29.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1946/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Νοεμβρίου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 (1) λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη συναφθεί συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης με όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, είναι σκόπιμο να παραταθεί η περίοδος ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000.

(3)

Το συνεχιζόμενο άνοιγμα των αγορών αναμένεται ότι θα συμβάλει στη διαδικασία της πολιτικής και οικονομικής σταθεροποίησης στην περιοχή χωρίς να έχει αρνητικά αποτελέσματα για την Κοινότητα. Κατά συνέπεια, οι προτιμήσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμοσθούν για μία πρόσθετη περίοδο, από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

(4)

Ένας συνταγματικός χάρτης θεσπίσθηκε, στις 4 Φεβρουαρίου 2003, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, διά του οποίου η χώρα μετονομάσθηκε σε Σερβία και Μαυροβούνιο και κατενεμήθηκαν αρμοδιότητες μεταξύ του κράτους που προέκυψε από την Ένωση και των δύο Δημοκρατιών που το συναποτελούν.

(5)

Τα εμπορικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη ότι η Δημοκρατία του Μαυροβουνίου, η Δημοκρατία της Σερβίας και το Κοσσυφοπέδιο, κατά τα οριζόμενα στο ψήφισμα 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συνιστούν η κάθε μία χωριστό τελωνειακό έδαφος.

(6)

Η Κοινότητα έχει συνάψει με τη Δημοκρατία της Σερβίας συμφωνία για το εμπόριο των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2, οι λέξεις «Σερβίας και Μαυροβουνίου, περιλαμβανομένου και του Κοσσυφοπεδίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των τελωνειακών εδαφών του Μαυροβουνίου, της Σερβίας ή του Κοσσυφοπεδίου».

2)

Στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2, οι λέξεις «Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των τελωνειακών εδαφών του Μαυροβουνίου ή του Κοσσυφοπεδίου».

3)

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 2 στοιχείο δ), οι λέξεις «Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, περιλαμβανομένου και του Κοσσυφοπεδίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των τελωνειακών εδαφών του Μαυροβουνίου, της Σερβίας ή του Κοσσυφοπεδίου»·

β)

Στην παράγραφο 4 εισαγωγική φράση και στο στοιχείο γ), οι λέξεις «Σερβίας και Μαυροβουνίου, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των τελωνειακών εδαφών του Μαυροβουνίου, της Σερβίας ή του Κοσσυφοπεδίου».

4)

Στο άρθρο 17, η ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2005» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2010».

5)

Στο παράρτημα Ι, στη στήλη «Δικαιούχοι», όλες οι αναφορές στις λέξεις «Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου» αντικαθίστανται από αναφορές στις λέξεις «τελωνειακά εδάφη του Μαυροβουνίου, της Σερβίας ή του Κοσσυφοπεδίου».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέλη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

T. JOWELL


(1)  ΕΕ L 240 της 23.9.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1282/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 203 της 4.8.2005, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 90 της 8.4.2005, σ. 36.