19.1.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 14/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 83/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Ιανουαρίου 2006

για τον καθορισμό των εξαγωγικών επιστροφών στον τομέα του κρέατος πουλερικών που εφαρμόζονται από τις 19 Ιανουαρίου 2006

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, του εν λόγω κανονισμού, στη διεθνή αγορά και στην Κοινότητα, μπορεί να καλυφθεί με εξαγωγική επιστροφή.

(2)

Η εφαρμογή αυτών των κανόνων και κριτηρίων στη παρούσα κατάσταση των αγορών στον τομέα του κρέατος πουλερικών οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής σε ποσό που επιτρέπει τη συμμετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εμπόριο και λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των εξαγωγών των προϊόντων αυτών καθώς και τη σημασία τους κατά την παρούσα στιγμή.

(3)

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1999, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα (2), προβλέπει ότι δεν χορηγείται καμία επιστροφή όταν τα προϊόντα δεν είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη κατά την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής. Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, πρέπει να καθοριστεί ότι, για να επωφεληθούν της επιστροφής, τα κρέατα πουλερικών που εμφαίνονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα καταλληλότητας όπως προβλέπεται στην οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 1971, περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών (3).

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κωδικοί των προϊόντων για την εξαγωγή στα οποία χορηγείται επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 και τα ποσά της επιστροφής αυτής καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο, για να μπορούν να επωφεληθούν της επιστροφής, τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου XII του παραρτήματος της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ πρέπει να πληρούν και τους όρους της σφραγίδας καταλληλότητας που προβλέπονται από την οδηγία αυτή.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Ιανουαρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 671/2004 (ΕΕ L 105 της 14.4.2004, σ. 5).

(3)  ΕΕ L 55 της 8.3.1971, σ. 23· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών που εφαρμόζονται από τις 19 Ιανουαρίου 2006

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό των επιστροφών

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

10,00

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12).

Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:

V03

A24, Ανγκόλα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Υεμένη, Λίβανος, Ιράκ, Ιράν.