28.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 207/39


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 14ης Ιουλίου 2006

σχετικά με ορισμένες προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή και με τον προεφοδιασμό και υποπροεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ

(ΕΚΤ/2006/9)

(2006/525/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 106 παράγραφος 1,

τα άρθρα 16 και 26.4 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(Στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ (1) ορίζεται ότι «με ισχύ από τις αντίστοιχες ημερομηνίες μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες των συμμετεχόντων κρατών μελών θέτουν σε κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ στα συμμετέχοντα κράτη μέλη».

(2)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή εισαγωγή του ευρώ στα μελλοντικά συμμετέχοντα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπιστεί νομικό πλαίσιο το οποίο να επιτρέπει στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των εν λόγω κρατών μελών να δανείζονται από το Ευρωσύστημα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ για σκοπούς προεφοδιασμού και υποπροεφοδιασμού τους πριν από τη μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μορφή, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές δυνατότητες που διαμορφώνονται σε εθνικό επίπεδο όσον φορά την εν λόγω μετάβαση.

(3)

Ο προεφοδιασμός αποδεκτών αντισυμβαλλόμενων με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ και ο υποπροεφοδιασμός τρίτων επαγγελματικών φορέων πρόκειται να συμβάλουν στην ομαλή μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μορφή, στην ελάφρυνση του υλικοτεχνικού άχθους που συνεπάγεται η υιοθέτηση του ευρώ και στη μείωση των εξόδων που συνδέονται με την παράλληλη κυκλοφορία νομισμάτων.

(4)

Ο προεφοδιασμός και υποπροεφοδιασμός με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ δεν θα πρέπει να καταλήγουν σε θέση των εν λόγω τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε κυκλοφορία, καθώς αυτά δεν πρόκειται να έχουν την ιδιότητα νόμιμου χρήματος στα μελλοντικά συμμετέχοντα κράτη μέλη πριν από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή. Συνεπώς, προς αποφυγή μιας τέτοιας εξέλιξης, οι συμβατικές ρυθμίσεις περί δανεισμού τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ θα πρέπει να θεσπίζουν υποχρεώσεις με σκοπό την επιβολή περιορισμών στους αποδεκτούς αντισυμβαλλόμενους και τους τρίτους επαγγελματικούς φορείς.

(5)

Ο προεφοδιασμός αποδεκτών αντισυμβαλλόμενων και ο υποπροεφοδιασμός τρίτων επαγγελματικών φορέων επιτρέπονται μόνο εφόσον στα μελλοντικά συμμετέχοντα κράτη μέλη ισχύουν κανονιστικές διατάξεις που παρέχουν επαρκή προστασία ή εφόσον τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν συνομολογήσει μεταξύ τους συμβατικές ρυθμίσεις όσον αφορά i) το δανεισμό τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ για σκοπούς προεφοδιασμού, ii) τον προεφοδιασμό και iii) τον υποπροεφοδιασμό.

(6)

Με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή επιδιώκεται i) ο καθορισμός των εφαρμοστέων κανόνων όσον αφορά το συμβατικό πλαίσιο και των όρων του προεφοδιασμού και υποπροεφοδιασμού, ii) η θέσπιση των υποχρεώσεων υποβολής λογιστικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων που θα πρέπει να τηρούνται σε σχέση με τον προεφοδιασμό και τον υποπροεφοδιασμό και iii) η εισαγωγή των κατάλληλων ρυθμίσεων με σκοπό την ασφάλιση των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ του προεφοδιασμού και υποπροεφοδιασμού.

(7)

Ενώ αρμόδια για τη θέσπιση του πλαισίου έκδοσης κερμάτων ευρώ είναι πρωτίστως τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, οι μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην κατανομή τους. Επομένως, όσες διατάξεις της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής αφορούν τα κέρματα ευρώ θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις εφαρμοστέες από τις ΕθνΚΤ στο πλαίσιο της έκδοσης κερμάτων ευρώ το οποίο θεσπίζουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές των μελλοντικών συμμετεχόντων κρατών μελών.

(8)

Ο προσπορισμός τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ στις μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος για σκοπούς προεφοδιασμού συνεπάγεται ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Για την κάλυψη των κινδύνων αυτών οι μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος θα πρέπει να αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εξασφαλίζουν την αποπληρωμή των τραπεζογραμματίων ευρώ που τούς δανείζει το Ευρωσύστημα από το κατανεμόμενο σε αυτές μερίδιο της μελλοντικής παραγωγής τραπεζογραμματίων. Εξάλλου, ο προεφοδιασμός θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο εφόσον οι αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι παρέχουν στην ενδιαφερόμενη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος επαρκή αποδεκτή ασφάλεια.

(9)

Η ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος που παραδίδει τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ για σκοπούς προεφοδιασμού και οι μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος θα πρέπει να συνομολογούν ειδικές συμβατικές ρυθμίσεις περί προσχώρησης στους κανόνες και τις διαδικασίες της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

(10)

Οι όροι διενέργειας του προεφοδιασμού και συνακόλουθου υποπροεφοδιασμού που καθορίζονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή πρέπει να ενσωματώνονται σε συμβατικές ρυθμίσεις συνομολογούμενες μεταξύ μελλοντικών ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος, αποδεκτών αντισυμβαλλόμενων και τρίτων επαγγελματικών φορέων, εκτός εάν εθνικές κανονιστικές διατάξεις στα μελλοντικά συμμετέχοντα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εφαρμογή ισοδύναμων κανόνων και διαδικασιών.

