1.4.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 83/32


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 511/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Μαρτίου 2005

για καθορισμό των επιστροφών στην παραγωγή στον τομέα των σιτηρών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 1993, περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις σχετικά με τα καθεστώτα επιστροφές στην παραγωγή στους τομείς σιτηρών και του ρυζιού, αντιστοίχως (2), καθορίζει τους όρους χορηγήσεως της επιστροφής στην παραγωγή. Η βάση υπολογισμού καθορίστηκε στο άρθρο 3 του κανονισμού αυτού. Η κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενη επιστροφή, διαφοροποιημένη εφόσον απαιτείται για το άμυλο γεωμήλων, πρέπει να καθορίζεται μία φορά το μήνα και μπορεί να τροποποιείται εάν οι τιμές του αραβοσίτου ή/και του σίτου μεταβάλλονται κατά τρόπο σημαντικό.

(2)

Οι επιστροφές στην παραγωγή που καθορίστηκαν από τον παρόντα κανονισμό πρέπει να προσαρμοσθούν με τους συντελεστές που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93, προκειμένου να καθοριστεί το ακριβές ποσό που πρέπει να πληρωθεί.

(3)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η επιστροφή, εκφραζόμενη ανά τόνο αμύλου η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93, καθορίζεται σε:

α)

0,00 EUR/t για το άμυλο αραβοσίτου, σίτου, κριθαριού και βρώμης·

β)

0,00 EUR/t για το άμυλο γεωμήλων.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 1 Απριλίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.

(2)  ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 112· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1548/2004 (ΕΕ L 280 της 31.8.2004, σ. 11).