14.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 354/48


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2006

για την τροποποίηση της απόφασης 2005/176/ΕΚ για τον καθορισμό της κωδικοποιημένης μορφής και των κωδικών όσον αφορά τη γνωστοποίηση ασθενειών ζώων σύμφωνα με την οδηγία 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 6437]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/924/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 56,

την οδηγία 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1982, για την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων μέσα στην Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2005/176/ΕΚ της Επιτροπής καθορίζει την κωδικοποιημένη μορφή και τους κωδικούς όσον αφορά τη γνωστοποίηση ασθενειών ζώων σύμφωνα με την οδηγία 82/894/ΕΟΚ (2) του Συμβουλίου.

(2)

Ενόψει της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας κρίνεται σκόπιμη η προσαρμογή της απόφασης 2005/176/ΕΚ.

(3)

Η απόφαση αριθ. 1/2001 της Μεικτής Επιτροπής ΕΚ-Νήσων Φερόε, της 31ης Ιανουαρίου 2001, για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κτηνιατρικού πρωτοκόλλου που συμπληρώνει τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης των Νήσων Φερόε, αφετέρου (3), προβλέπει τη συμμετοχή των Νήσων Φερόε στο σύστημα γνωστοποίησης ασθενειών ζώων (σύστημα ΑDNS).

(4)

Οι Νήσοι Φερόε υπέβαλαν στην Επιτροπή κατάλογο των περιφερειών τις οποίες προτίθενται να χρησιμοποιήσουν στο σύστημα ADNS. Επομένως, οι εν λόγω περιφέρειες πρέπει να προστεθούν στην απόφαση 2005/176/ΕΚ.

(5)

Η Ισπανία προσάρμοσε τα ονόματα και τα όρια των οικείων κτηνιατρικών περιφερειών. Η προσαρμογή των περιφερειών της Ισπανίας επηρεάζει το σύστημα ADNS που θεσπίστηκε με την απόφαση 2005/176/ΕΚ. Συνεπώς, οι περιφέρειες που περιλαμβάνονται προς το παρόν στο σύστημα ADNS πρέπει να αντικατασταθούν από τις νέες περιφέρειες.

(6)

Η Παγκόσμια Οργάνωση για την Υγεία των Ζώων (OIE), κατά τη Γενική Συνέλευσή της το Μάιο του 2005, ενέκρινε την αναθεώρηση του κεφαλαίου για την γρίπη των πτηνών με την οποία επιβάλλεται η υποχρέωση κοινοποίησης της γρίπης των πτηνών υψηλής και χαμηλής παθογονικότητας στην OIE, από 1ης Ιανουαρίου 2006. Προκειμένου να γίνεται διάκριση μεταξύ κοινοποιήσεων στο σύστημα ADNS κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας και κοινοποιήσεων κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας, πρέπει να δοθούν διαφορετικοί κωδικοί στις εν λόγω ασθένειες.

(7)

Επιπλέον, για να γίνεται διάκριση μεταξύ κοινοποίησης κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών σε άγρια πτηνά και κοινοποίησης κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών σε εγχώρια πουλερικά, πρέπει να δοθούν διαφορετικοί κωδικοί στα εν λόγω ανεξάρτητα περιστατικά.

(8)

Η απόφαση 2005/176/ΕΚ πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ανάλογα.

(9)

Για να προστατεύεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των διαβιβαζόμενων πληροφοριών, το παράρτημα της απόφασης δεν πρέπει να δημοσιευθεί.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2005/176/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Τα παραρτήματα IV, V και X/11 αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης.

2)

Το κείμενο του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης προστίθεται στο παράρτημα Χ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Η συμπερίληψη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στα παραρτήματα IV και X της απόφασης 2005/176/ΕΚ εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 58. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2004/216/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 67 της 5.3.2004, σ. 27).

(2)  ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 40.

(3)  ΕΕ L 46 της 16.2.2001, σ. 24. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 2/2005 (ΕΕ L 8 της 13.1.2006, σ. 46).