(11)

Η ΕΚΤ θα πρέπει, ως συντονιστής του προεφοδιασμού, να ενημερώνεται εκ των προτέρων για τυχόν αιτήματα προεφοδιασμού, οι δε μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος θα πρέπει να ενημερώνουν την ΕΚΤ για κάθε απόφαση περί προεφοδιασμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής:

με τον όρο «προεφοδιασμός» νοείται η εντός της περιόδου προεφοδιασμού/υποπροεφοδιασμού υλική παράδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ από ορισμένη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος σε αποδεκτούς αντισυμβαλλόμενους στην επικράτεια μελλοντικού συμμετέχοντος κράτους μέλους,

με τον όρο «περίοδος προεφοδιασμού/υποπροεφοδιασμού» νοείται η περίοδος εντός της οποίας λαμβάνουν χώρα ο προεφοδιασμός και υποπροεφοδιασμός και η οποία αρχίζει το ενωρίτερο τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή και λήγει στις 00.00 (τοπική ώρα) της ημερομηνίας μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή,

με τον όρο «υποπροεφοδιασμός» νοείται η εντός της περιόδου προεφοδιασμού/υποπροεφοδιασμού παράδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ του προεφοδιασμού από ορισμένον αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο σε τρίτους επαγγελματικούς φορείς στην επικράτεια μελλοντικού συμμετέχοντος κράτους μέλους,

με τον όρο «ζώνη του ευρώ» νοείται η επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών μελών,

με τον όρο «ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή» νοείται η ημερομηνία κατά την οποία τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ αποκτούν την ιδιότητα νόμιμου χρήματος σε ένα μελλοντικό συμμετέχον κράτος μέλος,

με τον όρο «συμμετέχον κράτος μέλος» νοείται το κράτος μέλος που έχει υιοθετήσει το ευρώ,

με τον όρο «μελλοντικό συμμετέχον κράτος μέλος» νοείται το μη συμμετέχον κράτος μέλος που πληροί τους όρους υιοθέτησης του ευρώ και σε σχέση με το οποίο έχει ληφθεί απόφαση περί κατάργησης της παρέκκλισης (σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 της συνθήκης),

με τον όρο «μη συμμετέχον κράτος μέλος» νοείται το κράτος μέλος που δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ,

με τον όρο «Ευρωσύστημα» νοούνται οι ΕθνΚΤ των συμμετεχόντων κρατών μελών και η ΕΚΤ,

με τον όρο «αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος» νοείται η οντότητα, κατά τους ορισμούς του άρθρου 5, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις λήψης τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ για σκοπούς προεφοδιασμού,

με τον όρο «τρίτοι επαγγελματικοί φορείς» νοούνται εμπορικές ομάδες συναλλασσόμενων, όπως οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, ο κλάδος κατασκευής μηχανημάτων που λειτουργούν με μετρητά και οι εταιρείες χρηματαποστολών, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο ίδιο μελλοντικό συμμετέχον κράτος μέλος με κάποιον αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο και οι οποίες, κατά την εκτίμηση του τελευταίου, έχουν δικαιολογημένη ανάγκη υποπροεφοδιασμού και δύνανται να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις,

με τον όρο «εταιρεία χρηματαποστολών» νοείται κάθε οντότητα που παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς, φύλαξης και επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και κερμάτων για λογαριασμό πιστωτικών ιδρυμάτων,

με τον όρο «ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος» νοείται η ΕθνΚΤ συμμετέχοντος κράτους μέλους,

με τον όρο «μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος» νοείται η ΕθνΚΤ μελλοντικού συμμετέχοντος κράτους μέλους,

με τον όρο «αποδεκτή ασφάλεια» νοείται η ασφάλεια κατά τους ορισμούς του άρθρου 8,

με τον όρο «παραδίδουσα ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος» νοείται η ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος η οποία παραδίδει σε μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ για σκοπούς προεφοδιασμού, ανεξάρτητα από το ποια ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος έχει την κατά νόμο κυριότητα των εν λόγω τραπεζογραμματίων και κερμάτων,

με τον όρο «ποσότητα εκκίνησης» νοείται η ποσότητα τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ την οποία αναμένεται ότι θα χρειαστεί ορισμένο μελλοντικό συμμετέχον κράτος μέλος κατά την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση για περίοδο ενός έτους,

με τον όρο «εργάσιμη ημέρα του Ευρωσυστήματος» νοείται η ημέρα κατά την οποία η ΕΚΤ ή μία ή περισσότερες ΕθνΚΤ είναι ανοικτές για την πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά την οποία βρίσκεται σε λειτουργία το TARGET ή το σύστημα που αντικαθιστά το TARGET και η οποία είναι ημέρα διακανονισμού για τη χρηματαγορά του ευρώ και για τις πράξεις συναλλάγματος που αφορούν το ευρώ,

με τον όρο «TARGET» νοείται το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο,

με τον όρο «πιστωτικό ίδρυμα» νοείται το ίδρυμα κατά τους ορισμούς του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (2),

με τον όρο «αποσυρόμενο εθνικό νόμισμα» νοείται η εθνική νομισματική μονάδα μελλοντικού συμμετέχοντος κράτους μέλους πριν από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή.

