21.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 82/14


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιουλίου 2005

σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Καναδά για την επεξεργασία των δεδομένων API/PNR

(2006/230/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 7 Μαρτίου 2005 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευτεί εξ ονόματος της Κοινότητας συμφωνία με τον Καναδά σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση εκ των προτέρων πληροφοριών σχετικά με τους επιβάτες (ΑΡΙ) και των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών (PNR) εκ μέρους των αερομεταφορέων προς την Canada Border Services Agency (CBSA).

(2)

Κρίνεται σκόπιμη η έγκριση της συμφωνίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Καναδά σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων API/PNR εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Το κείμενο της συμφωνίας είναι συνημμένο στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία δεσμεύοντας την Κοινότητα (2).

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. STRAW


(1)  Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)  Η ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μερίμνη της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου.21.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 82/15


ΣΥΜΦΩΝΊΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Καναδά σχετικά με την επεξεργασία εκ των προτέρων πληροφοριών σχετικά με τους επιβάτες και των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ, εφεξής τα «Μέρη»:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία που έχει ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ειδικά του δικαιώματος σεβασμού της προσωπικής ζωής και της σημασίας που έχει ο σεβασμός αυτών των αξιών παράλληλα με την παρεμπόδιση και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της σχετικής εγκληματικότητας καθώς και των άλλων σοβαρών μορφών διεθνούς εγκληματικότητας, περιλαμβανομένου και του οργανωμένου εγκλήματος,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την υποχρέωση που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του Καναδά στους αερομεταφορείς επιβατών προς τον Καναδά να διαθέτουν στις αρμόδιες καναδικές αρχές εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με τους ταξιδιώτες και τις καταστάσεις με τους επιβάτες (εφεξής «API/PNR»), οι οποίες είναι συγκεντρωμένες και αποθηκευμένες στα ηλεκτρονικά τους συστήματα ελέγχου των κρατήσεων και των αναχωρήσεων,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (1), και ιδίως το άρθρο 7 στοιχείο γ),

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η σχετική αρμόδια υπηρεσία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργάζεται τα δεδομένα API/PNR που θα λαμβάνει από τους αερομεταφορείς (εφεξής «οι δεσμεύσεις»),

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σχετική απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής «η απόφαση») σύμφωνα με την οποία η αρμόδια αρχή του Καναδά θεωρείται ότι προστατεύει επαρκώς τα δεδομένα API/PNR που διαβιβάζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (εφεξής «η Κοινότητα») σχετικά με τους επιβάτες που μεταβαίνουν αεροπορικώς στον Καναδά, σύμφωνα με τις σχετικές δεσμεύσεις, οι οποίες επισυνάπτονται στη σχετική απόφαση,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις API που εγκρίθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΤ), τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ) και τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ),

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να συνεργαστούν ώστε να βοηθήσουν τον ΔΟΠΑ προκειμένου να αναπτύξει ένα πολυμερές πρότυπο διαβίβασης των δεδομένων PNR που διαθέτουν οι αεροπορικές εταιρείες,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη δυνατότητα τροποποίησης του παραρτήματος Ι της παρούσας συμφωνίας στο μέλλον ώστε να γίνουν απλούστερες οι διαδικασίες και κυρίως για να διασφαλιστεί η αμοιβαιότητα ανάμεσα στα Μέρη,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Στόχος

1.   Ο στόχος της παρούσας συμφωνίας είναι να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα API/PNR των προσώπων που πραγματοποιούν τα εν λόγω ταξίδια διατίθενται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και ιδίως του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.

2.   Οι πτήσεις που αφορά η παρούσα συμφωνία είναι αυτές που πραγματοποιούν οι αερομεταφορείς από την επικράτεια του ενός Μέρους προς την επικράτεια του αιτούντος Μέρους.

Άρθρο 2

Αρμόδιες αρχές

Ως αρμόδια αρχή ενός αιτούντος Μέρους θεωρείται μια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη στον Καναδά ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επεξεργασία δεδομένων API/PNR που αφορούν πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν τα ταξίδια που προβλέπονται στο παράρτημα Ι της παρούσας συμφωνίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας.

Άρθρο 3

Επεξεργασία των δεδομένων API/PNR

1.   Τα Μέρη συμφωνούν ότι τα δεδομένα API/PNR των προσώπων που πραγματοποιούν τα εν λόγω ταξίδια θα υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η αρμόδια αρχή η οποία λαμβάνει τα δεδομένα API/PNR.

