28.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 115/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 643/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Απριλίου 2006

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1622/2000 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και για την καθιέρωση κοινοτικού κώδικα των οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2001 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 46 παράγραφος 1 και το άρθρο 70 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1622/2000 της Επιτροπής (2) ορίζει ιδίως τα όρια και ορισμένους όρους σχετικά με τη χρήση ουσιών των οποίων η χρήση επιτρέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. Τα όρια για τη χρήση των σχετικών ουσιών περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV. Μετά την προσθήκη στον κατάλογο των επιτρεπόμενων οινολογικών πρακτικών του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του L-ασκορβικού οξέος και του πυροκαρβονικού διμεθυλίου, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν τα όρια και οι όροι χρήσης για τις ουσίες αυτές.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 884/2001 της Επιτροπής (3) καθορίζει τους κανόνες για την τήρηση των βιβλίων εισόδου και εξόδου και προβλέπει ιδίως την αναφορά ορισμένων επεξεργασιών στα βιβλία. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσθήκης του πυροκαρβονικού διμεθυλίου στους οίνους απαιτούν η χρήση του να αναφέρεται στα βιβλία.

(3)

Κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθούν οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1622/2000 και (ΕΚ) αριθ. 884/2001 αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οίνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1622/2000 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το ακόλουθο άρθρο 15α παρεμβάλλεται:

«Άρθρο 15α

Πυροκαρβονικό διμεθύλιο

Η προσθήκη του πυροκαρβονικού διμεθυλίου που προβλέπεται στο παράρτημα IV παράγραφος 3 στοιχείο κστ-γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εντός των ορίων που καθορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού, και εφόσον πληροί τις προδιαγραφές που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΧα του παρόντος κανονισμού.».

2)

Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

3)

Το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού παρεμβάλλεται ως παράρτημα ΙΧα.

Άρθρο 2

Στο άρθρο 14 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2001, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«—

η προσθήκη του πυροκαρβονικού διμεθυλίου (DMDC) στους οίνους».

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2165/2005 (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 194 της 31.7.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1163/2005 (ΕΕ L 188 της 20.7.2005, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 128 της 10.5.2001, σ. 32· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 908/2004 (ΕΕ L 163 της 30.4.2004, σ. 56).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Όρια για τη χρήση ορισμένων ουσιών

(Άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού)

Τα ανώτατα όρια για τη χρήση των ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και υπό τους όρους που περιλαμβάνονται εκεί, είναι τα ακόλουθα:

Ουσίες

Χρησιμοποιούνται για τα νωπά σταφύλια, το μούστο σταφυλιών, το μούστο σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, το μούστο σταφυλιών που προέρχεται από υπερώριμα σταφύλια και έχει υποστεί μερική ζύμωση, το συμπυκνωμένο μούστο σταφυλιών και για τους νέους οίνους που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης

Χρησιμοποιούνται για το μούστο σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση και χρησιμοποιείται κατευθείαν για την ανθρώπινη κατανάλωση στην κατάσταση που βρίσκεται, για τον οίνο που προορίζεται για την παρασκευή επιτραπέζιου οίνου, για τον επιτραπέζιο οίνο, για τους αφρώδεις οίνους, για τους αεριούχους αφρώδεις οίνους, για τους αεριούχους οίνους, για τους αεριούχους ημιαφρώδεις οίνους, για τους οίνους λικέρ και για τους v.q.p.r.d.

Παρασκευάσματα φλοιών ζυμομυκήτων

40 g/hl

40 g/hl

Ανθρακικός ανυδρίτης

 

Ανώτατη περιεκτικότητα του οίνου που έχει υποστεί αυτή την επεξεργασία: 2 g/l

L-ασκορβικό οξύ

250 mg/l

250 mg/l. Η μέγιστη περιεκτικότητα του οίνου που υφίσταται αυτή την επεξεργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 mg/l

Κιτρικό οξύ

 

Τελική περιεκτικότητα του οίνου που έχει υποστεί αυτή την επεξεργασία: 1 g/l

Μετατρυγικό οξύ

 

100 mg/l

Θειικός χαλκός

 

1 g/hl υπό τον όρο ότι το προϊόν που έχει υποστεί αυτή την επεξεργασία δεν θα έχει περιεκτικότητα σε χαλκό μεγαλύτερη από 1 mg/l

Άνθρακες για οινολογική χρήση

100 g ξηρού προϊόντος ανά hl

100 g ξηρού προϊόντος ανά hl

Θρεπτικά άλατα μονόξινου φωσφορικού αμμωνίου ή θειικού αμμωνίου

1 g/l (σε άλας) (1)

0,3 g/l (σε άλας), για την παρασκευή αφρωδών οίνων

Θειώδες αμμώνιο ή όξινο θειώδες αμμώνιο

0,2 g/l (σε άλας) (1)

 

Αυξητικοί παράγοντες: θειαμίνη υπό τη μορφή υδροχλωρικής θειαμίνης

0,6 mg/l (σε θειαμίνη)

0,6 mg/l (σε θειαμίνη) για την παρασκευή αφρωδών οίνων

Πολυβινυλοπολυπυρολιδόνη

80 g/hl

80 g/hl

Τρυγικό ασβέστιο

 

200 g/hl

Φυτικό ασβέστιο

 

8 g/hl

Λυσοζύμη

500 mg/l (2)

500 mg/l (2)

Πυροκαρβονικό διμεθύλιο

 

200 mg/l· μη ανιχνεύσιμα υπολείμματα στον οίνο που διατίθεται στην αγορά


(1)  Τα προϊόντα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται και συνδυαζόμενα εντός του συνολικού ορίου του 1 g/l, με την επιφύλαξη του προαναφερθέντος ορίου 0,2 g/l.

(2)  Όταν η προσθήκη γίνεται στο μούστο και στον οίνο, η συνολική ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 500 mg/l.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧα

Προδιαγραφές για το πυροκαρβονικό διμεθύλιο

(Άρθρο 15α του παρόντος κανονισμού)

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πυροκαρβονικό διμεθύλιο προστίθεται στον οίνο για να διασφαλιστεί η μικροβιολογική σταθεροποίηση του εμφιαλωμένου οίνου που περιέχει ζυμώσιμα σάκχαρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η προσθήκη πρέπει να πραγματοποιείται λίγο πριν από την εμφιάλωση.

Η επεξεργασία πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στους οίνους με περιεκτικότητα σε σάκχαρα ίση ή μεγαλύτερη από 5 g/l.

Η ανώτατη δόση χρήσης ορίζεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού και το προϊόν δεν πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο στον οίνο που διατίθεται στην αγορά.

Το προϊόν που χρησιμοποιείται πρέπει να πληροί τα κριτήρια καθαρότητας που ορίζονται στην οδηγία 96/77/ΕΚ.

Η επεξεργασία αυτή πρέπει να αποτελεί αντικείμενο εγγραφής στο βιβλίο που αναφέρεται στο άρθρο 70 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.»