7.10.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 276/77


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Οκτωβρίου 2006

σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2003/43/ΕΚ για τον καθορισμό των κατηγοριών επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ορισμένων δομικών προϊόντων και ειδικότερα των γυψοσανίδων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 4360]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/673/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2003/43/ΕΚ της Επιτροπής (2) καθορίζονται κατηγορίες επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ορισμένων δομικών προϊόντων, και ιδιαίτερα των πετασμάτων με βάση το ξύλο.

(2)

Η απόφαση 2003/43/ΕΚ πρέπει να προσαρμοστεί στην τεχνική πρόοδο που σημειώθηκε στις γυψοσανίδες.

(3)

Η απόφαση 2003/43/ΕΚ θα πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθεί ανάλογα.

(4)

Τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση μέτρα είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής δομικών κατασκευών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 2003/43/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/190/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 66 της 8.3.2006, σ. 47).

(2)  ΕΕ L 13 της 18.1.2003, σ. 35. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2003/593/ΕΚ (ΕΕ L 201 της 8.8.2003, σ. 25).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα της απόφασης 2003/43/ΕΚ, ο πίνακας 2 και η σημείωση αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«ΠΊΝΑΚΑΣ 2

Κατηγορίες επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά των γυψοσανίδων

Γυψοσανίδες

Ονομαστικό πάχος σανίδας

(mm)

Πυρήνας γύψου

Βάρος χαρτιού σε γραμμάρια (1)

(g/m2)

Υπόστρωμα

Κατηγορία (2) (εκτός από επιστρώσεις)

Πυκνότητα

(kg/m3)

Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά

Σύμφωνα με το EN 520 (εξαιρούνται οι διάτρητες σανίδες)

≥ 6,5 < 9,5

≥ 800

A1

≤ 220

Κάθε προϊόν με βάση το ξύλο πυκνότητας ≥ 400 kg/m3 ή κάθε προϊόν τουλάχιστον της κατηγορίας A2-s1, d0

A2-s1, d0

> 220 ≤ 320

B-s1, d0

≥ 9,5

≥ 600

≤ 220

Κάθε προϊόν με βάση το ξύλο πυκνότητας ≥ 400 kg/m3 ή κάθε προϊόν τουλάχιστον της κατηγορίας A2-s1, d0 ή κάθε μονωτικό προϊόν τουλάχιστον της κατηγορίας E-d2 τοποθετημένο σύμφωνα με τη μέθοδο 1

A2-s1, d0

> 220 ≤ 320

B-s1, d0

Σημείωση:   Τοποθέτηση και στερέωση

Οι γυψοσανίδες τοποθετούνται και στερεώνονται σύμφωνα με μία από τις τρεις ακόλουθες μεθόδους:

 

Μέθοδος 1 — Μηχανική στερέωση σε φέροντα σκελετό

Οι γυψοσανίδες, ή (στην περίπτωση πολυστρωματικών συστημάτων) τουλάχιστον το εξωτερικό στρώμα των σανίδων, στερεώνεται κατά τρόπο μηχανικό σε μεταλλικό σκελετό (που αποτελείται από στοιχεία που περιγράφονται στο EN 14195) ή σε ξύλινο σκελετό (σύμφωνα με το EN 336 και το EN 1995-1-1).

Όταν ο σκελετός έχει φέροντα στοιχεία προς μία μόνο κατεύθυνση, το μέγιστο άνοιγμα μεταξύ των στοιχείων αυτών δεν υπερβαίνει το 50πλάσιο του πάχους των γυψοσανίδων.

Όταν ο σκελετός έχει φέροντα στοιχεία προς δύο κατευθύνσεις, το μέγιστο άνοιγμα προς οποιαδήποτε από τις δύο κατευθύνσεις δεν υπερβαίνει το 100πλάσιο του πάχους των γυψοσανίδων.

Τα υλικά της μηχανικής στερέωσης είναι βίδες, συνδετήρες ή καρφιά, που διαπερνούν το πάχος των γυψοσανίδων και στερεώνονται στο σκελετό, σε μέγιστες αποστάσεις 300 mm κατά μήκος κάθε φέροντος στοιχείου.

