23.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 368/110


ΟΔΗΓΊΑ 2006/142/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2006

για τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που περιλαμβάνει την απαρίθμηση των συστατικών που πρέπει να αναγράφονται σε όλες τις περιπτώσεις στην επισήμανση των τροφίμων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 11 τρίτο εδάφιο,

τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων της 6ης Δεκεμβρίου 2005 και της 15ης Φεβρουαρίου 2006,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ θεσπίζει κατάλογο των συστατικών τροφίμων που πρέπει να αναγράφονται σε όλες τις περιπτώσεις στην επισήμανση, καθώς είναι πιθανόν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε ευπαθή άτομα.

(2)

Το άρθρο 6 παράγραφος 11 πρώτο εδάφιο της προαναφερόμενης οδηγίας προβλέπει ότι η απαρίθμηση που εμφανίζεται στο παράρτημα ΙΙΙα επανεξετάζεται τακτικά και, εάν χρειάζεται, επικαιροποιείται με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις.

(3)

Στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) σχετικά με την πιθανή συμπερίληψη κάποιων πρόσθετων προϊόντων στο παράρτημα ΙΙΙα.

(4)

Όσον αφορά το λούπινο, η ΕΑΑΤ, στη γνώμη που εξέδωσε την 6η Δεκεμβρίου 2005, διευκρινίζει ότι αυτό το οσπριοειδές φυτό, του οποίου υπάρχουν 450 είδη, καταναλώνεται αυτούσιο εδώ και πολύ καιρό, αλλά ότι το αλεύρι του λούπινου, εδώ και μερικά έτη, προστίθεται στο αλεύρι του σιταριού για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις άμεσων αλλεργικών αντιδράσεων, μερικές φορές σοβαρών, ενώ ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει σχετικά υψηλός κίνδυνος διασταυρούμενης αλλεργίας στο λούπινο στο 30 έως 60 % των ατόμων που είναι αλλεργικά στις αραχίδες.

(5)

Στην περίπτωση των μαλακίων (γαστερόποδα, δίθυρα ή κεφαλόποδα) η ΕΑΑΤ, στη γνώμη που εξέδωσε την 15η Φεβρουαρίου 2006, διευκρινίζει ότι τις περισσότερες φορές αυτά καταναλώνονται αυτούσια, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης και ως συστατικά, ενδεχομένως ύστερα από μετασχηματισμό, σε διάφορα παρασκευάσματα καθώς και σε προϊόντα όπως το surimi. Οι αλλεργικές αντιδράσεις, που ορισμένες φορές είναι σοβαρές, αφορούν έως το 0,4 % του πληθυσμού, δηλαδή το 20 % του συνόλου των περιπτώσεων αλλεργίας στα προϊόντα της θάλασσας. Η κύρια αλλεργιογόνος πρωτεΐνη των μαλακίων, η τροπομυοσίνη, είναι η ίδια με αυτή των οστρακόδερμων και είναι συχνές οι περιπτώσεις διασταυρούμενης αλλεργίας στα μαλάκια/οστρακόδερμα.

(6)

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι ανάγκη να προστεθούν το λούπινο και τα μαλάκια στην απαρίθμηση που εμφανίζεται στο παράρτημα ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παρακάτω συστατικά προστίθενται στο παράρτημα ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ:

«Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο

Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια.».

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την πώληση των τροφίμων που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία από τις 23 Δεκεμβρίου 2007.

2.   Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την πώληση των τροφίμων που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία από τις 23 Δεκεμβρίου 2008. Ωστόσο, επιτρέπεται η πώληση των τροφίμων που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία και των οποίων η επισήμανση έγινε πριν από την εν λόγω ημερομηνία έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα.

Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 23 Δεκεμβρίου 2007, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2003/89/ΕΚ (ΕΕ L 308 της 25.11.2003, σ. 15).