1.10.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 257/127


ΟΔΗΓΊΑ 2005/51/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Σεπτεμβρίου 2005

για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (1), και ιδίως το άρθρο 70 στοιχείο β),

την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (2), και ιδίως το άρθρο 79 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ορίζει ότι οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 42, 43 και 63 της εν λόγω οδηγίας αποστέλλονται από τους αναθέτοντες φορείς στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη μορφή που απαιτείται βάσει της οδηγίας 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων IV, V και VI της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων ΙΙΙ και IV της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 97/52/ΕΚ, καθώς και των παραρτημάτων ΧΙΙ έως XV, XVII και XVIII της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/4/ΕΚ (οδηγία για τη χρήση τυποποιημένων εντύπων στη δημοσίευση των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων) (3). Ομοίως το παράρτημα VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ορίζει ότι οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 35, 58, 64 και 69 της εν λόγω οδηγίας αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη μορφή που απαιτείται από την οδηγία 2001/78/ΕΚ.

(2)

Εφόσον τα τυποποιημένα έντυπα που καταρτίσθηκαν με την οδηγία 2001/78/ΕΚ δεν συνεκτιμούν πλήρως τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ πρέπει να καταρτισθούν νέα τυποποιημένα έντυπα με τους κανόνες εφαρμογής. Συνεπώς, η παραπομπή στην οδηγία 2001/78/ΕΚ, που περιέχεται στο παράρτημα XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και στο παράρτημα VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ δεν είναι πλέον έγκυρη.

(3)

Οι οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν ανάλογα.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής δημοσίων συμβάσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο σημείο 1 στοιχείο α) του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 42, 43 και 63 πρέπει να αποστέλλονται από τους αναθέτοντες φορείς στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη μορφή που καταρτίσθηκε με τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2.»

Άρθρο 2

Στο σημείο 1 στοιχείο α) του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 35, 58, 64 και 69 πρέπει να αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη μορφή που καταρτίσθηκε με τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2.»

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2006. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1874/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 326 της 29.10.2004, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1874/2004.

(3)  ΕΕ L 285 της 29.10.2001, σ. 1.