Άρθρο 2

Εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής

1.   Οι κανόνες και διαδικασίες προεφοδιασμού και υποπροεφοδιασμού της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής εφαρμόζονται σε ρυθμίσεις σχετικές με τον προεφοδιασμό και υποπροεφοδιασμό, ανεξάρτητα από το εάν μία μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος i) δανείζεται ή ii) παράγει ή προσπορίζεται τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα του προεφοδιασμού.

2.   Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή δεν εφαρμόζεται στην υλική παράδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ από ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος σε ΕθνΚΤ μη συμμετεχόντων κρατών μελών, έως ότου οι τελευταίες αποκτήσουν την ιδιότητα μελλοντικής ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 3

Παράδοση

1.   Μία ή περισσότερες ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος, κατά περίπτωση, μπορούν να παραδίδουν σε μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ για σκοπούς προεφοδιασμού και εξυπηρέτησης της ποσότητας εκκίνησης.

2.   Οι παραδίδουσες ΕθνΚΤ δεν ζητούν από λαμβάνουσες μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος την παροχή ασφάλειας.

3.   Δεν λαμβάνει χώρα παράδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ από μία ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος σε μια μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος, έως ότου η παραδίδουσα και η λαμβάνουσα μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος συνομολογήσουν μεταξύ τους συμβατικές ρυθμίσεις οι οποίες να προβλέπουν ότι οι όροι που περιέχονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή εφαρμόζονται στο δανεισμό των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ στη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος και ότι, συνεπώς, θα εφαρμόζονται κατά τη θέσπιση των ρυθμίσεων σχετικά με τον προεφοδιασμό και υποπροεφοδιασμό.

4.   Η παράδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ δεν αρχίζει προτού ληφθεί απόφαση περί κατάργησης της παρέκκλισης μη συμμετέχοντος κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 της συνθήκης.

5.   Κατόπιν διαβούλευσης με την παραδίδουσα ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος, η ΕΚΤ καθορίζει με σαφήνεια τα υπόλοιπα από τα οποία θα ληφθούν τα παραδοτέα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ, καθώς και την ταυτότητα της παραδίδουσας ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος. Η παραδίδουσα ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος μεριμνά για τη λήψη απόφασης με σκοπό την αναπλήρωση των εν λόγω υπολοίπων.

Άρθρο 4

Όροι εφαρμοστέοι στο δανεισμό τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ

1.   Οι όροι που περιέχονται στο παρόν άρθρο καθορίζονται ειδικότερα στις συμβατικές ρυθμίσεις που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3.

2.   Η ακριβής ποσότητα, αναλυόμενη κατά ονομαστική αξία, των παραδοτέων τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και ο χρόνος παράδοσής τους ορίζονται ειδικότερα σε συμβατικές ρυθμίσεις.

3.   Τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ μεταφέρονται σε μια μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος για σκοπούς προεφοδιασμού και εξυπηρέτησης της ποσότητας εκκίνησης σύμφωνα με τους κανόνες περί ασφάλειας και ασφάλισης που συνήθως ισχύουν για τις μεταφορές μεγάλων ποσοτήτων τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ μεταξύ ΕθνΚΤ. Ο κίνδυνος καταστροφής, απώλειας, κλοπής και ληστείας με αντικείμενο τα παραδοτέα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ μεταβαίνει στη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος τη στιγμή που αυτά εξέρχονται από τα θησαυροφυλάκια της παραδίδουσας ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος.

4.   Η μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος καταβάλλει τα έξοδα μεταφοράς σε αυτή των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ από μία ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος. Η παραδίδουσα ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια της μεταφοράς.

5.   Όταν χρειαστεί να διενεργηθεί μεταφορά μεγάλης ποσότητας τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ από το Ευρωσύστημα σε μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος εντός δωδεκάμηνης περιόδου από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, η εν λόγω ποσότητα θα θεωρείται μέρος της ποσότητας εκκίνησης και, όσον αφορά την αποπληρωμή, θα αντιμετωπίζεται όπως και τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ του προεφοδιασμού, σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 6 έως 8. Από κάθε άλλη άποψη η κάλυψη της ποσότητας αυτής θα αντιμετωπίζεται όπως και μία μεταφορά μεγάλης ποσότητας τραπεζογραμματίων και κερμάτων.

6.   Κάθε μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος τηρεί τις ακόλουθες υποχρεώσεις υποβολής λογιστικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων σε σχέση με μια ή περισσότερες παραδίδουσες ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος:

α)

Εντός της περιόδου προεφοδιασμού/υποπροεφοδιασμού καταχωρεί το ποσό των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ που παραδίδονται για σκοπούς προεφοδιασμού (και εξυπηρέτησης της ποσότητας εκκίνησης) εκτός ισολογισμού στην ονομαστική τους αξία.

β)

Γνωστοποιεί στην παραδίδουσα ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος το ποσό των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ του προεφοδιασμού και υποπροεφοδιασμού.

γ)

Γνωστοποιεί το συνολικό ποσό (αναλυόμενο κατά ονομαστική αξία) τυχόν τραπεζογραμματίων ευρώ του προεφοδιασμού ή υποπροεφοδιασμού που τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της θέσης σε κυκλοφορία των εν λόγω τραπεζογραμματίων.

7.   Από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, κάθε μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος τηρεί τις ακόλουθες υποχρεώσεις υποβολής λογιστικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων:

α)

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ του προεφοδιασμού καταχωρούνται ως στοιχεία του ισολογισμού της ημερομηνίας μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, εκτός εάν έχουν ήδη καταχωρηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 10.

