19.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/36


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 756/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2005

για καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών κατά την εισαγωγή στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα των αυγών (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2763/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, όσον αφορά το κοινό καθεστώς συναλλαγών για την αυγοαλβουμίνη και την λακταλβουμίνη (3), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής (4), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος σχετικά με την εφαρμογή των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης.

(2)

Προκύπτει από τον τακτικό έλεγχο των στοιχείων στα οποία βασίζεται ο καθορισμός των αντιπροσωπευτικών τιμών, για τα προϊόντα των τομέων του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές για τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις των τιμών ανάλογα με την προέλευση· ότι πρέπει, συνεπώς, να δημοσιευθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές.

(3)

Πρέπει να εφαρμοστεί η τροποποίηση αυτή το συντομότερο δυνατό λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Μαΐου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.

(3)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 104· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2916/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 305 της 19.12.1995, σ. 49).

(4)  ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 47· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 563/2005 (ΕΕ L 95 της 14.4.2005, σ. 42).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, για καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αντιπροσωπευτική τιμή

(EUR/100 kg)

Εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3

(EUR/100 kg)

Προέλευση (1)

0207 12 10

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %», κατεψυγμένα

80,2

3

01

0207 12 90

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται “κοτόπουλα 65 %”, κατεψυγμένα

80,2

11

01

101,8

5

03

0207 14 10

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από κατεψυγμένους πετεινούς ή κότες

153,0

54

01

165,0

48

02

183,4

38

03

286,0

4

04

0207 14 50

Στήθια από κοτόπουλα, κατεψυγμένα

140,4

22

01

0207 14 70

Άλλα τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγμένα

138,0

54

01

160,0

43

03

0207 27 10

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από γαλοπούλες, κατεψυγμένα

201,0

29

01

238,7

17

04

1602 32 11

Παρασκευάσματα άψητα από πετεινούς ή κότες

162,0

43

01

196,8

27

03


(1)  Προέλευση εισαγωγών:

01

Βραζιλία

02

Ταϊλάνδη

03

Αργεντινή

04

Χιλή.»