14.4.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 562/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Απριλίου 2005

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 40,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1498/1999 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 1999, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ανακοινώσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (2), έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά αρκετές φορές. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 και όλοι οι κανονισμοί με τους οποίους θεσπίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του έχουν εισαγάγει αρκετές τροποποιήσεις. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1498/1999 και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(2)

Η εκτίμηση της κατάστασης της παραγωγής και της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθιστά απαραίτητη την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των μέτρων παρέμβασης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, και ιδίως τις μεταβολές στα αποθέματα των σχετικών προϊόντων που κατακρατούνται από οργανισμούς παρέμβασης ή από ιδιώτες.

(3)

Οι ενισχύσεις για το αποκορυφωμένο γάλα που έχει μεταποιηθεί σε καζεΐνη, καθώς και οι επιστροφές, μπορούν να καθορισθούν μόνο με βάση πληροφορίες για τις μεταβολές των τιμών τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις διεθνείς συναλλαγές.

(4)

Η επακριβής και τακτική παρακολούθηση των εμπορικών ροών, για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των επιστροφών, απαιτεί πληροφορίες για τις εξαγωγές των προϊόντων για τα οποία καθορίζονται οι επιστροφές, κυρίως όσον αφορά τις ποσότητες που κατακυρώνονται στο πλαίσιο δημοπρασιών.

(5)

Η εφαρμογή της συμφωνίας για τη γεωργία που συνάφθηκε στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (εφεξής «η συμφωνία για τη γεωργία») η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου (3), επιβάλει, για να εξασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία, την παροχή ευρέος φάσματος λεπτομερών πληροφοριών όσον αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, και κυρίως τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών και τον τρόπο χρήσης τους. Για να εξασφαλισθεί η μέγιστη αξιοποίηση των εν λόγω υποχρεώσεων, είναι απαραίτητη η ταχεία πληροφόρηση για τις τάσεις των εξαγωγών. Με βάση την εν λόγω συμφωνία, οι εξαγωγές για επισιτιστική βοήθεια δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που ισχύουν για τις επιδοτούμενες εξαγωγές. Κατά συνέπεια, πρέπει να προβλεφθεί ότι οι κοινοποιήσεις σχετικά με τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής πρέπει να προσδιορίζουν ποιες αιτήσεις για πιστοποιητικά αφορούν την χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 174/1999 της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 1999, για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (4), καθορίζει ειδικούς κανόνες για τις εξαγωγές ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων προς τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Δομινικανή Δημοκρατία. Πρέπει να προβλεφθεί η κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 174/1999 προβλέπει ειδικό καθεστώς χορήγησης επιστροφών για τα συστατικά κοινοτικής προέλευσης του λιωμένου τυριού που παρασκευάζεται υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Πρέπει να προβλεφθεί η κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 174/1999 προβλέπει στο άρθρο 5 τη δυνατότητα να επεκταθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η ισχύς πιστοποιητικού εξαγωγής σε άλλο κωδικό προϊόντος από αυτό που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 16 του πιστοποιητικού. Πρέπει να προβλεφθεί η κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων (5), προβλέπει ορισμένες ποσοστώσεις εισαγωγής των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με πιστοποιητικά IMA 1 τα οποία εκδίδουν οι αρχές τρίτων χωρών. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες των προϊόντων για τα οποία εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής με βάση πιστοποιητικά ΙΜΑ 1. Από την μέχρι τώρα εμπειρία προκύπτει ότι οι κοινοποιήσεις αυτές δεν επιτρέπουν πάντοτε την ακριβή παρακολούθηση όλων των σταδίων εξέλιξης των εν λόγω εισαγωγών. Πρέπει να προβλεφθεί η κοινοποίηση συμπληρωματικών πληροφοριών.