β)

Το συνολικό ποσό των τραπεζογραμματίων ευρώ του προεφοδιασμού, πλην του γνωστοποιούμενου κατά τους όρους της παραγράφου 6 στοιχείο γ) ποσού όσων τυχόν έχουν τεθεί σε κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, καταχωρείται στον ισολογισμό της μελλοντικής ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος υπό το στοιχείο «τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία».

γ)

Η διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού των τραπεζογραμματίων ευρώ του προεφοδιασμού και των ποσών των τραπεζογραμματίων ευρώ του προεφοδιασμού που έχουν χρεωθεί στους λογαριασμούς τους οποίους τηρούν σε μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος οι προεφοδιασθέντες αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, αντιμετωπίζεται ως εξασφαλισμένο, άτοκο δάνειο χορηγούμενο στους αποδεκτούς αντισυμβαλλόμενους και αποπληρωτέο από αυτούς κατά τους όρους του άρθρου 15.

8.   Κάθε μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος αποπληρώνει τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχει δανειστεί από ορισμένη ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος για σκοπούς προεφοδιασμού, παραδίδοντας ισοδύναμο αριθμό και ποιότητα τραπεζογραμματίων ευρώ τα οποία παράγει η ίδια ή προσπορίζεται κατόπιν κατανομής τραπεζογραμματίων σε αυτή στο πλαίσιο της παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ του Ευρωσυστήματος για ένα ή περισσότερα συναπτά έτη αμέσως μετά το έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, επιπλέον του προβλεπόμενου μεριδίου της στην κατανομή της παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ του Ευρωσυστήματος για τα αντίστοιχα έτη. Για τον υπολογισμό των ισοδύναμων σε αριθμό και ποιότητα τραπεζογραμματίων που πρέπει να αποπληρωθούν θα αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο. Τα ισοδύναμου αριθμού και ποιότητας τραπεζογραμμάτια που πρέπει να αποπληρωθούν για τη δεύτερη σειρά ευρώ θα υπολογίζονται σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο σε εύθετο χρόνο.

9.   Μια μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος διενεργεί τον προεφοδιασμό σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV. Έως ότου η μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος και ορισμένος αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος συνομολογήσουν συμβατικές ρυθμίσεις οι οποίες ενσωματώνουν τους εν λόγω όρους δεν λαμβάνει χώρα παράδοση, εκτός εάν εθνικές κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τον προεφοδιασμό εξασφαλίζουν την εφαρμογή όρων ισοδύναμων με τους προβλεπόμενους στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV σε όλους τους αποδεκτούς αντισυμβαλλόμενους.

10.   Εάν τραπεζογραμμάτια ευρώ του προεφοδιασμού τεθούν σε κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, η παραδίδουσα ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος τα καταχωρεί ως εκδοθέντα και κυκλοφορούντα. Η παραδίδουσα ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος καταχωρεί απαίτηση έναντι της μελλοντικής ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος, η οποία αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ που τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή. Η μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος καταβάλλει στην παραδίδουσα ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος τόκο επί της εν λόγω απαίτησης. Ο τόκος είναι καταβλητέος από την ημερομηνία κατά την οποία η μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος λαμβάνει γνώση της θέσης των εν λόγω τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία έως την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Ευρωσυστήματος μετά την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή. Τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η υποχρέωση της μελλοντικής ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος και ο συναφής τόκος διακανονίζονται μέσω του TARGET ή μέσω συστήματος που αντικαθιστά το TARGET. Εν προκειμένω ως επιτόκιο αναφοράς χρησιμοποιείται το πιο πρόσφατο οριακό επιτόκιο το οποίο εφαρμόζει το Ευρωσύστημα στις δημοπρασίες που διενεργεί για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης κατά τους όρους της παραγράφου 3.1.2 του παραρτήματος I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7 της 31ης Αυγούστου 2000 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (3). Στην περίπτωση που περισσότερες ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος παραδίδουν τραπεζογραμμάτια ευρώ στη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος για σκοπούς προεφοδιασμού, οι συμβατικές ρυθμίσεις που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 προσδιορίζουν την παραδίδουσα ΕθνΚΤ, η οποία καταχωρεί τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία και την απαίτηση έναντι της μελλοντικής ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος.

11.   Κάθε μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος υποβάλλει στην ΕΚΤ τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το τελικό συνολικό ποσό των τραπεζογραμματίων ευρώ του προεφοδιασμού και υποπροεφοδιασμού (αναλυόμενο κατά ονομαστική αξία) και

β)

το τελικό συνολικό ποσό των κερμάτων ευρώ του προεφοδιασμού και υποπροεφοδιασμού (αναλυόμενο κατά ονομαστική αξία).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΡΟΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

Άρθρο 5

Αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι

Πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε μελλοντικό συμμετέχον κράτος μέλος (συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων, εγκατεστημένων σε μελλοντικό συμμετέχον κράτος μέλος) και εθνικά ταχυδρομεία που διαθέτουν λογαριασμό στην οικεία μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος θεωρούνται αποδεκτά όσον αφορά τη λήψη τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ για σκοπούς προεφοδιασμού, από τη στιγμή που έχουν συνομολογηθεί οι συμβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 9.

