομένων

Όσον αφορά τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 10, το ποσοστό συγχρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μέτρων που εφαρμόζονται ύστερα από πρόσκληση υποβολής προτάσεων· πανεπιστήμια και δημόσια ιδρύματα ερευνών, τα οποία, δυνάμει του εθνικού δικαίου στο οποίο υπόκεινται, υποχρεούνται να καλύπτουν το οριακό κόστος, μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις μέχρι και για το 100 % του οριακού κόστους με το οποίο βαρύνθηκαν κατά την εκτέλεση ενός έργου.

Άρθρο 18

Ποσοστά συγχρηματοδότησης εξόδων ταξιδίου και διαμονής των μελών της ΣΕΑΥ

1.   Όσον αφορά τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 12 στοιχεία α) και β), το ποσοστό συγχρηματοδότησης καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2.   Τραβηκτικά δικαιώματα χορηγούνται, βάσει χρηματοδοτικής συμφωνίας με την Επιτροπή, σε κάθε επαγγελματική οργάνωση η οποία είναι μέλος της ολομέλειας της ΣΕΑΥ, κατ’ αναλογία των δικαιωμάτων της στην επιτροπή ολομελείας της ΣΕΑΥ και ανάλογα με τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους.

3.   Τα εν λόγω τραβηκτικά δικαιώματα και το μέσο κόστος ενός ταξιδιού ενός μέλους επαγγελματικής οργάνωσης καθορίζουν τον αριθμό των ταξιδιών γα τα οποία κάθε οργάνωση μπορεί να είναι οικονομικά υπεύθυνη όσον αφορά την προπαρασκευή συνεδριάσεων· κάθε οργάνωση παρακρατεί το 20 % κατ’ αποκοπήν του ποσού του τραβηκτικού δικαιώματος για να καλύπτει τα οργανωτικά και διοικητικά έξοδά της τα οποία έχουν άμεση σχέση με τη διοργάνωση των προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Διαδικασίες στον τομέα των συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου

Άρθρο 19

Εισαγωγική διάταξη

Η κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά στα εθνικά προγράμματα που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην ΚΑΠ παρέχεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο παρόν τμήμα.

Άρθρο 20

Προγραμματισμός

1.   Οι αιτήσεις των κρατών μελών για κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα υποβάλλονται στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονται από ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου της αλιείας που περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τους στόχους του ετήσιου προγράμματος ελέγχου της αλιείας·

β)

τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους·

γ)

τους διαθέσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους·

δ)

τον αριθμό των διαθέσιμων σκαφών και αεροσκαφών·

ε)

κατάλογο έργων για τα οποία ζητείται χρηματοδοτική συνεισφορά·

στ)

τις συνολικές προγραμματισμένες δαπάνες για την υλοποίηση των έργων·

ζ)

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε έργου που περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου της αλιείας·

η)

πίνακα δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος.

2.   Για κάθε έργο, το πρόγραμμα ελέγχου της αλιείας πρέπει να προσδιορίζει μία από τις δράσεις που αναφέρονται το άρθρο 8 στοιχείο α) καθώς και το στόχο, την περιγραφή, τον κύριο του έργου, τον τόπο, το προβλεπόμενο κόστος, τη διοικητική διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

3.   Όσον αφορά τα σκάφη και τα αεροσκάφη, το πρόγραμμα ελέγχου της αλιείας πρέπει επίσης να προσδιορίζει:

α)

το βαθμό χρησιμοποίησής τους από τις αρμόδιες αρχές για σκοπούς ελέγχου ως ποσοστό της χρησιμοποίησής τους στις συνολικές δραστηριότητες ενός έτους·

β)

τον αριθμό ωρών ή ημερών κατά τη διάρκεια ενός έτους που πιθανόν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ελέγχου της αλιείας·

γ)

στην περίπτωση εκσυγχρονισμού, την προσδοκώμενη διάρκεια ζωής τους.

Άρθρο 21

Απόφαση της Επιτροπής

1.   Με βάση τα προγράμματα ελέγχου της αλιείας που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, λαμβάνονται κάθε έτος αποφάσεις για την κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά στα εθνικά προγράμματα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2.

2.   Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δίνουν προτεραιότητα στις δράσεις οι οποίες είναι οι καταλληλότερες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις επιδόσεις των κρατών μελών κατά την υλοποίηση ήδη εγκεκριμένων προγραμμάτων.

3.   Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζουν:

α)

το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που χορηγείται σε κάθε κράτος μέλος για τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο α)·

β)

το ποσοστό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς·

γ)

τυχόν όρους που εφαρμόζονται στη χρηματοδοτική συνδρομή και απορρέουν από τους κοινοτικούς κανόνες.