(10)

Από την μακρόχρονη εμπειρία που έχει αποκτήσει η Επιτροπή από την επεξεργασία των υποβαλλόμενων πληροφοριών προκύπτει ότι οι πληροφορίες διαβιβάζονται μερικές φορές με εξαιρετικά μεγάλη συχνότητα. Κατά συνέπεια, πρέπει να μειωθεί η συχνότητα ορισμένων κοινοποιήσεων.

(11)

Καθοριστικής σημασίας είναι η δυνατότητα σύγκρισης των προσφερόμενων τιμών των προϊόντων, ιδίως για τον υπολογισμό του ύψους των επιστροφών και των ενισχύσεων. Απαιτείται επίσης η αξιολόγηση της αξιοπιστίας αυτών των τιμών με στάθμιση των δεδομένων.

(12)

Κατά τα τελευταία έτη τα μέσα επικοινωνίας έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Οι εξελίξεις αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου οι κοινοποιήσεις να καταστούν ταχύτερες, αποτελεσματικότερες και ασφαλέστερες.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 1

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 10 κάθε μήνα, για το μήνα που προηγείται της κοινοποίησης, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα παρέμβασης που λαμβάνονται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999:

α)

τις ποσότητες βουτύρου σε απόθεμα στο τέλος του εν λόγω μήνα, καθώς και τις ποσότητες που εισέρχονται και εξέρχονται στο απόθεμα κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι μέρος Α του παρόντος κανονισμού·

β)

την κατανομή των ποσοτήτων βουτύρου που εξέρχονται από το απόθεμα κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα, ανάλογα με τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι μέρος Β του παρόντος κανονισμού·

γ)

την κατανομή ανά παλαιότητα των ποσοτήτων βουτύρου του αποθέματος στο τέλος του εν λόγω μήνα, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι μέρος Γ του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 10 κάθε μήνα, για το μήνα που προηγείται της κοινοποίησης, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα παρέμβασης που λαμβάνονται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού:

α)

τις ποσότητες βουτύρου και τις ποσότητες κρέμας γάλακτος σε ισοδύναμο βουτύρου, που εισέρχονται και εξέρχονται στο απόθεμα κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα·

β)

τη συνολική ποσότητα βουτύρου και τη συνολική ποσότητα κρέμας γάλακτος σε ισοδύναμο βουτύρου, που ευρίσκονται στο απόθεμα κατά το τέλος του εν λόγω μήνα.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν, το αργότερο στις 10 κάθε μήνα, για το μήνα που προηγείται της κοινοποίησης, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα παρέμβασης που λαμβάνονται με βάση το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999:

α)

τις ποσότητες του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που βρίσκονται στο απόθεμα στο τέλος του εν λόγω μήνα, καθώς και τις ποσότητες που εισέρχονται και εξέρχονται στο απόθεμα κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος Α του παρόντος κανονισμού·

β)

την κατανομή των ποσοτήτων αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που εξέρχονται από το απόθεμα κατά τον εν λόγω μήνα, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος Β του παρόντος κανονισμού·

γ)

την κατανομή ανά παλαιότητα των ποσοτήτων του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη του αποθέματος στο τέλος του εν λόγω μήνα, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος Γ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 10 κάθε μήνα, για το μήνα που προηγείται της κοινοποίησης, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα παρέμβασης που λαμβάνονται με βάση τα άρθρα 8 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού:

α)

τις ποσότητες τυριών που εισέρχονται και εξέρχονται στο απόθεμα κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα, κατανεμημένες ανά κατηγορία τυριού·

β)

τις ποσότητες τυριών που βρίσκονται στο απόθεμα κατά το τέλος του εν λόγω μήνα, κατανεμημένες ανά κατηγορία τυριού.