Άρθρο 6

Παράδοση για σκοπούς προεφοδιασμού

1.   Καμία μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος δεν μπορεί να αρχίσει την παράδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ για σκοπούς προεφοδιασμού πριν από την έναρξη της περιόδου προεφοδιασμού/υποπροεφοδιασμού.

2.   Μια μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος μπορεί να προεφοδιάζει με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Έως ότου η μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος και ο λαμβάνων αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος συνομολογήσουν συμβατικές ρυθμίσεις οι οποίες ενσωματώνουν τους όρους που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο και στο κεφάλαιο IV, ο προεφοδιασμός με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ δεν αρχίζει (εκτός εάν στο υπό θεώρηση μελλοντικό συμμετέχον κράτος μέλος ισχύουν κανονιστικές διατάξεις οι οποίες θεσπίζουν ισοδύναμους κανόνες και διαδικασίες).

Άρθρο 7

Παροχή ασφάλειας

1.   Οι αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι που πρόκειται να προεφοδιαστούν παρέχουν στην οικεία μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος αποδεκτή ασφάλεια, κατά τους ορισμούς του άρθρου 8, προκειμένου:

α)

να καλυφθεί στο ακέραιο η ονομαστική αξία των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ του προεφοδιασμού και

β)

να διασφαλιστεί η εκτέλεση των υποχρεώσεων κατά το άρθρο 10, οι οποίες ενσωματώνονται στις συμβατικές ρυθμίσεις που συνομολογούνται μεταξύ της μελλοντικής ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος και των ιδίων.

2.   Σε περίπτωση ρευστοποίησης της ασφάλειας με σκοπό την εκτέλεση των υποχρεώσεων κατά το άρθρο 10, ο αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος παρέχει στη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος πρόσθετη ασφάλεια, με σκοπό την κάλυψη στο ακέραιο της ονομαστικής αξίας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ του προεφοδιασμού, σύμφωνα με την επιταγή της παραγράφου 1 στοιχείο α).

3.   Η ασφάλεια παρέχεται στη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος προτού αυτή αρχίσει τον προεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ και καλύπτει κινδύνους που προκύπτουν από την έναρξη της παράδοσης για σκοπούς προεφοδιασμού.

4.   Η μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος μεριμνά ώστε η ασφάλεια να είναι πλήρως εκτελεστή. Προς το σκοπό αυτόν διαθέτει την αποδεκτή ασφάλεια μέσω των κατάλληλων διαδικασιών εξασφάλισης κατά τρόπο που καθορίζεται στο παράρτημα Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7.

5.   Μια μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ελέγχου του κινδύνου προς αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τον προεφοδιασμό. Πριν από τον προεφοδιασμό συμβουλεύεται την ΕΚΤ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου του κινδύνου που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Όταν η τρέχουσα αξία της αποδεκτής ασφάλειας προσαρμόζεται ώστε να ληφθούν υπόψη τα εφαρμοζόμενα μέτρα ελέγχου του κινδύνου, το ποσό της ασφάλειας πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να καλύπτει πάντα στο ακέραιο την ονομαστική αξία των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ του προεφοδιασμού, η οποία δεν έχει χρεωθεί σε λογαριασμούς των αποδεκτών αντισυμβαλλομένων στη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος που παρείχε τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ του προεφοδιασμού.

6.   Οι συμβατικές ρυθμίσεις που συνομολογούνται πριν από τον προεφοδιασμό προβλέπουν ότι ένας προεφοδιασμένος αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος παρέχει στη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος το δικαίωμα ρευστοποίησης της ασφάλειας, εάν ο ίδιος παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις του, οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή ως προαπαιτούμενα του προεφοδιασμού και συνομολογούνται ειδικά μεταξύ αυτού και της μελλοντικής ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος, και δεν καταβάλει τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στο άρθρο 10.

Άρθρο 8

Αποδεκτή ασφάλεια

1.   Κάθε αποδεκτό περιουσιακό στοιχείο για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος κατά τους ορισμούς του παραρτήματος Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7 θεωρείται αποδεκτή ασφάλεια για τους σκοπούς του προεφοδιασμού.

2.   Θεωρούνται αποδεκτή ασφάλεια για τους σκοπούς του προεφοδιασμού περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα σε αποσυρόμενα εθνικά νομίσματα μελλοντικών συμμετεχόντων κρατών μελών ή σε ευρώ, τα οποία πληρούν τα ομοιόμορφα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7 και είναι αποδεκτά για πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (με εξαίρεση το κριτήριο το σχετικό με τον τόπο διακανονισμού και το νόμισμα έκφρασης). Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία τηρούνται (διακανονίζονται) στη ζώνη του ευρώ ή στο μελλοντικό συμμετέχον κράτος μέλος, σε εγχώριο σύστημα διακανονισμού τίτλων το οποίο υπόκειται σε αξιολόγηση με βάση με τα σχετικά πρότυπα που καθορίζει η ΕΚΤ όσον αφορά τη χρήση συστημάτων διακανονισμού τίτλων της ΕΕ στις πιστοδοτικές πράξεις του ΕΣΚΤ («Standards for the use of EU Securities Settlement Systems in ESCB credit operations»).

3.   Ως αποδεκτή ασφάλεια είναι δυνατό να παρέχονται και α) καταθέσεις όψεως σε αποσυρόμενο εθνικό νόμισμα, β) καταθέσεις όψεως σε ευρώ σε ειδικό λογαριασμό, τοκιζόμενες με το επιτόκιο που ισχύει για τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά, ή γ) καταθέσεις σε αποσυρόμενο εθνικό νόμισμα ή σε ευρώ και κάθε άλλης μορφής που η μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος κρίνει πρόσφορη.

