6.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 243/49


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Αυγούστου 2006

σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» για την περίοδο 2007-2013

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3480]

(2006/597/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, ο στόχος «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» αποβλέπει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των περιφερειών.

(2)

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, οι περιφέρειες NUTS επίπεδο 2 που το 2006 καλύπτονται πλήρως από τον στόχο 1 δυνάμει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (2), των οποίων το επίπεδο του ονομαστικού κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ), μετρούμενο και υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, θα υπερβεί το 75 % του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ 15, είναι επιλέξιμες, σε μεταβατική και ειδική βάση, για χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση».

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, κατά την περίοδο 2007-2013 η Κύπρος δικαιούται και αυτή τη μεταβατική χρηματοδότηση που ισχύει για τις περιφέρειες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του ίδιου άρθρου.

(4)

Είναι αναγκαίο να καταρτιστούν αναλόγως οι κατάλογοι των επιλέξιμων περιφερειών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» σε μεταβατική και ειδική βάση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, απαριθμούνται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Danuta HÜBNER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.

(2)  ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 (ΕΕ L 223 της 15.8.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των περιφερειών NUTS 2 που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία σε μεταβατική και ειδική βάση στο πλαίσιο του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR42

Νότιο Αιγαίο

ES41

Castilla y León

ES52

Comunidad Valenciana

ES70

Canarias

IE01

Border, Midland and Western

ITG2

Sardegna

CY00

Κύπρος/Kıbrıs

HU10

Közép-Magyarország

PT30

Região Autónoma da Madeira

FI13

Itä-Suomi

UKD5

Merseyside

UKE3

South Yorkshire