2.   Οι δεσμεύσεις προβλέπουν τους κανόνες και τις διαδικασίες διαβίβασης και προστασίας των δεδομένων API/PNR των προσώπων που πραγματοποιούν τα εν λόγω ταξίδια, που διατίθενται σε αρμόδια αρχή.

3.   Η αρμόδια αρχή επεξεργάζεται τα δεδομένα API/PNR που θα λαμβάνει και θα αντιμετωπίζει τα πρόσωπα που πραγματοποιούν τα εν λόγω ταξίδια με τα οποία συνδέονται τα δεδομένα API/PNR σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις συνταγματικές διατάξεις χωρίς διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια ή/και τη χώρα κατοικίας.

Άρθρο 4

Πρόσβαση, διόρθωση και προσθήκη σημείωσης

1.   Η αρμόδια αρχή παρέχει στο πρόσωπο το οποίο δεν βρίσκεται στο έδαφος επί του οποίου η εν λόγω αρχή ασκεί δικαιοδοσία και το οποίο αφορούν τα δεδομένα API/PNR, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα καθώς και τη δυνατότητα να τα διορθώσει σε περίπτωση λάθους ή να προσθέσει σημείωση η οποία θα δείχνει ότι ζητήθηκε η διόρθωσή τους.

2.   Η δυνατότητα που παρέχει η αρμόδια αρχή για πρόσβαση, διόρθωση και προσθήκη σημείωσης παρέχεται υπό τους ιδίους όρους που ισχύουν για τα πρόσωπα που βρίσκονται στο έδαφος επί του οποίου η εν λόγω αρχή ασκεί δικαιοδοσία.

Άρθρο 5

Υποχρέωση επεξεργασίας δεδομένων API/PNR

1.   Όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας εντός της Κοινότητας, δεδομένου ότι αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αερομεταφορείς που πραγματοποιούν τις σχετικές πτήσεις από την Κοινότητα προς τον Καναδά επεξεργάζονται τα δεδομένα API/PNR που περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά τους συστήματα ελέγχου των κρατήσεων και των αναχωρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρμοδίων καναδικών αρχών και σύμφωνα με το καναδικό δίκαιο. Ο κατάλογος με τα στοιχεία PNR που διαβιβάζουν οι αερομεταφορείς οι οποίοι πραγματοποιούν τις σχετικές πτήσεις στην αρμόδια καναδική αρχή περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας συμφωνίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2.   Η υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ισχύει για όσο διάστημα εφαρμόζεται η απόφαση, παύει δε να ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία ανακαλείται, αναστέλλεται ή λήγει η ισχύς της απόφασης χωρίς να ανανεωθεί.

Άρθρο 6

Μεικτή Επιτροπή

1.   Ιδρύεται μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους κάθε Μέρους, τα ονόματα των οποίων θα κοινοποιηθούν στο άλλο Μέρος διά της διπλωματικής οδού. Ο τόπος, η ημερομηνία και η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της εν λόγω επιτροπής καθορίζονται διά κοινής συμφωνίας. Η πρώτη συνεδρίαση λαμβάνει χώρα εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

2.   Η μεικτή επιτροπή, μεταξύ άλλων:

α)

λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας ως προς ό,τι αφορά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα·

β)

επιλύει στο μέτρο του δυνατού οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και με οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα·

γ)

οργανώνει τις κοινές επανεξετάσεις περί των οποίων γίνεται λόγος στο άρθρο 8 και καθορίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες της κοινής επανεξέτασης·

δ)

θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

3.   Τα Μέρη που εκπροσωπούνται στη μεικτή επιτροπή δύνανται να συμφωνήσουν τροποποιήσεις του παραρτήματος Ι της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες θα ισχύουν από την ημερομηνία που συμφωνούνται οι εν λόγω τροποποιήσεις.

Άρθρο 7

Διευθέτηση των διαφορών

Τα Μέρη αρχίζουν αμέσως διαβουλεύσεις μετά από αίτημα ενός εξ αυτών για οποιαδήποτε διαφορά δεν κατέστη δυνατόν να διευθετηθεί από τη μεικτή επιτροπή.

Άρθρο 8

Κοινές επανεξετάσεις

Σύμφωνα με το παράρτημα III της παρούσας συμφωνίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, τα Μέρη επανεξετάζουν σε ετήσια βάση, εκτός διαφορετικής συμφωνίας, την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και οποιουδήποτε άλλου σχετικού θέματος, περιλαμβανομένων και των εξελίξεων, όπως είναι ο καθορισμός εκ μέρους του ΔΟΠΑ συναφών κατευθυντήριων γραμμών PNR.