Άρθρο 9

Υποβολή στοιχείων

1.   Ένας αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει στην οικεία μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το τελικό συνολικό ποσό των τραπεζογραμματίων ευρώ του υποπροεφοδιασμού (αναλυόμενο κατά ονομαστική αξία) και

β)

το τελικό συνολικό ποσό των κερμάτων ευρώ του υποπροεφοδιασμού (αναλυόμενο κατά ονομαστική αξία).

2.   Αμέσως μετά τον υποπροεφοδιασμό ο προεφοδιασμένος αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος παρέχει στην οικεία μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των υποπροεφοδιασμένων τρίτων επαγγελματικών φορέων και με τα ποσά των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ του υποπροεφοδιασμού ανά μεμονωμένο πελάτη. Η μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος μεταχειρίζεται τις πληροφορίες αυτές ως εμπιστευτικές και τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των τρίτων επαγγελματικών φορέων με τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την αποφυγή της πρόωρης θέσης σε κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, καθώς και για σκοπούς υποβολής στοιχείων κατά το άρθρο 4 παράγραφος 11.

3.   Ο προεφοδιασμένος αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει αμέσως τη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος που τον προεφοδίασε (η οποία, με τη σειρά της, ενημερώνει σχετικά την ΕΚΤ):

α)

εάν για οποιοδήποτε λόγο πιστεύει ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ του προεφοδιασμού πριν από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή και

β)

για το συνολικό ποσό (αναλυόμενο κατά ονομαστική αξία) τυχόν τραπεζογραμματίων του προεφοδιασμού που τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις αποδεκτών αντισυμβαλλόμενων όσον αφορά τον υποπροεφοδιασμό

Πριν από τη διενέργεια του υποπροεφοδιασμού οι προεφοδιασμένοι αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν να διενεργήσουν τον υποπροεφοδιασμό μόνο σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που καθορίζονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή και που συνομολογούνται μεταξύ αυτών και των τρίτων επαγγελματικών φορέων που πρόκειται να υποπροεφοδιαστούν. Ειδικότερα, προτού ο αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος μπορέσει να προβεί σε υποπροεφοδιασμό, συνομολογούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

Ο αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει ότι τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ του υποπροεφοδιασμού παραμένουν στις εγκαταστάσεις των υποπροεφοδιασμένων τρίτων επαγγελματικών φορέων, όπου και φυλάσσονται χωριστά από τυχόν άλλα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ, νομίσματα ή περιουσιακά στοιχεία, προς αποφυγή της θέσης τους σε κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή. Μια τέτοια πρόωρη θέση σε κυκλοφορία επισύρει τις ανάλογες συμβατικές ποινικές ρήτρες.

β)

Ο αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος και ο τρίτος επαγγελματικός φορέας που πρόκειται να υποπροεφοδιαστεί συμφωνούν ότι ο δεύτερος θα επιτρέπει στη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος να διενεργεί ελέγχους και επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις του, προς διακρίβωση της παρουσίας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων του υποπροεφοδιασμού.

γ)

Ο αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει στη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος συμβατικές ποινικές ρήτρες ύψους ανάλογου της τυχόν προκληθείσας ζημίας και, πάντως, όχι μικρότερου του 10 % του ποσού του υποπροεφοδιασμού, εάν i) δεν χορηγείται στη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος πρόσβαση για τη διενέργεια των ελέγχων και επιθεωρήσεων της παραγράφου β) ή ii) τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ του υποπροεφοδιασμού δεν φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις του υποπροεφοδιασμένου τρίτου επαγγελματικού φορέα κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο. Καμία μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος δεν επιβάλλει συμβατικές ποινικές ρήτρες i) εάν το οικείο μελλοντικό συμμετέχον κράτος μέλος έχει θεσπίσει κανονιστικό πλαίσιο που προβλέπει ισοδύναμο επίπεδο προστασίας ή ii) στο βαθμό που ορισμένος υποπροεφοδιασμένος τρίτος επαγγελματικός φορέας έχει ήδη καταβάλει ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο στ).

Άρθρο 11

Ζητήματα στατιστικής

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) της 22ας Νοεμβρίου 2001 σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (4), μια μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος μεριμνά ώστε τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντός του οικείου κράτους μέλους να μην καταχωρούν στον ισολογισμό τους στοιχεία και συναλλαγές σχετικές με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ του προεφοδιασμού εντός της περιόδου προεφοδιασμού/υποπροεφοδιασμού.

Άρθρο 12

Διανομή στα υποκαταστήματα

Μια μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος επιτρέπει σε αποδεκτούς αντισυμβαλλόμενους να διανέμουν τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ του προεφοδιασμού μόνο στα υποκαταστήματά τους στο μελλοντικό συμμετέχον κράτος μέλος.

