27.4.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 106/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Απριλίου 2005

για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του Απριλίου 2005 σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1996, περί εφαρμογής των παραχωρήσεων του καταλόγου CXL, καταρτισθέντος κατόπιν των διαπραγματεύσεων του άρθρου XXIV.6 της ΓΣΔΕ (1),

την απόφαση 96/317/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996, σχετικά με την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων με την Ταϊλάνδη δυνάμει το άρθρου XXIII της ΓΣΔΕ (2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98 της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 1998, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού (3) και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Από την εξέταση των ποσοτήτων για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις στο πλαίσιο του σταδίου του Απριλίου 2005 οδηγούμεθα στην πρόβλεψη της έκδοσης των πιστοποιητικών για τις ποσότητες που αναγράφονται στις αιτήσεις, ενδεχομένως με ένα ποσοστό μείωσης και στην πρόσθεση των μεταφερθεισών ποσοτήτων στο επόμενο στάδιο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Για τις αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του Απριλίου 2005, σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98 και ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα πιστοποιητικά εκδίδονται για τις ποσότητες που αναγράφονται στις αιτήσεις, μειωμένες κατά τα ποσοστά μείωσης που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι μεταφερθείσες ποσότητες στο πλαίσιο του επόμενου σταδίου καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Απριλίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 122 της 22.5.1996, σ. 15.

(3)  ΕΕ L 37 της 11.2.1998, σ. 5· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2296/2003 (ΕΕ L 340 της 24.12.2003, σ. 35).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά μείωσης που θα εφαρμοσθούν στις ποσότητες που έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο του σταδίου του Απριλίου 2005 και μεταφερθείσες ποσότητες στο επόμενο στάδιο:

α)   ημιλευκασμένο ή λευκασμένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 30

Καταγωγή

Ποσοστά μείωσης για το στάδιο του Απριλίου 2005

Μεταφερθείσα ποσότητα στο στάδιο του Ιουλίου 2005 (t)

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

0 (1)

9 630,927

Ταϊλάνδη

0 (1)

3 543,197

Αυστραλία

0 (1)

631,040

Άλλες προελεύσεις

98,1762


β)   αποφλοιωμένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 20

Καταγωγή

Ποσοστά μείωσης για το στάδιο του Απριλίου 2005

Μεταφερθείσα ποσότητα στο στάδιο του Ιουλίου 2005 (t)

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

0 (1)

5 732

Ταϊλάνδη

0 (1)

1 812

Αυστραλία

0 (1)

7 822

Άλλες προελεύσεις

0 (1)

117


(1)  Έκδοση για την ποσότητα που αναγράφεται στην αίτηση.