Πίσω από τις γυψοσανίδες μπορεί να υπάρχει κενός χώρος ή μονωτικό προϊόν. Το υπόστρωμα μπορεί να είναι:

α)

κάθε προϊόν με βάση το ξύλο πυκνότητας ≥ 400 kg/m3 ή κάθε προϊόν τουλάχιστον κατηγορίας A2-s1, d0, όταν πρόκειται για γυψοσανίδες ονομαστικού πάχους ≥ 6,5 mm και < 9,5 mm και πυκνότητας πυρήνα ≥ 800 kg/m3, ή

β)

κάθε προϊόν με βάση το ξύλο πυκνότητας ≥ 400 kg/m3 ή κάθε προϊόν τουλάχιστον κατηγορίας A2-s1, d0, όταν πρόκειται για γυψοσανίδες ονομαστικού πάχους ≥ 9,5 mm και πυκνότητας πυρήνα ≥ 600 kg/m3, ή

γ)

κάθε μονωτικό υλικό τουλάχιστον της κατηγορίας E-d2, όταν πρόκειται για γυψοσανίδες ονομαστικού πάχους ≥ 9,5 mm και πυκνότητας πυρήνα ≥ 600 kg/m3.

Κάθε αρμός μεταξύ παράπλευρων γυψοσανίδων έχει πλάτος ≤ 4 mm. Η διάταξη αυτή ισχύει για κάθε αρμό είτε αυτός στηρίζεται είτε δε στηρίζεται απευθείας σε φέρον στοιχείο του σκελετού και είτε έχει είτε δεν έχει αρμολογηθεί με υλικό αρμολόγησης.

Στις περιπτώσεις α) και β) κάθε αρμός μεταξύ παράπλευρων γυψοσανίδων που δεν στηρίζεται απευθείας σε φέρον στοιχείο του σκελετού και που έχει πλάτος > 1 mm πληρώνεται με υλικό αρμολόγησης όπως προσδιορίζεται στο EN 13963 (οι υπόλοιποι αρμοί μπορούν να παραμείνουν απλήρωτοι).

Στην περίπτωση γ) όλοι οι αρμοί μεταξύ παράπλευρων γυψοσανίδων πληρώνονται με υλικό αρμολόγησης όπως προσδιορίζεται στο EN 13963.

 

Μέθοδος 2 — Μηχανική στερέωση σε συμπαγές υπόστρωμα με βάση το ξύλο

Οι γυψοσανίδες στερεώνονται κατά τρόπο μηχανικό σε συμπαγές υπόστρωμα με βάση το ξύλο πυκνότητας ≥ 400 kg/m3.

Δεν υπάρχει διάκενο μεταξύ των γυψοσανίδων και του υποστρώματος.

Τα υλικά της μηχανικής στερέωσης είναι βίδες, συνδετήρες ή καρφιά. Η απόσταση μεταξύ των μηχανικών στερεώσεων αντιστοιχεί στους κανόνες που προαναφέρονται για τη μέθοδο 1.

Κάθε αρμός μεταξύ παράπλευρων γυψοσανίδων έχει πλάτος ≤ 4 mm και μπορεί να παραμείνει απλήρωτος.

 

Μέθοδος 3 — Μηχανική στερέωση ή συγκόλληση σε συμπαγές υπόστρωμα (ξηρή δόμηση)

Οι γυψοσανίδες στερεώνονται απευθείας σε συμπαγές υπόστρωμα κατηγορίας τουλάχιστον A2-s1, d0, όσον αφορά την αντίδρασή του στη φωτιά.

Οι γυψοσανίδες μπορούν να στερεωθούν με βίδες ή καρφιά που διαπερνούν το πάχος των σανίδων και στερεώνονται στο συμπαγές υπόστρωμα ή μπορούν να συγκολληθούν στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας μικρές ποσότητες (“dabs”) συγκολλητικού υλικού με βάση το γύψο (γυψόκολλα) όπως προσδιορίζεται στο EN 14496.

Σε κάθε περίπτωση, οι στερεώσεις με βίδες ή καρφιά ή η συγκόλληση με μικρές ποσότητες συγκολλητικού υλικού εφαρμόζονται σε σημεία που απέχουν το πολύ 600 mm σε κάθετο και οριζόντιο άξονα.

Όλοι οι αρμοί μεταξύ παράπλευρων γυψοσανίδων μπορούν να παραμείνουν απλήρωτοι.»


(1)  Σύμφωνα με το EN ISO 536 και με οργανικό πρόσθετο σε μέγιστη αναλογία 5 %.

(2)  Κατηγορίες όπως προβλέπονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος της απόφασης 2000/147/ΕΚ της Επιτροπής.