Άρθρο 13

Απαγόρευση πρόωρης κυκλοφορίας

1.   Μία μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος απαγορεύει σε αποδεκτούς αντισυμβαλλόμενους να διαθέτουν πριν από τις 00:00 (τοπική ώρα) της ημερομηνίας μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ που τούς έχουν παραδοθεί, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή. Ειδικότερα, η μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος υποχρεώνει τους αποδεκτούς αντισυμβαλλόμενους σε φύλαξη των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ του προεφοδιασμού στα θησαυροφυλάκιά τους χωριστά από τυχόν άλλα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ, νομίσματα ή περιουσιακά στοιχεία, και υπό ασφαλείς συνθήκες, ούτως ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος καταστροφής, κλοπής, ληστείας ή και κάθε άλλη αιτία πρόωρης κυκλοφορίας τους.

2.   Οι αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι μεριμνούν ώστε να μην κυκλοφορούν τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ του προεφοδιασμού πριν από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή.

3.   Οι αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι παρέχουν στην οικεία μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος το δικαίωμα διενέργειας ελέγχου και επιθεώρησης των εγκαταστάσεών τους, με σκοπό τη διακρίβωση της παρουσίας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ του προεφοδιασμού και των ρυθμίσεων με βάση τις οποίες οι αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι διενεργούν τον υποπροεφοδιασμό.

4.   Ένας αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται να καταβάλει ποινική ρήτρα στη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεών του από τον προεφοδιασμό, συμπεριλαμβανόμενης, ενδεικτικά, της θέσης των τραπεζογραμματίων του προεφοδιασμού σε κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή ή ενεργειών που κατατείνουν στο ίδιο αποτέλεσμα, ή άρνησης της διενέργειας ελέγχου ή επιθεώρησης. Η μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος διασφαλίζει ότι τέτοιες παραβάσεις επισύρουν συμβατικές ή κανονιστικές ποινικές ρήτρες, ανάλογα με την περίπτωση, ύψους ανάλογου της τυχόν προκληθείσας ζημίας. Η μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος δεν επιβάλλει τέτοιες ποινικές ρήτρες εάν το οικείο μελλοντικό συμμετέχον κράτος μέλος έχει θεσπίσει κανονιστικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει ισοδύναμο επίπεδο προστασίας.

Άρθρο 14

Κίνδυνος καταστροφής, απώλειας, κλοπής και ληστείας

Οι αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι φέρουν τον κίνδυνο καταστροφής, απώλειας, κλοπής και ληστείας σε σχέση με τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ του προεφοδιασμού από τη στιγμή που αυτά εξέρχονται από τα θησαυροφυλάκια της μελλοντικής ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος. Ορισμένη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος μπορεί να υποχρεώνει τους αποδεκτούς αντισυμβαλλόμενους σε κάλυψη των παραπάνω κινδύνων μέσω επαρκούς ασφάλισης ή και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Πάντως, μία μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος και ένας αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος συμφωνούν ότι παρά την ως άνω ασφάλιση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 σχετικά με την άμεση χρέωση των τραπεζογραμματίων ή κερμάτων ευρώ του προεφοδιασμού που τίθενται σε κυκλοφορία πρόωρα και τη συναφή καταβολή των τόκων. Παρά τα εκτεθέντα παραπάνω, μια μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος και ένας αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος μπορούν να συμφωνούν ότι η πρώτη μεριμνά για τους πρακτικούς όρους διενέργειας της μεταφοράς τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ για σκοπούς προεφοδιασμού για λογαριασμό και με κίνδυνο του αποδεκτού αντισυμβαλλόμενου, ή ακόμη και για λογαριασμό και με κίνδυνο της ίδιας, εφόσον το επιλέξει.

Άρθρο 15

Χρέωση και πίστωση

1.   Τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ με τα οποία προεφοδιάζονται οι αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι χρεώνονται στην ονομαστική τους αξία στους λογαριασμούς που αυτοί τηρούν στην οικεία μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με το ακόλουθο «γραμμικό μοντέλο χρέωσης»: το συνολικό ποσό των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ του προεφοδιασμού χρεώνεται σε τρία ισόποσα μέρη, κατά την ημερομηνία διακανονισμού της πρώτης, της τέταρτης και της πέμπτης πράξης κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος μετά την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή.

2.   Εάν τα κεφάλαια που υπάρχουν στο λογαριασμό τον οποίο ένας αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος τηρεί στην οικεία μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος που τον προεφοδίασε δεν επαρκούν για τη χρέωση του λογαριασμού κατά τους όρους της παραγράφου 1, τότε ο αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος λογίζεται ότι έχει παραβεί τη συναφή υποχρέωση πληρωμής που υπέχει.

3.   Τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ που παραδίδονται σε αποδεκτούς αντισυμβαλλόμενους την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή ή και μετά την ημερομηνία αυτή χρεώνονται στους λογαριασμούς που εκείνοι τηρούν στις μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική του Ευρωσυστήματος. Αντίστοιχα, τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ που επιστρέφονται από αποδεκτούς αντισυμβαλλόμενους την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή ή και μετά την ημερομηνία αυτή πιστώνονται στους λογαριασμούς που αυτοί τηρούν στις μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος.

4.   Τραπεζογραμμάτια και κέρματα εκφρασμένα σε αποσυρόμενο εθνικό νόμισμα, τα οποία επιστρέφονται από αποδεκτούς αντισυμβαλλόμενους, πιστώνονται στους λογαριασμούς που αυτοί τηρούν στις μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική του Ευρωσυστήματος.