Άρθρο 9

Έναρξη της ισχύος, τροποποιήσεις και λήξη της συμφωνίας

1.   Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατόπιν της ανταλλαγής των κοινοποιήσεων μεταξύ των Μερών που πιστοποιούν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία. Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της δεύτερης κοινοποίησης.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 3, η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των Μερών. Η τροποποίηση αυτή τίθεται σε ισχύ 90 ημέρες από την ανταλλαγή της κοινοποίησης μεταξύ των Μερών σχετικά με την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών.

3.   Η παρούσα συμφωνία μπορεί να λυθεί από το ένα ή το άλλο Μέρος οποτεδήποτε, κατόπιν γραπτής καταγγελίας, 90 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της προτεινόμενης λύσης.

Άρθρο 10

Η παρούσα συμφωνία δεν έχει ως στόχο να παρεκκλίνει από τη νομοθεσία των μερών ούτε να την τροποποιήσει.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

Έγινε εις διπλούν, στο Λουξεμβούργο, στις τρεις Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβένικη, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, με τα κείμενα σε όλες τις γλώσσες να είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς υπερισχύουν τα κείμενα στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αρμόδιες αρχές

Για τους σκοπούς του άρθρου 3, η αρμόδια αρχή στον Καναδά είναι η Canada Border Services Agency (CBSA).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Δεδομένα PNR που πρέπει να συγκεντρωθούν

1.

Κωδικός ανεύρεσης φακέλου PNR

2.

Ημερομηνία κράτησης θέσης

3.

Προβλεπόμενη(-ες) ημερομηνία(-ες) ταξιδίου

4.

Ονοματεπώνυμο

5.

Άλλα ονόματα στην PNR (κατάσταση με τα ονόματα των επιβατών)

6.

Όλοι οι τρόποι πληρωμής

7.

Διεύθυνση κατάρτισης λογαριασμού

8.

Αριθμοί τηλεφώνου

9.

Πλήρες δρομολόγιο για τη συγκεκριμένη PNR

10.

Πληροφορίες για συχνούς επιβάτες [μόνο αποστάσεις που έχουν διανυθεί και διεύθυνση(-εις)]

11.

Ταξιδιωτικό γραφείο

12.

Ταξιδιωτικός πράκτορας

13.

Διαχωρισμένα/κατανεμημένα δεδομένα PNR

14.

Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των εισιτηρίων

15.

Αριθμός εισιτηρίου

16.

Αριθμός θέσης

17.

Ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου

18.

Στοιχεία μη εμφανισθέντων επιβατών

19.

Αριθμοί επισήμανσης των αποσκευών

20.

Επιβάτης τελευταίας στιγμής χωρίς κράτηση

21.

Πληροφορίες σχετικά με τη θέση του επιβάτη

22.

Εισιτήρια απλής μετάβασης

23.

Πληροφορίες APIS που έχουν ενδεχομένως συγκεντρωθεί

24.

Κατάσταση αναμονής

25.

Σειρά κατά τον έλεγχο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Κοινή επανεξέταση

Τα Μέρη θα κοινοποιήσουν το ένα στο άλλο, πριν από την έναρξη της κοινής αναθεώρησης, τη σύνθεση των ομάδων τους, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρχών που είναι αρμόδιες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής/των προσωπικών δεδομένων, για τα τελωνεία, για τη μετανάστευση, για την επιβολή του νόμου, για τις πληροφορίες και τις απαγορεύσεις καθώς και για τις άλλες μορφές επιβολής του νόμου, για την ασφάλεια των συνόρων ή/και για την ασφάλεια των αερομεταφορών, καθώς και εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάλογα με το εφαρμοστέο δίκαιο, οι συμμετέχοντες στην επανεξέταση θα πρέπει να τηρήσουν το απόρρητο των συζητήσεων και να διαθέτουν τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης σε διαβαθμισμένα έγγραφα. Το απόρρητο εντούτοις δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για οποιοδήποτε Μέρος να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της κοινής επανεξέτασης στις αρμόδιες αρχές, στις οποίες περιλαμβάνονται το Κοινοβούλιο του Καναδά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα Μέρη θα καθορίσουν από κοινού τις τεχνικές λεπτομέρειες της κοινής επανεξέτασης.