Άρθρο 4

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«εισερχόμενες ποσότητες», είναι οι ποσότητες που βρίσκονται πραγματικά στο απόθεμα, ανεξάρτητα του αν έχουν παραληφθεί ή όχι από τον οργανισμό παρέμβασης·

β)

«εξερχόμενες ποσότητες», είναι οι ποσότητες που έχουν εξέλθει ή, οι ποσότητες που έχουν παραληφθεί, εάν έχουν παραληφθεί από τον παραλήπτη πριν από την έξοδό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

Άρθρο 5

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 20 κάθε μήνα, για το μήνα που προηγείται της κοινοποίησης, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν με βάση το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 για αποκορυφωμένο γάλα και σκόνη αποκορυφωμένου γάλακτος που χρησιμοποιούνται σε ζωοτροφές, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού:

α)

τις ποσότητες αποκορυφωμένου γάλακτος που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα·

β)

τις ποσότητες μετουσιωμένου αποκορυφωμένου γάλακτος που καλύπτονται από τις αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης οι οποίες έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα·

γ)

τις ποσότητες αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών που καλύπτονται από τις αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης οι οποίες έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα·

2.   Στην περίπτωση ενίσχυσης που χορηγείται με βάση το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 για αποκορυφωμένο γάλα που έχει μεταποιηθεί σε καζεΐνη, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το αργότερο στις 20 κάθε μήνα, τις ποσότητες αποκορυφωμένου γάλακτος που καλύπτονται από τις αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης οι οποίες έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού. Οι ποσότητες αυτές κατανέμονται ανά ποιότητα παραγόμενης καζεΐνης ή καζεϊνικών αλάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΤΙΜΕΣ

Άρθρο 6

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το αργότερο κάθε Τετάρτη στις 11 π.μ. (ώρα Βρυξελλών) τις τιμές εργοστασίου που ίσχυαν στην επικράτειά τους κατά την προηγούμενη εβδομάδα για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VI. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις τιμές που αναφέρουν οι επιχειρήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων, εκτός από τα τυριά, σε περίπτωση που η εθνική παραγωγή αντιπροσωπεύει το 2 % ή παραπάνω της κοινοτικής παραγωγής, ή σε περίπτωση που η παραγωγή τους θεωρείται ως αντιπροσωπευτική σε εθνικό επίπεδο από την αρμόδια εθνική αρχή. Για τα τυριά, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τιμές ανά τύπο τυριού, το οποίο αντιπροσωπεύει το 8 % ή παραπάνω της συνολικής εθνικής παραγωγής τυριού.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το αργότερο ένα μήνα μετά το τέλος του προηγούμενου μήνα τις τιμές του ακατέργαστου γάλακτος που καταβλήθηκαν στους παραγωγούς γάλακτος στην επικράτειά τους.

Οι τιμές εκφράζονται ως σταθμισμένοι μέσοι όροι με βάση δειγματοληπτικές έρευνες που πραγματοποιεί η αρχή του κράτους μέλους.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που κοινοποιούν σχετικά με τις τιμές που ισχύουν στην Κοινότητα, είναι αντιπροσωπευτικές, ακριβείς και πλήρεις. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή σε ετήσια βάση το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου έκθεση με βάση το υπόδειγμα ερωτηματολογίου του παραρτήματος XII.

4.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τους παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες εντός των σχετικών προθεσμιών.

5.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «τιμή εργοστασίου» σημαίνει την τιμή αγοράς του προϊόντος από την επιχείρηση, εκτός φόρων (ΦΠΑ) και άλλων στοιχείων κόστους (μεταφορικά, φορτοεκφόρτωση, διακίνηση, αποθήκευση, παλετοποίηση, ασφάλειες κ.λπ.)· Οι τιμές εκφράζονται ως σταθμισμένοι μέσοι όροι με βάση δειγματοληπτικές έρευνες που πραγματοποιεί η αρχή του κράτους μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΤΜΗΜΑ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

1)

το αργότερο ένα μήνα μετά τη λήξη του έτους ποσόστωσης για το προηγούμενο έτος ποσόστωσης, τις ποσότητες των προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία εκδόθηκαν στα πλαίσια των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ και ανά κωδικό χώρας προέλευσης·

2)

