31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/30


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 513/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

για τη θέσπιση προσωρινών διατάξεων για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής που ζητήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 565/2002, για τον καθορισμό του τρόπου διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων και για την καθιέρωση καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής για τα σκόρδα που εισάγονται από τρίτες χώρες

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 565/2002 της Επιτροπής (2) έχει καθοριστεί υποχρέωση για τα κράτη μέλη να ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις αιτήσεις πιστοποιητικών κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη και να εκδίδουν τα πιστοποιητικά την πέμπτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας καταθέσεως της αιτήσεως εφόσον κατά το διάστημα αυτό δεν έχουν ληφθεί μέτρα από την Επιτροπή.

(2)

Η Πέμπτη 13, η Παρασκευή 14 και η Δευτέρα 17 Απριλίου 2006 είναι αργίες της Επιτροπής. Πρέπει, συνεπώς, να μεταφερθεί η έκδοση των πιστοποιητικών για τα οποία κατατέθηκαν αιτήσεις από τη Δευτέρα 10 έως και την Παρασκευή 14 Απριλίου 2006.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης νωπών οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τα οποία κατατέθηκαν αιτήσεις από τη Δευτέρα 10 έως και την Παρασκευή 14 Απριλίου 2006, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 565/2002, εκδίδονται την Παρασκευή 21 Απριλίου 2006, εφόσον κατά το διάστημα αυτό δεν έχουν ληφθεί μέτρα από την Επιτροπή, σε εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2)  ΕΕ L 86 της 3.4.2002, σ. 11· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 537/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 86 της 24.3.2004, σ. 9).