5.   Εάν τραπεζογραμμάτια ή κέρματα ευρώ τεθούν σε κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, το ποσό των εν λόγω τραπεζογραμματίων ή κερμάτων χρεώνεται αμέσως στον προεφοδιασμένο αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο ως συνάλλαγμα. Τέτοια τραπεζογραμμάτια ευρώ καταχωρούνται ως «κυκλοφορούντα» στους λογαριασμούς της ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος που τα παρέδωσε στη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος για σκοπούς προεφοδιασμού. Η καταχώρηση λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από το λόγο της θέσης των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΥΠΟΠΡΟΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

Άρθρο 16

Όροι που ισχύουν όσον αφορά την παράδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ για σκοπούς υποπροεφοδιασμού

1.   Ο υποπροεφοδιασμός τρίτων επαγγελματικών φορέων δεν αρχίζει πριν από την έναρξη της περιόδου προεφοδιασμού/υποπροεφοδιασμού.

2.   Προτού αρχίσει οποιοσδήποτε υποπροεφοδιασμός, ο αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος και οι τρίτοι επαγγελματικοί φορείς συνομολογούν συμβατικές ρυθμίσεις οι οποίες καλύπτουν κατ' ελάχιστον στα ακόλουθα:

α)

Τον κίνδυνο και την ευθύνη διενέργειας του υποπροεφοδιασμού αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο τρίτος επαγγελματικός φορέας και με την επιφύλαξη των όρων που συνομολογούνται σύμφωνα με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή.

β)

Ο τρίτος επαγγελματικός φορέας γνωστοποιεί στην ΕΚΤ το σύνολο των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ του υποπροεφοδιασμού μέσω της οικείας μελλοντικής ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος.

γ)

Ο τρίτος επαγγελματικός φορέας φυλάσσει τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ του υποπροεφοδιασμού σύμφωνα με την επιταγή του άρθρου 10 στοιχείο α) και δεν τα διαθέτει πριν από τις 00:00 (τοπική ώρα) της ημερομηνίας μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή.

δ)

Ο τρίτος επαγγελματικός φορέας παρέχει στην οικεία μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος το δικαίωμα διενέργειας ελέγχου και επιθεώρησης των εγκαταστάσεών του, με σκοπό τη διακρίβωση της παρουσίας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ του υποπροεφοδιασμού.

ε)

Ο τρίτος επαγγελματικός φορέας γνωστοποιεί στη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος το συνολικό ποσό (αναλυόμενο κατά ονομαστική αξία) τυχόν τραπεζογραμματίων του υποπροεφοδιασμού που τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή.

στ)

Ένας τρίτος επαγγελματικός φορέας δεσμεύεται να καταβάλει ποινική ρήτρα στη μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος σε περίπτωση παράβασης υποχρέωσής του από τον υποπροεφοδιασμό, συμπεριλαμβανόμενης, ενδεικτικά, της παράβασης της υποχρέωσής του βάσει της παραγράφου γ) ή της άρνησης της διενέργειας ελέγχου ή επιθεώρησης κατά τους όρους της παραγράφου δ). Οι εν λόγω παραβάσεις επισύρουν συμβατικές ή κανονιστικές ποινικές ρήτρες, ανάλογα με την περίπτωση, ύψους ανάλογου της τυχόν προκληθείσας ζημίας και, πάντως, όχι μικρότερου του 10 % του ποσού του υποπροεφοδιασμού. Η μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος δεν επιβάλλει τέτοιες ποινικές ρήτρες εάν το οικείο μελλοντικό συμμετέχον κράτος μέλος έχει θεσπίσει κανονιστικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει ισοδύναμο επίπεδο προστασίας.

Άρθρο 17

Εξαίρεση του κοινού

1.   Μια μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος απαγορεύει σε αποδεκτούς αντισυμβαλλόμενους τον υποπροεφοδιασμό του κοινού με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ.

2.   Η παράγραφος 1 δεν απαγορεύει την παροχή στο κοινό συσκευασιών εξοικείωσης με κέρματα, που περιέχουν μικρό αριθμό κερμάτων ευρώ διαφορετικών ονομαστικών αξιών, όπως ειδικότερα ορίζουν κατά περίπτωση οι αρμόδιες εθνικές αρχές σε ορισμένα μελλοντικά συμμετέχοντα κράτη μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Επαλήθευση

Οι μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος αποστέλλουν στην ΕΚΤ αντίγραφα κάθε νομικού μέσου και μέτρου που υιοθετείται στο οικείο κράτος μέλος σε σχέση με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή, το αργότερο τρεις μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου προεφοδιασμού/υποπροεφοδιασμού, όχι όμως πριν από τη λήψη απόφασης για την κατάργηση της παρέκκλισης σε σχέση με το εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 19

Κέρματα ευρώ

Συνιστάται στις μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος να εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής στα κέρματα ευρώ, εκτός αν άλλως προβλέπει το πλαίσιο που καθορίζουν οι οικείες αρμόδιες εθνικές αρχές.

Άρθρο 20

Τελικές διατάξεις

1.   Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει στις 19 Ιουλίου 2006.

2.   Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Φρανκφούρτη, 14 Ιουλίου 2006.

Για τo διοικητικό συμβoύλιo της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2169/2005 (ΕΕ L 346 της 29.12.2005, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 310 της 11.12.2000, σ. 1. Κατευθυντήρια γραμμή όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2005/17 (ΕΕ L 30 της 2.2.2006, σ. 26).

(4)  ΕΕ L 333 της 17.12.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2181/2004 (ΕΚΤ/2004/21) (ΕΕ L 371 της 18.12.2004, σ. 42).