ΤΜΗΜΑ 2

Διαδικασίες στον τομέα της συλλογής δεδομένων

Άρθρο 22

Εισαγωγική διάταξη

Η κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά στις δαπάνες των κρατών μελών για τη συλλογή και τη διαχείριση βασικών δεδομένων στον τομέα της αλιείας που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρέχεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο παρόν τμήμα.

Άρθρο 23

Προγραμματισμός

1.   Ένα κοινοτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2 και καλύπτει τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για επιστημονικές αξιολογήσεις.

2.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων. Το πρόγραμμα περιγράφει τόσο τη συλλογή λεπτομερών δεδομένων όσο και την επεξεργασία που απαιτείται για την κατάρτιση συγκεντρωτικών δεδομένων σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 5.

3.   Κάθε κράτος μέλος περιλαμβάνει στο εθνικό του πρόγραμμα τα σχετικά με αυτό στοιχεία, όπως προβλέπονται στο κοινοτικό πρόγραμμα που καταρτίζεται βάσει της παραγράφου 1.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Κοινότητα χρηματοδοτική συνδρομή για τα τμήματα των εθνικών προγραμμάτων τους τα οποία αντιστοιχούν στα στοιχεία του κοινοτικού προγράμματος με τα οποία έχουν σχέση.

Άρθρο 24

Απόφαση της Επιτροπής

1.   Με βάση τα προγράμματα που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, λαμβάνονται κάθε έτος αποφάσεις για την κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά στα εθνικά προγράμματα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2.

2.   Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δίνουν προτεραιότητα στις δράσεις οι οποίες είναι οι καταλληλότερες για τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων που είναι αναγκαία για την ΚΑΠ.

3.   Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζουν:

α)

το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που χορηγείται σε κάθε κράτος μέλος για τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9·

β)

το ποσοστό της χρηματοδοτικής συνδρομής·

γ)

κάθε όρο που ισχύει για τη χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει κοινοτικών κανόνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Άρθρο 25

Δημοσιονομικοί πόροι

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

Άρθρο 26

Σώρευση της κοινοτικής στήριξης

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν λαμβάνουν συνδρομή από άλλα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα. Οι δικαιούχοι του παρόντος κανονισμού παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε άλλη ληφθείσα χρηματοδότηση καθώς και σχετικά με εκκρεμείς αιτήσεις χρηματοδότησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 27

Προστασία των κοινοτικών χρηματοοικονομικών συμφερόντων

1.   Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή διασφαλίζει την προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, στην περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών, με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (11), και (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (12), καθώς και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (13).

2.   Για τις κοινοτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 καθώς και ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2185/96 εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων παραβάσεων συμβατικής υποχρέωσης που προβλέπεται βάσει του προγράμματος, η οποία απορρέει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα, η οποία επέφερε ή θα μπορούσε να επιφέρει ζημία στον γενικό προϋπολογισμό των Κοινοτήτων ή στους προϋπολογισμούς τους οποίους διαχειρίζονται οι Κοινότητες, λόγω αδικαιολόγητης δαπάνης.

3.   Η Επιτροπή μειώνει, αναστέλλει, ή ανακτά το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που χορηγείται για μια δράση εάν διαπιστώσει παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή της επιμέρους απόφασης ή της σύμβασης ή συμφωνίας για τη χορήγηση της σχετικής χρηματοδοτικής στήριξης, ή εάν διαπιστωθεί, ότι, χωρίς να ζητηθεί έγκριση της Επιτροπής, η δράση τροποποιήθηκε κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τη φύση της ή τους όρους εφαρμογής της.

Άρθρο 28

Λογιστικοί έλεγχοι και οικονομικές διορθώσεις

1.   Με την επιφύλαξη των λογιστικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, υπάλληλοι της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή αντιπρόσωποί τους, μπορούν να διενεργούν επιτόπιους λογιστικούς ελέγχους δράσεων που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού οποτεδήποτε, με προειδοποίηση τουλάχιστον δέκα εργάσιμων ημερών, εκτός από τις επείγουσες περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια τριετούς περιόδου κατ’ ανώτατο όριο μετά την τελική πληρωμή που πραγματοποιείται από την Επιτροπή.

Οι υπάλληλοι της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή οι αντιπρόσωποί τους, οι οποίοι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι για τη διεξαγωγή επιτόπιων λογιστικών ελέγχων, έχουν πρόσβαση στα μητρώα και λοιπά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων και των μεταδεδομένων που καταρτίζονται ή λαμβάνονται και καταχωρίζονται σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία αφορούν δαπάνες χρηματοδοτούμενες από τον παρόντα κανονισμό.