το αργότερο στις 10 Ιανουαρίου και στις 10 Ιουλίου για το προηγούμενο εξάμηνο, τις ποσότητες των προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία εκδόθηκαν στα πλαίσια των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ και ανά κωδικό χώρας προέλευσης·

3)

το αργότερο στις 10 κάθε μήνα, για τον προηγούμενο μήνα, τις ποσότητες προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία υπόκεινται στην εφαρμογή των μη προτιμησιακών δασμών που αναφέρονται στο κοινό δασμολόγιο, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ και ανά κωδικό χώρας προέλευσης·

4)

το αργότερο στις 10 κάθε μήνα, για τον προηγούμενο μήνα, τις ποσότητες προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία έχουν εκδοθεί για εισαγωγές με βάση το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 (6) και με βάση το άρθρο 10 της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας, και του Λιβάνου, που εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/761/ΕΚ του Συμβουλίου (7), κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ και ανά κωδικό χώρας προέλευσης·

5)

το αργότερο στις 10 κάθε μήνα, για τον προηγούμενο μήνα, τις ποσότητες των προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία εκδόθηκαν στα πλαίσια των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ και ανά κωδικό χώρας προέλευσης·

6)

μία φορά ετησίως, το αργότερο τρεις μήνες μετά το τέλος κάθε περιόδου ποσόστωσης, τις μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες πιστοποιητικών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των ποσοστώσεων εισαγωγής που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, κατανεμημένες ανά αριθμό ποσόστωσης, κωδικό ΣΟ και κωδικό χώρας προέλευσης·

Ανάλογα της περίπτωσης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την μη έκδοση των πιστοποιητικών για τις αντίστοιχες περιόδους αναφοράς.

Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου, για το προηγούμενο έτος, και χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος VII, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά εισαγωγής που έχουν εκδοθεί με βάση πιστοποιητικό ΙΜΑ 1, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, προσδιορίζοντας τους αριθμούς πιστοποιητικών ΙΜΑ 1:

α)

την ποσότητα προϊόντων που καλύπτονται από το πιστοποιητικό και την ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών εισαγωγής·

β)

την ποσότητα προϊόντων για την οποία αποδεσμεύτηκε η εγγύηση.

ΤΜΗΜΑ 2

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Άρθρο 9

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 6 μ.μ. κάθε εργάσιμης ημέρας:

α)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή και ανά κωδικό προορισμού, που καλύπτονται από αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν αυθημερόν για την έκδοση πιστοποιητικών:

i)

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 17 του εν λόγω κανονισμού,

ii)

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999·

β)

όπου απαιτείται, ότι δεν έχουν υποβληθεί κατά την εν λόγω ημέρα αιτήσεις από τις αναφερόμενες στο σημείο α)·

γ)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά αίτηση, ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή και ανά κωδικό προορισμού, που καλύπτονται από αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν αυθημερόν για την έκδοση των προσωρινών πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 με αναφορά των ακόλουθων:

i)

την προθεσμία της υποβολής προσφορών, συνοδευόμενη από αντίγραφο του εγγράφου που επιβεβαιώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις ποσότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση,

ii)

την ποσότητα των προϊόντων που καλύπτονται από την πρόσκληση υποβολής προσφορών ή στην περίπτωση δημοπρασίας των ενόπλων δυνάμεων σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (8), για την οποία δεν προσδιορίζεται η ποσότητα, η κατά προσέγγιση ποσότητα κατανεμημένη όπως προβλέπεται·

δ)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή και ανά κωδικό προορισμού, για τις οποίες εκδόθηκαν οριστικά ή ακυρώθηκαν την ίδια ημέρα τα προσωρινά πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, με αναφορά του οργανισμού που προκήρυξε την δημοπρασία, την ημερομηνία και την ποσότητα που καλύπτει το προσωρινό πιστοποιητικό, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII μέρος Α του παρόντος κανονισμού·

ε)

όπου απαιτείται, την αναθεωρημένη ποσότητα των προϊόντων που καλύπτεται από την δημοπρασία η οποία αναφέρεται στο στοιχείο γ), χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII μέρος Α του παρόντος κανονισμού·

f)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά χώρα και ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή, που καλύπτονται από οριστικά πιστοποιητικά με επιστροφή τα οποία έχουν εκδοθεί με βάση τα άρθρα 20 και 20α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII μέρος Β του παρόντος κανονισμού.

