2.2.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 29/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 173/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Ιανουαρίου 2005

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία όσον αφορά την παράταση της διάρκειας του προγράμματος PEACE και τη χορήγηση νέων πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 161,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία (3) θεσπίζει ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του στόχου αριθ. 1 για την ενίσχυση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Βόρειο Ιρλανδία (PEACE) για περίοδο τεσσάρων ετών από το 2000 έως το 2004, προς όφελος της Βορείου Ιρλανδίας και των παραμεθόριων περιοχών της Ιρλανδίας.

(2)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 17 και 18 Ιουνίου 2004 ζήτησε από την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον τα μέτρα στο πλαίσιο του προγράμματος PEACE και του Διεθνούς Ταμείου για την Ιρλανδία μπορούν να ευθυγραμμισθούν με τα μέτρα στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων τα οποία λήγουν το 2006, καθώς και τις χρηματοδοτικές τους επιπτώσεις.

(3)

Η εδραίωση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Βόρειο Ιρλανδία, στην οποία υπήρξε πρωταρχική και ουσιαστική έως σήμερα η συμβολή του προγράμματος PEACE, απαιτεί να διατηρηθεί η χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει η Κοινότητα στις εν λόγω περιφέρειες και να παραταθεί εν συνεχεία το πρόγραμμα PEACE για δύο επιπλέον έτη.

(4)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 ώστε να παραταθεί κατά δύο έτη η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος PEACE και κατ' αυτό τον τρόπο να συμπίπτει με την περίοδο προγραμματισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 τροποποιείται ως εξής:

1.

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 7 παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4.   Δυνάμει του στόχου αριθ. 1, θεσπίζεται για την περίοδο 2000-2006 πρόγραμμα PEACE σε υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Βόρειο Ιρλανδία προς όφελος της Βορείου Ιρλανδίας και των παραμεθόριων περιοχών της Ιρλανδίας».

2.

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. BODEN


(1)  Σύμφωνη γνώμη που εκδόθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2005 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη που εκδόθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2004 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1105/2003 (ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ετήσια κατανομή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για την περίοδο 2000-2006

(αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1)

(εκατ. ευρώ, τιμές 1999)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

29 430

28 840

28 250

27 670

27 080

27 120

26 660»