19.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 749/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 για τον καθορισμό των διαδικασιών και των όρων διάθεσης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (2) καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους διάθεσης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης.

(2)

Στα κράτη μέλη που δεν έχουν θαλάσσια λιμάνια, οι προσφέροντες επιβαρύνονται με υψηλότερες δαπάνες μεταφοράς για τα διατιθέμενα σιτηρά. Εκ του γεγονότος αυτού, τα σιτηρά είναι δυσχερέστερο να εξαχθούν από αυτά τα κράτη μέλη, πράγμα που συνεπάγεται, ιδίως, μια περισσότερο μακρόχρονη διάρκεια αποθεματοποίησης στην παρέμβαση και συμπληρωματικές δαπάνες για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 έχει προβλέψει, στο άρθρο 7, τη δυνατότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να χρηματοδοτούνται οι ευνοϊκότερες δαπάνες μεταφοράς μεταξύ του τόπου αποθεματοποίησης και του τόπου εξόδου, προκειμένου να καταστούν οι προσφορές συγκρίσιμες.

(3)

Τα κροατικά λιμάνια της Rijeka και του Split ήταν παραδοσιακά λιμάνια εξόδου για τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης πριν από την προσχώρηση στην Ένωση. Πρέπει, συνεπώς, να περιληφθούν τα λιμάνια της Rijeka και του Split μεταξύ των τόπων εξόδου που μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των δαπανών μεταφοράς που δύνανται να αποδοθούν σε περίπτωση εξαγωγής.

(4)

Προκειμένου να απλουστευθούν και να εναρμονισθούν οι διαδικασίες διάθεσης των σιτηρών για την εξαγωγή, πρέπει να διευκρινιστεί η διαδικασία αποδέσμευσης των εγγυήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, με βάση τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1999, περί κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα (3), ειδικότερα όσον αφορά τις αποδείξεις εκπλήρωσης των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής στις τρίτες χώρες.

(5)

Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η παράγραφος 2α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2α.   Εάν ένα κράτος μέλος δεν έχει θαλάσσιο λιμάνι, μπορεί να αποφασιστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1, να υπάρξει παρέκκλιση από την παράγραφο 2 και να προβλεφθεί, στην περίπτωση εξαγωγής από θαλάσσιο λιμάνι, χρηματοδότηση των ευνοϊκοτέρων δαπανών μεταφοράς μεταξύ του τόπου αποθεματοποίησης και του τόπου της πραγματικής εξόδου, εντός των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στη δημοπρασία.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το ρουμανικό λιμάνι της Constanta και τα κροατικά λιμάνια της Rijeka και του Split μπορούν να θεωρηθούν ως τόποι εξόδου.»

Άρθρο 2

Στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«3.   Η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεύτερη περίπτωση αποδεσμεύεται για τις ποσότητες για τις οποίες:

παρασχέθηκε απόδειξη ότι το προϊόν κατέστη ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα,

παρασχέθηκε η απόδειξη ότι εκπληρώθηκαν οι τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και εισαγωγής σε μια τρίτη χώρα που προβλέπεται στο πλαίσιο της δημοπρασίας. Οι αποδείξεις εξαγωγής εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και εισαγωγής σε μια τρίτη χώρα παρέχονται, αντιστοίχως, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 16, παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999,

το πιστοποιητικό δεν εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000,

η σύμβαση ακυρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 τέταρτο εδάφιο.»

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.

(2)  ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2045/2004 (ΕΕ L 354 της 30.11.2004, σ. 17).

(3)  ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 671/2004 (ΕΕ L 105 της 5.10.2004, σ. 5).