2.   Όσον αφορά την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) σημείο i), στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί πολλές αιτήσεις για την ίδια πρόσκληση υποβολής προσφορών, αρκεί μία κοινοποίηση ανά κράτος μέλος.

3.   Τα κράτη μέλη δεν κοινοποιούν σε ημερήσια βάση τις ποσότητες για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγών με βάση το άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και τα άρθρα 18, 20 και 20α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 σε περίπτωση που δεν καταβλήθηκαν επιστροφές κατά την εξαγωγή ή όταν προορίζονται για τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία που συνάφθηκε στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης.

Άρθρο 10

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή εβδομαδιαίως κάθε Δευτέρα για την προηγούμενη εβδομάδα τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή, που καλύπτονται από αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, χωρίς επιστροφή, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII μέρος Γ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 11

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 16 κάθε μήνα, για τον προηγούμενο μήνα τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή, για τις οποίες έχουν ακυρωθεί οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, αναφέροντας το ποσοστό επιστροφής, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΧ μέρος Α του παρόντος κανονισμού·

β)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή, που δεν έχουν εξαχθεί μετά την λήξη της περιόδου ισχύος των σχετικών πιστοποιητικών και το σχετικό ποσοστό επιστροφής, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΧ μέρος Β του παρόντος κανονισμού·

γ)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή και ανά κωδικό προορισμού, που καλύπτονται από αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής για τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία που έχει υπογραφεί στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΧ μέρος Γ του παρόντος κανονισμού·

δ)

τις ποσότητες των γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ και ανά κωδικό χώρας προελεύσεως, που δεν ανήκουν σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της συνθήκης, και έχουν εισαχθεί για να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 30, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, και για τις οποίες έχει εκδοθεί η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΧ μέρος Δ του παρόντος κανονισμού·

ε)

τις ποσότητες των γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ ή όπου ενδείκνυται ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή για τις οποίες έχουν εκδοθεί οριστικά πιστοποιητικά και για τις οποίες δεν έχουν χορηγηθεί επιστροφές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 18 και 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΧ μέρος Ε του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το αργότερο στις 16 κάθε μήνα Ν, για τον μήνα Ν-4 και χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος Χ μέρος Α τις ποσότητες για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις εξαγωγής χωρίς επιστροφή, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ και κωδικό προορισμού.

Άρθρο 13

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή πριν της 16 Ιουλίου για το προηγούμενο έτος ΓΣΔΕ:

α)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων για τις οποίες έχει γίνει αποδεκτή η εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 και εφόσον αυτό έχει ως αποτέλεσμα διαφορά της χορηγούμενης επιστροφής κατά την εξαγωγή, με αναφορά του ποσοστού επιστροφής και του κωδικού της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή που έχει αναγραφεί στο τετραγωνίδιο 16 του πιστοποιητικού εξαγωγής και του κωδικού της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή του προϊόντος που έχει πράγματι εξαχθεί, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος Χ μέρος Β του παρόντος κανονισμού·

β)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή, για τις οποίες έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, εφόσον το ποσοστό της εφαρμοζόμενης επιστροφής είναι διαφορετικό από αυτό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό, καθώς και τις διαφορές μεταξύ της επιστροφής για τον προορισμό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό και τον προορισμό που πραγματικά έχει εφαρμοστεί, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος Χ μέρος Γ του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται με βάση τον παρόντα κανονισμό, χρησιμοποιώντας τα μέσα επικοινωνίας που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΙ.

