14.1.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 10/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 55/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Ιανουαρίου 2006

για καθορισμό της ανώτατης ενίσχυσης για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο για την 1η ειδική δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2005, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα διάθεσης κρέμας γάλακτος, βουτύρου και συμπυκνωμένου βουτύρου στην αγορά της Κοινότητας (2), οι οργανισμοί παρέμβασης δύνανται να πωλούν μέσω διαρκούς δημοπρασίας ορισμένες ποσότητες βουτύρου από τα αποθέματα παρέμβασης που διατηρούν και να χορηγούν ενίσχυση για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο. Το άρθρο 25 του εν λόγω κανονισμού αναφέρει ότι με βάση τις προσφορές που έχουν ληφθεί για κάθε ειδική δημοπρασία καθορίζεται ελάχιστη τιμή πώλησης του βουτύρου παρέμβασης και ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο. Το άρθρο αναφέρει περαιτέρω ότι η τιμή ή η ενίσχυση μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη σκοπούμενη χρήση του βουτύρου, την περιεκτικότητά του σε λιπαρές ουσίες και τη διαδικασία ενσωμάτωσης. Το ποσό της εγγύησης μεταποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 πρέπει να καθοριστεί αναλόγως.

(2)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την πρώτη ειδική δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο και το ποσό της εγγύησης μεταποίησης, όπως αναφέρονται αντιστοίχως στα άρθρα 25 και 28 του εν λόγω κανονισμού, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 14 Ιανουαρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 308 της 25.11.2005, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2107/2005 (EE L 337 της 22.12.2005, σ. 20).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο και εγγύηση μεταποίησης για την πρώτη ειδική δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Τύπος

A

B

Διαδικασία ενσωμάτωσης

Με ιχνηθέτες

Χωρίς ιχνηθέτες

Με ιχνηθέτες

Χωρίς ιχνηθέτες

Ανώτατη ενίσχυση

Βούτυρο ≥ 82 %

38,5

35

35

Βούτυρο < 82 %

34,1

34

Συμπυκνωμένο βούτυρο

46

42,6

46

42

Κρέμα γάλακτος

19

15

Εγγύηση μεταποίησης

Βούτυρο

42

Συμπυκνωμένο βούτυρο

51

51

Κρέμα γάλακτος

21