5.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 59/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 374/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 28ης Φεβρουαρίου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 του Συμβουλίου (1), η Κοινότητα επεξέτεινε την αδασμολόγητη πρόσβαση και στις εισαγωγές των περισσότερων γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της ζάχαρης από τις ενδιαφερόμενες χώρες.

(2)

Στην περίπτωση της ζάχαρης, η αδασμολόγητη πρόσβαση για απεριόριστες ποσότητες αποτέλεσε κίνητρο να αυξηθεί η παραγωγή στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε μη βιώσιμα επίπεδα βάσει των προβλέψιμων εξελίξεων.

(3)

Η τροποποίηση του καθεστώτος εισαγωγής για κάθε χώρα των Δυτικών Βαλκανίων θα προετοιμάσει τον τομέα τους για να γίνουν οι προσαρμογές που είναι αναγκαίες μέσα σε ένα ρεαλιστικό και οικονομικά βιώσιμο περιβάλλον, με παράλληλη τήρηση των υφιστάμενων εμπορικών παραχωρήσεων.

(4)

Θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2000, προκειμένου να διευκρινιστεί ότι οι προτιμησιακές εισαγωγές οίνου στην Κοινότητα από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων επωφελούνται μόνο από τις δασμολογικές ποσοστώσεις και όχι από την απεριόριστη αδασμολόγητη πρόσβαση, βάσει των αυτόνομων μέτρων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται στα άρθρα 3 και 4, τα προϊόντα καταγωγής Αλβανίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και Σερβίας και Μαυροβουνίου, περιλαμβανομένου και του Κοσσυφοπεδίου, εκτός αυτών που υπάγονται στις κλάσεις αριθ. 0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 και 2204 της συνδυασμένης ονοματολογίας, γίνονται δεκτά για εισαγωγή στην Κοινότητα χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς ή μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος και με απαλλαγή από δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος»·

β)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Στις εισαγωγές προϊόντων ζάχαρης που υπάγονται στις κλάσεις αριθ. 1701 και 1702 της συνδυασμένης ονοματολογίας καταγωγής Αλβανίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και Σερβίας και Μαυροβουνίου, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, εφαρμόζονται οι παραχωρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4.».

2)

Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

«4.   Για τις εισαγωγές προϊόντων ζάχαρης που υπάγονται στις κλάσεις αριθ. 1701 και 1702 της συνδυασμένης ονοματολογίας καταγωγής Αλβανίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και Σερβίας και Μαυροβουνίου, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, εφαρμόζονται οι ακόλουθες, απαλλαγμένες από δασμούς, ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις:

α)

1 000 τόνοι (καθαρό βάρος) για προϊόντα ζάχαρης καταγωγής Αλβανίας·

β)

12 000 τόνοι (καθαρό βάρος) για προϊόντα ζάχαρης καταγωγής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης·

γ)

180 000 τόνοι (καθαρό βάρος) για προϊόντα ζάχαρης καταγωγής Σερβίας και Μαυροβουνίου, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου».

3)

Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής:

«Εφαρμογή των δασμολογικών ποσοστώσεων για το “baby beef” και τη ζάχαρη»·

β)

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα προϊόντα ζάχαρης που υπάγονται στις κλάσεις αριθ. 1701 και 1702 θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (2).».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. BODEN


(1)  ΕΕ L 240 της 23.9.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 607/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 86 της 3.4.2003, σ. 18).

(2)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).