14.1.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 10/70


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιανουαρίου 2006

σχετικά με την αίτηση καταχώρησης στο «Μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων» που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου (Choucroute d’Alsace) (ΠΓΕ)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5]

(Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2006/15/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, η αίτηση της Γαλλίας για την καταχώρηση της ονομασίας «Choucroute d’Alsace» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Η Γερμανία υπέβαλε ένσταση κατά της καταχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92. Η ένσταση αφορά τη μη τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά την ενδεχόμενη ζημία επί προϊόντος ήδη υφιστάμενου το οποίο κυκλοφορεί νομίμως στην αγορά επί πενταετία τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού και όσον αφορά τον γενικό χαρακτήρα της ονομασίας για την οποία ζητείται η καταχώρηση.

(3)

Δεδομένου ότι η ένσταση έγινε αποδεκτή κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, η Επιτροπή, με την επιστολή της 12ης Νοεμβρίου 2004, κάλεσε τη Γαλλία και τη Γερμανία να προσπαθήσουν να επιτύχουν συμφωνία μεταξύ τους σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες και βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού. Ωστόσο, εφόσον δεν επήλθε συμφωνία μεταξύ των εν λόγω κρατών μελών εντός προθεσμίας τριών μηνών, η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει απόφαση.

(4)

Όσον αφορά τη μη τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, στην ένσταση αμφισβητείται ότι η συγκεκριμένη ποιότητα του ξινολάχανου (choucroute) οφείλεται στα υποτιθέμενα ιδιαίτερα στοιχεία της Αλσατίας, δηλαδή στην καλή ωρίμαση των κραμβών που αποδίδεται στο κλίμα και στα χαρακτηριστικά του εδάφους της Αλσατίας, στον φυσικό τρόπο ζύμωσης και στην τεχνογνωσία των οικογενειακών βιοτεχνιών. Όσον αφορά το είδος των εδαφών, περιγράφονται στην αίτηση καταχώρησης ως εδάφη πλούσια, βαθιά και καλώς αποστραγγιζόμενα. Όσον αφορά το κλίμα της περιοχής, είναι ημι-ηπειρωτικό χαρακτηρίζεται από ζεστό καλοκαίρι και όψιμο φθινόπωρο με ηλιόλουστες ημέρες και δροσερές νύχτες. Ωστόσο, τέτοιες κλιματικές και εδαφικές συνθήκες παρουσιάζονται και σε άλλες περιοχές, όπου καλλιεργούνται κράμβες και άρα δεν είναι ειδικές σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 β). Όσον αφορά την ωρίμαση, στη συγγραφή υποχρεώσεων δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιτρέπουν να χαρακτηρισθεί ως «φυσική» και να αποδοθεί μόνο στην περιοχή της Αλσατίας. Η συγκεκριμένη ποιότητα ή ένα ειδικό χαρακτηριστικό του ξινολάχανου δεν μπορεί άρα να βασίζεται στα στοιχεία αυτά.

(5)

Όσον αφορά τη φήμη της ονομασίας «Choucroute d’Alsace», τα αποδεικτικά στοιχεία που περιλαμβάνει η αίτηση καταχώρησης αφορούν κυρίως το «choucroute garnie». Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά αφορούν ένα μαγειρευμένο φαγητό το οποίο είναι προϊόν που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92. Όσον αφορά τη φήμη του νωπού ξινολάχανου, το περιεχόμενο της συγγραφής υποχρεώσεων και των αποδεικτικών στοιχείων τα οποία έχουν παρασχεθεί δεν επιτρέπουν τον καθορισμό ειδικής φήμης για το ξινολάχανο που να είναι ανεξάρτητη από τη φήμη του ξινολάχανου ως σύνθετου φαγητού.

(6)

Βάσει των στοιχείων αυτών, η ονομασία δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92. Συνεπώς, δεν είναι αναγκαίο να εξεταστεί εάν η ονομασία «Choucroute d’Alsace» έχει γενικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.

(7)

Ως εκ τούτου, η ονομασία «Choucroute d’Alsace» δεν πρέπει να εγγραφεί στο «Μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων».

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η ονομασία «Choucroute d’Alsace» δεν εγγράφεται στο «Μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων» που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Γαλλίας.

Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(2)  ΕΕ C 206 της 2.9.2003, σ. 2.