Άρθρο 15

Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών τα στοιχεία που της έχουν κοινοποιηθεί.

Άρθρο 16

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1498/1999 καταργείται.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1498/1999 συνεχίζει να ισχύει για την κοινοποίηση στοιχείων που αφορούν την περίοδο που προηγείται της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΧΙΙΙ.

Άρθρο 17

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2005. Ωστόσο, το άρθρο 6 παράγραφος 3 εφαρμόζεται από τις 31 Μαΐου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 29 της 3.2.2004, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 174 της 9.7.1999, σ. 3· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1681/2001 (ΕΕ L 227 της 23.8.2001, σ. 36).

(3)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 20 της 27.1.1999, σ. 8· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2250/2004 (ΕΕ L 381 της 28.12.2004, σ. 25).

(5)  ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 29· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2004 (ΕΕ L 149 της 30.4.2004, σ. 138).

(6)  ΕΕ L 240 της 23.9.2000, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 262 της 30.9.2002, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

A.   Εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

B.   Εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

Γ.   Εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Α.   Εφαρμογή του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

Β.   Εφαρμογή του άρθρου 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

Γ.   Εφαρμογή του άρθρου 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Εφαρμογή του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ — ΓΔ AGRI — ΜΟΝΑΔΑ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ — ΓΔ AGRI — ΜΟΝΑΔΑ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προϊόν

Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτικό βάρος (1)

Παρατηρήσεις (2)

(1)

Ορός γάλακτος σε σκόνη

0404 10 02

25 kg

 

(2)

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη ποιότητας παρέμβασης

0402 10 19 INTV

25 kg

 

(3)

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη για ζωοτροφές

0402 10 19 ANIM

20 t

 

(4)

Πλήρες γάλα σε σκόνη

0402 21 19

25 kg

 

(5)

Συμπυκνωμένο γάλα χωρίς γλυκαντικά

0402 91 19

0,5 kg

 

(6)

Συμπυκνωμένο γάλα με γλυκαντικά

0402 99 19

0,5 kg

 

(7)

Βούτυρο

0405 10 19

25 kg

 

(8)

Βουτυρέλαιο

0405 90 10

200 kg

 

(9)

Τυριά (3)

 (3)

 

 

(10)

Λακτόζη

1702 19 00 LACT

25 kg (σάκοι)

 

(11)

Καζεΐνη

3501 10

25 kg (σάκοι)

 

(12)

Καζεϊνικά άλατα

3501 90 90

25 kg

 


(1)  Αν η τιμή αντιστοιχεί σε άλλο βάρος του προϊόντος από αυτό που αναφέρεται στο παράρτημα, το κράτος μέλος υποβάλλει τιμή ισοδύναμη προς το τυπικό βάρος.

(2)  Να αναφερθεί κατά πόσο η χρησιμοποιούμενη μέθοδος διαφέρει από τη μέθοδο που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή με βάση το ερωτηματολόγιο του παραρτήματος XII.

(3)  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πληροφορίες για τις τιμές των τύπων των τυριών που αντιπροσωπεύουν 8 % ή παραπάνω της εθνικής τους παραγωγής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Εφαρμογή του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

A.   Εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

B.   Εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείo στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

Γ.   Εφαρμογή του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

A.   Εφαρμογή του άρθρου 11 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

B.   Εφαρμογή του άρθρου 11 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

Γ.   Εφαρμογή του άρθρου 11 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

Δ.   Εφαρμογή του άρθρου 11 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

E.   Εφαρμογή του άρθρου 11 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

A.   Εφαρμογή του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

B.   Εφαρμογή του άρθρου 13 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

Γ.   Εφαρμογή του άρθρου 13 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Εφαρμογή του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ — ΓΔ AGRI — ΜΟΝΑΔΑ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σχετικό τμήμα του κανονισμού