Οι προαναφερόμενες εξουσίες λογιστικού ελέγχου δεν θίγουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που επιφυλάσσουν ορισμένες πράξεις σε υπαλλήλους ειδικώς οριζόμενους από την εθνική νομοθεσία. Μεταξύ άλλων, οι υπάλληλοι της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή οι αντιπρόσωποί τους, δεν συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, σε κατ’ οίκον επισκέψεις ή στις επίσημες ανακρίσεις ατόμων στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Ωστόσο, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αποκτώνται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Στην περίπτωση που οποιαδήποτε κοινοτική χρηματοδοτική στήριξη, η οποία χορηγείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, διατίθεται στη συνέχεια σε τρίτον ως τελικό δικαιούχο, ο αρχικός δικαιούχος, ως λήπτης της κοινοτικής χρηματοδοτικής στήριξης, παρέχει στην Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του εν λόγω τελικού δικαιούχου.

Για το σκοπό αυτόν, όλα τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εκ μέρους των δικαιούχων για διάστημα έως τριών ετών μετά την τελική πληρωμή.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να διενεργεί επιτόπιους λογιστικούς ελέγχους δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει των άρθρων 8 και 9 του παρόντος κανονισμού. Υπάλληλοι της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή αντιπρόσωποί τους, μπορούν να συμμετέχουν στους εν λόγω λογιστικούς ελέγχους.

2.   Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι κοινοτικά κεφάλαια δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού ή άλλων εφαρμοστέων κοινοτικών πράξεων, ειδοποιεί τους δικαιούχους, καθώς και τους τυχόν τελικούς δικαιούχους κατά την έννοια της παραγράφου 1, οι οποίοι διαθέτουν ένα μήνα από την ημερομηνία της εν λόγω ειδοποίησης προκειμένου να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή.

Εάν οι δικαιούχοι δεν απαντήσουν εντός της περιόδου αυτής ή εάν οι παρατηρήσεις τους δεν πείσουν την Επιτροπή να τροποποιήσει τη γνώμη της, η Επιτροπή μειώνει ή ακυρώνει τη χορηγούμενη χρηματοδοτική συνεισφορά ή αναστέλλει τις πληρωμές.

Κάθε αδικαιολογήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στην Επιτροπή. Τόκος προστίθεται σε όλα τα ποσά που δεν επιστρέφονται εγκαίρως υπό τους όρους που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

3.   Η Επιτροπή διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων ρυθμίσεων για την επίβλεψη και τους λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους των δράσεων που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 7 και το άρθρο 165 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

4.   Δυνάμει της αρχής της εθνικής κυριαρχίας, η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί ή να αναθέτει τη διενέργεια οικονομικών λογιστικών ελέγχων όσον αφορά ποσά που καταβάλλονται σε τρίτες χώρες για μέτρα που χρηματοδοτούνται δυνάμει του άρθρου 13 στοιχείο α) μόνον κατόπιν συμφωνίας με την τρίτη χώρα.

Άρθρο 29

Αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων

1.   Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ελέγχονται τακτικά για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

2.   Η Επιτροπή διασφαλίζει την τακτική, ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων.

3.   Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο:

α)

ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της υλοποίησης των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2011·

β)

ανακοίνωση για τη συνέχιση των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού το αργότερο στις 30 Αυγούστου 2012·

γ)

έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 («επιτροπή»).

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε 20 εργάσιμες ημέρες.

3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 31

Κανόνες εφαρμογής

Λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι δυνατόν να καταρτίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2 για τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 8 στοιχείο α) και στο άρθρο 9.

Άρθρο 32

Κατάργηση παρωχημένων πράξεων

Από την 1η Ιανουαρίου 2007, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 657/2000 και οι αποφάσεις 2000/439/ΕΚ και 2004/465/ΕΚ καταργούνται.

Άρθρο 33

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. PRÖLL


(1)  Γνώμη της 15ης Δεκεμβρίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1242/2004 (ΕΕ L 236 της 7.7.2004, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1261/2005 (ΕΕ L 201 της 2.8.2005, σ. 3).

(5)  ΕΕ L 187 της 20.7.1999, σ. 70. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2004/864/ΕΚ (ΕΕ L 370 της 17.12.2004, σ. 91).

(6)  ΕΕ L 256 της 3.8.2004, σ. 17. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/191/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 66 της 8.3.2006, σ. 50).

(7)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(8)  ΕΕ L 80 της 31.3.2000, σ. 7.

(9)  ΕΕ L 176 της 15.7.2000, σ. 42. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2005/703/ΕΚ (ΕΕ L 267 της 12.10.2005, σ. 26).

(10)  ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 114· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 195 της 2.6.2004, σ. 36. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/2/ΕΚ (ΕΕ L 2 της 5.1.2006, σ. 4).

(11)  ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

(13)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.