4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 32/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 197/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Φεβρουαρίου 2006

για μεταβατικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 όσον αφορά τη συλλογή, τη μεταφορά, την επεξεργασία, τη χρήση και την τελική διάθεση πρώην τροφίμων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπεται η πλήρης αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής ορισμένων αυστηρών απαιτήσεων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι μπορούν να εγκριθούν κατάλληλα μεταβατικά μέτρα.

(2)

Λόγω του αυστηρού χαρακτήρα αυτών των απαιτήσεων, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 813/2003 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2003, για μεταβατικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη συλλογή, τη μεταφορά και την τελική διάθεση πρώην τροφίμων (2), χορήγησε παρέκκλιση στα κράτη μέλη προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να επιτρέπουν στους υπεύθυνους λειτουργίας των σχετικών μονάδων να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους εθνικούς κανόνες για τη συλλογή, τη μεταφορά και την τελική διάθεση πρώην τροφίμων ζωικής προέλευσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005. Τα κράτη μέλη ζήτησαν να παραταθεί η παρέκκλιση για μια επιπλέον χρονική περίοδο ώστε να αποφευχθεί η διαταραχή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Είναι επομένως αναγκαίο να παραταθεί η παρέκκλιση.

(3)

Η οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (3), καθορίζει τους όρους για τη χορήγηση αδειών για χώρους υγειονομικής ταφής και για τα απόβλητα που θα γίνονται δεκτά στους διάφορους χώρους υγειονομικής ταφής. Κατά συνέπεια, ενδείκνυται να εφαρμοστούν τα μέτρα που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία, εφόσον η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι τα πρώην τρόφιμα δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων σε περίπτωση τελικής διάθεσής τους σε χώρο υγειονομικής ταφής.

(4)

Ορισμένα πρώην τρόφιμα, όπως το ψωμί, τα ζυμαρικά, τα άλλα είδη αρτοποιίας και παρόμοια προϊόντα, αποτελούν ελάχιστο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή για την υγεία των ζώων, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν έλθει σε επαφή με πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης όπως το νωπό κρέας, τα νωπά προϊόντα αλιείας, τα νωπά αυγά και το νωπό γάλα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να δίνεται στην αρμόδια αρχή η δυνατότητα να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των πρώην τροφίμων ως υλικών για ζωοτροφές εάν η αρχή έχει βεβαιωθεί ότι η πρακτική αυτή δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται στην αρμόδια αρχή να επιτρέπει να χρησιμοποιούνται τα πρώην τρόφιμα για άλλους σκοπούς, όπως π.χ. για λίπασμα, ή να υφίστανται επεξεργασία ή τελική διάθεση με άλλο τρόπο, όπως σε μία εγκατάσταση βιοαερίου ή λιπασματοποίησης που δεν έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

(5)

Η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τη μετατροπή της τρέχουσας παράτασης της παρέκκλισης σε μέτρα εφαρμογής στο πλαίσιο του άρθρου 6 παράγραφος 2 σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

(6)

Προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων και η δημόσια υγεία, τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν κατάλληλα συστήματα ελέγχου κατά την περίοδο των μεταβατικών μέτρων.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Παρέκκλιση σχετικά με τη συλλογή, τη μεταφορά, την επεξεργασία, τη χρήση και την τελική διάθεση πρώην τροφίμων

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 και τα κεφάλαια I έως III και τα κεφάλαια V έως VIII του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη συλλογή, τη μεταφορά, την επεξεργασία, τη χρήση και την τελική διάθεση των πρώην τροφίμων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του εν λόγω κανονισμού (πρώην τρόφιμα), σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του εν λόγω κανονισμού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α)

δεν έχουν έλθει σε επαφή με οποιοδήποτε ζωικό υποπροϊόν που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5 και τα στοιχεία α) έως ε) και ζ) έως κ) του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ή με οποιαδήποτε άλλη πρώτη ύλη ζωικής προέλευσης·

β)

η πρακτική αυτή δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων.

2.   Η παρέκκλιση που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο δεν ισχύει για τις πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης.

Άρθρο 2

Συλλογή και μεταφορά

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη συλλογή και τη μεταφορά πρώην τροφίμων με την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο που ασχολείται με την αποστολή ή τη μεταφορά των πρώην τροφίμων:

α)

εξασφαλίζει ότι τα πρώην τρόφιμα αποστέλλονται και μεταφέρονται σε μια εγκατάσταση ή άλλο σημείο συγκέντρωσης που επιτρέπεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ή σε εγκατάσταση ή άλλο σημείο συγκέντρωσης ή χώρο υγειονομικής ταφής δυνάμει του άρθρου 3 του εν λόγω κανονισμού· και

β)

τηρεί μητρώο των αποστολών για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία της αποστολής ή της μεταφοράς με το οποίο αυτές τεκμηριώνονται και θέτει το εν λόγω αρχείο στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, εφόσον ζητηθεί.

Άρθρο 3

Επεξεργασία, χρήση και τελική διάθεση

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν, όσον αφορά τα πρώην τρόφιμα:

α)

να διατίθενται ως απόβλητα διά της ταφής σε χώρο υγειονομικής ταφής δυνάμει της οδηγίας 1999/31/ΕΚ·

β)

να υφίστανται επεξεργασία σε εναλλακτικά συστήματα που έχουν εγκριθεί υπό προϋποθέσεις που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

το υλικό που προκύπτει αποστέλλεται για τελική διάθεση σε εγκατάσταση αποτέφρωσης ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης σύμφωνα με την οδηγία 2000/76/ΕΚ (4), ή σε χώρο υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με την οδηγία 1999/31, και

ii)

δεν χρησιμοποιείται ως υλικό για ζωοτροφές ούτε χρησιμοποιείται ως οργανικό λίπασμα ή βελτιωτικό εδάφους,

ή

γ)

να χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές χωρίς περαιτέρω επεξεργασία ή να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, εφόσον τα πρώην τρόφιμα δεν έχουν έλθει σε επαφή με πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης και η αρμόδια αρχή έχει βεβαιωθεί ότι αυτή η χρήση δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων.

Άρθρο 4

Μέτρα ελέγχου

Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των υπεύθυνων λειτουργίας με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 416/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 66 της 12.3.2005, σ. 10).

(2)  ΕΕ L 117 της 13.5.2003, σ. 22.

(3)  ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91.