21.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 82/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 456/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Μαρτίου 2006

για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο κείμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 (2) παρεισέφρησαν ορισμένα λάθη.

(2)

Στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει να αντικατασταθούν οι κωδικοί ΣΟ ex 1214 90 91 και ex 1214 90 99 από τον κωδικό ΣΟ ex 1214 90 90 λόγω τροποποίησης της συνδυασμένης ονοματολογίας.

(3)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει να αντικατασταθεί η ποσότητα των 4 855 900 τόνων από τη μέγιστη εγγυημένη ποσότητα των 4 960 723 τόνων η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των μέγιστων εθνικών ποσοτήτων που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου.

(4)

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε να περιγραφεί ορθά η μέθοδος μείωσης της ενίσχυσης σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης εγγυημένης ποσότητας. Στο δεύτερο εδάφιο του ιδίου άρθρου, τα κείμενα σε όλες τις γλώσσες θα πρέπει να ευθυγραμμισθούν κατά τρόπον ώστε να χρησιμοποιηθεί η ίδια ορολογία για να εκφρασθεί η βασική αρχή ότι δεν είναι δυνατή η αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης εγγυημένης ποσότητας.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 θα πρέπει, συνεπώς, να διορθωθεί αναλόγως.

(6)

Δεδομένου ότι οι διορθώσεις δεν έχουν αρνητικό αποτέλεσμα επί των οικονομικών παραγόντων, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 διορθώνεται ως εξής:

1)

Στο στοιχείο α) της πρώτης στήλης του πίνακα του άρθρου 1, οι κωδικοί ΣΟ «ex 1214 90 91 και ex 1214 90 99» αντικαθίστανται από τον κωδικό ΣΟ «ex 1214 90 90».

2)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η μέγιστη εγγυημένη ποσότητα των «4 855 900» τόνων αντικαθίσταται από τη μέγιστη εγγυημένη ποσότητα των «4 960 723» τόνων.

3)

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6

Εάν, κατά τη διάρκεια περιόδου εμπορίας, ο όγκος αποξηραμένων χορτονομών για τον οποίο ζητείται η ενίσχυση που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, υπερβαίνει τη μέγιστη εγγυημένη ποσότητα του άρθρου 5 παράγραφος 1, η ενίσχυση μειώνεται για τα κράτη μέλη στα οποία η παραγωγή υπερβαίνει την εγγυημένη εθνική ποσότητα, με μείωση των δαπανών σε συνάρτηση με το ποσοστό επί του συνόλου των υπερβάσεων το οποίο αντιπροσωπεύει η υπέρβαση του κράτους μέλους.

Η μείωση καθορίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, σε επίπεδο που να διασφαλίζει ότι οι δαπάνες του προϋπολογισμού, εκφρασμένες σε ευρώ, δεν υπερβαίνουν το επίπεδο που θα αντιπροσώπευαν αν δεν είχε σημειωθεί υπέρβαση της μέγιστης εγγυημένης ποσότητας.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. PRÖLL


(1)  Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 114· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 583/2004 (ΕΕ L 91 της 30.3.2004, σ. 1).