Τύπος επικοινωνίας

Όλα τα άρθρα του κεφαλαίου I

E-mail: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int

Όλα τα άρθρα του κεφαλαίου II

E-mail: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int

Άρθρο 6 παράγραφος 1

IDES

Άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4

E-mail: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int

Άρθρο 7 παράγραφος 1

πιστοποιητικά που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001

IDES: κωδικός 7

πιστοποιητικά που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001

IDES: κωδικός 5

πιστοποιητικά που εκδόθηκαν με βάση άλλα στοιχεία του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001

IDES: κωδικός 6

Άρθρο 7 παράγραφος 2

IDES: κωδικός 6

Άρθρο 7 παράγραφος 3

IDES: κωδικός 8

Άρθρο 7 παράγραφος 4

IDES: κωδικός 6

Άρθρο 7 παράγραφοι 5 και 6

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Άρθρο 8

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i)

IDES: κωδικός 1

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii)

IDES: κωδικός 9

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i)

Φαξ: (32-.2) .295 33 10

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii)

IDES: κωδικός 2

Υπόλοιπο σχετικό μέρος του άρθρου 9

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Άρθρο 10

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Άρθρο 11

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Άρθρο 12

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Άρθρο 13

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

Εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ — ΓΔ AGRI — ΜΟΝΑΔΑ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες τιμολογιακής μεθοδολογίας ακατέργαστου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την κοινοποίηση των τιμών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής (άρθρο 6)

1

Οργάνωση και δομή της αγοράς:

γενική επισκόπηση της δομής της αγοράς του υπό εξέταση προϊόντος

2

Ορισμός του προϊόντος:

σύσταση (λιπαρά, ξηρά ύλη, νερό που περιέχεται σε μη λιπαρή ύλη), κατηγορία ποιότητας, ηλικία ή στάδιο ωρίμανσης, συνθήκες διάθεσης και συσκευασίας (π.χ. χύδην, σε σάκους των 25 kg), άλλα χαρακτηριστικά

3

Τόπος και διαδικασία καταγραφής:

α)

φορέας που ευθύνεται για τις στατιστικές τιμών (διεύθυνση, φαξ, e-mail)·

β)

αριθμός σημείων καταγραφής και γεωγραφική έκταση ή περιοχή στην οποία ισχύουν οι τιμές·

γ)

μέθοδος έρευνας (π.χ. απ' ευθείας έρευνα στους πρώτους αγοραστές). Αν οι τιμές καθορίζονται από επιτροπή εμπορίας, πρέπει να δοθεί ένδειξη για το κατά πόσο στηρίζονται σε γνώμες ή σε γεγονότα. Αν χρησιμοποιούνται δευτερογενείς πηγές αυτές πρέπει να αναφερθούν (π.χ. χρήση εκθέσεων για τις αγορές)·

δ)

στατιστική επεξεργασία των τιμών, συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών μετατροπής που χρησιμοποιούνται για την μετατροπή του βάρους του προϊόντος στο αντιπροσωπευτικό βάρος, όπως προβλέπεται στο παράρτημα VI.

4

Αντιπροσωπευτικότητα:

μερίδιο των καταγραφέντων προϊόντων (π.χ. στις πωλήσεις)

5

Άλλες σχετικές πληροφορίες


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

Πίνακας αντιστοιχιών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1498/1999

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3 στοιχείο α)

Άρθρο 3 στοιχείο β)

Άρθρο 3 στοιχείο α)

Άρθρο 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 στοιχείο α)

Άρθρο 3 στοιχείο δ)

Άρθρο 3 στοιχείο β)

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 7

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 7a

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 11 στοιχείο α)

Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 11 στοιχείο β)

Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 11 στοιχείο γ)

Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 11 στοιχείο δ)

Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 13 στοιχείο α)

Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 12

Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 13 στοιχείο β)

Άρθρο 9 παράγραφος 4

Άρθρο 11 στοιχείο ε)

Άρθρο 9 παράγραφος 5

Άρθρο 14

Άρθρο 10