30.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 200/32


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1239/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Ιουλίου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 581/2004 σχετικά με την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν ορισμένα είδη βουτύρου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 582/2004 σχετικά με την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 3 στοιχείο β) και παράγραφος 14,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 581/2004 της Επιτροπής (2) και το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 582/2004 της Επιτροπής (3), ορισμένοι προορισμοί εξαιρούνται από τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή.

(2)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 909/2005 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (4), αφενός η Θέουτα και η Μελίλια υπήχθησαν, από τις 17 Ιουνίου 2005, στους κωδικούς προορισμού L 01 και L 03, οι οποίοι καλύπτουν τους προορισμούς που δεν είναι επιλέξιμοι για επιστροφές κατά την εξαγωγή και, αφετέρου, το ύψος της επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου που ισχύει για τη Ρωσία, ευθυγραμμίστηκε με εκείνο που ισχύει για όλους τους λοιπούς προορισμούς. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εξαιρεθούν οι συγκεκριμένοι προορισμοί από τις επιστροφές κατά την εξαγωγή που ορίζουν οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 581/2004 και (ΕΚ) αριθ. 582/2004.

(3)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 581/2004 και (ΕΚ) αριθ. 582/2004 πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 581/2004, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο προϊόντα προορίζονται για εξαγωγή σε όλους τους προορισμούς, εκτός από την Ανδόρα, τη Θέουτα, τη Μελίλια, το Γιβραλτάρ, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Πόλη του Βατικανού.»

Άρθρο 2

Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 582/2004, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Προκηρύσσεται διαρκής δημοπρασία για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, το οποίο αναφέρεται στον τομέα 9 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (5), είναι συσκευασμένο σε σάκους καθαρού βάρους τουλάχιστον 25 χιλιογράμμων, με προσθήκη μη γαλακτικών ουσιών σε αναλογία που δεν υπερβαίνει το 0,5 % κατά βάρος, και το οποίο υπάγεται στον κωδικό προϊόντος ex ex 0402 10 19 9000 και προορίζεται για εξαγωγή σε όλους τους προορισμούς, εκτός από την Ανδόρα, τη Βουλγαρία, τη Θέουτα, τη Μελίλια, το Γιβραλτάρ, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Πόλη του Βατικανού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 29 της 3.2.2004, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 64· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2250/2004 (ΕΕ L 381 της 28.12.2004, σ. 25).

(3)  ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 67· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2250/2004.

(4)  ΕΕ L 154 της 17.6.2005, σ. 10.

(5)  ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1